Skip to main content

Full text of "Lexicon Caesarianum"

See other formats


LEXICON 
CAESARIANUM CONFECIT 

Hf M E U S E L . "vl^ VOLUMEN 11 
PARS 11 

(Piilio- nxor. Taibuln coiiiectnrariiiii.) 
PJlilTiOT.TNl 

W. WEBER 

MDCCCXCIII 1297 Pnlesium — puto 1298 (PaloHinm u. Pelnsiain.) 

T. Pnlio: erant in ea legione fortissimi 
uiri centuriones, qui primis (iam primjs fl) 
ordinibus adptopinquarent , T. Pulio (pullo X; 
Schn.; Pulfio Ald.) et L. Vorenus. hi . . .: V 
44,1(2); ex his PuUo (pullo X> . . . Quid 
dubitas, inquit, Vorene? . . .: V44,3; cf. §4; 
tum (c) mediocri spatio relicto Pulio (pullo X) 
pilum in hostes immittit (c) atque unum ex 
multitudine procurrentem traicit: V44, 6; cf. 
qu. sqq.; transfigitur (c) scutum Pulioni (pul- 
loni X) et uerutum in balteo defigitur : V 44, 
7; c/". § 8. 9; ad hunc se confestim a Pulione 
(pullone X) omnis multitudo conuertit: V 44, 
10; cf. qti. sqq.; huic rursus circumuento fert 
(o) subsidium Pulio (pullo X): V44, 13; ef. 
qu. sqq.; cum . . . illi castra defenderent, for- 
tissime[que] T. Pulione (puleione Nfhl) , cuius 
opera proditiun exercitum C. Antonii demon- 
strauimus, e loco propugnante: 3,67,5. 

Pallo u Pnlio. 

pnlt^Ui^ : cum his nauibus nostrae classi 
eius modi congressus erat (e), ut una celeritate 
et pulsu remorum (incitatione add. (3) prae- 
staret : III 13, 7. 

pnlnis: ut . . . alii (dicerent) cum legioni- 
bus instare Varum iamque se puluerem 
uenientium cernere: 2,43,2; ut simul Domi- 
tiani exercitus puluis cerneretur et primi ante- 
cursores Scipionis uiderentur: 3,36,8; — nun- 
tiauerunt puluerem maiorem, quam consue- 
tudo ferret, in ea parte uideri: IV 32, 1; f 
eodemque tempore uis magna pulueris 
cernebatur: 2,26,2. 

pnnctuni : ita multorum mensium (c) 
labor hostium perfidia et ui tempestatis puucto 
temporis interiit: 2,14,4; qua pronuntiatione 
facta temporis puncto sublatis ancoris 
omnes Vticam relinquumt (c) : 2, 25, 7. 

(pango: M. Tullius et C. Caesar mordeo 
mcmordi, pungo pepugi, spondeo spepondi 
dixerunt: Oell. VI(VII) 9, 15.) 

Ij. PupinH : una cum iis deprensus L. 
(gl. x) Pupius, primi pili centurio, adducitur, 
qui hunc eundem ordinem in exercitu Cn. 
Pompei antea duxerat : 1, 13, 4; Caesar milites 
Attianos coulaudat, Pupium (pipium «) dimit- 
Ut: 1,13,5. 

(.Tl. PupiuM PiHO: is M. Messala, (et p. 
add. X) AI. Pisone (et Pupio M. Pisoue coniec. 
Oud.: et M. Pupio Piaone Uold.; Dt.*) con- 
Bulibu8 . . . coniuratiouem nobiUtatis fecit: I 
2, 1.) 

pnppiH: (nf illa iiuideni ratin recepta est, 
quam C Caesar ponit iii femininis, ut puppim, 

Luxiu, Caeiiur, ii. restim , peluim ( puluim cod. ; puppi , resti, 
pelui Xp-): Charis. art. gramm. I p. 122 sq. 
Keil.) 

prorae (erant) admodimi erectae atque 
item puppes, ad magnitudinem fluctuum tem- 
pestatumque adcommodatae: III13.2; ^ 
turribus autem excitatis tamen has altitudo 
puppium ex barbaris nauibus superabat: in 
14,4. 

pnrgo: uelle Pompeium se Caesari 
purgatum: 1,8,3; — quorum per fines ierant, 
his uti conquirerent et reducerent, si sibi pur- 
gati esse uellent, imperauit : 128,1; ^ 

Germani frequentes . . . in castra uenerunt, 
simul, ut dicebatur, sui purgandi (purg. sui 
p) causa, quod contra, atque esset dictum et 
ipsi petissent, proeUum pridie conimisissent, simul 
ut: IV 13,5; Vbu (c) . . . purgandi sui {om. 
ji) causa ad eum legatos mittunt: VI 9, 6; ^ 
(Haedui) legatos ad Caesarem sui purgandi 
(purg. sui fj) gratia mitttml: VII 43, 2. 

purns: tu quoque, tu in summis (c), o (c) 
dimidiate Menander, poneris, et merito, puri 
sermonis amator: ap. Suet. uita Tereni. 5. 

Pnteoli : desiderauit . . . notos equites 
Romanos C. Fleginatem Placeutia, A. Graniimi 
(c) PuteoUs, M. Sacratiuirum Capua: 3,71,1. 

pntens : neeessario loca sequi demissa (c) 
ac palustria et puteos fodere cogebantur . . .; 
qui tamen fontes a quibusdam praesidiis abe- 
rant longius et celeriter aestibus exarescebant: 
3, 49, 5, 

puto. A. c. acc. e. iuf.; a) act.: pubUce 
(rei pubUeae RSchn.) maximam putant esse 
laudem quam latissime a suis finibus uacare 
(c) agros ; hac re siguiticari magnum numerum 
ciuitatum suam uim sustinere non posse (c): 
IV 3,1; ^ qui se summam a (c) Caesare 

gratiam inituros putarent: VI 43, 5; (GaUi) 
id silentio uoctis conati non magna iactura 
Buorum sese (se [i) effecturos sperabant 
(putabant [i): VII 26, 2. 

b) pass. ; a) pr.: IV 3, 1 ti. a); hoc ali {sic 
Aldus; hoc alii a; alii hoc ^) staturam, aU 
{del. Patd) uires {Aldtis ; edd.; alu hoc uires 
p; aU hoc uires Schn.; aUi uires a) neruos- 
que confirmari putant: VI 21, 4; quid ergo? 
Romanos (fi; romanorum aninios a) in illis 
ulterioribus munitionibus auiminc (fl; sine a; 
pr. cdd., Fr.) causa cotidie exerceri putatis? 
VII 77, 10. 

hoc maxime (c) ad uirtutem excitari pu- 
tant , metu mortis neglecto: VI 14, 5. 

[i> pf. : cum Sotiates ,^cN . . . in sua uirtut« 
tolius Aquitimiae salutem positam puta- 

82 1299 puto — Q. 1300 rent: 11121,1; putares non ab illis Catonem, 
sed illos a Catone deprehensos: ap. Plin. 
epist. III 12, 3. 

c) gerundiui : qua re ad haec rursus opera 
addendum Caesar putauit, quo minore nu- 
mero militum munitiones defendi (o) possent: 
VII 73, 2 ; — multae res eum hortabantur, 
quare sibi eam rem cogitandam et susci- 
piendam putaret: 133,2; eos incusauit, primum 
quod aut quam in partem aut quo consilio 
ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum 
putarent: 140,1; maturius sibi de bello cogi- 
tandum putauit : VI 2, 3 ; — ut . . . grauare- 
tur neque de communi re discendum (Faern.;- 
diceudum X; edd.) sibi et cognoscendum 
putaret: 135,2; — tamen committendum 
non putabat, ut: 146,3; — concedendum 
non putabat . . . existimabat: 17,4; — qui 
(milites) per se de concilianda pace egerint, 
qua in re omnium suorum uitae consulen- 
dum putarint: 1,85,2; — (dicendum: 135, 
2 u. cognoscendum;) — illos etiam iniquo loco 
dimicandum putare: 2,31,1; — discen- 
d u m : I 35, 2 u. cognoscendum ; — prius quam 
plures ciuitates conspirarent , partiendum sibi 
ac latius distribuendum exercitum putauit: 
11110,3; — Domitius tum quoque sibi dubi- 
tandum non putauit, quin . . . decertaret: 3, 
37,2; — nemo erat adeo tardus aut fugiens 
laboris, quin statim castris exeundum atque 
occurrendum putaret: 1, 69, 3; — reliquam par- 
tem exercitus . . . non putat exspectandam 
(exercendam fi): V46,4; — spatiumque 
interponendum ad recreandos animos puta- 
bat : 3, 74, 3 ; — existimabat . . . ; quibus rebus 
quam maturrime occurrendum putabat: I 33,4; 1,69,3 u. exeundum; — id erat eius 
modi, ut magis optandum quam sperandum 
putarem: ap. Cic. ad Q. fr. II 10 (12), 4; — 
partiendum: 11110,3 u. distribuendum ; — 
tamen omnibus rebus in eo perseuerandum 
putabat: 1,26,2; — quaerendum: 140,1 u. 
cogitandum; — ueteranae legionis milites . . . 
neque ex pristina uirtute remittendum ali- 
quid putaueruntet(c):3, 28, 5; — sperandum: 
ap. Cic. ad Qu. fr. II 10 (12), 4 u. optandum; — 
suscipiendam: 133,2 u. cogitandam; — 
quod neque commissum a se intellegeret, quare 
timeret, neque sine causa timendum puta- 
ret : 1 14, 2. 

B. uou additiu' inf. : leporem et gallinam et 
anserem gustare fas non putant: V12, 6; 
hospitem uiolare (hospites uiolari p) fas non 
putant: VI 23, 9; — represso iam Lucterio et 
remoto, quod intrare intra praesidia pericu- 
losum putabat, in Heluios proficiscitur : VII 
8, 1 ; \ quibus rebus neque tum respon- 

dendum Caesar existimauit neque nunc ut me- 
moriae prodantur (c) satis causae puta- 
mus {u. CC): 3,17,1. 

(pyratae u. Pii-ii!«tae.) 

Pyi^enaeos: Aquitania a Garumna (c) 
flumine ad Pyreuaeos (pireneos AQ) montes 
. . . pertinet: 11,7; *i C Fabium . . . 

praemittit celeriterque saltus Pyrenaeos (pyre- 
nos Ob; Pyr. salt. edd. nett.) occupari (-are 
Paul) iubet, qui eo tempore ab L. Airanio 
legato praesidiis tenebantur: 1,37,1; liceretne 
ciuibus ad ciues de pace . . legatos mittere, 
quod etiam fugitiuis ab saltu Pyrenaeo (ab s. 
Pyr. del. Vielh.) praedonibusque licuisset: 3, 
19,2. Q Q. = Qnintns. Holderus plene scripsif 
Quintus, nulla codicum discrepantia ituli- 
cata, his locis: Quintus: 119,4; 1117,4; 17, 
1; V15,5; 27,1; 35,7; 36,1; Quinti: V27, 
1; Quinto (dat.): V24,2; Quintum: II 2, 1; 
11111,4; VI 32, 6; VII 90, 7; Quinto (abl.J : 
11123,5; VII. 4; eontra Frigellius 119,4 et 
III 17, 1 ei V 15, 5 et 27, 1 et 35, 7 et 36, 1 edidit 
Q.; item V 27, 1 (= Quinti) ; V24, 2 (= Quinto) ; 
II 2, 1 et VI 32, 6 (= Quintum) ; III 23, 5 et VI 
1,4 (= Quinto). — quintum inuenitur in a, 
q ; in p V 24, 5 ; nauibus quintum atrium est 
in a, nauibusq; atrium in [i V9, 1; quintum, 
quod est in x , omiss. est in [i II 5, 6 ; quinto a , om. p IV 22, 5 ; his quintum in a, eique in 
a>, eique q. iti h II 11, 3 ; a quinto m a, aq. in 
a, atq; in h VIO, 2; quinto in AB (a?), q. in 
p 145,2; at Q. in h, atque in AQa, at que 
in BM IV 38, 3. 

In bello ciuili Np. et Db. constanter scripse- 
runt Q. ; in codd. non raro que inuenitur pro 
Q. Testc Db. illud que exstat in x 2, 21, 3, in 
Oah 3,55,1, in hl 1,^6,4, in a 1,2,8 e< 3,22, 
2, in i 2, 19, 1; — 3,106, 1 a q. est in a, a quae 
in f, atque in NOhl; q. uidetur exstare in x 
1,18,1 et 87,4 et 3,37,5 et 42,3. 

[Falso scriptum est spinther, q. lentulus in %■ 
[pro Spintherque Lentulus) 3, 83, 1 ; et q. in x 1301 Q. — quadringenti 1302 {pro eique) 3, 55, 1 ; q. coponius in Oh (pro 
Coponius) 3,26,2; q. libone in af (pro Libone) 
3, 18, 3.] 

Praenomen Q. addiiur his nominibm : Atrius : 
V9,l (c>; 10,2; Calenus: 3,55,1 <c>; cf. Fu- 
fius; Cassius: 1,2,8; 2,19,1; 21,3; Cicero: V 
24,2; cf. Tullius; Durus ti. Laberius; Fabius 
Maximus: 145,2; Fufius, Fufius Calenus: 3, 
106,1; 1,87,4; Fulginius: 1,46,4; luuius: V 
27, 1 ; Laberius (labienus p ; Oros.) Durus : V 
15,5; (Lentulus: 3,83,1;) Lucanius : V 35, 7 ; 
Lucretius: 1,18,1; Pedius: 112,1; 11,3; 3,22, 
2; Sabinus: (3,55,1;) u. Titurius; Sertorius: 
11123,5; Tillius: 3,42,3; Titurius (Sabinus): 
115,6 <c>; 11111,4; 17,1; IV 22, 5 <c>; V24, 
5; - 119,4; IV 38,3; V27,l; 36,1; VI1,4; 
Tullius Cicero: VI 32, 6; VII 90, 7; Varus: 3, 
37,5; Velanius: 1117,4. 

qna u. qni extr. 

quadragcni: (iugera: 1,17,4 n. qna- 
draginta A. iugera;} "i his (tignis) 

item contraria duo . . . interuallo pedum qua- 
dragenum <.XL. [i> ab inferiore parte eontra 
uim atque impetum Huminis conuersa statue- 
bat: IV 17,5; quae (materia) perpetuis trabibus 
pedum quadragenum (Hot.; pedes quadragenos 
X; edd.; quadringenos A) plerumque introrsus 
reuincta neque perrumpi neque distrahi potest: 
VII 23, 5. 

quadrasinta. A. non additur aliiis 
uumerus: (Labienus . . . coactis f una XL 
(BM; una de XL AQ; de XL ^; undequadra- 
ginta Ber.; Schn., Fr.; una XI Ciace.) cohor- 
tibus, quas ex proximis praesidiis deductas 
fors obtulit, Caesarem . . . facit certiorem <o> : 
VII 87, 5;) t an uero in Hispania res 

gestas Caesaris non audistis? . . . haec acta 
diebus XL, quibus in conspectum <c> aduer- 
sariorum uenerit Caesar? 2,32,5; t (mili- 

tibus in contione agros ex suis pcsseBsionibus 
pollicetur, quatcrna {Qlar.; XL i> in singulos 
iugera: 1,17,4;) 1[ Condrusos, P^burones, 

Caerosos <c>, Caemanos <c> . . . (se) arbitrari 
ad XL milia (posse conficere): 114,10; qiii 
(numerus) fuit circiter milium XL <XL miliii 
(iJ> : VII 28, 5; cum milia passuum circiter XXX 
<XL fi> ab Gergouia abe.s8et: VII 38, 1; f 

ut amissiB circiter {om. [i> XL nauibus reli- 
quae tamen retici posse . . . uidcrentur: V 11, 
2; (CassiuB . . . ad))licatiH . . nostris ad terrani 
nauibus <circiter XL li. l. ad<l. j\'p. ; Dt.) . . . 
Becundum nactus uentum ouerarius naues <cir- 
citer XL add. codd.; om. h. l. Np.; Dl.; del. 
Forchh.) praeparata.s nd incendium imniisit: 3, 
101,5;) Tj his (f> Cae.sar iuipfrat ob- sides XL frumentumque exercitui: V20, 4; 
^ (pedes: IV17,5m. quadrageni;) (rates dupli- 
ces quoque uersus <c> pedum <p. afh; om. el) 
XXX <LXXX Nl; LXXX ud eerte XXXX 
Gbl.) e regione molis conlocabat: 1,25,6; mu- 
sculum pedes LX <XL coni. Kp.; X\ Gol.) 
longum . . . facere instituerunt: 2,10,1.) 

B. additur alius numerus: haec erant milia 
<numero milia hl) XLT, euocatorum circiter 
duo : 3, 88, 4 ; ^ nostri, cum undique pre- 

merentur, XLVl <.XL .VI. B; .VI. & XL. h; 
sex & .XL. a> centurionibus amissis deiecti 
sunt loco: VII 51,1; ^ qui (fines) in ion- 

gitudinem milia passuum CCXL, in latitudi- 
nem CLXXX patebant: 1 2, 5; (coactis equitum 
milibus VIII <o> et peditum circiter CCL 
<CCXXXX AQB'; Fr.; CXXXX B^; CCXL 
M; Db.; CCL p; Oros., Flor., Polyaen.) haec 
in Haeduorum finibus recensebantur : VU 76, 3.) 

[Falso: iamque ad denarios L {Atd.; ad XL 

a 

(ad XL a) z) in singulos modios annona per- 
uenerat: 1,52,2.) 

qnadratns : ad extremum musculi tectum 
(c) trabesque extremas quadratas regulas IIII 
patentes digitos defigunt: 2,10,4. 

qnadrigae: (C. Caesar . . . harenas ui- 
tiose dici existimat, quod harena numquam 
multitudinis numero appellanda sit, sicuti neque 
caelum neque triticum ; contra autem quadrigas 
. . . pluratiuo semper numero diceudas putat: 
ap. Oell. XIX 8,4;) num tu harum rerum na- 
tura accidere arbitraris, quod unam terram ac 
plures terras . . . dicamus neque quadrigas in 
uuam nominis figuram redigere . . . possimus? 
ap. Oell. XIX 8, 8. 

qnadrinifonti. A. non additur allus uu- 
mcrus; a) ndditur subst.: huic suos Caes.ir 
equites opposuit expeditosque antesignanos 
admiscuit CCCC: 3,75,5; t equites cir- 

citer quadringentos ex proximis hibernis cogit 
(c>: V46, 4; laborantibus iam suis (iermanos 
equites circiter CCCC submittit; VII 13,1; 
missis ad eos ab Otacilio equitibus . . . circiter 
CCCC . . . se defenderuut: 3,28,6; t fos- 

sam obduxit (c> circiter passuum quadriu- 
gentorum: 118,3; (VII 72, 2 u. pedcs;) ab in- 
timis radicibus niontis intermissis circitt-r passi- 
bus CCCC castra facere constituit: 1,41,3; 
decliuis locus *leni fastigio uergebat iu longi- 
tudiiiem (c> paasus (cgo; passuum x; edd.) 
circiter CCCC (CCCC circitcrrt>: 1,45,5; mii- 
nitiouem ad Uumen perduxerat circiter pnssuum 
(cyo; passus \; cdd.) CCCC: 3,66,6; t 

reliqua.s omuos munitiones nb ea fossa podes 

82' 1303 quadringenti — quaestio 1304 (passus Ouisckard) quadringentos (pedibus 
CCCC P) reduxit (deduxit fj): VII 72, 2; f 
subsidio DC equites Numidae ex oppido pedi- 
tesque CCCC mittuntur a Varo: 2,25,3; t 
(ex sescentis (quadringentis Ciacc.) ad tres 
senatores . . . sese redactos esse dixerunt: 
1128,2;) 1 uicos ad quadringentos . . . 

incendunt : I 5, 2. 

(b) non add. subst. : legiones . . . prae- 
miserat [ad] VI [milia] ; . . . f buc <et CCCC 
RMenfjc) optimi generis hominum ex Aquitanis 
montanisque: 1,39,2.) 

B. additur allns nnmerus: cum hostium 
numerus capitum CCCCXXX (CCCCXL Oros.) 
milium fuisset: IV 15, 3. 

qaadriremis. A. subi.: has (triremes) 
cum audacius progressas Libo uidisset, sperans 
intercipi posse quadriremes V ad eas misit. 
quae cum nauibus nostris adpropinquassent 
(recc.C?); propinqu. %) 3,24,2; % re- 

fugere: 3,24,3 u. D. 

B. apposit.: naues longas occupare hostes 
conabautur; quarum erant L auxilio missae ad 
Pompeium proelioque in Thessalia facto domum 
redierant , illae triremes (quadriremes {pro illae 
trir. Paul). omnes et quinqueremes, aptae in- 
structaeque omnibus rebus ad nauigandum: 3, 
111,3. 

C. obi.: capere, cogere: 3,24,3 u. D.; 
^ instruere: 3,111,3 u. B.; t mittere: 
3, 24, 2 u. A. 

D. c. praep.: primoque impetu unam ex tus 
quadriremibus (ego; quadriremem x; edd.) cum 
remigibus defensoribusque suis ceperunt, reli- 
quas turpiter refugere coegerunt : 3, 24, 3. 

qnaero. A. = l^rjTEiv ; a) propr. : hi (c) 
(principes Hispaniae) suos notos hospites- 
que quaerebant, per quem quisque eorum adi- 
tum commendationis haberet ad Caesarem: 1, 
74,5; T munitionem . . . dextri Caesaris 

cornus (e) cohortes ignorantia loci sunt secutae, 
cum portam quaererent: 3,68,2; ff ne 

in quaerendis suis (ne inquirendo suos p) 
pugnandi (o) tempus dimitteret: 1121,6. 

b) trsl. (= consultare de) : at hostes sine 
fide tempus atque occasionem fraudis ac 
doli quaerunt : 2, 14, 1 ; f celeriter adu- 

lescentibus et oratione magistratus et praemio 
deductis . . . ratio perficiendi quaerebatur: 
VII 37, 6; t disputatur in consilio a (c) 

Petreio atque Afranio et tempus profectionis 
quaeritur: 1, 67, 1 ; 2, 14, 1 u. occasionem. 

B. = SQwrav^ a) alqd: alius ex alio cau- 
sam tumultus quaerit: VI 37, 6; admiratus (miratus Patd) quaerit ex perfugis causam: 
VII44,2; 1 (fidem: 1,74,2 ?<. b).) 

quaerit ex solo ea, quae in conuentu dixe- 
rat: 118,2; t eadem secreto ab aliis 

quaerit; reperit esse uera: 118,2; Tf reli- 

qua studio itineris conficiendi quaerere prae- 
termittit (Curio): 2,39,3. 

b) de: deinde de (add. Madu.; om. x; edd.; 
dein de Ciacc.) imperatoris fide (Ciaec; fidem 
%; edd.) quaerunt, rectene se illi sint com- 
missuri: 1,74,2; t quorum de natura 
moribusque Caesar (om. ji) cum quaereret, 
sic reperiebat: 1115,3. 

c) sequ. interrog'. obL: eius rei quae causa 
esset miratus ex ipsis quaesiit: 132,2; quod 
aut quam in partem aut quo consilio duceren- 
tur sibi quaerendum aut cogitandum putarent : 
I 40, 1 ; cum ex captiuis quaereret Caesar, quam 
ob rem Ariouistus proelio non decertaret, hanc 
reperiebat causam: 150,4; cum ab his quaere- 
ret, quae ciuitates quantaeque in armis essent 
et quid Ln bello possent , sic reperiebat : II 4, 
1; est enim hoc Gallicae consuetudinis , uti et 
uiatores . . . consistere cogant et quid (Aimoin.; 
quod z; Frig., Db.) quisque eorum de quaque 
re audierit aut cognouerit quaerant: IV .5, 2; 
quibus in locis sit Caesar ex captiiiis quaerunt 
(Sugambri): VI 35, 7 ; 1,74,2 u. b); ubi iUe 
(Varus) .... restitit et quis esset aut quid 
uellet quaesiuit: 2,35, 2 ; e captiuis quaerit (Curio), 
quis castris ad Bagradam praesit: respondent 
Saburram: 2,39,2. 

d) abs.: reperiebat etiam in quaerendo (in- 
quirendo af) Caesar, . . . initium eius fugae 
factum a Dumnorige: 1 18, 10; cum ab his sae- 
pius quaereret neque ullam omnino uocem ex- 
primere posset, idem Diuiciacus Haeduus re- 
spondit : 1 32, 3 ; si quos . . . commoueret , hos 
(hoc a), si quaererent, reperire (repperiri oJi) 
posse : 1 40, 8. 

qnaestio. A. = interrogatio , percon- 
tatio: Caesar explorata (o) re quaestione cap- 
tiuorum . . . imperauit: VI 32, 2. 

B. = inquisitio, cosnitio: quaestionem 
de bonis direptis decernunt, Litauicci fra- 
trumque bona publicant: VII 43, 2; — propin- 
qui couueniunt, et de morte si res in suspi- 
cionem uenit, de uxoribus in seruilem modum 
quaestionem habent, et si compertum est, 
. . . interficiunt: VI 19, 3; concilioque . . . in- 
dicto de coniuratione Senonum et Carnutum 
quaestionem habere instituit et de Accone . . . 
supplicium sumpsit: VI44, 1. 2; t quod 

aestiuum tempus instantis belli, non quae- 
stionis esse arbitrabatur (c): VI 4, 3. I 1305 quaestor — quam 1306 qnaei)itor. A. snbi. ; a) nominat. : abs- 
trahere: 2,23,5 ti. B. a); t cohor- 

tari: 2,43,1 ib.; ^ (conspicere: 2,23,5 

ib.;) t esse: 1,23,2 ib.; t redire, 

sequi: 2,23,5 ib.; t (uti: 3,62,4 u. 

B. b).) 

b) a c. pa.ss. : (interim ab omnibus (legatis 
quaestoribusque add. X; Schn. ; del. Vielh.; 
Hold., Dt.'^ ; legatis quaestoreque Ciacc.; rell. 
edd.; legatis quibusque Em. Hoffm.) , quibus 
{del. Em. Hoffm.) legiones tradiderat, certior 
factus est: V25,5; V53,6 u. B. e).) 

B. appos.; a) noniinat.: erant quinque ordi- 
nis senatorii (Dauis. : quinquaginta (ziel L) 
ordines codd.; quinquaginta: ordinis senatorii 
EHoffm.), L. Domitius, P. Lentulus Spintlier, 
L. Caecilius Rufus, Sex. Quintilius Varus 
quaestor, L. Rubrius: 1,23,2; hunc secutus 
Marcius {Np.; m. codd.) Rufus quaestor naui- 
bus XII, . . . postquam in litore relictam nauem 
conspexit, hanc remulco {e) abstraxit; ipse ad 
Curionem cum classe redit: 2,23,5; Marcius 
(martius x) Rufus quaestor in castris (c) relic- 
tus a Curione cohortatur suos, ne animo de- 
ficiant: 2,43,1. 

b) acc: (his (c) (legionibus) M. Crassum 
(quaeatorem add. Nk; Ald.; edd.; quintum a; 
om. [i) et L. Munatium Plancum et C. Trebo- 
nium legatos praefecit : V 24, 3 ; Caesar . . . 
statim nuntium in Bellouacos ad JL Crassum 
(quaestorem add. a; edd.; oni. [i) mittit, cuius 
hiberna aberant ab eo milia passuum XXV : V 
46,1;) obsecrare milites coepit, ue primam (c) 
sacramenti, quod apud Domitium atque apud 
se quaestorem dixissent, memoriam depone- 
rent: 2,28,2; ad eas munitiones Caesar Lentu- 
lum Marcellinum quaestorem cum legione VIIII. 
poBitum babebat. huic, quod ualetudine minus 
commoda utebatur, Fuluium Postumum ad- 
iutorem subniiserat : 3, 62, 4. 

c) abL : (in his ab L. Roscio (legato add. 
li,; quaeatore add. cf.; Schn.; del. Oud.) , qucm 
legioni tertiae decimae praefecerat, certior fac- 
tuH cst: V53, 6;) Caesar parlitis copiis cum C. 
l''ai)io legato {om. p) et M. Crasso quaestore 
(legatis ilc) celeriterque (c) effectis pontibus 
ndit (c) tripertito: VI 6,1. 

C. obi.: Caesar siiigulis legionibus singulos 
legatos et quaestoreni praefecit, uti eos testes 
suao quisque uiiliitis liaberet: 152,1; — 
positum liabore: 3,(>2,4 n. B. b); (prae- 
licore: V 24, 3 u. B. b); V 53, 6 u. B. c);) 
— relinquere: 2,43,1 u. B. u). 

1). du(.: nauibiis circiter LXXX onerariis 
coactis contractiHijue, quod sutis esso ad duas transportandas legiones existimabat quod (e) 
praeterea nauium longarum habebat, (id add. 
[i) quaestori (questoribus (i), legatis praefectis- 
que distribuit: IV 22,3; t submit- 

tere: 3,62,4 u. B. b); t (tradere: V 

25, 5 u. A. b).) 

(E. gen.: hiberna: V46, 1 m. B. b).) 

F. c. praep. : (mittere ad quaestorem: V 
46,1 u. B. b).) 

sacramentum dicere apud qu. : 2,28,2 u. 
B. b). 

consiUo cum legatis et quaestore commu- 
nicato . . . accidit: IV 13, 4; — partiri cum 
qu. VI 6, 1 u. B. c). 

qnae»!itus: illos secreto castigauit, quod 
quaestui equites haberent: 3,60,1; t 

hunc (Mercurium) ad quaestus pecuniae mer- 
caturasque habere uim maximam arbitrantur: 
VI 17,1. 

qaalis: qualis esset natura montis et 
qualis (quales BMh) in circuitu ascensus qui 
cognoscerent (-ret X) misit: 121,1; — sui 
laboris mibtes semper euentu belli praemia 
petiuerunt, qui qualis sit futurus ne uos qui- 
dem dubitatis : 2, 32, 10. 

qaam. A. additur adieetiuis uel aduer- 
biis; a) adlcctiuis: (docebat,) quae senatus 
consulta quotiens quamque honorifica in eos 
facta esseut: 143,7; t sua in Haeduos 

merita exposuit, quos et quam humiles acce- 
pisset: VII 54, 3; t docebat (e) etiam, 

quam ueteres quamque iustae causae necessi- 
tudinis ipsis cum Haeduis intercederent : 1 43, 
6; t non denique communes belli casus 

recordabantur (c), quam (quamque Ciacc.) 
paruuhie saepe causae . . . magna detrimenta 
intulissent, quotiens . . .: 3, 72, 4; t quam 

ueteres: 143,6 u. iustae. 

b) aduerb.: ob eam causam (se) quam diu 
potuerit tacuisse: 117,6; t (ab eius summo 
sicut (se ut U. Steph.) palmae ramique (rami 
quam p; que om. Aim.) late ditlunduutur 
(difruiidunt ^; li. Steph.): VI 26, 2;) t 

gaudeo mehercule uos siguificarc litteris, (luam 
ualde probetis ea, quae apud Cortiuium sunt 
gesta : ap. Cic. ad Att. IX 7 G, 1. 

B. ndditur supcrlatiuo; a) rtdiectiuoruin; 
a) itdditiir uerbuin posse u. int>*sum p. Ili2 
s(j. e) a> (7/ loc). 

p) non additur posse: ut prne.sidium quam 
amicissimum, si quid opus facto essct, ha- 
beret : I 42, 5 ; t '"'C postero dio quum 

frequentisaimi conueuirent: IV 11,5; t 
ut quam integerrima c.ssent ad pacem 
ouinia: 1,85,2; t (ciuilalibus nia.\inia 1307 quam 1308 laus est quam latissime (latissimis [3; latis- 
simas N) circum se uastatis finibus solitudines 
habere: VI23, 1;) relinquebatur, ut . . . occu- 
^aret et quam latissimas regiones praesidiis 
teneret Caesarisque copias quam maxime posset 
distineret: 3,44,2; f ut quam lenissi- 

mum me praeberem: ap. Cic. ad Att. 1X7, C, 
1; t q. maximus u. mag^nns p. 53.3 

j3) aa) (4(3)loc.); t ut quam minimum 

spatii ad se colligendos armandosque (e) Ro- 
manis daretur: 11119,1; ^ iuteresse arbi- 

trabatur eius auctoritatem inter suos quam 
plurimum ualere: V4,3; — q. plurimi u. 
miiltns p. 656 c) p) (3 loc). 

b) aduerbiorum ; a) additiir uerbum posse 
u. po!^!^e p. 1143 c) P) (9 loc.i. 

p) non additur posse: ut quam angustis- 
sime Pompeium contineret: 3,45,1; t 

ut quam diutissime longioris fugae con- 
silium occultaret: 3,102,3; t q. latis- 

sime u. late p. 413 extr. ct 414 (VII 9, 2; IV 
3,1; VI23, 1); t quibus rebus quam 

maturrime occurrendum putabat: I 33, 4; 
1 q. maxime u. magis p. 511 B. (4 (7) 
loc); t q. primum u. primam B. c) 

p. 1212 sq. (7 loc); t ut et militare in- 

stitutum seruaretur et quam serissime (<Sca/.,- 
suetissime x; lentissime Cornelissen) eius pro- 
fectio cognosceretur : 3, 75, 2. 

C. antecedunt eomparatiui uel uoces, in 
quibus comparatiui uis iuest ; a) comparatiui 
a) adieetiuorum : (altiores: VI, 2 u. latio- 
res;) f certis ex aqua mensuris breui- 

ores esse quam in continenti noctes (noct. qu. 
in cont. p) uidebamus (c): V13, 4; t ne 

continentior in uita hominum quam in pe- 
cunia fuisse uideatur: 1,23,4; f has trabes 
(e) paulo longiores atque eminentiores, quam 
extremi parietes erant , effecerunt (e) : 2, 9, 3 ; 
t quod expeditior erat quam ii (c) , qui 
inter (c) aciem uersabantur: 152,7; t 

hoc esse miseriorem et grauiorem fortunam 
Sequanorum quam reliquorum , quod : I 32, 4 ; 
quid irati grauius f de uobis sentire (grauius 
uobis censere Paiil) possunt, quam ut eos pro- 
datis, qui: 2,32,4; neque tutius neque hone- 
stius reperies quicquam quam ab orani con- 
tentione abesse : ap. Cic. ad Att. X 8 B, 2 ; t 
(Vbii) paulo (quam add. X; Fr., Db.; del. Np.: 
u. CC) sunt {del. Fr.) eiusdem generis [et] cete- 
ris (ceteri, sunt Fr., ceteri Db.) humaniores 
(paulo, quam sunt eiusdem generis ceteri, 
sunt humaniores RMettge) : I V 3, 3 ; ^ sA 

celeritatem onerandi *8ubductionisque paulo 
facit humiliores, quam quibus in nostro mari uti consueuimus: Vl,2; t neque 

eorum moribus turpius quicquam aut inertius 
babetur quam ephippiis (c) uti : IV 2,4; t 
ad ... multitudiuem iumentorum transportan- 
dam paulo latiores (altiores [i) (facit naues), 
quam quibus in reliquis utimur maribus (in 
rel. mar. uti adsueuerant [3): VI, 2; t 

postremo quid esse (e) leuius aut turpius, 
quam auctore hoste de summis rebus capere 
consilium? V28,6; 3,26,4 u. |3) leuius; t 

milites non longiore oratione cohortatus (c), 
quam uti suae pristinae uirtutis memoriam re- 
tinerent: 1121,2; 2,9,3 u. eminentiores; t 
nuntiauerunt puluerem maiorem, quam con- 
suetudo ferret, in ea parte uideri, quam in 
partem legio iter fecisset: IV32, 1; maiore 
strepitu et tumultu, quam populi Romani fert 
consuetudo, castra moueri iubet : VI 7, 8 ; ut . . . 
alias regiones . . . peteret non maiore equitum 
praesidio quam quattuor: VI 43, 6; sibique 
ipsos multitudine atque angustiis maius attu- 
lisse detrimentum, quam ab hoste accepissent: 
3,72,3; t cum . . . non minorem laudem 
exercitus quam ipse imperator meritus uide- 
batur: 140,5; quae quidem res Caesari non 
niinorem quam ipsa uictoria uoluptatem at- 
tulit : I 53, 6 ; qua ex parte est Hiberuia (c), 
dimidio minor, ut existimatur (c), qu.am Bri- 
tannia: V13, 2; ut non minus haberet iuris in 
se multitudo quam ipse in multitudinem : V 27, 
3; non minore animo ac fiducia, quam (qua add. 
Paul) ante dimicauerant, naues conscendunt: 
2, 4, 3 ; quod et numero militum praestabant et 
interiore spatio (interiora spatia Paul) mino- 
rem circuitum habebant. -f quae cum (quam quae 
Paul) erant loca Caesari capienda : 3, 44, 5. 6 ; 
t miserior: 132,4 u. grauior; t quid enim 
est illis optatius, quam uno tempore et nos 
circumuenire et uos nefario scelere obstringere? 
2,32,3; t carinae (erant) aliquanto pla- 

niores quam nostrarum nauium: 11113,1; 
t plus quam ti. mnltlliir p. 65S extr. et 659 
(4 loc); — pluresque in eo loco sine uulnere 
quam in proelio aut fuga intereunt: 2,35,3; 
t loca sunt temperatiora quam in Gallia: 
V12, 6; t turpius: IV 2, 4 u. inertius; 

V28, 6 u. leuius; t tutius: ap. Cie. ad 

Alt. X 8 5, 2 u. honestius. 

[i) aduerbiorum: *de proelio ad Dyrrachium 
facto elatius (Ciacc; latius *; ecW.) intlatius- 
que multo, quam res erat gesta, fama percre- 
bruerat : 3, 79, 4 ; t qui se ultro morti 

offerant facilius reperiuntur (c), quam qui 
dolorem patienter ferant: VII 77, 5; t in- 

flatius (latius): 3,79,4 u. elatius; t 1309 quam — quantus 1310 rarique se ostendere et lenius (lentius fi) 
quam pridie nostros equites proelio lacessere 
coeperunt: V17, 1; t leuiusque tempe- 

gtatis quam classis periculum aestimauerunt 
(existim.?): 3,26,4; leuiusque casura pila 
sperabat in loco retentis militibus, quam si 
ipsi immissis telis occurrissent (c): 3,92,2; 
T cum . . . neque nostri longius, quara quem 
ad finem porrecta [ac) loca aperta pertinebant, 
cedentes insequi auderent: 1119,5; quod non 
longius hostes aberant, quam quo telum adigi 
<c) posset: 1121,3; coUe exteriore occupato 
non {del. Frig.) longius (ji; longe a; Fr.) mille 
paasibus ab nostris munitionibus (p„«ostr. mun. 
quam mille pasSi (i) considuut: VII79, 1;Y^ 1 
magis quam u. niasiiS U. a) p. -JOS sq.'ill 
loc.j; t maturius qu. u. matuve U. 

a) p) p. 553 sq. (3 loc); t minus qu. u. 

niinniii p. 1011 A. a) a) et [i) (8 loc.): 1f 
sed peius uictoribus Sequanis quam Haeduis 
uictis accidisse: 131,10; t potius qu. m. 

potiun* A. b) p. 1157 sq. (10 toc.j ; t 

prius quam u. priut^ 1. B. et i. p. 1204 — 
1207 (48 loc); T[ cum . . . omnia trepi- 

dantius timidiusque ageret, quam superiori- 
bus diebus consuesset; 1,19,2. 

b) uoccs , in quibus incst notio compara- 
tiui; a) uerba; aa) mnUe u. malo B. p. oSO 
(7 loc). 

(tlfi) |>raefen-c «<. prae^to p. 1183 A. b) 
117,2.3.) 

yy) itrucstare u. praetitto A. b) p. 118.1 
sq. (8 loc). 

(j) iiduerb.; aa) aute; non oportere " ante 
(aiitea a') de ea re ad senatum referri, quam 
dilectus tota Italia babiti et exercitus con- 
scripti essent: 1,2,2; (Vibullius (c) . . . non 
minus necessarium esse existimauit de repen- 
tiuo aduentu Caesaris Ponipeiura iieri cer- 
liorem, uti ad id consilium capere posset, quam 
{Ciace.; ante quam x; edd.) de mandatis agi 
(inciperet add. x; inciperetur Np.; Db., Dt.): 3, 
11,1.) 

[i[j) post: post diem quartum, quam est in 
Brilaiuiiam uciitum, iiaues . . . solueruiit: IV 
28, 1 ; cf. poMtquaiii p. 1100 sq. 

yy) iiohtea: poslca uero quam equitatus 
nosler in conspectum uenit, liostes . . . terga 
uerterunt: IV 37, 4; postea uero (luaiii (Paiit; 
cum X,; edd.) Caesarem ad MassillHm detineri 
cognouit . . . quiicque postea accidcraiit . . . 
acccpit atquc liacc ad eum . . . iullatius Alra- 
nius peiMcribcbat (c), . . . coepit: 2,17,3; <•/'. 
poHteu<iiiaiii p. 1147 extr. et 1148. 

[Fulsu: HC pluriiiium nauibus posue, (quaui add. eodd.; quaram Tittter; Eold.) Romanos 
neque ullam facultatem habere nauium (del. 
littter) nequei 1119,6; ut quae (Lipaius; qua 
uet quam codil.) celerem atque instabilem mo- 
tum haberent; IV 23, 5; qui inopinantes pabu- 
latores et sinfe uUo dissipatos timore adgressi 
niagnum (iam magnum Na; quam magnum 
Ohl : iam det. Np'^; permagnum Paid) numerum 
iumentorum atquB hominum intercipiunt: 1, .' 
55, 1.] \ 

quamdin ». qnam A. b) diu. 

qnamobreui: quiwn ob rem placuit ei, 
ut ad Ariouistum legatos mtttetel^I 34, 1 ; ^^ 
cum ex captiuis quaereret Caesar, quamofi ""~>.! 
rem Ariouistus proelio non decertaret, hanc 

reperiebat causam: 150,4. •---/'l '-''*'-' v^ V-tt<T- 

qnamuit^: itaque ad quemuis numeVuip ' 
ephippiatorura equitum quamuis pauci adire 
audent: IV 2,5. 

qnando. 1. aduerb. : ac si quaudo ma- 
gnitudine operis forte superati . . . suis (o) 
fortunis (o) desperare (o) coeperaut, magno 
nuniero nauium adpulso . . . sua deportabant 
omnia (o): lil 12,3; et si quaudo nostri facul- 
tatem nacti lerreis manibus iniectis nauem (e) 
religauerant, undique suis laborantibus succur- 
rebant ; 2, 6, 2 ; ut . . . si quando quid Pom- 
peius tardius aut consideratius faceret, unius 
esse negotium diei . . . dicerent : 3, 82, 3. 

(2. couiunctio : illum , cuni (qu.ando iJ^[J) 
neque aditum neque causam postulaudi iustam 
haberet, benelicio ac liberalitate sua ac sena- 
tus ea praemia consecutum; 143,5.) 

qnaiito opere, qiiantopere: quanto 
opere (quantopere [1) eorum animi magnitudi- 
nem admirarelur . . ., tanto opere liceutiam 
adrogautiamque repreheiidere : VII 52,3; t 

ipse Diuiciacum Haeduum niagnopere cohor- 
tatus docet, quanto opere rei publicae com- 
munisque salutis intersit manus hostium disti- 
neri: 115,2. 

qnantiiM. A. rclaliuum; a) respondet 
taiitus; a)adiecl.; ax) : itaque tauta est 
coutentione actum, quanta agi debuit: 8, 
111, 5; t quanto opere (quantopere [i) 

eorum animi magnitudiuem admiraretur . . ., 
tanto opere liceutiam adrogantiamque reprelien- 
dore: VII 52, 3; T[ uiri (que add. (i) quan- 

tas pecunias ab itxoribus dotis nomiiie acce- 
perunt (accejicriiit fh), tauias ex suis bouis 
aeslimatione facta cum dotibus comiiiuiiiiaut; 
VI 19, 1; t quos tauto spalio seculi, quau- 
tum (quanto [i) cursu et uiribua efticere potue- 
runt, compluros ex iis occidoniut: IV 35,3. 

[i[i): ita siuo ullo periculo tantam eorura ^ t V) Wv 'KC j TV*-, 1311 quantus 1312 multitudinem nostri interfecerunt, quan- 
tum fuit diei spatium: 1111,6. 

B) ui sttbstautiui ; aa) suLi.: Curio utrum- 
que improbans consilium quantum alteri {om. 
af) sententiae deesset (quantum alteris dees- 
set Paul) animi, tantum alteri (alteris Paul) 
superesse dicebat: 2,31,1; 1[ his rebus 

tantum temporis tribuit, quantum erat pro- 
peranti necesse: 3,78,2. 

[i[i) obi.: efficere: IV 35,3 u. a) aax.) extr ; 
relinquebatur, ut . . . tantum in {del. Deiter) 
agris uastandis incendiisque faciendis hostibus 
noceretur, quantum labore (in labore Deiter) 
atque itinere legionarii miUtes efficere poterant : 
V 19, 3 ; 1 (collis) tantum aduersus in 

latitudinem patebat, quantum loci acies in- 
structa occupare (tenere (i) poterat: 118,3; 
f ubi quantum storiarum demissio patie- 
batur, tantum eleuarant {Krati.; eleuabant 
«,• Np.), intra haec tegimenta abditi . . . ex- 
struebant : 2, 9, 6 ; T parua manu . . . 

missa, quae tantum progrederetur ([i; -diebatur 
Q^; -diatur a; edd.) , quantum naues proces- 
sissent: VII 61, 5; — sed quantum opere 
processerant et castra protulerant, tanto 
abei-ant ab aqua longius: 1,81,3; Ttenere: 
118,3 u. occupare; T tribuere: 3,78,2 

u. aa). 

yy) a\)\.: quantoque eius amplius proces- 
serat temporis, tanto erant alacriores ad custo- 
dias qui classibus praeerant maioremque fiduciam 
prohibendi habebant: 3,25,2; •[ quanto 

erat in dies grauior atque asperior op- 
pugnatio . . . , tanto crebriores litterae nuntii- 
que ad Caesarem mittebantur: V 45, 1. 

1)) respoudet tantuudem: ut eius fossae 
{om. p) solum {om. AQ) tantundem pateret, 
quantum summae fossae (summa (om. fossae) 
(i; summa fossae Schn.) labra distarent (di- 
stabant ^) : VII 72, 1. 

<•) non respoudet tantns(dem); a) adiect.; 
aa) : Calenus legionibus equitibusque Brundisii 
in naues impositis, ut erat praeceptum a Cae- 
sare, quantam {EMenge; quantum x; edd.; 
quam tum Faeni.) nauium facultatem habe- 
bat, naues soluit: 3,14,1. 

([i[i): quam (quas Dh. operariim errore; 
quantas BMenge) maximas potuerunt 
pecunias mutuati . . . ad Pompeium transie- 
runt: 3,60,5.) 

(i) ui subst. ; aa) siibi.: magistratus . . . 
gentibus cognationibusque hominum . . . quan- 
tum et ([i; Aim.; ei a) quo loco uisum est 
agri (o) attribuunt: VI 22, 2. 

[i[i) obi.: ^attribuere: VI 22, 2 u. aa);) 1 quod ego non inteilexi ; quantum autem con- 
iectura consequebar, id erat eius modi, ut 
magis optandum quam sperandum putarem: 
ap. Cic. ad Q. fr. II 10 (12), 4; H Voluse- 

nus perspectis regionibus (e) omnibus (c), 
quantum ei facultatis dari potuit, qui naui 
(c) egredi . . . non auderet, . . . reuertitur: 
IV 21, 9; 1 haec utraque insuper bipe- 

daUbus trabibus immissis, quantum eorum tigno- 
nmi iunctura distabat, . . . distinebantur 
{u. CC): IV 17,6; t nostrarum turrium 

altitudinem , quantum has cotidianus agger 
expresserat , commissis suarum turrium 
malis {CC) adaequabant: VII 22, 4; f 

habere: 3,14,1 u. a); \ Caesar . . . 

secutus hostes (c), quantum diei tempus est 
passum, . . . castra fecit: VII 68,2; hanc 
super (c) contignationem , quantum tectimi 
plutei ac uinearum passum est, latericulo ad- 
struxerunt : 2, 9, 2 ; ^ ut in eius modi 

difficultatibus , quantum diligentia prouideri 
poterat, prouidebatur: VI 34, 7; etsi, quantum 
ratione prouideri poterat, ab nostris occurre- 
batur: VII 16,3; T quantum gratia, aucto- 

ritate, pecunia ualent, ad sollicitandas ciui- 
tates nitimtur {CC): VII 63, 2. 

B. inteiTOgatiuuni ; a) in interrogat. recta : 
quod si iam, inquit, haec explorata habeamus, 
quae de exercitus alienatione dicuntur, . . . 
quanto haec dissimulari (c) et occultari {GC) 
quam per nos confirmari praestet? 2,31,5. 

I)) in iuterrog-. obliqua ; a) adiect. : quod 
intellegerent, quantam calamitatem ciuitati 
intulissent : II 14, 4 ; t hic quantum in 

beUo fortuna possit et quantos adferat casus 
cognosci potuit: VI 35, 2; 1[ cum ab his 

quaereret, quae ciuitates quantaeque in armis 
essent et quid in bello possent, sic reperiebat: 
114,1; 1 mUites . . . edocet, quanto de- 

trimento et quot uirorum fortium morte 
necesse sit constare uictoriam : VII 19, 4 ; If 
quod quantum in se facinus admisissent in- 
teUegebant: 1119,3; t et quanta (quantae 

/() praedae faciendae atque in perpetuum sui 
Uberandi facultas daretur . . . demonstraue- 
runt: IV 34, 5; 1 non ignorans, quanta ex 

dissensionibus incommoda oriri consuessent: 
VII 33, 1 ; t neque quanta esset insulae 

magnitudo neque quae aut quantae nationes 
incolerent . . . reperire (c) poterat: IV 20,4; 
t quod . . . quantam quisque multitudinem 
in communi Belgarum conciUo ad id bellum 
poIUcitus sit (esset fJ) cognouerint (c) : II 4, 
4; t nationes: IV20,4 u. magnitudo; 

t docet, quanto opere rei pubUcae . . . inter- 1313 quantus — quartus 1314 sit manus hostium distineri: 115,2; t 

quanto cum periculo u. cnni p. 772 uersti 
2 sqq. (3 loc.) ; — cum ex equitum et calonum 
fuga quo in loco res esset quantoque in periculo 
et castra et legiones et imperator uersaretur 
cognomssent: 1126,5; ex captiuis cognoscit, 
quae apud Ciceronem gerantur quantoque in 
periculo res sit: V48, 2; praecurrunt equites; 
quanto res sit (sit res p) in periculo cognoscunt : 
VI 39, 1 ; equites a Fabio missi quanto res in 
periculo fuerit exponunt: VII 41, 2; t 

t«stibu8 se militibus uti posse, quanto studio 
pacem petisset, quae . . .: 3, 90,2; t 

ex his (e) omnibus iudicat rebus, quanto cum 
periculo et quanta cum (om. [i) uirtute res 
sint administratae: V52, 3; 1 milites do- 

cuit, quantum usum haberet ad subleuandam 
. . . inopiam potiri oppido pleno atque opulento, 
simul . . .: 3,80,5. 

p) ni snbst.; aa) subi.: hic (c) cognosci 
(CC) licuit, quantum esset hominibus prae- 
sidii in animi firmitudine: 3,28,4. 

pp) obi. : cognita Gallorum infirmitate quan- 
tum iam apud eos hostes uno proelio auctori- 
tatis essent consecuti sentiebat: IV 13, 3; t 
armorum (ant delend. avt armatorum scrihend. 
ccns. Vielh.) quantum quaequc ciuitas domi 
quodque ante tempus efficiat constituit: VII 
4,8; t ex quo iudicari posse (c) , quantum 
haberet in se boni constantia: 140,6; t 

hic quantum in bello fortuna possit et quan- 
tos adferat casus cognosci potuit : VI 35, 2 ; 
cum quaiitum in bello fortuna posset iam ipsi 
incommodis suis satis essent documento: 3, 
10,6. 

yy) ifenet.: fierent aestimationes possessionum 
et rerum, quanti quaeque earum ante bellum 
fuisset: 3, 1,2. 

Qnantnni agri: VI 22,2; quantum animi: 
2,31,1; arm(at)orum: VII 4, 8; auctori- 
tatis: IV13,3; boni: 140,6; facultatis: IV 
21,9; loci: 118,3; praesidii: 3,28,4; (tem- 
poris: 3,78,2.) 

<|unntnMCiini<|iio: Caesar . . . quan- 
tumcumque (-cunquo a) itineris ciiuitatu 
efficere poterat, cotidie progrediebatur: 3, 
102,1. 

qnnntuctnlH: quantasuis (magnas ctiam 
add. ah; Np.; etiam mngnas add. a) copias 
(etiam add. Schn.; I)t.', Tlold.) Ocrmanorum 
Bustineri posse munitis hibernis docebant: V 
28,4. 

qnure. A. = quam ob rcin, (|iiu de cauNa: 
(populum R.) 00 decoptum , quod np(iuc com- 
misHum a se iutullcgerel , quare limerut, ncquc 
Lexlc. Oaonar. 11, sine causa timendum putaret: 114,2; satis esse 
causae arbitrabatur , quare in eum aut ipse 
animaduerteret aut ciuitatem animaduertere iu- 
beret : I 19, 1 ; multae res eum hortabantur, 
quare sibi eam rem cogitandam et suscipien- 
dam putaret: 133,2; multa a (c) Caesare in 
eam sententiam dicta sunt, quare negotio de- 
sistere non posset : I 45, 1 ; [omnia excogitantur, 
quare nec sine periculo maneatur et languore 
militum et uigiliis periculum augeatur («. CC) : 
V31,5;] quae fuit causa, quare toto abessent 
bello et neutris (c) auxilia mitterent: VII 
63,7. 

B. = itaque, proinde: se ita a patribus 
maioribusque suis didicisse, ut magis uirtute 
contenderent (o) quam dolo aut insidiis niteren- 
tur. quare ne committeret, ut is locus . . . ex 
. . . intemecione exercitus nomen caperet: I 
13, 7 ; non numquam . . . GalU . . . eruptionem 
ex oppido . . . facere conabantur. quare ad 
haec rursus opera addendum Caesar putauit, 
quo minore numero militum munitiones defendi 
(o) possent. itaque: VII 73, 2; principes uero 
esse earum partium Cn. Pompeium et C. Cae- 
sarem , patronos ciuitatis , quorum alter . . . 
concesserit, alter . . . uectigalia . . auxerit. quare 
paribus eorum beneficiis parem se quoque 
uoluntatem tribuere debere et neutrum eorum 
contra alterum iuuare aut urbe aut portibus reci- 
pere: 1, 35, 5; luce (c) multum . . . pudorem . . . 
tribunorum militum et centurionum praesentiam 
(c) adferre ; quibus rebus coerceri milites et in 
officio contineri soleant. quare omni ratione 
esse interdiu perrumpendum : 1,67,5; huius 
modi res aut pudore aut metu tenentur; quibus 
rebus nox maxime aduersaria est. quare neque 
tanti sum .animi, ut sine spe castra oppugnanda 
censeam, nequc t.anti timoris, ut: 2,31,8; 
(Octauius . . . obsidione et oppugnationibus cos 
premere coepit. illi omnia perpeti parati maxime 
a re frumentaria laborabant. cui rei missis 
(Np.; cuius rei missis 2 dett.; qui remissis %; 
qua re missis Brutus ) ad Caesarem legatis 
nuxilium ab eo petebant: 3, 9,5; (sed illi operi- 
bus uincebant, quod et numero militum prac- 
stabant et interiore spatio minorem circuitum 
Iuvbet)nnt. t quac (quare Terpstra) cum erant 
loca Cac.-^ari capienda, etsi proliibcre Pompcius 
totis copiis et dimicare non constituerat, tamen 
suis locis sagittarios funditorosque mittebat: 
3,44,6.) 

4|unrtuM. fn codd. so/ipor nidetiir plenc 
seriptuiii c.v.sr; sed XIIII 1,4(),4. 

A. iKin addiliir alius ni(nicrns; n) addhiir 
Nubstanlluis: quod ubi ('iicsar aninium luluoilit. 1315 quartus — quattuor 1316 quartae aciei, quam instituerat sex cohor- 
tium {Faern.; ex cohortibus af; ex cohortium 
numero Ohh Db.; u. CC), dedit signum:3, 93, 
4 ; quae (cohortes) contra equitatum in quarta 
acie conlocatae essent: 3,94,3; — ex tertia 
acie singulas cohortes detraxit atque ex liis 
quartam instituit equitatuique opposuit: 3, 
89, 3 ; (simul tertiae aciei totique exercitui 
(quartaeque exercitus Patil} imperauit, ne 
iniussu suo concurreret: 3,89,4;) t (in 

proxima Octauii castra inruperunt. his ex- 
pugnatis eodem impetu altera sunt adorti, (inde 
tertia et quarta add. x; edd. : del. Ilartx) et 
deinceps reliqua: 3,9,7;) T quartae 

coliortis omnibus centurionibus occisis signi- 
feroque (c) interfecto, signo amisso: 1125,1; 
1 tandem omnibus rebus obsessi, quartum 
iam diem sine pabulo retentis iumentis . . . 
conloquium petunt: 1,84,1 ; Pompeius (e) primi 
diei mora inlata et reMquorum dierum frustra 
labore suscepto . . . quarto (quarta Os) die 
finem sequendi fecit: 3,77,3; — in fines Lin- 
gonum die quarto (quarta AQ; orto Hug; 
u. CC) peruenerunt: 126,5; post diem quar- 
tum, quam est in Britanniam uentum, naues 
soluerunt: IV28, 1; 1 cum ab hora fere 

quarta usque ad solis occasum pugnaretur: 
11115,5; ipse hora diei circiter {sic p; hora 
circ. diei a; edd.) quarta cum primis nauibus 
Britanniam attigit : IV 23, 2 ; tantum f uit in 
militibus studii, ut . . . eos, qui de tertia 
uigilia exissent, ante horam diei VIIII. (IIII. 
Oiil.) consequerentur: 1,64,8; *{ ex quibus 
(legionibus) unam in Morinos ducendam C. 
Fabio legato dedit , alteram . . . , tertiam . . ., 
quartam in Kemis . . . hiemare iussit: V24,2; 

— (quarum (legionum) una (c) prima, altera 
tertia (IV. Omcc.) appellabatur: 3, 88, 1;) t 
certior factus est tres iam partes copiarum 
Heluetios id flumen traduxisse, quartam 
fere (uero ji) partem citra flumen Ararim re- 
liquam esse: 112,2; ex milium L numero (o) 
. . . uix quarta parte relicta : III 26, 6 ; — Mas- 
silia enim fere tribus ex [oppidi] partibus 
mari adluitur; reliqua quarta est, quae aditum 
habeat ab terra: 2,1,3; *' alias deinceps 
pari magnitudine rates iungebat. . . . in 
quarta quaque earum turres . . . excitabat: 
1,25,10; 1 quarta uigilia circiter Len- 
tulus Spinther de muro cum uigiliis custodibus- 
que nostris conloquitur: 1,22,1; Curio cum 
omnibus copiis quarta uigilia exierat: 2,39,1; 

— de quarta uigilia u. de p. 822 extr. et 
823 (.5 loc). 

b) uoii additiir subst.: ictu scorpiouis exani- mato alteri (c) successit tertius et tertio 
quartus: V1I25,3. 

B. additur alius uuinerns: praesidio impe- 
dimentis legionem quartam decimam 
reUquit: VI 32, 5; LXX cecideruut, in his Q. Jj 
(c) Fulginius ex primo hastato legionis XIIIL: t|1 
1,46,4. 

quasi. A. c. coniunctiuo : quid proficimus, 
si accepto magno detrimento ab oppugnatione 
castrorum discedimus? quasi non et (c) felici- 
tas rerum gestarum exercitus beneuolentiam im- 
peratoribus et res aduersae odia concilient {Ohl; 
colligent af; colligant edd.)\ 2,31,3; — Litauic- 
cum obsecrant, ut sibi consulat. quasi uero, 
inquit ille , consilii sit res ac non necesse sit 
nobis Gergouiam contendere: VII 38, 7; siremps 
tantum per nominatiuum et ablatiuum decli- 
natur. . . . Caesar ergo (caesare ergo cod. ; Cae- 
sar de analogia-K^tec/;^; Caesar eius ergo Emchke) 
siremps lex esto , quasi sacram uiolauerit, 
dixisse pronuntiandus est (dixit pro nomina- 
tiuo esse Riischl; dixit sine e pronuntiandum 
esse cotii. Keil): Charis. art. gramm. I p. 143 sq. 
Keil. 

(B. c. particii). : hostes maximo clamore 
sicuti (insecuti quasi p) parta iam atque ex- 
plorata uictoria ... uaUum ascendere coepe- 
runt: V 43, 3.) 

qnatemi: has (rates) quaternis ancoris 
ex IIII anguUs destinabat (c): 1,25,7; t 

primam aciem quaternae cohortes ex V legio- 
nibus tenebant, has subsidiariae ternae et rursus 
aliae totidem suae cuiusque legionis subseque- 
bantur: 1,83,2; 1 mUitibus in contione 

agros ex suis possessionibus pollicetur, qua- 
terna (Olar.; XL ix) in singulos iugera et 
pro rata parte centiurionibus euocatisque: 1,17, 
4; t (imperant . . . Nitiobrogibus quin- 

que (c) milia; Aulercis Cenomaius (c) totidem; 
Atrebatibus IIII ; Veliocassis (totidem aM. Np. ; 
Dt.), Lexomis et Aulercis (e) Eburouicibus (e) 
terna (om. p) ; Rauracis et Bois hina (quinque 
miUa Aul. Cen. ; totid. Atr. ; quaterna Vel., Lex. 
et Aul. Eburouic; tema Eaur. et Bous Bm. 
Hoffm.: Db.): VII 75, 3;) T ibi turres cum 

ternis (turres quaternis Paul) tabulatis erige- 
bat: 1,26,1. j 

qnattaor. hi bello Oallico codd. modo 
quattuor, modo UII {uel .IIII. uel Iin 
siipra additis litteris or) habent (quatuor in ' 
Q exstare VI 43, 6 {et VII 79, 2) testatur Hold., | 
in h 112,4 Frig.). Quattuorpfew scriptum ' 
esse in X consensu editorum Np., Fr., Db., Hold. 
colligi potest his locis : 112,4; 15,1; 24,2; 49, 
5; 1133,5; IV 11,4; 37,3; V5,3; 19,1; 22,1; 1317 quattuor 1318 49,5; VI 3,1; 29,3; Vn34,2; 40,1; 73,6; 83, 
6. Contra .1111. (uel IIII) inuenitur in X V 
2, 4 et VII 75, 3; in a (X?j VII 60,1; in AQB 
(X?j VII57,1; quattuor in a, .ini. in (3 
VI 43, 6; — quid VII 87, 4 in codd. sit dubitim 
est , cum Fr. et Hold. scribant IHI, Np. et Db. 
quattuor. (Praeterea 11126,2 in a seriptum 
est iis cohortibuB, in fi .IIII. cohortibus.) — 
In bello ciuili Ifp. et Db. scrihunt quattuor 
3, 53, 3 ; reliquis 16 locis Np. IUI, Db. IV ; — 
Np. IIII , Dh. quattuor uno loco (2,2,2). 
Notain nuiiieri (IUI) etiam 3, 7, 2 iii archetypo 
fuisse apparet ex librariorum erroribus (ille af, 
illi /(/). Erratum etiam erat in archetypo codi- 
cum AQBM y 1119, 2; iiatn in illin codd. exstat 
quattuor, cum in [i reete scriptum sit III. 

Numeri compositiinueniuntur 6 locis: XXIIII 
in X 131,10, in x 3,44,3 et 99,3; quattuor et 
XX (an uiginti?) 141,5; LXXIIII VII 88,4; 
quattuor & LXX in ABM, .IIII. & LXX. in 
Q, .LXX. IIIL in a IV 12, 3. 

A. nou addilur alius iiunienis: has (rates) 
quatemis ancoris ex IIII angulis deatinabat 
<di.stinabat Ox}: 1,25,7; ^ IIII biremes 

subiectis scutulis . . . in interiorem portum (c) 
traduxit (u. CC): 3,40,4; 1 quattuor- 

que ex una(CC) cohorte centuriones oculos 
amiserunt: 3,53,3; — ex Afranianis interficiun- 
tur T. Caecilius, primi pili centurio, et praeter 
eum ceiituriones IIII: 1,46,5; t (illi, 

ut erat imperatum, ^deuectis iis (.IIII. p) 
cohortibus . . . celeriter ad . . . munitiones 
peruenerunt: 11126,2;) ex eo loco IIII caetra- 
torum cohortes (ordines h^) in montem . . . 
mittit : 1,70,4; — cohortes IIII ex proximo 
castello deducit: VII 87, 4; Fauonium (f) ad 
(lumen Aliacmonem . . . cum cohortibus VIII 
(IV Ciaco.) praesidio impediuicntis Icgionum 
(c) reliquit: 3,36,3; praesidioque Apolloniae 
cohortibuH (cohortium A^x.; Paul) IIII, Lissi I, 
III Orici relictis (-cto Pard) . . . iter facere 
coepit: 3,78,5; t quadratas reguhia IIII 

pateutes digitos detigunl: 2,10,4; — ut (sti- 
pites) non am])Iiu8 digitis quattuor ex terra 
eminerent: VII 73,6; 1 his copiis Ver- 

cassiuollaunum Aruernum, uuum ex quattuor 
ducibus, . . . prae/iciuut: VII 83,6; \ ut 
. . . aliiiH rcgiones . . . peteret non maiore equi- 
tum praesidio quani i|u:ittuor (c), cjuibus solis 
uitani suain coinniilUic iui(lcliiit: VI4.'i, 6; f 
DoiiiitiuH . . . uix im horariim spatio antc- 
cedens . . . poriculum uitauit: 3,79,7; — am- 
plius horis quattiior fortissime pugnaue- 
runt: IV 37, 3; T[ quattuor reliquas 

(legiones add. B^li) iii caKlra niaiora reduxit: I 49, 5 ; proximis quattuor coactiB legionibus . . . 
in fines Neruiorum contendit : VI 3, 1 ; quattuor 
legiones in Senones Parisiosque Labieno ducen- 
das dedit: VII 34, 2; cum IIII legiouibus Lu- 
tetiam proficiscitur : VII 57, 1; huic IIII legio- 
nes attribuit: 2,21,3; Caesar . . . partem . . 
legionum in castris Pompei remanere iussit, 
partem in sua castra remisit, IIII secum legio- 
nes duxit : 3, 97, 3 ; — triplicem aciem instruxit 
legionum quattuor ueteranorum (CC): 1 
24,2; ipse cum legionibus expeditis IIII et 
equitibus DCCC in fines Treuerorum proficisci- 
tur : V 2, 4 ; legiones expeditas quattuor equi- 
tatumque omnem ex castris educit: VII 40, 1; 
(mittit . . . in Siciliam Curionem . . . cum 
legionibus II (E. Hoffm.; III x; 1111 Dauis.; 
Np.): 1,30,2;) celeriter suo (suos l) ponte 
Afranius . . . legiones IIII (III o,- Np., Dt.) 
equitatumque omnem traiecit duabusque (c) 
Fabianis occurrit legionibus: 1,40,4; — Curio 
. . . duas legiones ex IIII, quas acceperat 
(o) a Caesare, D equites transportabat: 2,23, 
1 ; T equitatumque omnem ad numerum 

quattuor milium . . . praemittit: 115,1,; 
prima confecta uigilia IIII milia passuum 
secundo flumine silentio progredi . . . iubet: 
VII 60, 1; — occisis ad hominum milibus 
quattuor reliqui in oppidum reiecti sunt: II 
33,5; sese nou longius milibus passuum quat- 
tuor aquationis causa processurum: IV 11, 4; 
eodem cquitatus (o) totius Galliae conuenit 
numero niiliuui quattuor : V 5, 3 ; dimissis am- 
plioribus copiis milibus circiter quattuor esse- 
dariorum relictis itinera nostra seruabat : V 19, 
1; circiter milia passuum quattuor progressus 
. . . multitudinem hostium conspicatur: V 49, 
5; pontes eflecerat duos distantes inter se milia 
passuum IIII: 1,40,1; milia enim progressi 
IIII .... montem excelsum capiunt: 1,80,2; 
— imperaut Haeduis . . . milia XXXV; . . . 
sena (c) Andibus (c) . . ., Neruiis, Morinis; 
Nitiobrogibus quiuque ([i; quina a) miha; 
Aulercis Cenomanis (c) totidem ; Atrebatibus 
IIII (iTTl il/p); Veliociussis (c), Le.\ouiis (c) 
et Aulercis (c) Eburouicibus (c) tcrna (oin. 
fj; u. CC): VII 75,3; 1 ex Massihensium 

classe (naues) V sunt depressae, IIII captae, 
una cum Nasidianis profugit: 2,7,2; cum Cae- 
sar omiiino XII naues longiw praesidio duxis- 
set, in quibus eriuit constratae \]'r.^in.; con- 
structae A',s) IIII (IV,>./«.,- illc nf; illi Nhl): 
3,7,2; iiaues longas adgressus, quuo eriuit . . . 
inanes, IIII ex his abduxit (e), reliquas in- 
cendit: 3,40,4; 1 assercs . . . maximis 

ballistis iiiisBi per IIII ordiues cratium in 

H3* 1319 quattuor — que (A. a) a) aa) 91) a) 00)) 1320 terra defigebantur: 2,2,2; t nam omnis 

ciuitas Heluetia in quattuor pagos diuisa 
est <M. CC): 112,4; T storias . . . tres 

(IIII 0) m lougitudinem parietum turris latas 
IIII pedes fecerunt {u. CC) : 2,9,4; — duae 
primum trabes . . . distantes inter se pedes 
(pedum Of) IIII conlocantur: 2,10,2; t 

quibus regionibus quattuor reges praeerant, 
Cingetorix, Caruilius, Taximagulus, Segouax: 
V22, 1; 1 turrim (c) tabulatorum 

quattuor constituit: VI 29, 3. 

B. additur aliiis uumerus; a) XXIIII: 
castellis enim XXIIII effectis XV milia 
passuimi *m circuitu amplexus hoc spatio pabu- 
labatur: 3,44,3; t (cum ex alto se aestus 

incitauisset, quod bis (e) accidit (c) , semper 
horarum XII (XXIIII Kran.) spatio: III 
12, 1 ;) 1 quod paucis mensibus ante Haru- 
dum milia hominum XXIIII ad eum uenis- 
sent, quibus locus ac sedes pararentur: 131, 
10; Ariouisti copias a nostris milibus passuum 
quattuor et XX abesse: 141,5; ex Pompeiano 
exercitu circiter milia XV cecidisse uidebantur, 
sed in deditionem uenerunt amplius milia 
XXIIII: 3,99,3. 

b) LXXmi: in eo proelio ex equitibus 
nostris interficiuntur quattuor (e) et LXX: 
IV 12, 3; t signa militaria LXXIIII ad 

Caesarem referuntur : VII 88, 4. 

[Falso: eam planitiem, quam in longitudinem 
III (quattuor a) milia (o) passuum (o) patere 
demonstrauimus , complent: VII 79,2; neque 
illi (Juriii. ; IIII af; quattuor Nht) sibi confisi 
ex portu prodire sunt ausi: 3,7,2.] 

qaattnordeeim: qui (Germani) inter 
annos XIIII tectum non subissent: 136,7; 
t summa erat capitum . . . Tulingorum mi- 
lium (ego; mdia X; edd.) XXXVI, Latouico- 
rum (e) XIIII, Rauracorum XXTII: 129,2; 
regiones secutus quam potuit aequissimas pro 
loci natura XIIII (quattuordecim A'p.) milia 
(.Xllli. (i) passuum complexus . . . munitiones 
. . . perfecit : VII 74, 1 ; t (trabes derectae 

t perpetuae {K.IV pedum RMenge) in longi- 
tudinem paribus interuallis, distantes inter se 
binos pedes , in solo conlocantur : VII 23, 1.) 

qnattaorniri : HS LX . . . adlatum ad 
se a quattuoruiris (Monnnsen; ab iis uiris x; 
ab duumuiris Ald.; Db.; ab II uirisxV^., Dt.) 
Corfinieusibus Domitio reddit : ] , 23, 4. 

qae. Coulocatio: deque (Dauis.; neque 
fj; om. a; eque Lips.; atque Ciacc.) his: VII 
45,2; exque ea coutignatione : 2,9,7; inque 
eam rem (a; in quam rem (i): V36, 2; inque 
iis: 2,10,2; per omnes deos perque (per quae fh) foedera: 3,108,3; (circumque Brundi- 
sium: 3,3,2; circumque Narbonem: VII 7, 4; 
contraque omnium opinionem: VI 30, 1 ; 
intra extraque munitiones: 3,72,2; iuxta- 
que murum (eum): 1,16,4; 3,41,1; supra- 
que eum locum (ea tigna): 2,9,2;) — ad pe- 
cuiiiam(que a<id. /ii; Paw^) : 1,14,1; (cum mi- 
litibusque Iivan Miiller; commiUtesque x: 2, 
29,4;) de (add. Ald.; om. X) senatusque 
consulto: VII 1, 1; in annosque: 3, 82, 4; ob 
easque res: 1135,4; sub occasumque: II |^ 
11,6; t comniodloreque : 3,97,3; digni- . 

tateque (que ow. p):. VIJ12, 6; (quaestore- --^ 
que: V25,5;) t reique (que omi ahiy 

publicae: 1, 1,2. 

A. couiunguntur eniiiitiatorum partes; a)siii- 
g:ulae uoces ; a) subst. et pronom. ; aa) subst. ; 
91) iiou adduiitur adiectiua uel geuetiui; 
o) nom. propr. ; oo) populorum : intellexit . . . 
altera ex parte Senones Caruutesque conscientia 
facinoris instigari (c), altera Neruios Adua- 
tucosque beUum Romanis parare: V56, 1; 
(in Carnutes, Andes, Turones quaeque (AQh; 
turonesque, quae BMa; Sehn., Np., Dt.^) ciui- 
tates propinquae iis (c) locis erant, ubi bel- 
lum gesserat, legionibus in hiberna (c) deduc- 
tis : II 35, 3 ;) captiuorum circiter XX miUa 
Haeduis Aruernisque reddit (c): VII90,3; 
uti ab Aruernis Sequanisque Germani mer- 
cede arcesserentur : 131,4; his (e) paucis 
diebus Aulerci Eburouices Lexovdique . . . 
portas clauserunt (CC) seque (seseque P) 
cum Viridouice coniunxerunt : 11117,3; exer- 
citum reduxit (c) et in Aulercis Lexouiisque, 
reUquis item (in add. p) ciuitatibus . . . in 
hibernis conlocauit: III 29, 3; in Lucanis Brut- 
tiisque per legatos suos ciuium Romanorum 
dilectus habebat: 1,30,4; item (c) (in cuM. ^) 
Eutenos Cadurcosque ad fines Volcarum 
Arecomicorum depopulandos mittit: VII 64,6; 
Senones Carnutesque: V56, 1 u. s. Aduatu- 
cos; cum reUqui praeter Senones, Carnutes 
(senonas et carnutas p) Treuerosque uenissent: 
VI 3, 4; ut ante Cimbri Teutonique fecisseut: 
1 33, 4 ; ipsi erant ex Cimbris Teutonisque pro- 
gnati: 1129,4; quod nostri maiores nequaquam 
pari beUo Cimbrorum Teutonumque fecerunt: 
VII 77, 12 ; qui ... omni GaUia uexata Teu- 
tonos Cimbrosque intra fines (o) suos ingredi 
prohibuerint (e): 114,2; Segni Condrusique, 
ex gente et niunero Germanorum, qui sunt 
inter Eburones Treuerosque, legatos ad Cae- 
sarem miserunt : VI 32, 1 ; Sabinum legatum 
cum legionibus tribus in VeneUos (c), Corio- 
solitas (c) Lexouiosque mittit: 11111,4; 1321 que (A. a) a) oa) 20 a) ao) — 6) aa)j 1322 (equites) D ex Gabinianis Alexandria, Gallos 
Germanosque , . . . Pompeius filius cum classe 
adduxerat: 3,4,4; his constitutis rebus Hae- 
duis Segusiauisque , qui sunt finitimi (c) pro- 
uinciae, decem milia peditum imperat: VII 64, 
4; t neque enim ex Jlarsis Paelignisque ue- 
niebant: 2,29,3; quod omni Gallia pacata Mo- 
rini <uni add. Faul) Menapiique supererant, 
qui in armis essent : III 28, 1 ; quattuor legiones 
in Senones Parisiosque Labieno ducendas 
dedit : VII 34, 2 ; Galbam cum . . . parte equi- 
tatus in Nantuates (c) , Veragros Sedunos- 
que misit: III 1, 1. 

66) popnlorum et siDgulorum hominum: eo 
die naues Massiliensium j cum iis (liis x), quae 
8unt captae (Massiliensium Domitiique 
sunt captae VI Paul), intereunt VIIII: 1,58, 
4; L. Nasidius ab Cn. Pompeio cum classe 
nauium XVI . . . L. Domitio Massilieusi- 
busque subsidio missus freto . . . peruehitur: 
2,3,1; praemissaque clam nauicula Domitium 
MassUiensesque de sno aduentu certiores facit: 
2, 3, 3. 

cc) sin^ulorum homiuum: Afranius Pe- 
treiusque terrendi causa atque operis impediendi 
copias suas . . . producunt et proelio laces- 
sunt: 1,42,2; haec Afranius Petreiusque et 
eorum amici pleniora etiam atque uberiora 
Romam ad suos perscribebant : 1,53,1; his 
paene effectis magnum in timorem Afranius 
Petreiusque perueniunt: 1,61,2; frumenti ma- 
gnum numerum coegit, quod Massiliensibus, 
item quod Afranio Petreioque (pompeioque Ch) 
mitteret: 2,18,1; (Caesar Oppio, Cornelio 
(que add. Petrarcha ; ecld. pr., Schiitx) sal.: 
ap. Cic. ad Att. IX 13 .i, 1 ;) qui cum ad fines 
regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent 
frumentumque in hiberna coraportauissent : V 
26,2; eo cum Eporedorix Viridomarusque 
ueuissent et de statu ciuitatis cognouissent : 
VII 55, 4; Labienum Trebouiumque hortatur: 
VI 33,5; Androsthenes . . . portas praecludit 
et ad Scipionem Pompeiumque nuntios mittit: 
3,80,3; iam de saeerdotio Caesaris Domitius, 
Scipio Spintherque (Ald.; spinther, q. ahl; 
spintber et f) Lentulus . . . ad grauissimas 
uerborum contumeliiis palam descenderunt : 3, 
83,1; eadem de causa Trebium Terrasidium- 
que retinent: III 8, 3. 

bb) terraruiii: praeterea magnum numerum 
ezThessalia, Boeotia, Achaia Kpiroque (epiros- 
que Aahl) 8upi)lementi nominc in legionea distri- 
buerat: 3,4,2; cum ad eum ex The.ssalia Aeto- 
liaque legati uenis.seut: 3,34,2; magnam ex 
Asiu Cycladibusque iunuli», Corcyra, Athcui», Ponto, Bithynia, Syria, Cilicia, Phoenice, 
Aegrpto classem coegerat: 3,3,1; quas (legiones) 
ab irinere Asiae Syriaeque ad suam potentiam 
dominatumque conuerterat: 1,4,5; huc accede- 
bant collecti ex praedonibus latronibusque 
Syriae Ciliciaeque prouinciae finitimarumque 
regionum: 3,110,3; non alienum esse uidetur 
de Galliae Germaniaeque moribus et quo 
diflferant hae nationes inter sese proponere: VI 
11, 1 ; cuius (taxi) magna in Gallia (Jermania- 
que copia est: VI 31, 5; hunc esse exercitxmi, 
qui Galliam Germaniamque deuicerit: 3,87,2; 
interea ueterem exercitum, duas Hispanias con- 
firmari . . . , auxilia , equitatum parari, Galliam 
Italiamque temptari se absente nolebat: 1,29, 
3; neque maximi commeatiis (e), qui ex Italia 
GaUiaque ueniebant, in castra peruenire pote- 
rant: 1,48,4; relinquebatur, ut ex longinquiori- 
bus regionibus GaUiae Picenique et a fireto 
naues essent exspectandae : 1,29,2; quod in 
Italiam IUyricumque properabat: 1135,2. 

ec) terrarum et urbium: ne Pompeius Ale- 
xandriam Aegyptumque occuparet : 3, 104, 
1; quod . . . et grauis autumnus in Apulia 
circumque Brundisium ex saluberrimis 
Galliae et Hispaniae regionibus omnem exer- 
citum ualetudine temptauerat : S,'^, 3 ; onerariis 
nauibus Corcyra Dyrrachioque aquam 
suis supportabat : 3, 100, 3. 

ff) urbium: Pompeius erat eo tempore in 
Candauia iterque ex Macedonia in hiberna 
Apolloniam Dyrrachiumque habebat: 3,11, 
2; (naues soluunt atque altero die ApoIIoniam 
(dyrrachium add. codd. ; dyrrachiumque add. 
edd. uett.; del. Elberl.) praeteruehuntur: 3,26, 
1;) praeteruectas Apolloniam Dyrrachiumque 
naues uiderant : 3, 30, 1 ; si Apolloniam Oricum- 
que oppugnare et se (c) omni maritima ora 
excludere conaretur: 3, 78, 4. 

gg) terrarum et populornm: ne . . . Germani 
. . . transirent et tinitimi Galliae prouinciae 
Allobrogibusque essent: 128,4; ex milium 
L nuniero, quae ex Aquitania Cantabris- 
que conuenisse constabat: 11126,6. 

\fy) urbium et popnloruiu: praesidia in Ru- 
tenis prouincialibus , Volcis Arecomicis, Tolo- 
satibus circumque Narbonem, quae loca hosti- 
bus erant finitima, constituit: VII 7, 4; item 
Lisso Parthinisque et (ex RMemjc) omnibus 
castellis quod esset fruraenti couquiri iussit: o, 
42,4. 

6) noiii. propr. et appellat.; aa): praemise- 
rat . . . t huic (CCCC RMemje) oplimi generis 
hominum ex Aquilanis hion tanisque, ipii 
Gallium prouiuciam alliuguut: 1,39, 2; (Numi- 1323 que ^A. a) x) aa) St) fc) aa) — c) aa)) 1324 das et Cretas sagittarios et funditores 
Baleares (que oAl. B^^) subsidio oppidanis 
mittit: 117,1.) 

bb): simul atque de Caesaris legionum- 
que aduentu cognitum est: V3,3; ab eo de 
periculis Ciceronis legionisque cognoscitur 
(cognoscit [i) : V 45, 5 ; Ciceronem pro eius 
merito legionemque conlaudat: V52, 3; Li- 
tauicci fratrumque bona publicant: VII 
43,2; Roscius cum (c) Caesare Capuam per- 
uenit ibique consules Pompeiumque in- 
uenit: 1, 10, 1; non intermissuros consules Pom- 
peiumque dilectus: 1,10,4. 

CC): Pompeius neque a mari Dyrracliio- 
q u e discedere uolebat . . . neque . . . prohibere 
poterat: 3,44, 1. 

c) appellat.; aa) concret. : nauibus circiter 
octoginta (c) onerariis coactis contractisque 
(CC) . . . quaestori (quaestoribus ,3), legatis 
praefectisque distribuit: IV 22, 3; — postu- 
lat (c), ut iurent (c) omnes se exercitum 
ducesque non deserturos neque prodituros: 1, 
76, 2 ; inde auxilia ducesque (que am. A) arces- 
suntur: 11123,3; ubi liostes ad legatos exer- 
citumque peruenerunt: 2,12,2 {Np. 3); - mili- 
tibus in contione agros . . . pollicetur, qua- 
tema (c) in singulos iugera et pro rata parte 
centurionibus euocatisque: 1,17,4; his 
rebus cognitis exploratores centurionesque prae- 
mittit, qui . . . deligant: 1117,1; qui magnum 
in castris usum Iiabebant milites centuriones- 
que, quique (c) equitatui praeerant: 139,5; — 
Calenus legionibus equitibusque Brun- 
disii in naues impositis . . . naues soluit pau- 
lumque . . . progressus litteras . . . accipit: 3, 
14,1; legiones equitesque ex Syria deduxerat: 
3, 31, 3 ; idoneam (o) nactus tempestatem mili- 
tes equitesque conscendere naues (c) iubet: V 
7,4; tripertito milites (mOite a) equitesque in 
expeditionem misit : V 10, 1 ; cum ipsi numero 
equitum militumque praestarent: 3,47,2; equi- 
tum peditumque certum numerum a ciuitatibus 
SiciLiae exigebat : 1,30,4; nuntiant magna auxilia 
equitum peditumque ab rege missa Vticam ue- 
nire: 2,26,2; Saburra copias equitum peditumque 
instruit atque his imperat, ut: 2,40,3; equites 
auxiliaque toti (c) Lusitaniae . . . imperantur: 
1,38,3; atque ita se a caetratis equitibusque de- 
fendunt: 1,75,3; hos subsecuti calones equites- 
que ( equites calonesque p ) eodem impetu 
militum uirtute seruantur: VI 40,5; exercitum 
equitatumque castris continuit : II 11, 2 ; exer- 
citus equitatusque equitibus Eomanis admi- 
nistrantibus . . . celeriter transmittitur: VII 61, 
2; his rebus cognitis Caesar legiones equi- tatumque reuocari atque in (c) itinere resistere 
(c) iubet: Vll, 1; magnos impetus legionum 
equitatusque sustinet: 1,40,6; quod legiones 
(legionem H. Sehneider) equitatumque ex Italia 
exspectaret (c) : 3, 78, 6 ; at Indutiomarus equi- 
tatum peditatumque cogere . . . instituit : V 3, 
4; omnes equitatus peditatusque (J.(i; peditatus 
equitatusque BMQ; Fr., Db.) copias Treuero- 
rum tria milia passuum ionge ab (c) suis 
castris consedisse: V 47, 5; copias equitatus 
peditatusque subsidio Biturigibus mittunt: VII 
5,3; cum . . . foris tantae copiae equitatus 
peditatusque cernerentur: VII 76,5; celeriter 
magna multitudine peditatus equitatusque coacta 
ad castra uenerunt: IV 34, 5; Treueri magnis 
coactis peditatus equitatusque copiis Labienum 
. . . adoriri parabant : VI 7, 1 ; ut auxilia pe- 
ditatus equitatusque mittant : VI 10, 1 ; per cau- 
sam supplementi equitatusque cogendi ab exer- 
citu discedit: VII 9,1; re frumentaria prouisa, 
auxiliis equitatuque comparato , multis praeterea 
uiris fortibus Tolosa (c) et Narbone (c) . . . 
nominatim euocatis: 11120,2; — ipsi ex fini- 
timis regionibus copias cogere, praesidia cu- 
stodiasque ad ripas Ligeris disponere equi- 
tatumque omnibus locis . . . ostentare coepe- 
rimt: VII 55, 9; simul ipse Cordubae conuen- 
tus per se portas Varroni clausit, custodias 
uigihasque in turribus muroque disposuit, co- 
hortes duas . . . retinuit: 2,19,3; — ita ut . . . 
ex magno remigum propugnatorumque 
numero pars ad scopulos adlisa interficeretur, 
pars ab nostris detraheretur (c) : 3,27,2; — 
frumenti copiam legionarii non nuUam (c) ha- 
bebant, ... caetrati auxiliaresque (ceteri 
auxiliares Paul) nuUam: 1,78,1.2; — omnem 
equitatum et leuis armaturae Kumidas, fun- 
ditores sagittariosque *ponte traducit at- 
que ad eos contendit: 1X10,1; eqmtes nostri cum 
funditoribus sagittariisque flumen transgressi 
. . . proelium commiserunt: 1119,4; expeditos 
autem ex euocatis * cum sagittariis funditori- 
busque raros in muro turribusque disponit: 1, 
27, 5; sagittarii funditoresque media contine- 
bantur acie, equitatus latera cingebat: 1,83,2; 
suis locis sagittarios funditoresque (que oni. 
^'Iil) mittebat : 3, 44, 6 ; primum sagittariis fim- 
ditoribusque circumiectis . . . munitiones im- 
pediebat: 3,45,3; — remiges ex prouincia in- 
stitui (c), nautas gubernatoresque com- 
parari iubet: III 9, 1; quod neque ancorae 
funesque *sustinerent neque nautae guber- 
natoresque uim tempestatis pati possent : V 10, 
2; — his (c) rebus cognitis a captiuis per- 
fugisque (perfugis captiuisque ^) Caesar . . . 1325 que (A. a) a) xa) 91) c) aa)) 1326 legiones subsequi iussit : V 18, 4 ; — depositis 
armis auxiliisque, quibus nunc confiderent, 
necessario populi senatusque iudicio fore 
utrumque contentum: 3,10,9; — quo facto 
ciuitatibus tyrannisque magnas imperaue- 
rat pecunias: 3,31,2; — eodem Carnutes le- 
gatos obsidesque mittunt: VI 4, 5; ciuitates 
de bello consultabant, nuntios legationesque in 
omnes partes dimittebant: V53, 4; — tantis ex- 
citati praemiis et sua sponte multi in discipli- 
nam conueniunt et a parentibus propin- 
quisque mittuntur: VI 14, 2; quod Haeduos 
fratres consanguineosque saepe numero a senatu 
appellatos in seruitute atque in dicione uidebat 
Germanorum teneri: 133,2; — erant praeterea 
cuiusque generis hominum milia circiter VI 
cum seruis libertisque (Hotom.; liberisque 
X; edd.): 1,51,2; certas sibi deposcit naues 
Domitius atque has colonis pastoribusque, quos 
secum adduxerat, complet: 1,56,3; — pueri 
mulieresque ex muro . . . pacem ab Romanis 
petierunt: 1113,3; quos una cum pueris mulieri- 
busque in aestuaria ac paludes coniectos (e) 
dixeramus: II 28, 1 ; at reliqua multitudo puero- 
rum mulierumque . . . passira fugere coepit: 
IV 14,5; discessu eorum pueris mulieribusque 
in muro dispositis . . . ipsi . . . in proxima 
Octauii castra inruperunt: 3, 9, 6; ratio confecta 
erat, qui numerus domo exisset eorum, qui 
arma ferre jjossent, et item separatim {noitne 
adderui. erant numerati?) pueri, senes mulieres- 
que: 129,1; — eadem est feminae marisque 
natura (statura Paul) : VI 26, 3. 

multa praeterea spolia *proferebantur , capti 
homines equique ( Ciacc. ; equitesque x ) pro- 
ducebantur: 2,39, 5; quo satis magnus homi- 
num pecorisque numerus conuenerit: V21,2; 
frumenta non solum a (c) tanta multitudine 
iumentorum atque hominum (hom. iumen- 
torumque multit. p) consumebantur : VI 43, 3. 

quem ad diem Caesar ad impedimenta 
legionemque reuorti constituerat: VI 35, 1 ; 
sic uti ab signis legionibusquo non absisterent : 
V17,2; nequo lirundisio naues legionesque ad 
Caesarem ueniebant: 3, 25, 1; hinc celeriter 
deiecti se in signa (in signa se p) manipulos- 
que coiciunt: VI 40, 1; ut intra siluas aciem 
ordincsque c(mstituerant atque ipsi soso con- 
lirmauerant: 1119,6; — (praesidio nauibus- 
c|Uf: V!), 1 u. !8) S) li) no);) castra . . . i)onit 
in linibiis Apolloniatium , ut castollis uigiliis- 
que (uicisque ^C/atr. J i'a/(/) bene meritae ciui- 
tates tutae essent (praesidio add. x; del. P. 
ManiU.; ciuitiitis ut esset praesidio (Oiaec.;) 
Paul): 3, 13, 5; depositis armis auxiliisque, quibus nunc confiderent, necessario populi 
senatusque iudicio fore utrumque contentum: 
3, 10,9; portum ac mare totum in sua potestate 
haberent, commeatu auxiliisque Caesarem pro- 
hiberent: 3, 111,4; uti tuto frumentum auxilia- 
que nauibus ad eum supportari possent: 3, 
112, 6; has (naues) sagittariis tormentisque com- 
pleuerunt: 2,4,2; — armis obsidibusque 
acceptis Crassus in fines Vocatium et Taru- 
satium profectus est : III 23, 1 ; illi imperata 
celeriter fecerunt, obsides ad numerum frunien- 
tumque (frumentaque (J(i; Db.) miserunt: V 
20,4; — eadem fere, quae ex nuntiis litteris- 
que (que am. p; litterisque spurium uidetitr 
Vielii.) cognouerat, coram perspicit: Vll, 2; 
Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit, 
ne eos frumeuto neue alia re iuuarent: 126,6; 
mlttuntur ad Caesarem confestim a (c) Cicerone 
litterae (nuntiique add. Eussn.) magnis pro- 
positis praemiis, si pertulissent: V40, 1; Fabius 
finitimarum ciuitatum animos litteris nuntiis- 
que temptabat: 1,40,1; hunc . . . quae fieri 
uellet litteris nuntiisque edocuit: 3,108,2; — 
(se) non sine magna spe magnisque praemiis 
domum propinquosque reliquisse: 144,2. 

magnae fuit fortunae omni militari instru- 
mento . . . erepto, raedis equisque com- 
prehensis ipsum effugere mortem : VI 30, 2 ; — 
multumque eorum opinionem adiuuabat, quod 
sine iumentis impedimentisque (sine im- 
pedimentis Pattl) f ad iter profectos uidebant : 
1,69,2; magnum numerum impedimeutorum 
(iumentorum Ciace.) ex castris mulorumque 
produci . . . iubet: VII 45, 2; centuriouibus et 
paucis militibus intromissis, qui arma iumenta- 
que conquireront: VII 12, 4. 

musculus ex turri latericia a nostris telis 
tormentisque defenditur: 2,11,3; sed de 
muro sagittis tormentisque fugientes persequi 
prohibentur: 2,14,3; Massilienses arma tor- 
mentaciue ex oppido . . . proferunt, naues ex portu 
naualibusque educunt, pecuniam . . . tradunt: 
2,22,5; nuntiatum est equites Ariouisti . . . 
accedere et ad (c) nostros adequitare, lapides 
telaque in nostros coicere: 146,1; cum . . . 
auxiliares . . . lapidibus telisque subministran- 
dis et ad (c) aggerem caespitibus comportan- 
dis speciom atque opinionera puj;nantiiira prae- 
berent: 11125,1; hostes ex omnibus partibus 
signo dftto decurrere, lapides (in pedos Jf'p} 
gaosaque (caesaque a) in uallum coicero: III 
4,1; - cuuiculis ad aggerem uineasque 
actis . . . mittunt: 11121,3; quibus fortiter rc- 
sistentibuH uineas turresque cgit: 11121,2; dua- 
bus ox parlibus aggorem, uineas turresque ad 1327 que (A. a) a) aa) 91) c) oa)) 1328 oppiduin agere instituit: 2,1,1; turres uineas- 
que ad oppugnationem urbis agere, naues lon- 
gas . . . facere instituit: 1,36,4; hostes . . . 
turres testudinesque agere et scalis uallum 
ascendere coeperunt: V43, 3; turres ad altitu- 
dinem (c) ualli, falces testudinesque, quas 
idem captiui docuerant, parare ac facere coepe- 
runt: V42, 5; institutas turres, testudines mu- 
nitionesque hostium admiratur : V 52, 2 ; sen- 
tiunt totam urbem, qua sit aditus ab terra, 
muro turribusque circummuniri (c) posse: 2, 
16,2; Caesar castris munitis scalas musculos- 
que ad repentinam oppugnationem fieri et crates 
parari iussit: 3,80,4; reliquis diebus oppidum 
uallo castellisque circummunire (c) instituit: 
1, 18, 6 ; conatur tamen eos uallo fossaque cir- 
cummunire: 1,81,5; ut prope summam muri 
aggerisque altitudinem acerui armorum adae- 
quarent (c): 1132,4; obsideri se a Caesare; 
opera munitionesque prope esse perfectas: 1, 
20,2; — gladiis caespites (c) circumcidere, 
manibus sagulisque (que 07n. ^) terram 
exhaurire cogebantur (c) : V 42, 3 ; — (ad ex- 
tremum musculi tectum (tectique af) tra- 
besque (que om. Oa) extremas quadratas re- 
gulas . . . defigunt: 2,10,4;) — (legionibus- 
que (e) (intra uineas add. [i; extra castra 
uineas add. BM; extra uineas add. AQ; inter 
castra uineasque add. Heller; Dt., Rold.) in 
occulto expeditis (c) cohortatus (c) . . . signum 
dedit : VII 27, 2 ;) eum locum uallo fossaque 
muniuit: 1111,6; horum omnium pars magna 
in fossis munitionibusque (munitionis Ciacc.) 
et fluminis ripis oppressa suorum in terrore ac 
fuga sine ullo uulnere interiit (c) : 3,71,2; 
cum . . . alii . . . defensores uallo mimitio- 
nibusque depellerent: 11125,1; contra eos, qui 
ex (c) uallo turribusque tela iacerent: 1133,4; 
hostes re noua perterriti muro turribusque 
deiecti in foro ac locis patentioribus (c) cunea- 
tim constiterunt : VII 28, 1 ; expeditos autem 
ex euocatis *cum sagittariis funditoribusque ra- 
ros in muro turribusque disponit: 1,27,5; cu- 
stodias uigiliasque in turribus muroque dispo- 
suit: 2,19,3; eos, qui uenerant, conlaudat atque 
in oppidum dimittit , portas murosque adser- 
uari iubet: 1,21,2; et C. Valerio Domnotauro 
(c) . . ., principe ciuitatis, compluribusque aliis 
interfectis intra oppida ac muros (murosque fi) 
compelluntur: VII 65,2; Curio castra Vari (c) 
conspicit muro oppidoque coniuncta: 2,25,1; 
neque se . . . pati posse C. Oaesarem . . . tantis 
rebus gestis oppido moenibusque prohiberi: 1, 
13,1; suo ponte Afranius, quem oppido castris- 
que coniunctum habebat, legiones . . . traiecit: 1,40,4; ponti castrisque praesidio sex (c) co- 
hortes reUnquit (c) atque omnia impedimenta 
et . . . proficiscitur et . . .: 1,41,2; — turres 
contabulantur , pinnae loricaeque (luricae- 
que a) ex cratibus attexuntur: V40, 6; huic 
loricam pinnasque adiecit: VII 72, 4; — diu 
cum esset pugnatum, impedimentis castris- 
que (carrisque Paul) nostri potiti sunt: 126, 
4; atque inter carros impedimentaque proelium 
commiserunt: IV 14, 4; et (quod) non nulli 
inter carros raedasque (Meiser; rotasque X; 
edd.) mataras ac tragulas subiciebant nostros- 
que uulnerabant : I 26, 3 ; — Trebonius magnam 
iumentorum atque hominum multitudinem ex 
omni prouincia euocat (c), uimina materiam- 
que comportari iubet: 2,1,4; sarmentis uir- 
gultisque collectis, quibus fossas Romanorum 
compleant , ad castra pergunt: 11118,8; haec 
derecta materia (c) iniecta contexebantur ac 
(et P) longuriis cratibusque consternebantur : 
IV 17, 8 ; scaphas nauium magnarum circiter 
LX cratibus pluteisque contexit : 3, 24, 1 ; de- 
lapsae ab (c) lateribus longuriis furcisque ab 
opere remouentur: 2, 11,2; eo super tigna bipe- 
dalia iniciunt eaque laminis clauisque religant: 
2, 10, 3 ; eamque contabulatiouem summam la- 
teribus lutoque constrauerunt: 2,9,3; (lateri- 
bus et luto (recc; lutoque Ald.; Np., Dt.; in 
lateribus luto *; latericulo Paul) musculus . .. 
contegitur: 2,10,5;) — transeunt (c) Rhenum 
nauibus ratibusque triginta milibus pas- 
suum infra eum locum: VI 35, 6; duasque naues 
cum militibus . . . scaphis lintribusque re- 
prehendunt, reprehensas excipiunt: 1,28,4; — 
in insula frumento nauibusque comparatis 
bellum duci non difficile existimabat: 2, 18, 6; 
— una (pars) erat proxima portui (portu af) 
naualibusque: 2,1,2; Massilienses . . . naues 
ex portu naualibusque educunt: 2,22,5; sicuti 
mari portibusque (que om. l) Caesarem prohi- 
bebat : 3, 15, 1 ; neque . . . inopia ex portu in- 
sulaque expelli potuit: 3,100,4; — cum omnis 
Gallicis nauibus spes in uelis armamentis- 
que consisteret: 11114,7; quod neque ancorae 
funesque *sustinerent neque: V 10, 2; pellea 
(erant) pro uelis alutaeque tenuiter confectae: 
III 13, 6 ; — ut Gallonium ex oppido expelle- 
rent, urbem insulamque Caesari seruarent: 
2,20,2; — ipsos oppida uicosque, quos in- 
cenderant, restituere iussit: 128,3; quas re- 
giones Menapii incolebant et (hi (i) ad utram- 
que ripam fluminis agros, aedificia uicosque 
habebant: IV 4, 2; adit (c) tripertito, aedificia 
uicosque incendit, magno pecoris atque homi- 
num numero potitur: VI 6,1; itaque uastatis 1329 que (A. a) a) aa) a) c) aa) et 66)) 1330 omnibus eorum agris, uicis aedificiisque in- 
ceDsis Caesar (c) exercitum reduxit (c) : III 
29, 3 ; (uicos atque aedificia (aedificiaque o) in- 
ceudi oportere: VII 14,5;) item Allobroges, qui 
trans Rhodanum uicos possessionesque habe- 
bant, fuga se ad Caesarem recipiunt et demon- 
strant: 111,5; — portas obstruit, uicos pla- 
teasque inaedificat, fossas (ac fossas^) trans- 
uersas uiis praeducit atque ibi sudes stipitesque 
praeacutos defigit: 1,27,3; Vbiorum (c) satis- 
factionem accipit (c) , aditus uiasque in Suebos 
perquirit: VI 9,8; — matres familiae de muro 
uestem argentumque iactabant et pectore 
nudo prominentes . . . obtestabantur (o) Ro- 
nianos: VII 47, 5; pecunias monimentaque, 
quae ex fano Herculis conlata erant in priua- 
tam domum, referri in templum iubet: 2,21,3; 
— (quod) Neruii antiquitus . . . teneris arboribus 
incisis atque inflexis (c) crebrisque (c) in lati- 
tudinem ramis enatis (c) et rubis sentibus- 
que interiectis eflecerant, ut: 1117,4; ab eius 
summo sicut (se ut R. Steph.) palmae rami- 
que (rami quam (i; que om. Aim.; Faern.; 
li. Stepk.) late diifunduntur (diifundunt fi ; 
R. Steph.): VI 26, 2; — magnitudine paulo an- 
tecedunt mutilaeque sunt cornibus et crura 
sine nodis articulisque (c) habent: VI 27, 
1 ; — uti frumento commeatuque, qui (c) 
ex Sequanis et Haeduis supportaretur, Cae- 
sarem intercluderet: 148,2; maxime frumenti 
commeatusque (que om. (i) inopia permotus 
. . . in prouinciam reuerti contendit : III 6, 4 ; 
praefectos tribunosque militum complures in 
fiuitimas ciuitates frumenti (comraeatusque pe- 
tendi add. a?h) causa dimisit: III 7, 3 ; auimad- 
uertit . . . minus commode frumentum com- 
meatumque sibi supportari, in dies hostium 
nunierum augeri: III 23, 7 ; optimum factu esse 
duxerunt rebellione facta frumento commeatu- 
quc nostros prohibere et rem iu hiemem pro- 
ducere: IV 30, 2; maguum numerum frumenti 
corameatusque diripit, ipsos crudeliter excru- 
ciatos interficit (c) : VII 38, 9; co partera 
nauium longarum conuenire, frumeutum com- 
raeatum^iue ab Asia atque omnibus regionibus, 
quas tenebat, comporlari impcrat: 3,42,2; quo 
minore periculo undi(|ue frunicntum conimea- 
tumquo cxercitui suj^porlare posset : 3, 43, 2 ; ne 
omnino frumento imlniioque intcrcluderciitur: 
1,1)1,2; — postijuara non modo hordeum 
pabulumque omnibus locis herbaeque de- 
Hcctae, sed ctiam frons (c) ex arboribus deficie- 
bat: 3,58,5; — quod . , . Hustinuissent ot 
initio locum tumuIuni(iuo tenuisHcnt (el 
init. 1. t.(iuo ten. um. ht), . . . et uostros primo 

iitixic. Cuunar, 11. congressu terga uertere C(5egissent: 1,47,2; — 
sic belli rationem esse diuisam, ut iUi classe 
(c) naues auxihaque sua impedirent, ipse ut 
aqua terraque eos prohiberet : 3, 17, 3 ; — ut 
. . . minore cum (c) periculo uallem riuum- 
que transiret: V50, 3; quos non siluae montes- 
que texerunt : VII 62, 9 ; ut nostri omnibus par- 
tibus superiores fuerint atque eos (c) in siluas 
collesque compulerint: V15, 1; non longe . . . 
oppidum Cassiuellauni abesse siluis paludibus- 
que munitum : V 21, 2 ; quod siluae paludesque 
intercedebant : V 52, 1 ; in siluas paludesque 
confugiimt suaque eodem conferunt: VI 5, 7; 
et locum castris deligit paludibus siluisque muni- 
tum : VII 16, 1 ; siue eum ex paludibus silius- 
que elicere siue obsidione premere posset: 
VII 32,2; — nam ubi quae (c) maior atque 
inlustrior incidit res, clamore per agros re- 
gionesque significant: VII 3, 2; utri (c) 
prius angustias montesque occuparent : 1, 70, 1 ; 
(quod . . . equitesque eius angustiis atque his 
(angustis portis atque his codd.; angiportis 
atque uiis Laiidgraf; angustiis portisque Ald.; 
portis del. ^p.) a (c) Caesaris militibus occu- 
patis ad insequendum tardabantur: 3, 70, 1;) — 
quod multis locis apud eos aerariae sectu- 
raeque (que del. Oud.; structuraeque?/,-,- Schn.; 
ferrariaeque ooni. Np.; silicariaeque ZocA) sunt: 
11121,3. 

66) coucret. et abstract.: qui . . . omuia 
permisceri mallent quam imperium exer- 
citusque dimittere: 1,32,5; — huic dat lit- 
teras mandataque (et mandata f) ad eum, 
quorum (quarum KOhl; Db.) haec erat summa: 
3, 57, 2 ; — producit seruos, quos in pabulatione 
paucis ante diebus exceperat et fame uin- 
culisque (uinclisque (i) excruciauerat : VII 
20,9; — prorac (crant) admodum erectae atque 
item puppes, ad magnitudinem fluctuum 
tenipes tatumque adcommodatae: 11113,2; 
tirones enim multitudine nauium perterriti et 
salo nau.seaquo (salona usi.aiiuo alil) confecti 
. , , se Otacilio dediderunt: 3,28,4; — ut 
niatres familiae eorum sortibus et uaticina- 
tionibus (uaticinationibusquc P) declara- 
rent : 150,4; — (atque hoc horridiores (horri- 
biliores (i) sunt in pugna aspectu; capilloque 
(('(/(/.; in pugna. Aspectu capilloquc X) 
sunt promisso atquc omui parte corporis rasa 
praetcr caput ct labrum superius: V14,3;) — 
frustra, inquit, meae uitao subuenire conamiiii, 
quem iam sanguis uiresque deficiunt: VII 
60,6; (uires neruosquo coufirmari: VI 21, 4 «. 
))) a) [i[i) n) i^utare;) — laborabat, ut rcllquas 
ciuitutes adiuugeret, at^juo earuui priucipes 

84 1331 que (A. a) a) aa) 91) c) 66) — S8) N) n) oo)) 1332 (sic p; Schii.; atque eas a; rell. edd.) douis 
poUicitationibusque <[i; bonis pollicita- 
tionibus a; Fr., Dh.) alliciebat (c>: VII 31,1; 
magnum numerum sagittariorum , magnum 
Albicorum . . . imponunt atque hos praemiis 
pollicitationibusque incitant: 1,56,2. 

cc) al)str. : (equites) omnes iu bello uersan- 

tur, atque eorum ut quisque est genere co- 

piisque (que om. fi) amplissimus, ita pluri- 

mos circum (c) se ambactos clientesque habet 

(c) : VI 15, 2 ; — Scipionem eadem spes . . . 

impellit, . . . simul iudiciorum metus, adulatio 

atque ostentatio sui et potentium , qui in re 

publica iudiciisque tum plurimum polle- 

bant {u. CC): 1,4,3; dictitabaut enim se domo 

patriaque expulsos omnibus necessariis egere 

rebus: 3,32,4; Seuones . . . Cauarinum . . . 

interficere . . . conati, cum iUe praesensisset ac 

(et h; om. a) profugisset {om. a) , usque ad 

fines insecuti regno domoque expulerunt et . . . : 

V54,2; — idem decernunt (e), praemia 

poenasque constituunt : VI 13,5; — qua ex 

re factiones dissensiouesque (diuisiones- 

que M; pr. edd.) nascuDtur: VI 22,3; — Cae- 

sar suos a proelio continebat ac satis habebat 

in praesentia hostem rapinis, pabulationi- 

bus populationibusque (populationibus 

del. Oud.; pabulationibus del. Paul) prohibere: 

1 15, 4 ; perfacile esse factu frumeutationibus 

pabulationibusque Romanos prohibere: VII 64, 

2; milites, qui lignationis munitionisque causa 

in sUuas discessissent : V 39, 2 ; — quibus Ut- 

teris acceptis consilium Scipio iterque 

commutat : 3, 36, 7 ; — non hos palus in ( CC) 

bello latrociniisque natos, non siluae 

morantur : VI 35, 7 ; atque ob eam causam qui 

sunt adfecti grauioribus morbis quique in 

proeliis periculisque uersantur aut pro uictimis 

homines immolant aut se immolaturos uouent: 

VI 16, 2 ; (hanc (c) (sUuam) longe introrsus 

pertinere et pro natiuo muro obiectam Cheru- 

scos ab Suebis Suebosque ab Cheruscis (iniurus 

incursionibusque add. X; edd.) prohibere: VI 

10,5;) — (neu suam neu (Elberl.; ne usu 

manu O^afh; ne usu mauuque /?; edd.) 

reliquorum opinionem fallerent: 3,86,5;) — 

crebraeque uoces militum in uigiliis conlo- 

quiisque audiebantur: 3,49,2; — quod pro- 

pinquitatibus adfinitatibusq ue coniuncti 

. . . cognouerint (e) : II 4, 4; — centurioues . . . 

nutu uocibusque hostes, si introire uelleut, 

uocare coeperunt : V 43, 6 ; — ciuitatem eius 

immunem esse iusserat, iura legesque red- 

diderat atque (c) ipsi Morinos attribuerat: 

VII 76, 1 ; quibus UU agros dederuul quosque postea in parem (partem X) iuris Ubertatisque 
condicionem ( a; conditione a/i ) , atque ipsi 
erant, receperunt: 128,5; — aditum ser- 
monemque: VI 13, 7 u. 58) x) a) i>6) extr.; — 
uitae necisque u. liabeo (potestatem) 
p. 1398 sq. (3 loc); — repugnantes diem 
noctemque obsident: VII 42, 6; cuius rei 
timore exterriti diem noctemque (die nocteque 
Wesenbg.) in opere uersantur: VII 77, 11 ; con- 
tinuato diem noctemque opere . . . huc iam *de- 
duxerat rem, ut: 1,62,1; — sic triduum dis- 
putationibus excusatiouibusque (ex- 
cusati omnibusque af) extrahitur: 1,33,3; — 
pauci lenuncuU ad officium imperiumque 
(que om. a) conueuiebant: 2,43,3; — quod 
praeter opinionem consuetudinemque 
acciderat: 1,45,1; — hoc cum in speciem 
uarietatemque opus deforme uon est alter- 
nis trabibus ac saxis, . . . tum: VII 23,5; — 
sic fortuna in contentione et certamine utrum- 
que uersauit, ut alter alteri inimicus auxilio 
saIutiqueesset:V44,14; — leporem et gaUinam 
et anserem gustare fas non putant; haec tamen 
alunt animi uoluptatisque (uoluntatisque 
p) causa: V 12, 6; — quanto opere eorum 
animi magnitudinem admiraretur . . ., tanto 
opere licentiam adrogantiamque repre- 
hendere : VII 52, 3 ; neque equitibus ut paucis 
et (om. af) labore confectis studium ad pu- 
gnandum uirtusque deerat: 2,41,3; ad himc 
propter iustitiam prudentiamque summam (p ; 
suam a; plur. edd.) totius belli (summam add. 
a; plur. edd.) omnium uoluntate deferri: II 
4,7. 

!8) addautui- adieetiua (numeral., proiiom.) 
uel g:enetiui; N) singula adieet. uel g:euet.; 
a) adiectiuum (genetiuus) ad utrumque sul)- 
staut. pertinet; aa): cuius imperatoris ductu 
VIIII annis rem pubUcam feUcissime gesse- 
rint plurimaque proeUa secunda fecerint, om- 
nem (que add. 0) Galliam Germaniam- 
que pacauerint: 1,7,6; — (interim ab omni- 
bus (legatis quaestoribusque add. X; 
legatis quaestoreque add. edd. plur. ; legatis add. 
EHoffm.), quibus (quibusque EUoffm.) legiones 
tradiderat, certior factus est: V25, 5;) — in- 
terea ea legione, quam secum habebat, mili- 
tibusque, qui ex prouincia conuenerant, . . . 
murum . . . fossamque perducit : 1 8, 1 ; — loco 
idoneo et occulto omnem exercitum equi- 
tatumque conlocamt: 3,38,1; ut reliquae 
legiones equitatusque transportari possent: 3, 
8, 1 ; cum in his angustiis res esset atque omues 
uiae ab Afranianis miUtibus equitibusque ob- 
siderentur nec poutes perfici possent: 1,54,1; 1333 que (A. a) k) aa) 33) S) a) na) et bb)j 1334 plerasque nauee in Italiam remittit ad reliquos 
milites equitesque transportandos : 3, 29, 2 ; ut 
paucis mutatis centurionibus idem ordines mani- 
pulique constarent: 2,28,1; L. Cotta legatus 
omnes coiiortes ordinesque adhortans in (c) ad- 
uersum (p) os (e) funda uulneratur: V35,8; 
quibus submotis omnes sagittarii funditoresque 
destituti inermes sine praesidio interfecti sunt: 
3, 93, 5 ; milites disponit . . . perpetuis uigiliis 
stationibnsque (perpetuis stationibus l): 1, 21,3; 
— tributis quibusdam populis (hl; publi- 
cis Oaf; edd.) priuatisque (publice priuatim- 
que Ciacc.) praemiis reUquos in posterum bona 
spe complet: 2,21,2; — frequentes omnibus 
principibus maioribusque natu adhibitis 
ad eum . . . uenerunt: IV 13,4; — lii suos 
notos hospitesque quaerebant, per quem 
quisque eorum aditum commendationis haberet 
ad Caesarem : 1 , 74, 5 ; — ut quisque est genere 
copiisque (que om. ^) amplissimus, ita pluri- 
mos circum (c) se ambactos clientesque 
habet (c): VI 15,2; — nihiio minus clande- 
stinis nuntiis legationibusque Allo- 
brogas (c) sollicitat: VII 64, 7; — ei loco 
praesidioque (que om. f) C. Volcacium (c) 
. . . praefecit: VI 29,3; cohortes LX es ma- 
ximis castris praesidiisque deductas ad eam 
partem munitionum ducit: 3, 62, 2; — his 
nuntiis litterisque commotus Caesar duas 
legiones in citeriore Gallia nouas conscripsit: 
II 2, 1 ; quanto erat in dies grauior atque 
asperior oppugnatio, et maxime, quod . . . per- 
uenerat, tanto crebriores litterae nuntiique ad 
Caesarem mittebantur: V45, 1; quibus litteris 
nuntiisque Roniam perlatis magni domum con- 
cursus ad Afranium magnaeque gratulationes 
tiebimt: 1, 53, 3; — a Pompeio litteris per 
omnes prouincias ciuitatesque dimissis 
(c) *de proelio ad Dyrrachium facto *elatius 
inflatiusque multo, quam res crat ge.sta, fama 
percrebruerat (c) : 3,79,4; in Gallia non soium 
in oninibus ciuitatibus atque in omnibus pagis 
partibusque (partibusque del. Daiiis.; Np., /'V.), 
sed paene etiam in (c) singulis domibus fac- 
tiones sunt: VI 11,2; ut . . . iile latebris . . . 
se eriperet et (ut p) noctu occultatus (c) alias 
regiones partesque peteret : VI 43,6; reuerti se 
in suas sede» regioiicsque simulauerunt: IV 4, 
4; — cunctis opjiidis castellisque dcer- 
tis 8ua omnia in uniim oppidum . . . contule- 
runt: 1129,2; omnibus uicis aedificiisque, quo 
(fj; Ftod.; quos a; edd.) adire potueraiit (c), 
incensis ad ca.stra CaesariB . . . coutenderunt: 
117,3; ouiiiibus uicis acdiiiciisque incensis fni- 
uientiHque succisi» (c) se . . . recepit: iV 19, 1; ut (oppida) posita in extremis lingulis pro- 
munturiisque neque pedibus aditum haberent 
. . . neque nauibus : III 12, 1 ; erant Menapii 
propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludi- 
bus siluisque muniti: VI 5, 4; — quod (oppidum) 
cum ex omnibus . . . partibus altissimas 
rupes deiectusque (Jurin.; despectusque 
A'; edd.) haberet: 1129,3; Cassiuellaunus . . . 
omnibus (omnis (i) uiis (notis add. fl; Schn., 
Db.) semitisque essedarios ex sUuis emittebat 
et magno cum periculo nostrorum equitum 
cum iis confligebat atque . . .: V19, 2; — re- 
liquas merces commeatusque ad obsidio- 
nem urbis . . . reseruant: 1,36,3; — huic 
magnis praemiis poUicitationibusque 
persuadet: 11118,2; ut magnis praemiis polli- 
citationibusque suos escitarent : III 26, 1 ; eos- 
que ad se magnis iacturis poUicitationibusque 
perduserant : VI 12, 2. 

huic officio oppidoque M.' Acilius (c) 
legatus praeerat: 3,39,1. 

Britanni hunc toti bello imperioque 
praefecerant : Vll,9; quibus proeliis calami- 
tatibusque fractos . . . coactos esse: 1 31, 7 ; — in 
his operibus consiliisque biduum con- 
sumitur: 1,82, 1; — quorum ad arbitrium iudi- 
ciumque summa omnium rerum consilio- 
rumque redeat: VI 11,3; — qua rei familiaris 
iactura perpetuum imperium libertatem- 
que se (c) consequi uideant: VII 64,3; quas 
(legiones) ab itinere Asiae Syriaeque ad suam 
potentiam dominatumque conuerterat: 1,4,5; 
Ariouistum . . . obsides nobiUssimi cuiusque 
liberos poscere et in eos omnia exempla cru- 
ciatusque ((\\xe del. CTarA.) edere: I 31, 12; Hae- 
duos . . . omnes indignitates contumeliasque 
perferre: 1114,3; neque eam, quam prodesse 
(c) aliis uim celeritatemque uiderant, imitari 
potuerunt (c): VI 40, 6; quod (c) in eadem 
inopia, egestate patientiaque (AMus; patientia 
qua A'; Schn., Fr., Db.) Germani jiermanent, 
eodem uictu et cultu corporis uluntur: VI 24, 
4; haec atque eiusdem generis complura ut ab 
hominibus doctis magna cum misericordia fletu- 
que pronuntiantur: 2,12,4 (A>. 5); (ne) dubitet 
proelium committere et suam fidem uirtutem- 
que experiri : 2, 33, 2. 

bli): Eburoues, Neruii , Aduatuci atque ho- 
rum omnium socii et elientes (clientes- 
que fJ) legionem oppugnare iucipiunt: V39,3; 
— quem (c) (musculum) a turri latericia ad 
hostium turrini murumquo ])erducerent: 
2, 10, 1 ; — quid uoluiit iiisi . . . iiuos fania 
iiobiles polentesquo bello coguouerunt, horiiiu 
iu agris ciuitatibusque cousiderc atqiii' 

84» 1335 que (A. a) a) aa) S8) N) a) 66) — ee)) 1336 his aetemam iniungere seruitutem? VII 77, 15 ; 

— quorum in aedibus fanisque posita et 
honori erant et omatu: ap. Oell. IV 16,8; — 
dierum XXX pabulum frumentumque 
liabere (o) omnes conuectum iubet : VII 74, 2; 

— ex (c) liis superiorum castrorum situs 
munitionesque cognoscunt : VII 83, 1; — 
omnium oculis mentibusque ad pugnam 
intentis . . . peruenerunt: 11126,2; — earum 
(nauium) modum formamque demonstrat 
(c): VI, 2; — simul eorum, qui cum impedi- 
mentis ueniebant, clamor fremitusque orie- 
batur : 11 24,3; — quorum de natura mori- 
busque Caesar (e) cum quaereret, sic reperie- 
bat: 1115,3; — ut non mediocriter omnium 
mentes animosque perturbaret: 139,1; — 
quorum ad arbitrium iudiciumque 
summa omnium remm consiUommque redeat: 
VI 11, 3; eorumque decretis iudiciisque parent: 
VI13,10; — ut eius existimationem di- 
gnitatemque ab inimicis defendant: 1,7,6; 
ueteribus cUentelis restitutis, nouis per Cae- 
sarem comparatis, . . . reliquis rebus eonim 
gratia dignitateque (que om. (3) amplificata 
Sequani principatum diniiserant : VI 12, 6 ; unius 
arrogantiae, superbiae dominatuque: ap. Gell. 
IV 16, 8 ; an . . . de eomm fide constantiaque 
dubitatis? VII 77, 10; senatus uirtutem constan- 
tiamque conlaudat: 1,6,1. 

cc): hoc idem Pompeius fecit et {om. a) 
trans flumen Apsum (c) positis castris eo co- 
pias omnes auxiliaque conduxit: 3, 13, 6; 

— persuadent Eauracis et Tulingis (c) et 
Latouicis (c) finitimis (c), uti eodem usi con- 
silio oppidis suis uicisque exustis ima 
cum iis (c) proficiscantur: 15,4; — cum la- 
boris sui periculique (que om. x; et peri- 
culi Paul) testimonium adferre uellent: 3, 53, 4. 

bb): equites hostium essedariiqne (esse 
darique AB^M^) acriter proelio ciun equitatu 
nostro . . . conflixemnt : V 15, 1 ; — ad legio- 
nem Pompei castraque: 3, 67,3 ti. 2) 2131) 
b) qq); — sic ut nuntios (nuntius «) expu- 
gnati oppidi famamque (que om. f) ante- 
cederet: 3,80,6 ; — legionarii . . . defensores scaUs 
admotis tormentis cuiusque generis 
telisque (torm. telisque cuiusque gen. Paul) 
terrebant: 3,63,6; — neque finem prius se- 
quendi fecerunt, quam muro oppidi portis- 
que adpropinquaruut (c) : VII 47, 3; item con- 
stabat EUde . . . .«iniulacruni Victoriae . . . ad 
ualuas se templi limenque conuertisse: 3,105, 
2; — ea res saepe temptata etsi impetus 
eius consiliaque tardabat: 1,26,2; — hos omnes productos a contumeliis militum 
conuiciisque prohibet: 1,23,3; — his omnes 
decedunt, aditum eorum (p; Schn.; om. a; 
edd. rell.) sermonemque defugiunt: VI 13, 
7 ; temeritatem militum cupiditatemque : VII 
52,1 ti. ff) extr. 

ee) : ad duo (c) milia numero ex Pompeianis 
cecidisse reperiebamus , euocatos centurio- 
nesque complures: 3,53,1; (aeque (neque 
X.) enim ex Marsis Paelignisque ueniebant, ut 
qui superiore nocte perfugerant (om. x; ad 
Varum perfug. eo7ii. Np.). in contuberaiis cen- 
turiones militesque (H. Schneider ; in contub. 
commilitesque x) nonnulU grauiora proferebant 
{add. Heller): 2,29,4;) uulnerantur tamen 
complures, in his Comelius Balbus, M. Plotius, 
L. Tiburtius, centuriones militesque non nuUi: 
3, 19, 6 ; huc addit pauca de causa et de copiis 
auxiUisque suis : 3, 16, 5 ; Lentulus Spinther de 
muro cum uigilus custodibusque (custodiis- 
que?) nostris conloquitur: 1,22,1; quam ob 
causam cunctum equitatum, sagittarios fundi- 
toresque omnes sinistro comu obiecerat (CC): 
3,88,5; unam ex his *quadriremibus cum re- 
migibus defensoribusque suis (nonne delend.?) I[ 
ceperunt:3,24,3; — se ita a patribus maio- 
ribusque suis didicisse: 113,6; ut ne Sues- 
siones quidem , fratres consanguineosque suos, 
qui eodem iure et (om. fh) isdem legibus utan- 
tur, uniun Lmperium (c) unumque (c) magi- 
stratum cum ipsis (c) habeant, deterrere po- 
tuerint: II 3, 5; quid hominum (c) miUbus 
LXXX (c) uno loco interfectis (c) propinquis 
consanguineisque nostris animi fore existimatis 
. . . ? VII 77, 8 ; qui de seruis liberisque omni- 
bus ad impuberes supplicium sumit et ad unimi 
interficit: 3,14,3; — ut illi classe (c) naues 
auxiliaque sua impedirent: 3,17,3; — iUi 
...carros impedimentaque suain artiores 
siluas abdiderunt: Vni8, 3; — ut se cum II 
legionibus Gades conferret, naues frumen- 
tumque omne ibi eontineret: 2,18,6; — sic 
omnibus hostium copiis fusis armisque exutis 
se in castra munitionesque (se intra 
munitiones [i) suas recipiunt: 1116,3; non 
solum urbibus, sed paene uicis castelUsque 
singuUs (om. Db.) singuU (add. Oehler: om. 
X; Np., Dt.) cum imperio praeficiebantur : 3, 
32,3; — est certior factus portus (portum 
Naf) litoraque omnia classibus aduersario- 
mm teneri: 3,14,1; a Sasonis (CC) ad Curici 
(e; Oricimi Np.; Db.) porttun stationes (por- 
tus, stationes Np.; Db.) Utoraque omnia longe 
lateque classibus occupauit : 3, 8, 4 ; — ibi 1337 que (A. a) a> aa) ») N) o) ec) — b) cc» 1338 Budes stipitesque praeacutos defigit: 1, 
27,3; — (propter iustitiam prudentiam- 
que suam (c): 114,7 u. 9t) c) cc) extr.) 

jf): ante id tempus fingi a legatis amicis- 
que Caesaris arbitrabantur : 3, 101, 7; — 
longiore circuitu custodias stationesque 
equitum uitabant: 1, 59,3; — tunc (e) duces 
principesque Neruiorum, qui . . . aditum 
. . . habebant, conloqui sese uelle dicunt: V 
41,1; edictumque praemittit, ad quam diem 
magi.stratus principesque omnium ciuitatum 
sibi esse praesto Cordubae uellet: 2,19,1; — 
igne nautas dominosque nauium inter- 
fecit : 3, 8, 3 ; huc accedebant collecti ex prae- 
donibus latronibusque Syriae Ciliciaeque pro- 
uinciae finitimarumque regionum: 3,110,3; — 
itaque Caninium Eebilum legatuni, familia- 
rem necessarium que (que mn. Ox) Scri- 
bonii Libonis, mittit: 1,26,3; quod . . . comi- 
tes familiaresque eius angusto in loco paulisper 
equitum nostrorum uim sustinuerimt: VI 30, 
3; — Komanos pulsos superatosque , castris 
impedimentisque eorum hostes potitos: II 
24,5; — aUi domos bonaque eorum, qui 
in castris erant Caesaris, petebant: 3,82,4; — 
an paeuitet uos, quod . . . ex portu sinuque 
aduersariorum CC naues oneratas abduxe- 
rira {c) t 2, 32, 12 ; — cum uterque utrimque 
exisset exercitus, in conspectu fereque e 
regione*CaesariB castra *ponebat {sic Paul; 
cum uterque utrique esset (p; utrimque exis- 
set AQM(B); Np., Fr.) exercitus (exercitui ^) 
in conspectu fereque (que om. f) e regione 
ca-stris castra poneret (fj ; ponebant a) : VII 
35,1; — cum . . . coucilia conuentus- 
quc hominum fugeret: 1,19,2; — ilU sup- 
plicia cruciatusque Gallorum ueriti . . . 
dixerunt: IV 15,5; — eadem est feminae maris- 
que natura (CC) , eadem forma magnitudo- 
que cornuum: VI 26,3; exitus administra- 
tionesque Brundisini portus iinpedire in- 
Btituit: 1,25,4; — .sumnia difficultas facieudi 
(c) pontis propouebatur propter latitudiuem, 
rapiditatem altitudinemque fluminis: 
IV 17,2; — qui iam . . . nomen (morcm 
Comelissen) disciplinamquc populi Ro- 
niani dedidicerant (c): 3,110,2; ut faniam 
opinionemque homiiuun tenerct : 3, 56, 2 ; — sed 
ratio ordoque agminis aliter se habebat: 
1119,1; — omnes eas ciuitates in dicionem 
(deditionem a; plur. cdd.) potestatemque 
populi Romani e.sse (o) redactas: II 34 ; - 
lios cum Suebi . . . propter amplituili nem 
grauitatemque (et grauitiitem hf) ciui- 
tatis linibus expellcro noii potuissent: IV 3, 4; Caesar contione aduocata temeritatem cupi- 
ditatemque militum (tem. mil. cupiditatemque 
[i) reprehendit: VII 52, 1; nihii se propter in- 
scientiam leuitatemque (et leuitatem p) uulgi 
grauius de ciuitate iudicare: VII 43, 4. 

(gg): ex seruis pastoribusque suis 
suorumque: 3,4,4 u. 2) 2l9t) J>) mm).) 

b) adiect. (uel. g-enet.) ad alterutrum sub- 
stant. pertinct; oa): (ab omnibus legatis 
quaestoreque (c): V25,5 u. o) oo) init.;) — 
Sotiates (c) magnis copiis coactis equitatu- 
que (comparato add. a) , quo (c) plurimum 
ualebant, . . . proelium commiserunt: III 20, 
3; reliquas copias equitatumque traducit: VI 
9,5; — (collem ceperunt neque nostrorum 
militum uictorum (ji; uictorvunque a) impetum 
sustinere potuerunt: VII 62, 8;) magnaque prae- 
terea multitudo undique ex Gallia perdito- 
rum hominum latronumque conuenerat 
(c): III 17,4; — ei legioni castrisque Q. 
TuUium Ciceronem praeficit (c): VI 32, 6; ei 
(Kraff.; et X; edd.) praesidio nauibusque (fi; 
Np., Dt.; que oni. a) Q. (om. p) Atrium prae- 
fecit : V 9, 1 ; uallo castra communit , reliquas 
cohortes, quas (c) in superioribus castris reli- 
querat, impedimentaque ad se traduci iubet: 
1,42,5; — haec uti fierent per omnes deos 
perque (per quae fh) foedera, quae Romae 
fecisset, eodem testamento Ptolomaeus popu- 
lum Romanum obtestabatur : 3,108,3; — maiore 
cum fiducia ad alteram turrim (c) agge- 
remque eruptione pugnauerunt : 2,14,5; — 
baec leuibus cratibus terraque inaequat: 
1,27,4; exque ea contignatione rursus sum 
mam (-ma hl) contubulationem storiasque eleua- 
bant: 2,9,7; — postea quam ex nocturno 
fremitu uigiliisque de profectione eorum 
(c) senserunt: V32, 1; — cum Lcntulus aetatis 
honorem ostentaret, Domitius urbanam gra- 
tiam dignitatemque iact.iret: 3,83,1. 

bl)): quorum . . . tertius ab Ana Vetto- 
num agrum Lusitaniamque paH numero 
legionum obtinebat: 1,38,1; — interea . . . 
hostium copiae ex Aruernis equitesque, 
qui toti (c) Galliae (c) eraut imperati, con- 
uoniunt: VII 06, 1. 

cc): si ab oru maritima Oricoque (Np.; 
coriciaque a ; oriciaque 0' ; Dl>. ) discedere 
nollet, quod legiones equitutumque ox Itulia 
exspectaret (c); 3,78,6; — Lissum expugnare 
conatus dofendentibus ciuibua (eum a) Ro- 
manis, qui oius conueutua erant, militibus- 
quo, quos praosidii causa miscrnt Cuesur, . . . 
ro iufoctu indo disces.sit: 3,40,6; — reliquas 
inter uciom (acies uf) mcdiam (meiUaa f) 1339 que (A. a) a) aa) ») N) b) cc) ce)) 1340 corniiaqiie interiecerat: 3,88,3; — his (c) 
Caesar imperat obsides XL frumentumque 
exercitui: V 20, 4; — fundis librilibus 
sudibusque, quas in opere disposuerant , ac 
(p; om. a; Fr.) glandibus Gallos (fl; gallos 
glandibus a; gallos grandibus pr. edd.; Fr.) 
proterrent: VII 81,4; — moniti . . ., ut ual- 
lum caecum fossasque (uallem cecum fos- 
sisque a) caueant: 1,28,4; reliquos aditus locus 
ipse per se munitioque defendit: VI 37, 5; — 
omnem rei frumentariae fluminisque 
Hiberi spem dimiserant : 1,73,1; dum (c) 
paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae 
commeatusque causa moratur: 139,1. 

bti): milites . . . a (c) tribunis militum 
legatisque, ut erat a Caesare praeceptum, 
retinebantur : VII 47, 2; reprehendit, quod . . . 
neque . . . constitissent neque a (c) tribunis 
militum legatisque retineri potuissent : VII 52, 
1; neque satis Bruto, qui classi praeerat, uel 
tribunis militum centurionibusque, quibus sin- 
gulae naues erant attributae , constabat , quid 
agerent: 11114,3; modo conscripti atque usus 
militaris imperiti ad tribunum (tribunos hf) 
militum centurionesque ora conuertunt: quid 
ab his praecipiatur exspectant : VI 39, 2 ; mili- 
tes . . . secessionem faciunt atque ita inter se 
per tribunos (tribunum Nx) militum cen- 
turionesque atque honestissimos sui generis con- 
loquuntur: 1,20,1; simul a tribunis mUitum 
centurionibusque (tribus militum centurionibus 
/■) mutuas pecunias sumpsit: 1,39,3; princeps 
in haec uerba iurat ipse; idem ius iurandum 
adigit Afranium ; subsequuntur tribuni militum 
centurionesque : 1,76,3; sed ex numero tribu- 
norum mUitum centurionumque non nulli . . . 
remanserunt: 1,77,2; gratias agit . . . tribunis 
militum centurionibusque, qui eo praesidii causa 
uenerant: 2,21, 1; hoc idem reliqui iurant legati; 
tribuni (a,f; hos tribuni O/il: Db.) militum cen- 
turionesque sequuntur, atque idem omnis exer- 
citus iurat: 3,13,4; — eodem equitatus 
totius Galliae conuenit numero miUum 
quattuor principesque ex omnibus ciuitati- 
bus: V5, 3; — partem copiarum ex pro- 
uincia s upplementumque, quod ex Italia 
adduxerat, in Heluios . . . conuenire iubet: VII 
7,5; — cum neque opus (tempus B-[i) hiber- 
norum munitioiiesque jjlene esseiit per- 
fectae neque de frumento reliquoque commeatu 
satis esset prouisum: III 3,1; — murum in 
altitudinem pedum sedecim fossamque per- 
ducit: I 8, 1 ; — neu (sint) Romanis proposita ad 
copiam commeatus praedamque tollen- 
dam (CC): VII 14, 9; — hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere uim maxi- 
mam arbitrantur: VI 17,1; — (ad celeri- 
tatem onerandi subductionesque: VI, 
2 u. e) aa);) — quo commodius ab impetu 
nauiuni incendiisque defeuderet: 1,25,10; 
— quo clamore significatio uictoriae gra- 
tulatioque ab Eemis Labieno fieret: V53,l. 
cc): huic mandat, Remos reliquosque 
Belgas adeat atque in officio contineat: III 
11,2; dat negotium Senonibus rehquisque Gal- 
lis, qui finitimi Belgis erant, uti: 112,3; — 
satis esse magna utrimque incommoda accepta 
. . . illum Italia expulsum amissa Sicilia et 
Sardinia duabusque Hispaniis et cohor- 
tibus in Italia atque Hispania ciuium Eoma- 
norum centum atque XXX: 3,10,4.5; — Ibi 
concitatis Dalmatis reliquisque barbaris 
(-arorum f) Issam (e) a Caesaris amicitia 
auertit : 3, 9, 1 ; ut . . . pedem referre et loco 
excedere non turpe existimarent t cum Lusi- 
tanis reliquisque barbaris barbaro (add. F. 
Hofni.; Db.; om. codd.; Np.) genere quodam 
(CC) pugnae adsuefacti: 1,44,2; — cum . . . 
uideret . . . Senones (e) ad imperatum non 
uenire et cum Carnutibus finitimisque 
ciuitatibus consilia communicare: VI 2,3; 
et commeatus ab Eemis reliquisque ciuitatibus 
ut sine periculo ad eum portari possent (c) 
efficiebat : II 5, 5 ; castra a cohortibus . . . in- 
dustrie defendebantur, multo etiam acrius a 
Thracibus barbarisque auxiliis: 3,95,2; Veneti 
reliquaeque item ciuitates cognito Caesaris ad- 
uentu . . . instituunt: 1119,3; — interea Com- 
mius reliquique (et reliqui p) duces, qui- 
bus summa imperii permissa erat, . . . ad Alesiam 
perueniunt et . . . : VII 79, 1 ; non prius Viri- 
douicem reliquosque duces ex concilio dimit- 
tunt, quam: 11118,7; cum a Cotta primisque 
ordinibus acriter re.sisteretur: V30, 1; cum re- 
sisteret Seruilius consul reliquique magistratus 
et minus opinione sua efficeret (c), . . . pro- 
mulgauit : 3, 21, 1 ; prohibetur a (e) Gobanni- 
tione, patruo suo, reliquisque principibus, qui 
. . . existimabant ; expellitur ex oppido Ger- 
gouia: VII 4, 2; — sagittarios Creta, Lace- 
daemone, ex Ponto atque Syria (ex syria h) 
reliquisque ciuitatibus III milia numero 
habebat : 3, 4, 3 ; ut paene omnes ex (Jurin. ; 
in x) Epiro finitimisque regionibus signa relin- 
querent, complures arma proicerent ac fugae 
simile iter uideretur: 3,13,2; huc accedebant 
collecti ex praedonibus latronibusque Syriae 
Ciliciaeque prouinciae finitiiiiarumque regio- 
num: 3,110,3; frumenti uim maximam ex 
Thessalia, Asia, Aegypto, Creta, Cyrenis 1341 que (A. a) a) a«) 9) K) 6) ce) — t)fi)) 1342 reliquisque (que om. l) regionibus com- 
parauerat: 3,5,1; quas (legiones) Narbone cir- 
cumque ea loca hiemandi causa disposuerat: 1, 
37,1; — ex quibus (ciuitatibus) exercitum 
maguasque copias coegerat: 11117,2; (Sci- 
pio ad sequeudum paratus equitum (Np.; equi- 
tatura *) magnam (f; Njj.; maguamque ahl) 
partem (leuis armaturae add. P.) ad esploran- 
dum iter Domitii . . . praemisit: 3,38,2;) — 
(ut omnis iuuentus . . . omnesque superioris 
aetatis cum liberis atque uxoribus f publicis 
custodiis quae (uel custodiisque) aut muro (*; 
publicisque custodiis aut ex muro Ald.; 
Dt.) ad caelum manus tenderent aut : 2, 5, 3 ;) 
— quod ab opere singulisque legionibus 
singulos legatos Caesar discedere . . . uetuerat: 
1120,3; — docet, quauto opere rei publicae 
communisque salutis intersit manus ho- 
stium distineri: 115,2; — cotidie utrimque 
eminus fundis, sagittis reliquisque telis 
pugnabatur: 1,26,1; magnoque numero pilorum, 
tragularum reliquorumque telorum se instruxe- 
rant: 1,57,2; — D. Brutum aduiescentem 
classi Oallicisque nauibus . . . praeficit 
(c): 11111,5; cum esseut funibus, ancoris reli- 
quisque armamentis amissis ad nauigandum 
inutiles: IV 29, 3; submersamque naueni re- 
mulco multisque contendens funibus abduxit 
(c) atque: 3,40,1; - reliquas cohortes VII 
castris (c) propinquisque castellis prae- 
sidio disposuerat : 3, 88, 4 ; — paratosque (se) 
esse et obsides dare et imperata facere et op- 
pidis recipere et frumento ceterisque re- 
bus iuuare: 113,3; cum neque . . . essent 
perfectae neque de frumento reliquoque com- 
meatu salis esset prouisum: 1113,1; cohortem- 
que postea duplici stipendio, frumento (c), 
ueste (c), cibariis (c) militaribusque donis 
amplissime donauit (m. CC): 3,53,6; — alii 
. . . picem reliquasque (que o/«. BMh) res, 
quibus ignis excitari potest, fundebant: VII 24, 
4; Cassius . . . magno uento et (atque f) 
secundo completas onerarias uaues (et add. a'-) 
taeda et pice et stuppa reliquisque rebus, (juae 
suiit 'aptae ad incendia, in Pomponianam clas- 
sem inimisit atque: 3,101,2; (Neruios) nihil 
pati uiui reliquarumque rerum ad (c) luxurium 
(c) pertinoulium (c) inferri: 1115,4. 

jf): cum his Hacduos eorumque clieu- 
tes semel atquc iterum armis contendisse: I 
31,6. 

flfl): equites auxiliaque toti LusiUmiae a 
I'ctroio, Ccltiberiac , Cantabris barbaris- 
que oiuiiibus, qui a<l Occauum pertlnent, 
ab Afrauio imperautur: 1,38,3; omues cius prouinciae iuniores, Graeci ciuesque Bomani, 
iurandi causa conuenirent: 3,102,2; — nisi (c) 
quid in Caesare populoque Eomano sit 
auxilii: 131,14; sese tamen hoc esse in Cice- 
ronem populumque Komanum (cicerone pOp. r. 
fl) animo: V 41, 5; — magnam imperatam 
Asiae, Syriae regibusque omnibus et 
dynastis et tetrarchis et liberis Achaiae populis 
pecuniam exegerat: 3,3,2; — libera comitia 
atque omnis res publica senatui populoque 
Romano permittatur: 1, 9, 5; L. Lentulus con- 
sul senatui reique (que om. ald) pubMcae se 
non defuturum poUicetur: 1,1,2; — qui ex 
acie refugerant mihtes et animo perterriti et 
lassitudine confecti missis plerique armis 
signisque militaribus . . . de . . fuga . . . 
cogitabant: 3,95,3; ibique musculum turrim- 
que latericiam libere incendiint: 2,14,4; — 
naues frumentumque omne: 2,18,6 «. a) 
ec); — sudes stipitesque praeacutos: 1, 
27,3 u. a) cc) extr.; — quotienscumque sit 
decretum, darent operam magistratus, ne . . ., 
factum in perniciosis legibus, in ui tribunicia, 
in secessione populi, templis locisque edi- 
tioribus occupatis: 1,7,5; — quod de con- 
sihi sententia summam belli rerumque om- 
nium Pompeio permiserint: 3,16,4; conuene- 
rant summa imperii bellique administrandi com- 
muni cousilio permissa Cassiuellaiino: V 11,8. 
^l)): e castris Heluetiorum egressi ad Rhe- 
num finesque Germanorum contende- 
runt: 127,4; — interim legatis tribunis- 
que militum conuocatis et (c) quae ex 
Voluseno cognouisset (c) et quae fieri uellet 
ostendit: IV 23,5; centuriones singillatim tri- 
bunosque militum appellat, quorum egregiam 
fuisse uirtutem . . . cognouerat: V52,4; haec 
eadem centurionibus tribunisque miUtum man- 
dabant: VII 17,8; centurionesque (c) tribunos- 
que militum adire atque obsecrare, ut: 1,64,3; 
concurrebant legati, centuriones tribunique 
militum : 1,71,2; protinusque omnes ducibus 
usi centurionibus tribunisque militum in altis- 
simos montes . . . confugerunt: 3, 95, 4; - item- 
que praetoribus tribunisjMc (PR. (iiel P. 
R.) trib. *) plebis rogationes ad populum 
ferentibus uon nullos . . . in integrum restituit : 
3,1,4; — seil niagistratus ac principes in annos 
singwlos gentibus cognatiouibusque (co- 
gnationibus a ,• cognationesque iJJ/) homiuum 
. . . quantum . . . uisum est agri attribuunt 
atque anno post alio transire cogunt: VI 22,2; 
— nautaa dominosque nauium: 3,8,3 «. 
p. 1,%'iT ff); - (tormentis telisque (o) 
cuiusque generia: 3,03,6 u. a) 66);) — 1343 que (A. ii) a) aa) S8) K) 6) ^) - 2) 9191) b) 66)) 1344 id sibi ad {Aldus; om. X) auxilium spem- 
que (sibi auxilium opemque Berg/c) reli- 
qui temporis satis futurum : IV 16, G. 

2) pluni attributa adduntur; 9(91) biua; 
n) alterum attributuin pertiuet ad utruiuque 
substantiuum , alteruni ad alterntruni ; oo) : 
multi praeterea capitis damnati exsules- 
que conuenerant: 3,110,3; — in acie praestare 
iuterfici quam non ueterem belli gloriam 
libertatemque, quam a maioribus accepe- 
rint (c), recuperare: VII 1,8. 

(66): omnis Italia populusjjte Koma- 
nus: 3,12,2 u. 6) cc) p. 1345.) 

cc): Caesar . . . omnes senatores sena- 
torumque liberos, tribunos militum equi- 
tesque Komanos ad se produci iubet: 1,23,1. 
tib): is . . . praefectos tribunosque 
militum complures in flnitimas ciuitates 
frumenti (e) causa dimisit: 1117,3; (filiis (c) 
propinquisque eius omnibus : V 4, 2 u. c) ec).) 

6) utrumque atti'ibutum pertinet ad utrum- 
que substantiuum ; oo): omnes nostras pa- 
bulationes frumentationesque obserua- 
bat: VII 16, 3; hanc unam gratiam potentiam- 
que nouerunt: VI 15, 2; 1 Cassiuellaunus 

. . . omnibus (omnis fi) uiis (notis add.^; 
Schn., Db.) semitisque essedarios ex siluis 
emittebat: V19,2. 

bb): omnem suam familiam . . . undique coegit 
et omnes clientes obaeratosque suos, 
quorum magnum numerum babebat, eodem 
conduxit: 14,2. 

cc): quod si eum interfecerit , multis sese 
nobilibus priucipibusque populi Ro- 
mani gratum esse facturum: 144,12; accidit, 
ut pauci milites patresque (patrisque *) familiae 
(milites tribunique militum Paul) . . . in Sici- 
liam incolumes peruenirent: 2,44,1. 

bti): eodem tempore equites nostri leuis- 
que armaturae pedites . . . aduersis hosti- 
bus occurrebant: 1124,1. 

cc): quorum studium alacritatemque 
(alacritatem studiumque Paul) pugnandi 
cum cognouisset Scipio : 3, 37, 4. 

c) utrumque attributum pertiuet ad alter- 
utrum substantiuum; on): quas (naues) ex 
Pictonibus (c) et Santonis reliquisque 
pacatis regionibus conuenire iusserat: III 
11,5. 

66): quo proelio bellum Venetorum totius- 
que orae maritimae confectum est: III 16, 
1 ; — cum paene cotidie a Pompeio ad Cae- 
sarem perfugerent, uulgo uero uniuersi in Epiro 
atque Aetolia conscripti milites earumque re- 
gionum omnium, quae a Caesare tenebantur: 3, 61, 2; hiemare Dyrracliii (Stcph.; dyrrachium 
NOx,), ApoIIoniae (0; -nia s;) omnibusque op- 
pidis maritimis constituerat : 3, 5, 2; has (naues) ' 
scaphis minoribusque nauigiis compluribus 
submissis Otacilius (c) . . . expugnare para- 
bat: 3,28,2. 

cc): ipse cum reliquis tribus (c) (legionibus) 
ad flumen Scaldem (CC), quod influit in 
Mosam, extremasque Arduennae partes 
ire coustituit: VI 33, 3. 

bJ)): uti quicumque Galliam prouinciam ob- 
tineret . . . Haeduos ceterosque amicos 
populi Romani defenderet: 135,4; altera 
ex parte Gabalos proximosque pagos Aruer- 
norum in Heluios . . . mittit: VII 64, 6; L. I 
Aurunculeius compluresque tribuni militum et 
primorum ordLnum centuriones nihil temere 
agendum . . . existimabant (c) : V 28, 3 ; Con- ' 
uictolitauem (e) magistratum magnamque par- ■] 
tem senatus ad eum conuenisse: VII 55, 4; ! 
(equitatum magnamque partem leuis armaturae: | 
3,38,2 «. S) 6) ec) med.) 

cc) : his (c) (obsidibus) adductis, in iis filio 
(filiis (i) propinquisque eius omnibus, 
quos nominatim euocauerat: V4, 2. 

b) suum utrique substantiuo additur attri- 
butum; oo): se suis copiis suoque exer- 
citu illis regna conciliaturum confirmat: 13, 
7; hic magnos equitatus magnaque auxilia ex- 
spectabant et suis locis bellum in hiemem du- 
cere cogitabant : 1,61,3; neque minus ob eam 
causam ciuibus Eomanis eius prouinciae, sed 
in singulos conuentus singulasque ciuitates cer- 
tae pecuniiie imperabantur : 3,32,6; — (Sues- 
siones ,) fratres consanguineosque suos , qui 
eodem iure et (om. fh) isdem legibus utantur, 
unum imperium unumque ( imperium 
unumque om.f^) magistratum cum ipsis (c) 
habeant : II 3, 5 ; quo (itinere) magno cum peri- 
culo magnisque cum (om. ^) portoriis merca- 
tores ire consuerant (c) : 1111,2; non sine 
magna spe magnisque praemiis domum propin- 
quosque (se) reUquisse: I 44, 2; — quibus htteris 
nuntiisque Eomam perlatis magni domum 
concursus ad Afranium magnaeque gratu- 
lationes fiebant: 1,53,3; sua in Haeduos 
merita exposuit: quos et quam humiles acce- 
pisset . . . et quam in fortunam quamque in 
amplitudiuem *duxisset (et in eam fort. ampli- 
tudinemque duxisse(i): VII54, 3. 4; uti earum 
rerum memoria maguam sibi auctoritatem 
magnosque spiritus in re miUtari sumerent: II 
4, 3 ; ne res maximae spei maximaeque utili- 
tatis eius iracundia impedirentur : 3, 16, 3. 

66): cum ex dediticiis Belgis reliquis- 1345 que (A. a) a) aa) i8) D) m) b) bb) — u)) 1346 que Gallis complures Caesarem secuti una 
iter facerent: 1117,2; — simul tertiae aciei 
totique exercitui imperauit, ne: 3, 89, 4; 
Dullum eius modi casum exspectans, quo nouem 
oppositis legionibus (leg. oppos. a) maximo- 
que equitatu , dispersis ac paene deletis hosti- 
bus . . . offendi posset: VI 36, 2; ad hos op- 
primendoB cum omni equitatu tribusque legioni- 
bus Afranius de nocte profici.scitur: 1,51,4; 
statimque in Siciliam misit , uti duae legiones 
reliquusque equitatus ad se mitteretur: 2,37, 
4 ; Labienus . . . cum XXV cohortibus magno- 
que (que om. a) equitatu contra hostem jiro- 
ficiscitur et . . . communit : VI 7, 4; — cum (c) 
minus exercitatis remigibus minusque 
peritis gubernatoribus utebantur: 1,58,3; 
— uenerant eo sagittarii ex Rutenis, equites 
ex Gallia cum multis carris magnisque 
impedimentis: 1,51,1; ex castris profici- 
scuntur . . . longissimo agmine maximisque im- 
pedimentis: V31,6; ut incertis temporibus di- 
uersisque itineribus iretur: VII 16,3; — Fabium 
. . . se i n posterum diem similemque 
(similem ad fj; Schn.) casum apparare (pa- 
rare ji; Schn.): VII 41, 4; ita in (e) exiguo 
tempore magnoque casu totius exercitus salus 
constitit : 3, 14, 3. 

cc): cognoscit consensu omnium Antio- 
chensium ciuiumque Komanorum, qui 
illic uegotiarentur , arcem (c) captam esse: 3, 
102, 6; neque (se) sibi iudidum sumpturos contra 
atque omnis Italia populusque (que om. x) 
Romanus (populusq. Rora. del. Paul) iudi- 
cauisset: 3,12,2; ipse cum reliquis copiis ele- 
phantisque LX lentius subsequitur: 2,40,2; erat 
inter Labienum atque hostem difficili transitu 
flumen ripisque praeruptis: VI 7, 5. 

bb): Babinum cum cohortibus Vpaucis- 
que equitibus in Aetoliam (ire) *iu8sit: 3, 
.34,2; — pecuniam omnem omniaque or- 
namenta ex fano Jlerculis in oppidum Gados 
contulit: 2, 18,2; Suessiones suos esse finitimos; 
fines {om. a; plur. nhl.) latiasimos feraciHsi- 
moHque jigroH possidcre: 114,0; rei publicao 
communisque salutis: 115,2 u. p. 1341 ucrs. 
17 sqq. 

ce): Afranius . . . logiones IIII (III a; 
Np., Dt.) equitatumque omnom traiecit: 1, 
40,4; eo logionos XII, {ct add. Cellar/iis) equi- 
tiitum (quo (iM. b) omnom ucnire iuHHcrat: 3, 
2,1; Caesar . . . cuni legione (-ibus 1'.) una, 
quam Ho ex Thcssalia sequi iusserat, et altora, 
quam ex Achaia a (o) Q. (c) Fufio (c) legato 
euocauorat, equitibusquo DOCJC et nauibus 
longJH Rhodiis X et Asiaticis paucis Alexan- 

Loxlo, Caunur. II. driam peruenit: 3,106,1; eo triduo legio VIII. 
ad eum uenit cohortesque ex nouis Galliae 
dilectibus XXII equitesque ab rege Norico cir- 
citer CCC: 1, 18, 5; subito exercitus regius 
equitatusque omnis uenire Alexandriam nun- 
tiatur : 3, 109, 1 ; quibus ad recipiendum crates 
derectae {CC) longuriique (longurique a) ob- 
iecti (obtecti %) et institutae fossae magno im- 
pedimento fuerunt: 3,46,5; quod ibi impedi- 
menta exercitus, obsides ciuitatum, litteras 
publicas frumentumque omne, quod eo . . . 
deuexerat , relinquebat : V 47, 2 ; his rebus et 
feriis Latinis comitiisque omnibus perficiendis 
(c) XI dies tribuit: 3,2,1. 

ff) : Cauariniun, quem Caesar apud eos regem 
constituerat, cuius frater Moritasgus ad- 
uentu in Galliam Caesaris cuiusque maiores 
regnum obtinuerant : V 54, 2 ; — fuit antea tem- 
pus, cum . . . Galli propter hominum mul- 
titudincm agrique inopiam trans Rhe- 
num colonias mitterent: VI24, 1; tamen eius 
rei moram tcmporisque longinquitatem time- 
bat: 1,29,1; druides . . . militiae uacationem 
omniumque rerum habent immunitatem {u. CC): 
VI 14,1. 

(l(l): castra in altitudinem (c) pedum XII 
uallo fossaque duodeuiginti pedum 
rauniri (c) iubet: 115,6; qui suum timorem 
iii rei frumeutariae simulationem (subuectio- 
nem Kraff.) angustiasque itineris conferrent 
(c) : I 40, 10; — instructo exercitu magis ut loci 
natura deiectusque {reec; delectusque X; 
Db., Hold.) collis et necessitas temporis quam 
ut rei militaris ratio atque ordo postulabat: II 
22,1. 

^l)): Caesar Germanos leuis armaturae 
equitumque partem flumen traicit: 1,83, 
5; id (oppidum) ex itinere oppugnare conatus 
. . . propter latitudinem fossae murique alti- 
tudinem paucis defendentibus expugnare non 
potuit: II 12,2. 

ii): per Arduennam siluam, quae est totius 
Galliae maxima atque ab (c) ripis Rheui 
finibusque Treuerorum ad Neruios per- 
tinet: VI 29, 4; ex percontatione nostrorum 
uocibusque Gallorum ac mercatorum . . . tiraor 
omnom exercitum occupauit: 139,1; nauigatio- 
nem imiicditam proptcr inscientiam locorum 
paucitatemquc jiortuum scicbant {ii. CC): III 
9, 4 ; coiitra ojjinionem eniiii militiun famamque 
omnium (liominum l'aul) uidcri proelium (c) 
dc^fugisso (c) inagnum detrimentum adferebat: 
1,82,2; magna multitudo . . . conuenerat *et 
quos sjK^s praedandi sludiumque boUandi ab 
agri cullura ct cotidiano Uibort' louocubal: 111 

85 1347 que (A. a) x) oca) S) 2) m) t») - m) b)) 1348 17,4; t (equitatu s totius Galliae . . . 
principesque ex omnibus ciuitatibus: 

V 5, 3 u. p. 1,339 uers. 11 ah imo mar<j.) 

ff): quod omnem commeatum totius- 
que belli apparatum eo contulisset: 3,41, 
3; — *quod infamia atque indignitas rei et 
oppositus mons Cebenna uiarumque dif- 
ficultas impediebat: VII 56, 2. 

U): Galli inter equites raros sagittarios 
expeditosque leuis armaturae interiece- 
rant, qui . . . succurrerent : VII 80, 3; — quod 
paene ab ipso uallo portisque castrorum 
barbaros auertisset : VI 42, 2 ; ut primus ex- 
cursus uisque militum infringeretur: 3,92,2. 

mm): DCCC ex seruis suis pastorum- 
que suorum (suariun a ante corr.) numero 
{add. E. Hoffm.; Db.; om. codd.; — ex seruis 
pastoribusque suis suorumque Lips. ; Np. coni. ; 
Dt.; ex seruis pastoribusque suis Ciacc; ex 
seruis suis pastoribusque amicorumque suorum 
Madu.) coegerat: 3,4,4. 

tin): sese paratos esse imperatoris sui 
tribunorumq ue plebis iniurias defendere: 
1,7,7; ut procul in uia dispositis familiaribus 
suis principibusque ciuitatum disparandos de- 
ducendosque ad suos curaret: VII 28, 6; festi- 
nationi meae breuitatique litterarum ignosces: 
ap. Cie. ad Att. IX 6 A. 

oo): (loci natura delectusque collis: 
II 22, 1 u. gg) ;) erat noua et inusitata belli 
ratio cum tot castellorum numero tantoque 
spatio et tantis munitionibus et toto obsidionis 
genere, tum etiam reliquis rebus: 3,47,1. 

pp): Labienus noctu (f) tribunis militum 
primisque ordinibus conuocatis (coactis 
P) quid sui sit (o) consilii proponit: VI 7,8; 
postea uallo pedum XII (c) in circuitu quin- 
decim milium crebrisque (que om. fj) castellis 
circummuniti oppido sese continebant : II 30, 
2; hic (e) seruo spe libertatis magnisque per- 
suadet praemiis, ut: V45, 3. 

qi}): Caesar, ubi luxit, omnes senatores 
senatorumque liberos, tribunos militum 
equitesque Romanos ad se produci iubet: 
1,23,1; ut ... impedimenta totius exercitus 
cohortesque in castris relictas seruare non pos- 
sent: 1,70,2; reliquas cohortes . . . ad legio- 
nem Pompei castraque minora {del. Hug) 
duplici acie eduxit : 3, 67, 3. 

SS3) addur.tur terua atti-ibuta; o) oinniii 
referenda sunt ad alterutrum subst. : arcessi- 
timi se a Senonibus et Carnutibus aliis- 
que compluribus Galliae ciuitatibus: 

V 56, 4 ; complures annos portoria rcliquaque omnia Haeduorum uectigaUa paruo pretio 
redempta habere (Dumnorigem) : 118,3. 

i) singula attributa pertineut ad prius 
substaut. , bina ad iiosterius; aa): multo 
maior alacritas studiumque pugnandi 
maius exercitui iniectum est: 146,4. 

l)b): at Caesaris exercitus optima uale- 
tudine summaque aquae copia utebatur 
(u. CC): 3,49,6; fugitiuis omnibus nostris certus 
erat Alexandriae receptus certaque uitae con- 
dicio: 3,110,4. 

tc): se cohortesque amplius yyx ma- 
gnumque numerum senatorum atque 
equitum Romanorum in periculum esse uentu- 
rum: 1, 17,2. 

bb): eos . . . in senatum legendos curauerat 
agrosque in Gallia ex (et a) hostibus cap- 
tos praemiaque rei pecuniariae magna 
tribuerat: 3,59,2. 

cc): exercitui quidem omni tantus incessit 
ex incommodo dolor tantumque studium 
infamiae sarciendae, ut: 3,74,2. 

ff): a tribunis militum reliquisque 
(sed et add. A QMf^ ; sedent B^ ; om. recc. d- pr. 
edd.) equitibus Romanis atque euocatis 
equos sumit Germanisque distribuit : VII 65, 5. 

gg): erant . . . praeterea filius Domitii 
aliique complures adulescentes et ma- 
gnus numerus equitum Romanorum et decurio- 
num, quos ex municipiis Domitius euocauerat: 
1,23,2. 

I)^) : coniectans eum *in Aegyptum iter ha- 
bere propter necessitudines regni (re- 
gum Pfeyr/.) reliquasque eius locioportu- 
nitates: 3,106,1. 

ii) : (sed elati spe celeris uictoriae et ho- 
stium fuga et superiorum (superiorumque 
bcdefik) temporum secundis proeliis 
nihil adeo arduum sibi esse (c) existimauerunt 
(c), quod: VII 47, 3. 

ff):hos leuis armaturae Lusitani peri- 
tique earum regionum caetrati citerioris 
Hispaniae consectabantur: 1,48,7. 

U): hos sequuntur Byllidenses *et Amantini 
et reliquae finitimae ciuitates totaque 
Epiros, et {del. Paul) legatis ad Caesarem 
missis quae imperaret facturos pollicentur: 3, 
12,4. 

mm): subsidio DC equites Numidae 
(-diae af) ex oppido peditesque CCCC mit- 
timtur: 2,25,3. 

nil): legiones expeditas quattuor e- 
quitatumque omnem ex castris educit : VII 
40,1. 

oo): ad extremum musculi tectum 1349 que (A. a) a) aa) 83) 3) b) - yy» 1350 (tectique af) trabesque (que om. Oa) ex- 
tremas quadratas regulas . . . defigunt : 2, 
10,4. 

pp): quo facilius omne Hadriaticum mare 
*ab extremis Italiae partibus regioni- 
busque Graeciae tn potestate haberet atque 
ex utraque parte bellum administrare posset : 
1, 25, 3 ; etsi propter multitudinem et ueterem 
belli gloriam paucitatemque nostrorum se tuto 
dimicaturos existimabant: III 24,2; qui aliquem 
sermonis {del. Oiacc.) aditum causanique 
amicitiae cum Cicerone babebant: V41, 1. 

qq): magnum numerum leuis armaturae 
et sagittariorum aggeremque omnem 
noctu in scaphas et naues actuarias imponit 
et . . .: 3,62,2. 

rt): satis esse magna utrimque incommoda 
accepta . . ., se (c) morte Curionis et detri- 
mento Africani {af; afraniani NkH) exer- 
citus tanto (exercitus, Antonii ^aw.) mili- 
tumque deditione ad Curictam (c): 3, 10,5. 

SS) quaterua attributa adduutur; o): ho- 
minum est infinita multitudo creber- 
rimaque aedificia fere Gallicis consi- 
milia, pecorum (f) magnus (c) numerus (o) : 
VI2,3. 

6): armat familiam : cum hac et praetoria 
cohorte caetratorum barbarisque equi- 
tibus paucis, beneficiariis suis, quos . . . 
habere consuerat, improiuso ad uallum aduolat : 
1,75,2. 

c): sed tanti erant autiquitus in oppido 
omnium rerum ad bellum apparatus 
tantaque multitudo (amplitudo Pa«/) tor- 
mentorum, ut: 2,2,1. 

b): quod tantas tempestates Oceani 
tantosque impetus uentorum sustineri 
(c) ac tanta onera nauium regi uelis non satis 
commode posse (c) arbitrabantur: III 13,0. 

e) : temporis tanta fuit exiguitaa 
hostiumque tam paratus ad dimicandum 
animus, ut: 1121,5. 

f): erant . . . legiones Afranii III . . ., prae- 
terea scutatae citerioris prouinciae {u. 00) et 
caetratac [ulterioris Hispaniael cohortes 
circiter LXXX equitunique ^equitatunique 
fh) utriusque prouinciae (utr. pr. dct. 
Np.; l)b., JJl.) circiter V milia: l,3t»,l. 

(2)D) i|uinque uttributu udduutur: 1,3*J, 1 
u. m f).) 

^^) Htliuctiua ct |mrtiei|iiii, quue substau- 
thiornui iiicc runttiiiiliir, iinl inlcr sc aul cnui 
subslaiitinis cuuluii(,'niitur; 91) inlcr sc: mille 
(c) uulneratis; qui omnes discessu Curionis 
m ul tique .praeterea per siniuUitioiicui uuliic- rum ex castris in oppidum propter timorem 
sese recipiunt: 2,35,6; — illum delectari im- 
perio et consulares praetoriosque seruo- 
rum habere numero : 3, 82, 3. 

SB) cuin substantiuLs : celeriter sibi Senones, 
Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, Aulercos, 
Lemouices, Andos reliquosque omnes, qui 
Oceanum attingunt, adiungit (c): VII 4, 6; — 
Germanos Rhenum transisse; Caesaris reli- 
quorumque hiberna oppugnari: V41,3; — etC. 
Valerio Domnotauro (c), Caburi iilio (duum- 
uiro (mii. cab. fil.) ji), principe ciuitatis, com- 
pluribusque aliis interfectis intra oppida 
ac muros (murosque fj) compellimtur : VII 65, 
2; — hic (timor) primum ortus est a tribunis 
militum, praefectis reliquisque, qui . . . 
non magnum in re militari usum habebant: I 
39, 2 ; Vercingetorigem . . . castra mouisse . . . 
atque ipsum cum equitatu expeditisque , qui 
inter equites proeliari consuessent, insidiarum 
(c) causa eo (c) profectum : VII 18, 1 ; — quod 
etiam fugitiuis ab saltu Pyrenaeo (ab salt. P. 
del. Vielh.) praedonibusque (que om. b; 
Dauis.) licuisset: 3,19,2; — equos parare, ex- 
sules damnatosque tota Gallia maguis prae- 
miis ad se allicere coepit: V55, 3; — facile 
erat . . . prospicere in urbem , ut omnis 
iuuent us, quae in oppido remanserat, omnes- 
que superioris {00) aetatis cum liberis 
atque uxoribus . . . ad caelimi mimus tende- 
rent: 2, 5, 3; — a (c) castris (c) longurios, 
musculos (c), falces reliquaque, quae 
(reliqua quaeque BMQ) eruptionis causa paraue- 
rat (e), profert: VII 84, 1; — in castris Pompei 
uidere licuit . . . L. etiam Leutuli et non nul- 
lorum tabernacula protecta hedera, mul- 
taque praeterea, quae nimiam luxuriam et 
uictoriae fiduciam desiguarent: 3,96,1. 

yy) prouoiuiua iutcr se et cum substuut.; 
31) iuter se: et liuitimis imperauit, ut ab in- 
iuria et maleficio se suosque probiberent: II 
28,3; — se suosque omnes iu officio futuros 
(confirmat add. [i) neque ab sunicitia populi 
Romani dcfecturos contirmauit: V3, 3; — cum 
se suaque ab iis defcudere non possent: 111, 
2; — qui ((•) dicereut (f) se suaque omnia 
in lidiiii atque in (c) potcstatem populi Ro- 
mani pcnnittcre: 113,2; cum se suiique omnia 
in oppiduni Uratuspantium contulissent: II 13,2; 
«lui se suiique omnia siue mora dediderunt: II 15, 
2; qui . . . sc suiujue omnia eorum potcstati per- 
niittoro dixcrunt: II 31, 3; itiique so \oi>i. (i) sua- 
«luc (sua [i) omuia Ciiosari dediderunt: 111 16,4; 
i'o se suiiquc omnia contulerunt: 11128,2; niulti 
ex Bui» liuibus egressi sc suiuiuo omnia alicnis- 

85* 1351 que (A. a) a) yy) — P) aa) o)) 1352 simis crediderunt: VI 31, 4; — (DCCC ex seruis 
suis pastorumque suorum (suarum a pr.) nu- 
mero {add. E. Hoffm. ; Db.; om. x; — ex seruis 
pastoribusque suis suorumque Lips.; coni. 
Np.; Dt.) coegerat: 3,4, 4;) 1 cum ab 

his quaereret, quae ciuitates quantaeque 
in armis essent et quid in bello possent, sic 
reperiebat: II 4,1. 

5) prononi. c. subst. : neue Haeduos in- 
iuria lacesseret neue bis sociisque (-ue 
Faern.} eorum bellum inferret: 135,3; — si 
obsides . . . sibi dentur . . . et si Haeduis de 
iniuriis, quas ipsis sociisque eorum intule- 
rint, item si Allobrogibus satis faciant: 114, 
6; — eos, qui sibi Galliaeque bellum in- 
tulissent, sibi dederent: IV 16,3; mittit rogatum, 
ut sibi militibusque parcat : V 36, 1 ; quod nisi 
fecerit, se cohortesque amplius XXX magnum- 
que numerum senatorum atque equitum Koma- 
norum in periculum esse uenturum: 1,17,2; 
quoniam . . . hanc sibi populoque Komano 
gratiam referret: 135,2; si [id] ita fecisset, 
sibi populoque Eomano perpetuam gratiam 
atque amicitiam cum eo futuram : I 35, 4 ; prin- 
cipesque undique conuenire (e) et se ciuitates- 
que suas Caesari commendare (f) coeperunt 
(c): IV 27, 7; — uos enim uestrumque 
factum, inquit, omnia (o) deinceps municipia 
sunt secuta: 2,32,2; — quoniam tanto suo 
populique Romani beneficio adfectus . . . 
hanc sibi populoque Rom. gratiam referret: I 
35, 2 ; magnamque in spem ueniebat pro suis 
tantis populique Eomani in eum beneficiis . . . 
fore, uti pertinacia desisteret: 142,3; Caesar 
initio orationis sua senatusque in eum bene- 
ficia commemorauit { c ) : I 43, 4 ; sese suas 
exercitusque fortunas in dubium non deuoca- 
turum et postero die prima luce castra moturum : 
VI 7, 6; seseque (c) . . . ad eum in castra ueu- 
turum , suas ciuitatisque fortunas eius tidei 
permissurum : V 3, 7 ; Suebos . . . cum omnibus 
suis sociorumque copiis, quas coegissent, peni- 
tus ad extremos fines se recepisse : VI 10, 4 ; 
(seruis siiis . . . amicorumque suorum : 3, 4, 4 
u. p. 1347 mm);) 1 uti de oppidis demi- 
grarent, liberos, uxores suaque omnia in 
siluis deponerent: IV 19,2; \ armorum 
(CC) quantum quaeque ciuitas domi quod- 
que ante tempus efficiat constituit: VII 4, 
8; — quid (qui a? h?) quoque (Q; Ald.; 
quoquo ABMa; quo h) pacto agi placeat 
occulte inter se constituunt : VII 83, 5. 

6) pronomina c. adlectiiiis , In quibus uis 
sabstautiuoraiu inest: qui . . . bellum susce- 
pisset et ab se reliquisque in senatu inter- rogatus omnia sibi esse ad bellum apta ac 
parata confirmauisset : 1,30,5; — petieruntque, 
uti sibi secreto [in occulto] de sua omnium- 
que salute cum eo agere liceret: 131,1. 

P) couiunguntur ndiectiua (numeralia) et 
participia (ui adiectiuorum) ant inter se aut 
c. subst. ; aa) inter se ; o) adiectiua ; oo) poslt. : 
acutus: V18,3 u. c) ofl); — magno circuitu 
difficili angustoque (et angusto N) itinere 
Dyrrachium profectus est: 3,41,3; — anno- 
tinus: V 8, 6 u. c) bli) priuatus; — aptus: 
3,111,3 u. c) Ofl); — quarum (insularum) pars 
magna a feris barbarisque nationibus in- 
coUtur:IV10,4; — difficilis: 3,41,3 u. an- 
gustus; — diuersus: 1124,4 ti. c) Ofl); — 
omnia diuina humanaque iura (del. Orut.) 
permiscentur: 1,6,8; — diurnis noctumisque 
(itineribus, eruptionibus) , nocturnis diurnisque 
(itineribus) u. «linruas p. 940 (4 loc); — 
ferus: IV10,4;<.barbarus; — quod finitimas 
frumentariasque prouincias in potestatem 
redegissent: 3,73,3; — P. Sextio Baculo (c), 
fortissimo uiro, multis grauibusque uulneri- 
bus confecto : II 25, 1 ; qui uectoriis grauibus- 
que nauigiis non intermisso remigandi labore 
lougarum uauium cui^sum adaequarunt (c): V 
8,4; — humanus : 1,6,8 u. diuinus; — quam 
(turrim) primo ad repentinos incursus humilem 
paruamque fecerunt: 2,8,1; — incertus: VI 
34,4 u. c) 66) occultus; — et ne quis iner- 
mibus imprudentibusque militibus ab 
latere impetus fieri posset : III 29, 1 ; — in 
plures diffluit (c) partes multis ingentibus- 
que insulis eflfectis: IV 10,4; — atque omni hoc 
itinere una nocte equitatu confecto inscios 
inopinantesque Menapios oppresserunt: IV 
4,5; — quod (legatorum) nomen ad omnes 
nationes sanctum inuiolatumque semper 
fuisset: 1119,3; — doceb.at (c) etiam, quam 
ueteres quamque iustae causae necessitudinis 
ipsis cum Haeduis intercederent : 1 43, 6 ; — 
hostes . . . secundo magnoque uento ignem 
operibus inferunt: 2,14,1; — ab ora mari- 
tima Oriciaque (c): 3,78,6 u. p. 1338 cc) 
init.; — multus: 1125,1 u. grauis; IV 10, 4 
u. ingens; etsi multis necessariisque 
rebus iu ItaUam (c) reuocabatur: 2,18,7; — 
Komaui . . . quid uolunt nisi inuidia adducti 
quos fama nobiles potentesque bello cognoue- 
runt , horum in agris ciuitatibusque considere 
atque his aeternam iniungere seruitutem? VII 
77,15; — nocturnus u. diarnas p- 940 
(4 loc); — Oricius: 3,78,6 u. maritimus; — 
paruus: 2,8,1 u. humilis; — potens: VII 
77, 15 u. nobilis; — proprius: 3,70,2 u. c) 66) 1353 que (A. a) fi) - y) ax)) 1354 expeditus; — publicus: VI 13, 5 «< VI 14, 3 
(et 2,21,2) ib. priuatus; — rarus: 1,44,1 ib. 
dispersus ; — sanctus: III 9, 3 u. inuiolatus ; 

— secundus: 2,14,1 u. magnus; — neque 
enim ses legiones alia de causa missas in Hi- 
spaniam septimamque ibi conscriptam neque 
tot tantasque classes paratas (u. CC): 1, 
85,6; — uectorius: V 8, 4 u. grauis; — 
uetus: 143,6 u. iustus. 

bi) conipar. : a media fronte . . . unum 
coruu exsistit excelsius magisque derec- 
tum liis quae nobis nota sunt cornibus: VI 
26, 1 ; — tamen uectigales sibi fecerunt ac 
multo humiliores infirmioresque redege- 
rimt: IV 3, 4. 

ct) superl. : extremum oppidum Allo- 
brogum est proximumque Heluetiorum fini- 
bus Genaua (c): I 6, 3; — (latissimos fera- 
cissimosque agros: 114,6 u. p. 1345 bb);) 

— oppidum Auaricum, qucd erat maximum 
munitissimumque in (c) finibus Biturigiun 
atque agri fertilissima regione VII 13, 3 ; — 
quorum opera Caesar omnibus GaUicis (c) 
bellis optima fortissimaque erat usus: 3, 
59,1; t (maxime frumentarius: I 
10,2 u. c) bli) extr.) 

bb) compar. et superl.: sibi semper pri- 
mam (rei publicae add. reec; edd.; P. R. add. 
a) fuisse dignitatem uitaque potiorem: 1,9,2. 

b) uumerallu; aa) : quarum (copiarum) erat 
aumma ueterauarum (-norum 0') trium 
legionum uniusque tironum et equitum 
DCCC: 3,29,2. 

bb) : uxores habent deui duodenique 
inter se communes (o) : V 14, 4. 

c) participia (ui adiect.); aa): ripa autem 
erat acutis sudibus praefixisque (que o»j. 
BM; Np., Fr., JJb., Dt.) munita: V 18,3; — et ad 
Aeginium, quod est adiectum appositum- 
que {sic Madti.; obiectum oppositumque 
x; oppositumque del. Em. Uoffm.; — quod est 
oppidum oppositum Np.) Thessaiiae, Caeaari 
uenienti occurrit: 3,79,7; — naues longas . . ., 
quarum erant L auxilio missae ad Pompeium 
. . . , illae trircmcH omnes (quadriremes omues 
1'aul) et qiiiuqueremcs, uptae inatructae- 
que omnibus rebus ad nauiganduni: 3,111,3; 

— legioues habere scse paratas X ; praeterea 
cognitum compertumque sibi alieuo esse 
aninio iu Caesarem milites: 1,6,2; — cum . .. 
calones, cqiutes, fuuditorcs, Kumidas diucr- 
»08 (ili.HporsoB Kraff.) dissipatosque in 
onuies purtes fugere uidissent: 1124,4; — siue 
. . fortuna partam (parteui o/) iam praesen- 
tomque uictoriam interpclluuisset: 3,73,5. bb): genus erat pugnae militum illorum, ut 
. . . audacter locum caperent, ordines suos 
non magnopere (c) seruarent, rari dispersi- 
que pugnarent: 1,44,1; — mxinitiones enim a 
castris ad flumen perductae expugnatis iam 
castris Pompei propriam (prope iam Voss.; 
partam iam Pluyg.) expeditamque (que om. 
NOfhl; Voss.) Caesaris uictoriam kiterpellaue- 
runt : 3, 70, 2 ; — nam et praedae cupiditas 
multos longius *seuocabat et siluae incertis 
occultisque (occultatisque p) itineribus 
(in itiueribus p) confertos adire prohibebant: 
VI 34,4; — nauium, quae cum annotinis 
priuatisque, quas sui quisque (o) commodi 
causa (c) fecerat, amplius octingentae uno (c) 
erant uisae tempore (c): V8, 6; nam fere de 
omnibus controuersLis publicis priuatisque con- 
stituunt: VI 13,5; cum in reliquis fere (o) 
rebus, publicis priuatisque rationibus {del. 
MiUer) , Graecis litteris (o) utantur: VI 14, 3; 

— (publicis priuatisque praemiis : 2, 21, 2 u. 
p. 1333 uersu 11;) \ ut homines belli- 
cosos, populi Komani inimicos, locis patenti- 
bus maximeque frumentariis finitimos 
haberet: 110,2. 

[i[j) adiectiua c. substant. : (Neruios) esse 
homines feros magnaeque (que ojm. p) uir- 
tutis: 1115,5; saepe clamitans liberum se 
liberaeque esse ciuitatis (ciu. esse [iS): V 
7,8; ^ accedebat huc, ut numquam con- 

ferti, sed rari magnisque interuallis 
proeliarentur: V16,4; T[ [haec quo 

facilius Pompeio probari possent, omnes suas 
terrestres urbiumque (nauiumque coni. 
Np.) copias dimissurum (dimissurus afh): 3, 
10,10;] — trium ueteranarum legionum 
uniusque tironum: 3, 29, 2 m. y. 1353 b) aa). 

y) coniunguntur aducrbia aut iuter se aut 
cum substuut. aut c. adlcct.; aa) iuter se ; 
0) posit. : hunc admonet, iter caute diligenter- 
que faciat: V49, 3; — itaque hostes repente ce- 
leriterque procurrerunt, ut: 152,3; cum in- 
tellegeret omnes fcre Gallos nouis rebus stu- 
dcre et ad bellum mobiiiter celeriterque exci- 
tari: 11110,3; — interim saepe ultro citro- 
que cuin legati (saepe cum leg. ultro citroque 
(J) inter eos mittereutur, Ariouistus postulauit: 
1 42, 4 ; post paulo tameu intermmtiis ullro 
citroque missis quae ignorabant de L. Domitii 
fuga cognoscunt: 1,20,4; — diligenter: V 
49,3 «. cauto; ea, quue imperasset, diligenter 
industricquc udministrarent : VII 60, 1 ; — Cae- 
Hur onini aduiulare ium iamque et {o»t. Uf) 
adesse oius equites falso nuntiabautur: 1,14,1; 

— iudustrio: VII 60, 1 u. diligenter; — 1355 que (A. a) }') aa) — ^) a«)) 1356 longe lateque u. late p. 413 P) (4 (5) loe.); 

— mobiliter: 11110,3 «. celeriter; — ut 
undique ad eum legationes concurrerent , gra- 
tiam atque amicitiam publice priuatimque 
peterent: V55,4; (2,21,2 u. p. 1333 iiers. 11;} 
repente: 152,3 21. celeriter; — ultro: 142, 
4 et 1,20,4 u. citro. 

6) coiiipar. : simul a Pompeio litteris per 
omnes prouincias ciuitatesque dimissis *de proelio 
ad Dyrrachium facto elatius (Cmcc; latius 
x; edd.) inflatiusque multo, quam res erat 
gesta, fama percrebruerat (c) : 3,79,4; — cum 
. . . omnia trepidantius timidiusque 
ageret, quam superioribus diebus consuesset: 
1,19,2. 

c) superl.: ut quisque acerbissime cru- 
delissimeque dixit , ita [quam] maxime ab 
inimicis Caesaris conlaudatur: 1,2,8; qui ho- 
rum quid acerbissime crudelissimeque fecerat, 
is et uir et ciuis optimus habebatur: 3,32,3; 

— itaque . . . et de imperio Caesaris et de 
amplissimis uiris, tribunis plebis, grauissime 
acerbissimeque decernitiu': 1, 5, 4; — ut . . . 
paene ne respiceret quidem quisquam ac tum 
omnes acerrime fortissimeque pugnarent: 
V43,4. 

pp) c. subst.: aciemque instruxit primo (c) 
suis locis pauloque a castris Pompei lon- 
gius: 3, 84, 2; — Germani suas copias castris 
eduxerunt generatimque constituerunt (c) 
paribus (paribusque B'^^) interuallis: I 
51,2; — hostes uiderunt ea, quae diu longo- 
que ([diu] Iongo[que] Pa«</) spatio refici non 
posse sperassent, paucorum dierum opera et 
labore ita refecta, ut : 2,16,1; f cele- 

riter contraque omnium opinionem 
confecto itinere multos in agris inopinantes 
deprehendit: VI30, 1; t eo cum de im- 

prouiso celeriusque omni opinione 
uenisset: 113,1; 1 haec quo facilius 

certisque co ndicionibus fiant et iure 
iurando sanciantur, . . . propius accedat: 1, 
9,6. 

yy) e. adiect. : docebat . . . , quae senatus 
consulta quotiens quamque honorifica 
in eos facta essent: 143,7. 

(()) prouom. el aduerb.: quod penes eum 
est pecuniae tradit et quid ubique (ubique 
idcm esse qiiod et ubi putat Hartx) habeat fru- 
menti et {af; ac Ohl ; Db.) nauium ostendit: 
2,20,8.) 

£) adiect. et uerba: ne profectio nata a 
(e) timore defectionis similis (similisque 
cflc; Schn.) fugae uideretur: VII 43, 5; — ut 
arma per manus necessario traderentur milites- que inermes (c) subleuatique alii ab 
aliis magnam partem itineris conficerent: 1, 
68,2. 

t) coniunguutur praeposit.: non iUi pauci- 
tatem nostrorum militum, non iniquitatem loci 
atque angustias praeoccupatis castris et anci- 
pitem terrorem intra extraque munitio- 
nes (intra extraque mun. spuria iwlicat Paul) 
. . . causae fuisse cogitabant: 3,72,2; f 

(in Apulia circumque Brundisium: 3, 2, 3m. 
p. 1322 cc); in Tolosatibus circumque Nar- 
bonem: VII 7, 4 u. p. 1322 \:fy); — in con- 
spectu fereque e regione : VII 35, 1 u. p. 133 7 
ff) med.; — per omnes deos perque foedera: 
3, 108, 3 V. p. 1338 med. aa).) 

>;) coniuuguntur substanl. et nerba (enmi- 
tiata); aa): ad celeritatem onerandi sub- 
ductionisque (Oiace.; subductionesque X; 
edd.) paulo facit humiliores (naues): VI, 2; 
— imperii bellique administrandi: V 
11, 8 u. p. 1342 89) extr. 

(i^): Turones quaeque ciuitates pro- 
pinquae . . . erant: 1135,3 «. p. 1320 
Andes; — eodem tempore L. Fabius centurio 
quique una miu^um ascenderant (escend. 
/() circumuenti atque interfecti de (c) muro 
praecipitantur (c) : VII 50, 3 ; — qui magnum 
in castris usum habebant, milites centuriones- 
que quique (-ff-fl; ut quisque a) equitatui 
praeerant: 139,5; et luce prima missis ad eos 
ab Otacilio (c) equitibus . . . circiter CCCC 
quique eos armati ex praesidio secuti sunt, se 
defenderunt et . . . : 3, 28, 6 ; — dent operam 
consules, praetores, tribuni plebis quique 
pro coss. sint (c) ad urbem, ne: 1,5,3; — 
itaque interfectis Nouioduni custodibus qui- 
que eo negotiandi (aut itineris add. fi; Schn.) 
causa conuenerant, pecuniam atque equos 
inter se partiti sunt: VII 55, 5; — mulieres 
quique per aetatem .id pugnam inutiles 
(esse add. B-'^) uiderentur in eum locum 
coniecisse (Neruios), quo . . . exercitui aditus 
non esset: 1116,5; — magistratus . . . genti- 
bus cognationibusque hominum quique 
una (p; qui cum una a; qui una Aim.; Np., 
Schii.; qui communiter Fr.; qui in commune 
coni. Db.; qui tum una HelL; Dt., Db., Hold.) 
coierunt, . . . (agrum) attribuunt: VI 22,2; 
K ab iisdem nostra consilia quaeque in 
castris gerantur hostibus enuntiari : 117,5. 

^) uerba; aa) act. et depon.; 0) praes. : 
Indutiomarus . . . noctu profugit copias- 
que omnes in Treueros reducit: V53,2; con- 
surgunt ii, qui et causam et hominem probant, 
suumque auxilium pollicentur atque a (c) mul- 1357 que (A. a) ^) aa) et PP)) 1358 titudine conlaudantur: VI 23, 7; equites inter- 
ueniunt protinusque eodem . . . cursu ab de- 
cumana porta in castra inrumpere conantur, 
nec prius sunt uisi: VI37, 1; illi deliberata re 
respondent scriptaque ad eum mandata . . . 
remittunt (c): 1,10,2; conclamatur ad arma, 
atque omnes copiae paucis praesidio relictis 
coliortibus exeunt rectoque ad Hiberum itinere 
contendunt: 1,69,4; sed plerosque ii (e) , qui 
recepcrant, celant noctuque per uallum emit- 
tunt: 1,76,4; pollicetur magistrisque imperat 
nauium, ut: 2,43,1; princeps Labienus proce- 
dit iuratque se eum non deserturum : 3,13,3; 
— qui quacumque (c) de causa .ad eos uene- 
runt, ab (c) iniuria prohibent, sanctos 
(que a<;rf. p; 5cAto.) habent: VI23, 9; 1 

huic imperat, quas possit adeat ciuitates 
horteturque (hortaturque Ba), ut (c) populi 
Romani fidem sequantur: IV 21, 8; petunt, ut 
Maudubracium . . . defendat atque in ciuitatem 
mittat, qui praesit imperiumque obtineat : V 
20,3; t principes Galliae sollicitare, seuo- 

care (5; reuocare AQM^^j) singulos hortari- 
que coepit, uti: V6, 4; tum demum Titurius 
. . . trepidare et concursare cohortesque dispo- 
nere, haec tamen ipsa timide atque ut . . . 
uidereutur : V 33, 1 ; iubet media nocte legionem 
proficisci celeriterque ad se uenire: V46, 2; 
Caesar consulto equites cedere seque in castra 
recipere iubet: V50, 5; H proinde abite, 

dum est facultas, uosque ad legionem reci- 
pite: VII 50, 6. 

6) impf. : dispcrsosque, cuni longius neces- 
sario procederent, adoriebatur magnoque 
incommodo adficiebat: VII 16, 3 ; Tf 

cum ab extremo agmine ad quos uentum erat 
consisterent fortiterque impetum no- 
strorum militum sustinerent: 1111,4; — 
u t nostri magiia inopia . . . conflictarentur, illi 
omnibus abundarent rebus superiores- 
que haberentur: 1,52,3. 

c) perf. : subito omnibus copiis prouola- 
uerunt impetumque in nostros equitcs 
fecerunt: II 19,6; tertia fere uigilia (naues 
aM. [j) soluit equitesquc iu ulteriorem portum 
progredi et naues conscendcre ct se sequi ius- 
sit : IV23, 1; consohitus Indutiomarum hor- 
tatusque est, uti iu oflicio manerot: V4, 2; 
tertiae cohortis centurioucs ex eo quo stnbant 
loco recesserunt suosquo omnes remouerunt, 
nutu uocibusque hoBtes . . . uocare coeperunt: 
V 43, 6 ; concilio conuocato consolatus cohor- 
tatusque est, nc sc udiiiodum aiiinio deiiiillc- 
rent: VII 29, 1; liic (■oiiHcdil nostroH(|uc traiis- 
itu prohibere iustiluit: V1157, 4; (Jopouius . . . naues ex portu educit , et cum iam nostris . . . 
adpropinquasset (c), idem auster increbruit 
(c) nostrisque praesidio fuit: 3,26,2; conuen- 
tus ciuium Romanorum . . . Antonium recipit 
(recepit f; V.) omnibusque rebus iuuit (luit a): 
3, 29, 1 ; H cuius ipse honori et dignitati 

semper fauerit adiutorque fuerit: 1,7,1; 
TT Caesar Kemos cohortatus liberaliter- 
que oratione prosecutus omnem senatum 
ad se conuenire principumque liberos . . . ad- 
duci iussit: II 5, 1. 

t») g^erundium: magnam partem equitatus 
. . . aliquot diebus ante praedandi frumeu- 
tandique causa ad Ambiuaritos . . . missam: 
IV 9,3; quam (partem) supra commemoraui 
praedandi frumentandique causa Mosam trans- 
isse neque proelio interfuisse: IV 16,2; et cum 
equitatus noster liberius praedandi uastandique 
(uastaudi praedandique [i) causa se in agros 
eiecerat (c) : V19, 2; alii lignandi pabulandi- 
que causa longius progrediebantur : 3, 76, 2. 

e) tempora diuersa: recipit . . . iuuit:3, 
29, 1 u. c). 

PP) pass. ; o) praes.: res diutius tegi dissi- 
mularique non potuit: 1,19,2; — Caesarem 
duobus exercitibus et locorum angustiis facile 
intercludi posse frumentoque prohiberi: 
1, 17,1. 

1)) pcrf. : ne eo quidem tempore quisquam 
loco cessit, sed circumuenti omnes inter- 
fectique sunt: VII 62, 7; sagittarii circum- 
uenti interfectique sunt: VII 80, 7; t iu- 

tellegebant maximas nationes , quae proelio 
contendissent , pulsas superatasque esse: 
11128,2; — Komanos pulsos superatos- 
que, castris impedimentisque eorum hostes 
potitos ciuitati renuntiauerunt : II 24, 5 ; t 

una erat magno usui res . . ., falces praeacutae 
insertae adfixaeque longuriis: 11114,5; 
scorpione ab latere dextro traiectus exani- 
matusque concidit : VII 25, 2 ; — quem Caesar, 
ut erat de se meritus et de re publica, dona- 
tum (donauit numum Em. Ifoffm.) milibus 
CC conlaudatumque (DL; atque codd.; 
atquc collaudatum Endler) ab octauis ordinibus 
ad priiuipilum se traducere pronuntiaiiit : 3,53, 
5; — nauibus circiter octoginta (c) ouerariis 
coactis contractisque (constratisque Km. 
/Idffiii.; Dl>.; dcl. liuhnk:; Frig.) . . . legatis . . . 
distribuit: IV 22, 3; quo percusso et exaiiimato 
(exunimatoquo (i) hunc scutia protegunt: V 
44, 6 ; Iiis pcrfcctis conlocatisquc alias deinceps 
pari iiiagiiitudinc rates iuugebat: 1,25,8; qui- 
liiis circcliH arnmtisque diobus (armatisquo 
dicbua oin. Iil) XXX, a (c) qua die nialcria 1359 que (A. a) ^) PP) — }>) x) aa) a)) 1360 caesa est , adductisque Massiliam his D. Bru- 
tiira praeficit: 1,36,5; frumentumque omne 
conquisitum spoliatis effossisque eorum domi- 
bus per equites comportarat (e): 3,42,5; simi- 
liter Vatinius . . . tectis instructisque scaphis 
elicuit naues Laelianas atque . . . cepit: 3,100, 
2; Pothinus . . . indicatis deprehensisque inter- 
nuntiis a Caesare est interfectus: 3,112,11; — 
sic omnibus hostium copiis fusis armisque 
exutis se in (c) castra (e) munitionesque (c) 
suas recipiunt: 1116,3; deprensis (deprehensis 
p; Schn.') nauibus circiter (c) quinquaginta 
(c) celeriterque coniunctis atque eo militibus 
impositis (c) et rei nouitate perterritis oppi- 
danis . . . oppido potitur: VII 58,4; armatis . . . 
adductisque Massiliam: 1,36,5 u. p. 135S extr. 

c) ppf. : namque ipsorum naues ad hunc 
modum factae armataeque erant: III 13, 
1 ; his cum funes . . . comprehensi adductique 
erant: III 14,6; — cum alius discessisset, alius 
ex diutino labore . . . quieti se dedisset , arma 
uero omnia seposita (ego; reposita x; edd.) 
contectaque essent: 2,14,1. 

b) gerundiuum: ut quam minimum spatii 
ad se colligendos armandosque (arman- 
dosque om. fi) Eomanis daretur: 11119,1; et 
in appellandis cohortaudisque militibus im- 
peratoris et in pugna militis ofBcia praestabat : 
V 33, 2; qui Auarico expugnato refugerant, 
armandos uestiendosque curat : VII 31, 3; (naui- 
bus) parum clauis aut materia atque armamen- 
tis instructis ad reliquas armandas reficiendas- 
que utuntur: 1,36,2; hoc et ad timorem noua- 
rum tabularum tollendum minuendumque (-ue 
coni. Db.) . . . et ad debitorum tuendam exi- 
stimationem esse aptissimum existimauit : 3, 1, 
3; — ut procul in uia dispositis familiaribus 
suis principibusque ciuitatum disparandos 
deducendosque ad suos curaret (CC): VII 
28,6. 

yy) nerbum alterius niembri ex altero 
membro subaudiendum est : uxores habent 
deni duodenique inter se communes (o) et 
maxime fratres cum fratribus parentes- 
que cum liberis: V14,4; C. Caesar: pos- 
sessiones redemi easque postea (om. B) pluris 
(plus MB'^) uenditas : ap. Diomed. art. gramm. 
1368 (Keil) ; ^ ut (c) rei militaris 

ratio, maxime(que add. p) ut maritimae 
res postularent: IV 23, 5; siluam esse ibi 
. . . , quae appeUatur Bacenis; hanc (p; ac a) 
longe introrsus pertinere et pro natiuo muro 
obiectam Cheruscos ab Suebis Suebosque ab 
Cheruscis [iuiuriis incursionibusque] prohibere: 
VI 10, 5; ipse iis (c) nauibus, quas M. Varro quasque Gaditani iussu Varronis fecerant, 
Tarraconem (e) paucis diebus peruenit: 2,21, 
4; (aeque (neque x) enim ex Marsis Paelignis- 
que ueniebant atque (ut qui codd.) iis (om. z) 
superioris necessitudo contubernii (superiore 
nocte in contuberniis x) cum militibusque non- 
nullis grauior erat ( commilitesque nonnulli 
grauiora x: — sic h. l. eonstit. Iit: Miiller): 2, 
29, 4.) 

b) coniungTintur plures noces; a) influitioi 
apti ex uerbis; aa) actiui; o) praes. ; aa) inf. : 
castris munitis uineas agere (aggerem Hot.) 
quaeque ad oppugnandum usui erant com- 
parare coepit: II 12, 3; ille autem (c) 
reuocatus resistere ac se mauu defeudere suo- 
rumque fidem implorare coepit: V7,8; matres 
familiae . . . suos obtestari et more Gallico 
passum (c) capillum ostentare Uberosque in 
conspectum proferre coeperunt: VII 48,3; ipsi 
ex finitimis regionibus copias cogere, praesidia 
custodiasque ad ripas Ligeris disponere equi- 
tatumque omnibus locis iniciendi timoris causa 
ostentare coeperunt: VII 55, 9; L. Staberius 
(c) . . . aquam comportare in arcem (o) atque 
eam munire obsidesque ab Apolloniatibus exi- 
gere coepit: 3,12,1; equitesque Pompei hoc 
acrius instare et se turmatim explicare aciem- 
que nostram a latere aperto circumire coepe- 
runt: 3,93,3; cum militibus regis conloqui 
coeperunt eosque hortari , ut . . . praestarent 
(e): 3,103,4; 1 coaetus est aUter ac 

superioribus annis exercitiun in hibernis con- 
locare legionesque in plures ciuitates distri- 
buere : V 24, 1 ; atque aliis submissis subsidiis 
terga uertere seque ad signa legionum recipere 
coguntur: 1,43,5; hostem . . . rursus . . terga 
uertere seque ad oppidum Ilerdam recipere et 
sub muro consistere cogit: 1,45,1; cogebantur 
Corcyra atque Acarnania . . . pabulum sup- 
portare, quodque (dett.; quoque x; Dt.) erat 
eius rei minor copia, hordeo adaugere atque 
his rationibus equitatum tolerare : 3, 58, 4 ; t 
discedere a nobis et nouam temptare fortunam 
nouasque amicitias experiri constituerunt: 
3, 60, 3 ; ibi aduentum exspectare Pompei eoque 
omnem belU rationem couferre constituit: 3, 
81,3; t at Indutiomarus equitatum pedi- 

tatumque eogere iisque (c) . . . in siluam Ar- 
duennam abditis . . . beUum parare instituit: 
V3, 4; Caesar primis diebus castra magnis 
operibus munire et ex finitimis municipiis fru- 
mentum comportare reliquasque copias exspec- 
tare instituit: 1,18,4; postero die Curio ob- 
sidere Vticam uaUoque ( Ox ; et uallo lYja., Dt.) 
circummimire instituit : 2, 36, 1 ; 1 etsi 1361 que (A. b) a) aa) a) — pS) b)) 1362 magni interesse arbitrabatiir quam primum 
oppido potiri cohortesque ad se in castra tra- 
ducere: 1,21,1; ^ petierunt, uti sibi con- 

cilium totius Galliae in diem certam indicere 
idque {del. Hartx) Caesaris uoluntate facere 
(del. Hartx) liceret: 130,4; ^ crates 

proicere , fundis , sagittis , lapidibus nostros de 
uallo proturbare <c) reliquaque, quae (reliqua 
quaeque ABM) ad oppugnationem pertinent, 
parant (parent fl) administrare: VII 81, 2; 
— sese paratos esse portas aperire quae- 
que imperauerit facere et L. Domitium uiuum 
eius potestati (c) tradere: 1,20,5; ^ sic 

neque in loco manere ordinesque seruare neque 
procurrere et casum subire tutum uide- 
batur: 2,41,6. 

bb) aec. c. inf. : crebri ad eum rumores 
adferebantur litterisque item Labieni cer- 
tior fiebat omnes Belgas . . . contra 
populum Bomanum coniurare obsides- 
que inter se dare: 111,1; interea certior 
factus Iguuium Thermum praetorem cobor- 
tibus V tenere, oppidum munire, omniumque 
esse Iguuinorum optimam erga se uoluntatem, 
Curionem . . . mittit: 1,12,1; ^, con- 

firmant quidem certe totius exercitus animos 
aiienos esae a Curione maximeque (que del. P. 
Manut.) opus esse in conspectum (e) + exer- 
citum uenire et (om. af) conloquendi dare 
facultatem: 2,27,3; ^ demonstrat: 

fugere in prouinciam Romanos Galliaque ex- 
cedere : VII 66, 3 ; ^ ut alii adesse copias 

lubae dicerent, alii cum legionibus instare 
Varum iamque se puluerem uenientium cer- 
nere: 2,43,2; ^ Plancum . . . celeriter in 

Carnutes proficisci iubet ibique hiemare, 
quorumque opera cognouerit (e) Tasgetium 
interfectum, hos comprehensos ad se mittere: 
V 25, 4 ; Eporedorigem et Viridomarum . . . 
inter equites uersari suosquc appeilare (-ari fi) 
iubet: VJI40,5; 00,1 u. yy) a) aa). 

b) perf.: perscribit in litteris hostes ab 
se discessisse omnemque ad euni mul- 
titudinem conuertisse: V49,3; ^ 
Caesar . . . reperiebat T. Ampium conatum 
esse pecunias tollere P2pheso ex fano Dianae 
eiusque rei causa senatores omnes ex prouincia 
euocasse: 3, 105, 1. 

c) fut. : Labieuus procedit iuratquc se 
eum non deserturum eundemque casu ni 
Bubiturum, quenuumque ei (c) tbrtuua Iri- 
buisset: 3,13,3; ^ obsides daturos quae- 
<|ue imi>erasgel (seso add. If,) facturos (esse 
aiid. a; edd.) polliciti sunt: IV 27,1. 

ll) teiupp. dluerNii: nuntialum est ei 

I.exic, Caosftr, il. Ariouistum . . . ad occnpandum Veson- 
tionem . . . contendere triduique uiam 
a (c) suis finibus processisse (S*^; pro- 
fecisse a; edd.; triduique . . . profecisse del. 
Kraff.): 138,1; ^ audierat Pompeium 

. . . cum legionibus iter in Hispaniam facere 
confestimque esse uenturum: 1,39,3. 

'p'l,) pass.; o) praes.: neque se reformidare 
quod . . . Pompeius paulo ante dixisset, ad 
quos legati mitterentur, his auctoritatem 
attribui (XOd; attribuit x) timoremque 
eonmi, qui mitterent, significari (XOd; -re 
x): 1,32,8; ^ simul ex omnibus partibus 

castra altiore uallo muniri (munire Ji) portas- 
que obstrui atque in his administrandis rebus 
quam maxime concursari et cum simulatione 
agi timoris iubet: V50, 5; simul signa ad 
hostem conuerti aciemque derigi iubet et . . . 
disponit : VI 8, 5 ; prima luce magnum numerum 
impedimeutorum ex castris mulonimque pro- 
duci deque hls (Dauis. ; neque hiis ^; eque his 
Lips.; atque iis Ciacc; Fr.) stramenta de- 
trahi . . . iubet (uerba: mulorumque prod. 
. . . stramenta om. </.): VII 45, 2; hostes . . . 
Lutetiam incendi ( incendunt [i ) pontesque 
eius oppidi rescindi iubent: VII 58, 6; eo sigua 
iuferri (ferri Paul) Caesar (caes. inf. fj) aciem- 
que conuerti ((i; constitui a; edd.) iubebat: 
V^II67, 4; Caesar conquiri milites, qui ab eo 
discesserant , dilectumque institui iubet: 1,16, 
1 ; per quos re cognita Caesar scalas parari 
milite.sque armari iubet: 1,28,2; fossam tectis 
militibus obduci iussit locumque in omnes 
partes quam maxime impediri (-direo'): 3, 
46,1; ^ placere sibi . . . tabellas 

dari . . . sententiasque . . . *ferri : 3, 83, 3 «. 
v); t lioc (o) ali (Aldus; alii A') statu- 

ram, ali (del. Paid) uires (Aldus; edd.; alii 
hoc tiires [i; ali hoc uires Sclin.; alii uires a) 
neruosque conlirmari putant: VI 21, 4; ^ 
si negotium confici stirpemque hominum scele- 
ratorum interfici uellet (ik ; Ald.i uellent 
X; Fr.): VI 34, 5; ^ cum iniquo loco 

pugnari hostiumque augeri copias ( copias 
augeri (J) uideret: VII 49, 1. 

6) perf. : ubi (que add. h^) Caesaris castra 
posita tabernaculaque constituta et 
dimissos equites pabulandi causa auimum 
aduerterunt: 1,80,3; ^ certior fac- 

tus cst in hiberna peruentum t locunique 
hibernis esse munitum : V 25, 5 ; ^ quoad 

legiones conlocatas (coUocasset (i) muuitaque 
hiberna cognouisset: V24,8; ibi legem de 
(lictatore latam seseque dictAtorem dictum a 
M. Lepido praetore coguoscit: 2,21,5; ibi co- 

86 1363 que (A. 6) a) pp) - p) aa)) 1364 gnoscit consensu omnium Antiochensium ci- 
uiumque Romanorum, qui illic negotiarentur, 
arcem (<■) captam esse excludendi sui causa 
nuntiosque dimissos ad eos, qui : 3, 102, 6; ^ 
Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium 
consulem occisum exercitumque eius ab Hel- 
uetiis pulsum et sub iugum missum, conce- 
dendum non putabat: 17,4. 

c) g^erumliuum: erant sententiae, quae conan- 
dum omnibus modis castraque Vari oppugnanda 
censerent: 2,30,1; t temptandas sibi 

prouincias longiusque procedendum existi- 
mabat: 3,34,1. 

yy) aet. et pass.; a) praes. ; aa): Caesar 
Remos cohortatus liberaliterque oratione pro- 
secutus omnem senatum ad se conuenire 
principumque liberos obsides ad se ad- 
duci iussit: 115,1; naues . . . singulas equi- 
tibus Kom. attribuit et prima confecta uigilia 
IIII milia passuum secundo flumiue silentio 
progredi ibique (que om. A) se exspectari (-tare 
/") iubet: VII 60, 1 ; paucas cohortes relinquit; 
-f hora X. subsequi pabulatores equitesque (que 
om. l) reuocari iubet: 1,80,4; % quod iis 

rebus relanguescere animos (c) et remitti uir- 
tutem (uirtutemque remitti p) exi stimarent: 
1115,4; t nuntiatur . . . tumultuari 

et magnum ire agmen aduerso flumine sonitum- 
que remorum in eadem parte exaudiri (audiri 
(i) et paido infra milites nauibus transportari : 
VII 61,3; 1 cotidie melius f subterrere 

(ahl: succedere rece.; (Db.;) subuenire Voss.; 
succurrere Oiid.; fore Dt.) tempus maioremque 
spem maturitate frumentorum proponi uide- 
bant: 3,49,6. 

bb): Caesar portas claudi militesque 
ex oppido exire iussit: 1133,1; magnum 
numerum impedimentorum ex castris mulorum- 
que produci deque (c) his strameuta (c) de- 
trahi mulionesque (calonesque f) cum cassidi- 
bus equitum specie ac simulatione collibus cir- 
cumuehi iubet: VII 45,2; t ubi suos 

urgeri signisque in unum locum conlatis duo- 
decimae legionis confertos milites sibi ipsos . . . 
esse impedimento uidit: 1125,1. 

b) perf.r non ad haec addebant non [ex] 
coucursu acri (e) facto, non proelio dimi- 
catum, sibique ipsos multitudine atque 
angustiis maius attulisse detrimentum, 
quam ab hoste accepissent : 3, 72, 3 ; ^ 
interfectos esse legatos duo (e) magnamque 
partem exercitus interisse demonstrat: V 
38,3. 

c) tenipp. diuersa: etsi eam pecuniam 
publicam esse constabat datamque a Pompeio in stipendium: 1,23,4; ^ certior 

factus est . . . omnes noctu discessisse mon- 
tesque, qui impenderent, a maxima multi- 
tudine Sedunorum et Veragrorum teneri: III 
2,1; — renuntiauerunt non eadem esse dili- 
gentia ab decumana porta castra munita 
facilemque aditum habere: 11125,2. 

(i) particip.: aa) part. couiuuct.: o) praes,: 
ut ex superiore (e) pugnans loco in- 
tegrosque semper defatigatis submittens 
et reliquis partibus f simul ex terra scalis et 
claase moenia oppidi temptans . . . labore et 
multitudine telorum nostros uicit: 3, 40, 2; 
his copiis fidens Achillas paucitatemque mili- 
tum Caesaris despiciens occupabat Alexan- 
driam: 3,111,1. 

6) perf. deponentis: itaque paulisper 
apud oppidum morati agrosque Eemorum 
depopulati omnibus uicis aedificiisque , quo 
(c) adire potuerant (c), incensis ad castra Cae- 
saris . . . contenderunt et . . . castra posue- 
runt: 117,3; quibus auditis liberaliter polli- 
citus hortatusque, ut in ea sententia permane- 
rent, eos domum remittit et cum iis una Com- 
mium: IV 21, 6; Caesar Auarici (c) complures 
dies commoratus summamque ibi copiam fru- 
menti et reliqui commeatus nactus (c) exer- 
citum ex labore atque inopia reficit (c) : VII 
32, 1 ; quod fore suspicatus Caesar militesque 
(que del. Paul) adhortatus, ut aequo animo 
laborem ferrent, . . . mane Dyrrachium uenit: 
3, 41, 5. 

c) perf. pass.: (GaUi) paulatim adsuefacti 
superari multisque uicti proeliis ne se 
quidem ipsi cum illis uirtute comparant: VI 
24,6; (sed contaminati facinore et capti com- 
pendio ex direptis bonis, "et quod (et quod 
Paid: quod X; edd. ; quodque Kitsche) ea res 
ad multos pertinebat, (et add. P; Schn., Dt.^, 
Db.; om. a; rell. edd.) timore poenae exterriti 
consilia clam de beUo inire incipiunt ciuitates- 
que reliquas legationibus soUicitant: VII 43, 3;) 
— pilis emissis cursu ac lassitudine exani- 
matos uulneribusque (que om. [i) con- 
fectos Atrebates . . . compulerunt: 1123,1; — 
Heluetii ea spe deiecti nauibus iunctis 
ratibusque compluribus factis, aUi uadis 
Ehodani . . . si perrumpere possent conati operis 
munitione et militum concursu et telis repulsi 
hoc conatu destiterimt: 18,4; (1117,4 u. b).) 

b) pf. depou. et pass.: milia enim pro- 
gressi IIII uehementiusque peragitati 
ab equitatu montem excelsum capiunt: 1,80, 
2; — quod Neruii antiquitus . . . teneris ar- 
boribus incisis atque inflexis crebrisque 1365 qne (A. b) {4) aa) et fifj)) 1366 (inflezis crebrisqne 5*^; om. a; Fr., Dt.^; in- 
flexis crebris Schn.) in ladtudinem ramis ena- 
tis {om. fi) et rubis sentibusque interiectw 
effecerant, ut: 1117,4. 

(e) praes. et pf. depon.: buius aduentum 
L. Caesar filius cum X longis nauibus ad 
Clupeam praestolans . . . ueritus (que add. x) 
nauium multitudinem ei alto refugerat: 2, 
23,3.) 

^li) abl. abs. : conuocato consilio (c) 
omniumque (omnium A) ordinum ad id 
consilium (c) adhibitis centnrionibus 
uehementer eos incusauit: I 40, 1; celeriter 
uineis ad oppidum actis, aggere iacto turribus- 
que constitutis magnitudine operum . . . et 
celeritate Romanorum permoti legatos . . . mit- 
tunt et petentibus Remis ut conseruarentur 
impetrant: 1112,5; Caesar obsidibus acceptis 
primis ciuitatis atque ipsius Gaibae regis duo- 
bus filiis armisque omnibus ex oppido traditis 
in deditionem Suessiones *accipit exercitumq ue 
in Bellouacos ducit: 1113,1; his (obsidibus) 
traditis omnibusque armis ex oppido conlatia 
. . . in fines Ambianorum peruenit : II 15, 2 ; 
qua (legione) pulsa impedimentisque direptis 
futurum, ut reliquae contra consistere non 
auderent: 1117,3; quartae cohortis omnibus 
centurionibus occisis signiferoque <,que oni. (afj 
fh) interfecto, signo amisso: 1125,1; Galba se- 
cundis aliquot proeliis factis castellisque com- 
pluribus eorum expugnatis, missis ad eum 
undique legalis obsidibusque datis et pace 
facta congtituit : III 1, 4 ; quod deditione facta 
obsidibusque acceptis nihil de bello timendum 
existimauerat: 1113,1; (Sotiates (c) magnis 
copiis coactis equitatuque (comparato add. a), 
quo (c) plurimum ualebaut , in itinere agmen 
nostrum adorti . . . proelium commiserunt: III 
20,3;) his interfectis nauibusque eorum occu- 
patis . . . flumeu transierunt atque . . . se . . . 
aluenint: IV 4, 7; eorumque animis permulsis 
et confirmatis equitatuque imperato beUum 
cum Germanis gerere constituit: IV 6, 5; re 
frumentaria comparata equitibusque dclectis 
iter in ea loca facere coepit : IV 7,1; subfossis 
(suffossisque ^) equis compluribusque nostris 
deiectia reliquos in fugam coniecerunt: IV 12, 
2; Germani . . . armis abiectis signisque mili- 
taribus relictis se ex (c) castris eiecerunt: IV 
15, 1 ; omnibus uicis acdificiisquc incensis fru- 
mentisque succisLs, (Q; succensis rell.) se in 
fines Vbiorum recepit atque iis (c) auxilium 
8UUU1 poUicitiis . . . haec ab iis (c) cognouit: 
IV 19, 1 ; ouuiibus eorum agris uastatis , fru- 
mentis succisis, aediticiis (que aiW. ji) iuceusis . . . se . . . receperunt: rV38, 3; his (c) con- 
fectis rebus conuenribusque peractis in citerio- 
rem Galliam reuertitur atque . . . proficiscitur : 
V 2, 1; subductis nauibus castrisque egregie 
munitis easdem copias . . . relinquit (c) : V 11, 
7 ; subductis nauibus concilioque GaUorum 
Samarobriuae peracto . . . coactus est : V 24, 
1; re demonstrata Aduatucisque concitatis po- 
stero die in Xeruios peruenit: V38, 2; tum 
Caesar omnibus portis eruptione facta equi- 
tatuque emisso celeriter hostes in fugam dat 
(o): V51,5: celeriter confecto per suos dilectu 
tribus ante exactam hiemem et constitutis et 
adductis legionibus duplicatoque (que dei. 
Ciacc.) earum cohortium numero, quas . . . 
. . . amiserat, . . . docuit: VI 1,4; magno 
pecoris atque hominum numero capto atque ea 
praeda militibus concessa uastatisque agris in 
deditionem uenire . . . coegit : VI 3, 2 ; Caesar 
partitis copiis cum C. Fabio legato (c) et M. 
Crasso quaestore celeriterque (que om. fi) effec- 
tis pontibus adit (c) tripertito: VI 6,1; ut 
rursus communicato consilio exploratisque ho- 
stium rationibus aUud initium (o) beUi capere 
possint (c): VI 33,5; postero die Caesar pro- 
mota turri derectisque (perfectisque afik) operi- 
bus, quae facere instituerat, . . . iussit: VII 
27, 1; celeriter effecto opere legionibusque 
traductis (fj ; om. a) et loco castris idoneo 
delecto reliquas copias reuocauit: VII 35, 5; 
Caesar nuntiis ad ciuitatem Haeduorum missis, 
qui . . . docerent . . ., tribusque horis [noctis] 
exercitui ad quietem datis castra ad Gergouiam 
mouet (c) : VII 41, 1 ; tectis insignibus suorum 
occultatisque signis miUtaribus raros miMtes . . . 
traducit : VII 45, 7 ; (Caesar Lmpedimentis in 
proximum collem deductis duabus (^duabus- 
que h : Ald.) legionibus praesidio relictis secu- 
tus hostes (c) . . . castra fecit: VII 68,2;) per- 
specto lurbis situ perterritisque (territisque a) 
hostibus . . . instituit : VII 68, 3 ; depopulata 
GaUia Cimbri magnaque inlata calamitate fini- 
bus quidem {c) nostris aliquando exeesserunt 
atque alias terras petierunt (c) : VII 77,14; 
eius aduentu ex colore uestitus coguito . . . 
turmisque <que om. ^) equitum et cohortibus 
uisis . . . hostes {CC) proeUum committunt: 
VII 88, 1 ; recepto Firmo (CC) expulsoque 
(recepto Firmo ex itinere pulsoque EUoffm.) 
Lentulo Caesar conquiri miUtes . . . dilectum- 
que iustitui iubet: 1,16,1; prope dimidia parte 
operis a Cacsare etlecta diebusque in ea re 
consumptis VIIII naues . . . reuertuntur: 1, 
27, 1 ; ut miUum VI ad iter addito [ad uadumj 
circuitu raaguaque ad uadum fiumiuis mora 

B6* 1367 que (A, b) fi) pp) - d) aa)) 1368 interposita eos . . . consequerentvir : 1, 64, 8 ; 
officium suum praestitisse . . . esercitum suum, 
qui iuiurla etiam accepta suisque interfectis 
quos in sua potestate iiabuerit conseruarit et 
texerit: 1,85,2; liis constitutis rebus probatis- 
que consiliis ex perfugis quibusdam oppidanis 
audit: 2,38,1; neque Bibulus impeditis naui- 
bus dispersisque remigibus satis mature occur- 
rit: 3,7,3; timore perterritus Cassius cognito 
Scipionis aduentu uisisque equitibus, quos Sci- 
pionis esse arbitrabatur, ad montes se conuertit: 
3,36,5; primum sagittariis funditoribusque cir- 
cumiectis, postea leuis armaturae magna mul- 
titudine missa tormentisque prolatis munitiones 
impediebat: 3,45,3; sed hi cognitis omnibus 
rebus . . . temporibusque rerum et spatiis loco- 
rum et (N; in Ox; Forclik.; del. Xp., Db.) 
custodiarum uaria (c) diligentia (c) animad- 
uersa (-uersis Forchh.) . . . baec ad Pompeium 
omnia detulerunt: 3,61,3; quibus ille cognitis 
eruptionisque iam ante capto consilio . . . tegi- 
menta galeis milites ex uiminibus facere atque 
aggerem iubet comportare : 3, 62, 1 ; in quibus 
erat legio nona multis amissis centurionibus 
deminutoque (c) militum numero: 3, 67, 3; ita- 
que uno tempore praesidiis omnibus deductis 
et oppugnatione dimissa coactoque in unum 
locum exercitu contionem apud milites habuit: 
3,73,1; confecto iusto itinere eius diei, quod 
proposuerat Caesar, traductoque exercitu flumen 
Genusum . . . consedit : 3, 76, 1 ; praesidioque 
Apolioniae cohortibus (c) IIII, Lissi I, III 
Orici relictis quique erant ex uul neribus aegri 
depositis per Epirum atque Athamaniam (c) 
iter facere coepit : 3, 78, 5 ; auctis copiis Pompei 
duobusque magnis exercitibus coniunctis pri- 
stina omnium confirmatur opinio et spes uic- 
toriae augetur: 3,82,2; re frumentaria prae- 
parata confirm atisque militibus et satis longo 
spatio temporis . . . intermisso . . . temptan- 
dum Caesar existimauit : 3, 84, 1 ; his consti- 
tutis rebus signo iam profectionis dato taber- 
naculisque detensis animum (c) aduersum est: 
3,85,3; (uocatis ad se Amphipoli hospitibus et 
pecunia ad necessarios sumptus conrogata co- 
gnito (que add. x; del. Ald.) Caesaris aduentu 
ex eo loco discessit: 3,102,4;) quibus cognitia 
rebus Pompeius deposito adeundae Syriae con- 
silio pecunia societatis sublata et a (c) quibus- 
dam priuatis sumpta et aeris magno pondere 
. . . in naues imposito duobusque milibus ho- 
minum armatis, partim quos ex familiis socie- 
tatum delegerat , partim a negotiatoribus coege- 
rat, quosque ex suis quisque ad hanc rem 
idoneos existimabat, Pelusium peruenit {u. CC) : 3, 103, 1 ; (hoc tum u eritus Caesar hostibuB in 
pugna occupatis militibus (que add. x; del. 
Scal.) expositis Pharum (c) prehendit atque 
ibi praesidium posuit: 3,112,5.) 

yy} partic. coniunct. et abl. nbs.: biduum 
tempestate retentus nauibusque (que 
del. Paid) aliis additis actuariis in Ciliciam 
atque inde Cyprum peruenit: 3,102,5. 

y) gerund. : ut subito Galli belli reno- 
uandi legionisque opprimendae con- 
silium caperent: 1112,2; ^ quam pluri- 

mas possint (c) hieme naues aedificandas 
ueteresque reficiendas curent (c): VI, 1; 
f ut non modo ad insiguia adcommodanda, sed 
etiam ad galeas induendas (inducendas A^; 
Hold.) scutisque tegimenta detrahenda 
(S^-p; Fr., Db.; detrudenda a ; rell. edd.) tem- 
pus defuerit: 1121,5; satis ad Gallicam osten- 
tationem minuendam miUtumque animos con- 
firmandos factum existimans : VII 53, 3 ; cum 
Lentulus consul ad aperiendum aerarium ue- 
nisset ad pecimiam(que add. hl; Paul) Pompeio 
(c) ex senatus consulto proferendam: 1,14,1; 
T[ ut mouendis castris pluribusque ad- 
eundis locis commodiore re (o) frumeutaria 
uteretur: 3, 85, 2 ; — rehnquebatur, ut . . . tan- 
tum *[in] agris uastandis incendiisque 
faciendis hostibus noceretur , quantum: V 
19,3. 

d) praes.; aa) iudic; o) aet. (ct depou.): 
in eo itinere persuadet Castico . . ., ut regnum 
in ciuitate sua occuparet, quod pater ante ha- 
buerat, itemque Dumnorigi Haeduo . . . ut idem 
conaretur persuadet {del. Hotom.) eique filiam 
suam in matrimonium dat : 1 3, 4. 5 ; persua- 
deut Rauracis et Tulingis (e) et Latouicis . ., 
uti . . . oppidis suis uicisque exustis una cum 
iis (c) proficiscantur, Boiosque, qui trans Khe- 
num incoluerant et in agrum Noricum trans- 
ierant Noreiamque oppugnarant, receptos ad se 
socios sibi adsciscunt: 15,4; itaque rem susci- 
pit et a Sequanis impetrat, ut per fines suos 
Heluetios ire patiantur, obsidesque uti inter 
sese dent perficit (perfecit CMft): 19,4; ipse 
in ItaUam magnis itineribus contendit duasque 
ibi legiones conscribit et tres, quae circum 
Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit: I 10, 
3 ; idem facit Caesar equitatumque omnem . . ., 
quem ex omni prouincia et Haeduis atque 
eorum sociis coactum habebat, praemittit: I 
15, 1 ; ipse de quarta uigilia eodem itinere . . . 
ad eos contendit equitatumque omnem ante se 
mittit: 121,3; huc Caesar magnis nocturnis 
diurnisque itineribus contendit occupatoque 
oppido ibi praesidium conlocat: 138,7; re Iru- 1369 que (A. b) S) «a) ")) 1370 mentaria comparata (c) castra mouet diebus- 
que (et diebus fJ) circiter quindecim ad fines 
Belgarum peruenit: 112,6; tcstudine facta por- 
tas succendunt (CC) murumque subruunt: II 
6,2; in deditionem Suessiones accipit (eyo; 
accepit X; edd.) exercitumque in Bellouacos 
ducit: 1113,1; quae sunt maritimae ciuitates 
Oceanumque attingunt: II 34; horum auctori- 
tate finitimi adducti . . . Trebium Terrasidium- 
que retinent et celeriter missis legatis per suos 
principes inter se coniurant niliil nisi communi 
consilio acturos eundemque omncs (e) fortunae 
exitum esse laturos reliquasque ciuitates soliici- 
tant, ut: 1118,3.4; legatos ad Crassum mit- 
tuat seque in deditionem ut recipiat petunt: 
11121,3; maximam partem lacte atque pecore 
uiuunt multumque sunt in uenatioiiibus: IV 
1,8; equestribus proeliis saepe ex cquis desi- 
liunt ac pedibus proeliautur equosque eodem 
remauere uestigio adsuefecerunt (adsuefaciunt 
p): IV 2,3; Rhenus autem oritur ex Lepontiis 
. . . et longo gpatio . . . citatus fertur et ubi 
Oceano adpropinquat (c), in plures diffluit (fl; 
defluit a; edd.) partes multis ingentibusque in- 
suiis eflectis . . . multisque capitibus in Ocea- 
num influit: IVIO, 4. 5; quibus pacem atque 
aniicitiam petentibus lilieraliter respondet ([i; 
respondit a; edd.) obsidesque ad se adduci 
iubet: IV 18,3; Volusenus . . . ad Caesarem 
reuertitur quaeque ibi perspexisset renuntiat: 
IV 21, 9; ciuitatibus milites imperat certumque 
I in locum conuenire iubet: Vl,6; (1,7 u. x) 
XX) b) 00);) Caesar obsides imperat eosque ad 
certam diem adduci iubet: V1,H; liaec ciuilas 
longe plurinium totius Galliae equitalu ualet 
, magnasque habet copias peditum lilienumque, 
I ut supra demonstrauimus , tangit: V3, 1; ma- 
gnam partem equitatus ad eum insequcudum 
iiiiLlit (misit (i) retrahi(iuc inijjcrat (Iniperauit 
licffld): V 7, 6; iuteriorcs plcriquc IVuiiicuta non 
serunt, sed lacte et carnc uiuuiit iK'IIibuHque 
Kunt uestiti : V14, 2; omnes uero se Brilauui 
uitro (c) inficiunt, quod caeruleum eilicit colo- 
rem, atque hoc horridiores (c) sunt in pugna 
aspectu ; capilloque <in pugna. Aspcctu capillo- 
i\\ui AQl^) wuut proniisHo atque onini parle cor- 
jioris rasa praetcr caput et hibrum supcrius: 
V 14,2.3; Trinobaiitcs . . . Icgatos ad (!acHa- 

Irem mittunt pollicenturque sese ci dediluros 
atque imperata facturos: V20, 2; his (c) Cae- 
Bar imperat obsides XL frumentuminui exer- 
citui Maiiduliraciuiiique ad cos mittit: V 20, 4 ; 
iuHHus arma aliiwic iiiipcratum facit KuiHiiue 

fut idem faciant ImpciaL: V 37, 1 ; tiun ucro kuo 
more uicLoriam coiiclauiaiit atiiue ululatum tollunt impctuque in nostros facto ordines per- 
turbant: V37,3; neque noctem neque diem in- 
termittit peditatumque sese (c) subsequi iubet: 

V 38, 1 ; re demonstrata Aduatucisque concitatis 
postero die in Neruios peruenit hortaturque, 
ne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi 
Romanos . . . occasionem dimittant : V 38, 2 ; 
procedit extra (c) munitiones (c) quaeque 
(quaque i\>.; Db.) pars ((i; parti a; parte 
recc.; pr. edd.; Db.) hostium (o) confertissima 
est (manus est Db.) uisa inrumpit (eam in- 
rumpit (i): V 44,4; (gladio comminus (o) rem 
gerit Vorenus (c; - illic uero occursat ocius 
gladio; commiuusque rem gerit Voreuus 
Schneid.) : V 44, 11 ;) Crassum Samarobriuae 
praeficit (praefecit U; edd. pr., Fr.) legionem- 
que ei (c) attribuit: V47,2; ille (epistulam) 
perlectam in conuentu militum recitat maxima- 
que omnes laetitia adficit: V48,9; suos facit 
certiores eosque ad dimicandum animo contir- 
mat: V49, 4; prima luce hostium equitatus ad 
castra accedit proeliumque cum nostris equiti- 
bus committit : V 50, 4 ; quibus omnibus rebus 
hostes inuitati copias traducunt aciemque ini- 
quo loco constituunt ; nostris uero etiam de 
(c) uallo deductis propius accedunt et tela 
intra munitionem ex omnibus parLibus coiciunt 
praeconibusquc ciicummissis pronuuliari iubcnt: 

V 51, 1—3; eruptione facta equitatuque emi.sso 
celeriter hostes in fugam dat (o) magnumque 
ex iis (c) numerum occidit atque omnes armis 
exuit: V 51,5; in co concilio Cingetorigem . . . 
hosteni iudicat (iudicandum curat (i) bouaque 
(que om. (i) eius publicat: V56,3; nuntios (c) 
mittit (c) ad tinitimas ciuitatcs equitesque 
uudique euocat: V57,2; iure iurando iuter se 
contirmant obsidibusque de pecunia cauent : VI 
2,2; cum legionibus in Senones (c) proticisci- 
tur magnisque itineribus eo peruenit: VI 3,6; 
necessario senteutia desistuut legatosquc depre- 
caiidi causa ad Caesarem mittuut; iulcuut per 
Haeduos: VI 4,2; libenter Caesar petciiLibus 
Haeduis dat ueniam excusatiouemque accipit: 
VI 4,3; peragit concilium Caesar equitesque 
impcrat ciuiLatibus: VI 4, 6; impedimenta ad 
Labicnum iu Trcueros mittit diiasque ad eum 
lcgioucB <o) prolicisci iubet: VI5, (>; iii siliias 
paliidcsque coiifugiuut suaque codcm coiifcruut: 
Vi 5,7; huc omnes undique, qui controiieisias 
habent, conueniuut eorumque decretis iudiciis- 
que pareiit: VI 13, 10; natio est omnis (c) Gal- 
loriiiu admodum dcdita rcligioiiibus, atquo ob 
caiii causaiu (lui siint adfccti grauioribus mor- 
bis (|uiquc iii procliis pcricuIiH^iiic ucrsautur 
aul pro uiclimiH hoiiiiucH iuimolaiit aut se im- 1371 que (A. 1)) fj) aa) n)) 1372 molaturos uouent, administiisque ad ea sacri- 
ficia druidibus utuntur . . . publiceque eiusdem 
(c) generis habent instituta sacrificia : VI 16, 
(l.)2. 3; animalia capta immolant reliquasque 
(que om. P) res in unum locum conferunt: VI 
17,3; Galli se omnes ab Dite patre prognatos 
praedicant idque ab (c) druidibus proditum 
dicunt: VI 18,1; magistratus quae uisa sunt 
occultaut quaeque (que om. [i) esse ex usu 
iudicaueruut multitudini produnt: VI20, 3; sed 
principes regionum atque pagorum inter suos 
ius dicunt controuersiasque rainuunt; VI 23, 5 ; 
quae gens ad hoc tempus his sedibus sese con- 
tinet summamque habet iustitiae (e) et belli- 
cae laudis opiniouem : VI 24, 3 ; oritur (Hercynia 
silua) ab Heluetiorum et Nemetum et Eaura- 
corum (c) finibus rectaque fluminis Danuuii 
regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium ; 
hinc se flectit sinistrorsus diuersis a (c) fiumine 
regionibus multarumque gentium fines propter 
magnitudiuem attingit : VI 25, 2. 3 ; magnitudine 
paulo antecedunt mutilaeque sunt cornibus et 
crura sine nodis articulisque (c) habent: VI 
27,1; partem ultimam pontis . . . rescindit 
atque in estremo ponte turrim (c) tabulatorum 
quattuor constituit praesidiumque cohortium 
duodecim . . . ponit magnisque eum locum 
munitionibus firmat: VI 29,3; ei legioni ca- 
strisque Q. Tullium Ciceronem praeficit (prae- 
fecit [i) ducentosque equites ei (c) attribuit: 
VI 32, 6; profectum longius reperiunt omnem- 
que exercitum discessisse coguoscunt: VI 35, 7; 
plerique nouas sibi ex loco religiones fingunt 
Cottaeque et Titurii calamitatem . . . ante ocu- 
los ponunt: VI 37, 8; perrumpere nituntur 
seque ipsi adhortantur, ne . . . dimittant: VI 
37,10; per medios hostes perrumpuut iuco- 
lumesque ad unum omnes in castra perueniuut: 
VI 40, 4; exercitum . . . Durocortorum Kemo- 
rum reducit concilioque in eum locum Galliae 
indicto de coniuratione Senonum et Carnutum 
quaestionem habere instituit et . . . supplicium 
sumpsit : VI 44, 1 ; ibi cognoscit de Clodii caede 
de senatusque consulto certior factus . . . di- 
lectum tota prouincia habere instituit: VIII, 
1 ; his rebus agitatis profitentur Carnutes se 
nullum periculum communis salutis causa re- 
cusare principesque ex omnibus bellum facturos 
pollicentur et . . . petunt: VII 2,1; Carnutes 
. . . Cenabum concurrunt ciuesque Eomanos, 
qui . . . ibi constiterant . . ., interficiunt bona- 
que eorum diripiunt: VII 3,1; hortatur, ut 
communis libertatis causa arma capiant, magnis- 
que coactis copiis aduersarios suos . . . ex- 
peUit ex ciuitate : VII 4, 4 ; paucos dies ibi morati neque flumen transire ausi domum re- 
uertuntur legatisque nostris renuntiant se Bi- 
turigum perfidiam ueritos reuertisse: VII 5, 4. 
5; ad reliquas legiones mittit priusque omnes 
in unum locum cogit, quam . . . nuutiari pos- 
set: VII 9, 5; in posterum oppugnationem differt 
quaeque ad eam rem usui sint militibus impe- 
rat et . . . iubet: VII 11,5; Caesar ex castris 
equitatum educi iubet, proelium (proeliumque 
(i) equestre committit: VII 13, 1 ; sic milites 
consolatus (c) eodem die reducit in castra reli- 
quaque, quae {Qa; reliqua quaeque ABl/A) ad 
oppugnationem pertinebant (o) oppidi, admini- 
strare instituit: VII 19, 6; imperat certum nu- 
merum militum ciuitatibus , quem et quam 
ante diem in castra adduci uelit, sagittariosque 
omnes . . . conquiri et ad se mitti iubet: VII 
31,4; cum his praemium communicat hortatur- 
que, ut se liberos et imperio natos meminerint: 
VII 37, 2; iter eorum moratur atque impedit 
interdicitque omnibus, ne quemquam inter- 
ficiant: VII 40, 4; adiuuat rem proclinatam (c) 
Conuictolitauis plebemque (que om. (i) ad furo- 
rem impellit: VII 42, 4; consiUa clam de bello 
inire incipiunt ciuitatesque reliquas legationibus 
sollicitant : VII 43, 3 ; legionem *X. eodem iugo 
(OC) mittit et {om. fj) paulum (c) progres- 
sam inferiore constituit loco siluisque occultat : 
VII 45, 5 ; raros milites . . . ex maioribus ca- 
stris in minora traducit legatisque, quos sin- 
gulis legionibus praefecerat, quid fieri uelit 
(c) ostendit: VII 45, 8; milites dato signo cele- 
riter ad munitionem perueniunt eamque trans- 
gressi trinis castris potiuntur : VII 46, 4 ; ad 
flumen Elauer (c; — an adclend. peruenit ibi- 
que?) pontem (c) reficit eoque exercitum ((re)- 
fecit exercitumque [i) traducit (traduxit ji): 
VII 53, 4; (58,6 u. p. 1362 o) iubere;) ipse (c) 
imperat reliquis ciuitatibus obsides diemque 
(Eotom.; Np., Fr., Dt.; denique X; Schn., Db.; 
dedendique EHoffm. ; itemque Deiier) ei (huic 
Np., Dt.) rei (ei rei om. EHoffm.) constituit 
(diem add. X; Sclin., Db.. EHoffm., Deit.): VII 
64, 1 ; his praeficit fratrem Eporedorigis bellum- 
que inferri (-re [i) Allobrogibus iubet: VII 64, 
5; mittit ad eas ciuitates, quas superioribus 
annis pacauerat , equitesque ab his arcessit et 
leuis armaturae pedites: VII 65,4; a tribunis 
militum reliquisque [sed et] equitibus Romanis 
atque euocatis equos sumit Germanisque distri- 
buit: VII 65,5; trinis castris Vercingetorix con- 
sedit (considit?) conuocatisque ad consilium 
(c) praefectis equitum uenisse tempus uictoriae 
demonstrat : VII 66, 2. 3 ; tandem Germani . . . 
hostes loco depellunt; fugientes (que add. fj) 1373 que (A. b) d) '■•«) «)) 1374 usque ad flumen . . . persequuntur complures- 
que interficiunt: VII 67, 5; laborantibus nostris 
Caesar Germanos submittit legionesque pro 
castris constituit: VII 70,2; sua in illos merita 
proponit obtestaturque (que om. fi) , ut suae 
salutis rationem habeant: VII 71, 3; equitatu 
ex castris educto omnem eam planitiem . . . 
complent pedestresque copias . . . in locis supe- 
rioribus constituunt: VII 79,2; itaque (atque 
AQ) productis copiis ante oppidum considunt 
et proximam fossam cratibus integunt atque 
aggere explent seque ad eruptionem atque 
omnes casus comparant : VII 79, 4; profugiunt 
statim ex urbe tribuni plebis seseque ad Cae- 
sarem conferunt : 1,5, 5; neque exspectant, . . . 
ut de eorum imperio ad populum feratur, pa- 
ludatique uotis nuncupatis exeunt: 1,6,6; Ari- 
minum cum ea legione proficiscitur ibique tri- 
buuos plebis . . . conuenit: 1,8,1; eadem fere 
atque eisdem uerbis (c) praetor Roscius agit 
cum Caesare sibique Pompeium conimemorasse 
demonstrat: 1,8,4; acceptis mandatis Koscius 
cum (e) Caesare Capuam peruenit ibique con- 
sules Pompeiumque inuenit; postulata Caesaris 
renuntiat: 1,10,1; ipse Arimini cum duabus 
[legionibusl subsistit ibique dilectum liabere 
instituit: 1,11,4; Caesar cohortes legionis XIII. 
ex praesidiis deduoit (deduci liP) Auximumque 
proficiscitur : 1, 12,3; at Caesar milites Attianos 
conlaudat, Pupium dimittit, Auximatibus agit 
gratias seque eorum facti mcraorem fore polli- 
cotur: 1,13,5; Capuae primum sese (c) con- 
(irmant et colligunt dilectumque colonorum . . . 
Iiabere instituuut: 1, 14, 4; cunctae earum regio- 
nuni pracfecturao lihentissimis animis eum re- 
cipiunt exercitumque eius omnibus rcbus iu- 
uant: 1,15,1; etiam Cingulo . . . ad eum 
legati ueniunt quacque impcrauerit se cupidis- 
sime facturoB polliccntur. miiites imperat; mit- 
tunt: 1,15,2; cum his ad Domitium Ahcno- 
harbum Corfinium niagnis itincribus pcrucnit 
I Cacsaromque adesse cum Icgionihus duabus 
r nuntiat: 1,15,6; tormenta iu muris disponit 
certasque cuique partes ad custodiam urbis 
attribuit: 1,17,3; in consilio (CG) pronuntiat 
Ponipeium celcritcr subsidio uenturum liorla- 
turquc oort, ne aninio deficiant quac^iuo usui 
ad dofoudondum o])piduni sint paronl: 1,19, 
1; ipso arcano cmn pauois fanuliaril)us suis 
conloquitur consiliumquo fugae caporo cou- 
stituit: 1,19,2; ab his primo Marsi dissentiro 
Incipiunt canKiuo oppidi partem , quao muni- 
tisHinia uidorotiir, ()c(nipant: 1, 20,3 ; DoniitiMui 
productuni in puhliciim (•irciiiijHistuiit ot oiisto- 
diunt logatosquo ox siio numoro ad Caosarom mittunt : 1 , 20, 5 ; cum eo de salute sua agii ; 
orat atque obsecrat, ut sibi parcat, ueterem- 
que amicitiam commemorat Caesarisque in se 
beneficia exponit: 1,22,3; milites Domitianos 
sacramentum apud se dicere iubet atque *eodem 
die castra mouet iustumque iter conficit . . . 
et . . . peruenit: 1,23,5; reperit consules Dyr- 
rachium profectos . . . , Pompeium remanere 
Brundisii . . .; neque certum inueniri (-ire Paul) 
poterat, obtinendine Brundisii causa ibi reman- 
sisset . . . an inopia nauium ibi restitisset, 
ueritusque , ne ille Italiam dimittendam non 
existimaret, exitus administrationesque Brun- 
disini portus impedire instituit : 1 , 25, 2—4 ; mi- 
lites . . . subsistunt et longo itinere ab his cir- 
cumducti ad portum perueniunt duasque naues 
cum militibus . . . scaphis lintribusque *depre- 
hendunt, *deprehensas excipiunt: 1,28,4; dum 
haec parat atque administrat , C. Fabium lega- 
tum cum legionibus III . . . in Hispaniam prae- 
mittit celeriterque saltus Pyrenaeos occupari 
(CC) iubet: 1,37,1; L. Plancus . . . locum 
capit superiorem diuersamque aciem in duas 
partes constituit: 1,40,5; postero die omnem 
exercitum intra fossam continet et . . . in prae- 
sentia (c) similem rationem operis instituit sin- 
gulaque latera castrorum singulis attribuit le- 
gionibus munienda fossasque ad eandem ma- 
gnitudinem perfici iubet: 1,42,1; hoc sperans 
legiones III ex castris educit acieque in locis 
idoneis instructa (c) unius legionis antesignanos 
procurrere atque eum tumulum occupare iubet: 
1,43,3; hostcm insolenter atque acriter nostros 
insequentem supprimit rursusque terga uertere 
scque ad oppidum Ilerdam rccipere et sub 
muro consistere cogit: 1,45,1; impotum ... in 
cohortes faciunt paucisque deiectis (c) rcliquos 
sese conuertere cogunt: 1,46,1; ad hos oppri- 
mendos cum omni equitatu tribusque legioni- 
buB Afranius dc noote proficisoitur imi^rudentes- 
que anto inissis cquitibus adgrcditur: 1,51,4; 
celeriter sese tamon Galli equitcs cxpediunt 
procliumquo committuut: 1,51,4; has perfoctas 
carris iunctis deuehit noctu milia passuum a 
castris XXII militesque his (c) nauibus flumen 
transportat continentemque ripae oollem im- 
prouiso occupat: 1,54,3; niagnum uunuMum 
iumontorum atquc liomiuum intcrcipiunl cohor- 
tibusque (quo oni. a) caetratis (c) subsidio 
niisHis scicntcr in duas partes seso distribuunt 
. . . unamque cohortem . . . circumueniunt at- 
que intcrficiunt incolumosquo cum magna 
|)raoda eodom ponto in castrn rouorluutur: 1, 
55, 1 3; iiilcrim Gsconses ot Caliigiirritnni . . . 
niittunt ml oum logatos scscquo impcrntn fuc- 1375 que (A. b) d) oix) a)) 1376 turos poUicentur: 1,60,1; ad eum locum flu- 
minis nauibus iunctis poutem imperant fieri 
legionesque duas flumen Sicorim transducunt ; 
castra (que add. Of) muniuntur (»; mimiunt 
edd.y uallo pedum XII: 1,61,4; reliquas legio- 
nes expeditas educit magnoque numero iumen- 
torum in flumine supra atque infra constituto 
traducit exercitum : 1 , 64, 6 ; traducto incolumi 
exercitu copias instruit triplicemque aciem du- 
cere incipit: 1,64,7; noua re perterritus locis 
supeiioribus consistit ( Orace. ; constitit *; edd.} 
aciemque instruit : 1, 65, 1 ; illi . . . iter suppri- 
muut copiasque in castris continent: 1,66,2; 
Caesar . . . omnes copias castris educit niagno- 
que circuitu nullo certo itinere exercitum ducit 
(Ald.; educit codd.}: 1,68,1; qua re cognita 
crebras stationes disponunt equitum et cohor- 
tium alariarum legionariasque intericiunt co- 
hortes ualhmique ex castris ad aquam ducere 
incipiunt, ut intra munitionem et (ut o) sine 
timore et sine stationibus aquari possent: 1, 73, 
3; id opus inter se Petreius atque Afranius 
partiuutur ipsique perficiundi operis causa lon- 
gius progrediuntur : 1,73,3; se statim signa 
translaturos confirmant legatosque de pace pri- 
morum ordinum centuriones ad Caesarem mit- 
tunt: 1,74,3; compluresque tribuni militum et 
centuriones ad Caesarem ueniunt seque ei com- 
mendant: 1,74,4; ab instituto opere discedit 
seque in castra recipit: 1,75,1; reliqui coeunt 
inter se et repentino periculo exterriti sinistras 
sagis inuoluunt gladiosque destringunt atque 
ita se a caetratis equitibusque defendunt ca- 
strorum propinquitate confisi seque in castra 
recipiunt et . . . defenduntur: 1,75,3; quibus 
rebus confectis flens Petreius nianipulos cir- 
cumit niilitesque appellat: 1,76,1; niilia enim 
progressi IIII uehemeutiusque peragitati ab 
equitatu montem excelsum capiimt ibique -f 
una fronte contra hostem castra muniunt neque 
iumentis onera deponunt: 1,80,2; illi . . . tota 
nocte munitiones proferunt castraque castris 
conuertunt (conferimt Ciaec; conectunt Paidy): 
1,81,3; hoc idem postero die a prima luce 
faciunt totumque in ea re diem consumunt: 1, 
81,3; illi . . . legiones educunt (Steph.; du- 
cimt x) aciemque sub castris instruunt: 1,82, 
1; Caesar Germanos leuis armaturae equitum- 
que partem flumen traicit (traiecit N) crebras- 
que in ripis custodias disponit : 1, 83, 5 ; in- 
terim L. Nasidius . . . freto Siciliae imprudente 
atque inopinante Curione peruehitur adpulsis- 
que Messanam nauibus atque inde propter repen- 
tinum terrorem principum ac senatus fuga facta 
unam deducit: 2, 3, 1. 2; cursum Massiliam uer- sus perficit praemissaque clam nauicula Domi- 
tium ]\Iassiliensesque de suo aduentu certiores 
facit eosque magnopere hortatur, ut . . . con- 
fligant : 2, 3, 3 ; ex portu exeunt et Tauroenta 
. . . ad Nasidium perueniunt ibique naues ex- 
pediunt rursusque se ad confligendum animo 
confirmant et consiUa communicant: 2,4,5; in 
eas impeditas impetum faciunt celeriterque 
ambas deprimunt : 2, 6, 6 ; eo super tigna bipe- 
dalia iniciunt eaque laminis clauisque religant: 
2, 10, 3 ; hoc opus omne tectum uineis ad Ipsam 
turrim perficiunt subitoque inopinantibus ho- 
stibus . . . ad turrim hostium admouent: 2, 
10, 7 ; oppidani saxa quam maxima possunt 
uectibus promouent praecipitataque *e muro 
in musculum deuoluunt: 2,11,1; cupas taeda 
ac pice refertas incendimt easque de muro in 
musculum deuoluunt: 2,11,2; at hostes sine 
fide tempus atque occasionem fraudis ac doli 
quaerunt interiectisque aUquot diebus nostris 
languentibus atque animo remissis subito meri- 
diano tempore . . . portis se f foras rumpunt 
(erumpimt edd.; proripiunt coni. Dt.): 2,14,1; 
illi sub murimi se recipiunt ibique musculum 
turrimque latericiam libere incendunt: 2,14,4; 
ipse cura (e) DC equitibus magnis itineribus 
progreditur (praegr. Obhl) edictumque prae- 
mittit, ad quam diem magistratus principes- 
que omnium ciuitatum sibi esse praesto Cor- 
dubae uellet: 2,19,1; tributis quibusdam po- 
pulis (c) priuatisque praemiis reliquos in po- 
sterum bona spe complet biduumque Cordubae 
commoratus Gades proficiscitur : 2,21,2; (pe- 
cunias monimentaque . . . referri in templum 
iubet. prouinciae Q, (que J\'*) Cassium prae- 
ficit; huic IIII legiones attribuit: 2,21,3;) 
eadem ratione priuatim ac publice quibusdam 
(c) ciuitatibus habitis honoribus Tarracone 
discedit pedibusque Narbonem atque inde Mas- 
siliam peruenit: 2,21,5; hic locus abest a Clu- 
peis passuum XXII milia habetque non in- 
commodam (c) aestate stationem et duobus 
emiuentibus promunturiis continetur: 2,23,2; 
ipse eodem cum exercitu proficiscitur biduique 
(quinque dierum Stoffel) iter progressus ad 
fiumen Bagradam peruenit: 2,24,1; tota auxi- 
lia regis . . . in fugam coiciunt eqiiitatuque 
omni fere incolumi . . . magnum peditum nu- 
merum interficiunt: 2,26,4; neque tanti (sum) 
timoris , *uti *spe deficiam , atque omnia prius 
experienda arbitror magnaque vque om. NO) 
ex parte iam me una uobiscum de re iudicium 
facturum confido: 2,31,8; quo facto commu- 
tata omnium et uoluntate et opinione . . . con- 
stituit Curio . . . proelio rem committere, po- 1377 que (A. b) d) aa) a) - dS)) 1378 steroque die productoa . . . in acie conlocat: 
2,33,3.4; equites missi nocte iter conficiunt, 
imprudentes atque (0'; imprudentesque atque 
Nl; Db.; prudentisque ad af; prudentes atque 
h: et prudentis atque O') inopinantes hostes 
adgrediuntur : 2,38,4; quo facto ad Curionem 
equites reuertuntur captiuosque ad eum redu- 
cunt ( deduc. Patd): 2,38,5; reliqua studio 
itineris conficiendi quaerere praetermittit pro- 
ximaque respiciens signa . . . inquit: 2,39,3; 
equites sequi iubet sese iterque accelerat: 2, 39, 
6; non deest negotio Curio suosque liortatur, 
ut . . . reponant: 2,41,3; liis rebus et feriis 
Latinis comitiisque omnibus perficiendis (c) XI 
dies tribuit dictaturaque se abdicat et ab urbe 
proficiscitur Brundisiumque peruenit : 3, 2, 1 ; 
illi ad Caesarem legatos mittunt oppidoque 
recipiunt: 3, 12, 3 ; Caesar . . . finem properandi 
facit castraque ad flumen Apsum ponit {Ald.; 
flumen habus supponit [nel subponit) Ox.) in 
tinibus Apolloniatium, ut casteUis uigiliisque 
bene meritae ciuitates tutae essent [praesidio], 
ibique reliquarum ex Italia legionum aduentum 
exspectare et sub peilibus hiemare constituit: 
3, 13, 5 ; Calenus legiouibus equitibusque Brun- 
disii in naues impositis . . . naues soluit pau- 
lumque a portu progressus Litteras a Caesare 
accipit (accep. l): 3,14,1; quo cognito se in 
portum recipit (recep. Ol)f) nauesque omnes 
reuocat: 3,14,2; (interim postulant, ut sint 
iudutiae, atque (easque Comelissen) ab iis (c) 
impetrant: 3,15,7;) pontones . . . Lissi reUn- 
quit . . ., ut . . . aliquam Caesar ad insequen- 
dum facultatem haberet, uuntiosque ad eum 
celeriter mittit, quibus regionibus exercitum 
exposuisset et quid militum transuexisset: 3, 
29,4; Pompeius . . . ex eo loco discedit (-cessit 
li pr.) omnibusque copiis ad Asparagium Dyr- 
ruchinorum peruciiit atque ibi idoneo loco ca- 
.stra ponit: 3,30,7 ; signo profectionis dato exer- 
citum cducit duplicatoque eius diei itiuere VIII 
milia passuum ex eo loco procedit: 3, 76,3 ; ita- 
que Androsthenes . . . omuem ex agris multi- 
tudinem seruorum ac liberorum in opi^iduni 
cogit portasque (que om. f) praecludit et . . . 
mittit: 3,80,3; Pompeius paucis post diebu» in 
Tliessaliam peruenit contionatusque apud ciuic- 
tum exercituni suis agit gratins, Bcipionis niili- 
t«>s coliortatur, ut . . . praedae ac praeniiorum 
uelint esse participes, receptisque (que vtn. f) 
omnibuH iu una castra legionibus suum cum 
Scipione honorem partitur classicumque apud 
euni cani et alturum illi iubct practorium tendi: 
3, 82, 1 ; inquit . . . non fucile occasionem 

Lexlo. Cauuur, 1 1. postea reperiemus, confestimque expeditas copiaa 
educit : 3, 85, 4. 

6) pass.: huius omnis pecuniae coniunctim 
ratio habetur fructusque seruantur : VI 19, 2. 

c) aet. et pass. : qui Caesaris aduentu co- 
gnito profugit ex oppido cohortesque 
secum abducere (c) conatus *a magna 
parte miHtum deseritur: 1,15,3; \ his- 

que omnium domus patent uictusque com- 
municatur: VI 23, 9; *, Lentulus aeris 

alieni magnitudine et spe exercitus ac prouiu- 
ciarum et regum appellandorum largitiouibus 
mouetur seque alterum fore Sullam inter 
suos gloriatur: 1,4,2; qui erant in muro cu- 
stodiae causa conlocati eo signo, quod con- 
uenerat, reuocantur notisque (noctisque Kx.) 
itineribus ad nauea decurrunt: 1,28,3; Curio 
se . . . recipit atque uniuersi exercitus concla- 
matione imperator appellatur posteroque die 
exercitum (o) Vticam ducit et prope oppidum 
castra ponit: 2,26,1; haec ad eum mandata 
Clodius refert, ac primis diebus . . . libenter 
auditus reliquis ad conloquium non admittitur 
. . . infectaque re sese ad Caesarem recepit 
(recipit?): 3,57,5. 

[i[i) coniunct. : huic mandat, Kemos reliquos- 
que Belgas adeat atque Ln officio contineat Ger- 
manosque , qui auxilio a (c) Belgis (c) arces- 
siti dicebautur, si per uim nauibus flumen 
transire conentur, probibeat: III 11, 2; huic 
imperat, quas possit adeat ciuitates hortetur- 
que (hortaturque Ba) , ut {om. BM) populi 
Romani fidem sequantur seque (se fJ) celeriter 
eo (o) uenturum uuntiet: IV^21,8; si ab armis 
discedere uelint, se adiutore utiuitur legatos- 
que ad Caesarem mittant: V 41, 8; aequo niodo 
animo sua ipsi irumenta corrumpaut aediflcia- 
que incendaut: VII 64, 3. 

yy) impcrut. : nolite, obsecro, committere, 
. . . ut rei militaris dedecus admittatur inco- 
lumemque ad eum deferte (aquilam): 3, 64, 4. 

()'(}) iuliii.: Caesarem uel auctoritate sua at- 
que exercitus uel reieuti uictoria uel iiomiue 
populi Koniani deterrere posse, ne niaior uuil- 
titudo Uermanorum Ilhenum traducatur, Ual- 
liamque (que om. B) omnem ab Ariouisti iu- 
iuria posse defendere: 131,16; Fabium . . . 
(luabus rclictis porlis obstruere cetcras pluteos- 
que uallo addere et .se in posterum diem simi- 
lemque (c) casum a}iparare (c>: VII 41,4. 

totis uero castris milites cinulari ot dolere 
liostem ex munibus dimitti, bellum ncce.ssario 
loiigius duci ceuturioncaque (que om. a; edJ.) 
liibunosiiui' iiiilituni adire :itquo obsecraro, iit: 1379 que (A. b) (5) 36} — e) aa)) 1380 1,64,3; *Libo . . . instare (stare a) de indu- 
tiis ueiiementissimeque contendere: 3,17,5. 

e) inipf. ; aa) iudic. ; o) act. : Labienus . . . 
monte occupato nostros exspectabat proelioque 
abstinebat: 122,3; iamque eum ad sanitatem 
reuerti arbitrabatur, cum . . . polliceretur, 
magnamque in spem ueniebat pro suis tautis 
populique Romani in eum beneficiis . . . fore, 
uti pertinacia desisteret: 142,2.3; duae legio- 
nes . . . totum agmen claudebant praesidioque 
impedimentis erant: 1119,3; ac primo aduentu 
exercitus nostri crebras ex oppido excursiones 
faciebant paruulisque proeliis cum nostris con- 
tendebant : II 30, 1 ; sua deportabant omnia 
(omnia sua deportabant (i) seque in proxima 
oppida recipiebant: 11112,3; ipsi ex siiuis rari 
propugnabant nostrosque intra munitiones in- 
gredi prohibebant: V9, G; Cassiuellaunus . . . 
itinera nostra seruabat paulumque ex uia ex- 
cedebat locisque impeditis ac siluestribus sese 
(c) occultabat atque iis regionibus . . . pecora 
atque homines ex agris in siluas compellebat 
et . . . et . . . atque . . .: V 19, 1.(2); hi per- 
petuas inter se controuersias habebant, quiuam 
(c) anteferretur, omnibusque annis de loco (c) 
summis simultatibus contendebant : V 44, 2; 
ciuitates de bello consultabant , nuntios lega- 
tionesque in omnes partes dimittebant et quid 
reliqui consilii caperent atque unde initium 
belli fieret explorabant (-orant p) nocturnaque 
in locis desertis concilia habebant : V 53, 4 ; 
Labienus suos intra munitionem continebat 
timorisque opinionem quibuscumque poterat 
rebus augebat: V57, 4; Treueri magnis coactis 
peditatus equitatusque copiis Labienum . . . 
adoriri parabant, iamque ab eo non longius 
bidui (o) uia aberant, cum . . . cognoscimt: 
VI 7, 1.2; omnes nostras pabulationes frumen- 
tationesque obseruabat dispersosque , cum lon- 
gius necessario procederent, adoriebatur magno- 
que incommodo adficiebat: VII 16,3; hoc se 
colle . . . Galli fiducia loci continebant gene- 
ratimque distributi (c) [in ciuitates] omnia 
uada ac saltus (CC) eius paludis (c) obtine- 
bant: VII 19, 2; milites . . . adoriebantur et 
nostrarum turrium altitudinem . . . ad.aequa- 
baut et apertos cuniculos praeusta et praeacuta 
materia et pice feruefacta et maximi ponderis 
saxis morabantur moenibusque iidpropinquare 
prohibebant (uerba et apertos cuniculos iisquc 
ad prohibebant om. BM): VII 22, 5; qua 
*dispici poterat, horribilem speciem prae- 
bebat principesque earum ciuitatium (c) . . . 
prima luce cotidie (c) ad se couueuire iubebat 
(iub. conu. P): VII36, 2. 3; eorum ut quisque primus uenerat, sub muro consistebat suorum- 
que pugnantium numerum augebat: VII 48, 2; 
(ipse dux hostium Camulogenus suis aderat at- 
que eos (eosque a; eos om. A^) cohortabatur 
(hortabatur (i): VII 62,5;) is eo tempore erat 
Rauennae exspectabatque (que om. l^) suis 
lenissimis (c) postulatis responsa: 1,5,5; quod 
oppidum Attius cohortibus introductis tenebat 
dilectumque toto Piceno . . . habebat: 1,12,3; 
ibi turres cum ternis (CC) tabulatis erigebat 
easque multis tormentis et omni genere telorum 
completas ad opera Caesaris adpellebat (-labat 
Oae): 1,26,1; ipsi Massihenses et celeritate 
nauium et scientia gubernatorum confisi nostros 
eludebant impetusque eorum decipiebant (A'^. ; 
excipiebant x,; non excipiebant AVa». ,• Db.; ex- 
ciebant EHoffm.) et . . . contendebant : 1,58, 
1 ; id erat oppidum positum .ad Hiberum milia- 
que (mil. V x,) passuum a castris aberat XXX 
(OoL; XX*; Np., Db.): 1,61,4; ac primo 
Afraniani milites uisendi causa laeti ex castris 
procurrebant contumeliosisque uocibus prose- 
quebantur nostros (c) : 1, 69, 1 ; expeditae cohor- 
tes nouissimum agmen claudebant f pluresque 
(pluribusque OoL; equitesque ElberL) in locis 
campestribus subsistebant: 1, 79, 1; crebrae . . . 
eruptiones flebant . . . ignesque aggeri . . . in- 
ferebantur; quae facile nostri milites repelle- 
bant magnisque ultro inlatis detrimentis eos 
. . . reiciebant: 2,2,6; intra haec tegimenta 
abditi atque muniti paiietes lateribus exstrue- 
bant rursusque alia pressione (c) ad aedifican- 
dum sibi locum expediebant : 2, 9,6; tigna item 
ut primo tecta extremis lateribus instruebant 
exque ea contignatione rursus summam (c) 
contabulationem storiasque eleuabant : 2, 9, 7 ; 
his (ciuitatibus) grauiora ouera iniungebat prae- 
sidiaque eo deducebat et iudicia . . . redde- 
bat: 2,18,5; Numidae . . . impetum nostrorum 
eflugiebant rursusque ad ordines suos se reci- 
pientes circumibant et ab acie excludebant: 2, 
41, 6 ; Pompeius erat eo tempore in C.'md.auia 
iterque ex Macedonia in hiberna ApoUoniam 
Dyrr.achiumque habebat : 3,11,2; quantoque 
eius amplius processerat temporis , tauto erant 
alacriores ad custodias qui classibus praeerant, 
maioremque fiduciam prohibendi habebant, et 
. . . castigabantur . . . que . . . : 3,25,2; cf. c); 
labore et perseuerantia nautarum impetum 
(Paul; et uim *; Np.; uim Db., Dt.) tempe- 
statis superari posse sperab.at praeteruectosque 
Dyrrachium magna ui uenti nihilo setius seque- 
batur : 3, 26, 3 ; at Caesaris exercitus optima 
ualetudine summaque aquae copia utebatur, 
tum (ualetudine utebatur cumque aquae copia 1381 que (A. b) £) 7.y.) 'Q aa)) 1382 I tum Paul) commeatus omni genere praeter fru- 
mentum abundabat : 3, 49, 6 ; freti amicitia Cae- 
saris et stulta ac barbara arrogantia elati de- 
spiciebant suos stipendiumque equitum frauda- 
bant et praedam omnem domum auertebant: 
3, 59, 3 ; 63, 6 u. IJ. b) ; Caesar neque eatis 
militibus perterritis confidebat spatiumque in- 
terponendum ad recreandos animos putabat et 
■f relictia munitionibus . . . timebat : 3, 74, 3 ; 
iamque inter se palam de praemiis ac de (c) 
sacerdotiis contendebant in annosque consula- 
tum definiebant: 3,82,4; sic enim Caesar exi- 
stimabat, eo proelio excellentissimam uirtutem 
Crastini fuisse, optimeque eum de se meritum 
iudicabat: 3,99,2. 

b) pass.: ante haec taleae (c) . . . totae in 
terram infodiebantur mediocribusque 
(effodiebantur. mediocribus fi) intermissis spa- 
tiis omnibus loci.s disserebautur: VII 73, 9. 

si negotium confici stirpemque hominum sce- 
leratorum interfici uellet (c) , dimittendae 
plures manus diducendique erant mili- 
tes: VI 34, 5. 

c) at't. et pass.: illi . . ., etsi ab hoste ea 
dicebantur, tamen non neglegenda existima- 
bant, maximeque liac re permoueban- 
tur, quod: V 28, 1 ; t erant alacriorcs . . . 
maioremque fiduciam . . habebant et crebris 
Pompei litteris castigabantur, quouiam 
primo uenientem Caesarem non prohibuissent, 
*at reliquos eius exercitus impedirent, durius- 
que (cupidiusque Kran.) cotidie tempus ad 
transportandum lenioribus (CC) uentis ex- 
spectabant (exspectabat Wulff.; Dt.; non 
spoctabat N]).; u. CC): 3,25,3; id . . . lecisse 
diccbatur, ut primus excursus uisque mili- 
tum infringcrctur aciesque distenderetur atque 
in suis ordinibus dispositi dispersos adorirentur 
(c) ; leuiusque (leuius quoque Ciaee.) ca- 
sura pila sperabat in loco retentis militi- 
bus: 3,92,2. 

iam Caesar a (r) (icrgouia disccssisse audie- 
batur, iam de llacduoruni defectione et (om. 
(i) secundo Galliae motu rumores adfcre- 
bantur Gallique in conloquiis interclusum 
itincre et Ligeri (c) Caesarcm inopia Irumcnti 
coactum in prouinciam contendisse coiifir- 
mabant: VII 59, 1. 

[i[i) coniunct.: dcindc obsidcs, quoH haberet 
ab Hacduis, reddcrct IScquanisque perniittcrot, 
ut quos illi haberent uoluntate eius reddere 
illis licoret: 135,3; militcs certiores facit, pau- 
lispor intermittcrcnt jirocliuni ac tantunj iiiodo 
tohi miHsa cxoiporcnt soquc ox lalioro rolioe- 
ront (reciporont u'): III 5, 1(; proindo, ut cssot dictum , prouinciis excederent exercitumque 
(que om. l) dimitterent: 1,85,12; mancipia 
atque impedimenta in Italia relinquerent, ipsi 
expediti naues conscenderent , quo maior nu- 
merus militum posset imponi , omniaque ex 
uictoria et ex sua liberalitate sperarent : 3, 6, 
1 ; properaret ad se cum exercitu uenire omnia- 
que posthaberet (Alcl. ; omniaque post ea quae 
haberet x ; omniaque reliqua posthaberet Patd) : 
3, 33, 1. 

P perf. ; aa) iudic; o) aet.: copias suas 
Caesar in proximum collem subducit (-duxit?) 
equitatumque, qui sustineret hostium impetum, 
misit: 124,1; ex eo proelio circiter hominum 
milia CXXX superfuerunt eaque tota nocte 
continenter ierunt: 126,5; idem principes ciui- 
tatum . . . ad Caesarem reuerterunt petierunt- 
que, uti sibi secreto [in occulto] de sua om- 
niumque salute cum eo agere liceret: 131,1; 
Caesar Gallorum animos uerbis confirmauit pol- 
licitusque est sibi eam rem curae futuram: I 
33,1; decima legio . . . ei gratias egit, quod 
de se optimum iudicium fecisset, seque esse ad 
belluni gerendum paratissimam confirmauit: I 
41,2; Caesar loquendi finem fecit (B*[i; Hold.; 
facit a; rell. cdd.) seque ad suos recepit (reci- 
pit A) suisquc imperauit, ne . . . reieerent: I 
46, 2 ; castris idoneum locum delegit iicieque 
triplici instructa ad eum locum uenit: 149,1; 
Caesar e castris utrisque copias suas eduxit 
paulumque a maioribus castris (c) progressus 
aciem instruxit, hostibus (hostibusque -B^fi) 
pugnandi potestatem fecit: 150,1; tum demum 
(c) necessario Germani suas copias castris 
eduxerunt gcneratimque constituerunt jtaribus 
(paribusque B"p) interuallis Harudes \c), Mar- 
comanos (c), . . . Suebos, omnemque aciem 
suam raedis et carris circunidederuut: 151,2; 
ita nostri acriter in hostes signo dato imjietum 
fecerunt itaque hostes repentc celeriterque jiro- 
currorunt, ut: 152,3; transuersam fos.sam ob- 
du.xit (c) . . . et ad oxtrom!i.s lossas caslclla 
constituit ibique tormenta conlooauit: 118,4; 
hostes imjieditos nostri iii Hunuue ailgressi 
maguum oorum numerum ocoideruut; per eo- 
rum corj)ora reliquos audacissime trausire co- 
uantos niultitudiue tcloruni ropjiulerunt; pri- 
UKis (jiriniosquo (i) , qui tnuisioraiit, ciiuilatu 
circuniuoiilds interfcooruut: 11 10,3; oniuoui 
equilatuni , qui nouissimum agmon uuirarotur, 
praemisit. his (eique £"[!) Q. Pedium et L. 
Aurunc\ileium (^ottam legatos praefecit: II 11, 
3; tantani oorum multitudinoiu nostri interfcce- 
runt, quantuni fuit dioi sjiatiuni, sub ocoasuni- 
quo (occasu aef) Holis soqiii (add. -/'"■'[i; oiii 

87* 1383 que (A. b) O **) <•)) 1384 a; edd.) destiterunt seque in castra, ut erat 
imperatum, receperunt: 1111,6; in primam 
aciem processit centurionibusque nominatim 
appellatis reliquos coiiortatus milites signa in- 
ferre et manipulos laxare iussit : II 25, 2 ; maio- 
res natu . . . legatos ad Caesarem miserunt 
seque ei dediderunt (dederimt (i) et . . . dixe- 
runt: 1128,2; quos Caesar . . . dUigentissime 
conseruauit suisque finibus atque oppidis uti 
iussit et finitimis imperauit, ut: 1128,3; ac 
nullo hoste prohibente aut iter demorante in- 
columem legionem in Nantuates (c) , inde in 
AHobroges perduxit ibique iiiemauit: 1116,5; 
atque his <c) paucis diebus Aulerci Eburouices 
Lexouiique . . . portas clauserunt seque (sese- 
que j3) cum Viridouice coniunxerimt (clause- 
rant . . . coniimxerant Pluyg.) : III 17, 3 ; huc 
magno cursu contenderunt, ut quam miuimum 
spatii ad se colligendos armandosque {om. fj) 
itomanis daretur, exanimatique peruenerunt: 
III 19, 1 ; maxima pars Aquitaniae sese Crasso 
dedidit (dedit^f?) obsidesque ultro misit (ob- 
tulit (i): 11127,1; nostri celeriter arma cepe- 
runt eosque in siluas reppulerunt et . . . deper- 
diderunt: 11128,4; Caesar ea, quae cognoue- 
rat, dissimulanda sibi existimauit eorumque 
animis permulsis et confirmatis equitatuque 
imperato bellum cum Germanis gerere con- 
stituit: IV 6,5; consuetudine (o) sua ad pedes 
desiluerunt, subfossis (suiTossisque ji) equis 
compluribusque nostris deiectis reUquos in 
fugam coniecerunt atque ita perterritos ege- 
runt , ut : IV 12, 2 ; ipse omnes copias castris 
eduxit equitatumque . . . agmen subsequi ius- 
sit: IV 13,6; Caesar . . . se in Galliam recepit 
pontemque rescidit: IV 19, 4; 23,1 u. p. 1357 
c); interim legatis tribunisque militum conuo- 
catis et quae ex Voluseno cognouisset (c) et 
quae fieri ueUet ostendit monuitque, ut (c) 
rei miUtaris ratio, maxime (que add. p) ut 
maritimae res postiUarent, ut quae (c) cele- 
rem atque instabUem motum haberent, ad 
nutum et ad tempus omnes res ab iis admini- 
strarentur: IV 23,5; Caesar . . . ignoscere im- 
prudentiae dixit obsidesque imperauit: IV 27, 
5; interim barbari nuntios in omnes partes 
dimiserunt paucitatemque nostrorum miUtum 
suis praedicauerunt et quanta praedae faciendae 
atque in perpetuum sui libcrandi facultas dare- 
tur . . . demonstrauerunt : IV 34,5; his Ciie- 
sar numerum obsidum . . . dupUcauit eosque 
in continentem adduci iussit : IV 36, 2 ; alter 
. . . ad eum uenit, se suosque omnes in officio 
futuros neque ab amicitia popuU Eomani de- 
fecturos confirmauit quaeque in Treueris gere- rentur ostendit: V 3, 3; (7,6 u. p. 1369;) 
miUtes . . . testudine facta et (om. p) aggere 
ad munitiones adiecto locum ceperunt eosque 
ex siluis expulerunt paucis uulneribus accep- 
tis : V 9, 7 ; at illi intermisso spatio impru- 
dentibus nostris atque occupatis in munitione 
castrorum subito se ex siluis eiecerunt impetu- 
que in eos facto . . . acriter pugnauerunt, dua- 
busque missis subsidio cohortibus a Caesare 
atque iis (c) primis legionum duarum . . . per 
medios audacissime perruperunt seque inde in- 
columes receperunt: V15, 3. 4; hostes in colli- 
bus constiterunt rarique se ostendere et lenius 
(c) quam pricUe nostros equites proelio laces- 
sere coeperunt: V 17, 1 ; hostes . . . miUtum 
nostrorum impetum non tulerunt seseque alia 
(o) ex parte oppidi eiecerunt: V21,5; prima 
luce terram attigit omnesque incolumes naues 
perduxit: V23, 6; qui, cum ad fines regni siu 
Sabino Cottaeque praesto fuissent frumentum- 
que in liibema comportauissent , Indutiomari 
Treueri nuntiis impulsi suos concitauerunt 
subitoque oppressis lignatoribus magna manu 
ad castra oppugnatum (c) uenerunt: V26, 2; 
ex utraque parte eius ualUs subito se (c) osten- 
derunt nouissimosque premere et primos pro- 
hibere ascensu atque iuiquissimo nostris (c) 
loco proelium committere coeperunt: V32, 2; 
nam minus horis tribus milium pedum (c) 
XV in circuitu (c) munitionem perfecerimt 
(decem milium in circuitu (c) muuitionem pe- 
dum XV perfecerunt ji) reUquisque (que om. 
fi) diebus turres ad altitudinem (o) ualU, falces 
testudinesque . . . parare ac facere coeperunt: 
V 42, 4. 5; tantiun apud homiues barbaros ualuit 
esse aUquos repertos principes inferendi (o) belli 
tantamque (tantumque ^P) omnibus (c) uolun- 
tatum (c) commutationem attuUt, ut: V 54, 
4; VI 32, 6 m. p. 1371; reliquas (legiones) in 
Senonum finibus Agedinci in hibernis conlo- 
cauit frumentoque exercitui prouiso . . . in 
ItaUam . . . profectus est: VI 44, 3; altero die, 
cum ad oppidum Senonum VeUaunodimum 
uenisset, . . . oppugnare instituit eoque ([i; 
idque a; edd.) biduo circumuaUauit: VII 11, 
1; gladus destrictis portas occupauerunt suos- 
que omnes incolumes receperunt: VII 12,6; 
oppidani perterriti comprehensos eos . . . ad 
Caesarem pcrduxerunt (produxerunt (i; Fr.) 
seseque ei dediderunt: VII 13, 2; postero die 
Caesar promota turri derectisque (c) operibus 
. . . magno coorto imbri (c) non inutilem hanc 
. . . tempestatem arbitratus est (est om. (i; 
Sclm.), quod paulo incautius custodiaa in muro 
dispositas uidebat, suosque (suos quoque p; 1385 que (A. b) ^) aa) o)) 1386 Schn.y langiiidius in opere uersari iussit et 
quid fieri uellet ostendit. legionibusque (legiones 
(i) (intra uineas add. p; plur. edd.; extra castra 
uineas add. BM; extra uineas add. AQ; inter 
castra uineasque add. Eclter; Dt., Utd.) in occulto 
expeditis (expeditas fi) coliortatus (coliorlatur 
fi) , ut . . . fructum uictoriae perciperent, iis 
(p), qui primi murum ascendissent (c), praemia 
proposuit militibusque signum dedit: VII 27, 1. 
2; illi subito ex omnibufi partibus euolauerunt 
murumque celeriter compleueruut : VII 27, 3 ; 
huic rei praeuertendum existimauit et . . . ipse 
in Haeduos protici.sci statuit senatumque om- 
nem et quos inter controuersia esset ad se De- 
cetiam euocauit: VII 33, 2; quintis ca-stris Ger- 
gouiam peruenit equestrique eo die proelio leui 
facto perspecto urbis situ . . . de oppugnatione 
(p; expugnatione a; cdd.) desperauit, de ob- 
sessione {tte.rha desper. de obsess. om. a ; tichn.) 
non prius agendum constituit , quam rem fru- 
mentariam expedisset: VII 3G, 1 ; potitus loco 
duas ibi legiones conlocauit fossamque dupli- 
cem . . . a maioribus castris ad minora per- 
duxit: VII 36, 7; Caesar receptui cani (c) ius- 
sit legionisque (fj; legionique a; Np., Fr.) de- 
cimae, quacum erat, continuo (c) signa con- 
stituit (constiterunt [i; Sclm.): VII 47, 1; simul 
in medios liostes inrupit duobusque interfectis 
reliquos a porta jiaulum (c) subniouit: VII 
50, 5 ; legiones ex castris eduxil aciemque idoneo 
loco constituit: VII 53, 1; 53,4 u. d) aa) o); 
ad Ligerim (c) uenit uadoquc per equites in- 
uento . . . disposito equitatu . . . atque hosli- 
bus primo aspectu perturbatis iucolumem excr- 
citum traduxit frumentumque in agris et pe- 
coris copiam nactus . . . iter in (c) Seuones (c) 
facere iustituit: VII5t), 4. 5; post tergum ho- 
stium legionem osteuderunt signaque intule- 
runt : \li 62, 6 ; subsidio suis ierunt coUemquc 
ceperunt: VII 62, 8; Vercingetorix copias (c), 
ut pro cjwtris conlocauerat, rediLxit iirotinusque 
Alesiam . . . it«r iacere coepit celeriteniue im- 
pedimeuta ex (c) castris educi et se subsequi 
I iussit: VII 68, 1; Germani ... confertis turmis 
in hostes (c) impetum leceruut eosque propule- 
ruut: VII 80, 6; post montem se occullauit 
militesque ((jue om. a') ex nocturno hibore 
sese rcticerc iussit: VII 83, 7; Caesar Icgionibus 
transductiH ad oppidum constitit iuxtaquc niu- 
ruin caslra posuit; 1,16,4; Hulmoncusos . . . 
porlas aperuerunt uniuersiquo , et oppidani et 
iiiilitcH, obuiam gratulantes Antonio cxicrunt: 
1,18,2; (Jacsar cas culiorlcs cuni cxercilu sno 
. couiunxit Attiuuuiue (que om. /} iucolumem 
• diniisit: 1,18,4; 1,25,2-^4 u. p. IHTl; Fabius . . . praesidium ex saltu deiecit magnisque 
itineribus ad exercitum Afranii contendit: 1, 
37, 3 ; quo cognito a Petreio et Afranio ex 
aggere atque cratibus . . . celeriter suo ponte 
Afranius, quem oppido castrisque coniunctum 
habebat, legiones IIII (c) equitatumque om- 
nem traiecit duabusque (que om. aV;') Fabianis 
occurrit legionibus: 1,40,4; illi eum tumulum 
. . . magnis operibus muniuerunt (c) prae- 
sidiumque (que om. Naf) ibi posuerunt: 1,47, 
4; tempestas ex omnibus montibus niues pro- 
luit ac summas ripas flumiuis sujierauit pontes- 
que ambo . . . uno die interrupit: 1,48,2; noua 
religio iuris iurandi spem praesentis deditionis 
sustulit mentesque militum conuertit et rem ad 
pristiuam belli rationem redegit: 1,76,5; duas 
legiones suas antecedere, reliquas subsequi 
iussit, ut . . . castra facereut, eique negotio Q. 
Fufium Calenum legatum praefecit (1'aul; prae- 
ficit x; edd.): 1,87,4; sed Nasidianae naues 
nullo usui fuerunt celeriterque pugna excesse- 
ruut: 2, 7, 1 ; hanc super (c) contignationem 
. . . latericulo adstruxeruut supraque eum locum 
II tigna trausuersa iuiecerunt . . ., quibus 
suspenderent (-erunt af) eam contignationem, 
quae turri tegimeuto esset futura, supraque ea 
tigna derecto (c) transuersas trabcs iniecerunt 
easque (c) axibus religaueruut : 2,9,2; has 
trabes (c) paulo longiores atque eminentiores, 
quam extremi parietes erant, effecerunt (-rant 
a; Np., iJb.) . . ., eamque contabulationem 
summam lateribus lutoque coustrauerunt , ue 
quiil iguis hostium uocere posset, centonesque 
iusuper iniecerunt : 2, il, 3 ; storias autem . . . 
latas IIII pcdes fecerunt easque (eosque a) ex 
tribus partibus . . . circum turrim (c) prae- 
pcndentes rcligauerunt: 2, 9, 4; ita tuto ac sine 
ullo uulnere ac periculo sex tabulata exstruxe- 
ruut fencstrasque quibus in locis uisum est . . . 
in struendo <^c) reliqucruul: 2,9,8; maiore cum 
fiilucia ad altcrani turrim (c) aggerenuiue 
eruptioue pugnaueruul multunuiue igucm in- 
tuleruut: 2,14, 5; eo sex cohortcs praesidii causa 
ex prouincia misit Gaiumque Gallonium . . . 
oppido Gadibus praefecit; arma ouiuia priuatii 
ac publica in domum Gallouii contulit: 2, 18,2; 
(Carmonensium ciuitas) per se cohortcs eiecil 
( O" ; iuiecit OU ) portasque pracclusit : 2, 19, 
5; altera cx duabus legiouibus . . . c.v ciistris 
Varronis adstante et inspectiuitc ipso sigua 
sustulit seseque Uispalim (c) recepit atquo in 
loro et porlicibuH siuc nudeficio consedit : 2, 20, 
4; unum ipsius nauigiuni conteudil el fugero 
pcrseuerauit auxilio(|Uc tcmiicstatis (c) ox con- 
spcctu abiit (nbit Ulild), duo . . . soso in por- 1387 que (A. 1)) O a«) «)) 1388 tum receperunt: 2,22,4; omnis Vari acies terga 
uertit seque in castra recepit : 2, 34, 6 ; huc fru- 
mentum comportare, [castra munire,] materiam 
conferre coepit statimque iu Siciliam misit, uti 
duae legiones reliquusque equitatus ad se mit- 
teretur: 2,37,4; (luba) quae iieri uellet Vticae 
constituit atque imperauit diebusque (dett.; 
diebus eque (iiel aeque) x) post paucis se in 
regnum cum omnibus copiis recepit: 2,44,3; 
hoc et ad timorem nouarum tabularum tollen- 
dum minuendumque . . . et ad debitorum tuen- 
dam existimationem esse aptissimum existi- 
mauit. itemque praetoribus tribunisque <PK. 
(nel P. E.) trib. x) plebis rogationes ad popu- 
lum ferentibus non nullos . . . damnatos . . . 
in integrum restituit: 3,1,3.4; Bibulus . . . 
inanibus (nauibus) occurrit et nactus circiter 
XXX in eas indiligentiae (e) suae ac doloris 
iracundiam (e) erupit omnesque incendit, 
eodemque igne nautas dominosque nauium in- 
terfecit (-iicit 0) magnitudine poenae reliquos 
terreri (c) sperans: 3,8,3; ciues Romani . . . 
sese mimierunt et . . . ad extremum auxilium 
descenderunt seruosque omnes puberes liberaue- 
runt et praesectis omuium mulierum crinibus 
tormenta eflecerunt : 3, 9, 3 ; in proxima Uctauii 
castra inruperunt. his expugnatis eodem impetu 
altera simt adorti, [inde tertia et quarta] et 
deinceps reliqua, omnibusque eos castris expule- 
runt et magno numero interfecto reUquos atque 
ipsum Octauium in naues confugere coegerimt: 
3,9,7; (leges) duas promulgauit, unam, qua 
. . . donauit, aliam tabularum nouarum, im- 
petuque multitudinis in 0. Trebonium facto et 
non nullis uulneratis eum de tribunali detur- 
bauit: 3,21,1.2; Libo . . . Brundisium uenit 
insulamque, quae contra portum Brundisinum 
est, occupauit: 3,23,1; naues onerarias quas- 
dam nactus incendit et unam frumento onustam 
abduxit (abducit l) magnimique nostris terro- 
rem iniecit et noctu mihtibus ac sagittariis in 
terra (c) expositis praesidium equitum deiecit 
et adeo loci oportunitate profecit, uti ad Pom- 
peium litteras mitteret, naues reUquas . . . .-iub- 
duci et (a.cf) retici iuberet: 3,23,2.3; scaphas 
. . . circiter LX cratibus plut«isque contexit 
eoque milites delectos imposuit atque eas in 
litore . . . disposuit nauesque triremes duas . . . 
ad fauces portus prodire iussit: 3,24,1; subito 
Antonianae scaphae signo dato se in hostes in- 
citaueruut primoque impetu unam ex his *qua- 
driremibus cum remigibus defensoribusque suis 
ceperunt, reliquas turpiter refugere coegerunt: 
3,24,3; qua necessitate et ignominia permotus 
Libo discessit a Brundisio obsessionemque nostro- rum omisit : 3, 24, 4 ; nacti portum . . . eo naues 
introduxerunt . . . leuiusque tempestatis quam 
classis periculum aestimauerunt : 3, 26,4; magnis 
itineribus ad Antonium contendit atque . . . 
idoneum locum nactus ibi copias conlocauit 
suosque omnes castris (c) continuit ignesque 
fieri prohibuit : 3, 30, 5 ; (Scipio) legiones equi- 
tesque ex Syria deduxerat (-xit Ciacc.). sum- 
mamque in soIUcitudinem ac timorem Parthici 
beUi prouincia cum uenisset ac non nullae 
miUtum uoces cum audireutur sese . . . contra 
ciuem et consulem arma non laturos, deductis 
Pergamum atque in locupletissimas nrbes in 
hiberna legionibus maximas largitiones fecit et 
confirmandorum niiUtum causa diripiendas his 
ciuitates dedit: 3,31,4; hoc adeo celeriter fecit, 
M< . . . nimtiaretur, et quo iter expeditius face- 
ret, M. Fauonium . . . cum cohortibus VIII 
praesidio impedimentis legionum (e) reUquit 
castellumque ibi muniri iussit: 3, 36,3; turpem 
habuit exitum et noctu ne (c) conclamatis qui- 
dem uasis flumen transiit (Obf; transit ahl; 
edd.) atque in eandem partem, ex qua uenerat, 
rediit (Of ; redit ahl; edd.) ibique prope flumen 
. . . castra posuit: 3,37,4; Domitius . . . simu- 
lauit sese angustiis rei frumentariae adductum 
castra mouere uasisque miUtari more concla- 
matis progressus miUa passuum III loco idoneo 
et occulto omnem exercitum equitatumque con- 
locauit: 3,38,1; III cohortes Orici oppidl 
tuendi causa reUquit isdemque custodiam na- 
uium longarum tradidit: 3,39,1; is naues no- 
stras interiorem in portum (c) . . . reduxit et 
ad terram deligamt faucibusque portus nauem 
onerariam submersam obiecit et hiuc alteram 
coniimxit: 3,39,2; turrim (e) . . . opposuit et 
militibus compleuit tuendamque ad omnes re- 
pentinos casus tradidit: 3,39,2; Cn. Pompeius 
fiUus . . . ad Oricum uenit submers:unque 
nauem remulco multisque contendeus funibus 
abduxit (c) atque alteram nauem . . . pluribus 
adgressus nauibus . . . labore et multitudine 
telorum nostros uicit , deiectisque (Ald. ; de- 
fectisque x) defensoribus . . . eam nauem ex- 
pugnauit eodemque tempore ex (et al) altera 
parte mole tenui naturaU obiecta, quae (molem 
tenuit naturaliter obiectamque x; (Dt., Db.)) 
paene insulam oppidum efiecerat, quattuor 
(que add. Kran.; Dt.) biremes . . . in interi- 
orem portum (c) traduxit: 3, 40, 1. 2. 3. 4; 
tertio die [macedoniam] ad Pompeium per- 
uenit iuxtaque eum castra posuit et . . . fecit: 
3,41,1; Caesar longius bellum ductum (c) iri 
existimans et de ItaUcis commeatibus desperans 
. . . in Epirum rei frumentariae causa Q. Til- 1389 que (A. b) p aa) a)) 1390 lium et L. Canuleium legatum misit, quodque 
liae regiones aberant longius, locis certis Iiorrea 
constituit uecturasque frumenti iinitimis ciui- 
tatibus discripsit (Bilcheler ; descripsit x; edd.; 
imperauit f): 3,42,3.4; lios (colles) primum 
praesidiis tenuit castellaque ibi communiit (/"; 
-nit a}il; eiM.): 3,43,1; cum legio Caesaris 
nona praesidium quoddam occupauisset et mu- 
nire coepisset, buic loco propinquum et con- 
trarium collem Pompeius occupauit nostrosque 
opere probibere coepit et . . . impediebat: 3, 
45,2; Pompeiani hoc insolentius atque audacius 
nostros premere et instare coeperunt cratesque 
pro munitione obiectas propulerunt, ut (et 
Ciacc.) fossas transcenderent (-derunt Ciacc.): 
3,46,3; nostri uero . . . compluribus interfectis 
V omnino suorum amissis quietissime se rece- 
perunt pauloque citra eum locum aliis com- 
prehensis collibus munitiones perfecerunt: 3, 
46,6; neque uero conspectum aut impetum no- 
strorum tulerunt, primisque deiectis reliqui .se 
uerterunt et loco eesserunt: 3,51,2; hoc conse- 
dit loco atque eum communiuit omnesque ibi 
copias continnit: 3,51,8; quem Cae.sar . . . ab 
octauis ordinibus ad primipilum se traducere 
pronuntiauit ; . . . cohortemque postea duplici 
stipendio, frumento, ueste (c) , cibariis (c) 
militaribusque donis amplis.sime donauit: 3, 
53,5.6; itaque eo Q. {Njl; eoque Oah) Cale- 
num niisit eique ((illand.; etq. *; et C. Ciacc.) 
Sabinum et Cassium cum cohortibus adiungit 

[ (adiunxit Paiil) : 3, 55, 1 ; Caesar . . . aditus 
duos . . . magnis operibus praemuniuit castella- 
que his locis posuit: 3,58,1; quibus illi rebus 
permoti uniuersi Caesarem adierunt palamque 
de eorum iniuriis sunt questi et . . . addideniiit: 
3, 5!), 4 ; iUos secreto castigauit, quod quacstui 
equites haberent, monuitque, ut ex sua amicitia 
omnia exspectarent et ex praeteritis suis offi- 
ciis reliqua sperarent : 3, 60, 1 ; cuius aduentus 

1 Pompeianos compressit nostrosque firmauit: 3, 
65,2; sed tamen nostri uirtute iiiccrunt oxciso- 
que ericio primo in niaiora castra, post etiani 
iri castelliiin . . , inruporunt et . . . intcrfece- 
runt: 3,67,6; itaque uno tempore praesidiis 
omnibuB deductis et oppugnatione dimissa 
coactoqno in unum locum exercitu contionom 
apud mililes hiibuit liortatusque est, no ea . . . 
grauiter fcrrent: :i, 73, 1.2; reliquas (lcgiones) 
. . . eodem itinero pniomiHit paruoque sjmtio 
iiilorniisHO, ut et militnro iiiHtitutum soriiaioliir 
ot (juam seriHsiiuo (c) eius profectio cognosce- 
rctur, conclamari iussit statimque egresBus et 
nonisHiinum agmen coiisecutus coleriter ex con- 
spcolu ctastroriim discosHit: 3, 75, 2; exercitum e castris eduxit equitatumque praemisit ad 
nouissimum agmen demorandum, neque conse- 
qui potuit: 3,75,3; huic suos Caesar equites 
opposuit ex])editosque antesignanos admiscuit 
CCCC: 3,75,5; confecto iusto itinere eius diei, 
quod proposuerat Caesar, traductoque exercitu 
flumen Genusum ueteribus suis in castris contra 
Asparagium consedit militesque omnes intra 
ualluni castrorum (c) continuit equitatumque 
per causam pabulandi emissum confestim de- 
cumana porta in castra se recipere iussit: 3, 
76, 1 ; itaque praemissis nuntiis ad Cn. Domi- 
tium Caesar ei (c) scripsit et quid fieri uellet 
ostendit praesidioque Apolloniae cohortibus (c) 
IIII, Lissi I, III Orici relictis quique erant ex 
uulneribus aegri depositis per Epirum atque 
Athamaniam (c) iter facere coepit: 3,78,5; 
oppidum . . . expugnauit et ad diripiendum 
militibus concessit statimque ab oppido castra 
mouit et Metropolim uenit : 3, 80, 6 ; Metropoli- 
tae primo (c) . . . portas clauserunt niurosque 
armatis compleuerunt: 3, 81, 1 ; itaque ex castris 
exercitum eduxit aciemque instrnxit primo (c) 
suis locis pauloque a castris Pompei longius, 
continentibus uero diebus , ut : 3, 84, 2 ; iurauit 
se nisi uictorem in castra non reuersurum reli- 
quosque ut idem facerent hortatus est : 3, 87, 6 ; 
ex tertia acie singulas cohortes detraxit atque 
ex Iiis quartam instituit equitatuique opposuit 
et quid fieri uellet ostendit monuitque, eius 
diei uictoriam in earum cohortium uirtute cou- 
stare : 3, 89, 3 ; sed nostri milites . . . usu periti 
ac superioribus pugnis exercitati sua sponte 
cursum represseruut et ad medium fere spatium 
constiterunt, ne consumptis uiribus adpropin- 
quarent, paruoque iiiterniisso temporis sp:itio 
ac rursus rcnouato cursii pila niiserunt celoriter- 
que . . . gladios strinxerunt: 3,93,1; nam et 
tela missa exceperunt et impetum legionum 
tulerunt et ordines (c) conseruarunt pilisque 
niissis ad gladios redierunt: 3, 93, 2; 93,3«. \i. 
c) a); illae (c) (cohortos) coleritor procuourio- 
runt infcstisque signis tanta (infostis sigiiis 
tantaque 1'anl) ui in Pompei oquites im])otum 
fecerunt, ut: 3,93,5; eodem imfietu cohoitos 
sinislrum cornu pugnantibus (c) etiam tum 
ac resistentibus in acie Pompeianis circumie- 
runt eosque a lergo sunt *adorlao: 3, 93, 6,- sed 
Pomiicius, iit eciuitatum suum ])ulsuni uidit 
atquo . . . animiim uiliiortit, aliis quoqiio (A/).; 
iiliisquo (//'; :diisquo (iiiam maxiiiio ///"^ iliffisus 
acie excessit iirotinusque so in castra equo con- 
tulit et . . . inquit: 3,94,5; Pompeius . . . de- 
ciimiiim ])()rta sc cx cnstris eiocit j)rotinusque 
e^juo cilato Larisani conloiulit: 3,96,3; iieiiue 1391 que (A. b) l aa) — 1}) aa)) 1392 ibi constitit, sed eadem celeritate . . . ad mare 
peruenit nauemque frunientariam conscendit: 
3, 96, 4 ; Caesar copias suas diuisit partemque 
legionum in castris Pompei remanere iussit, 
partem in sua castra remisit, IIII secum legio- 
ues duxit commodioreque itinere Pompeianis 
occurrere coepit et progressus milia passuum 
VI aciem instruxit: 3,97,3; omnes conser- 
uauit militibusque suis commendauit, ne qui 
eorum uiolaretur: 3, 98, 2; hac adhibita diligen- 
tia ex castris sibi legiones alias occurrere et 
eas , quas secum duxerat , in uicem requiescere 
atque in castra reuerti iussit eodemque die 
Larisam peruenit: 3, 98, 3; D. Laelius cum 
classe ad Brundisium uenit eademque ratione, 
qua factum a Libone antea demonstrauimus, 
iusulam obiectam portui Brundisino tenuit: 3, 
100, 1 ; Vatinius . . . scaphis elicuit naues Lae- 
liauas atque ex his longius productam unam 
quinqueremem et minores duas in angustiis 
portus cepit, itemque per equites dispositos 
aqua prohibere classiarios iustituit: 3,100,2; 
prius Cassius ad Messanam nauibus aduolauit, 
quam Pomponius de eius aduentu cognosceret, 
perturbatumque eum nactus nullis custodiis 
neque ordinibus certis magno uento et (atque 
f) secundo completas onerarias naues (et add. 
«') taeda et pice et stuppa reliquisque rebus, 
quae sunt aptae (e) ad incendia, in Pom- 
ponianam (c) classem immisit atque omnes 
naues incendit: 3,101,1.2; Cassiusque ad Sul- 
picianam inde classem profectus est Vibonem 
adplicatisque nostris ad terram nauibus . . . 
pari atque antea ratione [egerunt. cassius] secun- 
dum nactus uentum onerarias naues . . . ini- 
misit: 3, 101,4. 5; milites . . . .sua sponte naues 
conscenderunt et a terra soluerunt impetuque 
facto in Cassianam classem quiuqueremes (c) 
duas . . . ceperunt: 3,101,6; amici regis . . . 
his, qui eraut ab eo missi, palam liberaliter 
responderunt eumque ad regem uenire iusse- 
runt: 3,104,1; milites tamen omnes in armis 
esse iussit regemque hortatus est, ut . . . lega- 
tos ad Achillam mitteret: 3,109,3; sed rem ob- 
tiuuit Caesar omnesque eas uaues et reliqu.as, 
quae erant in naualibus , incendit , quod . . . 
nou poterat, confestimque ad Pharum nauibus 
milites exposuit : 3, 111, 6 ; interim filia minor 
Ptolomaei . . . ad (c) Achillam sese ex regia 
traiecit unaque bellum admiuistrare coepit: 3, 
1 12, 9. 

b) |>ass.: magnus ibi uumerus pecoris re- 
pertus multique in fuga sunt compre- 
hensi atque interfecti: V21,6; tum ex omni parte lapidibus coniectis deturbati turris- 
q ue succensa (succisa Np.) est: V43,7. 

c) act. et pass. : L. Torquatus . . . portas 
aperuit et se atque oppidum Caesari dedidit 
incolumisque ab eo conseruatus est: 3, 
11,4; multa suppliciter locutus est, ut de sua 
atque omnium salute debebat, silentioque ab 
utrisque militibus auditus : 3, 19, 3 ; \ 

aegreque tunc sunt retenti, quin *in oppi- 
dum inrumperent, grauiterque eam rem 
tulerunt: 2,13,4. 

pfi) iufin.: plerosque Belgas esse ortos a 
(c) Germanis Rhenumque antiquitus traduc- 
tos propter loci fertilitatem ibi consedisse 
Gallosque, qui ea loca incolerent, expu- 
lisse: 114,1; (se) satis iam fecisse officio satis- 
que supplicii tulisse: 1,84,3; t neque 

enim sex legiones alia de causa missas in 
Hispaniam septimamque ibi conscriptam 
neque -^ tot tantasque classes paratas neque 
submissos duces rei militaris peritos: 1,85,6. 

»/) ppf. (ind.) ; aa) act. : (III 17, 3 u. p. 1383;) 
nam (c) cum omnibus suis domo excesse- 
rant Khenumque transierant: IV 14, 5; illa pars 
equitatus Vsipetum et Tencterorum, quam 
supra commemoraui praedandi frumentandique 
causa Mosam transisse . . ., se . . . in fines 
Sugambrorum receperat seque cum iis (c) con- 
iunxerat: IV 16, 2; Sugambri flnibus suis ex- 
cesserant suaque omnia exportauerant seque 
in solitudinem ac siluas abdiderant: IV 18,4; 
hi . . . Germanos atque Ariouistum sibi adiun- 
xerant eosque ad se magnis iacturis pollicita- 
tionibusque perduxerant: VI 12, 2; hunc omnem 
locum copiae Gallorum compleuerant fossam- 
que (que om. P) et maceriam (c) sex (o) in 
altitudinem pedum pr.aeduxeraut (prod. [i): 
VII 69, 5 ; hi manus ferreas atque harpagones 
paaaueraut magnoque numero pilorum , tragu- 
larum rehquorumque telorum se iustruxerant: 
1,57,2; Massilienses post superius incommo- 
dum ueteres . . . naues refecerant summaque 
industria armauerant . . . piscatoriasque adiece- 
rant atque contexerant: 2,4,1.2; L. Caesar 
filius . . . ueritus[que] nauium multitudinem 
ex alto refugerat adpulsaque ad proximum 
litus trireme constrata et in litore relicta pedi- 
bus Hadrumetum profugerat ( Oiui. ; perfug. 
X; edd.): 2,23,3; hiemare Dyrrachii . . . con- 
stituerat , ut mare transire Caesarem prohibe- 
ret, eiusque (eius Lips.) rei causa omni ora 
maritima cla.ssem disposuerat: 3,5,2; a publi- 
cauis . . . pecuniam exegerat et ab isdem inse- 
quentis anni mutuam praeceperat equitesque 1393 que (A. 1)) Tj) y.x)-l) /y)) 1394 toti prouinciae imperauerat : 3,31,2; has (an- 
gustias) sublicis in terram demissis (e) prae- 
saepserat terramque adgesserat (adiecerat a,- 
I\'p.. Dt.): 3,49,4; his ... magistratus man- 
dauerat atque eos . . . in senatum legendos 
curauerat agrosque iu Gallia ex (et a) liostibus 
captos praemiaque rei pecuniari.ie magna tri- 
buerat locupletesque ex egentibus fecerat: 3, 
59,2; quae gens paucis ante mensibus ultro ad 
Caesarem legatos iniserat, ut suis omnibus 
facultatibus uteretur, praesidiumque ab eo mili- 
tum petierat : 3, 80, 1 ; reliquas inter aciem me- 
diam comuaque interiecerat (-rant a) numero- 
que cohortes CX expleuerat : 3, 88, 3. 

'fifi) pass. : castra oportunis locis erant posita 
ibique castella (posita VIII castellaque RMenge) 
XXIII facta: VII 69, 7. 

yy) act. et pass. : qui cum ex fuga Pom- 
peium sequerentur atque in insulam uenissent, 
oppido ac portu recepti non erant, missisque 
ad eos nuntiis, ex (e) his locis discederent, 
contra uolimtatem suam (c) naues soluerant 
( Vasc. ; soiuerent af; soluerunt Nld; edd.) : 3, 
102,7. 

{)■) futur. (inf.): se id, quod in Neruiis (c) 
fecisset, facturum finitimisijue imperaturum, 
ne . . . iniuriam iuferrent: 1132,2; inter se 
coniuraut nihil nisi communi consilio acturos 
eundemque omnes (c) fortunae exitum esse 
laturos: 1118,3; huc (se) iturum (iter facturum 
[i) per fines Remorum eorumque agros popu- 
laturum ac prius quam id faciat, castra Labieni 
oppugnaturum : V 5(j, 5. 

t) tempora diuersa; aa) praes. et perf. ; 
a): (impetrat . . . obsidesque uti . . . dent 
perfecit (J/Cfl): 19,4 ti. p. ms :) sub- 
ducit equitatumque . . . misit: 1 24, 1 u. p. 1382 ; 
(tinem facit (a) seque . . . recepit: I 46, 2 
ib.;) proeliantur equosque . . . adsuefecerunt 
(-faciuut (i): IV 2,3 u. p. 1S69; ipse iter in 
Macedoiiiam parare incipit paucisque post die- 
bus est profectus : 3, 33, 2 ; (redit ibique . . . 
posuit: 3,37,4 u. p. 1388;) ^ came 

uiuunt pellibusque sunt uestiti: V14,2 
u. p. 1369; — non admittitur . . . infecta- 
que re sese . . . recepit: 3,57,5 n. p. 1378 c). 

b) : (accepit exercitumque ducit: 1113,1 
u. p. 1369; resjMjndit (a) ob-sidesque . . . .id- 
duci iubet: IV 18, 3 H'.:} (legati uenerunt ... 
seque . . . facturos poUicentur (a) : IV 22, 
1 u. p. 1403 extr.;) (consedit, conuoeatisque 
. . . praefeclis . . . demonstrat: VIIdG, 3 u. 
p. 1372;) (constitit aciemque instruit: ],()5, 1 
u. p. 1376: iuBsil . . . eique ncgotio . . . pnic- 
licit: 1, 87, 4 «. p. 1386; perseuerauil auxi- 

l.oxic. ('ttunar. 11, lioque . . . abit (Obld): 2,22,4 *.; 3,43,1 
p. 1389;) (misit eique . . . adiungit : 3, 55, 1 
■ib.;) ^ nec minimam partem temporis 

equitum uim caetrati sustinere potuerunt 
omnesque ab iis (e) circumuenti in conspectu 
utriusque exercitus interficiuntur: 1,70,5; 
— responsum est ab altera parte A. Var- 
ronem profiteri se . . . uenturum atque una 
uisunim (c), quem (c) ad (c) modum (e) tuto 
legati uenire et quae uellent exponere possent; 
eertumque ei rei tempus constituitur: 
3, 19, 3. 

c): neque se . . . contra populum Romanum 
(omnino add. !i) coniurasse, paratosque 
esse et obsides dare et imperata facere et 
oppidis recipere et irumento ceterisque rebus 
iuuare: 113,3; plerosque Belgas esse ortos a 
(c) Germanis Rhenumque antiquitus traductos 
propter loci fertilitatem ibi consedisse Gallos- 
que. qui ea loca incolerent, expulisse, solosque 
esse, qui patrum nostrorum memoria . . . Teuto- 
nos Cimbrosque intra fines (o) suos ingredi 
prohibuerint (c): II 4, 1.2; pollicitos ex eo nu- 
mero electa (c) (milia) sexaginta totiusque belli 
imperium sibi postulare: 114,5; trans id flumen 
omnes Neniios consedisse aduentumque ibi Ro- 
manoruni exspectare una cum Atrebatibus (c) 
et Veromanduis : 1116,2; sese omnia de pace 
expertum nihil adhuc effecisse ; id (idqne Paid) 
arbitrari (effecisse; id adtl. Madu.; om. x; edd.) 
uitio factum eorum , quos : 3, 57, 2. 

fj^) inipf. et ppf.; a): confines erant hi 
Senonibus ciuitatemque patrum memoria 
coni unxerant: VI3,5; quae res nota erat 
Pompeio, delata per Allobrogas perfugas, ma- 
gnumque nostris attulerat (attulit V; alLatura 
erat Paul) incommodum : 3, 63, 5. 

b) : Heluetii iam per angustias et fines Sequa- 
norum suas copias traduxerant et in Haeduo- 
rum fincs peruenerant eorumque agros 
populabantur: 111,1; hunc pro suis bene- 
ficiis Caesar idoneum iudicauerat, quem cum 
mandatis ad Cu. Pompeium mitteret, eundem- 
que apud Cn. Pompeium auctoritatem habere 
intellegebat: 3,10,2; ^ sed Pompeius suis 

praedixerat, ut (c) Caesaris impetum e.\ci- 
perent ncue (neque /(/) se loco mouerent aciem- 
que cius distrahi patcrentur ; iilque admonitu 
C. Triarii fecisse dicebatur (uidebatur Nhl}: 
3, 92, 1. 2. 

yy) prues. et iinpf.; o): non respuit con- 
dicionem Caesar, ianique eum ad sanitntem 
reuerti arbitrabat ur, cuui . . . polliceretur, 
ni:igii!iiiic|Uf iii speiii uciiirlial . . . fore, uti 
perliuaciii ilesistcret: 1 -12,2; (\' 53,4 u. p. 1379 

88 1395 que (A. b) i) yy) - X> ««)) 1396 e);) magna utrimque multitudo conuenit, ma- 
gnaque erat exspectatio eius rei, atque oranium 
animi intenti esse ad pacem uidebantur: 3, 
19,4. 

li) : C. Curio in Africam profectus ex Sicilia 
et iam ab initio copias P. Attii Vari (c) despi- 
ciens duas legiones ex IIII, quas acceperat (c) 
a Caesare, D equites transportabat biduo- 
que et *nocte *in nauigatione consumpta ad- 
pellit ad eum locum, qui: "2,23,1; quo essent 
[eae] delatae primis diebus ignorabant. cogni- 
taque re diuersa sibi ambo consilia rapiunt: 3, 
30, 1. 2. 

(J(}) iiiipf. et perf.: Sabinus idoneo . . . loco 
castris sese (c) tenebat, cum Viridouix 
contra eum duorum (c) milium spatio eouse- 
disset cotidieque productis copiis puguandi po- 
testatem faceret, ut iam . . . Sabinus . . . 
etiam nostrorum militum uocibus non uihil car- 
peretur; tantamque opinionem timoiis prae- 
buit, ut: 11117,5.6; 3,G3, 5 ?«. [i[i) o); Cae- 
sar omnibus rebus relictis persequendum sibi 
Pompeium existimauit . . . et (CC) quautum- 
cumque itineris equitatu efficere poterat, cotidie 
progrediebatur legionemque unam minoribus 
itineribus subsequi iussit: 3,102,1; t quod 
se facturos minabantur, aegreque tuuc 
suut retenti, quin */« oppidum inrumperent, 
grauiterque eam rem tulerunt: 2,13,4. 

es) ppf. et pf.: (effecerant (a) . . . eam- 
que . . . coustrauerunt: 2,9,3 u.p. 1386;) 
deduxerat . . . fecit: 3,31,3.4 u. p. 1388; f 
(recepti non erant missisque . . . nuntiis 
. . . soluerunt (kl; ecld.): 3,102,7 u. t]) yy).) 

tC) f"t- et praes. : quae ab reliquis Gallis 
ciuitates disseutirent, bas sua diligentia adiunc- 
turum atque uuum consilium totius Galliae 
effecturum, cuius consensui ne orbis quidem 
terrarum possit obsistere; idque se prope iam 
effectum liabere: VII29,6. 

x) bina uerba, quae peuilent ex particulis 
aiil relatiuis; aa) postea (|unm: postea uero 
quam (Paul; cum x; edd.) Caesarem ad Mas- 
siliam detineri coguouit, copias Petrei cum 
exercitu Afranii esse coniunctas, magna auxilia 
conuenisse, magna esse in spe atque exspectari, 
et consentire omnem citeriorem prouinciam, 
quaeque postea acciderant, de angustiis 
ad Ilerdam rei frumentariae . accepit, atque 
haec ad eum *elatius atque inflatius Afranius 
perscribebat (praescr. o//), se quoque ad motus 
fortunae mouere coepit: 2,17,3. 

fip) ubi : u b i circumiecta multitudine hominum 
totis moenibus undique in murum lapides iaci 
coepti sunt murusque defensoribus nuda- tus est: 116,2; sed ubi paulatim retorqueri 
agmen ad dextram (c) conspexerunt iamque 
primos superare regionem castrorum animum 
aduerterunt, nemo erat adeo tardus: 1,69,3; 
nam ubi (illi Paul) tantos suos labores et ap- 
paratus male cecidisse uiderunt indutiisque per 
scelus uiolatis suam uirtutem inrisui fore per- 
doluerunt . . ., instituerunt: 2,15,1; quod ubi 
sine recusatione fecerunt passisque palmis pro- 
iecti ad terram flentes ab eo salutem petiue- 
runt, consolatus consurgere iussit: 3, 98, 2; ^ 
quod ubi hostes uiderunt ea, quae diu longo- 
que spatio refici non posse sperassent, pauco- 
rum dierum opera et labore ita refecta, ut . . . 
noceri (non) posset, eodemque exemplo sen- 
tiunt totaui urbem . . . muro turribusque 
circummuniri (c) posse, ut ipsis consistendi in 
suis munitionibus locus non esset, cum paene 
inaedificata [in] muris ab exercitu nostro moenia 
uiderentur ac telum manu coiceretur, suorum- 
que tormentorum usum (c) ... *8patii *pro- 
pinquitate interire parique condicioue ex muro 
.ac turribus bellandi data se uirtute nostris 
adaequare non posse intellegunt, .ad e.asdem 
deditionis condiciones recurrunt : 2, 16, 1- 3. 

yy) dum: interim, dum de condicionibus 
inter se agunt longiorque consulto ab 
Ambiorige instituitur sermo (sermo .ab A. 
instit. [i) , paulatim circumuentus interficitur: 
V37, 2; 1 exspectare uero, dum hostium 

copiae augerentur equitatusque reuer- 
teretur, summae dementiae esse iudicabat: 
IV 13, 2. 

(J(5) (luoad: neque finem sequendi fecerunt, 
quoad (dk; quod AQh : quo BMa) subsidio 
contisi equites . . . praecipites hostes egerunt 
magnoque (que om. fi) eorum numero (num. 
eor. [i) interfecto neque sui colligendi neque 
consistendi aut ex essedis (c) desiliendi facul- 
tatem dederunt: V17,4; t (quoad 

legioues collocasset ([i) munitaque hiberna 
cognouisset: V24, 8 u, p. 1362 extr.) 

ee) eum; a) c. iml.: iamque . . . apparab.ant, 
cum matres familiae repente in publicum pro- 
currerunt (procurrerant [i) flentesque pro- 
iectae ad pedes suorum omnibus precibus pe- 
tierunt (-iuerunt p), ne: VII 26, 3; (cum 
cognouit quaeque . . . acciderant . . . 
accepit: 2,17,3 u. aa);) % haec cum 

machinationibus immissa in flumen (c) defixe- 
rat festucisque (c) adegerat, . . . statue- 
b.at : IV 17, 4. 

b) c. coui.; aa) impf.: cum ciuitaa . . . 
armis ius suum exsequi conaretur multi- 1397 que (A. l)) /.) ee)) 1398 tudinemque horainum ex agris magistratus 
cogerent, Orgetorix mortuus est: 14,3; cum 
*diuergae *Iegiones aliae alia in parte hostibus 
resisterent saepibusque densissimis . . . inter- 
iectis prospectus impediretur: 1122,1; ibi cum 
alii fbssas complerent, alii multis telis coniectis 
defeusores uallo mmiitionibusque depellerent, 
auxiliaresque , quibus ad pugnam non multum 
CrassuH confidebat, lapidibus telisque submini- 
strandis et ad aggerem caespitibus comportan- 
dis speciem atque opinionem pugnantium prae- 
bcrent, cum item ab hostibus constanter ac 
non timide pugnaretur telaque ex loco superiore 
missa non frustra acciderent (e) , equites . . . 
renuntiauerunt : III 25, 1 ; ut, cum undique <c) 
fiamma torrerentur maximaque telorum multi- 
tudine premerentur suaque omnia impedimenta 
atque omnes fortuniw confiagrare intellegerent, 
. . . decederet nemo: V43,4; cum is (e) mu- 
rum hostium paene contingerct et (om. cc) Cae- 
sar ad opus consuetudine excubaret militesque 
hortaretur . . ., est animaduersum : VII 24, 2; 
cum in omnibus locis consumpta iam reliqua 
parte noctis pugnaretur semperque hostibus spes 
uictoriae redintegraretur , eo magis, quod . . . 
animaduertebant , semperque ipsi recentes de- 
fessis succederent omnemque Galliae salutem 
in illo uestigio temporis positam arbitrarentur, 
accidit: VII 25, 1; 35,1 tc. p. 13S7 ff); summis 
copii» castra oppugnata demonstrant, cum 
crebro (o) integri defessis succederent nostros- 
que adsiduo labore defatigarent : VII 41, 2; cum 
uultus Domitii cum oratione non consentiret at- 
que omnia trepidantius timidiusquc ageret, quam 
sujwrioribus diebus consuesset, multumque cum 
suis consiliandi causa secreto . . . conloqueretur, 
concilia conuentusque hominum fugeret, res 
diutius tegi dissimularique non potuit: 1,19,2; 
ubi cum quosdam eius niunicipii sollicitaret 
cquitibusque Caesaris Gallis uUiue Hispauis 
. . . pecuniam poUiceretur, ab his cst inter- 
fcctUB : 3, 22, 3 ; haec cum in Achaia atque apud 
Dyrrachium gererentur Scipionemquc in Mace- 
doniam ueuisse constaret , . . . mittit: 3,57,1; 
cum portam quaerercnt castrorumquc cam mu- 
nitioncm esse arbitrarcntur: 3,()H,2; exercitum 
cnm niililari morc ad pugnam cohorlarctur 
suaque in eum perpetui temjioris oflicia j^racdi- 
caret, in priniis commemorauit: 3,90,1; de liis 
relnis cum ageretur ainid Caesarom isque rau- 
xime uellet pro communi amico atque arbitro 
cimtrouersias rcgum coraponcre, . . . nuntiatur: 
3,109,1; l'othinns, cuni ad Achillam nuntioH 
mitterct liortaretnrque, ue negotio desisteret 
neue animo deliccrct, (et atld. aj) indicutis deprehensisque internuntiis a Caesare est inter- 
fectus: 3,112,11. 

I)b) ppl. : qui cum eum in itinere conuenissent 
seque ad ])edes (c) proiecissent suppliciterque 
locuti flentes pacem petissent atque . . . iussisset, 
paruerunt: 127,2; cum dies hibernorum com- 
plures transissent frumentumque (et frumentum 
p) eo comportari iussisset, . . . certior factus est : 
1112,1; cum iam amplius horis sex (o) con- 
tinenter pugnaretur ac non solum uires, sed 
etiam tela nostros deficerent atque hostes acrius 
instarent languidioribusque nostris uaUum scin- 
dere et (ac f) fossas complere coepissent res- 
que esset iam ad extremum perducta casum, 
. . . adcurrunt (c) : III 5, 1 ; cum ad arma mili- 
tes concurrissent uehementerque ibi pugnatum 
esset, . . . impetrauit: 11122,4; ad quarum 
initiura siluarum cum Caesar (caesar cum [i) 
peruenisset castraque munire instituisset , . . . 
euolauerunt: 11128,3; qui cum ad fines regni 
sui Babino Cottaeque praesto fuissent frumen- 
tumque in hiberna comiJortauissent, . . . suos 
concitauerunt: V 26, 2; cum celeriter nostri 
arma cepissent uallumque ascendissent atque 
. . . superiores fuissent, . . . hostes suos . . . 
reduxerunt: V26,3; sed cum prope Dyrrachium 
Pompeius constitisset castraque metari iussis- 
set, . . . Labieuus procedit iuratque: 3,13,3; 
ipse cum Casilinum uenisset unoque tempore 
signa eius militaria atque arma Capuae essent 
comprensa (c) et . . ., consilio destitit: 3,21, 
5; qui cuni essent progressi primaeque turnuie 
insidias intrauissent, . . . coeperunt: 3,38,3. 

cc) impf. et pitf. : cum . . . instarent 
languidioribusque nostris . . . complere coe- 
pissent resque esset . . . perducta: III 
5, 1 u. 66); ut, cum ab liibernis Ciceronis 
miliu passuum abesset circiter (c) LX (o) 
eiKjue posl horum nonam diei Caesar peruenis- 
set, ante mcdiam noctem . . . clamor orcre- 
tur (c): V53, 1; 1 cum ad oppidum ac- 

cessisset castraque ibi poneret: 1113, 
3; cum prima legio in castra uenisset reliquae- 
que legiones magnum spatium abessent: II 17, 
2; cum Viridouix contra eum duorum (c) mi- 
lium sputio consedisset cotidieque productis 
copiis ])ugnandi potestatem faceret: 11117,5; 
cum i^rope oniias ciuitas eo conuenis.set docere- 
lurque paucis (conuenisse doceretur pcrpaucis 
^IC^) clam conuocatis alio loco, alio tcmpore, 
atquo oportuerit, fratrem u (et i>'il/) frntre 
rcnuntiiitum: VII 33,3; cum . . lcgiones Fa- 
biaiuu! duac llumcn transisscnt irapeilinuMilaquc 
et omnis cquitutus scquerctur, subito ui ucn- 
torum (c) et nquae mngnitudinc pons cst iii- 

88* 1399 que (A. Ii) X) ee) - Cr» 1400 terruptus: 1,40,3; hoc cum esset niorlo pugna- 
tum continenter horis quinque nostrique grauius 
a multitudine premerentur: 1,46,1. 

CC) uuod; o) c. ind. ; aa) praes. : fortissimi 
sunt Belgae, propterea quod a cultu atque hu- 
manitate prouinciae longissime absunt minime- 
que ad eos mercatores saepe commeant atque 
ea, quae ad efFeminandos animos pertinent, 
important proximique sunt Germanis: 11,3.4; 
propterea quod inter fines Heluetiorum et AIlo- 
brogum . . . Rhodanus fluit isque non nullis 
locis uado trausitur: 16,2; propterea quod Rhe- 
num attiugunt multumque ad eos mercatores 
uentitant: IV3, 3; in reliquis uitae institutis 
hoc fere ab reliquis diflerunt, quod suos liberos 
. . . palam ad se adire non patiuntur fllium- 
que puerili aetate in publico iu couspectu patris 
adsistere turpe ducunt : VI 18, 3. 

66) impf.: propterea quod pro uallo carros 
obiecerant et e loco superiore in nostros uenien- 
tes tela coiciebant et non nulli inter carros 
raedasque {Meiser; rotasque A'; edd.) mataras 
ac tragulas subiciebant nostrosque uulnerabant : 
126,3; in primis quod Haeduos fratres consan- 
guineosque saepe numero a senatu appellatos 
in seruitute atque in dicione uidebat Germano- 
rum teneri eorumque obsides esse apud Ario- 
uistum ac Sequanos intellegebat : I 33, 2 ; quod 
nostrae naues tempestatibus detinebantur sum- 
maque erat uasto atque aperto mari, magnis 
aestibus, raris ac prope nullis portibus difficul- 
tas nauigandi: 11112,5; nam quod intellege- 
bant maximas nationes , quae proelio conten- 
dissent, pulsas superatasque esse, continentes- 
que sUuas ac paludes (quas add. (i) habeb;mt, 
60 se suaque omnia contulerunt: III 28, 2; quod 
hi neque ad concilia ueniebant neque imperio 
parebant Germanosque Transrheuanos sollicitare 
dicebantur: V2, 4; quod summa auctoritas au- 
tiquitus erat in Haeduis magnaeque eorum 
erant (erant om. p) clientelae: VI 12,2; quod 
instituto Caesaris semper duae (o) legiones pro 
castris excubabant (-barunt ^) pluresque par- 
tilis temporibus eraut in opere: VII 24,5; quod 
senatus in urbe habebatur Pompeiusque aderat 
(aberat Vict. ; Db.) : 1, 2, 1 ; quod erat (nauis) 
sine mintibus priuatoque consilio administra- 
batur: 3,14,2; quod is iracundia summa erat 
inimicitiasque habebat etiam priuatas cum Cae- 
sare ex aedihtate et praetura (consulatuque 
add. Paul) conceptas: 3,16,3; quod tanta dili- 
gentia omnia litora a Pompeianis tenebantur 
classesque ipsius, quas hieme in Sicilia, Gallia, 
Italia fecerat, morabantur: 3,42,3; quod Pom- 
peius insidias timens , . . munitionibus ad- propinquare aliquamdiu non audebat equites- 
que eius angustiis atque his (angustis portis 
atque his x,; angustiis portLsque Ald.; angiportis 
atque uiis Landgraf; portis del. Np.) a (c) 
Caesaris militibus occupatis ad insequendum 
tardabautur: 3, 70, 1 ; *{ quod angusta re 

frumentaria utebatur quodque Pompeius 
multitudine equitum ualebat: 3,43,2. 

cc) ppf. : quod multi Gallicis (e) tot bellis 
defecerant longumque iter ex Hispania *[ma- 
gnum] numerum deminuerat et grauis autumnus 
in Apulia circumque Brundisium ex saluber- 
riuiis Galliae et Hispaniae regionibus oiunem 
exercitum ualetudine temptauerat : 3, 2, 3 ; quod 
Pi)nipeius huec prouiderat (-dcbat \) et superio- 
ribus diebus praedae loco Parthinos habuerat 
frumentumque omne conquisitum spoliatis eflTos- 
sisque eorum domibus per equites comportarat: 
3,42,5; quos Pompeius, quod erant honesto 
loco nati et instructi liberaliter magnoque 
comitatu et multis iumentis uenerant uiri- 
que fortes habebautur et in honore apud Cae- 
sarem fuerant (fuerunt NOx ; Db.) , quodque 
nouum et praeter consuetudinem acciderat, 
omnia sua praesidia circumduxit atque osten- 
tauit: 3,61,1. 

bti) ppf. et impf.: quod omnem apparatum 
belli, tela, arma, tornienta ibi conlocauerat 
frumentumque exercitui nauibus suppor- 
tabat: 3,44,1; 61,1 ?«. cc). 

(cc) i»f. et impf.: VII 24, 5 u. 66).) 

6) c. coni.; oo) impf.: quod soli ne ui oc- 
culto quidem queri neque auxilium implorare 
auderent absentisque Ariouisti crudelitatem 
uelut si coram adesset horrerent : I 32, 4 ; do- 
luisse se, quod populi R. beneficium (c) sibi 
. . . ab inimicis extorqueretur ereptoque se- 
menstri imperio in lubem retraheretur: 1,9,2; 
quod suis non subuenissent, quod de colle non 
decederent (c), quod uix equitum incursus sus- 
tinerent conlatisque in unum locum signis con- 
ferti neque ordines neque signa seruarent: 1, 
71,3; 1 quod sua uictoria tam insolenter 

gloriarentur quodque tam diu se impune 
iniurias *wtulisse admirarentur: 114,4. 

66) perf. : quaerunt, rectene se illi sint com- 
missuri, et quod non ab initio fecerint 
armaque (arma qui a; arma f; arma quod 
/(/,■ armaque quod Paul) cum hominibus 
necessariis et consanguineis contulerint que- 
runtur: 1,74,2; an paenitet uos, quod saluum 
atque incolumem exercitum . . . traduxerim? 
quod classem hostium primo impetu adueniens 
profligauerim ? quod bis per biduum equestri 
proelio superauerim? quod ex portu sinuque 1401 que (A. b) )t) CO -U)) 1402 aduersariorum CC naues oneratas abduxerim 
(Ciacc; addux. z; Np. , Db.) eoque illos coni- 
pulerim, ut: 2,32,12. 

cc) Pl»f. : quod Ariouistus . . . iii eorura fiiii- 
Inis consedisset lerliamque partem agri 
Sequani, qui esset optinius totius Galiiae, oc- 
cupauisset et nuiic . . . iuberet: 131,10; 
gratias agit . . . Gaditanis , quod conatus ad- 
uersariorum infregissent seseque iii libertatem 
uindicassent: 2,21,1; t quod eius opera 

\ stipendio liberatus esset . . . quodque ei 
et (om. p) filius et fratris filius a (e) Caesare 
remissi (inissi .4^/p) essent: V27, 2. 

'/'/) quoniam: quod antea de conloqnio po- 
stulasset, id per se fieri licere, quoniam pio- 
liius accessisset seque id sine periculo 
facere posse existimaret (i?-P; existiuiare 
a; ald.}: 142,1. 

(H^) ut (oaiLsale): hic dies . . . huiic habuit 

euentum, ut . . . maximus numerus hostium 

uulneraretur atque interficeretur , ut se sub 

ipso uallo constipauerant recessumque 

I primis ultimi non dabant: V43, 5. 

u) si: si in eo manerent, quod conucnis- 
set, atipendiumque quotannis penderent: 
I 36, 5. 

XX) etsi: Caesar militcs cohortatus (est add. 
X; del. Steph.) , etsi totius diei contliienti 
labore erant confecti noxque iam sube- 
rat, tamen muuitione liunicn a nionte scclusit: 
3, 97, 4. 

XX) q»'; o) c. ind.; aa) pracs.: quae sunt 
. . . Oceanum<iiie attiugtint: 1134 u. 
p. 136!); (parte quadam cx Klieno recepta, quac 
appcllatur Vacalus, insulam (Aimoin.; cik; 
que {ucl quae) (uhl. X; Friy.) efticit Rataiio- 
rum: IVIO, 1;) per Arduenuam siluani, quao 
est totius (ialliae inaxima atque ab (c) ripis 
Kheni fiiiibusque Trcuerorum ud Neruios per- 
tinet milibusque (et niilibus (i) amplius quin- 
gentis (CC) in longitudinem patet: V12i), 4; 
edito loco , qui appellatur 1'etra aditumque 
habet nauibus mediocrem atcjue eiis a quibus- 
dam protegit uentis: 3,42,1; 1 imperaiit 

. . . XXX (milia) uniuersis ciuitatibus, quac 
Oceanum attiiigunt quaoque corum coii- 
suetudiiie Aremoricae appollantur: VII 75, 
4; - iuinentis, quibus maxiiiic (ialli delcc- 
taiitur (gallia delectatur (i) quacquo iiu- 
pciiso ((■) parant prclio, . . . importatis non 
utuntur: IV 2,2. 

bb) inipf. : Alhicos, barbaros homines, qui 

I in coruin fide aiiti(|uitus erant montosijue 

siipra Massiliam incoleliant, ad se uocauc- 

rant: 1,34,4; (tempus aiiteui (u) erat dinicilli- mum , quo neque frumenta in j hibernis erant 
neque (ex hibernis erant nouaque E. Eoffm.) 
multum a maturitate aberant ac ciuitates exi- 
nauitae: 1,48,5;) L. Torquatus, qui iussu Pom- 
pei oppido praeerat praesidiumque ibi Parthi- 
iioruin habebat, . . . portas aperuit: 3,11,3.4; 
ad eam partem munitionum ducit, quae per- 
tinebat (0; - bant x; Np., Dh.) ad mare lon- 
gissimeque a maximis castris Caesaris aberat 
(rec; aberant a,- Np., Db.): 3,62,2; in hoc 
tractu oppidi pars erat regiae exigua . . . et 
theatrum coniunctiun domui, quod (dcl. EHfm.; 
Db.) arcis tenebat lociim aditusqiie habebat 
ad portum et ad f reliqua naiialia: 3,112,8; 
T[ Commium , quem ipsc Atrebatibu.s superatis 
regem ibi constituerat, cuius et uirtutcm et 
consilium probabat et quem sibi fidelem 
esse arbitrabatur cuiusque auctoritas 
in his regionibus uiagni habebatur: IV 
21,7. 

cc) perl'.: quibus illi agros dederunt 
quosque postea iii parem (c) iuris libertatis- 
qne condicionem (c), atque ipsi crant, recepe- 
runt: 128,5; quam quisque ab opeie in 
parteni casu deuenit quaeque prima (o) 
signa conspexit, ad liaec constitit: 1121,6; 
— q u i cum essent progressi priinaeque turmae 
(c) insidias uitrauisseiit, cx fremitu equonim 
inlata suspicione ad suos .se recipere coej)e- 
ruut, qui(jue hos sequebantur celerem 
eoruni receptum conspicati restiterunt: 3, 
38,3. 

bb) ppl. : Boiosqiic, (jui trans Rlienum in- 
colueraut et in agrum Noricum trausierant 
Noreiamque ojipuguaraut (■ h:\u\j Krafj'.), 
reccj)tos ad se socios sibi adsciscunt: 15,4; 
cuius j)ater iii ea ciuitate regiium obtiiiueiat 
interfectusque erat a Cassiuellauno: V 20, 1 ; 
(Vertico,) qui a prima obsidione ad Ciceronem 
perfugerat suminamque (1'aul; suamque X; 
edd.) ei fidem praestiterat : V45, 2; I5oionini 
ojijiidum , (juos ibi (a; quod sibi a; quo sihi 
/() lleluetico proelio uictos (c) Caesar coiilo- 
cauerat llacduisque attribuerat, oppugnare in- 
stituit: Vliil, 6; Cingulo, quod opjjidum Ija- 
bienus constituerat siuujue pecunia exacditicaue- 
rat: 1,15,2; qui . . . in Africam j^erueiierat 
atque eam sua sjionte uacuam occuj)aueiat di- 
leetuijue habilo diias legioiies ellecerat, liomi- 
num et locorum iiotitia et usu eius jirouiiiciae 
iiactus aditua ad ea conanda: 1,31,2; Lissuiu 
obtinebant, quod oj)j)idiim iis (c) nntea Caesar 
attribucrat iiiuiiiendiiimiue curaucrat : 3,2i), 1; 
I'()mj)ei inilites, (juos ex eius exeicitu accej^tos 
iii S>'iia tiabiiiius Alexaudriam tnuhixcrat bcllo- 1407 que (A. b) X) 00) — v) 1408 71,2; duumuiris municipiorum omnium im- 
perat, ut naues couquirant Brundisiumque de- 
ducendas curent: 1,30,1. 

I)) c. coni. impf. : quod eo consilio . . . domos 
suas Heluetii reliquissent, uti toti Galliae bel- 
lum inferrent imperioque potirentur locumque 
doniicilio ex magna copia deligerent, quem ex 
orani Gallia oportunissiraum ac fructuosissiraum 
iudicassent, reliquasque ciuitates stipendiarias 
haberent: 130,3; traducere couati sunt eo con- 
silio , ut , si possent , castellum . . . expugna- 
rent pontemque interscinderent, si minus po- 
tuisseut, agros Reraorum popularentur . . . 
commeatuque nostros prohiberent: II 9, 4. 5; 
milites non longiore oratione cohortatus (c), 
quam uti suae pristinae uirtutis memoriam 
retiiierent neu perturbarentur animo hostium- 
que impetum fortiter sustinerent: II 21, 2; pete- 
b.ant, uti ad eos equites, qui agmen anteces- 
sissent, pr.aemitteret eosque pugna prohiberet, 
sibique ut (uti /") potestatera faceret in Vbios 
legatos mittendi: IV 11, 2; Labieno . . . relicto, 
ut portus tueretur et rem (e) frumentariam 
(c) prouideret quaeque in Gallia gererentur 
(c) cognosceret consiliumque pro tempore et 
pro re caperet: V 8, 1 ; cum legati . . . uenissent 
oratura , ut sibi ignosceret suaeque ultae con- 
suleret : VII 12, 3 ; cohortatus Haeduos, ut con- 
trouersiarum ac dissensionis (c) obliuiscerentur 
atque omnibus omissis (c) [his] rebus huic 
bello seruirent eaque quae (uett. edd. ,■ ea quae 
BMjPQ^; Schn.; eaque A^QV/; atque quae af) 
meruissent praemia ab se deuicta Gallia ex- 
spectarent equitatumque oranera et peditum 
milia X sibi celeriter mitterent: VII 34, 1; pla- 
cuit, ut Litauiccus decem illis milibus . . . prae- 
ficeretur atque ea f ducenda curaret fratresque 
eius ad Caesarem praecurrerent : VII 37, 7 ; 
ueque iam ut aliquid adquireret proelioque 
hostes lacesseret, sed ut incolumem exercitum 
Agedincum reduceret cogitabat: VII 59,4; hos 
montes intrare (c) cupiebant (c) , ut equitatum 
eflugereut Caesaris praesidiisque in angustiis 
conlocatis exercitum itinere prohiberent, ipsi 
siue periculo ac timore Hiberura copias traduce- 
rent: 1,65,4; postuLabat Caesar, ut legatos 
sibi ad Pompeium sine periculo mittere liceret 
idque ipsi fore reciperent aut acceptos per se 
ad eura perducerent: 3,17,2; haec spectans . . ., 
uti pabulatione Pompeium prohiberet equitatum- 
que eius ad rem gerendam inutilem efficeret: 
3,43,3; sed Pompeius suis praedLxerat, ut (ne 
Nld) Caesaris impetum exciperent neue (neque 
/(/) se loco mouerent aciemque cius distrahi 
paterentur: 3,92,1; id . . . fecisse dicebatur. ut primus excursus uisque militum iufringere- 
tur aciesque distenderetur atque in suis ordini- 
bus dispositi disper.soa adorirentur (e): 3,92, 
2; milites cohortatus est, ut beneticio fortunae 
uterentur castraque oppugnarent : 3, 95, 1 ; H 
haec spectans (e) , ut mouendis castris pluri- 
busque adeundis locis commodiore re (o) fru- 
mentaria uteretur, simulque in itinere ut 
aliquam occasionem dimicandi nancisceretur et 
insolitum ad laborem Pompei exercitum coti- 
dianis itineribus defatigaret: 3,85,2. 

Ttjt) ne: (eius rei multas adferunt causas: 
ne adsidua consuetudine capti studium belli 
gerendi agri cultura commutent; ne latos fines 
parare studeant potentiores atque humiliores 
(sic HJMiiller; potentioresque humiliores X; 
potentiores humilioresque Paul) possessio- 
nibus expellant: VI22,3;) t ueritus, 

ne non reducti, sed deiecti (CC) uiderentur 
maiusque detriraentum caperetur, . . . 
iussit: 3,46,4; hortatusque est, ne ea, quae 
accidissent, grauiter ferrent neue his rebus 
terrerentur raultisque secundis proeliis unum 
aduersum et id mediocre opponerent (praepon. 
Paul) : 3, 73, 2. 

/L) iuterroa:. obl.: ibi ex captiuis cognoscit, 
quae apud Ciceronem gerantur quanto- 
que in periculo res sit: V48,2; t uti 

. . . mercatores in oppidis uulgus circumsistat 
quibusque ex regionibus ueniant quas- 
que ibi res cognouerint (cognorint /;) pro- 
nuntiare cogat (c): IV 5, 2; t cum ex 

equitum et calonum fuga quo in loco res 
esset quantoque in periculo et castra et 
legiones et imperator uersaretur cognouis- 
sent : II 26, 5 ; etsi intellegebat , qua de causa 
ea dicerentur quaeque (quaecumque BM) eum 
res ab instituto consilio deterreret: V 4, 1 ; t 
elatum est, qua adrogantia in conloquio 
Ariouistus usus /omni Gallia Rom.anis inter- 
dixisset impetumque ut (add. Patil; 0711. 
X ct cdd.) in nostros eius equites fecissent 
eaque res conloquium (ut add. a; edd.; om. 
Q^^) diremisset: 146,4. 

H) 11 e (ut) et couiuuctiuus iniiieriitiuus: 
hortaturque eos, ne animo deficiant' 
quaeque usni ad defendendum oppidum 
sint parent: 1,19,1; t postulabat . ., 

ut . . . liceret, idque . . . reciperent: 3,17,2 u. 
p. 1407 B). 

V) infiii. et couiunctiuus: placere sibi 
bello confecto teruas tabellas dari ad iudican- 
dum iis, qui ordinis essent senatorii belloque 
una cum ipsis interfuissent , sententiasque 
de singulis ferrent i^ferri Paul), qui Romae 1409 que (A. b) v) - B. a) '/» 1410 remansissent quique intra praesidia Pompei 
fuissent neque operam in re militari praestitia- 
sent: 3,83,3. 

K. coniuni^untur integru enuutiatu (quo- 
rum et subie«la ct prucdicata inlcr sc diuersa 
sunl); a) praes.; a) ind.: itaque ad consilium 
rem deferunt, magnaque inter eos exsi- 
stit controuersia (controuersia orta est 
w//(7,) : V 28, 2 ; auertit liic (c) casus uaginam 
et gladium educere conanti dextram raoratur 
manum, impeditumque (que om. cdefd) hostes 
circumsistunt: V44, 8; comprobat hominis con- 
silium fortuna, et cum unum omnes peterent, 
iii ipso fluminis uado deprehensus Indutio- 
marus interficitur caputque eius refertur in 
castra : V 58, (i ; non solum in omnibus ciuitati- 
bus atque in omuibus pagis partibusque ( CC), 
sed paene etiam in (c) singulis domibus fac- 
tiones sunt, earumque factionum principes 
sunt (sunt principes [i; Ald.) , qui summam 
auctoritatem eoruni iudicio habere existiman- 
tur, quorum ad arbitrium iudiciumque sunima 
omnium rerum cousiliorumque redeat. idque 
(p; Sclin., Db.; itaque a; rell. edd.) eius rei 
causa antiquitus institutum uidetur, ne quis 
ex plebe contra potentiorem auxilii egeret: VI 
11,2—4; ad eos (c) magnus adulescentium 
numerus disciplinae causa concurrit, magnoque 
hi sunt apud eos honore: VI 13,4; (in reliquis 
uitae institutis hoc fere ab rcliquis difierunt, 
quod . . . turpe ducunt. uiri(que culd. p) 
quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine 
acceperunt (c) , tantas ex suis bonis . . . cum 
dotibus communicant: VI 18, 3; 19,1;) funera 
sunt pro cultu G.allorum niaguifica et sump- 
tuosa; omniaque, quae (p; omnia quaeque a; 
et omnia quae Aim.) uiuis cordi fuisse arbi- 
trantur, in ignem inferunt , etiam animalia , ac 
. . . cremabantur: VI 19, 4; agri culturae non 
student, maiorque pars eorum uictus in lacte, 
caseo (et caseo et fi), carne (carneque Aim.) 
consistit: VI 22, 1 ; qui ex his secuti non sunt, 
in desertorum ac proditorum uumero ducuntur, 
omniumque his rerum postea fidcs derogatur: 
VI 23,8; qui quacumque (c) de causa ad eos 
uenerunt, ab (c) iniuria prohibent, sanctos 
(quo (iM. [i; Hclin.) habont, hisciue oninium 
domus patent uictusque communicalur: VI 23, 
9; nequc qnisquam est . . . , qui sc aut adisse 
ad initium eius (c) siluao dicat, . . . aut quo 
ex loco oriatur accoperit; multaiiue iii ea genera 
ferarum nasci constat, quae: VI 25,4. 5; (hostes 
terga uertoruut (uertuut «/'; jir. edd.; Np., IM.)\ 
fuglcntibus (<|uo add. a) eciultes occurrunt: VII 
88,3;) omuibuH his rcHiHfitiir oiiiiiibiisquc oratio 

Iioxlc. (7uoHar. Xi. consulis, Scipionis, Catonis opponitur: 1,4,1; 
consules , quod ante id tempus accidit num- 
quam, ex urbe proficiscuntur, lictoresque (que 
<m. f) habent in urbe et (P. Man.; ex *) 
Capitolio priuati (Stepli.; priuatim *) contra 
omnia uetustatis exempla (u. CC): 1,6,7; 
Capuae primum sese (c) confirmant et colli- 
gunt dilectumque colonorum . . . habere insti- 
tuunt ; gladiatoresque , quos ibi Caesar in ludo 
habebat, ad forum productos (c) Lentulus spe 
(Np.; om. cocld.) Ubertatis confirmat atque . . . 
attribuit et . . . iussit: 1,14,4; ab his primo 
Marsi dissentire incipiunt eamque oppidi par- 
tem, quae munitissima uideretur, occupaut, 
tantaque inter eos dissensio exsistit, ut manum 
conserere atque armis dimicare conentur: 1,20, 
3.4; quibus coactis celeriter Petreius per Vet- 
tones ad Afranium peruenit, constituuntque 
communi consilio bellum ad Ilerdam . . . ge- 
rere: 1,3S, 4; interim alii suos in castra inui- 
tandi causa adducunt, alii ab suis abducuntur 
(adduc. aJil), adeo ut una castra iam facta ex 
biuis uiderentur; compluresque (que ow«. O) 
tribuni militum et centuriones ad Caes.arem 
ueniunt seque ei commendant: 1, 74,4; tali dum 
pugnatur modo, lente atque paulatim proce- 
ditur crebroque, ut sint auxilio suis, subsi- 
stunt: 1,80,1; pugnatur acriter ad nouissinium 
agmen , adeo ut paeue terga couuertaut , com- 
pluresque milites, etiam non nulli centuriones, 
interficiuutur : 1,80,5; producitur tum (c) res, 
aciesque ad solis occasum continentur: 1,83,3; 
duae primum trabes in solo . . . distantes iuter 
se pedes IIII conloeantur, inque iis (c) colu- 
melliie pedum in altitudinem V defiguntur: 2, 
10,2; qua noua re oblata omuis admiuistratio 
belli consistit, militesque auersi a proelio ad 
studium audiendi et cognoscendi feruntur: 2, 
12, 1 [Np. 2) ; sed hoc *in itinere est fons, quo 
mare succedit longius, lateque is locus restagnat 
(succcdit, longe ut lateque is I. restagnet Paul): 
2,24,4; huc equitatum mittit, ut diriperet 
atque haberet loco praedae; eodemque tempore 
his rcbus subsidio DC equitcs Numidae ex 
oppido peditesque CCCC mittuntur a Varo: 2, 
25,3; ipse celeriter ab opere deductis legioni- 
bus aciem instruit. equitesquo (quo del. Ciacc.) 
couimitluiit |)i(i('liuui ct prius quiim plane legio- 
ncs explicari et consistere possent, tota auxilia 
regis . . . in fugam coiciuut: 2,20,3.4; liac 
(ac rj//) fugiciitium nuiltitudiMO ac turba portac 
castrorum occupantur atquc itcr iuipcditur, 
pluresquo in eo loco sine uulnero quam in 
liroelio aut fuga iuterouut : 2, 35, 3; diucrsa sibi 
ambo coiisilia capiuut: Cacsar, ut . . . cnuiuii- 

89 1411 que (B. a) a) — b)) 1412 geret , Pompeius , ut . . . se opponeret , [et] si 
. . . adoriri posset. eodemque die uterque eorum 
ex castris statiuis . . . exercitum educunt: 3, 
30, 2. 3. 

p) iuf. : frumentum Sequanos, Leucos, Lin- 
gones subministrare; iamque esse in 
agris frumenta matura: 140,11; (id . . . 
fieri licere . . ., seque . . . existimare : I 42, 1 u. 
p. 1401 »,';);) circumfundi noctu equitatum 
Caesaris atque omnia loca atque itinera obsi- 
dere; nocturnaque (que om. 0'} proelia esse 
uitanda: 1,67,3. 

b) impf. : omnium rerum . . . summa erat 
in eo oppido facultas <c), idque (idemque 
Paul) natura loci sic muuiebatur, ut: 138, 
3.4; crebri ad eum rumores adferebantur, 
litterisque item Labieni certior fiebat: 111,1; 
simul eorum, qui cum impedimentis ueniebant, 
clamor fremitusque oriebatur, aliique aliam in 
partem perterriti ferebantur: 1124,3; ripa autem 
erat acutis sudibus praefixisque (que om. BM; 
edtl. plur.) munita, eiusdemque generis sub 
aqua defixae (o) sudes flumine tegebantur: V 
18,3; haec loca uicinitatibus erant nota, ma- 
gnamque res diligentiam requirebat: VI 34, 3; 
haec in omnibus Eburonum partibus gereban- 
tur, diesque adpetebat septimus, quem ad diem 
Caesar ad impedimenta legionenique reuerti 
constituerat : VI35, 1; id silentio noctis conati 
non magna iactura suorum sese (c) eftecturos 
sperabant (putabant (i) , propterea quod . . . 
tardabat. iamque hoc (e) facere noctu appara- 
bant, cum : VII 26, 2. 3; 59, 1 u. p. 13S1 c) extr. ; 
coactis equitum milibus VIII (e) et peditum 
circiter CCL (e) haec in Haeduorum fini- 
bus recensebantur numerusque inibatur; prae- 
fecti constituebantur: VII 76, 3; probat rem 
senatus de mittendis legatis; sed qui mitteren- 
tur non reperiebantur , maximeque tiuioris 
causa pro se quisque id munus legationis recu- 
sabat: 1,33,1; hoc idem fere atque eadem de 
causa Pompeiani exercitus duces faciebant, 
crebroque inter se equestribus proeliis conten- 
debant: 1,40,2; neutrum horuui (Huminum) 
tranairi poterat, necessarioque omnes his .an- 
gustiis continebantur : 1,48,3; atque hi . . . 
recentem eorum (c) pollicitationem animis con- 
tinebant, pastoresque Domitii (Db.; indomiti 
x) spe libertatis excitati sub oculis domini (c) 
suam probare operam studebant: 1,57,4; erat 
enim iter a proposito diuersum , contrariamque 
in (c) parteni iri uidebatur: 1,69,1; duces uero 
eorum consilium suum laudibus ferebant, quod 
se (c) castris tenuissent; multumque eorum 
opinionem adiuuabat quod sine iumentis im- pedimentisque i" ad iter (sine impedimentis ab 
Ilerda Paul) profectos uidebant: 1,69,2; erat 
occasio bene gerendae rei. neque . . . Caesarem 
fugiebat . . . perterritum exercitum sustinere 
non posse praesertim circumdatum undique 
equitatu (c), cum in loco aequo atque aperto 
confligeretur ; idque ex (e) omnibus partibus 
ab eo flagitabatur: 1,71,1; erant plena laetitia 
et gratulatione omnia ''et eorum, qui tanta 
pericula uitasse et eorum , qui sine uulnere 
tantas res confecisse uidebantur, magnumque 
fructum suae pristinae lenitatis omnium iudicio 
Caesar ferebat, consiliumque eius a cunctis 
probabatur: 1,74,7; 79,1 u. p. 1380 ; crebrae 
etiam (e) per Albicos eruptiones fiebant ex op- 
pido , ignesque aggeri et turribus inferebantur : 
2,2,6; (Massilienses) hoc animo decertabant, ut 
nullum aliud tempus ad couandum habituri 
uiderentur et . . . existimareut .... diductis- 
que (ded. Ofli) nostris paulatim nauibus et 
artificio gubematonim et mobilitati nauium 
locus dabatur, et . . . succurrebant: 2,6,1.2; 
sed praeoccupatus animus Attianorum militum 
timore (c) et (ac 0) fuga et caede suorum 
niliil de resistendo cogitabat, omnesque se iam 
(iam se Ohl) ab equitatu circumueniri arbitra- 
bantur: 2,34,6; nuntiabantur haec eadem Cu- 
rioni, sed aliquamdiu fides fieri non poterat: 
tantam habebat suarum rerum fiduciam. iam- 
que Caesaris in Hispania res secundae in Afri- 
cam nuntiis ac (et a; Kp., Dt.) litteris per- 
ferebantur: 2,37,1.2; erat res in magna diffi- 
cultate, summisque angustiis rerum necessaria- 
rum premebantur: 3,15,3; inter bina castra 
Pompei atque (et f) Caesaris unum flumen 
[tantum] intererat Apsus (c) , crebraque inter 
se conloquia milites habebant, neque ullum in- 
terim telimi per pactiones loquentium traicie- 
batur : 3, 19, 1 ; ac non nullae eius rei praeter- 
missae occasiones Caesari uidebantur, quod 
certe saepe flauerant uenti, quibus necessario 
committendum existimabat. quantoque eius am- 
plius processerat temporis , tanto erant alacrio- 
res ad custodias qui classibus praeerant niaio- 
remque fiduciam prohibendi habebant, et cre- 
bris Pompei litteris castigabautur, . . . reliquos 
eius exercitus impedirent; duriusque (cupidius- 
que Kran.) cotidie tempus ad transportandum 
lenioribus (CC) uentis exspectabant (exspecta- 
bat Dt.: non spectabat iV^.) : 3, 25, 1— 3 ; neque 
minus ab eam causam ciuibus Roniauis eius 
prouinciae, sed in singulos conuentus singulas- 
que ciuitates certae pecuniae imperabantur, 
mutuasque illas ex senatus consulto (Aldus; 
nmtuasque ex illo se consulto s) exigi dictita- 1413 que (B. b) — c) a)) 1414 bant <-bat Patd) : 3, 32, 6; castellis enim XXIIII 
effectis XV railia passuum */« circuitu am- 
plexus hoc spatio pabulabatur; multaque erant 
intra eum locum manu (c) sata (c), quibus 
interim iumenta pasceret: 3,44,3; Pompeius 
I ... sagittarios funditoresque mittebat , quorum 
magnum habebat numerum, multique ex nostris 
uulnerabantur, magnusque incesserat timor 
sagittarum, atque omnes fere milites . . . tuni- 
cas aut tegimenta fecerant, quibu.s tela uitarent : 
3,44,6.7; magna ui uterque nitebatur: Caesar, 
ut . . . Pompeium contineret, Pompeius, ut . . . 
occuparet; crebraque ob eam causam proelia 
fiebant: 3,45,1; panes . . . uulgo iu eos iacie- 
bant, ut spem eorum minuerent. iamque fru- 
menta mature.scere iucipiebant, atque ipsa spes 
inopiam sustentabat, quod celeriter se habituros 
copiam confidebant; crebraeque uoces militum 
in uigiliis conloquiisque (uigiliis custodiisque 
Cornclissen; circulis conloquiisque Pai</) .audie- 
bantur, prius se cortice ex arboribus uicturos, 
quam .. . dimLssuros: 3,48,2; 49,1.2; erat eo 
loco fossa pedum (c) XV et uallum contra 
hostem in altitudinem pedum X, tantundem- 
que eius ualli agger in latitudinem (c) patebat : 
3, 63, 1 ; simul nauibus circumuecti militas iu 
exteriorem (c) uallum tela iaciebant, fossaeque 
(fossasque Piml) aggere compIel)antur (-ple- 
bant Paul), et legionarii interioris munitionis 
defensorcs scaUs admotis tornicntis cuiusque 
generis telisque terrebant, magnaque multitudo 
sagittariorum ab utraque parte circumfunde- 
batur: 3,63,6; ac plerique ex his . . . se in 
fossiis praecipitabant (P. Mamd.; praecipitant 
x) , primisque opprcssis reliqui per horum cor- 
pora salutem sibi .atque exitum pariebant: 3, 
69,3; ginistro comu mihtes . . . eodem quo 
uenerant receptu (c) sibi consulebant, orania- 
que erant tumultus, timoris, fugae plena (c): 
3,69,4; ilii casu rex crat Ptolomaeus . . . ma- 
gnis copiis cum sorore Cleopatra bellum gerens, 
quani . . . pcr suos propinquos atque amicos 
regno cxpuleriit ; castraque Cleopatrac non longo 
spatio ab eiuB caatris distabant: 3,103,2; hoc 
sediito tumultu crelirae . . . ex concursu raul- 
titudinis concitationcs fiebanl, compluresque 
mililcs luiius urbis ( CG) omnibus partibus 
iiilcr(i(ieli:iiitiir: 3, 106, 5. 

<•) iicrf. ; a) iiid.: hac oratioiie Iiabita iiiinim 
iu niodum conucrsae sunt oninium nicnles, 
summaque alacrilas et cupiditas belli ge- 
rondi iniocta (IlMcmjc; innata -Y; cdd.) cst, 
princcpsciuc dccinia lcgio por tribunos mililuiii 
ei gratias egil . . . seque csse . . . paratissiniam 
contirniauit: 141,1.2; 52,3 it. p. l.iSi! ; cele- riter . . . ignibus significatione facta ex proxi- 
mis castellis eo concursum est, pugnatumque 
aij hostibus ita acriter est, ut a uiris fortibus 
. . . pugnari debuit: 1133,3.4; ipse . . . in 
Italiam profectus est. ob easque res ex litteris 
Caesaris dierum quindecim supplicatio decreta 
est: 1135,3.4; sic uno tempore et de nauali 
pugna Sabinus et de Sabini uictoria Caesar 
est (otn. a.) certior factus , ciuitatesque omnes 
se statim Titurio dediderunt: 11119,5; in- 
terea suos remigrare in agros iusserunt , prin- 
cipesque undique conuenire (conuenere fi) et 
se ciuitatesque suas Caesari commendare coepe- 
runt (commendarunt [i) : IV 27, 7 ; hostes abiec- 
tis armis terga uerterunt, magnusque eorum 
numerus est occisus: IV 37, 4; neque saepe ac- 
cidit, ut neglecta quispiam religione . . . po- 
sita tollere auderet, grauissimumque ei rei 
supplicium (grauissiniumque ibi sujipl. horum 
delictorum li) cum cruciiitu constitutum est: 
VI 17,5; abiectis (o) armis ultinuis oppidi partes 
( CC) . . . petiuenmt , parsque ibi . . . a mili- 
tibus, pars . . . ab equitibus est interfecta: VII 
28,2.3; 47,1 u. p. 1385; cum iam meridies 
(c) adpropiuquare uideretur, ad ea castra . . . 
contendit ; eodemque tempore eqiiitatus ad cam- 
pestres muiiiliones accedeie et relicjuae copiae 
pro castrLs sese ostendere coepcrunt: VII 83 
8; Caesar ut cognosccret postulatum est (est 
mn. a), eoque utrique quod statuit contenti 
fuerunt: 1,87,3; ubi ille saepius appelh-itus 
*rospexit ac restitit et quis esset aut quid uellet 
quiiesiuit, umerum apcrtum gladio adpetit (-tiit 
Patil), paulumque (paululunuiue /) afuit (/"; 
alfuit /.■ fuit a; abfuit /'), quin Varum inter- 
ficeret; quod ille periculum subhito ad eius 
conatum scuto uitaiut : 2, 35, 2 ; de quibus re- 
bus yeruilius consul ad senatum rcttulit, sena- 
tusqiie Coelium ab re pub lica remouendum ceii- 
suit: 3,21,2; Cassius in Thessaliam cum le- 
gione peruenil. hic cum essent factiones iluae, 
uaria uoliiiitalc ciuilatium (c) utcbatur: Hcge- 
saretos, ueteris homo potentiae, Pompeiiuiis 
rebus studebat, Petraeus (c>, summae nobili- 
tatis adulcscens, suis ac suorum opibus Cac- 
sarem enixe iuuabat. eodemque tcniporc l>omi- 
tius in Macodoiiiain uenit: 3,35,2; 3(), 1 ; sed 
nostri lortitcr iiupctuni corum tulcruiil, ccleriter- 
que ad 8U0S quisque oidincs rcdiit (/'; IH.; 
redit ald; Np., l)h.) atque ultro uniuersi in 
hostes impetura feceruut: 3, 37, 6; sed in castello 
ncmo liiit oinnino militum, quin uulnerarctur, 
(pmttuor(|iic cx iiiia cohortc ccnturiones oculos 
amiscniiil. ct cuni laboris sui pcriculii/m- testi- 
muiiiiim adfciTO ucIleiU, niilia sugitlarum cir- 

89* 1415 que (B. c) a) - f) a)) 1416 citer XXX in castellum coniecta Caesari nume- 
rauerunt {Oiacc; renum. NOUifhl; remun. a; 
renuntiau. Dh., Dt.) , scutoque ad eum relato 
Scaeuae centurionis inuenta sunt in eo fora- 
mina CXX (c): 3,53,3.4; prorutis \c) muni- 
tionibus defendente uuUo transcenderunt, omnis- 
que noster equitatus eas coliortes est secutus: 
3,68,3; sed horum oranium pars magna in 
fossis munitionibusque (muuitionis Ciacc.) et 
fluminis ripis oppressa suorum in terrore ac 
fuga sine uUo uulnere interiit (interit ahl); 
signaque sunt militaria amissa XXXII : 3, 71, 
2; persuasi equitibus nostris, idque milii (id- 
que inibi a) facturos confirmauerunt, ut ., . . 
adgrederentur: 3, 86, 3; haec tum {Madu.; cum 
X; edd.) facta simt in consilio magnaque 
{Madti.; magna :i ; edd.) spe et laetitia omnium 
discessum est: 3,87,7; eodem tempore equites 
ab sinistro Pompei cornu . . . uniuersi procu- 
currerunt (procurrerunt Obl) omnisque multi- 
tudo sagittariorum se profudit : 3, 93, 3 ; noster 
equitatus . . . ioco motus cessit, equitesque Pom- 
pei hoc acrius instare et se turmatim esplicare 
aciemque nostram a latere aperto circumire 
coeperunt : 3, 93, 3 ; qui in uallo constiterant 
. . . confecti uulneribus locum reliquerunt, pro- 
tinusque omnes ducibus usi centurionibus tri- 
bimisque militum in altissimos montes . . . con- 
fugerunt: 3,95,4; multi praeterea in finitimas 
ciuitates refugerunt, signaque militaria ex 
proelio ad Caesarem sunt relata CLXXX et 
aquilae VIIII : 3, 99, 3. 4 ; Cassius . . . naues 
. . . immisit atque omnes naues iucendit XXXV, 
e quibus erant XX constratae (e). tantusque 
eo facto timor incessit, ut . . . uix oppidimi 
defenderetur : 3,101,2.3; sed oportunissime nun- 
tiis adlatis oppidum est (oppidum fuit -v ; oppi- 
dumst Xp.) defensum; Cassiusque ad Sulpicia- 
nam inde classem profectus est {vm. f) Vibo- 
nem (c) adplicatisque nostris ad terram nauibus 
. . . pari atque antea ratione . . . onerarias 
naues . . . praeparatas ad incendium immisit, 
et flamma ab utroque cornu comprensa (c) 
naues sunt {myi. af) combustae quinque. cum- 
que ignis magnitudine ueuti latius serperet, 
milites . . . ignominiam non tulerunt, sed sua 
sponte naues conscenderunt et a terra soluerunt 
impetuque facto in Cassianam classem quin- 
queremes (c) duas . . . ceperunt: 3,101,4.5. 6; 
hoc idem Ptolomaide accidit. Pergamique (que 
om. recc; Np., Dt.) in occultis ac reconditis 
(c) templi (c) ... tympana sonuerunt. item 
. . . ostendebatur : 3, 105, 3. 4 ; Achillas . . . oc- 
cupabat Alesandriam . . .; sed Caesar dispo- 
sitis per uias cohortibus impetum eius sustinuit. eodemque (que oni. f) tempore pugnatum est 
ad portum, ac longe maximam ea res attulit 
dimicationem: 3, 111, 1. 2 ; reliquis oppidi parti- 
bus sic est pugnatum , ut aequo proelio disce- 
deretur et neutri pellerentur, — id efficiebant 
angustiae loci — paucisque utrimque interfectis 
Caesar loca maxime necessaria complexus noctu 
praemuniit (praemuniti a; muniti /",• praemunit 
///) : 3, 112, 7. 

fi) inf.: missas legationes ab non nullis 
ciuitatibus ad Germanos inuitatosque eos, 
uti ab Rheno discederent, omniaque, quae 
{Ald.; omnia quaeque X; que del. Whitte) 
postulassent, ab (c) se fore parata: IV 6, 3. 

d) ppf. : atque his (c) paucis diebus Aulerci 
Eburouices Lexouiique . . . portas clauserunt 
seque (seseque [i) cum Viridouice coniunxe- 
runt (clauserant... couiunxerantP/!<^(/.); 
magnaque praeterea multitudo undique ex 
Gallia perditorum hominum latronumque con- 
uenerat et {Paul; om. X; edd.) quos spes 
praedandi studiumque bellandi ab agri cultura 
et cotidiano labore reuocabat: III 17, 3. 4; (VII 
83,2 u. f) [i) aa);) hic dimissus a Caesare in 
Africam uenerat; legionesque eas transduxerat 
Curio, quas: 2,28,1; 3,66,4 u. f) e). 

e) fut. : se cum sola decima legione iturum, 
de qua non dubitaret, sibique eam praeto- 
riam cohortem futuram: 140,15. 

f) tempi). diuersa; a) praes. etperf.; aa): 
(V28,2 u. p. 1409 B.;) hac re cognita omnes . . . 
quae conuenerant copiae discedunt; paulo- 
que habuit post id factum Caesar quie- 
tiorem Galliam (o): V58, 7; adpetit, pau- 
lumque afuit : 2, 35, 2 u. c) a) ; pars . . . iu- 
terit, signaque simt . . amissa: 3,71,2 ib.; in 
hac sunt insula domicilia Aegyptiorum et uicus 
oppidi magnitudine; quaeque ibi {cvni. Db.: 
quae qui ubique n; quaeque ubique fhl; quae- 
que O'; quaeque ibi cumque Xp.; Db., Dt.) 
naues imprudentia aut tempestate pauliun suo 
cursu decesserunt, has more praedonum diri- 
pere consuerunt: 3,112,3. 

p[i): tantum apud homines barbaros ualuit 
esse aliquos repertos principes inferendi belli 
tantamque omnibus (c) uoluntatum (c) 
commutationem attulit, ut praeter Hae- 
duos et Remos . . . nulla fere ciuitas fuerit 
non suspecta nobis. idque adeo haud scio 
mirandumne sit: V54,4.5; (tulerunt cele- 
riterque . . . quisque . . redit: 3,37,6 tc. c) 
X); 3,112,7 i/'.) 

yy)' (amicitiam populi Komani sibi orna- 
mento et praesidio, non detrimento esse opor- 
tere, atque {RMctige; idque A'; edd.; ideo- 1417 que (B. t} Of.) - d)) 1418 que ^ckcr ; itaque Paul) se hac (ea BM; 
edd.y spe petisse (se eam petisse Zucher): I 
44, 5 ; reliquos omues Belgas in armis esse, 
Germanosque, qui cis Rhenum (c) incolant 
(c) , sese cum his coniunxisse ; tautumque esse 
eorum omnium furorem, ut: 113,4.5. 

dd)'- Germanos . . . sese . . . coniunxisse, 
lantumque esse . . . furorem: 113,4.5 u. 
yy) ; neque id, quod fecerit (c) de oppugnatione 
ca.strorum, aut iudicio aut uoluntate sua (se) 
fecisse , sed coactu ciuitatis ; suaque esse cius 
modi imperia , ut : V 27, 3. 

p) Impf. et ppf. ; aa): erat a septentrioni- 
bus collis, quem propter magnitudinem cir- 
cuitus opere circumplecti non potuerant (pote- 
rant (i) nostri, necessarioque (que [i; Schn.; 
j om. rcll.) paene iniquo loco et leuiter (c) de- 
cliui castra fecerant (p; Schn.; fecerunt a; 
rcll. cdd.): VII 83, 2; (2,6,3.4 m. 6) aa);) 3, 
44, (3 et) 6. 7 u. 1»). 

PP): contra uoluntatem suam (suas *) naues 
soluerant {Vasc; soluerent af; soluerunt 
Nhl; cdd.). iamque de Caesaris aduentu fama 
ad ciuitates perferebatur: 3, 102, 7. 8; (V 18, 
3 u. b).) 

y) pracs. et Impf.; aa): equites ex sta- 
tione nuntiant niagna auxilia equitum pedi- 
tumque ab rege missa Vticajn uenire. eodem- 
que tempore uis magna pulueris cerne- 
batur, et uestigio temporis primum agmeu 

(erat in conspectu : 2, 2(j, 2 ; ille . . . milites . . . 
sequi sese iubet et praecurrit ante omnes. adeo- 
que (que om. h; Np.) erat impedita uallis, ut: 
2,34,5; hoc casu aquila conseruatur omnibus 
primae cohortis centurionibus interfectis praeter 
principem priorem. iamque Pompeiani mngna 
caedc nostrorum castris Marcellini adpropin- 
quabant . . . et M. Antonius . . . cernebatur: 
3, 64, 4 ; 65, 1 ; (69, 3 w. b) ;) auctis copiis Pompei 
duobusque magnis exercitibus coniunctis pri- 
stina omnium confirmatur opinio et spes uic- 
toriac augetur, adeo ut . . . uidcretur, ct sl 
quando quid Pompeius tardius aut conside- 
ratius faceret, unius esse negotium diei, scd 
illum delectari imperio et consulares praetorios- 
que seruorum habere luimero dicerent. ianKiue 
intor se palani do pracmiis ac de {c) sacer- 
dotiis contendet)ant in annosquc consulatum 
delinicbant: 3,82,2.3.4. 

(i[i): praeterea Eplicsi a fano Dianae deposi- 
tas antiquitus pecunias Scipio tolli iubebat. 
certaquo eius rei die constituta ( Vrswms; cetera- 
que oiuH diei conslituta •.) cum in fanum ucn- 
tum esset adhibitis conipluribus urdinis sciui- torii, quos aduocauerat Scipio, litterae ei 
redduntur a Pompeio: 3,33,1. 

d) inipf. et perf.; aa): simul in siiem 
ueniebant eius adfirraatione de reliquis ad- 
iungendis ciuitatibus; primumque eo tem- 
pore Galli castra munire instituerunt 
{ti. CC), et sic sunt animo consternati: VII 
30, 3. 4; (83, 2 u. (i) aa);) simul . . . magna lus 
. . . telorum multa nostris . . . imprudentibus 
atque impeditis uulnera inferebant. conspicatae- 
que naues triremes duae nauem D. Bruti . . . 
duabus ex partibus sese in eam incitauerunt 
{ciju; -rant x; cdd.): 2,6,3.4; simul [ac] Cae- 
sar adpropinquare dicebatur, tantusque terror 
incidit eius exercitui (c), . . . ut . . . relin- 
querent: 3,13,2; (3,35,2; 36,1 tt. e) a);) relin- 
quebatur , ut . . '. occuparet et quam latissimas 
regiones praesidiis teneret Caesarisque copias 
quam ihaxime posset distineret; idque accidit: 
3,44,2; ad duo milia . . . ex Pompeianis ceci- 
disse reperiebamus . . ., signaque sunt mili- 
taria sex relata: 3, 53, 2; interim Pompeius bac 
satis longa interiecfa mora et re nimtiata V 
(c) legiones (c) ab opere deductas (c) sub- 
sidio suis duxit, eodemque tempore equitatus 
eius nostris equitibus adpropinquabat et acies 
instructa a nostris, qui castra occupauerant, 
cernebatur, omniaque sunt subito mutata: 3, 
6!), 1 ; alii domos bonaque eorum, qui in castris 
eraut C.aesaris, petebant; magnaque inter eos 
hi consilio fuit controuersia : 3,82,4.5; item 
constabat . . . repetitis atque *numeratis diebus, 
quo die proelium secundum Caesar fecisset, 
simulacrum Victori.ie . . . ad ualuiis se templi 
limenque conuertisse. eodemque die Antiochiae 
iu Syria bis taiitus exercitus clamor et signo- 
ruin sonus exauditus est, ut'. . . ciuitas discur- 
reret: 3,105,2.3.4; 111,1.2 m. c) a). 

fi[i): eadem nocte accidit, ut esset luna 
plena, qui dies niaritimos aestus maximos iu 
Oceano efficere consueuit, nostrisque id 
erat incognitum: IV 29, 1 ; paulo ante ter- 
tiain uigiliam eat aninuuluersum funuire agge- 
reni . . ., ei)denique tempore toto muro clamore 
sublato duabus portis ab utroquc latere tur- 
rium eruptio iiebat: VII 24,2. 3; fuit haec oratio 
non ingrata Gallis, et {om. [i) maxime, quod 
ipse animo non defecerat . . . ncque sc iu oc- 
cultum abdiderat et conspectum multitudinis 
lugeral; plusque aiiimo prouiderc ct pracseu- 
tire oxistimabatur, quod . . . consucrat: VII 
30, 1.2; ncque iiero (c) tam remisso ac languido 
animo qius([uam omnium fuit, qui oa nocte 
coiKiuicucrit. tanta (iiue (uld. 1'uiil) crat summae 
(c) rerum cxspcctatio , ut: 1,21,5.6; rcliquos 1419 que (atque, et) 1420 atque ipsum Octauium in naues confugere coege- 
runt. [hic fuit oppugnationis esitus.] iamque 
hiems adpropinquabat et tantis detrimeutis ac- 
ceptis (c) Octauius . . . Dyrrachium sese ad 
Pompeium recepit ( c ) : 3, 9, 7. 8 ; exercitum 
in aciem . . . produxit, . . . ut paene castris 
Pompei legiones subiceret (c) ; tantumque a 
uallo eius prima acies aberat, uti: 3,56,1; 
magnam tamen haec res illis oftensionem et 
conteniptionem ad omnes attulit. idque ita esse 
cum ex aliorum obicctationibus tum etiam ex 
domestico iudicio atque animi conscientia iutel- 
legebant: 3,60,2; 69,1 u. aa); (3,102,7. S u. 

e) pf. et ppf. : his tamen omnibus *rebus 
annona creuit; quae fere res non solum 
inopia praesenti (e) , sed etiam futurl tcmporis 
timore ingrauescere consueuit. iamque ad 
denarios (c) L in singulos modios anuona 
peruenerat et militum uires inopia iiumenti 
deminuerat atque incommoda in dies augeban- 
tur: 1, 52, 1. 2; post . . . Caesar (c) paulo ultra 
eum locum castra transtulit (-tulerat Paul), 
paucisque intermissis diebus eadem (c) Pom- 
peius occupauerat et . . . maiorem adiecerat 
munitiouem: 3,66,4; (11117,3.4 u. d). 

^) praes. et fut. : itaque esse ciuitatem 
iu sua potestate (ciuit. in sua pot. esse [i), 
seseque (seque A?f^) , si Caesar permitteret, 
ad eum in castra uenturum, suas ciuitatis- 
que fortunas eius fidei permissurum : V 3, 7 ; 
1 ipsi uero nihil (non p) nocitum iri, 
inque eam (in quam (i) rem se suam tidem 
interponere: V36,2. 

(j;) perf. et fiitiu-.: IV 6, 3 u. c) p).) 

jf) fragrmeiit. : hoc confecto negotio a Sasonis 
(c) ad Curici (c) portum stationes litoraque 
omnia longe lateque classibus occupauit custo- 
diisque diligentius dispositis ipse (custodiis 
dilig. dispositis. ipse Paul) grauissima hieme 
in nauibus excubans . . .: 3,8,4; corpusque 
suaui telino ungimus : lulim Caesar (an Caesar 
tilrabu?) ap. Isitior. Orig. IV 12,7. 

[J^also: sub muro quae (miu-oque (i) pars 
collis ad orientem solem (c) spectabat, hunc 
omnem locum copiae Gallorum compleuerant: 
VII 69, 5 ; cum . . . signa eius militaria atque 
arma Capuae essent comprensa et familia Nea- 
poli uisa, quae proditionem oppidi appararet 
{sie Dt.; uisaque proditione oppidi apparere ?.): 
3,21,5; mole (c) tenui (c) naturali (c) ob- 
iecta, quae (obiectamque -r) paene insulam op- 
pidiun ei^ecerat: 3,40,4; cohortes . . . submittit 
ex ca«tris, quae (Eeld.: submittit; ex castris- 
que ») fugientes conspicatae neque . . . potue- runt necpie . . . tulerunt : 3, 64, 1 ; — his mUi- 
tibus Q. (que (i) Titurium Sabinum et L. 
Aurunculeium Cottam legatos praeesse (e) ius- 
.sit: V24, 5; itaque eo Q. (Nfl; eoque Oali) 
Calenum misit: 3,55,1; — cum . . . illi castra 
defeuderent fortissime (que add. x) T. Pulione 
(c) ... propugnante: 3,67,5; regem ut in sua 
potestate haberet Caesar *effecit magnam ( Vasc. ; 
magnamque x) regium nomen apud suos auc- 
toritatem habere existimans: 3,109,6; — sed 
Pompeius , ut equitatum suum pulsum uidit 
atque . . . animum aduertit, aliis quoque (N-p.; 
aliisque «/; aliisque quam maxime /(/) diffisus 
acie excessit: 3,94,5.] 

Coniuiigiintur coniunctionibus copulatiuls 
tcrna uel plura uicinbra. 1. noii additur 
menibruni negatiuum; A. terna inenibra; 
a) duo priora careiit particula copulatiua, ter- 
tiuiu adiungitur particula; a) ac; aa) no- 
inina: (Neruios, Aduatucos, (ac add. «; om. 
p; Dt., Hold.) Menapios: VI 2, 3.) 

p[i) iierba (cnuntiata): uineas agere, crati- 
bus atque aggere paludem explere atque iter 
muuire conabatur: VII 58, 1 ; ciuitatcm eius 
immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat 
atque (quae a) ipsi Morinos attribuerat: VII 76, 
1 ; H ut paene omnes . . . signa relinque- 

rent, complures arma proicerent ac fugae simile 
iter uideretur: 3,13,2; hoc idem reliqui iurant 
legati, (hos) tribuni militum centurionesque 
sequuntur, atque idem omnis exercitus iurat: 
3,13,4; t (uti de oppidis demigrarent, 

liberos, uxores suaque omnia in siluis depone- 
rent, atque omnes . . . unum in locum conueni- 
rent: IV 19,2; — desiluerunt, subfo.ssis (que 
add. [i) equis . . . reliquos in fugam coniece- 
runt atque ita perterritos egerunt, ut: IV 12, 2.) 

[1) et; aa) uouiina: (Tolosa (carciusone add. 
(i) et Narbone:III20,2; Delphos, Tlieba.s, (et 
add. %; Db.) Orchomenum : 3,55,3; praemise- 
rat . . . auxilia peditum V (c) milia (e), equi- 
tum III milia, quae (om. Np., Dt.) omnibus 
superioribus bellis habuerat, et parem ex Gallia 
numerum: 1,39,2; frigore (luto, frigore [i) et 
adsiduis imbribus: VII 24, 1.) 

[i[J) ucrba (enuntiata): (quantum usum habe- 
ret . . . potiri oppido . . . opulento, simul 
reliquis ciuitatibus . . . inferre (-ri?) terrorem 
et id fieri celeriter: 3,80,5; Ariouistum . . . 
superbe et crudeliter imperare, obsides nobilis- 
simi cuiusque liberos poscere et in eos omnia 
exeinpla cruciatusque edere: 131,12;) (Haedui 
manus tendere et (om. a; edd.) deditionem signi- 
ficare et proiectis armis mortem deprecari inci- 
piimt (u. CC): VII 40, 6;) dat suis signum 1421 atque, et, que 1422 Saburra , aciem constituit et eircumire ordines 
atque liortari incipit {ii. CC): 2,41,2; t 

(Caesar Fabium . . . remittit in liiberna, ipse 
. . . circum Samarobriuam . . . liiemare con- 
stituit et (oni. p), quod . . . exstiterant, . . . 
ad exercitum manere decreuit: V53,3; clamore 
. . . significant; hunc (c) alii deinceps exci- 
piunt et proximis tradunt: VII 3, 2; cf. V 52,5.) 

Iy) quc; aa) noniina: in Nantuates, Veragros 
Sedunosque: 1111,1; in Venellos, Coriosolitas 
Lexouiosque: 11111,4; praeter Senones, (et 
fuld. p) Carnutes Treuerosque : VI 3, 4 ; (in Car- 
nutes, Andes, Turones quaeque ciuitates (ste 
AQIil; turonpsque, quae ciuitates BMii ; Sclin.. 
' I^p., fil'.) propinquae . . . erant: 1135,3; in 
Aulercis Lexouiisque , reliquis item iii ([i; otii.. 
a; edd.) ciuitatibus (iu Aul., Lexouiis reliquis- 
que item ciuit. Ji. Menge): 11129,3;) — Domi- 
tius, Scipio Spintherque (Ald.; spinther, q. %) 
Lentulus : 3, 83, 1 ; — Celtiberiae , Cantabris 
barbarisque omnibus: 1,38,3; — Dyrrachii (e), 
Apolloniae (c) omnibusquo oppidis maritimis: 
3,5,2; — quaestori, legatis praefectisque : IV 
22,3; a tribunis militum, praefectis reliquis- 
que, qui: 139,2; legati, centuriones tribuni- 
que militum: 1,71,2; (expeditos autem ex euo- 
catis "cum (om. x; edd.) sagittariis fundiloril)us- 
que: 1,27,5;) (cunctum equitatum, sagittarios 
lunditoresquo onines: 3,88,5;) pueri, senes 
mulieresque: 129,1; liberos, uxorcs suaque 
omnia: IV 19,2; — fundis, sagittis reliquisiiuo 
telia: 1,26,1; pilorum , tr.agularum reliquorum- 
que telorum: 1,57,2; aggercm, uineas turres- 
<)ue: 2,1,1; turres ad altitudinem (r) ualli, 
falccs teHtudines(|ue: V42, 5; institutas turres, 
testudines niunitionesquc hosliuni: V52,2; funi- 
buH, ancoris reIiquiH()ue armameiitis amiHHis: 
IV29,3; — agros , acdilicia uicosque: 1V4,2; 
— rapinis , pabulationibus populationibusque 
(u. CC): 115,4; ])ropler latitudinem , rapidi- 
tatem altitudinciii()iie lluminis: IV 17, 2; in 
eadem inopia, egestate pationtiaque (Aldiis; 
patientia, quaA'; u. CC'): VI 24, 4; uiiiuH arro- 
ganliae, HU|)erI)iae di)niinatu()ue: (ip. (Jell. IV 
1<>, 8; t (onincs senatores Benatorumque 

lil)or(5s, tribiinos militum equitesque Hoin. : 1, 
•23,1; cf. 2,18,1.) 

[ifi) iierlm (eniniliata): ipsi . . . copins eogere, 
pniPHidia (■iiHtodias^jiic . . . diHponere C()uilMtiim- 
(jiie . . . oHtcnlare (•oejicniiit: VII 55, 9; .shiii- 
litcr VII 81, 2; VI 21, 4 ; (V 0, 4; 1, 12, 1 ;) iiiiieiH 
. . . actis, aggere iaeto turribusquo conHtitutis: 
II 12,5; simiiUer IV 38, 3 in (i; Oermani . . . 
lioHtCK loco depelliiiil, fugieiilcs (c) . . . pci-He- 
()uiiiiliii' c()iii)iliircH()U(' iuLcrliciiiiit: VII (17,5; sim. 1110,3 fi; 3,29,2-4; (1,45,1;) impf VII 
.59,1; perf 1111,6 [i; V3,3; (3,60,1;) eon- 
iuncHui 3,6,1; (ut) 131,14; (1,52,3;) (cum) 
III 25, 1 ; (duobus . . milibus hominum armatis, 
quos partim (Ciacc; partim quos x; edd.) ex 
familiis societatum delegerat, partim a negotia- 
toribus coegerat, quos(que adil. ?. ; edd.; del. 
Madu.) ex suis quisque . . . idoneos existima- 
bat: 3,103,1.) 

(I)) duo prioni inembra particiila copula- 
tiua coniiinguntur, tertiiiiu adiungitur sine 
couinuctionc; a) atqiie: huc legionem postea 
transicit (c) atque . . . pontem instituit, (o; 
edd.; institutum flil; J^aul) biduo perlicit: 1, 
54,4; 1,21,2; cf 1,36,1. 

fi) et; aa) noiii.: IIS CLXXX et argenti 
pondo XX uiilia, Lritici *modium CXX milia: 
2,18,4. 

[ifi) iierbii: ibi praesidium ponit et . . . Titu- 
rium . . . relinquit (c); castra . . . muniri (c) 
iubet: 115,6; VI 13, 5; perf 128,3; impf 
VII47, 5. 6; si obsides . . . dentur ... et si 
Haeduis . . ., item si AUobrogibus satis faciant: 
114,6; (IV 20, 2 in a;) iiifm. 1,46,1. 

y) que; aa) iiom.: hominum est iufinita 
multitudo creberrimaque aedificia fere Gallicis 
(tonsimilia, pecorum (c) niaguus (c) numerus 
(n): V12,3; 11129,3 u. ii) y) aa). 

fifi) iierba: Roscius . . . C.aiHiam jieriieiiit 
ibique . . . inuenit; postul.ata Caesaris reniiii- 
liat: 1,10,1; sim. 1,61,4; V20, 1— 3; VI 4,2; 
2, 14, 1 ; pcrf V 43, 6; VII 36, 1; 3, 24, 3; 3, 105, 
3.4; 150,1 in a; impf VII 76, 3; cuiiis inipe- 
ratoris ductu . . . gesserint plurimaqiie iiroelia 
secunda fcceriiit, omuem (Talliam . . . iiacaiie- 
riiit: 1,7,6; (IV 21, 8 in (i;) (ut) V 33, 6 (qiie 
om. AQ; Np.) ; 1,65,4; esse (o) ciuitateni in 
siia potestate, seseque . . . in castra ueiiturum, 
suas . . . fortunas . . . permissurum: V3, 7.) 

e) oniiilii incnibni particulis conluncta siiiil; 
aa) eailcin piirliciila bis posilii; a) at(|iie: 
siiigulas biiiis uiuiibus obiciebant atque iniccta 
maiiu fcrrca cL retenta utraquc naiic diiiersi 
|)ugii.abanL atquo in hostium naues trauHcciule- 
biuit: 1,58,4; cf ;i,63,8 (pcrf.) 

(i) ct; ciiiiiiiiigiinliir aa) iioinina u. «>l '_>. 
A. a) ct h) p. IVJI^irjC (2!) -|- ,V loc). 

fi[i> iicrbii (ciiiintiiitii) n. ot 2. A. c) p. Ili'l> 
-L\S liis loci\i: I 7,1; (VI 19,3;) 1,63,3; — IV 
8,3; - 1V23, 1; VI 20, 2; VII 40,6 /// (i; 3, 
20,3; - 3,15,8; - 152,5; 11113,9 iii [i; V 
16,2; (3,27,2;) - IV 27, 3. 4 in [i; (V8,2;) 3, 
28,6; 46,6; 102,4; VII43,3 in p;-- IV 29,4; 
{iiuiliiin liri/ iiddcre liunc locum : paiiliim . . in- 
tcrmisHH llanima ot . . . turri adacta ct (om. (i) 1423 atque, et, que 1424 contingente (c) uallum : V 43, C ; — A et B (a 
et 1)): 11129,1; — A (a et b) et B: 3,27,2.) 

y) qiie; coiiiuiiguntur aa) uoinina: (ii . . . 
militps ceuturionesque quique (ut quisque a) 
equitatui praeeraut: 139,5;) gentibus cogna- 
tiouibusquo bomiuum quique ([i; qui cum a; 
71. CC) una coierunt: VI 22, 2; se cobortesque 
amplius XXX niagnumque numerum senatorum 
atque equitum Rom. : 1,17,2; legio VIII. . . . 
cobortesque . . . XXII equitesque . . . circiter 
CCC: 1,18,5; hordeum pabulumqne omnibus 
locis herbaeque desectae: 3,58,5; Syriae Cili- 
ciaeque prouinciae finitimarumque regionum: 
3,110,3. 

[ii[i) uerba (enuutiata) : quibus efFectis ar- 
matisque (e) diebus (c) XXX . . . .adductisque 
Massiliam: 1,36,5; Plaucum ... in C.arnutes 
proficisci iubet ibique hiemare, quoninique 
opera cognouerit (e) Tasgetium interfectum, 
hos . . ad se mittere: V25, 4; similiter YII Ab, 
2 (CC); plurimum . . . equitatu ualet magniis- 
que babet copias peditum Rhenumque . . . 
taugit: V3, 1; simtl. VII 3,1; 67,5 in ^; 1, 
54,3; 73,3; 2,3,3; 3,13,5; (quod) 11,3.4; 
perf.: 146,2 (c); 50,1 fi; 51,2; 1111,6 (prim 
que om. [i); VII 56, 3— 5; 68,1; 2,9,3; 3,42, 
3.4; 76,1; 111,6; - 141,1.2; impf.: 1,74,7; 
ppf IV 18, 4; diuersa tempp.: 142,2.3; 2,13, 
4; (ulji) 2,16,1-3; 3,92,1.2; inf: 113,4.5; 
coniunctiuus : IV 21, 8 (posterius qae om. <^); 
I 46, 4 ; V 43, 4 ; 3, 75, 5 ; — persuadet . . ., item- 
que . . . persuadet eique . . . dat: 13,4.5; 
t (Aulerci . . . portas clauserunt seque cum 
Viridouice coniunxerunt ; magnaque praeterea 
multitudo . . . conuenerat (= A(a bque) Bque): 
11117,3.4; sim. IV (6,3;) 11,2; V54,4.5; VI 
23,9 in fi; 1,20,3.4; — omnes nostras pabu- 
lationes . . . obseruabat dispersosque . . . adorie- 
batur magnoque incommodo adficiebat (= A 
Bque (a bque) : VII 16, 3.) 

bb) diuersae suiit particulae; a) atquc — 
et; eoiiiunguiitur aa) nomina: (retinendi Silii 
atque Velanii (et si quos intercipere potuerunt 
oM. (i) : 111,8,2;) non iniquitatem loci atque 
angustias . . . et ancipitem terrorem : 3, 72, 2 ; 
(cum . . . signa eius miUtaria atque hrma Capuae 
essent comprensa et familia Neapoli (sic Np.) : 
3,21,5.) 

[i[i) uerba (enuutiata): cognoscit atque . . . 
audit . . . et ... uidet: ,3,106,4; sim. VI 29, 
4 in [i; iiupf: 118,3 (quod); perf: IV37,3; 
(3,11,1;) 2,35,2 (ubi); gladi.atores . . . con- 
flrmat atque iis . . . attribuit et . . . iussit: 1, 
14, 4 ; — (hoc se labore durant adulescentes 
atque . . . exercent, et qui . . . interfecerunt . . . ferunt laudem (= A(a .atque b) et B): VI 
28,3; sim. 1124,1.2; IV 32, 3.) 

[i) et — atque; coniunguiitur aa) uomina: 
L. Leutulo . . . et P. Lentulo consulari ac non 
nullis aliis : 3, 102, 7 ; uulneribus ex proeliis et 
labore .ac magnitudine itineris: 3,106,2; (ex 
omni pronincia et Haeduis atque eorum sociis: 
115,1.) 

[i[i) uerba: *considit et . . . communit atque 
. . . contrabit: V49,7; perf.: IV 4, 4. 5; V 12, 

2 (qui); ppf: 3,89,1; 1,52,2; coni. ppf: 136, 

3 (quoniam); inf: V32, 2; — (A et B(a atque 
b): 1125,1; 32,4; 1116,2; IV 15, 1.2; 1,43,5; 
2,35,1; 3,98,3.) 

7) atque — que; coniunffiiiitur (aa) noinina: 
in omnibus ciuitatibus atque in omnibus pagis 
piirtibusque (0(7) : VI 11, 2 ; (cum liberis atque 
uxoribus publicisque custodiis : 2, 5, 3 ;) uniuersi 
in Epiro atque Aetolia conscripti milites earum- 
que regionum omnium, quae: 3,61,2.) 

p[i) uerba : praes. : VI 29, 4 in a. (qu.ae) ; *3, 
57, 5 ; impf : 3, 69, 3 ; perf : III 6, 4. 5 ; V 23, 6 ; 
1,48,2; 3,51,8; 100,2 (itemque); p;;/:; 1,31,2 
(qui); 3,49,4; — inf: V7,8; 3,12,1; (VII 
45,2;) part.: VI 3, 2; — (A atque B(abque): 
1,69,4; — A(a atque b) Bque: 11111,2; IV 
2,3; V14,2.3; 37,3; VII 29,6; 37,7; 40,4; 1, 
67,3; 2,(35,3;) 44,3.) 

J) qiie — atqiie; couiunguntur aa) noinina: 
a tribunis miUtum reliquisque [sed et] equitibus 
Eom. atque euocatis (ti. GC) : VII 65, 5 ; fundis 
librilibus sudibusque . . . ac (om. a) glandi- 
bus: VII 81, 4; per tribunos mil. centuriones- 
que atque honestissimos sui generis: 1,20,1; 
(quod (oppidum) erat maximum munitissimum- 
que in finibus Biturigum atque agri fertilissima 
regioue: VII 13, 3.) 

p(i) iierba: praes.: V51, 5; VI 23,7; 3,30, 7; 
3,42,1 (qui); perf: 2,20,4; 3,37,6; 3,111,1. 
2; fut. (inf): V56,5; impf eoni. (ut): V18,5; 
3,92,2; ppf coni.: V 26, 3 (cum); diuersa 
tempp.: VI 19, 4; 2, 17, 3; 3, 19, 4; — (A Bque (a 
atque b): IV 12, 2 in [i; V21,6; 3,58,4.) 

£) et — que; coniHngruntur aa) uoniina: 
ex Pictonibus et Santonis reliquisque pacatis 
regionibus: 11111,5; propter multitudinem et 
ueterem belli gloriam p.aucitatemque nostrorum : 
III 24, 2 ; a Senonibus et Carnutibus aliis- 
que compluribns Galliae ciuitatibus : V 56, 4 ; 
praeter Senones, Camutes (sic a; senonas et 
carnutas [i) Treuerosque: VI 3, 4; spe celeris 
uictoriae et hostium fuga et superiorum (sie 
a; superiorumque [i) temporum secundLs proe- 
Uis : VII 47, 3 ; (erant . . . praeterea scutatae 
citerioris prouinciae et caetratae ulterioris Hi- 1425 atque, et, que 1426 spaniae cohortes circiter LXXX equitumque . . . 
V milia: 1,39,1;) cum hac (familia) et prae- 
toria cohorte caetratorum barbarisque equitibus 
paucis: 1,75,2; his rebus et feriis Latinis comi- 
tiisque omnibus perficiendis: 3,2,1; morte Cu- 
rionis et dctrimento Africani exercitus tanto 
militumque deditione {u. CC): 3,10,5; — (de 
causa et de copiis auxihisque suis: 3,16,5.) 

»fj[i) uerba: rem suscipit et a Sequanis im- 
petrat, ut . . . patiantur, obsidesque uti ... 
dent perficit (c): 19,4; sim. 1118,3.4; V51, 
2.3; 2,26,4; perf.: 118,4; VII33,1.2; 2,22, 
4; 3,11,4; 36,3; 39,2; 78,5; 98,2; 101,6; 
ppf. .• I 5, 4 (qui) ; 3, 42, 5 (quod) ; 3, 110, 2 ; emu. 
hnpf: 3,44,2 (ut); ut nemo . . . desideraret et 
sibi quisque . . . grauiores imponeret labores 
simulque omnes arderent cupiditate: 3,74,2; 

Iditm-sa tempp.: 111,1; V 32, 1.2; (3,102,1;) 
inf: V33,l; VII 48,3; 1,18,4; 3,60,3; 93,3; 
pwrt: (VII 43, 3 Nitsche;) 3,73,1; (uocatis . . . 
hospitibus et pecunia . . . conrogata cognito[que] 
Caesaris aduentu: 3, 102, 4.) — (A et B(a bque): 
V37,l; 58,6; VII24.2; 4.5,5 a; 60,1; 3,26, 
2; — A(a et b) Bque: IV 6,5; V44,8; 1,14, 
4; 20,5; 2,34,5.) 

^) (jne . . . et; coniuiiiiruntur 7.7.) nomiiia: 
loci natura deiectusque (c) collis et necessitas 
temporis: 1122,1; filius Domitii aliique com- 
plures adulescentes et niagnus numerus equi- 
tum Rom. et decurionum: 1,23,2; (ex longin- 
quioribua regiouibus Galliae Picenique et a 
freto: 1,29,2;) Afranius Petreiusque et eorum 
amici: 1,53,1; ueteranarum trium legionum 
uniusque tironum et equitum DCCC: 3,29,2; 
Lis.so Parthinisque et (CC) omnibus castellis: 
3,42,4; crates derectae (r) longuriique obiecti 
et institutae fossae: 3, 46, 5; in fossis munitioni- 
busque et fluminis ripis: 3,71,2; — L. Aurun- 
culeius conii)luresque tribuui militum et pri- 
morum ordinum centuriones: V28, 3. 

pp) uerba: magnitudine paulo antecedunt 
mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis 
... Iiabent: VI 27, 1 ; sim. VII 2, 1.2; 11,5.6; 
2,23,2; 3,80,3; i»ipf: 1,58,1; 2,18,5; 3,59, 
:i;pcrf: 1128,2.3; 11128,4; IV 34, 5; 1, 76,5; 
3, 9, 7 ; 41,1; 46, 3 (c) ; 59, 4 ; 67, 6 ; 94, 5 ; ppf : 
3, 2, 3 (quod) ; eoni. ppf : 1 31, 10 (quod) ; diucr.-ia 
tempp.: IV 3, 3 (quod); 3,9,8; i7if: VII 41, 4; 
1,20,5; 45,1; 80,3; pa/<. .• :!, 40, 2 ; - 1117,4; 
- 1111,4; VII .35, 5; 3,84,1; — (A (a bque) 

I et B: 3,46,2.3; - A Bque (a et b): 17,4; 

I (IV27,7 «« fi;) VI 44, 1 ; VII30,;5.4; 2,(6,1. 
2;) 26,2; 27,3; 41,6; 3,9,7; 21,5 (c); 31, 3. 4 ; 
51,2; (64.65, 1;) 66, 4.) 

It. (|iiatcriia ineinbra (toiiliiiifruntur; a) nn- 

Ijoxtc. Oai^Hnr, II. niinu: Eburones, Neruii, Aduatuci atque 
horum omnium socii et clientes (clientesque fl) : 
V39, 3; — in Carnutes, Andes, Turones quae- 
que (c) ciuitates propinquae . . . erant: II 35, 
3; impedimenta exercitus, obsides ciuitatum, 
litteras publicas frumentumque omne: V47,2; 
in Rutenis prouincialibus , Volcis Arecomicis, 
Tolosatibus circumque Narbonem: VII 7, 4; 
a (o7>i. a; plur. edd.) castris (cratis Vrsin.; 
plur. edd.) longurios, musculos (c), falces reli- 
quaque . . . profert: VII 84, 1; consules, prae- 
tores, tribuni pl. quique pro consulibus siut 
(c) : 1,5,3; ex Thessalia, Boeotia, Achaia 
Epiroque: 3,4,2; 19,6 u. C. a); — Commio 
Atrebati, Viridomaro et Eporedorigi Haeduis, 
Vercassiuellauno Aruerno: VII 76, 3; — om- 
nem equitatum et leuis armaturae Numidas, 
funditores sagittarios q u e : 1110,1; — et . . . 
et . . . et M. et J3. 1129 in. (4 loc); — Byl- 
lidenses *et (add. Ciacc.; om. x; edd.) Aman- 
tini et reliquae finitimae ciuitates totaque 
Epiros: 3,12,4; - (Numidas et Cretas sagit- 
tarios et funditores Baleares(que aM &^): 
II 7, 1 ;) taeda et pice et stuppa reliquisque 
rebus: 3,101,2; — amissa Sicilia et Sardinia 
duabusque Hispaniis et cohortibus . . . CXXX: 
3, 10, 5 ; cum legione una . . . et altera . . . 
equitibusque DCCC et nauibus longis Rhodiis 
X et Asiaticis paucis: 3,106, 1; — tot castel- 
lorum numero tantoque spatio et tantis mu- 
nitiouibus et toto obsidionis genere: 3,47, 1; — 
(infamia atque indignitas rei et oppositus 
mons Cebenna uiarumque difficultas: VII 
56,2.) 

b) uorba (enuntiata); a) teriui inonibra non 
coiiiiiiicla sunt particula, i|uartum adiuii- 
gitur coniunctione copulatiiia; v.y.) atque: 
oppidum diripit (atquc incendit), praedam mili- 
tibus donat, exercitum Ligerim (c) traducit 
atque in Biturigum fincs peruenit: VII 11, 9; 
1,27,3 n. fi) aa); — liostes . . . perturbaue- 
runt, rursus resistentibus . . . desiluerunt, sub- 
fo8sis(que add. [i) equis . . . coniecerunt atque 
. . . egeruut: IV 12,1.2. 

fjfj) ct: (A ct B (a. b), C: VI 13,5.6; - A 
(a, h) et Br(a, b): 2,15,2.1 

yy) qne: militcs Attianos conlaudat, Pupium 
dimittit, Auximalibus agit gratias seque . . . 
memorem fore pollicetur: 1,13,5; quod . . . 
quod . . . quod . . . que: 1,71,3; — (A, B (a 
bquc), (': 2,18,2; VII 24, 5 (ut); A Bquo, (", 
D: 1125,1.) 

[■j) biiiiic iii siiiirulis pcrioilis iiiucniunliir 
liarliciilac: aa) (ac at(|uc: porliis obstruit, 
iiicos pliitcHMiuc inaedificat, (nc add. 0\ ,- oni. 

90 1427 atque, et, que 1428 edd.) fossas transuersas uiis praeducit atque ibi 
sudes . . . defigit: 1,27,3.) 

,i[i) et — et: A (a et b) et B (a, b): 3,27,2. 

yy) qiie — que: A(a, b) Bque Cque: 3,75, 
2; Ala, b) Bque (a bque): 1,74,4; VI 23, 9 
in a; A (a bque) Bque, C: 1,20, 3. 4; (A) Bque 
(a bque, c) : 3, 82, 4. 

(3(5) atque — que: A atque B Cque, D: 1, 
19, 2; (A) ac B (a (a ^que), b): II (29;) 30, 1. 2; 
t A(a bque), B(a atque b): 1,79,4; A, B(a 
bque atque c): IV 12, 1.2 in p. 

£i) et — que: A, B et C Dque: IV 21, 7; 
A, B(a et b) Cque: V53,4; 3,31,2; A ra et 
b), B Cque: 3,46,1; A et B Cque (a, b): 1, 
28,4; A(a et b cque), B: 2,22,4; 1 A (a, 

b) Bque et C: 3,9,7. 

y) onmla niembra iuter se particulis copn- 
latinis coniuncta sunt; aa) et — et — et u. 
et p. 1120 (5 loc.) 

,S(i) que — que — que: A Bque Cque Dque: 
130,3; V15, 3. 4; 2,9,2; A Bque Cque (a 
bque): 141,1.2; VII 25, 1; A Bque fa bque) 
Cque: II 4, 1. 2; A (a bque) Bque (a bque): VI 
23, 9 in ,8. 

/7) atque — atque — qne : ut . . . obliuisce- 
rentur atque . . . bello seruirent eaque quae 
{sie edd. uett.; ea qu(a)e yJil; atque quae af) 
meruissent praemia . . . exspectarent equitatum- 
que . . . mitterent : VII 34, 1 ; f A ( a atque 
b) Bque (a atque b): V14, 2. 3; — (A) atque 
B(a bque atque c) : VI 23, (6.) 7.) 

(5(3) ac — et — et: (124,2.3;) t A(a et 
b et c) atque B : IV 25, 1. 

££) atque — qne — que: A atque B Cque 
Dque: VI 29, 2. 3; VII 34, 1 u. yy); 3,59,2; A 
atque B (a bque) Cque: VI16, 1— 3; A atque 
B(a bque cque): 3,30,4.5; t que — atqne 
— que: A Bque atque C Dque: 3,24,1; A 
Bque (a atque b) Cque: 11,3.4; A(a bque) 
atque B Cque : V 16, 4; (A) Bque (a atque b 
cque): 3, (48;) 49, 1.2; t que — que — 

atque : A Bque Cque atque D : 3, 44, 6. 7 ; A(a 
bque) Bque (a atque b): 2,4,1.2; A(a bque 
cque) atque B : 1 27, 2. 

CD *t — ®t — *iue : A et B et C Dque : IV 
lO^ B—b; A(a et b) et B Cque : 3, 103, 1; A et 
B et C (a bque): VII 22, 4. 5; A(a et b) etB(a 
bque): 126,3; 1 et — qne — et: A et B 
(a bque) et C: VII 61, 3; 3, 9, 3; A(a et b) Bque 
(a et b): 3,39,2; 80,6; t que — et — 

et: A Bque et C et D: 110,3. 

rjj) et — que — que: A et B Cque Dque: 
V8, 1; 3,8,3; A(a et b) Bque (a bque): 3,93, 
1; t que — et — que: A Bque et C 

Dque: 3,63,6 (sed sec. G. Paul = A(a bque) et B Cque;) A Bque (a et b) Cque: 3,69, 1; 
A(a bque) et B(a bque) : 3.2,1; 53,3.4; (A) 
Bque (a et b cque: 2, 26, (3.) 4. 

^ih) atque — que — et: A atque Bia bque) 
et C: 1,23,5; — A(a atque b) Bque (a et b): 

2, 26, 1. 

II) et — atqite — qne: A et B(a atque b) 
Cque: Vn79,4; — A et B^a atque b cque;: 

3, 37, 4. 

Xit) que — atque — et: A Bque atque C(a 
et b): VI43,5. 6; — A(a bque) atque B et C: 
VII 58, 4; — A(a bque) atque B(a et b): V 
50,5. 

XI) et — qne — atque: A et B Cque (a 
atque b): 3,101,1.2; — 1,64,3 (sed que o»j. 
a; edd.). 

f.il.1) que — et — atque: (A) Bque (a et b 
atque c): 1,52,(1.) 2. 

C. quiua membra couinug^nntur; a) nouiina: 
(VII 84, 1 u. B. a);) erant . . . legiones Afranii 
III , Petrei duae , praeterea scutatae citerioris 
prouinciae et caetratae ulterioris Hispaniae co- 
hortes circiter LXXX equitumque . . . circiter 
V milia: 1,39, 1; Creta, Lacedaemone, ex Ponto 
atque Syria reliquisque ciuitatibus : 3, 4, 3 ; liuc 
Dardanos , Bessos . . . , item ilacedones, Thes- 
salos ac reliquarum gentium et ciuitatum (equi- 
tes) adiecerat: 3,4, 6; uulnerantur tamen eom- 
plures, in his Cornelius Balbus , M. Plotius , L. 
Tiburtius, centuriones militesque non nuUi: 3, 
19,6; duplici stipendio, frumento, ueste, ciba- 
riis militaribusque donis (alii : dupl. stip., frum., 
ueste, congiariis idiariis Viet.) miUtaribusque 
donis; alii: dupl. st. , fr. , ueste et aliis mil. 
don.; aZ(V dupl. st., frumentariis, pecuariis mili- 
taribusque donis; u. CC}: 3,53,6; in castris 
Pompei uidere Hcuit trichilas structas (c), ma- 
gnum argenti pondus expositum, recentibus 
caespitibus tabemacula constrata. L. etiam Len- 
tuli et non nullorum tabernacula protecta he- 
dera multaque praeterea, quae: 3,96,1. 

b) uomina et nerba: (hortabatur) superio- 
rum dierum Sabini cunctatio, perfugae confir- 
matio, inopia cibariorum . . ., spes Venetici 
belli et quod fere libenter homines id quod 
uolunt credimt: III 18,6. 

c) uerba (cnuntiata); inueniuntnr a) con- 
iunctiones siugulae: A, B, C, D(a bque): 2, 
32, 12; — A(a, b, c), B (a bque): VI 13,4. 

p) coniunctiones binae; aa) qne — que: A 
(a, b) Bque, item C Dque: 11125,1. 

Pp) et — atqiie: A et B(a, b, [ac] c atque 
d): 1,27,3. 

yy) et — qne: A(a et b), B(a, bcque): VII 
27, 1.2 in fl. 1429 atque, et que, neqne 1430 y) coiii. tcrnae; aa) et — [ac] — atque: 
1, 27, 3 u. p> PP). 

.BJi) atque - et — et: A(a atque b); IJ et 
C(a et b): IV 27, 3. 4 in (3. 

yy) ac — que — atque: A ac B Cque. D 
atque E : III 5, 3. 

(JJ) atque — que — qne: A, B(a atque b) 
Cque Dque : 1, 22, 3. 

£6) et — qne — que: A et B Cque Dque, 
K: 1,42,1. 

II) et — que — atque: A et B(a bque), C 
(a'a'tque b): "V 58, 6. 

(}) coni. qHaternae; aa) et — atque — et — 
et: A(a et b atque c) et B(a et b): IV,33. 1. 

PP) que — atque — que — que: A Bque 
atque C Dque Eque: 3,40.1—4. 

yy) que — que — atque — que: A Bque 
Cque (a atque bl Dque : 1. 55. 1—3. 

(5(5) ac — a<que — que — que: A ac B atque 
C(a bque) Dque: 1115,1; — A(a ac b) atque 
B(a bque) Cque: 11117,2-4. 

«£) que — ct — que — que: A Bque (a et 
b) Cque (a bque): VII27, 1. 2 -iti a. 

^J^) que — que — et — que: A Bque (a 
bqiie) et C Dque: 3, 101. 4—6; (A) Bque (a bque 
et c (Ique): 3,25,(1.) 2. 3. 

',»;) et — que — que — et: A et B Cque 
(a bque et c) : 2, 4, 5. 

^O^) que — ot — et — que: A Bque et C 
et D Eque: VI12,3.4. 

ii) et — que — et — et: A et B Cque et 
D et K: 3,23,2.3. 

•/■/.) atque — que — et — qne: A atque B 
(a bque) et C Dque: 3,89,3. 

II) que — que — atque - et: A (a (a et 
fi) bque) Bque (a atque b et c) : 1,14,4. 

D. sena uiembra coniung-nntur; a) uoniina: 
Asiae, Syriae, regibu.sque omnibus et dynastis 
et tetrarchis et liberis Acliaiae populis: 3,3,2; 
cx Thessalia, Asia, Aegypto, Creta, Cyrenis 
roliquisque (que tmi. l) regionibus : 3, 5, 1 ; unam 
terrain ac (et alii codd.) plures terra.s et urbem 
et urbes et imperium et imperia : ap. Oell. XIX 
8,8. 

b) uerba; purtirulao inucninntnr a)binae; 
alque — et: A, B, C, D (a alquo b) et E : 2, 
17,:!. 

[i) lernao; y.y.) ac - alqne — ct: A (a ac 
1) atqup c), B (a ct b, c): l,i;4, 1.2; A (a atque 
b atqiie c) et B (a, b, c) : 1,58, 4. 

p[i) que — qnc — ^ ct: A Bquo (a, b, c) Cquo 
et 1»: 3,97,3. 

yy) ct — (|ne — atquc: \ (a, b. c (a, [J) 
et U) Bque atque C: 2. 17,3. y) quaternae; aa) et — que — que — que: 
A (a et b) Bque (a, bque, c i Cque : 3, 82, 2 — 5. 

jip) que — que — qne — et: A Bque (a, 
b) Cque (a bque et c): 3,82,1. 

/'/') que — et — atque — ac: A Bque (a 
et b .itque e) f et C (a ac bl: 1,52,2.3. 

(5(5) que — et — que — ac: A (a bque), B 
(a et b cque) ac C: V51,l — 4. 

(5) qninae; aa) et — ac — et — et — et: 
A et B (a ac b) et C et D et E: IV 33, 3. 

([ip) que — atque — q::e — que — qne: 
A (a bque atque c dque) Bque (a bque) : 3, 40, 
1—4 Dt.y 

yy) et — que — que — et — que : A (a et 
b cque dque et e) Bque: 3, (51, 1. 

(5(5) et — que — atque — que — et: A et 
B (a bque) atque C (a bque) et D : 1, 75, 3. 

££) que — ct — atque — t e* — ac = l^ 52, 
2.3 u. y) yy). 

r^) et — que — que — atqne — et: 1.14, 
4 «: C. c) ,5» ID- 

E. scptena niembra coninngruntur: A (a et 
b) Bque (a et b); C (a et b cque) : 3,39,2; — 
A Bque Cque atque D et E et F atque G: V 
19,1.2. 

F. nouem niembra coniuns:uiitur: Senones, 
Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, Auler- 
cos, Lemouices, Andos reliquosque omnes: VII 
4,6. 

<}. decciii nienibra coniuiiguntur: ex Asia 
Cycladibusque insulis, Corcyra, Athenis, Ponto, 
Bithynia, Syria, Cilicia, Phoenice, Aegypto: 
3,3,1. 

2. additiir menibrum ne!;aliuuin (ncque, 
nene); A. coniunsuutur nieinbra tcrna; (a) no- 
niina: sic neque agri cultura nec ratio utque 
usus l)clli intcimittitur: IV 1, 6.) 

b) uerba (enuntiata); a) atque — neque: 
A atque B neque C : IV 26, 5; 1,54.1; ap. Cie. 
ad Att. 1X16,2; — A(a atque b) neque B: I 
5,3,1; 1119,5; 3,94,2.3. 

fj) et — neque: A et B neque C: IV 10, 1. 
2; 3,10,3; — A(a et b) neque B: (IV 29,2;) 
1,42,3; 3,25,1. 

y) quc — nequc : A Bque neque C : VI 22, 
1.2; 37,1.2; VII28,2.3; 62,8; 1,80,2; 3,19, 
1 ; 96, 3, 4; — A (a bquel nequc B : III 28, 3 ; 3, 
26,2,3; 65.2,3; 75,3; 93,1.2; A Bque (u 
neque b) : :i. 83. 3. 

(5) iiequc — at(iue : .\ ueque B atque C : II 
10.4; V22,4; VII (30.) 31, 1. 

£) neqiie — et ti. et p. (113'J cjclr.) 1110; 
— non A neque B (a et b): VII 30, 1. 

i^) neqne — que: A neque B Cque: V17, 3, 
4;"27,2. 3; 38,1; VI 17,4.5; 1,6,6; 21,4-6 

90* 1431 atque, et, que, neque, neue; que — queror 1432 (que a<ld. Paul); 25,2-4; 70,5; 71.1; 3.32,6; 
92, 1 i)i hl; — A neque B (a l)que) : 3, 95, 3. 4. 

',) iieque — neque — ac: A (nequeaneque 
b) ac B: 1,48,5. 

■S^ ueqne — neque — et: neque A neque B 
et C: 11113,8; — A ^neque a neque b) et B: 
1, 85. 3. 

() iioque — neque — que: neque A neque 
B Cque: V2, 4; — A (neque a neque b) Bque: 
(VII 76, 2). 

x) iicque — que — et: neque A Bque et C: 
3, 74. 3. 

A) ncu(e) — que: uti A neu(ei B Cque: II 
21, 2 ; 3, 92, 1 (neue af; neque /il); — ne A neue 
B Cque: 3,73,2. 

B. coiiiung-untur inembra quaterna; in- 
ueniuntur iiartieulae a) biuae; y.) ueque — 
atque: A (a neque (x neque P) b, B (a atque 
b) : ap. Cic. mI Att. IX 6 A. 

,S) et — neque: A, B (a et b) neque C : VII 
63,8. 

/') ueu — et: ut A neu (nec a: ne h) B et 
C; D: V34,3.4. 

b) ternae; oc) ac — neqne — neqne: A ac 
B neque C (a neque b): 1113,2; VI 37, 6. 

,S) neque — neque — ac: A, B (neque a 
neque b) ac C: III 9, 6. 

7) neque — et — et: (A) neque B et C et 
»: IV 29, (3.) 4. 

d) neque — ueqne — et: (A) neque B neque 
C et D: III 13, (7.) 8. 

£) ueque — neque — que: A neque B neque 
C Dque: IV 1,7. 8; — A neque B (a neque b) 
Cque: 113,2.3. 

l) atque — qne — ueqne: A atque B Cque 
neque D : \^I 36, 2—4. 

'/) neque — atque — que: A neque B atque 
C Dque: 1, 57, 3. 4. 

^) neque — que — et: A neque B Cque (a 
et b): 3,51,2. 

i) que — et — neque: A (a bque et c) ne- 
que B: 3,45,2.3. 

c) quaternae; a) neque — neque — ueque — 
atqne : neque A neque B neque C atque D : IV 
26,1. 

(!j) neque — que — ueque — que: neque 
A (a bque) neque B (a bque): III 3, 1 ; V 10,2.) 

/) ueque — iicque — atque — que: A (ne- 
que a neque b) atque B Cque : 2. 31, 8. 

(}) neque — que — neque — et: neque A 
(a bque) neque B (a et b) : 2, 41, 6. 

C. couiung-untiu- menibra quina; a) ueque 
— ueque — atque: ap. Cie. ad Att. IX 6 .4 
i(. B. a) a). ,i) et — que — ueque: A(a, b et c dque) 
neque B : V 53, 4. 5. 

y) que — ueue — ncue: ne A, B (a bque), 
neue C (a neue b) : I 35, 3. 

d) qiie — neque — neque — neque: A Bque 
neque C (a neque b neque c) : 1, 48, 3. 4. 

£) atque — que — neque — ae: A (a atque 
b) Bque neque C ac D: 2,35,3.4. 

^) que — et — neque — neqiie: .4. Bque 
et C neque D neque E (a ac (aut a; edd.} b): 
VI 27. 1. 2. 

D. couiungiintur niembra sex: A Bque, C 
ia bqiiei neque D Eque: VI 25, 2-5. 

£. coniung:. menibra octona: A (a et b) ne- 
que B; ac C Dque (a bqiie et c dque): 3,25, 
1—3; — A(a et b), B(a et b) iieque C atque 
D (a, b, c) : I 18, 4—7. 

F. couiung:. membra nonem: A Bque, C et 
D (a ac b), E (ueque a et b) et F ueque G: 
II 25, 1. 2. 

qnemadmoflani. 1. relut.: ius esse 
belli, ut qui uicissent iis, quos uicissent, quem 
ad modum uellent imperarent: 136,1. 

"2. interrog. ?<. ad p. 143 d) (7 loc). ,' .K/,,V 
qnei-imonia : nulli omnium has partes 
uel querimoniae uel miserationis minus con^ 
uenisse: 1,85, 1. f- 1 

qneror. A. = lameutari , miserari , de- 

plorare: a) abs.: quod (Sequani) soli ne in 
occulto quidem queri neque auxilium implorare 
auderent: 132,4. 

b) queri alqd: fortasse inopiam excusare et 
calamitatem aut propriam suam aut tem- 
porum queri et difficultates auctionandi propo- 
nere etiam mediocris est animi: 3,20,3; 1 
magno dolore Haedui ferunt (e) se deiectos 
principatu, queruntur fortunae commutatio- 
nem et Caesaris indulgentiam (o) in se requi- 
runt : VII 63, 8 ; % hi abditi in tabema- 
culis aut suum fatum (factum B^Q) quere- 
bantUT aut cum familiaribus suis commune 
periculum miserabantur : I 39, 4. 

c) queri de: principes Galliae . . . siluestri- 
bus ac remotis locis queruntur de Acconis 
morte: VII1,4. 

B. =conqueri, effundere iram, expostn- 
lare, indiguabuudum dicere; a) additur 
x) obiect. : (Cato) queritur . . . sese proiectum 
. . . a Cn. Pompeio . . . . haec in contione que- 
stus ex prouincia fugit: 1,30,5; Tf quae 

ipse intellegat, quae ciuitas queratur pro- 
ponit: 120,6; ^ unum: VI42, 1 u. J). 

p) de: quorum sint legati apud se et de 
Sueborum iniuriis querantur: IV 8, 3; (equi- 1433 queror — qui (rel.) 1434 tes) uniuersi Caesarem adierunt palamque de 
eorum iriiiiriis sunt questi: 3,59,4. 

y) acc. c. inf.: 137,3 it. d); a quibus de- 
ductum ac deprauatum Pompeium (moueri 
ar/d. RMenge) queritur inuidia atque obtrec- 
tatione laudis suae: 1,7,1; nouum in re pu- 
blica (rem publicam A'^) introductum exem- 
plum queritur: 1,7,2; aduentu Curionis cognito 
(Cato) queritur in contione sese proiectum ac 
proditum a Cn. Pompeio, qui omnibus rebus 
*imparatissimus non necessarium bellum susce- 
piaset: 1,30,5; cum Varus suam fidem ab eo 
laedi quereretur neque resistere auderet: 2, 
44,2; nauem (Pompeius) . . . conscendit saepe, 
ut dicebatur, querens tantum se opinionem 
fefellisse, ut: 3,96,4; is (Pothinus) primum 
inter suos queri atque indignari coepit regem 
ad causani dicendam euoeari: 3,108,1. 

(J) quod: grauiter eos accusat, quod . . . ab 
iis non subleuetur ; . . . multo etiam grauius 
quod sit destitutus queritur: 116,6; legati ab 
Haeduis et a Treueris ueniebant: Haedui que- 
stum, quod Harudes, qui nuper in Galliam 
transportati essent, fines eorum popularentur; 
sese ne obsidibus quideni datis pacem Ariouisti 
redimere potuisse; Treueri autem, pagos cen- 
tum Sueborum ad ripas B,heui consedisse, qui 
Rhenum transire conarentur: 137,2.3; Caesar 
questus, quod . . . bcllum sine causa intulis- 
sent, ignoscere imprudentiae dixit: IV 27, 5; 
(Caesar) unum , quod cohortes ex statione et 
praesidio esseut emissae, questus . . . multum 
fortunam in repentino hostium aduentu po- 
tuisse iudicauit: VI42, 1; (Caesur) pauca apud 
eos loquitur, queritur {add. llalhertsma; locu- 
tuB queritur Patil), quod sibi a parte (c) eorum 
gratia relata non sit pro suis in eos maxirais 
beneficiis: 1,23, 3; quaerunt, rectene se iUi sint 
commissiiri, et quod uon ab initio feceriut 
armaquo (arma qui a ; arma quod ht ; arniaque 
quod I'aut) cum honiinibus uecessariis et con- 
sHiiguincis contuleriiit (lueruntur: 1,74,2. 

b) iibti»!. (cuni alqo): T. J^abienus prodit; 
t summisHa oratione loqui de pace atquo alter- 
cari cuin Vatinio incipit (sic codd.; Np.; sed 
is omissa orat. dc paco queri atque alterc. c. 
V. iiic. l'aiil): 3, 10,5. 

«|iii, «|iia<', «|ii<mI (iiroiioiiiou rclatluuiii). 
(!/'. R. Meiitje, Uber das Relat. in d. Sprachc 
(kieaars. (Jl'r. Ilatte a. S. (Latina) 18H!). 

Conlocatio: quavuiii VII 47, 1; quibus- 
cum 1123,3; qiiibuscum A'(?), cuni qui- 
buH li* 11,4; quibuscuui a, cum quibus 
[i 140,7; quibuHf»;»// coiiiiiiiiiiicaro .IFdro- 
nouius , cdd., quibus coniiiiiinicaie \ 3, IH, 3; 1 quas inter et castra . . . collis intererat 
VI 36, 2; senatumque omnem et quos inter 
controuersia esset . . . euocauit VII 33, 2; — 
(inter quos dominari consuessent 1131,6;) 
t a (om. ht) qua die 1,36,5; a quo genere 
hominum 3,96,4; [numquam quo a . ., qua 
a . . , quibus a . . ;) — — quem ad diem VI 
35,1; quem ad finem II 19, 5; 2, 32, 11; quem 
ad modum 136,1; quam ad spemVII55, 
10; — quam ad diem a, ad quam diem p 

VI 33, 4; quam ad rem a; ad quam rem p 
VI, 3; — — de quibus iusulis V13,3; de 
quibus rebus 3,21,2; — qua de causa II, 
4; quibus de causis 2, 30, 1; quibus de 

rebus: 1119,1; quibus orti ex ciuitati- 

bus V 12, 2; qua ex die 1, 5,4; qua ex fre- 
quentia 3,19,5; quibus ex locis 2,41,1; 
quibus ex nauibus IV 37, 1 ; quo ex op- 
pido VII 12,3; qua ex parte 12,4; V13,2; 

VII 81,6; quo ex portu V2,3; qua ex re 
120,4; 114,3; VI22,3; qua quidem ex re 

V42, 4; (ex qua re et sim. numquam ;) 

quain iu |mrteiu IV32,1; quam quisque 
ab opere in partem casu deuenit II21, 
6; (quam partem Kran., quam in partem 
X ct edd. 1121,1;) — quam in partem a, 
iu quain parteiu pV34, 3; — (inque eam 

rem a, in quam rem p V36, 2;) quo iu 

cousilio 1113,2; qua in fuga 2,35,1; quo 
inloco 149,1; VI30,1; 3,37,5 ; quibus in 
locis IV7,1; 2,9,8; quibus quisque in 
locis 1,44,3; quo in numero III7,4;27,1; 
2,44,3; quo sunt in numero VII 75,4; qua 
in re 112,7; V8,4; 1,85,2; quibus in re- 
bus 3,32,5; quibus in tabulis 129,1; — 
quibus in castellis cf.(a?), in quibus (o»t. 
castellis) bdhikl VII 69, 7; — cum essent in qui- 

bus deuionstraui angustiis 3,15,6; 

i|iiaiu ob causaiii 3,88,5; quam ob rem I 
34,1; — — pro quibiis rcbus 1,32,7; — qui- 
bus ille pro nieritis a, pro quibus raeritis 
[i VII 76, 1; t euius » media froute VI 

26, 1 ; cuius prouiuciao ab ea parte 3, 34, 4 ; 
— — quoriini ad arbitrium iudiciumque: VI 
11,3; quorura de uatura moribusque II 
15,3; quorum de re agitur {sic Hertx ; quo- 
runi re ag. codd. mel.; quorum res ag. ilelt.) 
ap. Qctl. V13,6; — quaruin cx uestigiis 
VI 27,4; — quorum in fines 1110,4; — 
quorum in aodibus fauisque ap. Gelt. IV 
16,8; quorum in consilio VII 77,4; quo- 
runi in finibus VII14,6; quoruin eraiit in 
fidc VII 5,2; quorura aiitinuitus cral 
in fidc ciuitas VI 4, 2; ([iioruiu iiisi in 
potestatc sunt reges ap. ^iiet. 6; — quorum 1435 qui (rel.) (I, 1. A. a) aa) a) ax) 91) a)) 1436 per fines I 28, 1 ; — quarum propter exi- 

guitatem IV 1,10; quorum erant in 

clientela a, in quorum erant clientela 
p VI 4, 5; t ad (|uornm commodum 3, 

20,4; ad quarum initium siluarum 11128,3; 
in quarum altera 3,101,6. 

Sig^nif.; I. Pronomen relatiuuin ennntiatum 
secundarium adnectit ennntiato primario; 
1. coninngitur cnni indicatino (uel c. infiii.) 
uel c. coniunctiuo orationis obliquae ; A. pro- 
nomen pertinet ad ea, (nme antecedunt; 
a) relatiuo non additur substantiuum; aa) ad 
nomina pertinet pronomen; a) ad subslan- 
tina, quibus non additum est pvon. denLon- 
strat.; aa) ad sing:nla; 91) ad nom. propr.; 
o) g^entiuu! (ciuitatum); na) numero singu- 
lari: quidam ante portam oppidi Gallus per 
(qui per [i; Sckn.} manus seui ac picis tradi- 
tas glebas in ignem e regione turris proiciebat, 
. . . concidit. hunc . . . : VII 25, 2 ; T erat 

unus intus Neruius, nomine Vertico, loco 
natus honesto , qui a prima obsidione ad Cice- 
ronem perfugerat *summamque ei fidem prae- 
stiterat. hic . . . : V 45, 2. 

66) numero phu-ali: Aduatuci, de quibus 
supra diximus (^; scripsimus a; edd.}, . . . 
reuerterunt : II 29, 1 ; in Aduatucos , qui erant 
eius regno fiiiitimi, proficiscitur : V38, 1; ^f 
A 1 b i c s , barbaros homines, qui in eorum fide 
antiquitus erant montesque supra Massiliam 
iucolebant, ad se uocauerant (euoc. Paid): 1, 
34, 4 ; magnum numerum sagittariorum , ma- 
gnum Albicorum, de quibus supra demonstra- 
tum est, imponunt atque hos . . . incitant: 1, 
56,2; \ quod inter fines Heluetiorum et 

Allobrogum, qui nuper pacati (pacti JliBV;?) 
erant, Rhodanus fluit: 16,2; item Allobroges, 
qui trans Ehodanum uicos possessionesque habe- 
bant, fuga se . . . recipiunt: 111,5; Allobrogaa 
(c) sollicitat, quorum mentes nondum (o) ab 
(c) superiore bello resedisse (c) sperabat : VII 
64, 7 ; atque unum (e) Allobrogem ex duobus, 
quos perfugisse ad Pompeium supra docuimus, 
cum quibusdam interfecit : 3, 84, 5 ; t in 

fines Ambianorum peruenit, qui se suaque 
omnia sine mora dediderunt: 1115,2; t 

quod si fecerit, Haeduorum auctoritatem apud 
omnes Belgas ampltficaturum , quorum auxi- 
liis atque opibus, si qua bella inciderint, sus- 
tentare consuerint: 1114,6; t Bellouaci 

autem (c) defectione Haeduorum cognita , qui 
iam {Heinsins; Fr., Dt.; quia BM; qui AQ^j\ 
Np., Sckn., Db., Hold.) ante erant (qui erant 
ante ae) per se infideles, manus cogere . . . 
coeperunt: VII 59, 2; \ renuntiant se Biturigum perfidiam ueritos reuertisse, qui- 
bus id consilii fuisse cognouerint, ut: VII 5, 
5; t Boiosque, qui trans Ehenum in- 

coluerant et in agrum Noricum transierant 
Noreiamqtie oppugnarant (-nabant Kraff.}, . . . 
socios sibi adsciscunt: I 5, 4; Gorgobinam, Boio- 
rum oppidum, quos ibi (quod sibi a; quo sibi 
h; quos ibi MH) Heluetico proelio uictos 
(uictor AQ) Caesar conlocauerat Haeduisque 
attribuerat, oppugnare instituit: VII 9,6; t 
interim Oscenses et Calagurritani, qui erant 
cum {CC) Oscensibus contributi, mittunt ad 
eum legatos: 1,60,1; t Cenabum Car- 

nutum proficiscitur ; qui tum primum adlato 
nuntio de oppugnatione Vellaunoduni . . . prae- 
sidium Cenabi tuendi causa . . . comparabant: 
VII 11,4: t unam legionem . . . et cohor- 

tes V in Eburones, quorum pars maxima 
est inter Mosam ac (c) Rhenum, qui sub im- 
perio Ambiorigis et Catuuolci erant, misit: V 
24,4; t quod ab nonnullis Gallis solli- 

citarentur, partim qui, ut (c) Germanos diutius 
in Gallia uersari noluerant (e), ita populi Ro- 
mani exercitum hiemare atque inueterascere in 
Gallia moleste ferebant, partim qui mobilitate 
et leuitate animi nouis imperiis studebant; ab 
non nullis etiam, quod in Gallia a potentiori- 
bus atque iis (c) , qui . . . facultates habebant, 
uulgo regna occupabantur, qui minus facile 
eam rem imperio (c) nostro consequi poterant: 
111,3.4; Belgas . . . ibi consedisse Gallosque, 
qui ea loca incolerent, expulisse: 114,1; iUi 
supplicia cruciatusque Gallorum ueriti, quorum 
agros uexauerant, remanere se apud eum uelle 
dixerunt: IV 15, 5; ut sunt fere domicilia (e) 
Gallorum, qui uitandi aestus causa plerumque 
siluarum ac (c) fluminum petunt propinquita- 
tes: VI 30, 3; t proximique simt Ger- 

manis, qui trans Rhenum incolunt, quibus- 
cum (cum quibus B' ; Aim.) continenter bellum 
gerunt : 11,4; ne ... Germani, qui trans Rhe- 
num incolunt, ex suis finibus in Heluetiorum 
fines transirent: 128,4; inteUecturum, quid in- 
uicti Germani, exercitatissimi in armis, qui 
inter annos XIIII tectum non subissent, uir- 
tute possent : 1 36, 7 ; Belgas in armis esse, Ger- 
manosque, qui cis Rhenum (ripas Eheni p) 
incolant (incolunt &^) , sese cum his coniun- 
xisse: 113,4; Germanosque, qui auxilio a (e) 
GaUis (e) arcessiti dicebantur, si . . . flumen 
transire conentur, prohibeat: III 11, 2; Germani, 
qui auxilio ueniebant, percepta Treuerorum 
fuga sese domum receperunt (c) : VI 8, 7 ; neue 
omnium Germanorum, qui essent citra Rhenum, 
unam esse causam iudicaret: VI32, 1; Ger- 1437 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) 7.) y.y.) SH) 0) 66)) 1438 mani, qui eo consilio Rhenum transierant, ut 
Ambiorigis fines depopularentur, . . . optatissi- 
mum Ambiorigi beneficium (0) obtulerant (c) : 
VI 42,3; t Haeduos . . . pulsos . . . 

omnem equitatum amisisse. quibus proeliis 
cakraitatibusque fractos, qui et sua uirtute et 
populi Romani Lospitio atque amicitia pluri- 
mum ante in GalLia potuissent, coactos esse 
Sequanis obsides dare : 1 31, 7 ; adeunt per Hae- 
duos, quorum antiquitus erat in fide ciuitas: 
VI 4, 2; Bituriges ad Haeduos, quorum erant 
in fide, legatos mittunt : VII 5, 2; subito sunt 
Haedui uisi ab (c) latere nostris aperto, quos 
Caesar ab dextra parte alio ascensu manus 
distinendae causa miserat. hi . . .: VII 50, 1 ; 
Tj propterea quod paucis mensibus ante Haru- 
d u m milia hominum XXIIII ad eum uenis- 
sent, quibus locus ac sedes pararentur: 131, 
10; (ueniebant) Haedui questum , quod Haru- 
des, qui nuper in Galliam transpurtati essent, 
fines eorum popularentur: 137,2; ^ iter 

ab Arari (c) Heluetii auerterant, a quibus 
discedere nolebat: 116,3; Heluetii, qid in 
montem sese receperant, rursus instare . . . 
coeperunt: 125,6; denique hos esse eosdem, 
quibuscum (c) saepe numero Heluetii congressi 
. . . plerunique superarint (c) , qui tamen pares 
CBse nostro cxercitui non potuerint: 140,7; 
^ partem copiarum . . . in Heluios, qui tines 
Aruernorum contingunt, conuenire iubet: VII 
7,5; 11 hos Tarraconenses et lacetani et 

Ausetani et paucis post diebus Illurgauoneu- 
ses, qui fiumen Hiberum attingunt, [injsequun- 
tur: 1,()(), 2; t niilla Thessaliae liiit ciui- 

tas praeter Larisaeos (larisa eos alil) , qui 
•|- maguis exereitibus Scipionis teuebautur, quiu 
(Jaesari pareret (c): 3,81,2; t Rhenus 

autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes iu- 
colunt: IV 10,3; t Mandubii, qui eos 

oppido receperant, cum liberis atque uxoribus 
exire coguntur. hi . . . : VII 78, 3 ; t in- 

scios inopinantesque Menapios oppresseruut, 
((ui de Gerraanoruiu discessu per exploratores 
certiores facti . . . in suos uicos remigrauorant 
(-uerunt (i) : IV 4, 5. 6; erant Menapii propin- 
(lui Eburonuni flnibus, perpetuis paludibus sil- 
uisquo muniti , qui uni ex (iallia de pace ad 
('acHarera lcgatos niinu|iiam raiscraiit. cura liis 
. . .: VI 5,4; t Moriui, quos (Jaesar in 

Itritauniaiii proflciscens pacatos reliquerat, . . . 
circiimstetcruut: IV37, 1; Labicnura . . . in 
Moiinos, qui rebcllionora ' feccrant, misil: IV 
;iH, 1 ; t tolidora (polliceri) Neruios, qui 

iimxiiiie leri iiitcr ijisoH liabcaiitiir (-baiitur [i) 
li)ugiHsimc(|iic al)Miiit: 114,8; t Uiiitimis hostibus Parthis post se relictis, qui paulo 
ante M. Crassum imperatorem interfecerant et 
M. Bibulum in obsidione habuerant, (legiones) 
. . . deduxerai: 3,31,3; t Remi, qui 

proximi Galliae ex Belgis sunt, ad eum lega- 
tos . . . miserunt: 113,1; ut agros Remorum 
popularentur, qui magno nobis usui ad beUum 
gerendum erant: 119,5; Camutes legatos ob- 
sidesque mittunt usi deprecatoribus Remis, quo- 
rum erant in (in quorum erant [b; Flod.) 
clientela: VI 4, 5; t uon (se) existimare 

Romanos sine ope diuina (c) bellum gerere, 
qui tantae altitudinis machinationes tanta cele- 
ritate promouere (et ex propinquitate pugnare 
add. B-'^) possent: 1131,2; Romani si casu 
interuenerint (c), fortunae . . . habendam gra- 
tiam, quod et paucitatem eorum ex loco supe- 
riore cognoscere et uirtutem despicere potuerint, 
qui dimicare non ausi turpiter se in castra 
receperint: VII 20, 6; t Heluetiis esse in 

animo . . . iter in Santonum fines facere, qui 
non longe a Tolosatium finibus absunt: 110, 
1; t quod reliquis tamen (c) fiigae facul- 

tas daretur, Sequanis uero, qui intra fines 
suos Ariouistum recepissent, quorum oppida 
omnia in potestate eius essent, omnes crucia- 
tus essent perferendi: 132,5; t Suebi, 

qui ad ripas Rheni uenerant, donuim reuerti 
coeperunt: 154,1; sese unis Suebis concedere, 
quibus ne dii quidem immortales pares esse 
possint (c): IV 7, 5; t tantumque esse 

eorum omnium furorem, ut ne Suessiones 
quidem, fratres consanguineosque suos, qui 
eodem iure et (c) isdem legibus utantur, unuin 
imperium (c) unumque (c) magistratum ciun 
ipsis (c) habeant, deterrere potuerint: 113,5; 
iu fines Suessionum, qui proximi Remis erant, 
exercitum duxit: 1112,1; t cogunt equi- 

tum duo milia Sugambri, qui sunt proximi 
Rheno, a quibus rcceptos ex fuga Tencteros 
atque Vsipetes supra docuimus: VI 35, 5; t 
Labienum legatum in Trcueros, qui proximi 
flumini (c) Rheno suiit, cum equitatu mittit: 
11111,1; t quos Vbii, {Rlienamts ; ubi 

X; Fr., Db.) qui proximi Rhenum incolunt, 
perterritos (senserunt add. X; Fr., Db.; del. 
Uhenanus) insccuti magnum ex iis (c) niime- 
rum occideruiit: I f)4, 1 ; ad alteram |i:irleni 
succcdiint Vbii, quorum fuit ciuitas aiiiplii alcnic 
llorciis: IV M, 3; liccre, si ueliiit, iii Vbiorura 
fliiilius coiisidere, quoruui sint lcgiiti apud se 
ct do Sueborum iuiuriis queruutur et a se auxi- 
lium petaut: IV 8,3; Vbii autein, qui uiii ex 
TranHrhcnaiiiH ad Cacsiircm legatos (c) mise- 
raiit, auiicitiam foccrant, obsidcs dodcruut. 1439 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) aa) 1S) a) et b)) 1440 magnopere orabant , iit : I Y 16, 5 ; Vbii , qui 
ante obsides dederant atque in deditionem uene- 
rant. purgandi sui (f) causa ad eum legatos 
mittunt: VI 9, 6; t duae legiones . . . 

profligatis Veromanduis, quibuscum erant 
*congressae, . . . proeliabantur : 1123,3. 

b) slug-ulorum liomiuuni : oo) iiirorunj : co- 
gnito eius aduentu Acco, qui princeps eius 
consilii fuerat, iubet in oppida multitudinem 
conuenire: VI 4,1; de Accone, qui princeps 
eius consilii fuerat, . . . supplicium siunpsit: 
VI 44, 2 ; t erant apud Caesarem . . . 

Koucillus (c) et Egus, Adbucilli filii, qui 
principatum in ciuitate (c) multis annis ob- 
tinuerat : 3, 59, 1 ; ^i alia ex parte oppidi 

Adiatunnus (e), qui summam imperii tene- 
bat, eruptionem facere conatus . . . impetrauit : 
11122,1; t CC (equites) ex Syria a 

Commageno Antioclio, cui magna Pompeius 
praemia tribuit (tribuerat?) missi erant: 3,4,5; 
t Caesar . . . suos per Antonium. qui ei 
legioni praeerat, cotiortatus tuba signum dari 
. . . iussit: 3,46,4; M. Antonius, qui proximum 
locum praesidiorum tenebat, ea re nuntiata . . . 
cernebatur. cuius aduentus . . . : 3, 65, 2 ; 1 
in his fuit Ariouistus, qui nauiculam deli- 
gatam ad ripam nactus ea profugit: 153,3; 
X inuenit in prouincia cum imperio Attium 
Varum, qui ad Auximum, ut supra demon- 
strauimus, amissis cohortibus protinus ex fuga 
in Africam peruenerat atque eam sua sponte 
uacuam occupauerat dilectuque habito duas 
legiones eflecerat: 1,31,2; \ P- Sextius 

Baculus, primi pili centurio, quem Neruico 
proelio compluribus confectum uulneribus dixi- 
nius, et item C. Volusenus . . . adcurrunt (c): 
III 5, 2 ; erat aeger in (c) praesidio relictus P. 
Sextius Baculus, qui primum pilum apud (c) 
Caesarem duxerat, cuius mentionem superiori- 
bus proeliis fecimus, ac diem iam quintum cibo 
caruerat. hic . . . : VI 38, 1 ; f T. Baluentio 
(uentio (i) , qui superiore anno primum pilum 
duxerat (deduxerat ,S), uiro forti et magnae 
auctoritatis, utrumque femur tragula traicitur: 
V 35,6; t Neruii . . . duce Boduognato, 

qui summam imperii tenebat, ad eum locum 
contenderunt: 1123,4; ^ neque satis 

Bruto, qui classi praeerat, uel tribunis mili- 
tum . . . constabat , quid agerent: III 14, 3; % 
magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo 
aduentu uectigaMa sibi deteriora faceret : 1 36, 
4 ; magna adfectus sollicitudine hoc nuntio Cae- 
sar, quod (qui ^) semper Haeduorum ciuitati 
praecipue indulserat, nulla interposita dubita- 
tione legiones ... educit: VII 40,1; ipsum Cae- sarem, cuius ductu saepe numero hostes supe- 
rassent (cuius d. s. n. h. sup. del. Paul), prae- 
sentem ( c ) adesse existimarent : VII 62, 2 ; 
Pompeius . . . Dyrrachio timens diurnis eo (c) 
nocturnisque itineribus contendit. simul [ac] 
Caesar adpropinquare dicebatur, tantusque 
terror incidit eius exercitui (c), quod properans 
noctem diei coniunxerat neque iter intermiserat, 
ut (Caes. adprop. dic. , qui properans . . . in- 
termiserat , tantusque terror i. e. exerc. , ut 
(Eeld) Paul): 3,13,1.2; — eo L. Caesar adnle- 
scens uenit, cuius pater Caesaris erat legatus. 
is . . .: 1,8, 2: t dixerat aliquis leniorem 

sententiam, ut primo M. Marcellus, ingressus 
in eam orationem . . .; ut M. Calidius, qui 
censebat, ut Pompeius in suas prouincias pro- 
ficisceretur: 1,2,3; t summa imperii tra- 

ditur Camulogeno Aulerco, qui prope con- 
fectus aetate tamen propter singularem scien- 
tiam rei militaris ad eum est honorem euoca- 
tus (euectus Whiffe). is . . .: VII 57, 3; t 

conuenerant summa imperii . . . permissa Cas- 
siuellauno, cuius fines a maritimis ciuitati- 
bus flumen diuidit, quod appellatur Tamesis. 
. . . huic . . .: Vll, 8; t persuadet 

Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius 
pater regnum in Sequanis multos annos ob- 
tinuerat et a senatu populi Eomani amicus 
appellatus erat, ut: 13,4; T Catuuol- 

cus, rex dimidiae partis Eburonum, qui una 
cum Ambiorige consilium inierat. aetate iam 
confectus . . . omnibus precibus detestatus Am- 
biorigem . . . taxo . . . se exanimauit: VI 31, 
5; t tres nobilissimi Haedui capti ad Cae- 

sarem perducuntur: Cotus, praefectus equitum, 
qui controuersiam cum Conuictolitaui proximis 
comitiis habuerat, et Cauarillus, qui post 
defectionem Litauicci pedestribus copiis prae- 
fuerat, et Eporedorix, quo duce . . . Haedui 
cum Sequanis beUo contenderant : VII 67, 7 ; 
t Cauarinum, quem Caesar apud eos regem 
constituerat, cuius frater Moritasgus aduentu 
in Galliam Caesaris cuiusque maiores regnum 
obtinuerant, . . . expulerunt: V54, 2; t 

Cingetorigem, alterius principem factionis, 
generum suum , quem supra demonstrauimus 
Caesaris secutum fidem ab eo non discessisse 
(cessisse [i>, hostem iudicat (e) bonaque (c) 
eius publicat: V56, 3; Cingetorigi, quem ab 
initio permansisse in officio demonstrauimus, 
principatus atque imperium est traditum: VI 
8,9; t Citam: VII 3,1 ;/. Fufium; t 

Caesar mittit ad eum A. Clodium, suum at- 
que illius famiUarem, quem ab illo traditum 
initio et commendatum in suorum necessario- 1441 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) y.) i.y.) 31) b) oa)) 1442 rum numero habere instituerat. huic . . . : 3, 
57, 1 ; 1 eos domum remittit et cum iis 

(e) una Commium, quem ipse Atrebatibus 
guperatis regeni ibi constituerat , cuius et uir- 
tutem et consilium probabat et qiiem sibi fide- 
lem esse arbitrabatur cuiusque auctoritas in 
his regionibus magni habebatur, mittit: IV 21, 
7; una cum his legatis Commius Atrebas uenit, 
quem supra demonstraueram a Caesare in Bri- 
tanniam praemissum: IV 27. 2; equites, quos 
Commius Atrebas, de quo aute dictum est, 
secuni transportauerat : IV 35, 1; ^ P. (c) 

Considius, qui rei militaris peritissimus habe- 
batur et in exercitu L. Sullae et postea in M. 
Crassi fuerat, cum exploratoribus praemittitur: 
121,4; ^ Conuictolitau is Haeduus, 

cui magistratum adiudicatum (adsignatum 'f) 
a (o) Caesare (o) demonstrauimus , sollicitatus 
ab Aruemis pecunia . . . conloquitur: VII 37, 
1; 1 Coponius, qui Dyrrachii classi 

Rhodiae praeerat, naues ex portu educit: 3, 
26,2; ^ Cornelius: 1,4,2 u. Sulla ; ^ 

horum esse alterum . . . Cotum, antiquissima 
tamilia natum atque ipsum hominem summae 
potentiae et magnae cognationis, cuius frater 
Valetiacus proximo anno eundem magistratum 
gesserit: VII 32,4; 07,7 u. Cauarillus; 1 

Caesar . . . statim nuntium in Bellouacos ad 
M. Crassum (quaestorem add. a; edd.) mittit, 
luius hiberna aberant ab eo milia passuum 
XXV: V 46, 1 ; t 'd cum animaduertisset P. 
Crassus adulescens, qui equitatui praecrat, 
. . . mi.sit: I 52,7; eodem tempore a P. Crasso, 
quem cum legione una miserat ad Venetos, 
. . . Aulercos, Redones (c), . . . certior factus 
(^st: II 34; (P. Crassus adulescens cum legione 
-eptima proximua mare Oceanuin (qui add. 
li^'P) in Andibus 'hiemabat. is . . . dimisit: 
1117,2;) ^ Otacilius Crassus: 3,28, 

2 u. Otacilius; ^ erat Crastinus euoca- 

tus in e.xercitu Caesaris, qui sujwriore anno 
apud euin primuin pilum in legione X. duxe- 
rat, uir singulari uirtute. hic . . .: 3,91,1; 
interfectus est etiam fortissime pugnans Crasti- 
nus , cuius mentionem supra fecimus , gladio 
in os aduersum coniecto: 3,99,1; ^ apud 

cos fuisse regem iiostra ctiam niemoria Diui- 
ciacum, totius (ialliae potenlissimum, qui 
cum mugiiae partis haruni (o) regionum tum 
etiam Britanniae imiierium obtinuerit: 114,7; 
\ cuius legalionis Diuico princeps fuit, qui 
bello Cassiaiio dux lleluctioruin fucrat: I 13,2; 
' ducem suiiin Doniitium, cuius spe atquo 
tiilucia perniiinseriiit, proiectis oinnibus fugae 
consilium lapcre: 1,2(),2; \ Duninorigi 

Lexlc, CuQnar. II. Haeduo, fratri Diuiciaci, qui eo tempore prin- 
cipatum in ciuitate obtinebat ac maxime plebi 
acceptus erat, ut idem conaretur persuadet 
eique . . . dat: 13,5; erat ima cum ceteris 
Dumnorix Haeduus, de quo ante ab nobis 
dictuin est. hunc. . . .: V6, 1; ^ L. Fabius 
Oabius x) , centurio {om. !i) legionis VIII., 
quem inter suos eo die dixisse constabat exci- 
tari se Auaricensibus praemiis, . . . ascendit: 
VII 47, 7; ^ ciuesque Romanos, qui nego- 

tiandi causa ibi coustiterant , in his (c) C^' 
Fufium Citam (citan W), honestum equiteni' 
Roinanum. qui rei frumentariae (c) iusau Cae- 
saris praeerat , interficiunt : VII 3, 1 ; ^ 

nostri . . . circiter LXX ceciderunt, in his Q. 
(c) Fulginius ex primo hastato legionis 
XIIII. , qui propter eximiam uirtutem ex in- 
ferioribus ordiuibus in eum locum peruenerat: 
1,46,4; 'i Gaiumque Gallonium, equi- 

tem Rouianum , familiarem Domitii , qui eo 
procurandae hereditatis causa uenerat missus 
a Domitio, oppido Gadibus praefecit: 2,18,2; 
^ Iccius Remus, summa nobilitate et gratia 
inter suos, qui tum oppido praeerat {DEk: 
praefuerat A'; edd.) , unus (c) ex iis, qui le- 
gati de pace ad Caesarem uenerant, nuntium 
. . . mittit: 116,4; ^ Indutiomarus, 

qui postero die castra Labieni oppugnare decre- 
uerat, noctu profugit: V53, 2; ^ M. f it- 

fiuium, quem mihi commendas, uel regem 
Galliae faciam uel: ap. Cic. ad fani. VII 5, 2; 
^ mittitur ad eos conloquendi (c) causa (c) 
C. Arpineius (c) , eques Romanus , familiaris 
Q. Titurii, et Q. lunius ex Hispauia quid.im, 
qui iam ante missu Caesaris ad Ambiorigem 
uentitare consuerat (-erunt M; -euerant [J): 
V27,l; \ (Labius: VII 47,7 u. Fabius;) 
^ idem hoc L. Lentulo, qui superiore anno 
consul fuerat, et P. Lentulo consulari . . . acci- 
deiat Rhodi: 3,102,7; ^ conuocatis eorum 

principibiis, quorum magnam copiam in castris 
habebat, in his Diuiciaco et Lisco, qui suiumo 
inagistratui praeerat (Nicasitis Ellebodiiis; prae- 
erant X; Moirat, Serrure), . . . grauiter eos accu- 
sat: I 16, 5; ^ Rutilius Lujuis, qui Achaiam 
missus a Pompeio obtinebat , Isthmum ■^c) 
praeniunire instituit: 3,55,2; *[ magno- 

pere aduiiraliatur Magium, quem ad Poin- 
j>ciuni cum mandatis niiserat, ad se non re- 
mitti : 1,26,2; T interim Trinobantes, 

prope firmissiina carum regioiium ciuitas , ex 
qua Mandubracius adulesccns Caesaris fulcin 
secutiis ad eum . . . uencrat, cuius jiator iu 
ea ciuitatc regnum obtiiiuerat interteclusqiic 
erat a CassiucIIauno, . . . Icgatos . . . miltiiiit: 

91 1443 qui (rel.) (I. 1. A. a) iia) a) aa) 91) b) an)) 1444 V 20, 1 ; 1 commodissimum uisum est C. (c) 
Valerium (e) Procillum . . . mittere et (e) M. 
(c) Metium (titium a), qui hosijitio Ariouisti 
utebatur (usus erat B^fi): 147,4; ^ nun- 

tiis acl Milonem missis, qui Cfodio interfecto 
*caedis nomine erat damnatus, . . . sibi con- 
iuuxit: 3,21,4; K has (naues) . . . Ota- 

cilius (c) Crassus , qui Lissi praeerat, ex- 
pugnare parabat: 3,28,2; 1; ex equitibus 

nostris interficiuntur LXXIIII , in his (c) uir 
fortissimus Piso Aquitanus, amplissimo genere 
natus, cuius auus in ciuitate sua regnum ob- 
tinuerat, amicus ab (c) senatu nostro appella- 
tus: IV 12,4; T[ cuiiis aduentu nuntiato 

L. Plancus, qui legionibus praeerat, neces- 
saria re coactus locum capit superiorem : 1,40, 
5; T a quibus deductum ac depraua- 

tum Pompeium (moueri add. RMenge) que- 
ritur inuidia atque obtrectatione laudis suae, 
cuius ipse honori et dignitati semper fauerit 
adiutorque fuerit: 1, 7, 1 ; Pompeium, qui amissa 
restituisse uideatur bona (c) , etiam quae aute 
habuerint ademisse {u. CC): 1,7,4; queritur 
. . . sese proiectum ac proditum a Cn. Pompeio, 
qui omnibus rebus *imparatissimus non neces- 
sarium bellum suscepisset et ab se . . . inter- 
rogatus omnia sibi esse ad bellum apta ac pa- 
rata confirmauisset : 1, 30, 5; Pompeius, qui 
castra in colle habebat, ad iufimas radices mon- 
tis aciem instruebat: 3,85,1; — Cn. Pompeius 
fihus , qui classi Aegyptiae praeerat, ad Oricum 
uenit: 3,40,1; t Procillus : (119,3 u. 

Troucillus;) commodissimum uisum est C. (c) 
Valerium (e) Procillum, C. Valerii Caburi 
filium, sumnia uirtute et humanitate adulescen- 
tem , cuius pater a C. Valerio Flacco ciuitate 
don.atus erat, . . . ad eum mittere: 147,4; f 
cum . . . illi castra defenderent fortissime[que] 
T. Pulione (puleione ^fhl), cuius opera pro- 
ditum exercitum C. Antonii demonstrauimus, e 
loco propugnante: 3, 67,5; t una cum iis 

deprensus L. (c) Pupius, primi pili ceuturio, 
adducitur, qui hunc eundem ordinem in exer- 
citu Cn. Pompei antea duserat: 1,13,4; f 

erat in exercitu Vari Sex. Quintilius Varus, 
quem fuisse Corfinii supra demonstratum est. 
hic . . .: 2,28,1; t tum (c) Rebilus, 

legatus Caesaris, quem Curio secum ex Sicilia 
duxerat , . . . inquit : 2, 34, 4 ; T ^b L. 

Eoscio (legato add. p; quaestore add. a; del. 
Oud.) , quem legioni tertiae decimae priiefece- 
rat, certior factus est: V53, 6; t dixerat 

aliquis leniorem sententiam, ut primo M. Mar- 
cellus , ingressus in eam orationem . . . ; ut M. 
Calidius, qui censebat . . .; ut M. Rufus, qui sententiam Calidii paucis fere mutatis rebus 
sequebatur: 1,2,4; — Vibullius Rufus u. Vibul- 
lius; 1 Rutilius: 3,55,2 u. Lupus; If 

quibus (castris) praeerat Saburra, de quo 
ante erat auditum: 2,38,3; ^ Sextius 

u. Baculus; ad T. Sextium legatum, quem 
minoribus castris praesidio reliquerat, misit: 
VII 49,1; 1 L. Staberius (b\ straberius 

%), qui ibi praeerat, aquam comportare in arcem 
(c) . . . coepit: 3,12,1; t seque alterum 

fore Sullam (syllam af; sillam Ohl; Corne- 
lium Vielh.) inter suos gloriatur, ad quem 
summa imperii redeat (redire debeat Paul) : 1, 
4, 2 ; reliqui crudelitate odium effugere non po- 
tuerunt neque uictoriam diutius tenere praeter 
unum L. SuIIam (sillam M) , quem imitaturus 
uon sum : ap. Cic. ad Att. IX 7 C,l; — interim 
certior factus P. SuIIa (sylla ah; silla Ofl), 
quem discedens castris praefecerat Caesar, 
auxilio cohorti uenit: 3,51,1; t erat in 

Carnutibus summo loco natus Tasgetius, 
cuius (p; huius a; Frig.) maiores in sua ciui- 
tate regnum obtinuerant. huic . . .: V25, 1; 
1[ interim Teutomatus (c), OUouiconis (c) 
filius , rex Nitiobrogum , cuius pater ab senatu 
nostro amicus erat appellatus, . . . ad eum 
peruenit: VII31,5; t ■L'- Torquatus, 

qui iussu Pompei oppido praeerat praesidium- 
que ibi Parthinorum (c) habebat, . . . portas 
aperuit: 3,11,3; t duce C. Trebonio, 

equite Romiino, qui iis (c) erat praepositus, 
. . . perrumpunt: VI 40,4; C. Trebonius lega- 
tus, qui ad oppugnationem MassiUae relictus 
erat, duabus ex partibus aggerem . . . agere 
instituit: 2,1,1; fiebat . . . humanitate Trebo- 
nii (c), qui his temporibus clementer et mode- 
rate (c) ius (c) dicendum existimabat, ut: 3, 
20,2; t per C. Valerium Troucillum 

(Hold.; troaucillum a.hl; Procillum Mamit.; 
edd.), principem Galliae prouinciae, familiarem 
suum, cui summam omnium rerum fidem ha- 
bebat, cum eo conloquitur: 119,3; 1 

Valerius u. Procillus et Troucillus; f 

Varus: 1,31,2 u. Attius; 2,28,1 u. Quinti- 
lius; f similiter Vatinius, qui Brun- 

disio praeerat, tectis instructisque scaphis eli- 
cuit naues Laelianas: 3,100,2; t (Ven- 

tius: V35, 6 u. Baluentius;) t simili 

ratione ibi Vercingetorix, Celtilli filius, 
Aruemus, summae potentiae adulescens, cuius 
pater principatum Galliae totius obtinuerat et 
. . . a (c) ciuitate erat interfectus, conuocatis 
suis clientibus facile incendit (facere intendit 
p): VII 4,1; t Vertico: V45,2 u. o) 

00); t cognoscit missum in Bispaniam 1445 qui (rel.) (I. 1. A. a) na) a) aa) 91) b) — i8) o)} 1446 a Pompeio Vibullium (uibellium tid iubel- 
lium codd.) Kufum, quem jjaucis aute diebus 
Corfinio captum {CC) ipse dimiserat: 1,34,1; 
aduentu L. Vibullii Rufi, quem a 1'onipeio 
mi.ssum in Hispaniam (c) demonstratum est, 
Afranius et Petreius et Varro . . . officia inter 
8e partiuntur : 1, 38, 1 ; t Eporedorix Hae- 

duus, summo loco natus adulescens et summae 
domi potentiae, et una Viridomarus, pari 
aetate et gratia, sed genere dispari, quera Cae- 
sar ab Diuiciaco sibi (o) traditum ex humili 
loco (c) ad summam dignitatem perduxerat, 
in equitum numero conuenerant: VII 39, 1. 

66) fcmfiiaruin : ibi casu rex erat Ptolomaeus, 
. . . magnis copiis cum sorore Cleopatra 
bellum gerens, quam paucis ante mensibus per 
suos propinquos atque amicos regno expulerat : 
3, 103, 2. 

c) terrarum: Aquitania: 11120,1 u. b) p) 
aa) 3()pars; \ auxilia ex Britannia, 

quae contra eas regiones posita est, arcessuut 
(auxilia . . . arce.ssunt um. [i): 1119,10; 1 
Cassiuellaunus ad (Jantium, quod esse ad 
mare supra demonstrauimus, quibus regionibus 
quattuor reges praeerant, . . . nuntios mittit 
atque his imperat : V 22, 1 ; 1 sibi autem 

mirum uideri, quid in sua Gallia, quam bello 
uicisset, aut Caesari aut omnino populo Ro- 
mano negotii esset: 134,4; si iudicium sena- 
tus obseruari oporteret, liberam debere esse 
Galliam , quam bello uictaui suis legibus uti 
uoluisset: I 45, 3; unum (se) consilium totius 
Galliae efiiscturum , cuius consensui ne orbis 
quidem terrarum possit obsistere: VII 29, G; in 
consilio capiendo omnem Galliam respiciamus, 
quam ad nostcum auxilium concitauiiniis: VII 
77, 7 ; respicite finitiniam Galliani, quae iu pro- 
uinciam redacta iure et legibus c(jmmutatis 
securibus subiecta perpetua premitur seruitute: 
VII 77, 16; praemiserat . . . auxiiia . . . cqui- 
tum III milia, quac oninil)us Kupcriuribus Ijcl- 
lis habuerat et parem ex Gallia numerum, quam 
(quamquam af; quem O; I)b.; dcl. 1'aid) ijjse 
pacauerat (parauorat U; Dh., Paid) , nomina- 
tim . . . nobilissinio qiujquo cuocato: 1,39,2; 
^ dua« Hispanias coulirniari , quarum erat 
altera maximis beneficiis Pompei deuincta, . . . 
nolebat: 1,29,3; t cum in Italiam, cx 

qua profectus sum, reductus existimabor: 3, 
18,4. 

b) oppidonim: nd Acginium, (luod chL :ul- 
iectum appoHiluni(|iii' ,.s/c Madu.; quod est ob- 
ieclum oppoHituiii(|uc \; oppositumque dtl. 
J<JlIo/jm.; Dl., iJii.; quiid est oppidum opposi- 
tum Np.) Thessaliiio, Ciiesari ucuicnti occurrit: 3, 79, 7 ; t Domitius . . . discesserat et 

Heracliam [senticam], quae est subiecta Can- 
dauiae, iter fecerat: 3,79,3; t compluri- 

bus his (c) proeliis pulsis ab Ocelo, quod est 
*oppidum (add. JiSchn.; ab oppido Ocelo, quod 
est Waltlier) citerioris prouinciae extremum, in. 
fines Vocontiorum . . . peruenit : I 10, 5. 

c) fluminum: (continentur) una ex parte flu- 
mine Rheno latissimo atque altissimo , qui 
agrum Heluetium a Germanis diuidit: 12,3; 
t (continentur ex parte) tertia lacu Lemanno 
et flumine Khodano, qui prouinciam no- 
stram ab Heluetiis diuidit: 12,3; (ef. p. 1453 
flumen). 

f) lacuum, montium, siluarnm ?<. infra S8) 
n) lacus, raons, silua. 

fl) uentornm: incredibili felicitate Auster, 
qui per biduum flauerat, in Africum se uertit: 
3, 2G,5; 1 Corus uentus: V7,3 ti. 85) a) 

ueutus. 

S) relatiuum pertinet ad appellatiua; 
n) relatiuum c. subst. cougrult geuere et 
nuniero: quartae aciei, quam instituerat sex 
cohortium {Faern.; ex cohortibus «/"; ex cohor- 
tium numero Ohl; Db.), dedit signura: 3,93, 
4; eodeni temporc tertiam aciem Caesar, quae 
quieta fuerat et se ad id tempus loco tenuerat, 
procurrere (c) iussit: 3,94,1; 1 aditus 

duos, quos esse angustos demonstrauimus, ma- 
gnis operibus praemuuiuit: 3,58,1; t ma- 

gnisque coactis copiis aduersarios suos, a 
quibus paulo autc erat eiectus, cxpellit: VII 
4,4; t adulescentes: VI 28, 3 u. B. 

Bl{. b) a) [i[i) 91) n) interflcere; cum quibus- 
dam adulescentibus conloquitur, quorum erat 
priiicoiis Litauiccus .-itque cius fratrcs (frater 
/■/;), aniplissima familia nati adulescentes. cuni 
his . . .: VII 37,1; (coguoscit) praemissos etiam 
legatos Massilieuses domum, nobilcs adulesceu- 
tes, quos ab urbe discedens Pompeius crat 
.adhortatus, ne: 1,34,3; t (quod) tertiam . . 
partem agri Sequani, qui esset optimus totius 
Galliae, occupauis.set : 131,10; nequc uUos iu 
Gallia uacarc agros, qui dari tantac praescrtim 
uiultitudiiii sine iniuria possint : IV 8,2; t 

est aniniaducrsum funiare aggerem, qucm 
cuniculo ho.stcs succenderaut: VII 24, 2; 1 

araici regis, qui propter aetatem cius iu pro- 
curatione (c) erant regni, . . . palom libera- 
liter responderunt: 3,104,1; t huius Iiitc- 

ris alter angulus, qui cst ad (.'autiuni , quo 
. . . iimies adiielluntur, ad oricnteni soloiu , iii- 
fcrior ad mcridicm spectat : V 13, 1 ; 1 

arma quao possunt arripiunt: 2,14,3; t 

ut auctdritatcm, qiia illc miiximo (-ma //. 

91* 1447 qiii (i-cL) (I. J. A. a) aa) a) xa) S8) o)) 1448 Magnus) apud exteras nationes niti uidebatur, 
minueret: 3,43,4; t cum . . . auxiliares- 
que, quibus ad pugnam non multum Crassus 
confidebat, . . . opinionem pugnantium prae- 
berent: 11126,1; 1,78,2 u. [ifi) X) 2() 9131) c) 
nn) aoo) nied.; 1 auxilia: 1,(10,5 «. 

legio; t equites auxiliaque . . . Celti- 

beriae, Cantabris barbarisque omnibus, qui 
ad Oceanum pertinent, ab Afranio imperaiitur: 
1,38,3; 1 (beneficiarii: 1,75,2 u equi- 

tes;) f Caesarisque in se beneficia ex- 

ponit, quae erant maxima: quod per eum in 
collegiura pontificum uenerat, quod prouinciam 
Hispimiam ex praetura habuerat, quod iu pe- 
titione consulatus erat subleuatus: 1,22,3.4; 
taccidit etiam repentinum incommodum biduo, 
quo baec gesta sunt: 1,48,1; t Pompeium, 
qui amissa restituisse uideatur bona (Vict.; 
dona *), etiam quae ante babuerint ademisse 
<dona et. q. a. habuer. rlcl. Kp.): 1,7,4; t 

est b o s cerui figura, cuius a media fronte inter 
aures uiium cornu exsistit : VI 26, 1 ; f 

calones, qui ab (e) decumana porta ac (e) 
summo iugo collis nostros uictores flumen trans- 
isse (c) conspexerant, praedandi causa egressi 
. . . praecipites fugae sese mandabant: 1124,2; 
t casu ciuitatis Gomphensis (c) cognito ex 
captiuis, quos Caesar ad murum producen- 
dos curauerat, portas aperuerunt: 3,81,1; f 
iacula in casas, quae more Gallico stramentis 
erant tectae , iacere coeperunt : V 43, 1 ; t 

ut, si possent, castellum, cui praeerat Q. 
Titurius legatus, expugnarent: 119,4; VII 69, 
7 u. II. 1. A. a) a) castella; in castellum, 
quod erat inclusum maioribus castris, inrupe- 
runt : 3, 67, 6 ; t cum . . . paucitatem mili- 

tum ex castrorum exiguitate cognoscerent, 
quae hoc erant etiam angustiora, quod: IV 30, 
1; erat ex omnibus castris, quae aummum undi- 
que iugum tenebant, despectus: VII 80,2; t 
quorum alius alia causa inlata, quam sibi ad 
proficiscendum necessariam esse diceret, pete- 
bat : I 39, 3 ; multis de causis Caesar statuit sibi 
Rheuum esse transeundum , quarum illa fuit 
iustissima, quod . . . uoluit: IV16, 1; duabus 
de causis Ehenum transire constituit, quarum 
una erat (erat altera p), quod . . . niiseraut, 
altera, ne . . . haberet: VI 9, 1.2; quibusdam 
de causis, quas commemorari necesse uon est, 
eo loco excesserat: 3,66,6; f ut celeri- 

tate reliquas res conficeret, qua pleraque erat 
consecutus, arma couferri (c) . . . iubet: VII 
12,3; t centurio: 1115,2 u. p. 1439 

Baculus; centuriones, quorum non nulli ex in- 
ferioribus ordinibus reliquarum legiouum uir- tutis causa in superiores erant ordines huius 
legionis traducti, . . . concidenint: VI 40, 7; 
VII 47, 7 u. p. 1442 Fabius; 1,13,4 u. p. 1443 
Pupius; t concurrunt ciuesque Romanos, 

qui negotiandi causa ibi constiterant, . . . inter- 
ficiunt bonaque eorum diripiunt: VII 3, 1 ; prae- 
stare (c) omnes perferre acerbitates quam non 
ciuibus Romanis, qui Cenabi perfidia Gallorum 
interissent, parentareut: VII 17, 7; ostendit ciues 
Romanos, qui eius praesidii fiducia una erant: 
VII 38, 9 ; mouebatur etiam misericordia ciuium, 
quos interficiendos uidebat; quibus . . .: 1,72, 
3; ut . . . non ita multo se reliquorum ciuium 
fatum antecedere existimarent, quibus urbe 
cajjta eadem esset belli fortuna patieuda: 2,6, 
1 ; conuentus ciuium Romanorum , qui Lissum 
obtinebant, . . . Antonium recipit: 3,29,1; 
Lissum espugnare conatus defendentibus ciui- 
bus (eum a) Romanis, qui eius conuentus 
erant, militibusque, quos praesidii causa mise- 
rat Caesar, triduum moratus . . . discessit: 3, 
40,6; cognoscit consensu omiiium Autiochen- 
sium ciuiumque Romanorum, qui illic nego- 
tiarentur, arcem (c) captam esse: 3,102,6; 
t summam imperii tenebat earum omnium 
ciuitatum, quae defecerant, ex quibus exer- 
citum niagnasque copias coegerat: 11117,2; 
exercitum in Aulercis Lexouiisque, reliquis 
item (in add. p) ciuitatibus, quae prosime (c) 
bellum feceraut, in hibernis conlocauit: III 29, 
3 ; iuterim Trinobantes, prope flrmissima earum 
regionum ciuitas, ex qua Mandubracius adu- 
lescens Caesaris fldem secutus ad eum in con- 
tinentem [Galliam] uenerat, . . . legatos . . . 
mittunt: V20,l; ne tanta et tam coniuncta 
populo Romano ciuitas, quam ipse semper 
aluisset omnibusque rebus ornasset, ad uim . . . 
descenderet (c) : VII 33, 1; imperant .. . XXX 
(milia) uniuersis ciuitatibus, quae Oceanum at- 
tingunt quaeque eorum consuetudine Aremori- 
cae (c) appellantur, quo sunt in numero . . .: 
VII 75, 4; neque ciuitates, quae ad Caesaris 
amicitiam accesserant, frumentum supportare 
(c) neque (c) ii, qui . . . progressi erant, . . . 
reuerti . . . poterant: 1,48,4; quod ex duobus 
contrariis generibus quae superiore beilo cum 
[L.] Sertorio steterant ciuitates uictae nomen 
atque imperium absentis Potnpei timebant, quae 
in amicitia manserant (manserunt 0'/) [pompei], 
magnis adfectae beneflciis eum dihgebant : 1, 
61,3; t multum ad terrendos nostros 

ualet clamor, qui post tergum pugnantibus 
exstitit (existit p): VII 84, 4; t Libo pro- 
fectus ab Orico cum classe, cui praeerat (quae 
erat Paul) , uauium L Bruudisium uenit : 3, 1449 qui (rel.j (I. 1. A. a) aii) a) aa) S) o)) 1450 23, 1 ; quod . . . omnia litora a Pompeianis 
tenebantur classesque ipsius , quas hieme in 
Sicilia , Gallia, Italia fecerat (-rant Na), mora- 
bantur : 3, 42, 3 ; K Litauiccus cum suis 

clieutibus, quibus more Gallorum nefas est 
etiam in extrema ibrtuna deserere patronos, 
Gergouiam profugil(c): VII 40, 7; cum paucis 
conlocuti clientibus suis, quibus tantum faci- 
nus committere audebant, . . . conati sunt . . . 
interficere: 3,G0,4; t coliortes, quae 

in stationibus erant, secum in eam partem pro- 
licisci . . . iussit: IV 32, 2; hanc rursus XIII. 
legionis cohortes exceperunt, quae ex castris 
minoribus eductae cum T. isextio legato cepe- 
rant locum (loc. cep. (i) superiorem; VII 51, 
2; quinque cohortes, quas minime firmas ad 
dimicandum esse existimabat, Ciistris praesidio 
relinquit: VII (iO, 2; Labienus . . . coactis t 
una (c) XL cohortibus, quas ex proximis prae- 
sidiis deductas fors obtulit, Caesarem . . . facit 
(o) certiorem : VII 87,5; Curionem cum tribus 
cohortibus, quas Pisauri et Arimini (c) habe- 
bat, mittit: 1,12,1; Hirrum curn sex cohorti- 
bus, quas ibi in praesidio habuerat, excipit: 
1,15,5; reliquas coliorles, quas (om. af) in 
superioribus castris reliquerat , inipcdimeiitaque 
ad se traduci iubet: 1,42,5; unamquc coliortem, 
quae temere ante ceteras extra aciem procurre- 
rat, seclusam ab reliquis circumucniunt: 1,55, 
3 ; Cordubae conueutus . . . cohortes duas, quac 
colonicae appellabantur, . . . retinuit: 2,19,4; 
consensisHe Gaditaiios principes cum tribunis 
coiiortiuni, quae esseut ibi in praesidio: 2,20, 
2; reliquas coliortes, numero XXXIII, in qui- 
bus crat legio iiona multis amissis cenlurioni- 
bus dcmiuutoque militum luimero, . . . eduxit: 
3,67,3; Ciliciensis legio coniuucta cuni cohorti- 
bus (cum coh. om. Nhl) Ilispanis, quas tra- 
ductas ab Afranio docuimus, iii dextro cornu 
eraiit conlocatao: 3, 88, 2; castra a cohortibus, 
quae ibi praesitiio erant relictac, industric de- 
feiidcbiuitur: 3,95,2; namque etiam cohortcs, 
quae pracsidio in castellis fucrant, sese SuUac 
dcdidcrunt: 3,99,3; Tj animaduertit col- 

lem, qui ab hostibus teiielKitur, iiudatum lio- 
minilius, qui suiJCiioribuH «licbiis uix prae nml- 
titudinc ccriii potcrat: Vil 44, 1 ; crat a scpteii- 
trionibuH collis, (luciu propler niagnitudincm 
circuituH opcrc circum|ilccti iioii potiicraut (po- 
tcraiit (i) iiostri: VII 83, 2; \ dilcctum- 

quc colonorum, qui lego lulia Capuam dc- 
ducti erant, ludicrc iiiHtituiint: 1,14,4; T| 

nequc niaximi comiiicatUH (lltronld. ; comi- 
tat UH co(/(/.), (|iii ex ilalia GiilH»(iiio uoiiiebuiit, 
in custra pcruciiiio potcraiit; 1,48,4; uuu- tiatur Afranio magnos commeatus {BeroaU.; 
comitatus codd.), qui iter habebant <ha- 
beant /(/; Paul) ad Caesarem, ad flumen con- 
stitisse: 1,51,1; — ab oppido et ponte et com- 
meatu omni, quem in oppidum contulerant 
(-rat alil), se interclusurum aduersarios confide- 
bat; 1,43,2; t saepe . . consilia ineunt, 

quoruin eos in uestigio paenitere necesse est; 
IV 5,3; Cottae quidem . . . consilium qiiem 
habere (Rob. Steph.; haberet A') exitum? in 
quo si non (c) praesens periculum, at (c) certe 
longinqua (c) obsidioue fames esset timenda 
(pertiraescenda [i) : V29,7; 1 (Caesaris 

*beneficia ♦imminuerat consuetudo, qua oflfer- 
rentur (oflerentur A7'; munera add. Oehler; 
Db. ; munerum consuetudo, quae oflT. E. Hoffm. ; 
[qua oft^erreutur] Dt.): 2,29,3;) 1 subito 

pedestres' copias, quas in conualle in insidiis 
conlocauerant, ostenderunt: 11120,4; quod am- 
pliores copias, quae nondum conuenerant, ex- 
spectabant: V50, 2; Suebos . . . cum omnibus 
suis sociorumque copiis, quas coegissent, peni- 
tus ad extremos fines se recepisse ; VI 10, 4 ; 
copias omnes, quas pro oppido conlocauerat, in 
oppidum recipit(c): VII 71, 8; erat eodem (c) 
tempore et matcriari et fruineutari et tantas 
munitioues fieri ncccsse derainutis uostris copiis 
(cop. nostr. [i) , quae longius a (c) castris pro- 
grediebantur (deminutis . . . progred. del. 
Nitsehe) : VII 73, 1 ; uidetisne . . . exiguas esso 
copias raissas, quae paucis equitibus pares esse 
non potuerint? 2, 39, 3; c.xpo6///.s oranibus copiis 
Anlonius, quarum erat summa uetcranaruiu 
trium lcgionum uuiusque tironum ct equi- 
tum DCCC, . . . naues . . . remittit: 3, 
29,2; t dcxtrum cornu, quod erat a 

siuistro seclusum, . . . sese recipiebat: 3, G9, 
3 ; 1[ craut . . . couiiilures adulesceutes et 

magnus miuicrus equitura Koiiianorura et de- 
curionum, quos ex municipiis Domilius cuo- 
cauerat: 1,23,2; T deiectisque (c) defen- 

soribus, qui omnes scaphis excepti refuge- 
runt (Ciacc.; -erant *," cdd.) , eam nauem ex- 
pugnauit: 3,40,3; t est ergo in genere 

. . . caerimonia deorum, quorum ipsi in po- 
testate siiut reges: ap. Suct. G; H qiiod 

oppiduiu . . . niunitum paucis diebus, quilms 
co ucutuin erat, cximgiiatuni cogiioucraut: 111 
23,2; diebus dcccm , quibus mateiia coepta 
erat comportari, omni opero (c) elfecto exer- 
citus traducitur : IV 18, 1; diebus circiter quin- 
dccim, quibiis in hiberna uentiim ost, iuitium 
ic|i(iitiiii tumultus . . . ortum est: V LHi, 1 ; 
priutcrita dic, qua auxilia suoniiii ^suor. aux. 
(i) cxspectaucraiit, tonsiiiuplo oiiini Irumeuto 1451 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) aa) S5) o)) 1452 . . . consultabant : VII 77, 1 ; V primis diebus, 
quibus haberi senatus potuit. qua ex die con- 
sulatum iniit Lentulus, . . . decernitur: 1,5,4; 
an uero . . . non audistis . . . haec acta die- 
bus SL, quibus in conspectum aduersariorum 
uenerit Caesar? 2,32,5; t quos tameu 

aliquid (aliquis Dauis.) usus ac disciplina, 
quam (B^p; Sclm. : quae a; rell. edd.) a nobis 
accepissent, subleuarent: 140,5; ^ (dona: 
1,7,4 u. bona;) l^ dux: 1,20,2 u. p 1441 

Domitius; ^ equites Treueri, quorum 

inter Gallos uirtutis opinio est (opinio est uir- 
tutis fl) singularis, qui auxilii causa a (c) ciui- 
tate ad Caesarem missi uenerant, cum . . . 
uidissent , desperatis nostris rebus (e) domum 
contenderunt: 1124,4; ut . . . equites eorum, 
qui abessent, reuerterentur : IV 11, 4; ubi pri- 
mum nostros equites conspexerunt, quorum 
erat V milium numerus, . . . impetu facto cele- 
riter nostros perturbauerunt: IV12, 1; nactxis 
equites circiter XXX, quos Commius Atrebas, 
de quo ante dictum est, secum transportaue- 
rat, legiones in acie . . . constituit: IV35, 1; 
nocte una intromissis equitibus omnium finiti- 
marum ciuitatum (c), quos arcessendos curaue- 
rat , tanta diligentia onines suos . . . continuit: 
V58, 1; (VI 40, 4 u. p. 1444 Trebonius;) ut 
. . . alias regiones . . . peteret non maiore equi- 
tum (equitatum B^a) praesidio quam quat- 
tuor, quibus solis uitam suam committere aude- 
bat: VI 43, 6; (VII 3, 1 u. p. 1442 Fufius:) 
laborantibus iam suis Germanos equites circiter 
CCCC submittit, quos ab initio secum (o) habere 
instituerat: VII 13, 1 ; (31, 5 u. infra B. BB. b) 
a) fi!il) SB) o) conducere;) exercitus equitatusque 
equitibus Eomanis administrantibus, quos ei ne- 
gotio praefecerat, celeriter transmittitur : VII 61, 
2; hostium cojjiae ex Aruernis equitesque, qiu 
toti (c) Galliae (c) erant imperati, conueniunt: 
VII 66, 1 ; Caesar cum equitibus DCCCC, quos 
sibi (c) praesidio reliquerat, in castra peruenit: 
1,41,1; armat femiliam: cum hac et praetoria 
cohorte caetratorum barbarisque equitibus pau- 
cis, beneficiariis suis, quos suae custodiae causa 
habere consuerat, improuiso . . . aduolat: 1,75, 
2; tantum ab equitum suorum auxilio (Madu.; 
auxiliis x; edd.) aberant, quorum numerum 
habebant magnum, ut: 1, 79, 5; (2, 18, 2 u. 
p. 1442 Gallouius ;) luba ... II milia Hispa- 
norum et Gallorum equitum, quos (quod ae; 
quae f; quotquot 0) suae custodiae causa cir- 
cum se habere consuerat, . . . Saburrae sub- 
mittit (c): 2,40,1; ex Jlacedonia CC erant 
(equites), quibus Rhascypolis (c) praeerat, 
excellenti uirtute: 3,4,4; cf. infra p[i) N) 9t) 3131) a) aa) extr. 3, 4, 4; cum . . . equiti- 
bus Caesaris Gallis atque Hispanis , qui eo prae- 
sldii (c) causa missi erant , pecuniam polli- 
ceretur : 3, 22, 3 ; missis ad eos ab Otacilio equi- 
tibus, qui eam partem orae maritimae adser- 
uabaut, circiter CCCC : 3, 28, 6 ; Cassius cognito 
Scipionis aduentu uisisque equitibus , quos Sci- 
pionis esse arbitrabatur , ad montes se con- 
uertit: 3,36,5; ^ equitatumque omnem 

ad numerum quattuor milium, quem ex omni 
prouincia et Haeduis atque eorum sociis coac- 
tum habebat, praemittit: 1 15, 1 ; nam equitatui, 
quem auxilio Caesari Haedui miserant, Dum- 
norix praeerat: 118,10; Sotiates (c) magnis 
copiis coactis equitatuque (comparato add. a), 
quo (quod (i) plurimum ualebant, in itinere 
agmen nostrum (c) adorti . . . commiserunt: 
III 20, 3 ; nactus recentem equitatum , quem 
multis ante diebus eo praemiserat, . . . in Lin- 
gones contendit: VII 9, 4; equitatus hostium 
procul uisus est, qui agmen Vercingetorigis an- 
tecesserat (-erant !i): VII 12,4; 68,3 u. b) fJ) 
aa) 31) pars; quae procul equitatum Caesaris 
conspicatae, cui praeerat Vibius (c) Curius, 
relicto praetore . . . transeunt: 1,24,3; equi- 
tatus regis Cotyis (c) ad castra Cassii aduo- 
lauit, qui circum Thessaliam esse consuerat 
(qui . . . consuerat del. Eraff.): 3,36,4; t 

equosque eodem remanere uestigio adsuefece- 
riint (c) , ad quos se celeriter, cum usus est 
(c), recipiunt: IV 2, 3; ^ ipse enim neces- 

sario etesiis (ethesiis x) tenebatur, qui naui- 
gantibus Alexandria suut (fiunt x ; flant Paul) 
aduersissimi uenti: 3,107,1; ^ euentus: 

2,32,10 u. n. 1. B. a) a) aa) SJ) o) euentus; 
^ Scipionem eadem spes prouinciae atque exer- 
cituum impellit, quos se pro necessitudine 
partiturum cum Pompeio (quae secum p. n. 
part. Pompeium Ciacc.) arbitrabatur (b; arbi- 
tratur x) : 1, 4, 3 ; officium suum praestitisse . . . 
exercitum suum, qui iniuria etiam accepta suis- 
que iuterfectis quos in sua potestate habuerit 
conseruarit et texerit: 1,85,2; MassUienses . . . 
auxiliis prouinciarum et exercituum desperatis, 
quos in Caesaris potestatem uenisse cognoue- 
rant, sese dedere sine fraude constituunt: 2, 
22, 1 ; Curio numquam se amisso exercitu, quem 
a Caesare fidei commissum acceperit (-rat Oh^), 
in eius conspectum reuersurum confirmat: 2, 
42, 4 ; noli , inquit , existimare , Pompei , hunc 
esse exercitum, qui Galliam Germaniamque 
deuicerit: 3,87,2; sibi placere regem Ptolo- 
maeum atque eius sororem Cleopatram exer- 
citus, quos haberent, dimittere: 3,107,2; ^ 
et laqueis falces auertebant, quas cum desti- 1453 qui (rel.) il. 1. A. a» aa) a) ax) S) a)) 1454 nauerant (distin. B.V) , tonnentis introrsus re- 
ducebant , et : VII 22, 2 ; t eo f a m a iam 

praecurrerat (c), quam supra docuimus de 
proelio Dyrraebino, quod multis auxerat (auxe- 
rant Of/il) partibus: 3,80,2; % fami- 

liaris: 119,3 u. p. 1444 Troucillus; ^ 

ferramenta: V 42, 3 u. infra 2. C. a) /) copia; 
^ angustos se fines habere arbitrabantur, qui 
in longitudinem milia passuum CCXL, in lati- 
tudinem CLXXX patebant: 12,5; t sibi 

omnes fere finitimos esse inimicos ac suae 
uirtuti inuidere, a quibus se defenderc traditis 
armis non possent: 1131,5; 1 cuius fines a 
niaritimis ciuitatibus flumen diiiidit, quod 
appellatur Tamesis : Vll,8; (erat in niagnis 
Caesari (c) difficultatibus res, ne maiorem 
aestatis partem fiumine impediretur, quod non 
fere ante autumnum Elauer {del. Nitsche) uado 
transiri solet: VII 35, 1;) Scipio biduum in 
castris statiuis moratus ad flumen, quod inter 
eum et Domitii castra fluebat , Aliacmouem 
dcl. Kraffcrt) , tertio die . . . exercitum uado 
traducit: 3,37, 1 ; — M. Fauoniura ad flumen 
Aliacmonem (alcmonem «), quod Mace- 
doniam a Thessalia diuidit, . . . reliquit: 3,36, 
3; flumen est Arar, quod per fines Haeduorum 
et Sequanorum in Ilhodanum influit , incredi- 
bili lenitate: 112,1; flumenAxonam, quod est 
in extremis Kemorum finibus, exercitum tra- 
duccre maturauit: II 5, 4; hostes . . . ad flumen 
Axonam contenderunt, quod esse post nostra 
castra demonstratum est: 119,3; cum uentum 
esset ad flumen Genusum, quod ripis erat im- 
peditis, consecutus equitatus nouissimos proelio 
detinebat: 3,75,4; naucs interim longas aedi- 
ficari in flumino Ligeri (c), quod influit in (c) 
Oceanum, . . , iubet: 1119,1; qui cum ad 
flumen Ligerim uenissent, quod Bituriges ab 
Haedujs diuidit, . . . reuertuntur: VII 5, 4; 
coUis ab summo aoqualiter decliuis ad flumen 
Sabim, quod Hujira noininauimus, uergebat : 
II 18, 1 ; ipse cum rcli^iuis tribus (c) ad llumen 
•)• Scaldem , quod influit in Mosam, extremas- 
que Arduennae partes ire constituit: VI 33, 3; 
1 haec uti ficrent pcr omnes deos perquc (per 
quae /V() foedera, qinic Romae fecisset, codem 
testamento Ptolomaeus populum Komanum ob- 
testabatur: 3,108,3; T sed boc '/// ilinere 

est fons, quo (rec; qui N; quia f; quod 
ahl) maro succedit longius, lateque is locus 
restagnat: 2,24,4; t sed fortuna, 

quae plurimum potcst cum in reliquiH rebus 
tuni pracci|iuc iii bcllo, . . . efficit: 3, (>8, 1 ; 
t arnuiruiii inHgiia niultitudino do muro in 
foHsam, quao urat antc oppidum, iacta: II 32,4; duas fossas quindecim pedes latas eadem 
altitudine perduxit, quarum interiorem . . . 
aqua . . . compleuit: VII 72,3; t cum 

... id frater, qui iam proelio excesserat, 
procul animaduertisset: IV 12,6; t fm- 

mentum onine, praeterquam (praeter B^fi) 
quod secum portatiui erant, comburunt: I 5,3; 
interim cotidie Caesar Haeduos frumentum, 
quod essent publice polliciti, flagitare: 116,1; 
hos . . . multitudinem deterrere, ne frumen- 
tum conferant, quod debeant; praestare (sic 
Eeller; quod praestare debeant X): 117,2; ibi 
. . . frumeutum . . omne, quod eo tolerandae 
hiemis causa deuexerat, relinquebat: V47,2; 
non materia multitudine arborum, non frumen- 
tum, cuius erant plenissimi agri, deficere pote- 
rat: 2,37,6; frumenta (iumenta Kraff.) enim, 
quae fuerant intra munitiones sata, consumpse- 
rant: 3,58,3; ille idoneum locum in agris 
nactus (plenis frumentorum add. Kergel; Db.; 
copia frumentorum addendiim cens. Np.), quae 
prope iam matura erant (u. CC), ibi . . . 
constituit: 3,81,3; 1 his cum funes, 

qui antemnas ad malos destinabant (c), com- 
prehensi adductique erant: 11114,6; f 

genus lioc erat pugnae, quo seGerm.ini exer- 
cuerant: 148,4; multaque in ea (silua) genera 
ferarum nasci constat, quae reliquis in locis 
uisa non sint: VI 25,5; est etiam genus radicis 
inuentum ab iis (c) , qui fuerant j- ualeribus, 
quod iippell.itur chara, quod admixtum lacte 
(c) multum inopiam leuabat. id . . .: 3,48,1 ; 
Tf gladia toresque, quos ibi Caesar in ludo 
habebat, ad forum productos (c) Lentulus 
spc libertatis confirmat: 1,14,4; t milia 

hominum, . . . quibus: 131,10 u. p. 1437 
Harudes; {magistratus . . . gentibus cognationi- 
busque hominum quique una (sic fj; qui tum 
una Heller ; Dt., Db., Hold.; qui cum una a; 
qui una Aim.; Np., Schn.; qui communiter Fr.) 
coierunt, quantum . . . uisum est agri attri- 
buunt: VI 22,2;) si se tot hominum milia cinn 
hostibus coniunxerint, quorum salutem iicque 
propinqui neglegere neque ciuitas leui momento 
aestimare posset: VII 39, 3; erant apud Caesa- 
rem iu (e) equitum numero Allobrogos II fratres, 
Roucillus ot Egus, Adbuoilli filii, . . . singulari 
uirtute honiiiios, quorum opera Caosar omuibus 
dallicis (c) bellis optinia fortissiuuKiuo ornt iisus. 
his . . .: 3,59,1; duobusquc milibus h(uuiiium 
armatis, quos partim (Oiace.; partim quos x: 
cdd.) ex lamiliis socictatum delegerat, partim 
a negotiatoribus coegcrat, quos (quo add. \; 
cdd.; dcl. Madn.) ex siiis quisquo . . . idoneos 
oxistimubat, rolusiuni poruenit: 3, 10.'t, 1 ; t 1455 qui (rd.) (I. 1. A. a) aa) a) aa) ») a)) 1456 ut ab igni, qui ex muro iaceretur, tutus esset: 
2, 10, 5; T neque interesse , ipsosne inter- 

ficiant i m p e fl i m e n t i s n e exuant, quibus amis- 
sis bellum geri non possit: VII 14, 8; f 

imperium se a (e) Caesare per proditionem 
nullum desiderare, quod habere uictoria posset 
(possit p) : VII 20, 7; t satis esse magna 

utrimque incommoda accepta, qnae pro di- 
sciplina et praeceptis habere pnssent (-sint A'»/}, 
ut reliquos casus timerent: 3,10,4; *[ cum 

communibus inimicis in sratiam redierat, 
quorum ipse masiniam partem illo adfinitatis 
tempore iniunxerat Caesari: 1,4,4; acerbitatem 
inimicoi-um docet, qui (quid alil^) quod ab 
altero (r) postularent, in se recusarent atque 
omnia permisceri mallent quam imperiiun exer- 
citusque dimittere: 1,32,5; ^" (initia: 3, 

22,4 II. res;) t si Haeduis de iniuriis, 

quas ipsis sociisque eorum intulerint, item ?i 
Allobrogibus satis faciant: 114,6; "^ supe- 

rius tamen institutum in equitibus , quod 
demonstrauimus , seruabat: 3, 84, 3; % 

magnae fuit fortunae omni militari instru- 
mento, quod circum se habebat, erepto . . . 
ipsum effugere mortem : VI 30, 2; T in 

plures diffluit (e) partes multis ingentibusque 
insulis effectis, quarum pars magna a feris 
barbarisque nationibus incolitur: IV 10, 4; in- 
sula natura triquetra (e), cuius unum latus 
est contra Galliam: V 18, 1 ; in hoc medio cursu 
est insula, quae appellatur Mona: V13.3; hi 
(his fi ; I^p.) insulis (in siluis BM; in insulis Qf) 
sese occultauerunt, quas aestus efficere consue- 
runt (consueuerunt (i) : VI 31, 3; ad insulam, 
quae est contra Massiliam , stationes obtine- 
bant: 1,5G, 3; Libo . . . Brundisium uenit in- 
sulamque, quae contra portum Brundisinum 
est, occupauit: 3,23,1; t nouum . . . 

introductum exemplum queritur, ut tribunicia 
intercessio armis notaretur (CC) atque (po- 
testas add. Hell.) opprimeretur, quae superiori- 
bus annis sine armis esset restituta (quae . . . 
restit. del. Np.; Db.): 1,7,2; t iter per 

Alpes, quo magno cum periculo magnisque 
cum (c) portoriis mercatores ire consuerant, 
patefieri uolebat: 1111,2; (1,27,4 u. infra (ip) 
S) 91) 2533) b) ;) confecto iusto itinere eius 
diei, quod proposuerat Caesar, traductoque 
exercitu . . . consedit : 3, 76, 1 ; 1 quin etiam 
iumentis, quibus maxime Galli delectantur 
(gallia delectatur (3) quaeque impenso (c) 
parant pretio, . . . non utuntur: IV 2, 2; magna 
uis iumentorum , quae in castris subsederant 
(subsederat p ; Sclm.), facta potestate sequitur : 
VI 36, 3 ; 1 nec tribunis plebis sui peri- culi deprecandi neque etiam extremi iuris 
[intercessione] retinendi, quod L. Sulla reli- 
querat /quod L. S. reliqu. del. Kindsch.: Dt.), 
faculta-s tribnitur : 1 , 5, 1 ; 1 facile erat . . . 

prospicere in urbem, ut omnis iuuentua, quae 
in oppido remanserat, omnesque superioris 
aetatis . . . ad caelum manus tenderent (u. CC): 
2,5,3; lalacu Lemanno, qui (qua 

Eotom.; qua is coni. Db.) in flumen Rhoda- 
num influit , ad montem luram , qni fines Se- 
qu.nnorum ab Heluetiis diuidit, . . . murum . . . 
perducit: 18.1; T quadratas regnlas . . . 

defigunt, quae lateres, qui super musculo (c) 
struantur, contineant: 2, 10, 4; tlatrocinia 
nullam habent infamiam , quae extra fines cu- 
iusque ciuitatis fiunt, atque ea.. . .: VI 23, 
6; T leg'iti ab his (e) uenenint, quo- 

rum haec fuit oratio: IV 7, 2; 11.81,2; IV 11, 
1; 18,3 u. infra 11. 1. B. a) a) aa) 3?) a) 
legati; 1, .34, 3 ?/. adulescentes ; — legatis 
imperat , quos legionibus praefecerat , uti : V 
1.1; Haedui de consilio legatorum , quos 
Caesar ad exercitum reliquerat, copias . . . 
mittunt: VII 5, 3; legatisque, quos singulis 
legionibus praefecerat, quid fieri uelit (c) osten- 
dit: VII 45, 8; neque se ignorare, quod esset 
officium legati ( - to h pr. ) , qui fiduciariam 
operam obtineret (quod . . . obtineret del. Hug), 
quae uires suae: 2,17,2; IV 38,3 et ^^181,6 
et 3, 15, 6 V. infra pfi) N) 91) 9(91) a) oo) 66b) ; 1, 
38, 1 u. pfi) ;>; (V 53, 6 u. p. 1443 Eoscius ; VII 
49, 1 2«. p. i4^W Sextius ;) t duasque ibi legio- 
nes conscribit et tres, quae circum Aquileiam 
hiemabant, ex hibernis educit : 1 10, 3; in summo 
iugo duas legiones, quas in Gallia citeriore 
proxime conscripserat , et omnia auxlMa conlo- 
cari . . . iussit: 124,2; se cum sola decima 
legione iturum, de qua non dubitaret, sibique 
eam praetoriam cohortem futuram: 140,15; 
commodissimum esse statuit . . . eo legionarios 
milites legionis decimae, cui [quam] maxime 
confidebat (cui . . . confidebat del. Paul) , im- 
ponere: 142,5; legionem Caesar, quam equis 
deuexerat (uex. a) , passibus ducentis ab eo 
tumulo constituit: 143,2; duabus legionibus, 
quas proxime conscripserat , in castris relictis: 
II 8, 5 ; duae legiones , quae proxime eonscrip- 
tae erant , totum agmen claudebant: 1119,3; 
interim legiones sex (om. p), quae primae 
(ante fi) uenerant , opere dimenso (c) castra 
munire coeperunt: 1119,5; cum septimam le- 
gionem, quae iuxta constiterat, item urgeri ab 
hoste uidisset: 1126,1; milit&s legionum dua- 
rum , quae in nouissimo agmine prae.sidio im- 
pedimentis fuerant, . . . conspiciebantur : II 26, 1457 qiii (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) ax) ») n)) 1458 3; legione ex consuetudine una frumentatum 
missa, quae appellabatur septima, . . . nuu- 
tiauerunt (c) : IV 32, 1 ; unam legionem , quam 
proxime trans Padum conscripserat, et coliortes 

V iu Eburones . . . misit: V24, 4; nihil esse 
negotii subito oppressam legionem, quae cum 
Cicerone hiemet , interfici (c) : V 38, 4 ; Labie- 
num cum una legione, quae in eorum finibus 
hiemabat (p; hiemauerat a; edd.), adoriri para- 
bant: VI 7,1; redisse primo legiones credunt, 
quas longius discessisse ex captiuis cognoue- 
rant: VI 39,4; Caesar (c) legiones, quas ex- 
peditas esse iusserat, portis incensis intromittit: 
VII 11, 8; legionisque (p ; Oiiler -, legionique a ; 
Np., Fr.) decimae, quacum erat, continuo 
{Ooler; contionatus codd.; Schn., Np., Fr.) 
signa constituit (constiterunt P; Schn.): VII 
47, 1 ; intolerantius Gallos insequentes legio 
decima tardauit, quae pro subsidio . . . con- 
stiterat. hanc . . .: VII 51,1; paulum legiones 
Caesar, quas pro uallo constituerat, promoueri 
iubet: VII 70, 5; multi ex duabus legionibus, 
quae sunt traditae a Caesare, arcessuntur: 1, 
3, 2 ; infamia duarum legionum permotus, quas 
ab itinere Asiae Syriaeque ad suam potentiam 
dominatumque conuerterat , rem ad arma de- 
duci studebat: 1,4,5; conclamant legionis XIII., 
quae aderat, militea : 1,7,7; retineri legiones 
II, quae ab se simulatione Parthici belli sint 
abductae: 1,9,4; iter ad legiones habebat, quas 
a Caesare acceptaa in Apulia hibernorum causa 
disposuerat: 1,14,3; Bruudisium cuni legionibus 

VI perueiiit, ueteranis III et (e) reliquia, quas 
ex nouo dilectu confecerat atque in iliuere com- 
pleuerat: 1,25,1; U. Fabium legatum cum 
legionibus III, quas Narbone circumque ea 
loca hiemandi causa disposuerat, in Hispaniam 
praemittit: 1,37,1; reliquas legiones, quae lon- 
gius hieniabant, subsequi iubet: 1,37,2; signa 
legionum duariim procul ab utrisque conspi- 
ciuntur, ()uas U. Fabius ultoriore poiite sub- 
sidio nostris miserat: 1,40,7; perturbatis ante- 
signanis legio , quae in eo cornu constiterat, 
locum uon (c) tenuit (c) : 1, 44, 5 ; exstinctis 
rumoribus de auxiliis lcgionum, quae cum Pom- 
peio ])or Maiirclaniam ueniie dicebantur, multae 
loiiginquiores ciuilates al) Afranio desciscunt: 
1,60,5; cuiii (liial)iis legioiiibus, quas superiori- 
bus diebiis traduxcraut (/(■',• -erunt NO'(i/l), 
ciLstra coiiiuuguiit (c) : 1, G3, 1 ; altera ex duabus 
legionibuH, quae uernacuhi appellabatur (-atur 
W('), ox castris Varronis . . . signa sustulit: 
2,20,4; C. (Jurio . . . duas Icgiones ex 1111, 
quas acceperat a (Jaesare (///; acc(^p. qiias a ciwn. 
af: quas a C acc. iiutijc; A'/j., IH.), 1) equites 

Lflnlo. Caoaur. II. transportabat : 2, 23, 1 ; legiones effecerat ciuium 
Komanorum VIIII: V ex Italia, quas traduxe- 
rat; unam ex Cilicia (c) ueteranam, quam 
factam ex duabus gemellam appellabat; . . . 
duas ex Asia, quas Lentulus consul conscri- 
bendas curauerat: 3,4,1; Caeaar . . . deducta 
Orico legione, quam tuendae orae maritimae 
causa posuerat, . . . existimabat : 3,34,1; L. 
Cassium Longinum cum legione tironum, quae 
appellabatur XXV^II. , atque equitibus CC in 
Thessaliam (c) ire (c) . . . *iu8sit: 3,34,2; 
erant in sinistro cornu legiones duae traditae a 
Caesare iuitio disseusionis ex senatus consulto, 
quarum una (om. Iil) prima, altera tertia appel- 
labatur: 3, 88, 1 ; Caesar . . . cum legione (-ibus 
V.) una, quam se ex Thessalia sequi iusserat, 
et altera, quam ex Achaia a (e) Q. (c) Fufio 
(c) legato euocauerat, equitibusque DCCC . . . 
Alexandriam peruenit: 3,106,1; legiones sibi 
alias ex Asia adduci iussit, quas ex Pom- 
peianis militibus confecerat: 3,107,1; \ 

est animaduersum ab legionariis, qui dex- 
tram partem operis administrabant, ex crebris 
hostium eruptionibus magno sibi esse (c) prae- 
sidio posse , si : 2, 8, 1 ; t sublata priore 

lege duas promulgauit, unam, qua mercedes 
habitationum annuas conductoribus donauit, 
aliam (alteram Faern.) tabularum uouarum : 
:!,21,1; 1 ligna: 2, 10,3 «. tigna; f 

commodissimum uisum est . . . Procillum , U. 
Valerii Caburi filium, summa uirtute et hu- 
manitate adulescentem, cuius pater a C. Valerio 
Flacco ciuitate donatus erat, et propter fidem 
et proptcr linguae Gallicae scientiam, qua 
multa iam Ariouistus longinqua consuetudine 
utebatur, (doiiatus erat, quorum amicitia iam 
ariouistus longinqua consuetudine utebatur , et 
propter fidem ct pr. 1. gall. scientiam [i), . . . 
ad eum mittere: I 47, 4; ![ Calenus 

. . . litteras a Caesare accipit (e) , quibus 
est certior factus: 3,14,1; (ita se postea salu- 
tari passus *cst ; sed {x; neque Np.: edd.) in 
litloris numquam {Berglc; quas *; edd.) scribere 
est solitus neque iu faacibus insignia laureae 
practulit: 3,71,3;) t uti • • • locum ... 

deligerent, quein ex omni Gallia oportuuissi- 
mum ac fructiioaissinium iudicaasenl: 130,3; 
so in siluas ulHliileniiit locum uacti egregie . . . 
muiiiluin , quem domestici belli . . . causa (o) 
iam ante praeparaucnmt : V 9, 4 ; quod propiua 
llomanos accessisset, persuasum loci oportuni- 
tate, qui se ipse (c) *sino munitione defeu- 
derct: VII 20, 3; ex superioribus locis, quae 
(()«;. a) Caeaaria castria ciaiit coiiiuucta, cerne- 
batur: 1, (J4, 1 ; sumnia e.\eicilus .aulua locum, 

92 1459 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) aa) S5) a)) 1460 quem petant, capi posse: 1,67,5; edito loco, 
qui appellatur Petra aditumque habet nauibus 
mediocrem atque eas a quibusdam protegit 
uentis , castra communit : 3, 42, 1 ; ille idoneum 
locum in agris nactus, f quae (quia Eentl.; 
ERoffm.; quo Dt.) prope iam matura erant 
(frumenta erant Em. Iloffm.; erant frumenta 
Bentl; Dt.) , ibi . . . constituit: 3,81,3; (Per- 
gamique in occultis (locis add. Paul) ac recon- 
ditis (NOIil: recognitis «/) templi (recc; tem- 
plia X.), quo praeter sacerdotes adire fas non 
(CC) est, quae Graeci oSira (adita x) appel- 
lant, tympana sonuerunt: 3,105,4; t 

qui summo magistratui praeerat (praeerant 
X) , quem uergobretum appellant Haedui, qui 
creatur annuus et uitae necisque in suos llabet 
potestatem: IIG, 5; t scriptaque ad eum 

mandata ... remittunt (c), quorura haec 
erat summa: 1,10,2; 1 M. Petronius . . . 

manipularibus suis, qui illum secuti erant 
(erant secuti (i) , . . inquit: VII 50, 4; f 

(Ehenum transierunt non longe a mari, quo 
(cui [i) Ehenus influit: IV 1, 1;) t 

matres familiae, quae paulo ante Eomanis 
. . . manus tendebant, suos obtestari . . . coe- 
perunt: VII 48, 3; t noctu ex (ea fi) ma- 

teria, quam munitionis causa comportauerant 
(conportauerunt p), turres . . . excitantur: V 
40, 2; quod et ab incendio lapis et ab ariete 
materia defendit, quae perpetuis trabibus *pe- 
dum *quadragenum plerumque iutrorsus re- 
uincta neque perrumpi neque distrahi potest: 
VII 23, 5; t qui de meis iu uos meri- 

tis praedicaturus (c) non sum, quae sunt ad- 
huc et mea uolimtate et uestra exspectatione 
leuiora: 2,32,10; t ut spatium intercedere 

posset, dum milites, quos imperauerat, con- 
uenirent : 17,6; interea ea logione, quam secum 
habebat, militibusque, qui ex prouincia con- 
uenerant, . . . murum . . . perducit: I 8, 1 ; II 20, 
1 u. B. BB. b) a) p[i) 91) a) procedere; ad- 
modum fuit militum uirtus laudanda, qui uec- 
toriis grauibusque nauigiis non intermisso re- 
migandi labore longarum uauium cursum ad- 
aequarunt (-quauerint fi): V8, 4; hoc ueteres 
non probaut milites, quos sub uesillo una pro- 
fectos docuimus: VI 40, 4 ; Caesar conquiri mili- 
tes, qui ab eo discesserant , dUectumque in- 
stitui iubet: 1,16,1; milites, qui erant Cortinii, 
primo (c) uesperi secessionem faciunt: 1, 20, 1 ; 
infirmiores milites ex omnibus centuriis deligi 
iubet , quorum aut animus aut uires uideban- 
tiu- sustinere non posse. hos . . . : 1, 64, 5; 77, 
1 u. infra B. BB . a) p) aa) milites ; illius 
denique exercitus milites (officium suum prae- stitisse), qui per se de concilianda pace egerint: 
1,85,2; (legionem effecerat) unam ex Creta et 
Macedonia ex ueteranis militibus, qui dimissi 
a superioribus imperatoribus in his prouinciis 
consederant: 3,4,1; 40,6 u. ciuis; milites, qui 
ex ueteribus legionibus erant relicti praesidio 
nauibus ex numero aegrorum, ignominiam non 
tulerunt: 3,101,6; in hoc erant numero com- 
plures Pompei milites , quos ex eius exercitu 
acceptos in Syria (c) Gabinius Alexandriam 
traduxer.it belloque confecto apud Ptolomaeum 
. . . reliquerat : 3,103,5; clamorem militum 
audit, quos rex in oppido praesidii causa reli- 
querat: 3,106,4; haec constabant ex Gabinianis 
militibus, qui iam in consuetudinem Alexan- 
drinae uitae ac licentiae uenerant et nomen 
disciplinamque populi Eomani dedidicerant 
(Ald.; didicerant '.) uxoresque duxeraut, ex 
quibus plerique liberos habebant: 3, 110,2; con- 
sensu militum eripiebatur, qui uim suorum . . . 
pro suo periculo defendebant. hi . . . : 3, 110, 
4; t milia: 131,10 «<. p. 1437 Harudes; 

ex milium L numero (ex num. mil. L P), quae 
ex Aquitania Cantabrisque conuenisse consta- 
bat, uix quarta parte relicta: 11126,6; placuit, 
ut (c) Litauiccus decem illis milibus , quae 
Caesari ad bellum mitterentur, praeticeretur: 
VI 1 37, 7 ; VII 39, 3 u. homines ; (praemiserat) 
auxilia peditum V (c) milia (e), equitum III 
milia, qiiae (om. x; Np., Dt.) omnibus supe- 
rioribus bellis habuerat, et parem ex Gallia 
numerum: 1,39,2; haec erant milia (numero 
miUa hl) XLV, euocatorimi circiter duo, quae 
ex beneficiariis superiorum exercituum ad eum 
conuenerant (conuerteraut Ox,; Db.) ; quae tota 
acie *dispertierat: 3,88,4; t ex (c) altera 

parte mole tenui naturali obiecta, quae (Np., 
Madu.: molem tenuit naturalem obiectamque 
x) paene insulam oppidum effecerat, quattuor 
biremes . . . in interiorem portum (c) traduxit: 
3,40,4; t dicit montem, quem a Labieno 
occupari uoluerit, ab hostibus teneri : 122,2; 
certior factus est . . . omnes noctu discessisse 
montesque. qui impeuderent, a maxima multi- 
tudine Sedunorum et Veragrorum teneri: III 
2, 1 ; sub montem (monte Nx) , in quo erat 
oppidum positum Ilerda, succedunt: 1,45,2; 
ut, si priores montes, quos petebant, attigis- 
sent, ipsi periculum uitarent: 1, 70, 2 ; IIII cae- 
tratorum cohortes in montem, qui ersit in con- 
spectu omnium excelsissimus , mittit: 1,70,4; 
ad montes se conuertit, qui Thessaliam cingunt, 
atque . . . coepit: 3,36,5; in altissimos montes, 
qui ad c.astra pertinebant, confugerunt: 3, 95, 
4; — etsi mons (om. a; Fr., Db.) Cebenna, 1461 qui frel.) (1. 1. A. a» aa) y.) y.a) ») n)) 1462 qui Aruernos ab Heluiis discludit, . . . iter 
impediebat: VII 8, 2; (continentur) altera ex 
parte monte lura altissimo, qui est inter Se- 
quanos et Heluetios : I 2, 3 ; 8, 1 m. lacus ; Mosa 
profluit ex monte Vosego, qui est in finibus 
Lingouum: IVIO, 1; ^ praemiserat . . . 

t huic (et CCCC HMenge) optimi generis homi- 
num ex Aquitanis montanisque, qui Galliam 
prouinciam attingunt: \,^^,2; 'i eo mu- 

lieres imposuerunt, quae in (c) proelium pro- 
ficiscentes (c) passis manibus flentes implora- 
bant: 151,3; t munitionem *eni7>i, 

quam (quae alil) pertinere (pertingere Ohl) a 
castris ad flumen supra demon.strauimus, dextri 
Caesaris cornus (c) cohortes ignorantia loci 
Bunt secutae: 3,68,2; l^ (munera, quae: 

2,29,3 u. consuetudo;) t intellegebant 

maximas nationes, quae proelio coutendis- 
sent, pulsas superatasque esse: 11128,2; qua- 
rum pars magna a feris l)arbarisque nationi- 
bus incolitur, ex quibus sunt rjui piscibus at- 
que (qui add. (i) ouis auium uiuere existiman- 
tur: IV 10,5; t ""•ues habent Veneti 

plurimas, quibus in Britanniam uauigare con- 
suerunt: 1118,1; Brutum adulescentem classi 
Gallicisque nauibus, quas ex Pictonibus (c) et 
Santonis reliquisque pacatis regionibus con- 
uenire iusserat, praeficit (c): 11111,5; huc 
accedebant XVIII onerariae naues, quae ex eo 
loco a (c) milibus passuum octo uento tene- 
bantur: IV 22,4; naues longas, quarura et 
species erat (om. a.) barbaris inusitatior et 
motus ad usum expeditior, paulum remoueri 
. . . iussit: IV 25, 1 ; naues XVIII, de quibus 
supra demonstratum est, quae equites sustule- 
rant, . . . solueruul: IV 28, 1 ; ita uno tompore 
et longas naues, quibus Caesar exercitum trans- 
portiindum curauerat quasque (ti. CC) in ari- 
dum subduxerat, aestus complebat (c) et one- 
rarias, quae ad ancora.s erant deligatae, tem- 
pestas adttictabat: IV 29, 2; (naues) paulo facit 

^ humiliores , quam quibus in nostro mari uti 
couHueuimus: VI, 2; (naues facit) paulo latio- 
res (e), quam quibus in reliquis utimur mari- 
bus (in rel. mar. uti adsueuerant [i): Vl,2; 
cognoscit LX naues, quae in Meldis factae 

^ eraut, tempestate reiectas cursum tenere non 
potuisse: V5, 2; multitudinc nauium perterri- 
tac, (juae cum annotiniK |)riuatisque , quas sui 
quisque (o) comniodi causa (c) fecerat, am- 

»^ plius octingentae uno (e) erant uisao tem|)oro 
(c), a litore diHcesBerant: V8, 6; sic accidit, 
uti . . . ex iis (c) (luuiil)UB), quae inanos . . . 
remilterentur *|et| j^rioris commeatua oxjjositis 
miiitibus et quas j)ostoa Labicnus facioudas curauerat numero LX, perpaucae locum cape- 
rent: V23,4; naues , qua.s Metiosedo (c) de- 
duxerat, singulas equitibus Romanis attribuit: 
VII 60, 1 ; Pompeius naues magnas onerarias, 
qusis in portu Brundisino deprehenderat , ador- 
nabat: 1,26,1; naues a consulibus Dyrrachio 
remissae, quae priorem partem exercitus eo de- 
portauerant , Brundisium reuertuntur : 1, 27, 1 ; 
duasque naues cum militibus, quae ad moles 
Caesaris adhaeserant, scaphis lintribusque 'de- 
prehendunt : 1, 28, 4 ; (cognoscit) profectum item 
Domitium ad occupandam Massiliam nauibus 
actuariis scptem, quas Igilii et in Cosano a 
priuatis coactas seruis, libertis, colonis suis 
corapleuerat : 1, 34, 2 ; onerarias naues, quas ubi- 
que possunt, deprehendunt atque in portum 
deducunt: 1, 36, 2; Jlassilienses , . . naues 
longas expediunt numero XVII, quarum erant 

XI teetae: 1, 56, 1 ; ad nostras naues procedunt, 
quibus praeerat D. Brutus. hae . . .: 1,56,3; 
L. Xasidius ab Cn. Pompeio cum classe nauium 
XVI, in quibus paucae erant aeratae, L. Do- 
mitio Massiliensibusque subsidio missus freto 
Siciliae . . . peruehitur: 2,3,1; conspicataeque 
naues triremes duae nauem D. Bruti, quae ex 
insigni (c) facile agnosci poterat, duabus ex 
partibus sese in eam *incitauerunt : 2,6,4; L, 
Domitius , , . nauibus III comparatis, ex qui- 
bus duas familiaribus suis attribuerat , unam 
ipse consceuderat, nactus turbidam tempesta- 
tem profectus est : 2, 22, 2 ; hunc conspicatae 
naues, quae missu Bruti consuetudine cotidiana 
ad portura excubabant, sublatis ancoris sequi 
coeperunt: 2,22,3 ; hunc secutus Marcius (c) 
Rufus quaestor nauibus XII. quas pracsidio 
onerariis nauil)us Curio ex Sicilia eduxerat, 
postquam in litore relictara nauem conspexit, 
hanc reraulcoabstraxit: 2,23,5; Curio 'pronun- 
tiari onerariis nauibus iubet, quae stabant ad 
Vticam numero circiter CC, se in hostium ha- 
biturum loco, qui nou . . . *naues traduxisset 
(c): 2,25,6; eraut (c) Orici Lucretius Vespillo 
(c) et Minucius Rufus cum Asiaticis nauibus 
XVIII, quibus iussu D. Laelii praeerant (P. 
Manut. ; -rat *) : 3, 7, 1 ; cum Caesar omuino 

XII naues longas praesidio duxisset, in quibus 
eraut constratae (Vrsin.; constructae Nx) IIII 
(Vrsin.; ille af; illi AVii): 3, 7, 2; naues omnes 
reuocat. una ex his, quac perscucrauit neque 
imperio Caloni obtemperauit, . . , dolata Oricum 
atquo a 15il)ulo expugnata est: 3,1-1,2; naues- 
que triromca duas, quas Brundisii faciendas 
curauerat, por causam exercendorum remigum 
, . . prodire iu.ssit. has . . .: 3,24,1; isdcmque 
custudiam nauium longarum tradidit, quas ex 

92» 1463 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) x) cnv.) SB) a)) 1464 Italia transduxerat : 3, 39, 1 ; alteram nauem, 
quae erat ad custodiam ab Acilio posita, pluri- 
bus adgressus nauibus, in quibus ad libram 
fecerat turres, . . . nostros uicit: .S, 40, 2; ex 
utraque parte naues longas adgressus, quae 
erant deligatae ad terram atque inanes, IIII 
ex his abduxit (e> : 3, 40, 4 ; eodem naues (rfc/. 
Oiacc.) , quas demonstrauimus :iggere et leuis 
armaturae militibus completas quasque ad Dyr- 
rachium naues longas habebat mittit: 3,62,3; 
Cassius . . . omnes naues incendit XXXV, e 
quibus erant XX constratae (rost constratae 
ah ; rostratae NOl) : 3, 101, 2 ; naues longas . . . ; 
quarum erant L auxilio missae Jid Pompeium 
. . . ; praeter has XX II , quae praesidii causa 
Alexandriae esse consuerant, constratae omnes : 
3,111,3; omnesque eas naues et reliquas, quae 
erant in naualibus, incendit: 3,111,6; t 

his Caesar numerum obsidum, quem ante 
(f) imperauerat, duplicauit eosque in continen- 
tem adduci iussit: IV 36, 2; eum . . . pari nu- 
mero equitum, quem in continenti reliquerat 
(rebnquebat fi) , . . . soluit: V8, 2; ex omni 
(eo add. (i) numero, qui fuit circiter milium 
XL (XL milium fl), uix DCCC . . . incolumes 
ad Vercingetorigem peruenerunt: VII 28, 5; (1, 
39,2 u. p. 1445 c) Gallia;) ^ (se) non 

dubitare, quin de omnibus obsidibus, qui 
apud eum sint, grauissimum supplieium sumat: 
131,15; deinde obsides, quos haberet ab Hae- 
duis, redderet Sequanisque permitteret, ut 
quos illi haberent, uoluntate eius reddere illis 
liceret: 135,3; quod per eos suos se obsides, 
quos Crasso dedissent, reciperaturos existima- 
bant: 1118,2; nacti obsides, quos Caesar apud 
eos deposuerat, horum supplicio dubitantes 
territant: VII 63,3; ^ perterritis oppi- 

danis, quorum magna pars erat ad bellum 
(ad b. erat p) euocata, sine contentione oppido 
potitur: VII 58,4; f praeterea oppida 

incendi oportere, quae non munitione et loci 
natura ab omni sint periculo tuta: VII 14, 9; 
oppidum , quod a (f ) se teneri non posse iudi- 
cabant, ne cui (e) es.set usui Romanis, incen- 
derunt : VII 55, 7 ; Lutetiam proficiscitur. id est 
oppidum Parisiorum, quod positum est (quod 
et est am. P) in insula fluminis Sequanae: VII 
57, 1 ; Caesar . . . expugnato in (c) itinere op- 
pido Parthinorum , in quo Pompeius praesi- 
dium habebat, tertio die ad Pompeium per- 
uenit: 3,41,1; — ad oppidum Auaricum, 
quod erat maximum munitissimumque iu (c) 
finibus Biturigum atque agri fertilissima regione, 
profectus est: VII 13, 3; (.ab *oppido Ocelo, 
quod : 110, 5 u. p. 1446 b) ;) t magnitudine operum, quae neque uiderant ante Galli ne- 
que audierant, . . . permoti legatos . . . mit- 
tunt: II 12,5; Caesar promota turri derectisque 
(c) operibus, quae facere instituerat, . . . ius- 
sit: VII 27, 1; f oratione Indutiomari 

cognita , quam in concilio habuerat , nuntios 
(c) mittit (c): V57, 2; t Treueri autem 

(ueniebant questum) pagos centum Sueborum 
ad ripas Eheni consedisse, qui Rhenum trans- 
ire conarentur: 137,3; hi centum pagos habere 
dicuntur, ex qidbus quotannis singula milia 
armatorum . .. educunt: IV 1,4; t palus, 
quae perpetua (perpetua quae p ; Oud.) inter- 
cedebat , Romanos ad insequendum tardabat: 
VII 26, 2 ; cum animaduerti.sset perpetuam esse 
paludem , quae influeret in Sequanam atque 
illum omnem locum magnopere impediret, hic 
consedit: VII 57,4; t Gallia est omnis 

diuisa in partes tres, quarum unam incolunt 
Belgae , aliam Aquitani , tertiam qui ipsorum 
lingua Celtae, nostra Galli appellantur: 11,1; 
una p.ars, quam Gallos obtinere dictum est, 
initium capit a flumine Rhodano: I 1,5; parte 
quadam ex Rheno recepta, quae appellatur 
Vacalus , insulam[que] efficit Batauorum : IV 
10, 1 ; ut . . . aliae ad inferiorem partem in- 
sulae, quae est propius soUs occasum (quae 
. . . occas. del. RSchn.), magno *suo cum peri- 
culo deicerentur : IV 28, 2; partem ultimam 
poutis, quae ripas Vbiorum contiiigebat, in 
longitudinem pedum ducentorum rescindit: VI 
29,2; (2,1,2 ii. porta;) easque (storias) ex 
tribus partibus, quae ad (qua af) hostes uer- 
gebant (urgebant /'; perurguebant a), *in emi- 
nentibus (c) trabibus . . . religauerunt: 2, 9, 4; 
(dextrum cornu, quod erat a sinistro seclusum, 
. . . ea parte, quam proruerat (Ap.; ex parte 
qua iquam Ohl) proruebat x) , sese recipiebat: 
3,69,3;) (112,8 ii. regia;) t pecunias, 

quas erant in publicum Varroni ciues Romani 
polliciti, remittit: 2,21,2; t magno pe- 

coris numero , cuius sunt cupidissimi barbari, 
potiuutur: VI 35, 6 ; pecus, cuius magna erat 
copia a ( c ) Mandubiis compulsa (a mand. 
comp. copia (i). uiritim distribuit: VII 71,7; 
t equitum miUa erant sex , totidem numero 
pedites uelocissimi ac fortissimi, quos ex omni 
copia singuli singulos suae salutis (o) causa 
delegerant: 1 48,5; eodem tempore equites nostri 
leuisque armaturae pedites, qui (quique B-fk) 
cum iis (c) una fuerant, quos primo hostium 
impetu pulsos dixeram, cum se in castra reci- 
perent, aduersis hostibus occurrebant: 1124,1; 
equitesque ab his arcessit et leuis armaturae 
pedites, qui inter eos proeliari consuerant: VII 1465 qui (rel.) (I. 1. A. a) iia) a) y.y.) *) a» 1466 65,4; T peditatu, quem antea habuerat 

(habuerit aefl), se fore contentum dicit: VII 
64,2; t ut locis frigidissimis neque uesti- 

tu8 praeter pelles haberent quicquam, quarum 
propter exiguitatem magna est corporis pars 
aperta , et: IV 1,10; accidit, ut . . . ex pelli- 
bus, quibus erant tectae naues, noctumum ex- 
cipere rorem cogerentur: 3,15,4; ^ ad- 

miratus quaerit ex perfugis causam , quorum 
magnus ad eum cotldie numerus confluebat: 
VII 44,2; T nam plebes (plebs Aim.) 

paene seruorum habetur loco, quae nihil audet 
{Q; aut et A: habet MC: Aim.; Fr.) per se 
(per se nihii audet [i) , nullo {c) adhibetur 
consilio (c): VI 13,1; ^ pontem, qui 

erat ad Genauam (c), iubet ra^cindi : 17,2; 
refecto ponte, quem superioribus diebus hostes 
resciderant, exercitum traducit: VII 58, 5; co- 
hortes V . . . pontem fluminis interrumpebant, 
qui *oierat ab oppido milia passuum circiter 
111:1,16,2; celeriter suo ponte Afranius, quem 
oppido castrisque coniunctum habebat, legiones 
. . . traiecit: 1,40,4; pons, qui fuerat tempe- 
state interruptus, paene erat refectus ; hunc . . . : 
1,41,1; tempestas cooritur . . . pontesque ambo, 
quos C. Fabius fecerat, uno die interrupit: 1, 
48, 2 ; \ duabus ex partibus .... una erat 

proxima portui naualibusque, altera ad por- 
tam {Dederich; Dt. ; partem x; Np., Db.), qua 
(quae afli) est aditus ex Gallia atque Hispa- 
nia: 2,1,2; castra Vari (c) conspicit muro op- 
pidoque coniuncta ad portam , quae appellatur 
*BeIica, admodum munita nalura loci: 2,25, 
1; ^ paucis portibus interiectis, quos 

tenent ipsi: 1118,1; nacti portum , qui appel- 
latur Nymphaeum, ultra Li.s.sum miliu pas- 
Ruum III, eo naues introduxerunt: 3, 20, 4; 
^ (potentia: 1,4,3 u. infra S) aa) potentcs;) 
^ (potestas: 1,7,2 tt. p. 1-155 interccs.sio ;) 
^ interim ad praefectos, qui cum omni equi- 
tatu antecesserant, niittit: IV 11,6; % 

praesidium (praesidio ii*(i) utrisque ca.stris, 
quod satis e-sse uisum est, reliquit: 151,1; ad 
hoH omnes casus prouisa (o) erant praesidia 
cohortium duarum ct uiginti, quae ex ipsa 
coacta {om. BM; pliir. edd.) prouincia ab L. 
Caftsare legato ad onines partes opponebaiitur: 
VII 65, 1; Varus praesidium, quod introduxe- 
rat , cx oppido educit: 1,13,2; ^ conuo- 

catis eorum j^r in ci pibus , quorum magnam 
copium iii castris habebat, in his Diuiciaco et 
Lisco, . . . grauitcr eos accusat: 116,5; 119, 
3 tt. p. 1444 TrouciiluH; (IJellouacog) impulsoB 
ab 8ui« principibuH , i|iu (licereiit Haeduos . . . 
omnoM indignltutes coiitumeliusque perforro, ct ab Haeduis defecisse et: 1114,3; principes Bri- 
tanniae, qui post proelium (c) ad Caesarem 
(c) conuenerant, inter se conlocuti . . . optimum 
factu esse duxerunt : IV 30, 1 ; V 56, 3 u. p. 1440 
Cingetorix; principesque earura ciuitatium (c), 
quos sibi ad consiUum capiendum (o) delege- 
rat, prima luce cotidie (c) ad se conuenire (o) 
iubebat: VII 36, 3; idem hoc fit a principibus 
Hispaniae, quos illi (c) euocauerant et secum 
in castris habebant obsidum loco. hi . . . : 1, 74, 
5; 1 proelium: 3,80,2 it. fama; 1 

cum his propinqui Indutiomari, qui defectio- 
nis auctores fuerant, comitati eos ex ciuitate 
excesserunt (c): VI 8, 8; ^ nihil horum 

. . . ad usum prouinciae prouisum, quae 
propter diuturnitatem pacis nuUum auxilium 
desiderarit: 1,85,7; prouinciae: 2,32,2 u. p. 1471 
cc>; l^quaestor: Y53,6u.p. 1443 Uoscms; 
^ milites . . . quinqueremes (c) duas, in 
quarum altera erat Cassius , ceperunt : 3, 101, 
G; t; in (e) hoc ^c) tractu oppidi pars 

erat regiae (nec tractus oppidi pars erat regia 
E. Roffm.; Db.) exigua, in quam ipse habi- 
tandi causa initio erat inductus: 3,112,8; ^ 
frumentum commeatumque ab Asia atque om- 
nibus regionibus, quas tenebat, comportari 
imperat : 3, 42, 2 ; ^ persuadet Castico, . . . 

ut regnum in ciuitate sua occuparet, quod 
pater ante habuerat <^quod p. a. \\ah.del. Kraff.): 
13,4; ^ sese habere quasdam res, quas 

ex communi consensu ab eo petere uellent: I 
30, 4 ; omnium rerum , quae ad bellum usui 
erant, summa erat in eo oppido facultas (c) : 
138,3; (IV 23, 5 u. iiifra 2. X. h) (i);) picem 
reliquasque (que om. BMIi) res, quibus igiii.s 
excitari potest, fundcbant: VII 24, 4; (illi im- 
pcdieudue rcliquae {Forelili.; rei quae x) muni- 
tionis cuusu [flebat] (rei [quae munitionis fie- 
bat| causa Faern. ; Np.), hora circiter VIIII. 
. . . legiones educunt (c) : 1, 82, 1 ;) Caesar . . . 
profectus ad . . . rem frumenturiiun expedien- 
dain , quu "ungusta utebutur, erut nd Biitliro- 
tum: 3, U!, 1; ita mugiiurum iiiitia rerum, quue 
occupatione magistratuum . . . solIiciUuu Ita- 
liam habebant, celerem ... exituni habueruut: 
3, 22, 4 ; Cassius . . . completas onerarias naues 
taedu et pice et stuppu reliquisque rebus, qiiue 
sunt nptae (c) ad inceiidia, in 1'oinponiaiiaiu 
classeni immisit: 3,101,2; 1i est ergo in 

geuere et sunetitas regum, qui plurimum inter 
liomines poUeiit, et: ap. Suet. G; "i obse- 

crare milites coepit, ne primum {0'f; prima 
alil: primi b; Seal.) sacramenti, quod npud 
Domitiuni utque apud se qiiuestorem dixissent, 
niemoriani diponerent: 2,28,2; "i sugit- 1467 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) aa.) iP) n» 1468 tariosqiie omnes, quorum erat permagnus (c) 
numerus in Gallia (in gallia numerus [i), con- 
quiri . . . iubet: VII 31,4; ^ castra erant 

ad bellum ducendum aptissima . . . aquae et 
salis copia, cuius magna uis iam ex proximis 
erat salinis eo congesta: 2,37,5; 1f cele- 

riterque saltus Pyrenaeos occupari iubet, qui 
eo tempore ab L. Afranio legato praesidiis tene- 
bantur: 1,37,1; ^ milites uectibus infima 

saxa turris hostium, quibus fimdamenta con- 
tinebautur, conuellunt: 2,11,3; 'i scutis 

ex cortice factis aut uiminibus intextis, quae 
subito, ut temporis exiguitas postulabat, pelli- 
bus induxerant : II 33, 2 ; ^ quinque coljor- 

tes frumentatum in proximas segetes mittit 
(om. p), quas inter et castra unus omnino 
collis intererat (misit add. p): VI 36,2; t 

uariis dictis (o) sententiis, quarum (quorum 
[i) pars deditionem , pars , dum uires suppe- 
terent, eruptionem censebat, non praetereunda 
oratio Critog-nati uidetur (o): VII 77, 2; t 

obsides, arma, seruos, qui ad eos perfugis- 
sent, poposcit: 127,3; producit seruos, quos 
in pabulatione paucis ante diebus exceperat et 
fame uinculisque (c) excruciauerat. hi . . .: 
VII 20, 9; t HS LX <h. i. •/. a; hLX hl; 

LX f) , quod aduexerat Domitius atque in pu- 
blico deposuerat, . . . Domitio reddit: 1,23,4; 
t non se hostem uereri, sed angustias itineris, 
magnitudinem siluarum, quae intercederent 
inter ipsos atque Ariouistum (quae inter eos 
atque ariouistum intercederent S-Ji), . . . timere 
dicebant : I 39, 6 ; siluam esse ibi (o) infinita 
magnitudine, quae appeUatur (appeUetur ed. 
Steph.) Bacenis; hanc . . .: VI 10,5; — iisque 
. . . in siluam Arduennam abditis, quae 
ingenti magnitudine per medios fines Treuero- 
rum a flumine Eheno ad initium Eemorum 
pertinet, bellum parare instituit: V3,4; pro- 
fectus per Arduennam siluam , quae est totius 
GalUae maxima atque ab ripis Kheni finibus- 
que Treuerorum ad Neruios pertinet mUibus- 
que (c) ampUus quingentis {CC) in longitu- 
dinem patet: VI 29, 4; loca circum Hercyniam 
(e) siluam, quam (quae p) Eratostheni et 
quibusdam Graecis fama notam (nota [i) esse 
uideo, quam ilU Oreraiam appeUant, Volcae 
Tectosages occupauerunt : VI 24, 2 ; huius Her- 
cyniae siluae, quae supra demonstrata est, 
latitudo nouem dierum iter expedito patet: VI 
25,1; f immani (o) magnitudine simu- 

lacra habent {om. (i) , quorum contexta uimi- 
nibus membra uiuis hominibus complent; qui- 
bus . . .: VI 16,4; constabat EUde in templo 
Mineruae . . . simulacrum Victoriae, quod ante ipsam Mineruam conlocatum esset et ante ad 
simulacrum Mineruae spectauisset , ad ualuas 
se templi limenque conuertisse: 3,105,2; t 
soldurii: 11122,2 u. infra §) aa) deuoti; ^ 
soror: 153,4 u. uxor; 3,103,2 u. p. 1445 bi); 
1 reliquum spatium, quod est non (non est 
afl) amplius pedum *M sescentorum, qua flu- 
men intermittit, mons continet: 138,5; an- 
nuum spatium . . . nactus , quod uacuum a 
bello atque ab hoste otiosum fuerat, magnam 
. . . classem coegerat: 3,3,1; ^ hic locus 

abest a Clupeis passuum XXII miUa habet- 
que non incommodam (c) aestate stationem 
et (quae Ciac^:.) duobus eminentibus promun- 
turus continetur: 2,23,2; fstipendium 

(se) capere iure belli, quod uictores uictis im- 
ponere consuerint: 144,2; si pace (c) uti (c) 
uelint (c), iniquum esse de .stipendio recusare, 
quod sua uoluntate ad id tempus pependerint 
(dependerint fi"-p) : 1 44, 4 ; quod eius opera 
stipendio Uberatus esset, quod Aduatucis fini- 
timis suis pendere consuesset: V27,2; cum 
stipendium ab legionibus paene seditione facta 
flagitarentur (c), cuius ilU diem nondum ueni.sse 
dicerent: 1,87,3; \ partem copiarum ex 

prouincia supplementumque, quod ex ItaUa 
adduxerat, in Heluios, qui flnes Aruernorum 
contingunt, conuenire iubet: VII 7,5; 1 

tabellam, qua . . . censerent, alteram, qua 
. . damnarent, tertiam, qua . . multarent: 3, 
83,4 u. B. BB) b) a) flfi) 31) o) censerent; 
f taxo, cuius magna in GalUa Germaniaque 
copia est, se exanimauit: VI 31, 5; 1 

(temeritas: VII 42,2 u. infra [i!i) N) ») 9131) 
o);) ttempus autem (o) erat difficilUmum, 
quo neque frumenta in f hiberuis erant neque 
multum a maturitate aberant ac (c) ciuitates 
exinanitae: 1,48,5; 1 castra . . . conspicit 

. . . admodum munita natura loci, una ex parte 
ipso oppido Vtica, altera a {CC) theatro, 
quod est ante oppidum, substructionibus (c) 
eius operis maximis, aditu ad castra difficUi et 
angusto : 2, 25, 1 ; in hoc tractu oppidi pars erat 
regiae exigua . . . et theatrum coniunctum 
domui, quod {del. ERfm.; Db.) arcis tenebat 
locum aditusque habebat ad portum et ad *regia 
nauaUa: 3,112,8; ^ has . . . coniungunt, 

ubi tigna (ligna Paul; u. CC), quae muscuU 
tegendi causa ponant, conlocentur: 2, 10, 3; ^ 
(hoc) ad timorem nouarum tabularum toUen- 
dum minuendumque, qui fere (ferre a/il) beUa 
et ciuiles dissensiones sequi consueuit, . . . esse 
aptissimum existimatut: 3,1,3; f ubi 

hostes . . . sentiunt . . . suorumque tormen- 
torum usum (usu /;/), quibus (a qiubus Paul) 1469 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) 7.) xx) «) a) - <M) K) 9t) MSf) o» 1470 ipsi magna sperauissent, *8patii *propinquitate 
interire . . . intellegunt, . . . recurrunt: 2,16, 
3; 1 ibique tribunos plebis, qui ad eum 

confugerant, conuenit: 1,8,1; \ Vibullius 

(c) sedato tumultu, quem repentinus aduen- 
tus Caesaris concitauerat , . . . in.stituit : 3, 18, 
3; ^ Pompeiu.s tumulum queudam occu- 

pauit, qui tantum aberat a nostro castello, ut: 
3,51,8; \ Pliarus est in insula turris 

magna altitudine, mirificis operibus exstructa, 
quae nomen ab insula cepit (coepit fkt; accepit 
o; edd.): 3,112,1; % castra . . . uallo 

muniri uetuit, quod eminere et procul uideri 
necesse erat, sed a fronte [castra] contra hostem 
pedum XV fossam fieri iussit: 1, 41,4; ^ 

quod certe (certi Urmi.; cori Madu.) saepe 
flauerant uenti, quibus necessario committen- 
dum existimabat: 3,25,1; — quod Corus 
(chorus X) uentus nauigationem impediebat, 
qui magnam partem omnis teniporis ia his (c) 
locis (f) flare consueuit: V7, 3; t (uergo- 
bretus: 1 1(), 5 u. magistratus ;) ^ relin- 

quebatur una per Sequanos uia, qua Hequanis 
inuitis propter .angustias ire nou poterant : 1 9, 
1 ; t imperium se a (c) Caesare . . . nul- 

lum desiderare, quod habere uictoria posset 
(c) , quae iam esset sibi atque omnibus GaUis 
explor.ita : VII 20, 7 ; t constituit . . . cum 

rcliquis eius legionis cohortibus in uico Vera- 
grorum, qui appellatur Oclodurus, hiemare: 
1111,4; t electos ex oninibus legionibus 

fortissimos uiros, antesignanos , centuriones, 
Caesar ei classi attribuerat, qui sibi id muucris 
depoposcerant. hi . . . : 1,57, 1 ; t reliquum 
erat certamen positum in uirtute, qua (quo 
l^rafjf.) nostri milites facile super.-ibaut: III 14, 
•'^; t uis: VI 36, 3 «. p. 1-155 iumenta; 

t animaduersum est uitium muuitionis, quod 
supra demonstratum est: 3,63,8; f omnes 

uero se Britanni uitro (fli; ultro a) inficiunt, 
quod caeruleum efficit colorem: V14, 2; t 

procumbunt omnibus (iallis ad pedes IJituriges, 
ne pulclierriniam prope totius Galliae (o) 
urbem, quae et (c) praasidio et ornamento 
sit ciuitati (c) , suis manibus succendere coge- 
rentur : VII 15,4; perspecto urbis situ, quae 
posita in altissimo monte omnes aditus difficiles 
iiabebat, dc oppugnatione (c) desperauit (c): 
VI!;i(l, 1; t duae fiierunt Ariouisli uxores, 
uiia Sucba natione, quam domo (a doino /j^fJ) 
Keciim (lu.icerat (eduxerat ii^P) , allera Norica, 
regis Voecionis (c) soror, quam in Gallia du- 
xerat a fratre missam : I 63, 4; 3, 110, 2 ti.p. 1100 
milites. 
(b) ruliitiiti iiiiiucrus discrc|)iil u substaii- tiui numero (zara avveaiv): equitatus..., 
qui . . . antecessera(n)t : VII 12, 4 u. p. 1452 
equitatus.) 

fJ^) ad plara subst. pertinet; ^) Wua; 
91) relatiuum pluiali nuuiero: 2191) snbstan- 
tiua siiiit eiiisdem generis et numeri; a) nom. 
propr. ; ao) «iiiitatum: Boi et Tulingi, 
qui hominum milibus circiter XV agmeu ho- 
stium claudebant et nouissimis praesidio erant, 
ex itinere nostros . . . circumuenire (c) ... 
coeperunt: 125,6; bello superatos esse Aruernos 
et Rutenos ab Q. Fabio Maximo, quibus popu- 
lus Romanus ignouisset neque in prouiiiciam 
redegisset neque stipendium imposuisset: 145, 
2; dat negotium Senonibus reliquisque Gallis, 
qui finitimi Belgis erant, uti: 112,3; ipsi erant 
ex Cimbris Teutonisque prognati, qui, cum iter 
in (c) prouinciam nostram atque Italiam face- 
rent, iis (c) impedimentis . . . depositis custo- 
diam (custodiae iJ^fi) ex suis ac praesidium 
(praesidio B-'p) sex milia hominum una reli- 
querunt (-rtint ed. pr.) : II 29, 4; in eadem causa 
fuerunt Vsipetes et Tencteri, quos .«upra dixi- 
mus ; qui complures annos Sueborum uim .susti- 
nuerunt, ad extremum tamen agris expulsi et 
. . . trienniiun uagati ad Ehenum peruenerunt : 
IV4, 1. 2; iu fines (c) Eburonum et Condru- 
sorum, qui sunt Treuerorum clientes, peruene- 
rant (-erunt B-<^) : IV 6, 4; ut praeter Hacduos 
et Kemos, quos praecipuo semper honore Caesar 
habuit, alteros pro uetere . . . fide, alteros pro 
recentibus . . . officiis, nulla fere ciuitas fuerit 
non suspecta nobis : V 54, 4 ; Segni Coudrusique, 
ex gente et numero Germanorum, qui sunt 
inter Eburones Treuerosque, legatos ad Cae- 
sarem miscrunt : VI 32, 1 ; his constitutis rebus 
Haeduis Scgusi.auisque, qui sunt finitimi ^ei 
add. a.hl; finitimaea,- finitimei A)).) prouinciae, 
decem milia peditum imperat: VII 64, 4; (equi- 
tes) D ex Gabinianis Alexandria, Gallos Ger- 
manosque, quos ibi A. Gabinius praesidii causa 
apud regem Ptolomaeum rcliquerat, Pompeius 
filius cum cl.as.sc adduxerat : 3, 4, 4. 

lili) huiiiiiiiiui: (l)iuiciaco et Lisco, qui 
. . . praccrant (c) : 116,5 u. p. 14-12 Liscus;) 
at Q. (e) Titurius et L. Cotta legati, qui in 
Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus 
eorum agris uastatis . . . se . . . receperuut: 
IV 38, 3; (C. Arpineius . . . et Q. luniua . . ., 
(lui . . . consueuerant: V 27, 1 u. p. 1112 
lunius;) uelintnc . .. eductos ex hibernis mili- 
tes aut (oin. (i) ad Ciceronom aiit ad Labie- 
num deduccre, quorum alter milia passmim 
circiter quimiuaginta, alter paulo amplius nb 
(c) iis ((■) al)sit: V27, 9; Coltacque ct Tiluiii 1471 qvii (I. 1. A. a) aa) a) [ifj) N) M) m)) 1472 calamitatem, qui in eodem occiderint (consede- 
rint Pai/l) castello (in eo castello occiderint [i), 
ante oculos ponunt : VI 37,8; Eporedorigem et 
Viridoniarum, quos illi interfectos existimabant, 
inter equites uersari . . . iubet: VII 40,5; M. 
Antonius et C. Trebonius legati, quibus hae 
partes ad defendendum obuenerant (uenerant 
AQ), qua ex parte nostros prenii intellexerant, 
his (c) auxilio ex ulterioribus castellis deduc- 
tcs submittebant: VII 81, 6; Caesari nuntiatur 
Sulmonenses . . . a Q. Lucretio senatore et 
Attio Paeligno prohiberi , qui id oppidum VII 
cohortium praesidio tenebant : 1, 18, 1 ; principes 
uero esse earum partium Cn. Pompeium et C. 
Caesarem , patronos ciuitatis , quorum alter 
agros Volcarum Arecomicorum . . . publice iis 
(p) concesserit , alter . . . attribuerit uectigalia- 
que auxerit: 1,35,4; loquuntur . . . cum M.' 
Acilio et Statio Murco legatis , quorum alter f 
oppidi muris, alter praesidiis terrestribus prae- 
erat: 3,15,6; Eoucillus et Egus . . ., quorum: 
3, 59, 1 fi. p. 1454 homines ; Allobroges , Eou- 
cilli atque Egi familiares, quos perfugisse ad 
Pompeium deroonstrauimus , . . . cuncta . . . 
exposuerunt : 3, 79, 6 ; a quo missi Dioscorides 
et Serapion , qui ambo legati Eomae fuerant 
magnamque apud patrem Ptolomaeum auctori- 
tatem habuerant, ad Achillam peruenerunt. 
quos ille . . .: 3,109,4. 

cc) terrarnm : Caesar me , quem sibi caris- 
simum habuit, prouinciam (que add. O; pro- 
uiucias Paid) Siciliam atque Africam, 
sine quibus urbem atque Italiam tueri non 
potest, ue^trae fidei commisit: 2,32,2. 

b) iioiu. propr. et appellat.: ex percon- 
tatione nostrorum uocibusque Gallorum ac 
mercatorum, qui ingenti magnitudine cor- 
porum Germanos . . . esse praedicabant , . . . 
tantus subito timor omnem exercitum occu- 
p.iuit , ut : 139,1; ex Aquitanis montanisque, 
qui: 1,39,2 ti. p. 1401 montani; ^ pro- 
hibetur a (c) Gobannitione, patruo suo, 
reliquisque principibus, qui hanc temp- 
tandam fortunam non existimabant; expellitur: 
VII 4, 2; interea Commius reliquique (et reli- 
qui [i) duces, quibus summa imperii permissa 
erat, cum omnibus copiis ad Alesiam perue- 
niunt: VII 79,1. 

c) appellat.; aa) mase. ; aaa) snbstnntiun plu- 
rali numcro : (legatis quaestoribusque, 
quibus : V 25, 5 u. iiifra E6) a) ;) — neque satis 
Bruto, qui classi praeerat, uel tribunis mili- 
tum centurionibusque , quibus singulae 
naues erant attributae, constabat, quid agerent: 
III 14, 3; centurioues siugillatim tribuuosque militum appellat, quorum egregiam fuisse uir- 
tutem (o) testimonio Ciceronis cognouerat: V 
52, 4 ; gratias agit . . . tribunis militum cen- 
turionibusque, qui eo pr.iesidii causa uenerant, 
quod eorum consilia sua uirtute confirmassent 
(c): 2, 21,1; — subsidio DC equites Kumidae 
ex oppido peditesque CCCC mittuntur a 
Varo, quos auxilii causa rex luba paucis die- 
bus ante Vticam miserat: 2,25,3; — Pompeius 
. . . sagittarios funditoresque mittebat, 
quorum niagnura habebat numerum: 3,44,6; 
— frumenti copiam legionarii non nuUam (c) 
habebant . . ., caetrati auxiliaresque (ceteri 
auxiliares Patd) nullam, quorum erant et facul- 
tates ad parandum (c) exiguae et corpora in- 
sueta ad onera portanda: 1,78,2; — nostri, 
cum (c) niinus exercitatis remigibus minus- 
que peritis gubernatori bus utebantur, qui 
repente ex onerariis nauibus erant producti 
nequeduni etiam uocabulis armamentorum (c) 
cognitis (nequedum . . . cognitis rfc/. Paul), 
tum etiam tarditate et grauitate nauium im- 
pediebantur: 1,58, 3; — quod si eum interfece- 
rit, multis sese nobilibus principibus- 
que populi Eomani gratum esse facturum , — id 
se ab ipsis per eoruni nuntios compertum ha- 
bere, — quorum omnium gr.<itiam atque amicitiam 
eius morte redimere posset (posse a; se posse?) : 
144,12; — tunc (c) duces principesque 
Neruiorum , qui aliquem sermonis aditum 
causamque amicitiae cum Cicerone habebant, 
conloqui sese uelle dicunt: V41,l; — erat 
plena lictorum et f imperiorum (apparitorum 
ForcMi.) prouincia, diflerta praefectis (Ald.; 
praeceptis x) atque exactoribus, qui praeter 
imperatas pecunias suo etiam priuato compendio 
seruiebant: 3,32,4; — filiis propinquisque: 
V4,2 u. infra (J(E) o); — et omnes clientes 
obaeratosque suos, quorum magnura nu- 
meruni h.ibebat, eodem conduxit: 14,2; — 
paulo supra hanc memoriam serui et clien- 
tes, quos ab iis (c) dilectos esse const.abat, 
iustis *funebribus (c) confectis una cremabim- 
tur : VI 19, 4 ; — certas sibi deposcit naues 
Domitius atque has colonis pastoribus- 
que, quos secum adduxer.it, complet: 1,56,3; 
— (niagna . . . multitudo undique ex Gallia 
perditorum hominum latronumque con- 
uener.it, et {add. Paid; om. X; edd.) quos (quo 
a) spes praedandi studiumque bellandi ab agri 
cultura et cotidiano labore reuocabat (seuoc.?): 
11117,4.) 

61)6) substnuliun sing:iilari uuniero: quod- 
que ei et {om. (i) filius et fratris filius a 
(c) Caesare remissi (c) esseut, quos Aduatuci 1473 qni (rel) (I. 1. A. a) aa) a) pp) K) 3) «31) c) - 2)) 1474 obsidum numero miasos apud se in seruitute 
et catenis tenuissent: V 27,2. 

bb) feminiu. : (quod intellegebant maximas 
natione» . . . pulsas . . . esse continentesque 
siluas ac paludes (quas add. [i) habebaut, 
eo se suaque omnia contulerunt: 11128,2;) 
fundis librilibus sudibusque, qua.s in 
opere disposuerant , ac (c) glandibus (o) Gal- 
los proterrent: VII 81, 4; — turmis . . equi- 
tum et cohortibus uisis , quas se sequi ius- 
aerat, ut de locis superioribus liaec decliuia . . . 
cemebantur, hostea proelium committunt: VII 
88,1. 

cc) ueiitr.: depositis armis auxiliisque, 
quibus nunc confiderent, necessario populi 
senatusque iudicio fore utrumque contentum: 
3, 10, 9. 

S8SB) subslantiua suut diuersi geiieris, nu- 
ineri eiusdem; o) niase. et fem.: (usus ac 
disciplina, quam (quae a; plur. etkl.) . . . 
acceperint: 140,5 u. p. 1451 disciplina.) 

b) masc. et neutr. : ipsos oppida uicos- 
que, quos incenderant, restituere iussit: 128, 
3; omnia enim flumina atque omnes 
riuos, qui ad mare pertinebant (perfiuebant 
Ueller), Caesar aut auerterat aut . . . obstruxe- 
rat: 3,49,4; ^ omnes uici atque om- 
uia aedificia, quae quisque conapexerat, 
incendebantur : VI 43, 2 ; aditus autem atque 
itinera duo, quae extra murum ad portum 
ferebant, maximis defixis trabibus . . . prae- 
saepit: 1,27,4; T (omnibus uicis aedi- 
ficiisque, quo (P ; Flad. ; quosa; erfrf.) adire 
I)otuerant ( poterant [i ; Flod. ) , incensis ad 
castra Caesaris omnibus copiis contenderunt : 
117,3.) 

c) feui. ct ncutr. : hoc . . . opus deforme 
iion est alternis trabibus ac saxis, quae 
rectis liiieis suos onbnes seruant: VII 23, 5; 
pecuuias monimen taque, quae ex fano 
Herculia conlata erant in imuatam domum, 
referri iii templum iubet: 2, 21,3; huic dat lit- 
teras mandataquc adeum, quoruni (qua- 
rum NOId; Db.) haec erat summa: 3,57,2. 

GG) subst. sunt ciusdcm lareneriH, diiiersi 
niiineri; n) niiise.: liis (c) adductis, iii iis 
filio (liliis fj) pro()inquisquc cius omni- 
buB, ijuoH ni)miiialiiii euocauerat, coimolatus 
Indutioiiiaruin . . . est: V4, 2; (interiin ab 
omnibuB (lcgatis quaestoribusque add. X; ISclni,; 
legatis quaestoreque euld. edd. rell. ; dcl. Vielh.), 
quibus (legatis (iuil)us(|ue lim. lloffm.) legioues 
tradiderat, certidr luctua est: V25, 5.) 

b) IVin.: si quis aj>pcllaiiisHcl de aesli- 
matioiie ct dc Holutioiiibus, quae |)er 

l.uxio. (laiiniir. II. arbitrum fierent , ut Caesar praesens consti- 
tuerat, fore auxilio pollicebatur : 3,20, 1. 

$)35) subst sunt diuersi generis numeri- 
que: quo cognito a Petreio et Afranio ex 
aggere atque cratibus, quae flumine fere- 
bantur: 1,40,4; \ (prouinciae atque 

exercituum, quos (quae Ciaec.): 1,4,3 u. 
p. 1452 exercitus.) 

SJ) relatiuum siii^ularl uuniero; 3191) subst. 
sunt eiasdem generis (et numeri); o) femin.: 
si forte pro sua clementia ac mansue- 
tudine, quam ipsi ab aliis audirent, statuis- 
set: 1131,4; in acie praestare interfici quam 
nou ueterem belli gloriam libertatemque, 
quam a maioribus acceperint ([i; acceperant 
a) , recuperare : VII 1, 8 ; impellit alios auaritia, 
alios iracundia et temeritas, quae maxime 
illi hominum generi est innata, ut leuem audi- 
tioneni habeant pro re comperta: VII 42, 2; 
quid mihi, inquit, aut uita aut ciuitate 
opus est, quam beneficio Caesaria habere uide- 
bor (uidear f) 1 3, 18, 4 ; quod est quaedam 
animi incitatio atque alacritas naturaUter 
innata omnibus, quae (qui recc; Faern.) studio 
pugnae incenditur (incenduntur recc; Faern.). 
hanc . . . : 3, 92, 3. 

b) neutr. : panico enim uetere atque 
hordeo corrupto omnes alebantur, quod ad 
huius modi casua antiquitus paratum iu publi- 
cum contulerant: 2,22,1. 

!8!8) subst. sunt diuersi ^eneris (eiusdem 
nuineri); it) inasc. et feni.: (uri) neque ho- 
mini neqtie ferae, quam conspexerunt (con- 
spexerint fl), parcunt: VI 28,2; 1 non 

minore animo ac fidiicia, quam (qua add. 
Paid) ante dimicauerant, nauea conscendunt: 
2,4,3. 

b) niase. et neutr.: eo consilio, uti fru- 
mento coinmeatu^iue, qui ((juod B'^) ex 
Sequanis et llaeduis supportaretur , Caesarem 
intercludcret : I 48, 2. 

2) relutiuuni iiertiiiet ad tenia sulistiiiitiiiii: 
(jalbam cum legione duodecima . . . in JNan- 
tuates (c) , Veragros Sedunosque misit, 
qui a (e) finibus Allobrogum et lacu Lemanno 
et flumiuc Rhodaiio ad sumnias Alpes perti- 
iient: 1111,1; 1 Afranius ct Petreius 

et Varro, legati Pompei , quorum uiuih Hi- 
spaniam citeriorem trihim liyionihiis, altcr iilte- 
riorem a saltu Castulonenai ad Anam iluabus 
legionibus , tertius ab Ana Vettonuiu iigriim 
Lusitaiiiamquo pari numero logionum obtine- 
bat, ollUiii iiiter sc parliiintiir: 1,38,1; Vibiil- 
liuH . . . adhibito Libone ot L. Liicceio ot 
Thcophaiic, quibuscum (/o. Fr. Uron.; (|uibiiH 

93 1475 qui (rel.) (I. 1. A. a) aa) a) fifl) ^) - y) yy)) 1476 x) communicare de maximis rebus Pompeius 
consueuerat, de mandatis Caesaris agere in- 
stituit: 3,18,3; f turres ad altitudinem 

(c) uaUi, falces testudinesque, quas 
idem captiui docuerant, parare ac facere coepe- 
runt: V42,5. 

J) ad quaterna: Condrusos, Eburones, 
Caerosos (e), Caemanos (c) , qui uno no- 
mine Germani appellantur, arbitrari (se con- 
ficere posse) ad XL milia: 114,10; imperant 
. . . parem numerum Aruernis adiunctis Eleu- 
tetis (Heluiis Uckert; Oliick ; om. Fr.), Cadur- 
cis, Gabalis, Vellauiis (c), qui sub imperio 
Aruernorum esse consuerunt : VII 75, 2. 

1) ad quina: dimissis nuntiis ad Ceutro- 
nes, Grudios, Leuacos, Pleumoxios, 
Geidumnos, qui omnes sub eorum imperio 
sunt (coutinebantur (i), quam maximas manus 
possunl (o) cogunt (c): V39, 1. 

P) relatiunm pertiiiet ad prononieii sub- 
stantinnmque : matres familiae . . . petierunt 
(c), ne se et communes liberos hostibus ad 
supplicium dederent, quos (quas //?/) ad ca- 
piendam fugam naturae et uirium infirmitas 
impediret : VII 26, 3. 

y) relat. referendum est ad pronomina; 
aa) ad pron. persoiial.: haec, inquit, a me 
[Vercingetorix] beneficia habetis, quem prodi- 
tionis insimulatis, cuius opera sine uestro san- 
guiue tantum exercitum uiotorem fame (c) 
consumptum uidetis : VII 20, 12 ; Caesar me, 
quem sibi carissimum habuit, prouinciam {CC) 
Siciliam atque Africam . . . uestrae fidei com- 
misit: 2,32,2; f (ut ipsi coucedi non 

oporteret, si in nostros fines impetum faceret, 
sic item nos esse iniquos, quod (qui /( ?) in 
suo iure se interpellaremus : 144,8;) t 

quid uos, inquit, banc miseram . . . sectamini 
praedam, quibus licet iam esse fortunatissimos 
{AQ^; fortunatissimis BM; Np., (Fr..) DtK)'! 
VI 35, 8; sequimini me, inquit, manipulares 
mei qui fuistis et uestro imperatori quam *con- 
sueuistis operam date: 3, 91, 1; f doluisse 

se, quod populi R. beneficium sibi . . . extor- 
queretur ereptoque semenstri imperio in urbem 
retraheretur, cuius absentis rationem haberi 
proximis comitiis populus iussisset: 1,9,2; reli- 
quos enim omnes officium suum praestitisse : 
se {Ald.; om. x), qui etiam bona condicione 
. . . confligere noluerit {Ald.; noluerint ii) : 1, 
85,2. 

pfi) !id prou. possess. : frustra, inquit, meae 
uitae subuenire conamiui, quem iam sanguis 
uiresque deficiunt (deficiant Fr.): VII 50, G; 
^ quoniam, iuquit, me una uobiscum seruare non possum, uestrae quidem certe uitae pro- 
spiciam, quos cupiditate gloriae adductus in 
periculum deduxi : VII 50, 4. 

yy) ad pronomiua demonstratiua ; 91) Iiic 
u. hic 1. B. b) p. 1482 sq. (12 (13) loc) d 3. 
B, b) p. 1486 (9 loc.) (et S. K. p. 1491.} 

S8) idem: isdem sublicis, quarum pars 
inferior integra remanebat, pontem reficere 
coepit: VII 35, 4; u. praeterea idem 2. A. 
p. 24-26 (37 (38) loe.j. 

6) Ule II. ille 3. A. p. 51 (7 loc). 

I)) ipse: (haec ab his ([i; Schn.; ipsis a; 
rcll. edd.) cognoscite, qui ex ipsa caede fuge- 
runt (effug. Paid): VII 38, 3; atque ipsis, ad 
quorum commodum pertinebat, durior inuen- 
tus est Coelius : 3, 20, 4. 

®) is u. is 3. A. a) ii. 322—336 (273 -\- 4 
-\- 5 (6) -^- 10 loc.) ; quibus haud scio an addi 
possint hi: inter aures unum cornu exsistit ex- 
celsius magisque derectum his (iis?) quae 
nobis nota sunt cornibus: VI26,1; — 
Pompeius his (iis P. Manut.) rebus cognitis, 
quae erant ad Corfinium gestae, Luceria pro- 
ficiscitur: 1,24,1; Pompeius cognitis his (iis 
Steph.) rebus, quae erant Orici atque Apollo- 
niae gestae {0; gesta x; Np.), Dyrrachio timens 
. . eo . . . contendit: 3,13,1; simul his (iis 
Pa«/) rebus animaduersis, quas demonstraui- 
mus , timens, ne . . . circumueniretur , . . . de- 
traxit: 3,89,3; *{ nihil hunc (eum p) se 

absente pro sano facturum arbitratus, qui prae- 
sentis imperium neglexisset: V 7, 7; — namque 
(neque euim codd.) ex Marsis Paelignisque 
ueniebant ii (ut codd.), qui superiore nocte 
profugerant {om. codd. ; — sie Terpstra) : 2, 29, 
4; — amici regis . . . his (iis Ald.), qui 
erant ab eo missi, palam liberaliter responde- 
runt : 3, 104, 1 ; — sarcinas in unum locum con- 
ferri et eum ab his (iis Frif).) , qui in .supe- 
riore acie constiterant , muniri iussit : I 24, 3 ; 
errare eos dicunt, si quicquam ab his (his 
uel hiis eodd.; iis Fr., Dh.) praesidii sperent, 
qui suis rebus diffidant: V41,5; — cum his 
(iis?) mihi res *est, qui eruptionem probant: 
VII 77, 4 ; — sibi praestare . . . quamuis for- 
tunam a populo R. pati quam ab his (iis h; 
Frig., Dh.; quam auis n) per cruciatum (c) 
interflci, inter quos dominari consuessent: 
1131,6; — obsecrare milites coepit, ne . . . 
pro his (iis P. Man.) pugnarent, a quibus 
cum contumelia perfugae appellarentur : 2, 28, 3. 

5) iste: duae sunt Albae, alia ista, quam 
nouimus in Aricia (Marsia cmii. Np.) et alia 
hic in Italia (Latio coni. Np,): ap. Pomp. 
comm. art. Don. (gramm. Lai. V p. 144 ed. 1477 qui (rd.) (I. 1. A. a) aa) y) yy) — d) aa)) 1478 Keil); t C. Caesar . . . in Dolabellam 

actionis I. lib. I: isti {sic Hertx; actionis in- 
libusti RV ; actionis inlibuisti P^; actionis III.: 
ibi isti Carrio; actionis III. lib. I.: isti J. F. 
Oronou.; actionis * * * dis inlusisti coni. Np.}, 
quorum (act. I. lib. I. Bisalticorum Th.Momms.} 
in aedibus fanisque posita et honori erant et 
ornatu: ap. Oell. IV 16, 8. 

Sd) ad pronom. indefin. : de Cicerone te 
uideo quiddam scripsisse, quod ego uon in- 
tellexi: ap. Cic. ad Q. fr. 1110(12), 4. 

d) relatiuum peiliiict ad adicctiua (ael 
partic. uel nuuieral.), quae substant. ulm 
habcnt; aa) musc: legionem neque eam (c) 
plenissimam detractis cohortibus duabus et 
compluribus singillatim , qui (qui singil- 
latim Hotom.} commeatus petendi causa {u. CC} 
missi erant, absentibus (c) . . . despiciebant: 
III 2, 3 ; cum in fanum uentum esset adhibitis 
compluribus ordinis senatorii, quos aduocaue- 
rat Scipio {totum hunc loc. om. af; quos aduoc. 
Sc. dcl. Kraff.}, litterae ei redduntur a Pompeio: 
3,33,1; 1 cum DC deuotis, quos illi 

soldurios appellant, quorum haec est condicio, 
ut (c) omnibus in uita commodis una cum 
iis (c) fruantur, quorum se amicitiae dedide- 
rint, . . . eruptionem facere conatus: III 22, 
^1.2; t Iccius Kemus, . . . unus (unum 

■ X} ex iis (duobus Faul} , qui legati de pace 
ad Caesarem uenerant, nuntium . . . mittit: II 
6,4; 3,84,5 u. p. 14S5 bb) Allobroges; 1 

cognouit . . . ipsum cum equitatu expeditis- 
que, qui inter equites proeliari consuessent, 
insidiarum (c) causa eo (c) profectum: VII 
18,1; t maiores natu, quos una cum 

pueris mulicribusque in aeatuaria ac piiludes 
coniectos (collectos A') dixeramus, hac pugua 
nuntiata . . . legatos . . . miserunt: 1128,1; 
1 esse non nullos, quorum auctoritas apud 
plebem plurimum ualeat, qui priuatim (- ati 
Ctacc.} plus possint {AQ; possent CMp} quam 
ipsi magistratus; hos . . . : I 17, 1 ; (II 1,4 m. 
p. l'i:i(j Galli;) non nulios ambitus . . . dam- 
nalos . . . in integrum restituit, qui (quod 
Oiacc.} 86 illi initio {<■} ciuilis belli obtuleraul: 
3,1,5; t Bummis copiis castra oppugnata 

demonstrant, cum crebro iutegri defessis succe- 
derent nostrosque adsiduo labore defatigareut, 
quibus propter niagiiitudiiicm caHtroruni pcr- 
petiio esHOt iHdcni (c) iii uallo permHiieiiduin: 
Vri41,2; (iiostri {Alil.; om. cinUi.} , cum (quo 
Oaf; qui Nhl; ()iiom Kllnrl. ; Np.} minus oxer- 
citatlH reniigibiiH iiiiiiusiiue peritiH gubcriiatori- 
bus utobaiitur, . . . tum oliam tardlliitc ct 
grauitate nauium inipcdiebanlur: 1,58,3;) (at<|iie ut nostri (qui add. Vasc.} perpetuas munitiones 
t uidebant perductas ex castellis in proxima 
castella, ne quo (neque x} loco erumperent 
Pompeiani ac nostros post tergum adorirentur 
(timebant add. z; Vasc; del. Faermis}, ita illi 
interiore spatio perpetuas munitiones efBcie- 
bant: 3,44,4;) nostri uero, qui satis habebant 
sine detrimento discedere, compluribus inter- 
fectis . . . quietissime se receperunt: 3,46,6; 
acies instructa a nostris, qui castra occupaue- 
rant, cernebatur: 3,69,1; t ex omni (c) 

numero . . . uix DCCC (octoginta Oros.}, 
qui primo clamore audito se ex oppido eiece- 
rant (p; Fr., Db.; eiecerunt reU.} , incolumes 
ad Vercingetorigem perueuerunt: VII 28, 5; ^ 
omnes u. omnis 1. IJ. I)) a) p. 922 sq. 
(10 loc); V25,5 u. p. 1473 G6) a); VII 4, 
6 u. infra reliqui; t reliquos (hostes?) 

equites (c) consectati paucos, qui ex fuga 
euaserant, reliquerunt (w. CC): III 19, 4; pauci 
ordinis senatorii , qui se cum iis (c) coniunxe- 
rant, nocte fuga salutem petiuerunt: 3,97,5; 
t ex quiljus (principibus) perpaucos (paucos 
AQ} , quorum in se fidem perspexerat, relin- 
quere in Gallia . . . decreuerat: V 5, 4; t 

Scipionem . . . impellit . . . adulatio atque 
ostentatio sui et potentium, qui in re publica 
iudiciisque tum plurimum pollebant (et poten- 
tiae, qua in re p. . . . pollebat Madu. ; u. CC} : 
1,4,3; t hostes impeditos nostri in flumine 
adgressi magnum eorum numerum occiderunt; 
per eorum corpora reliquos audacissime trans- 
ire conantes . . . reppuleruut, primos (prunos- 
que P), qui transierant, equitatu circumuentos 
interfecerunt: 1110,3; t ex hominum 

milibus LX uix ad quingentos, qui arma 
ferre posseut, sese redactos esse dixerunt: II 
28,2; 1 hic (timor) primum ortus cst a 

tribunis militum, praefecti.s reliquisquc, qui 
ex urbe amicitiae causa Caesarem secuti [ma- 
gnum periculum miserabantur , quod] non 
magnum in re militari usum habcbant: 139, 
2; reliqui, qui domi manserunt (remaiiserunt 
/(/,- reraaiiserint af} , se atquc illos ahiiit: IV 
1,5; celeriter sibi Seiiones, . . . Andos reliqiios- 
que omnes, qui Oceanum attiiiguiit, ndiiiiigit 
(c): VII 4, 6; t seuteutiasque de siiigulis 
ferrent, qui Romae remansissent quique iutra 
praesidia Pompei fuis.sciit neqiie operam in re 
iiiilitari pracHtiliHHcnt: 3,83,3; t Bclgiis 

CHSo ortos a (c) Gcriiiauis . . . solosque esse, 
qui patruiii nostrorum memoria . . . Teutonos 
Cliiibrosiiuo intra fines (o) suos iugredl prohi- 
bucrint (-uisscnt (i) : 114,2; t unum 

se osse cx omni ciuitatc Haeduoruni, qui ad- 

93* 1479 qui (rel.j (I. 1. A. a) aa) 8} — bl») a) fip)) 1480 duci non potuerit, ut luraret: 131,8; omnibus 
dniidibus praeest unus, qui summam inter eos 
habet auctoritatem : VI 13, 8; uno enim excepto, 
quem alius modi atque omnes natura finxit, 
suos quisque habet caros: ap. Prisc. imt. VI 
36. 82; VII 20 extr.; XIII 12. 

pp) iieutr.: animaduertit multa undique 
portari atque agi plenissimis uus , quae repen- 
tini tumultus timore ex agris in urbem con- 
ferantur (-rebantur Paid): 2,25,2; ^ 

omnia ic. omnis 1. B. b) p) p. 923 (6 loc.) ; 
t in occultis ac reconditis templi, quae: 
3, 105, 4 u. p. 1459 locus ; f milites . . . 

reducit . . . reliquaque, quae {Qa; reliqua 
quaeque ABM) ad oppugnationem pertinebant 
oppidi (oppidi pertinebant p; Schn.), admini- 
strare instituit: VII 19,6; lapidibus nostros de 
uallo proturbare (c) reliquaque, quae (reliqua 
quaeque ABM) ad oppugnationem pertinent, 
parant (c) administrare : VII 81, 2; falces reli- 
quaque, quae (reliqua quaeque BMQ) eruptio- 
nis causa parauerat (p ; -erant a ; Schn.), pro- 
fert: VII 84, 1; reliqua, quae ad eorum sanan- 
das mentes pertinere arbitrabatur, commemorat : 
1, 35, 2. 

£) ad adiectinnm, iu quo latet subst.: fac- 
tum eius hostis periculum . . . etiam nuper in 
ItaUa seruili tumultu, quos tamen aliquid 
usus ac disciplina, quam (c) a nobis accepis- 
sent , subleuarent : I 40, 5. 

P ad adiect. : pari numero equitum, quem 
in continenti reliquerat (c) : V 8, 2 tc. p. 1463 
niunerus; Tf unam esse Haeduorum ciui- 

tatem, quae certissimam Galliae uictoriam dis- 
tineat (c); eius auctoritate reliquas (c) con- 
tineri; qua . . .: VII 37, 3; utrisque ad ani- 
mum occurrit unum esse illud tempus (illud 
e. t. praedicat p), quo maxime contendi con- 
ueniat: VII 85, 2. 

bb) ad totum ennntiatnm praecedons refe- 
rendnm est relatinnm; a) qnod; aa) subi.; 
31) nom.: ob easque res . . . dierum (c) quin- 
decim supplicatio decreta est, quod ante id 
tempus accidit nuUi: 1135,4; cum ex alto se 
aestus incitauisset , quod bis (c) accidit (H; 
accedit a) semper horarum XII spatio (m. CC) : 
III 12, 1 ; nostri redintegratis uiribus, quod ple- 
rumque in spe uictoriae accidere consueuit, 
acrius impugnare coeperunt: III 26, 4; tum 
demum Titurius, qui (c) nihil ante prouidisset, 
trepidare et concursare cohortesque disponere, 
haec tamen ipsa timide atque ut eum (c) omnia 
deficere uiderentur, quod plerumque iis {om. p) 
accidere (accedere BMQ) consueuit, qui in ipso 
negotio consilium capere coguntur: V33, 1; cum . . . aliquod bellum incidit, quod fere (o) 
ante Caesaris aduentum quotannis accidere 
(accedere BM; occidere A^) solebat, uti aut 
ipsi iniurias inferrent aut inlatas propulsarent : 
VI 15, 1 ; neque exspectant , quod superioribus 
annis acciderat (quod sup. a. acc. dekt Np.), 
ut de eorum imperio ad populum feratur: 1, 
6, 6 ; consules , quod ante id tempus accidit 
numquam (quod a. i. t. a. numq. del. iVjp.), 
ex urbe proficiscuntur : 1,6,7; (Caesar paene 
omni acie perterrita, quod praeter opinionem 
consuetudinemque acciderat, cohortatus suos 
legionem nonam subsidio ducit: 1,45,1;) acce- 
debant ad haec grauissimae usurae, quod in 
bello plerumque accidere consueuit uniuersis 
imperatis pecuniis : 3, 32, 5 ; nolite , obsecro, 
committere, quod ante in exercitu Caesaris non 
accidit, ut rei militaris dedecus admittatur: 3, 
64,4; Tf siue propter lini (o) inopiam . . . 

siue eo {om. P) , quod e s t magis ueri simile, 
quod . . . arbitrabantur : 11113,6; huic {CC) 
quoque accidit, quod fuit necesse, ut non nuUi 
milites . . . interciperentur (c): V39, 2; neque 
nunc id (se) agere, ut ab illis abductum exer- 
citum teneat ipse, quod tamen sibi difficile 
non sit, sed ne illi habeant quo contra se uti 
possint: 1,85,11; \ liceretne ciuibus ad 

ciues de pace . . legatos mittere, quod etiam 
fugitiuis ab saltu Pyrenaeo praedonibusque 
licuisset: 3,19,2. 

SB) acc.: magna pars (iUius exercitus) de- 
periit, quod accidere tot proeliis fuit nece.sse 
{u. CC): 3,87,3; t proterritis hostibus 

atque in fugam coniectis — quod fore, sicut 
accidit, uidebat — unum omnes petant (c) In- 
dutiomarum (c): V 58, 4; orat, ne patiatur 
ciuitatem . . . ab amicitia populi Romani de- 
ficere, quod futurum prouideat (prouiderat 
AQp), si: VII 39, 3; quibus ad sequendum im- 
peditis, quod fore prouiderat Caesar (c^ro,- im- 
peditis Caesar, quod fore prouid. «; eM.), meri- 
diano fere tempore . . . exercitum educit: 3, 
76,3; T praeterea accidit, quod fieri 

necesse erat, ut uulgo milites . . . discederent : 
V 33, 6 ; 1[ postulauit etiam L. Afranium 

proditionis exercitus Acutius (c) Rufus apud 
Pompeium, f quod gestum in Hispania dice- 
ret (quod . . . diceret glossam itcdicauit Orut. ; 
u. CC) : 3, 83, 2. 

pp) obi.: quoniam . . . senatus censuisset, 
uti quicumque Galliam prouinciam obtineret, 
quod commodo rei publicae facere posset, 
Haeduos . . . defenderet: 135,4; conclamat 
omnis multitudo et suo more armis concrepat, 
quod facere in eo consuerunt (consueuerant p), 1481 qni (rd.) (I. 1. A. a) bb) a) — b) p) aa)) 1482 cuius orationem adprobant: VII 21,1; Caesar 
. . . Trebonio niagiiopere mandauerat, ne per 
uim oppidum expugnari pateretur, ne grauius 
permoti miiites . . . omnes puberes interficerent, 
quod (quae f) se facturos minabantur; aegre- 
que tunc sunt retenti, quin : 2, 13, (3.) 4; t 

addimt ipsi et adfingunt rumoribus Galli, quod 
res poscere uidebatur, retineri urbano motu 
Caesarem neque in tantis dissensionibus ad 
exercitum uenire posse: VII 1,2; ^ (tribuni 
pl.) de sua salute septimo die eogitare cogun- 
tur, quod illi turbulentissimi superioribus tem- 
poribus tribuni plebis post octo denique menses 
uariarum actionum respicere ac timere con- 
suerant (consuerat afh) : 1, 5, 2 ; U expo- 

suit (c), quid iniquitas loci posset, quod ( Vielh.; 
quid X; cM.) ipse ad Auaricum sensisset, 
cum (c) sine duce . . . deprehensis bostibus 
exploratam uictoriam dimisisset: VII 52, 2. 

yy) c. praep. : ex quo iudicari posset: 140, 
(i u. n. 1. B. b) p) ax) 6) ; Tf patientiam 
proponit suam , cum de exercitibus dimittendis 
ultro (c) postulauisset, in quo iacturam digni- 
tatis atque (c) honoris ipse facturus essct: 1, 
32,4. 

[i) quae: multo ilia grauius aestimari (c) 
debere (c), liberos, couiuges in seruitutem abs- 
trahi, ipsos interfici, quae sit necesse acci- 
(lere uictis: VII 14, 10; t addit etiam, ut 

quae (Pattl; quod Np.; cdd.; quid ^) quisque 
eorum in bello amiserit, quae sint penes 
milites suos , iis (c) , qui amiserint (c) , resti- 
tuantur ( Kindsch. ; restituatur Steph.; cdd.; 
restituat *): 1,87,1; quod si iam haec explo- 
rata habeamus , quae de exercitus alienatione 
dicuntur, quae quidem ego aut omuino falsa 
aut corte minora opinione esse confido, quanto 
haec dissimulari (c) . . . praestet? 2,31,5. 

b) rcluliuo additur substaiitiuuiu; a) idem 
iHiod antecedit: castclla VII 09, 7 u. II. 1. 
A. a) a) castella; t (quibus . . cx 

ciuitatibus: V12,2 u. [i) aa) 91) ciuitas;) 
% ubi se diutius duci intellexit ct dieni iustarc, 
quo die frunientum niilitibus metiri oporteret, 
. . . eos accusat: Ilij,5; post diem septiuuim .sese 
reuer8urum confirmat, quam ad (ad quam [i; 
qucm ad Ciacc.) diem ei legioni . . . deberi fru- 
mentum (frum. debere [i) sciebat: VI 33, 4; dies- 
quc adpetebat soptinuis, (i\ieni ad diem Cacsar 
. . . reuerti constituorat: VI 35, 1 ; 1 lul Ihinien 
Tamesim (c) . . . exercitum duxit, quod lluiiicn 
uno omuino loco pedibus . . . transiri putest : 
V 18, 1 ; T[ (Curio) tribunus plebis legem 

promulgauerat, qua lege regninn lubae publi- 
caucrat; 2,25,4; | idtra cuni locuni , i{\w in loco Germani consederant, circiter passus 
sescentos ab his, castris idoneum locum delegit: 
I 49, 1 ; loci natura erat haec , quem locum 
uostri castris delegerant: 1118,1; iter in ea 
loca facere coepit, quibus in locis esse Germanos 
(germ. esse [i) audiebat: IV 7,1; 1f huius 

aduentum L. Caesar filius cum X longis naui- 
bus . . . praestolans, quas naues Vticae . . . 
subductas P. Attius reficiendas . . . curauerat, 
. . . refugerat: 2,23,3; t nuntiauerunt 

puluerem maiorem . . . in ea parte uideri, quam 
in partem legio iter fecisset: IV32, 1; H 

omnes ad portum Itium conuenire iubet , quo 
ex portu commodissimum in Britanniam traiec- 
tum esse cognouerat: V2, 3; nacti portum, qui 
appellatur Nyraphaeum , . . . eo uaues intro- 
duxerunt, — qui portus ab Africo tegebatiu-, 
ab Austro non erat tutus, — leuiusque tempe- 
statis quam classis pericidum aestimauerunt : 
3, 26, 4 ; t Ariouistum autem , ut semel 

Gallorum copias proelio uicerit, quod proe- 
iium factum sit ad Magetobrigam (c), superbe 
. . . imperare: 131,12; f omnibus rebus 

iis (his a; his rebus (3) coufectis, quarum 
rerum causa traducere exercitum coustituerat, 
. . . se . . . recepit : I V 19, 4 ; t in castris 

Heluetiorum tabulae repertae sunt . . . et ad 
Caesarem relatae, quibus iu tabulis uomi- 
natim ratio coufecta erat, qui numerus domo 
exisset: I 29, 1. 

[i) aliud subslant.; aa) prononeiu ui attri- 
buti; Sl) relatiuum c. subst. pertinel ad eerta 
(|uaedam noniina: qui (Santones) non longe a 
Tolosatium finibus absuut , quae ciuitas est 
iu prouiucia: 110,1; II 34 u. p[i) ciuitas; (in 
Caruutes, Andes, Turonea quaeque (AQhl; 
turonesque quac DMa; Schn., Xp., Dt^.) ciui- 
tates propinquae iis (c) locis erant, ubi bellum 
gesserat, legionibus in hiberna (c) deductis . . . 
profectus est: 1135,3; qui omnes fere t iis 
(his [i; eisdem 1'aid) nominibus ciuitatum ap- 
pellantur , quibus orti ex ciuitatibus eo pcr- 
uenerunt: V12, 2; altera ex (o) parte ISello- 
uaci , quae ciiiitas iii ( lallia maxiiiiam liabet 
opinionem uirtutis, iiislabant ^iiistabat li.Wil): 
VII 59,5; t ut esset luna plena , qui dies 

niaritimos aestus maximos in Oceauo elliccre 
consueuit: IV 29, 1 ; t ('i'! Caesarem per- 

ducitiir) Kpoieildrix , quo duec mite adiieiituni 
Cacsaris llaciliii ciim .Sequaiiis bcllo coiitoii- 
(Uiiuit: VII (17,7; t ab Aiico Maicio sunt 

Marcii Kegcs, quo uomino fuit iiiatcr ; a Vcnore 
lulii, cuius gentis familia est nostra: ap. Siiet. 
(!; t barbari . . . praemisso equitatu et 

osBodiuiis, quo plorumque goncro iii proeliis 1483 qui (rel.) (I. 1. A. b) P) aa) 2t) et S8)) 1484 uti consueriint, reliquis copiis subsecuti nostros 
nauibus egredi probibebant : IV 24, 1 ; t 

eius aduentu ex colore uestitus cognito, quo 
iusigni in proeliis uti consuerat (-euerat P), 
turmisque (c) equitum . . . uisis . . . liostes 
proelium committunt: VII 88, 1; % legatos 

ad eum mittunt nobilissimos ciuitatis, cuius 
legationis Nammeius et Verucloetius prin- 
cipem (c) locum obtinebant, qui dicerent: 17, 
3 ; f praesidia in Butenis prouincialibus, 

Volcis Arecomicis , Tolosatibus circumque Nar- 
bonem, quae loca liostibus erant finitima, con- 
stituit: VII 7, 4; ab sinistro (cornu), quem 
locum XII. (c) legio tenebat, cum primi ordines 
. . . concidissent , tamen acerrime reliqui re- 
sistebant: VII 62, 4; 1 quae mandata: 

3, 22, 1 u. mfra S) mandata ; t legatos, 

quod nomen ad omnes nationes sanctum in- 
uiolatumque semper fuisset, retentos ab se: III 
9,3; a/p. Suet. 6 u. gens ; 1 numerus u. 

infra 25) numerus; 1 etiam Cingulo, quod 

oppidum Labienus constituerat suaque pe- 
cunia exaediflcauerat , ad eum legati ueniunt: 
1,15,2; Caesari nuntiatur Sulmonenses, quod 
oppidum a Corfinio VII milium interuallo abest, 
cupere ea facere, quae uellet: 1,18,1; conuen- 
tus ciuium Romanorum, qui Lissum obtine- 
bant , quod oppidum iis (c) antea Caesar attri- 
buerat muniendumque curauerat, Antonium re- 
cipit : 3, 29, 1 ; t cum in Aquitaniam per- 

uenisset, quae pars {del. Dt.}, ut ante dictum 
est, et regionum latitudine et multitudine bo- 
minum -j- ex tertia parte Galliae (gallia AQB) 
est aestimanda (tertia pars GaUiae est existi- 
manda (Bug) Dt.^ ; quae pars . . . aestimanda 
del. Vielh.) : III 20, 1 ; ut . . . disparandos de- 
ducendosque ad suos curaret, quae cuique ciui- 
tati pars castrorum ab initio obuenerat: VII 
28,6; quod equitatu, qua maxime parte exer- 
citus confidebant (L;^s.; quo maxuma p. exerc. 
confidebat a; quo maxime confidebant p), 
erant pulsi: VII 68, 3; t ex Ms (e) omni- 

bus longe sunt bumanissimi qui Cantium in- 
coliint, quae regio est maritima omnis, neque 
multum a (c) Gallica diflerunt consuetudine : 
V 14, 1 ; V 22, 1 u. p. 1445 c) Cantium; hi certo 
anni tempore (o) in finibus Carnutum, quae 
regio totius Galliae media habetur, considunt: 
VI 13, 10 ; t magno numero nauium adpulso, 
cuius rei summam facultatem habebant, sua 
deportabant omnia(o): 11112,3; (ad hoc con- 
silium Gallos hortabatur) inopia cibariorum, 
cui rei parum diligenter ab iis (c) erat pro- 
uisum, spes Venetici belli: 11118,6; cuniculis 
. . . actis, cuius rei sunt longe peritissimi Aqui- tani: 11121,3; fumi incendiorum procul uide- 
bantur, quae res omnem dubitationem aduen- 
tus legionum expulit: V48, 10; ne qua (c) 
oriatur pecuniae cupiditas , qua ex re factiones 
dissensionesque nascuntur: VI 22, 3; (uicisse 
Eomanos) artificio quodam et scientia oppugna- 
tionis, cuius rei fuerint ipsi imperiti: VII 29, 
2; is reliquo sermone confecto, cuius rei causa 
uenerat, habere se a Pompeio ad eum priuati 
officii mandata demonstrat: 1,8,2; *Iuce mul- 
tum per se pudorem omnium oculos, multum 
etiam tribunorum militum et centurionum prae- 
sentiam (c) adferre, quibus rebus coerceri mili- 
tes et in officio contineri soleant: 1,67,4; huius 
modi res aut pudore aut metu tenentur, quibus 
rebus nox maxime aduersaria est: 2, 31, 7; 
pecus uero, cuius rei summa erat ex Epiro 
copia, magno in honore habebant: 3,47,7; 
celeriter est inter eos de principatu controuersia 
orta, quae res apud milites largitiones auxit: 
3, 112, 10. 

S) lelatiuuin c. subst. pertiiiet ad senteii- 
tiain uniuersam , quae autecedit : quotiens- 
cumque sit decretum, darent operam magistra- 
tus, ne quid res pubhca detrimenti caperet, 
qua uoce et quo senatus consulto populus 
Romanus ad arma sit uocatus, factum in per- 
niciosis legibus: 1,7,5; t (ac si, ut cogi- 

tata praeclare eloqui possent, non nuUi studio 
et usu elaborauerunt , huius {.lahn, Pidcrit; 
cuius cofW.; rell. cdd.) te paene prmcipem 
copiae atque inuentorem beue de nomine ac 
diguitate populi Komani meritum esse existi- 
mare debemus: ap. Oic. Brut. 253;) t 

aequo modo animo sua ipsi frumenta corrum- 
pant aedificiaque incendant, qua (quia AQ; 
quo a a) rei familiaris iactura perpetuum 
imperium libertatemque se (c) cousequi uideant : 
VII 64, 3; t non nuUos ambitus Pompeia 

lege damnatos illis temporibus, quibus in urbe 
(c) praesidia legionum Pompeius habuerat, 
quae iudicia aliis audientibus iudicibus , aliis 
sententiam ferentibus singulis diebus erant per- 
fecta, in integrum restituit: 3,1,4; t Milo 
dimissis . . . litteris se ea, quae faceret, iussu 
atque imperio facere Pompei, quae (pompeique 
a) mandata ad se per VibuIIium delata essent, 
. . . sollicitabat : 3, 22, 1 ; t ut iure iurando 
ac fide sanciatur petunt conlatis militaribus 
signis, quo (p; quod a) more eorum grauis- 
sima caerimonia continetur (-imae -niae -nentur 
p), ne . . . deserantur: VII 2, 2; t scire 

se illa esse (o) uera, nec quemquam ex eo plus 
quam se doloris capere, propterea quod . . . 
per se creuisset, quibus opibus ac neruis ... 1485 qui (rel.) (1. 1. A. 1)) fi) aa) 8) et [i^)) 1486 pacne a<l pemiciem suam uteretur: 120,3; t 
ex hominum milibus amplius XXX, quera n u- 
merum barbarorum ad castra uenisse consta- 
bat, plus tertia parte interfecta reliquos per- 
territos in fugam coiciunt: 1116,2; maxima 
pars Aquitaniae sese Crasso dedidit (c) obsi- 
desque ultro misit (e) , quo in numero fuerunt 
Tarbelli, Bigcrriones, . . . Sibuzates, Cocosates; 
paucac ultimae nationes . . . hoc (e) facere 
neglexerunt: 11127,1.2; imperant . . . XXX 
(milia) uniuersis ciuitatibus , quae Oceanum 
attingunt quaeque eorum consuetudine Are- 
moricae appellantur, quo sunt in numero Corio- 
solites , Redones, . . . Venelli: VII 75, 4; ipse 
equo in oppidum uectus prosequentibus com- 
pluribus senatoribus, quo in numero erat Ser. 
Sulpicius et Licinius Damasippus , . . . impe- 
rauit: 2,44,3; 1 ut, si forte Pompeius 

uacuam existimans Italiam eo traiecisset exer- 
citum , quae opinio erat edita in uulgus, ali- 
qnam Caesar ad insequendiim facultatem habe- 
ret: 3,29,3; 1 quibns opibus: 120,3 u. 

neruis ; t qui cum propter siccitates (e) 

paludum quo se reciperent non liaberent, quo 
perfugio superiore anno erant usi (sjc fi ; quo 
superiore anno perfugio fuerant usi Weisseti- 
horn; cdd. ; quo superiore anno perfuerant usi 
a), omnes (e) fere (c) in potestatem Labieni 
peruenerunt (e): IV 38, 2; f cuius rei: 

11121,3 ?<. Sl) res; has (naues) omnes actua- 
rias imperat fieri , quam ad (ad quam [i) rem 
multum humilitas adiuuat (adiuuabat p): V 
1,3; conchimauerunt . . . habere sese quae (quod 
fi) de re communi dicere uellent, quil)us rebus 
(om. Ii) controuersias minui poase sperarent: V 
20,4; summam imperii se consulto nuUi disce- 
denteni tradidisse, ne is (c) multitudinis studio 
ad dimicandum impelleretur (c), cui rei propter 
animi mollitiein studere omnes uideret (uidis- 
set ///): VII 20,5; sibi numquam placuissc 
Auaricum defendi, cuius rei testes ipsos habe- 
rot: VII 29,4; illius denique exercitus milites 
(officium suum praostitisse), qui per so de con- 
cilianda pace egerint , qua in re omnium suo- 
rum uitae conHulondum putarint: 1,85,2; tautus 
fuit omnium terror, ut alii adosHO copias lubae 
dicerent, alii cum lcgionihus instare Varum 
iamque se puluerem uonientium cernoro, <|ua- 
runi reriun niliil omiiino acciderat, alii . . . 
siisi)icarentur: 2,43,2; ncquo proelio decertaro 
uoliiit, quao rcH tanion (cuni r<w tanta Oincc.) 
f<irtasso aliqueni rociperet casum: 3,51,5; 112, 
10 u. ?l) rcs; t (pio senatuH consulto: 

1,7,5 u. conHiiltiiin ; Tf (|iiiio Onahi oriente 
Hole gestu csseiil, anto priniani confectam uigl- liam in finibus Aruemorum audita sunt, quod 
spatium est milium passuum (c) circiter cen- 
tum LX: VII 3,3; ^ ubi prima impedi- 

menta nostri exercitus ab iis (e) , qui in siliiis 
(c) abditi latebant, uisa sunt, quod tempus 
inter eos committendi proelii conuenerat, . . . 
subito . . . prouolauerunt: 1119,6; t qua 

uoce: 1,7,5 u. consultum. 

(ifi) pronomen subiecti aut obicetl loeum 
obtinet, substautiuum praedicati: ea quae 
secuta est hieme, qui fuit annus Cn. (c) 
Pompeio, M. (c) Crasso consulibus, Vsipetes . . . 
Ehenum transierunt: IV 1,1; f Tauroenta, 

quod est castellum Massiliensium , . . . per- 
ueniunt: 2,4,5; t Treueri (ab boc con- 

cilio afuerunt) , quod aberant longius et a (c) 
Germanis premebantur, quae fuit causa, quare 
toto abessent bello : VII 63, 7 ; quod . . . locum 
tumulumque tenuissent, quae causa pugnandi 
fuerat, et nostros . . . coegissent: 1,47,2; % 
a P. Crasso, quem cum legione una miserat 
ad Venetos , Venellos (c) , Osismos , Coriosoli- 
tas (c), Esuuios (c), Aulercos , Redones, quao 
sunt maritimae ciuitates Oceanumque attin- 
gunt, certior factus est: II 34; multis . . uiris for- 
tibus Tolosa et Narbono (narbonae a ; carcasone 
et narbona p), quae sunt ciuitates Galliae pro- 
uinciao finitimao |ex] his regionibua, nominatim 
euocatia: 11120,2; Senones, quae est ciuitas 
in priinis firma et magnae inter Gallos auctori- 
tatis, Cauarinum . . . expulerunt: V54, 2; Car- 
monenses, quae est longe flrmissima totius pro- 
uinciae ciuitas , . . . cohortes eiecit (c) : 2, 19, 
5; *[ pontones, quod est genua nauium 

Gallicarum, Liaai relinqnit: 3,29,3; 1 

(iiexillum (erat) proponendum, (quod erat in- 
signe, cum ad arma concurri oportoret add. 
X; plur. cdd. ; dcl. Ald. ncp.) sigimm tuba dau- 
dura: 1120,1;) tametsi dextris umeris exsertis 
animaduertobantur, quod inaigne t pacatum 
esao consuerat, tamon: Vri50,2; t '^" '■"'*''" 
uersuni est . . . <()liortcs quaadam, quod iustar 
legionis uideretur (ualoret"'' a), esso post siliiam: 
3,66,1; 1 quod cst oppidum: 110,5 u. 

p. 1411) b) Ocelum; Ariouiatuin . . . ad occu- 
pandum Vesontionem, quod eat oppldum maxi- 
mum Sequanoruni, contcndero: 138,1; Tjitaiiic- 
ciiiii liibracte (c) ab Haeduis r<'ceptiim , quod 
cat oppidum aiuid cos iiiaxiMiac aiictoritatis : 
VII 55,4; protimiaquo Alosiam, qiiod oat oppi- 
duni Mandubiorum, iter facere coopit: VII 68, 
1 ; (3, 79, 7 u. p. IJ-lli fc) Aegiuiiim ;) (}omphoa 
peruonit, quod est oppidum primuin Thcssaliao 
iioniontibiis ab I'',piro: 3,80,1; ^ oninea 

liolgas, quam tortiam esso Galliao partoni 1487 qui M.) (I. 1. A. b) fJ) (iP) — B. BB) a) P)) 1488 dixeramus, coutra populum Romanum coniu- 
rare: 111,1; (11120,1 u. aa) %) pars;) t 

pecora , quod secundum poterat esse inopiae 
(e) subsidium, propter bellum finitimae ciui- 
tates longius remoueraut: 1,48,6; 1 colior- 
tes iu acie LXXX constitutas habebat, quae 
sumnia erat {om. d) railium XXII: 3,89,2; 
1 multum autem ab ictu lapidum, quod unum 
nostris erat telum, nimiuea tegimenta . . . 
defendebant: 3,63,7; t (uenti: 3,107,1 

u. p. 1452 etesiae.) 

taleae . . . in terram infodiebantur mediocri- 
busque intermissis spatiis . . . disserebantur, 
quos stimulos (timulos A; hamulos Lips.) 
nominabant: VII73,9; quem uergobre- 
tum appellant Haedui: I 16, 5 u. p. 1459 
magistratus; quae . . aSvTn appellant: 3, 
105,4 u. p. 1459 locus. 

B. iiihil antecedit, quo proiioiiieii referatiir; 
AA) seqnitnr demonstratiuuiii ; a) Iiic u. liic 
B. a) a) et (i) p. 14S1 sq. (23 loc.) : practerca : 
(haec . . . ab (e) nobis (c) cognouerant (c) 
et quosdam (quos clam Fr.; quos Dt.. HoU.) 
de exercitu nacti (p; Schn.; habebant a; 
rell. edd.) captiuos, ab his (iis ABM; Fr., 
HoM.) docebantur : V 42, 2 ;) ex quibus (ferarum 
generibus) quae maxime differant a (c) ceteris 
et memoriae (c) prodenda uideantur, liaec 
sunt: VI 25, 5. 

1)) Is u. is 1. B. .1) p. 310 sq. (13 -f 4 loc) ; 
quibus licet addere kos locos : quas Caesari (c) 
esse amicas ciuitates arbitrabatur , his (iis 
Ald.) grauiora onera iniungebat praesidiaque 
eo deducebat: 2,18,5; — hortatur, cuius im- 
peratoris ductu VIIII annis rem publicam 
felicissime gesserint plurimaque proelia secimda 
fecerint, omnem GalUam Germaniamque pacaue- 
rint, ut eius existimationem dignitatemque ab 
inimicis defendant: 1,7,6; — (reperiebat etiam 
in quaereudo Caesar, quod proelium equestre 
aducrsum paucis ante diebus esset factum, ini- 
tium eius fugae factum a Dumnorige {u. CC) : 
I 18, 10 ;) t neque se reformidare quod 

. . . Pompeius . . . dixisset, ad quos legati 
mitterentur, his (iis Ald.) auctoritatem attribui 
{NO; attribuit z): 1,32,8. 

nam quae (namque a/^ uolumus, ea {Paid; 
et X ; edd.) credimus libenter et quae sentimus 
ipsi reliquos sentire speramus: 2,27,2. 

c) huc : quae (qua A^; Oud.) minime uisa 
pars firma est (min. p. f. esset p), huc con- 
curritur : VII 84, 2. 

BB) nou seqnihir demonstratinnni (std 
subandienduin est); a) relatiuo additiu* sub- 
staiitinnui; a) uoni. propr.: non minus qui intra munitiones erant perturbantur Galli 
(gaUi pert. [i; Schn.): VII 70, 6. 

p) appellatiuum ; aa) eodem cnsu: cum 
essent in quibus demonstraui angustiis: 3, 
15, 6 ; t (cum superauerunt ( Clark. ; quom 
sup. Np. ; quae superarint [i ; quae superaue- 
rint a; Aim.; Schn., Db.. Hold.; quae superaue- 
runt^r. edd. : qui superauerint lurin.; E. Hoffm.), 
animalia capta immolant: VI 17, 3;) t 

protinus quae undique conuenerant auxilia 
discesserunt : V17, 5; t (cen turiones: 

V37,l u. tribunos;) t huic imperat, quas 

possit adeat ciuitates: IV 21, 8; quae ciui- 
tates commodius suam rem publicam admini- 
strare existimantur, habent legibus sanctum, 
. . . uti: VI 20, 1 ; quod ex duobus contrariis 
generibus quae superiore bello cum [L.] Ser- 
torio steterant ciuitates uictae nomen atque im- 
perium absentis Pompei timebaut: 1, 61,3; t 
huc naues undique ex finitimis regionibus et 
quam superiore aestate ad Veneticum bellum 
effecerat (fecerat [i) classem iubet conuenire: 

IV 21, 4; t ex finitimis regionibus quas 
potest contrahit cohortes ex dilectibus Pom- 
peianis : 1,15,5; celeriter quae in statione pro 
castris erant Afranii cohortes breuiore itinere 
. . . mittuntur: 1,43,4; (nam ut (quae add. 
Hartz) ad mare II {Forchh.; nostrae x; Np.; 
Hartx) cohortes nonae (c) legionis (c) (quae 
athl. N) excubuerant, accessere {del. Eni. Hoffm. ; 
abscessere, Hart\) subito prima luce Pompeiani 
(exercitus aduentus extitit add.x; Em. Hofl'm.; 
Eartx; del. Np.) : 3,63,6;) t omnes Eburo- 
num et Neruiorum quae conuenerant copiae 
discedunt: V58,7; t quod detrimen- 
tum culpa et temeritate legati sit acceptum, 
hoc aequiore animo ferundum (e) docet, quod: 

V 52, 6 ; (dandam omnibus operam , ut accep- 
tum incommodum uirtute sarciretur. quod si 
esset factum, (sarciretur, quod easet factum 
Paid) futurum {add. Dauis.; om. codd.; Np., Dt., 
Paul; fore add. Voss.; Db.), ut {om. 0',- Np., 
Dt.. Paul) detrimentum (ut add. Paid) in 
bonum uerteret: 3,73,6;) t V primis die- 
bus , quibus haberi senatus potuit, qua (quo?) 
ex die consulatum iniit Lentulus, biduo ex- 
cepto comitiali . . ., decernitur: 1,5,4; quibus 
(nanibus) effectis armatisque diebus XXX, a 
{om. hl) qua (quo?) die materia caesa est, ad- 
ductisque Massiliam his D. Brutum praeficit: 
1,36,5; constabat . . . repetitis atque *nume- 
ratis diebus , quo die proelium secundum Cae- 
sar fecisset, simulacrum Victoriae . . . ad ual- 
uas se tempU . . . conuertisse : 3, 105, 2 ; t 
habetis, inquit, milites, quam petistis facul- 1489 qui (rel.) (I. 1. B. BB) a) P)) 1490 I tatem: VI 8, 3; (Calenus legionibus equitibus- 
que Brundisii in naues impositis , ut erat prae- 
ceptum a Caesare, quantam {RMenge; quantum 
% ; cdd.; quam tum Idet.; Faern.) nauium facul- 
tatem habebat, naues soluit: 3,14,1;) t 

cum . . . facerent neque nostri longius, quam 
quem ad finem porrecta [ac] loca aperta per- 
tinebant, cedentes insequi auderent: 1119,5; 
diligentiam quidem nostram aut, quem ad finem 
adhuc res (om. N/d) processit, fortunam (pro- 
cessit fortuna Ahl) cur praeteream ? 2, 32, 11 ; 
t naues faciant, cuius generis eum superiori- 
bus annis usus Britanniae docuerat. carinae ac 
(docuerant carinae. ac Uhl): 1,54,1; f eo 

die quo consuerat (-euerat acorr., hl) inter- 
uallo liostes sequitur: 122,5; t nam 

quae {bl; namque Oafh) itinera ad Hiberum 
atque Octogesam pertinebant, castris hostium 
oppositis tenebantur : 1, 68, 1 ; 1 magistra- 

tus . . . gentibus . . . quantum et (p; Aim.; 
ei a) quo loco uisum est agri attribuunt 
(attr. agri (i): VI 22, 2; ad ipsum Ambiorigem 
contendit, quo in loco cum paucis equitibus 
esse dicebatur: VI30, 1; fenestrasque quibus in 
locis uisum est ad tormenta niittenda in 
struendo (c) reliquerunt : 2, 9, 8 ; portae quibus 
locis uidetur eruptionis causa in muro relin- 
quuntur : 2, 15, 4 ; insidias equitum conlocauit 
quo in loco superioribus fere diebus nostri 
pabulari consueuerant (-suerant a; Np., Dt.): 
3,37,5; illi operibus uincebant, quod . . . in- 
teriore spatio (interiora spatia Paul) minorem 
circuitum habebant. f quae cum (habebant, 
quam quae Paul; (Kraff.;) atque cum Pauly; 
quare cum Terpsira; quaecumque Bcntl.; cum 
qua Schnelle) erant loca Caeaari capienda, etsi 
(capienda. etsi Paul) prohibere Pompeius totis 
copiis . . . non constituerat , tamen suis locis 
sagittarios funditoresque (c) mittebat: 3, 44,5. 
(5; t ut qui sub uallo (c) tenderent mer- 

catores recipiendi sui facultatem non habe- 
rent: VI 37,2; t Caesar qui milites ad- 

uersariorum < mil. adu. qui 0'/;/) in castra per 
tempus conlo(iiiii ucnerant summa diligentia 
conquiri et reniitti iubet: 1,77,1; nani (lui c.t 
acio refugerant (fugerant f) militcs ct aninio 
perterriti et lassitudino confecti missis plerique 
armis . . . magis de reliqua fuga quam de ca- 
strorum defcnsione cogitabant: 3,95,3; t 

militCK . . . procedunt ot qucm tiuisque in castris 
notum aut niuiiicipcm habebat coiKniirit 
Rtquo euocat: 1,74,1; \ (|ua ro aniiiiad- 

uersa quao pro.xiiiuie ei loco ex Uruti chisse 
iiaueH crant iu cas inipeditas impctum faciunt 
celoritorque ambas deprimunt: 2,6,6; eodoiii 

LokIo. Caoear. TI, naues , quas demonstrauimus aggere et leuis 
armaturae militibus completas, quasque ad Dyr- 
rachium naues longas habebat mittit: 3,62,3; 
\ notum: 1,74,1 u. municipem; \ sequi- 

mini me , inquit, manipulares mei qui fuistis 
et uestro imperatori quam (quem f) consue- 
uistis {Oiacc; constituistis s ; edd.; instituistis 
Paul) operam date (nauate Paul): 3,91,1; 
t hi siue uere quam habuerant opinionem 
ad eum perferunt, siue etiam auribus Vari ser- 
uiunt, . . . confirmant quidem: 2,27,2; t 

ubi ex ea turri quae circum essent opera 
tueri se posse sunt confisi : 2, 10, 1 ; t 

Caesar necessariis rebus imperatis ad cohortan- 
dos milites, quam (in add. X; edd.; del. Kran.) 
partem fbrs obtulit, decucurrit {c)\ 1121,1; 
neu propius accedant et quam in (in quam fi) 
partem Eomani impetum fecerint cedant : V 34, 
3; procedit extra (c) munitiones (c) quaeque 
hostium pars {sic [i ; quaeque parti hostium x ; 
quaque pars host. Np.; quaque parte host. Db,; 
quaeque pars host. Schn., Fr., Dt., Eokl.) con- 
fertissima (manus add. Db.) est uisa, inrumpit 
(eam inrumpit fj) : V 44, 4 ; (sub muro quae 
(muroque [i) pars coUis ad orientem solem (c) 
spectabat, hunc omnem locum copiae Gallorum 
compleuerant : VII 69,5;) legati . . . qua ex 
parte nostros premi intellexerant, liis (c) auxilio 
ex ulterioribus castellis deductos submittebant: 
VII 81, 6; t Germ.TOi qu.im nacti erant 

praedam in occulto reliuquunt: VI 35, 10; 
t neque nunc se . . . postulare quibus rebus 
opes augeantur suae: 1,85,5; t t neque 

enim ex ]\Iarsis Paelignisque ueniebant, ut qui 
superiore nocte in contuberniis commilitesque 
nonnulli grauiora sermones militum dubia 
durius accipiebantur {sic codd.; et qui sup. ii. 
in cont. circulisque (?) auditi fuerant sermo- 
nes mil. dubii, durius accipiebantur Madu.): 
2, 29, 4 ; t praesentem inopiam quibus 

poterat subsidiis (subsidium a') tutabatur 
(mitigabat coni. Db.; sustentabat Paul): 1,52, 
4; litora omnia . . . classibus occupauit, custo- 
diisque diligentius dispositis ipse . . . in naui- 
bus excubans neque ullum laborem . . . despi- 
cieiis f neque (ne quod Ciacc.) subsidium ex- 
pectans , si in Caesaris complexum (expecta- 
bat Caesar in conspectimi Ciacc.) uenire posset 
******: 3, 8, 4; t Sabinus quos in prae- 

.sentia tribunos militum circuin .se halicbat 
ct priniorum ordiniim centuriones se scqui 
iubet: V37,l. 

[i[i) easii (^eiietiuo: ut aiit illuni qiiani pri- 
muni traicoro qiiod liabot lirundisii copia- 
riim cogaimis aut: ap. Cic. ad Att. 1X14,1; 

94 1491 qui (rd.) (I. 1. B. BB) a) fi) - b) a)) 1492 t quod esset acceptum detrimenti cuiusuis 
potius quam suae culpae debere tribui : 3, 73, 
4; ^ debere se suspicari simulata Caesarem 
amicitia quod exercitum (exercituum Paul ; 
quem exercitum Kan, Wesenberg) m Gallia 
babeat sui opprimendi causa habere: 144,10; 
1 frumenti quod subito potuerunt nauibus 
auexerunt, reliquum . . . corruperunt: VII 55, 
8; frumenti quod inuentum est in publicum 
conferunt: 1,36,3; Lisso . . . quod esset fru- 
menti conquiri iussit : 3, 42, 4 ; ^ liuic rei 

quod satis esse uisum est militum reliquit: 
V2, 3; T[nauium quod ubique fuerat in 

(o) unum locum coegerant: 11116,2; satis esse 
. . . existimabat quod (quot DE ; quicquid (i) 
praeterea nauium longarum habebat: IV 22, 3; 
Tf relatis . . . rationibus quod penes eum est 
pecuniae tradit et quid ubique habeat fru- 
menti et (e) nauium ostendit: 2,20,8; 1 

ac tamen quod fuit roboris duobus proeliis 
Dyrrachinis interiit: 3,87,5; 1 (obsides 

imperat et quid (P; quod AQB; quot ME^) 
in annos singulos uectigalis populo Romano 
Britannia penderet constituit: V22, 4.) 

qui . . . leuis armaturae: 2,34,3 ii. 
p. 1493 procurrere. 

b) uon additur subst.; a) inasc; aa) siug:.; 
91) subi.: (qui . . . conferret: 140,10 m. pp) 
9t) conferre;) t neque fore aequa parte 

contentum qui se omnia habiturum confide- 
ret: 3,10,7; 1 qui ex iis (c) nouissimus 

conuenit (uenit P) in conspectu multitudinis 
. . . necatur: V56,2; f (direxisset, 

duxisset: 2,25,6 u. traduxisset;) t qui 

decimae legionis aquilam ferebat obtestatus 
(c) deos . . . inquit: IV 25,3; t ne ad 

liberos . . . aditum habeat qui non bis (c) 
per agmen hostium perequitarit (p; -tasset 
a; edd.): VII 66, 7; t se in hostium habi- 

turum loco qui non ex uestigio ad castra Cor- 
neUa naues traduxisset {eyo; corneliana tra- 
duxisset af; Di., Db., corneliana uela duxisset 
Ohl; Comeliana uela direxisset Steph.; Np.; 
Cornelia naues traduxissent Paul): 2,25,6; 
t uenit: V56, 2 u. conuenit. 

S8) dat.: paratum se esse legionem cui ius- 
serit (cuius erit a; cui erit /"') tradere: 2, 
20,7. 

6) c. praep.: edicunt, penes quem quis- 
,que sit Caesdris miles, ut {oni. Nl^) producat 
{Nx; producatur 0; Np., Dt.): 1,76,4. 

[ip) plur.; 91) subi.; o) nominat.: qui lon- 
gius aberant repentino tumultu perterriti . . . 
sese (c) ex oppido eiecerunt: VII 47, 4; t 

quod ex locis superioribus qui antecesserant suos ascendentes protegebant: 1,79,2; f 

L. Fabius centurio quique una murum ascen- 
derant (escend. hl) circumuenti atque inter- 
fecti de (e) muro praecipitabantur (c) : VII 
50,3; t unam fore tabellam, qui (in add. 

h?el) liberandos omni periculo censerent, 
alteram, qui capitis damnarent, tertiam, qui 
pecunia (c) multarent (qua . . . qua . . . qua 
Paul; quos . . . quos . . . quos RMenge): 3, 
83,4; t magistratus . . . gentibus cogna- 

tionibusque hominum quique una {sie [i; qui 
cum una a; qui tum una Betl.; plur. edd.; qui 
una Np. , Schn. ; qui communiter Fr. ; qui in 
unum Vielh.; cum una EHoffm.^) coierunt, 
quantum et (c) quo loco uisum est agri (o) 
attribuunt: VI 22, 2; t at (c) etiam ut 

media nocte proficiscamur addunt, quo raaiorem, 
credo, licentiam habeant qui peccare conen- 
tur: 2, 31,7; t q"i suum timorem in rei 

frumentariae simulationem angustiasque itineris 
conferrent {fti : conferret a.a) facere arro- 
ganter, cum . . . uiderentur (auderent P): I 
40, 10 ; t neque uero diutius qui in uallo 

constiterant multitudinem telorum sustinere 
potuerunt, sed confecti uulneribus locum reli- 
querunt : 3, 95, 4 ; t ex quibus qui hoc 

spatio dierum conualuerant, circiter trecenti, 
sub uexillo una mittuntur : VI 36, 3 ; t 

interfectis Nouioduni custodibus quique eo 
negotiandi (aut itineris Mld. ^; Schn.) causa 
conuenerant pecuniam . . . partiti sunt: VII 
55,5; t damnarent: 3,83,4 ti. cense- 

rent; t 1^' eius (c) consilii principes 

fuissent . . . in Britanniam profugisse: II 14, 
4; (1124,1 II. p. 14G4 pedites;) nostris omni- 
bus occupatis qui erant in agris {CC) reliqui 
discesserunt : IV 34,3; (qui proximi (hinc pro- 
ximi (i) Oceano fuerunt, hi (his p; Np.) in- 
sulis (c) sese occultauerunt, quas aestus effi- 
cere consuerunt (c): VI 31,3;) dent operam 
consules, praetores, tribuni plebis quique pro 
coss. sint (sunt Olil; om. af) ad urbem, ne: 
1, 5, 3; 33, 2 u. remansissent ; qui in classe erant 
proficisci properabant : 2, 43, 3 ; praesidioque 
ApoUoniae cohortibus (c) IIII . . . relictis 
quique erant ex uulneribus aegri depositis per 
Epirum . . . iter facere coepit: 3,78,5; mani- 
pulares mei qui fuistis: 3,91,1 m. p. 14 75 aa) 
uos; t qui • • ■ incolunt: 154,1 u. 

p. 1438 Vbii; ex his omnibus longe sunt huma- 
nissimi qui Cantium incolunt, quae regio est 
maritima omnis : V 14, 1 ; t qui modo sibi 

timuerant, hos tutissimus portus recipiebat (rei- 
ciebat N0\), qui nostris nauibus periculum in- 
tulerant, de suo timere cogebantur: 3,27,1; 1493 qui (rel.) (I. 1. 15. BB) b) a) p[J) «) e< S» 1494 ^ (adulescentes) hoc genere uenationis (se) exer- 
cent, et qui plurimos ex his (uris) interfe- 
cerunt (interfecerint oY)' Aim.) relatis iu 
publicum cornibus . . . magnam ferunt laudem : 
VI 28, 3; U quo qui intrauerant (-erat 

£') se ipsi (ipse B') acutissimi.s ualiis indue- 
bant: VII 73, 4; 1 (qui iuuissent: I 20, 

6 M. n. 1. B. a) a) aa) 31) a) bD) Lingones;) 
^ multarent: 3,83,4 u. censerent; Tf sed 

(si add. BM; Np., Fr., Db., DV) qui sunt ex 
iis (c) nati eorum habentur liberi, quo (c) 
primum (c) uirgo (c) quaeque deducta (c) est 
(c) : V 14,5; t ex Marsis Paelignisque uenie- 
bant, ut qui superiore nocte (perfugerant 
add. Terpstra; ad Varum perfugerant aM. Np.): 
2,29,3;) 1 qui diutissime impuberes per- 

manserunt maximam inter suos ferunt lau- 
dem: VI 21, 4; t neque uerum esse qui 

BU08 fines tueri non potuerint alienos occu- 
pare: IV 8,1; quo loco (quorum [i) qui cele- 
riter arma capere potueruut paulisper nostris 
restiterunt: IV 14, 4; an qui incolumes resistere 
non potuerunt perditi resistant (-tent N)1 2, 
32, 6 ; 1 paulatim etiam ii (c) qui magnum 
in castris usum habebant milites centurionea- 
que quique (B'^; ut quisque a) equitatui prae- 
erant perturbab:intur: 139,5; erant alacriores 
ad custodias qui classibus praeerant maiorem- 
que fiduciam prohibendi habebant: 3,25,2; ^ 
signum (erat) tuba dandum, ab opere reuocandi 
milites, qui paulo longius aggeris petendi causa 
processerant arcessendi: 1120,1; ita com- 
meatus et qui frumenti (-taudi iV) causa pro- 
cesserant tuto ad se recipit: 1,54,5; 1 

relicti ab his qui una procurrerant leuis 
armaturae (c) circumueniebantur atque inter- 
ficiebantur ab nostris: 2,34,3; H qui 

Auarico expugnato refugerant (fugerant 
Pluyy. ) armandos uestiendosque curat: VII 
31,3; H eodem se habiturum loco qui 

Komae remansissent et qui in castris Cae- 
saris fuisseut: 1,33,2; t qui ex his secuti 
non sunt in desertorum ac proditorum numero 
ducuntur, omniumque liis rerum poatea fides 
derogatur: VI 23, 8; missis ad eos ab Otacilio 
equitibus . . . circiter CCCC quique eos arniati 
ex praesidio secuti siuit se defenderunt: 3,28, 
6 ; qui<iue hos sequebantur celerem eorum re- 
ceptuni conspicali restilcruut ; 3,38,3; 1f 

(qui .Buperauerunt (-int): VI 17,3 u.p. l-iHH 
aa) auimalia;) 1 qui . . . traduxis- 

sent; 2,25, <> u. aa) ?l) traduxissel; t 

86 ducem fore, qui sequi uolint proiitean- 
tur: VI 23, 7; qui se ex his minuH liuiidos 
existimari uolcbaul . . . dicebiuit: 139, (i; et nunc qui diligentius eam rem cognoscere uolunt 
plerumque illo . . . proficiscuntur: VI 13,12; 
1l atque ob eam causam qui sunt adfecti grauio- 
ribus morbis quique in proeliis periculisque 
uersantur aut pro uictimis homines immo- 
lant aut se immolaturos uouent : VI 16, 2 ; ^ 
hospitem uiolare (hospites uiolari 'p) fas non 
putant; qui quacumque ([i; quaque a; Aim.; 
Schn., Db.; quaqua Fr.) de causa ad eos ue- 
nerunt (uenerint NQ^bcf; Aim.) , ab (c) in- 
iuria prohibent sanctosque (c) habent: VI 23, 
9; K mulieres quique per aetatem ad 

pugnam inutiles (esse add. &'ji) uiderentur 
in eum locum coniecisse, quo . . . aditus non 
esset : II 16, 5 ; t iis esse belli, ut qui (qui- 
cumque h) uicissent iis (c) quos uicissent 
quem ad modum uellent imperarent : 136,1. 

b) acc. (c. inf.): ubi praeter spem quos 
fugere credebaut infestis signis ad se ire uide- 
runt (c); VI 8,6; t quos ex aere alieno 

laborare arbitrabatur sollicitabat: 3,22,1. 

iB) obi. ; o) acc. : his litteris acceptis quos 
aduocauerat dimittit: 3,33,2; 1 rex 

Nitiobrogum . . . cum magno equitum suorum 
numero (o) et quos ex Aquitania conduxe- 
rat ad eum peruenit; VII 31, 5; t redeun- 
tes equites quos possunt consectantur atque 
occidunt: V58,6; ^ (damnarent: 3,83, 

4 u. 91) a) censerent;) T[ nostros repellit 

a castris, quos deprendit (ahl; deprehendit 
Of) interficit: 1,75,2; t (quosque . . . 

idoneos existimabat: 3, 103, 1 u. p. 1454 
homiues;) ^ officium suum praestitisse . . . 

exercitum suum, qui . . . suis . . interfectis 
quos in sua potestate habuerit conseruarit 
et texerit: 1,85,2; regemque hortatus est, ut 
ex suis necessariis quos haberet maximae auc- 
toritatis legatos ad Aciiillam mitteret: 3,109, 
3; t suo beneficio conseruatos docerent 

quos iure belli inlerficere potuisset: VII 
41,1; t (liberare, multare: 3,83,4 u. 

iS) o) censerent;) 1 occidere: V58, G u. 

consectari; t reuocare: 11117,4 u. 

p. 1472 aaa) extr.; t Bh Cn. Pompeio 

proconsule petit . . ., quos ex Cisalpina Gallia 
*consul sacramento rogauissot ad signa con- 
uenire et ad sc proticiaci iuberet: VI 1,2; t 
suos cohortatus, quos integros superauissent, 
ut uictos contemnercut , . . . proficiscitur; 2,5, 
2; 1 sic cum suis fugientibus permixti 

quos non siluae montesque texerunt ab equi- 
tatu sunt iutcrfecti: VII 62, 9. 

Ii) iioniin. (c. puss.): ([ui sunt adfecti: 
VI 16,2 it. 31) n) ucrsari; t (parteni in- 

coluut tcrliaui) qui ipsorum liugua Colt.iie, 

94* 1495 qui (rel.) (I. 1. B. BB) b) a) et fi)) 1496 nostra Galli appellantur: 11,1; t qui 

erant in muro custodiae causa conlocati eo 
siguo. quod conuenerat, reuocantur notisque (c) 
itineribus ad naues decurrunt: 1,28,3; 1[ ex 
quibus sunt qui piscibus atque (qui add. [i) ouis 
auiuni uiuere existimantur: IV 10, 5; earum- 
que factionum principes (o) sunt qui summam 
auctoritatem eorum iudicio habere existiman- 
tur: VIll, 3; t sed qui ab eo missi 

e r a n t confecto legationis offlcio . . . conloqui 
coeperunt: 3,103,4; f clamore sublato, 

qua significatione qui in oppido obsideban- 
tur de suo aduentu cognoscere possent: VII 
81,2. 

S) dat.: ne quis enuntiaret nisi quibus com- 
muni consilio mandatum esset, inter se 
sanxerunt : I 30, 5. 

(legatis quibusque . . . tradiderat: V 25, 
5 ti. p. 1473 66) o).) 

5) c. praep. : cum ab extremo agmine ad 
quos uentum erat consisterent fortiterque 
impetum nostrorum militum sustinerent: II 11, 
4; ^ senatumque omnem et quos inter 
controuersia esset ad se Decetiam euocauit : VII 
33,2. 

P) neutr. ; aa) siug. ; 31) snhi. ; o) noni. : 
quod . . . accidit numquam: 1,6,7 zi. p. 1480 
aa) 91) accidere; accidisse igitur his quod 
plerumque hominum nimia pertinacia atque 
arrogantia accidere soleat, uti: 1,85,4; 3,64,4 
«. p. 1480 91) accidere; f quod fuit 

necesse: V39, 2<Wrf. esse; — quod est magis 
ueri simile: 11113,6 ti. ibid. 91) esse; f 
sperare (se) a multitudine impetrari posse 
quod ad militum salutem pertineat: V36, 2; 
quod ad indutias pertineret, sic beUi rationem 
esse diuisam, ut: 3,17,3; \ quod satis 

esse uisum est: 151,1 u. p. 1465 praesidium. 

6) acc. (c. inf.): ius iurandum poscere, ut 
quod esse ex usu GalUae intellexissent com- 
muni consOio administrarent : V 6, 6 ; (quod 
satis esse ad duas transportandas legiones exi- 
stunabat: IV 22, 3;) t fieri: V33,6 u. 
p. 1480 *8) fieri. 

S) obi.; o) acc: magnum enim quod ad- 
ferebant uidebatur; 3,15,8; 1 (amise- 

rit: 1,87,1 u. p. 1481 p);) \ (uli 

. . . quid (Aimoin.; quod X; Sckn., Frig., Db., 
Hold.) quisque eorum de quaque re audierit 
aut cognouerit quaerant: IV 5, 2;) ^ 

constabat inter omnes, quod iam ipse Caesar 
per exploratores cognouerat, dorsum esse 
eius iugi prope aequum : VII 44, 3 ; t ita- 

que se quod in longiorem diem conlaturus 
fuisset (esset R^P) repraesentaturum : 140,14; f (dicere: V26, 4 ti. (ip) SB) dicere;) neque 
se reformidare quod in senatu Pompeius paulo 
ante dixisset, ad quos legati mitterentur, his 
auctoritatem attribui (c) : 1,32,8; % quod 

iussi sunt faciunt: 1116,1; (mei consUii est) 
facere quod nostri maiores . . . bello Cimbro- 
rum Teutonumque fecerunt: Vn77, 12; t 

celeriter quod habuerunt consumpserunt : VII 
17,2; t poscere: VII 1,2 u. p. 1481 pfi) 

poscere; f acerbitatem inimicorum docet, 

qui (quid akl'-} quod ab altero (alterorum a; 
altero non kl) postularent in se recusarent: 
1,32,5; sese . . . signmn proeUi daturum et 
quod rem postulare cognouisset imperaturum: 
2, 40, 3 ; t accidit inspectantibus nobis 

quod dignum memoria uisum praetereun- 
dum non existimauimus : VII 25, 1; f 

praestaret quod proficisceuti recepisset: 3, 
82, 5 ; f Liscus oratione Caesaris adductus 

quod antea tacuerat proponit: 117,1; If 

imperaret quod uellet, quodcumque imperauis- 
set se aequo animo esse facturos: 3,6,2; 1 
cognouit . . . Considium timore perterritum 
quod uon uidisset pro uiso sibi renuntiauisse : 
I 22, 4. 

6) nom. : in se uno non seruari quod sit 
omnibus datum semper imperatoribus , ut: 1, 
85, 10. 

[i[i) plur. ; 91) subi. : postea uero *quam Cae- 
sarem ad MassiUam detineri cognouit . . . quae- 
que postea acciderant, de angustiis ad Iler- 
dam rei frumentariae , accepit, . . . coepit: 2, 
17, 3 ; t quae res et latus unum castrorum 

ripis fluminis muniebat et post eum quae essent 
(erant [i; Flocl.) tuta ab hostibus reddebat: 
115,5; ^l, 87, 1 u. p. 1481 fi);) — uineas agere 
(aggerem Hotoni.) quaeque ad oppugnan- 
dum usui erant comparare coepit: 1112,3; 
et quae ad eas res erant usui ex (c) continenti 
comportari (comparari fi) iubebat: IV 31, 2; 
in posterum oppugnationem differt quaeque ad 
eam rem usui sint (sunt Of) mUitibus imperat: 
VII 11,5; hortaturque eos, ne animo deficiant 
quaeque usui ad defendendum oppidum sint 
parent: 1,19,1; — esse ex usu: VI 20,3 u. 
uideri; \ per se quae uidebantur ad- 

ministrabant: 1120,4; quae deesse operi uide- 
bantiu- perficiuntur: V40, 2; magistratus quae 
uisa sunt occultant, quaeque (que om. p) esse 
ex usu iudicauerunt multitudini produut: VI 
20,3; Pompeius . . . misit ad me K. (c) Ma- 
gium de pace ; quae uisa sunt respondi : ap. 
Oic. ad Ait. IX 13 A, 1. 

») oM.: amiserit: 1,87,1 ti. p. 1481 
P); T[ Arpineius et lunius quae audie- 1497 qui (rel.) (I. 1. B. BB) b) |i) — 2. A. b» 1498 rant 0; Fr.; audierunt a; edd. reU.) ad lega- 
tos deferunt : V 28, 1 ; ^ ut quae bello 

ceperint quibus uendant habeant: IV 2,1; 
^ his mandauit, ut quae diceret Ariouistus 
cognoscerent et ad se referrent: 147,5; concla- 
mauerunt . . . habere sese quae {quod fi) de 
re communi dicerc ueUent: V26, 4; \ ab 

iisdem nostra consilia quaeque in castris ge- 
rantur hostibus enuntiari: 117,5; dolore pro- 
hibeor quae gesta sunt pronuntiare : Wl 38, 3 ; 

ferant per se magna quae gesserant (-runt l) 
equites: 2,39,4; 'i quae . . . habuerint: 

1, 7,4 «. p. 1447 bona; ^ intemimtiis . . . 

missis quae ignorabant de L. Domitii fuga 
cognoscunt: 1,20,4; T quae imperaren- 

tur (imperasset, imperaret, imperauerit) u. 
facio p. 1263 d) (6 loc); T sperare (se) 

pro eius iustitia quae petierint impetraturos: 
V41,8; T quoad fides esset data Caesarem 
facturum quae poiliceretur, non intermis- 
suros consules . . . dilectus: 1,10,4; ^ 

haec esse, quae ab eo postularet: 135,2; 

_ ^ ut . . . libere quae probasset exponere . . . 

" posset : 3, 57, 3 ; ^ ad haec quae uisum est 

Caesar (caesar qu. uis. e. (i) respoudit: IV 
8, 1 ; ^ nam quae (namque af) uolumus 

ea (Paul; et x; edd.) credimus Hbenter et quae 
sentimus ipsi reliquos sentire speramus: 2, 
27,2; ^ quae fuerant . . . sata: 3, 

58, 3 ?<. p. 1451 frumenta ; ^ quo prae- 

sidio tuto et Ubere senatus quae uellet decer- 
nere auderet: 1,2,2; (2,27,2 ?<. seutimus;) 
Varronem . . . uisurum (c), quem ad modum 
(c) tuto legati uenire et quae uellent exponere 
possent: 3, 19,3. 

y) feui. (attract.): sunt itera quae appel- 
lantur alces (fJ; Aim.; altes a). harum . . .: 
VI 27, 1. 

2. relatiuuni c. ('(iniunctiun uut ui cau>:tli, 
Couccs!<iua, cousccutiua, iinali. aut uttruc- 
tlone luudorMiu ofTo; A. cuusnli ui ct notiouc; 
a) nou udditur prucsertini uut ut; a) uu- 
teccdit quo referutur rrlatiuuiu; a7.)nuuicn; 
8) ulfhi. prupr. : (>ieruios) increpitarc atque 
iiicusare rcliquos Belgas, qui se populo Ilo- 
mauo dedidissent (M''(a) ; dedissent a/;) patriam- 
que ((■) uirtutem proiecisscut: 1115,5; — ad- 
dunt . . . Galli ... retineri urbano motu 
Caesarcm. . . . hac imiiulsi occnsione qui iam 
ante se (o) populi Romuni imperio subiectos 
dolercnt liberius atquo audacius de bello con- 
silia uiire incijiiuiit: VII 1,3; (Ilomanos, 
qui: 1131,2 (■/ Vir20,fi u. p. //.V.V lloinani;) 
— (Scquani: 132,5 u. ibid. Sequani;) T 

dctcAtutuH Ambiorigem, qui cius consilii auctor fuisset, taxo . . . se exanimatiit: VI 31, 
5; — Caesarem, qui: 136,4 u. p. 1439 aa) 
Caesar; — Conuictolitauem, qui per sacer- 
dotes more ciuitatis . . . esset creatus, pote- 
statem obtinere iussit: VII 33, 4; — Cotta, 
qui cogitasset (cogitasse uideretur fi) haec posse 
in itinere accidere atque ob eam causam pro- 
fectionis auctor non fuisset, nulla in re com- 
muni saluti deerat : V 33, 2 ; — id tulit (o) fac- 
tum grauiter Indutiomarus, suam gratiam 
. . . minui, et qui iam ante iniirico in nos 
animo (o) fuissct, multo grauius hoc dolore 
exarsit: V4,4; — Titurius: V33,l u. infra 
b) p). 

Galliam, quam: 145,3 u. p. 1445 t) GaUia. 

5) appellat.: haec a custodiis (c) classium 
loca maxime uacabant, quod (quom Xp.; quae 
Paul) se longius a portibus committere non 
auderent (-bant/): 3,25,5; — (consilium, 
in quo: V29, 7 «. p. 1450 consiliiun;) — con- 
uentus, [si] qui: 2,36,1 u. C. b) a) conuen- 
tus; — exercitum, qui: 1,85,2 u. p. 1452 
exercitus; — milites: V8, 4 u. p. 1459 mUi- 
tes; 1,85,2 ib.; accidit, ut pauci milites 
patresque famiUae, qui aut gratia aut miseri- 
cordia ualerent aut *ad naues adnare possent, 
peruenirent: 2,44,1; — et iudicia in priua- 
tos reddebat, qui (reddebat; qui Db., Dt.) uerba 
atque orationem aduersus rem pubUcam habuis- 
sent ; eorum (habuissent, eoriun Db., Dt.) bona 
in publicum addicebat : 2, 18, 5. 

6) pronom.: hunc (eum [i) . . . qui . . . 
neglcxisset : V 7, 7 u. p. 14 76 S) ; — ut facUe 
existimari posset nihU eos de euentu eius diei 
timuisse, qui non necesstu-ias conquirerent 
uoluptates: 3, 96, 1 ; quanto opere eorum animi 
magnitudinem admiraretur, quoa (p; quod a) 
non castrorum munitiones, non altitudo mon- 
tis, non murus oppidi tardare potuisset, tanto 
ojjere licentiam adrogantiamque reprehenderc: 
VII 52, 3; — se, qui: 1, 85, 2 u.p. 1475 xol) ejclr. 

[i[i) eiiuntiatum: neque proelio decertare 
uoluit, quae res tamen . . . reciperet: 3, 
51, 5 u. p. 1-IS5 res. 

(i) niliil antecedit, quo relatiuiiiu refcratur: 
V4, 4 (/. a) y.y.) 91) Indutiomarus; ut . . . qui 
se sunimam a (c) Caesare gratiam inituros piita- 
rent, paene naturam studio uincerent: VI 43, 5. 

b) addilur praesertim aut ut; a) piae- 
sertiiii qui: ueritns, ne (e) . . . hostium im- 
peluui sustinere non (c) posset, iiracscrtim quos 
recenti uictoria etrerri sciret, . . . rciuittit: V 
47,4. 

[i) ut. (|ui: monuitquc, ut j^c) rci niilitaris 
ratio, maxime <o) ut luiuitimae res postulareut. 1499 qui (rel.) (I. 2. A. b) — C. b)) 1500 ut (del. RMmge) quae (Lipsius; qua X) cele- 
rem atque instabilem motum haberent, (ut 
(uld. RMenge) ad nutum et ad tempus omnes 
res ab iis administrarentur: IV 23, 5; prima 
luce sic (an delend.?) ex castris proficiscuntur, 
ut quibus esset persuasum, non ab hoste, sed 
ab homine amicissimo [Ambiorige] consiUum 
datum , longissimo agmine maximisque impe- 
dimeutis: V31,6; tum demum Titurius, (ut 
add. [i) qui nihil ante prouidisset, trepidare et 
concursare cohortesque disponere, haec tamen 
ipsa timide : V 33, 1. 

B. ui concessiua: (Haeduos . . ., qiu . . . 
potuissent: 131,7 «<. p. 1437 Haedui;) f 
Cicero, qui omnes (c) superiores dies prae- 
ceptis Caesaris cum (c) summa dihgentia milites 
in castris continuisset ac ne calonem quidem 
quemquam extra munitionem egredi passus 
esset, septimo die . . . quinque cohortes fru- 
mentatum . . . mittit (c): VI 36, 1.2; — quod 
Domitius, qui (recc; om. NQx.; cum Paul) 
dies complures ca.stris Scipionis castra conlata 
habuisset, rei frumentariae causa ab eo disces- 
serat: 3,79,3; — Pompeius, cuius: 1,7,1 u. 
p. 144.3 Pompeius; — Scipio suspicatus fore, 
ut . . . dimicare cogeretur aut magna cum in- 
famia castris se contineret (-re Ciaec.) , qui 
magna exspectatione uenisset, temere progressus 
turpem habuit exitum: 3,37,4; t at hi 
miserrimo ac patientissimo (c) exercitui 
(exercitu x; Np., Dt.) Caesaris luxuriem obicie- 
bant, cui semper omnia ad necessarium usum 
defuissent: 3,96,2; — milites . . ., qui: 1, 
86,1 u. infra E.; — stipendium . . ., cuius: 
1,87,3 u. p. 1468 stipendium; — tormen- 
torum, *o quibus: 2,16,3 u. p. 1468 sq. tor- 
menta; t se . . ., cuius . . rationem haberi 
. . . iussisset: 1,9,2 u. p. 1475 xa) sibi; — 
(eos, qui: 1,64,8 u. infra E. ;) \ integras 
uero tenere possessiones qui se debere fatean- 
tur cuius animi aut cuius impudentiae est? 3, 
20,3; — nam quae Cenabi oriente sole gesta 
essent, ante primam confectam uigUiam in 
finibus Aruernorum audita sunt : VII 3, 3. 

C. ui eonsecutiua (qualitat.); a) rel.atiuum 
portiuet ad uoniiua neg^atiua; pertinet a) ad 
nemo: reliquum quidem in terris esse nemi- 
nem, quem non superare possint: IV 7,5; ita- 
que hoc qui postularet reperiebatur nemo: 3, 
20,4. 

[i) ad nihil: omnibus frugibus (f) amissis 
domi nihil erat, quo (qui B^) famem tolerarent: 
1 28, 3 ; nihil , quod ipsis esset iudignum , com- 
mittebant: V35, 5; mhil adeo arduum sibi esse 
(mi. ji) existimauerunt (-bant P), quod non uirtute consequi possent: VII 47, 3; sed tamen 
nihil est, quod potius faciamus: ap. Cic. ad 
Att. IX 14, 1. 

y) ad nullus: nuUum eius modi casum 
exspectans, quo nouem oppositis legionibus 
maximoque equitatu, dispersis ac paene deletis 
hostibus . . . ofFendi posset, . . . mittit: VI 36, 
2; sed nulla (his add. p) ferramentorum 
copia, quae esset (sunt fi; essent Ciaec.) ad 
hunc usum idonea, gladiis caespites (c) circum- 
cidere . . . cogebantur (c) : V 42, 3 ; dissipatis 
ac perterritis hostibus . . . manus erat nulla, 
quae paruam modo causam timoris adferret: 
VI35,3; erat . . . manus certa nulla, non 
oppidum, non praesidium (Qeorr.; prae- 
dium rell.) , quod se armis defenderet: VI 34, 
1; hic uero nuUa munitio est, quae perterri- 
tos recipiat: VI 39, 2. 

(J) quisquam h. neqne p. 739 sq. c) a) 
aa) (6 loc). 

e) uUns: uUa nauis: V23, 3 u. infra E. ; 
(uidit) neque ullum esse subsidium, quod 
Bubmitti posset: 1125,1. 

b) nou pertinet ad nomen negatiuum; 
a) pertinet ad pron. is: is enim erat annus, 
quo per leges ei (eum b) consulem fieri Uceret: 
3, 1, 1 ; — erat in oppido (c) multitudo insolens 
beUi diutumitate otU, Vticenses pro quibusdam 
Caesaris in se beneficiis iUi amieissimi, con- 
uentus is (Orut.; si codd.; del. Paul) , qui ex 
uariis generibus constaret, terror ex superiori- 
bus proeUis magnus : 2, 36, 1 ; — ab his . . 
Marsi dissentire incipiunt eamque oppidi par- 
tem, quae munitissima uideretur, occupant: 1, 
20,3; t neque is sum, inquit, qui grams- 

sime ex uobis mortis (in add. ji) periculo terrear: 
V30, 2; — quantum ei facultatis dari potuit, 
qui naui (c) egredi ac se barbaris committere 
non auderet: IV 21, 9; — (ratio confecta erat, 
qui numerus domp exisset eorum, qui arma 
ferre possent: I 29, 1 ;) ut ... in extrema spe 
salutis iniquo loco contra eos, qui ex uallo 
turribusque tela iacerent, pugnari debuit: II 
33,4; — — ubi hostes uiderunt ea, qirae diu 
longoque spatio refici non posse sperassent, pau- 
corum dierum opera et labore ita refecta, ut: 
2, 16, 1. 

^) uon anteeedit pronomen is; aa) pcrtiuet 
ad substant. ; 2i) iu euuutiato relatiuo repe- 
titur subst. : (diem instare, quo die . . . opor- 
teret: 116,5 u. p. 1481 b) a) dies; — ) erant 
omnino itinera duo, quibus itineribus 
domo exire possent : I 6, 1. 

S) uon repetitur subst.; a) uom. propr.: 
quod omni GaUia pacata Morini (uni add. Paul) 1501 qui (rel.) (I. 2. C. b) — D.) 1502 Menapiique supererant, qui in armis essent 
(erant A) neque ad eum umquam legatos de 
pace misissent: 11128,1. 

6) apjiellat.: erant in ea legione fortisaimi 
uiri ceuturiones, qui primis (iam primis (i; 
primis iam Fr.) ordinibus adpropinquareiit, T. 
Pulio (c) et L. Vorenus: V44, 1; — druides, 
qui: VI 21, 1 u. D. liabere; — exercitum, 
quo: 1,85,11 u. infra yy) habere; — {jenera: 
VI 25, 5 u. 1. B. AA) .-i) p. 1487; crat ciuile 
bellum; genus hominum, cui (Oud.,- quia /",- 
qui U; quod a/d; Db.) liceret (licere af) libere 
facere (cui quod liberet liceret facere Madu.) et 
sequi quod uellet (c) : 2, 29, 3; — huic rei idoneos 
homines deligebat, quorum quisque aut ora- 
tione subdola aut amicitia facillime capere 
posset {AQ; capi posset [i; posset BM): VII 
31,2; 1,9,1 u. infra [ifi) idoneus; — notos 
hospitesque: 1,74,5 u. p. 1505 quaerere; — 
(incommoda, quae: 3,10,4 u.p.l455 incom- 
modum;) — reperti sunt complures nostri mili- 
tes {om. (i) , qui in phalanga (c) insilirent et 
{om. fi) scuta manibus reuellerent et desuper 
uulnerarent (et d. uulu. dd. Dittenh.) : I 52, 5 ; 
— neque enim naues erant aliae, quibus repor- 
tari possent: IV 29, 4; cotidie enim magnus undi- 
que nauium numerus conueniebat, quae commea- 
tum supportarent: 3,47,4; — reliqua (pars) 
quarta est, quae .iditum habeat ab terra (qua 
aditum habet a terra Cornelissen): 2,1,3; — 
antecedebat testudo . . . conuoluta (c) om- 
nibuH rebus, quibus ignis iactus et lapidcs de- 
fendi possent: 2,2,4; — erant seutentiae, 
quae conandum omnibus modis castraque Vari 
oppugnanda censercnt : 2, 30, 1 ; - satis longo 
spatio temporis a Dyrracliinis proeliiH inter- 
misso, quo (quom Madu.) satis perspectum 
habere militum animum uideretur, . . . Caesar 
existimauit : 3, 84, 1 ; — secutae sunt continuos 
complures dies tempestates, quae et uostros 
in castris continercnt et hostem a pugna pro- 
hiljerent : IV 34,4; — turres toto opere cir- 
cumdedit, quae pedos LXXX inter se distarent: 
VI I 72, 4 ; — u i ri : V 44, 1 u. supru centurionea. 

(ifi) ud udieet. : complures: I 52, 5 ?«. s. aa) 
)B) 0) milites; H fortissimi: V 44, 1 ih. 

centuriones; t (ad haec cognoscenda, prius 

quam (prius qui Ciacc.) periclum faceret, ido- 
neum esse arbitratus C. Volusenum cuni naui 
(o) longa praemittit: IV 21,1;) tamen idonwis 
nactus lioniincH, por ([uos ca, quao uellct, ad 
euni porfcrrcntur, potit al) utroijuo: 1,9,1; hunc 
pro Huis bonelioiiH Caesar idoncuni iiKllcauorat, 
quem cum mandutiH ad Cn, l'onip(^luni niiltc- 
ret: 3,10,2; t multaque erant Intra oum locum manu sata, quibus {(h)l; manus atque 
a quibus af) interim iumenta pasceret: 3, 44, 
3 ; in castris Pompei uidere licuit . . . non nul- 
lorum tabemacula protecta hedera , multaque 
praeterea, quae nimiam luxuriam et uictoriae 
fiduciam designarent: 3,96,1; ^ (non 

nullos, quorum . . ., qui: 117,1 u. p. 1477 
6) aa) non nulli;) — unus, qui: 131,8 u. 
p. 147 S extr., sq.; 11128,1 ii. p. 1500 extr., sq.: 
VII 37, 3 et 85,2 u. p. 1479 p; f ex his 

qui arma ferre possent ad milia nona- 
ginta duo (erant): 129,2. 

yy) ad uerba: erant qui censerent . . . in 
castra Cornelia recedendum: 2,30,3; at sunt 
{sic Paiil; adsunt x; edd.; nobis add. af) qui 
uos hortentur, ut a nobis desciscatis: 2,32,3; 
t ut quae bello ceperint quibus uendant 
habeant: IV 2, 1 ; conclamauerunt ... habere 
sese quae (quod fi) de re communi dicere uel- 
lent, quibus rebus {om. h) controuersias minui 
posse sperarent: V26, 4; neque nunc id (se) 
agere, ut ab illis abductum exercitum teneat 
ipse, quod tamen sibi difficile non .sit, sed ne 
illi habeant quo contra se uti possint: 1,85, 11; 
f qui se ultro morti offerant facilius repe- 
riuntur (-iantur a) quam qui dolorem patien- 
ter ferant : VII 77, 5 ; probat rem senatus de 
mittendis legatis; sed qui mitterentur non re- 
poriebautur: 1,33,1; sed fiebat .lequitate decrcti 
et humanitate Trebonii, . . . ut reperiri non 
possent {tStcph.; posset x) a quibus initium 
.ippellandi na.sceretur: 3,20,2. 

oiirumque factionum principes (o) sunt qui 
summam auctoritatem eorum iudicio ha- 
bere existimantur, quorum ad arbi- 
trium iudiciumque summa onmium reruni con- 
siliorumque redeat: VI 11,3; f ut qui- 

bus esset porsuasum: V31,6 u. A. b) (i). 
1). ui iinnli: his paucos addit equitcs, qui 
latius (c) ostentationis causa uagentur (fi; uaga- 
rentur a; edd.): VII 45,3; t Imic lorioam 

pinnasque adiccit grandibus ceruis eminon- 
tibus ad commissuras pluteorum atque aggeris 
(aggeres a), qui (ut (i) ascensum hostium tar- 
(larent: VII 72,4; t sublicao ct ad in- 

feriorem partom fluminis oblique agebantur, 
quae pro aricto subiectae et cum omni opore 
coniunctae uim ttuniinis exciperent, et: IV 17, 
9; 1f liis delecti ex ciuitatibus attribuun- 
tur, quorum consilio bellum administrnrotur : 
VII 76,4; t frumenti niagnum nuiiUMUiu 

coogit, quDiI Massilionsibus, itoiu quod Afia- 
iiio IVtroi()(|iio (c) inittorot: 2,18,1; t sar- 

luontis uirgnltisquo collectis, (luibus fosHiiH 
Komanorum comploant, ad castra perguut: III 1503 qui (rel.) (I. 2. D.) 1504 18, 8 ; t praesidium Cenabi tuendi causa 

quod eo mitterent (in eo mitterent M; inmitte- 
rent Fr.; quod eo mitt. del. Nitsche} com- 
parabant: VII 11,4; t non oportere ante 

de ea re . . . referri quam . . . exercitus con- 
scripti essent, quo praesidio tuto et libere 
senatus quae uellet decernere auderet: 1,2,2; 
t arbitros . . . dat, qui litem aestiment poenam- 
que constituant : V 1, 9 ; 1 addideruut falsum 
ab his equitum numerum deferri, quorum 
stipendium auerterent: 3,59,4; t quadra- 

tas regiUas . . . defigunt, quae lateres, qui 
super musculo (c) struantur, contineant : 2, 10, 
4; 1 magistratus, qui ei bello praesint 

et (Ciaec.; ut X; edd.) uitae necisque habeant 
potestatem , deliguntur: VI 23,4; f om- 

nibus poUicitationibus ac praemiis deposcunt 
qui belli initium (f) faciant (faciat p) et sui 
capitis periculo Galliam in libertatem uindicent 
(uindicet (i): VII 1,5; t diem dicunt, 

qua die ad ripam Khodani omnes conueniant: 
16,4; t disposito equitatu, qui uim 

ttuminis refringeret (-rent P), ... exercitum 
traduxit: VII 56, 4; t fossas pedum XXX 

in latitudinem complures facere instituit, qui- 
bus partem aliquam Sicoris auerteret uadum- 
que in eo fJumine efticeret: 1,61,1; musculum 
pedes LX longum ex materia bipedali, quem 
(quae afl) a turri latericia ad hostium tiu-rim 
murumque perducerent, facere instituerunt : 2, 
10,1; milites aut ex coactis aut ex centonibus 
.TOt ex coriis tunicas aut tegimenta fecerant, 
quibus tela uitarent: 3,44,7; t nam neque 

druides habent, qui rebus diuinis praesint, 
neque sacrificiis student: VI 21,1; t H tigna 
transuersa iniecerunt [ut] non longe ab ex- 
tremis parietibus, quibus suspenderent (-erunt 
af) eam contignationem, quae turri tegimento 
esset futura : 2, 9, 2 ; pilae interponuntur, trauer- 
saria tigna iniciuntur, quae tirmamento esse 
possiut (-unt /■): 2,15,2; t Galli inter 

equites raros sagittarios expeditosque leuis arma- 
turae interiecerant, qui suis cedentibus 
auxilio succurrerent et nostronim equitum im- 
petus sustinerent: VII 80, 3; t inter- 

ponere: 2,15,2 u. inicere; t centurioni- 

bus et paucis militibus intromissis, qui arma 
iumentaque conquirerent , equitatus . . . uisus 
est: VII 12, 4; t pollicetur L. Piso censor 

sese iturum ad Caesarem, item L. Eoscius 
praetor, qui de his rebus eum doceant: 1,3,6; 
t proeliari iuberet: 3,84,3 it. proeliari; t 
legatos ad eum mittunt nobilissimos ciui- 
tatis . . . , qui dicerent: I 7, 3; qualis esset 
natura montis et qualis (c) in circuitu ascen- sus qui cognoscerent (cognosceret X) misit: I 
21, 1 ; equitatumque, qui sustineret hostium im- 
petum, misit: 121,1; placuit ei, ut ad Arioui- 
stum legatos mitteret, qui ab eo postularent 
(qui . . . post. om. pr. edd.) , uti aliquem lo- 
cum . . . conloquio deligeret: 134,1; eo ... 
sedecim milia expedita cum omni equitatu Ario- 
uistus misit, quae copiae nostros terrerent (per- 
terrerent i?-p; Sclin., Np., Dt., Hokl.) et mimi- 
tione prohiberent: 149,3; tum demum Arioui- 
stus partem suarum copiarum, quae (ut fi) ca- 
stra minora oppugnaret (-rent blil), misit: 150, 
2; duas legiones . . . conscripsit et inita (e) 
aestate in ulteriorem (c) Galliam qui deduceret 
Q. Pedium legatum misit: II 2, 1 ; Remi . . . ad 
eum legatos Iccium et Andecumborium, primos 
ciuitatis, miserimt, qui dicerent (qui dicerent 
om. {i; Db.) se suaque omnia in fidem atque 
in (c) potestatem populi Eomani permittere: 
II 3, 1. 2; uti ab iis (c) nationibus . . . mitteren- 
tur legati (legationes O. Saiippe) ad Caesarem, 
qui (quae JS'^^) se obsides daturas, imperata fac- 
turas poUicerentur: 1135,1; Q. Titurium Sabi- 
uum legatum cum legionibus tribus in Venel- 
los, Coriosolites Lexouiosque mittit, qui eam 
manum distinendam curet: 11111,4; ad prae- 
fectos . . . mittit qui nuntiarent, ne hostes 
proelio lacesserent: IV 11,6; ad quos cum Cae- 
sar nuntios misisset, qui postularent, eos . . . 
sibi dederent: IV16, 3; Pirustae (c) legatos ad 
eum mittunt, qui doceant niliil earum rerum 
publico factum consilio seseque paratos esse 
demonstreut (Ciaec; demonstr.ant X; cdd.) om- 
nibus rationibus (c) de iniuriis satis facere: V 
1, 7 ; petunt, ut Mandubracium . . . in ciuitatem 
mittat, qui praesit imperiumque obtineat: V 
20,3; ad eum legatos mittunt, qui doceant 
neque auxilia . . . missa neque ab se fidem 
laesam: VI 9, 6; cohortatus Haeduos, ut . . . 
equitatum . . omnem et peditum milia X sibi 
celeriter mitterent, quae in praesidiis rei fru- 
mentariae causa disponeret : VII 34, 1 ; nun- 
tiis ad ciuitatem Haeduorum missis, qui suo 
beneficio conseruatos docerent quos iure belli 
interficere potuisset , . . . castra . . . mouet (e) : 
VII 41, 1 ; parua manu Metiosedum uersus 
missa, quae tantum progrederetur (p; -diebatur 
(?',■ -diatur a; edd.) , quantum naues proces- 
sissent, reliquas copias contra Labieuum duxe- 
runt: VII 61, 5; dicuntur . . . sententiae, ut 
legati ad Caesarem mittantur, qui uoluntatem 
senatus ei proponant: 1,3,7; Domitius ad Pom- 
peium . . . peritos regionum . . . cum litteris 
mittit, qui petant atque orent, ut sibi sub- 
ueniat: 1,17,1; mittitur L. Decidius Saxa cum 1505 qui (rel.) (I. 2. D. ei E.)) 1506 paucis, qui loci naturam perspiciat (-iant 0): 
1,66,3; mittit P. Vatinium legutum ad ripam 
ipsam iiuminis, qui ea, quae maxime ad pacem 
pertinere uiderentur, ageret et crebro magna 
uoce pronuntiaret (ageret. is . . . pronuntiauit 
Faul), liceretne: 3,19,2; (ipse cum . . . signa 
eiu» militaria atque arma Capuae essent com- 
prensa et familia Neapoli •]■ uisaque proditione 
oppidi apparere {sic % ; uisa proditionem opp. 
apparare Kran.; missa, quae proditionem opp. 
appararet F. Jlofm.; Db.; uisa, quae proditio- 
nem oppidi appararet Dt.; iussa proditionem 
opp. apparare Paul; uis atquc proditio opp. 
appareret Np.): 3, 21, 5;) tu ad me alium mitte, 
quem ornem: ap. Cic. ad fam. VIIS, 2; 1 

ut . . . ante mediam noclem ad portas castro- 
rum clamor oreretur {(■) , quo clamore signi- 
ficatio uictoriae gratulatioque ab Remis La- 
bieno fieret: V53, 1; ^f itaque contra mare 

transuersum uallum , qui has duas munitiones 
coniungeret (7 det.; (7«afr. ; contingeret r), non- 
dum perfecerat: 3,63,5; 1 murum, qui 

(quo p) nostrorum {e) impetum tardaret (tar- 
darent p), praeduxerant Galli: VII 46,3; 
t equitatumque omnem . . . praemittit, qui 
uideant, quas in partes hostes iter faciant: I 
15,1 ; omnem equitatum, qui nouissimum agmen 
moraretur, praemisit: IT 11,3; exploratores cen- 
turionesque praemittit , qui locum idoneum 
castris (o) delig.ant: II 17, 1 ; praemittit ad 
Boios , qui de suo aduentu doceant hortentur- 
que, ut: VII 10, 3; Caesar equitatu praeniisso, 
qui nouissimum agmen carperet (caperet Of) 
atque impediret, ipse cum legionibus subse- 
quitur: 1,78,5; Curio . . praemittit equites, qui 
primum impetum sustinoant sw. morentur: 2, 
26,3; t huic officio praepositus erat 

Fufius Caleuus legatus, qui celeritatem in 
transportandis lcgionibus adhiberet: 3, 8, 2; t 
supcrius . . institutum . . . seruabat, ut . . . 
adidescentes atqiio expeditos ex autesignanis 
(m. CG) . . . inter equitcs proeliari iube- 
ret, qui cotidiana consuetudiiie usum quoquo 
eiuH generis proeliorum perciperent: 3,84,3; 
t hi (fi) suos notos hospitesquc quaercl)ant, 
per qucm quisque corum aditum commendatio- 
nis haberet ad Caesarem: 1,74,5; t <l"i 

lilurimos ex his (uris) interfeeeruMt relatis in 
publicmii corMibiis', quae Hiul tcHtimonio, ma- 
giiam feriiiit l!iii(lem : VI 28,3; t Caesar 

. . . eohortibuH decem iid nmre relietiH et 
equitibus trccontis, qui pracsidio iiaiiibuH OHHoiit, 
de (r) tertift uigilia ad hostes coiitendit: V 9, 
1; oa qui confieeiet (!. 'rreboiiiiim legatum 
relinquit: VII 11,3; |), l/aeliiiiii uli AHiatica 
Ijuxio, OaoHiir. 1 1. classe abductum reliquit; qui commeatus Byl- 
lide (c) atque Amantia (c) importari in oppi- 
dum prohibebat (proiiibeat Kp.; relinquit, qui 
. . prohibeat Paul) : 3,40,5; reliquit in opere 
cohortes duas, quae speciem *muriientium prae- 
berent: 3,67,2; t Cicero . . . Gallum ab 

{e) eodem (c) Verticone (c), quem supra de- 
monstrauimus, repetit (JV,- repperit X) , qui 
litteras .id Caesarem deferat (referat [i): V49, 
2; 1 subicitur etiam L Metellus tri- 

bunus plebis ab inimicis Cae.saris, qui hanc 
rem distrahat reliquasque res, quascumque 
agere instituerit, impediat: 1,33,3; 1 

subito clamore sublato, qua significatione qui 
in oppido obsidebantur de suo aduentu cogno- 
scere possent, . . . p.irant: VII 81, 2; 1 

(raros militcs, ne (fi ; qui a) ex oppido animad- 
uerterentur (animaduerteretur P), ex maioribus 
castris in minora traducit: VII45, 7;) t 

a compluribus insulae (c) ciuitatibus iid eum 
legati ueniunt, qui polliceiintur (pollicerentur 
ji) obsides dare atque imperio populi Roinani 
obtemper.arc : IV 21, 5; ex magna parte Mori- 
norum ad eum legati ucuerunt, qui se de supe- 
rioris temporis consilio excusarent . . . seque 
ea quae imperasset facturos pollicorentur (fj; 
pollicentur a) : IV 22, 1 ; equites a Q. Atrio ad 
C.aes.arem uenerunt, qui nuntiarent: VIO, 2; 
nuntii praemissi iib rege luba uenerunt, qui 
illum ndesse cum magnis copiis diccrent et de 
eustodia .ac defensione urbis hort.arentur: 2,36, 
3; cum . . . ex Thessalia Aetoliaque legati 
uenissent, qui praesidio misso pollicerentur 
ejirum gentium ciuit.ates imperata facturns: 3, 
34,2, 

K. attraetioiic inoaorHm (iii eiiuiitiafo ooii- 
secutiuo): tanta rerum commutatio est facta, 
ut nostri, otiam qui (quam M) uulneribus con- 
fecti procubuisaent , scutis innixi proelium red- 
integrarent: 1127,1; hostes , . . tantam uir- 
lutom lu iiostiteruiit , ut . . . coaceruatis eada- 
uoribuH qui suporossent ut ex tumulo tela iii 
iiostros ooicereMt: 1127,4; tanta huius belli ud 
barbaros opinio perlata e.st, uti ab iis (e) uatio- 
uibus, quae trans Rhenum iucolercnt, luitteren- 
tur (o) legati ad Caesarem: 1135,1; breui 
spatio interiecto, uix ut iis (IPIi ; his al; om. 
ct.) reluis, quas eonstituissent, coulocandis atque 
adiiiiiiiHtiiiiidis {c) teinpus daretur: ITT 4, I ; 
([uoniiii liaec est cdiulieio, ut (c) oniiiiliiis iii 
uitii commodis uua cum iis (c) fruantur, quo- 
runi so amicitiae dedidoriut: 11122,2; sic acci- 
dit, uti ex (c) tanto nauium numoro tot iiiniig.a- 
tionibuH nequo lioc iiequo superiore aiiiio ulla 
(iiiilla \i) (iiiiiiiiKi iiaiiiH, qiiao iiiilit(>H portaret, 

95 1507 qui (rel.) (I. -2. E. — II. 1. A. a) ^)) 1508 desideraretur, at ex iis (c), quae inanes ex con- 
tinenti ad eum remitterentur, . . . perpaucae 
locum caperent : V 23, 3. 4 ; praeterea accidit, 
. . . ut uulgo milites ab signis discederent quae- 
que (que om. AQ; iVp.) quisque eorum caris- 
sima haberet ab impedimentis petere . . . pro- 
peraret: V33, 6; accidit, . . . ut non nulli 
milites , qui lignationis munitionisque causa in 
siluas discessissent , repentino equitum aduentu 
interciperentur (c): V39,2; VI 37, 2 u. p. 1489 
BB) a) [i) aa) mercatores ; ut qui propinqui- 
tatem loci uideret (uiderent fl) paratos prope 
aequoMarte ad dimicandum existimaret (-arent 
P ) ; qui iniquitatem condicionis perspiceret 
( -rent eik ) inani simulatione sese ostentare 
cognosceret (-rent cik): Vni9, 3; sic sunt 
animo consternati . . ., ut omuia, quae im- 
perarentur, sibi patienda (c) existimarent: VII 
30,4; quod fere fit, quibus quisque (quibus- 
cumque Paul) in locis miles inueterauerit , ut 
multum earum regionum consuetudine mouea- 
tur: 1,44,3; tantuni fuit in militibus studii, ut 
. . . magna . . . mora interposita eos, qui de 
tertia uigilia exissent, ante horam diei VIIII. 
consequerentur: 1,64,8; id uero militibus fuit 
pergratum . . ., ut qui ahquid (aliqui ;) iusti 
(uicti OW) mcommodi esspectauisseut ultro 
praemium missionis ferrent: 1, 86, 1; ut . . . 
quibus in pugna uitae periculum accideret (-rat 
NOx) non ita multo se reliquorum ciuium 
fatum antecedere existimarent: 2,6,1; 2,44,1 
u. p. 1498 S3). 

neque adhuc hominum memoria repertus 
est quisquam, qui eo interfecto, cuius 
se amicitiae deuouisset, mori (c) recu- 
saret: 11122,3; erat . . . genus hominura, cui 
{Oud.; quia f: qui 0; quod rell.; Db.) liceret 
(licere af) libere facere (cui quod liberet 
liceret facere Madu.) et sequi quod uellet 
(uel af): 2,29,3; ^ (neque uero Caesarem 

fefellit, quin ab iis (c) cohortibus, quae contra 
equitatum in quarta acie conlocatae essent, 
initium uictoriae oreretur (c) : 3, 94, 3.) 

II. Prouonieii rel.itiunm muuere demon- 
stratini cum partlcula (et, antem, enini, 
igitiir) ooiiinucti fiingitur; 1. non additur 
adiecliuuni; A. adduutnr substaiitiua; a) sin- 
gula; a) repetitur suhstantiuum: castra opor- 
tunis locis erant posita ibique castella XXIII 
facta; quibus in castellis (in quibus {om. 
cast.) (a ?)bde)nhl) interdiu stationes ponebantur 
(dispon. p) : VII 69, 7 ; ^ castra posue- 

runt; quae castra, ut fumo atque ignibus 
significabatur, amplius milibus passuum octo in 
latitudinem patebant: 117,4; 1 ipsum erat oppidum Alesia (c) in coUe summo ad- 

modum edito loco, ut nisi obsidione expugnari 

non (o) posse uideretur; cuius collis radices 

duo duabus ex partibus flumina subluebant: 

VII69, (l.)2; \ his nuntiis acceptis G.ilba 

. . . consilio (concilio B-^li) celeriter conuocato 

sententias exquirere coepit. quo in consilio 

(concilio B^p) . . . non nullae huius (c) 

modi sententiae dicebantur, ut : III 3,(1.) 2 (3); 

«i dies: VI 33, 4 ;/. ;). 1481 b) a) dies; T 

edictumque praemittit, ad quam diem magistra- 

tus . . . sibi esse praesto Cordubae uellet. quo 

edicto tota prouiucia peruulgato nulla fuit 

ciuitas, qutn . . . mitteret: 2,19,(1.) 2; ^ 

flumen: V18, 1 u. p. 1481 extr. flumen; 1f 

complures praeterea minores obiectae (c) in- 

sulae existimantur ; de quibus insulis (quibus 

(in) ins. Eussn.) non nulli scripserunt dies con- 

tinuos XXX sub bruma esse noctem : V 13, 3 ; 

^ perscribit in litteris hostes . . . omnem . . 

.ad eum multitudinem conuertisse. quibus lit- 

teris circiter media (c) nocte (c) Caesar ad- 

latis suos facit certiores: V49,(3.)4; Scipionem 

. . . litterae sunt consecutae a M. Fauonio . . . 

se praesidium . . . tenere (non) posse. quibus 

litteris acceptis consilium Scipio iterque com- 

mutat: 3, 36, (6.) 7; Tf musculum pedes 

LX longum . . ., quem (c) ... perducerent, 

facere instituerunt. cuius musculi haec erat 

forma: 2,10,1; t naues soluit; quae omnes 

. . . peruenerunt, sed (c) ex iis (c) onerari.ie 

duae . . . paulo infra delatae sunt. quibiis ex 

nauibus cum essent expositi milites circiter 

trecenti . . ., Morini . . . iusserunt: IV (36,4;) 

37, 1 ; % ille oppidum Biturigum . . . Nouio- 

dimum (c) oppugnare instituerat. quo ex op- 

pido cum legati ad eum uenissent . . ., iubet: 

VII 12, (2.) 3 ; 1 cum equitatu Heluetio- 

rum proelium committunt , et pauci de nostris 

cadunt. quo p r o e I i o sublati Heluetii . . . 

.audacius subsistere . . . coeperunt: I 15, (2.) 

3 ; t quod . . . coutinentes . . sil- 

uas ac paludes (e) habebant, eo se suaque 

omnia contulerunt. ad quarum initium sil- 

uarum cum Caesar (o) peruenisset . . ., im- 

petum fecerunt: 11128, (2.) 3; 1 sic omnino 

^c) animos timor praeoccupauerat (c), ut . . . 

contenderent. quem timorem Caesaris aduen- 

tus sustulit: VI 41, (3.) 4; ^ constituit . . . 

in uico Veragrorum, qui appellatur Octodurus, 

hiemare; qui uicus positus in ualle . . . altis- 

simis montibus undique continetur : III 1,(4.) 5. 

[i) non repetitiu' subst.: Belgae . . . pro- 

ximi . . sunt Germanis, . . . quibuscum con- 

tinenter bellum gerunt. qua de causa Hel- 1509 qui (rel.) (II. 1. A. a) ^)) 1510 uetii quoque reliquos Gallos uirtute praecedunt, 
quod fere cotidianis proeliis cum Germanis con- 
tendunt: I 1,4; quibus de ciiusis (2,29) consilio 
conuocato (c) de summa rerum deliberare in- 
cipit: 2,30,1; dextrum cornu eius riuus quidam 
impeditis ripis muniebat; quam ob causam 
cunctum equitatum, sagittarios funditoresque 
omnes sinistro cornu f obiecerat: 3,88,5; T 
reliquae copiae . . . sese ei dediderunt. quarum 
<quorum Olil) coiiortium (b; cohortes O-.) 
milites <-tura Old; milites militum af) . . . 
. . . luba conspicatus . . . magnam partem 
eorum interfici iussit: 2,44,(1)2; ^ ius- 

serunl pronuutiari (c), ut impedimenta relin- 
querent atque in orbem consisterent. quod con- 
silium etsi in eius modi casu reprehendendum 
non est, tamen incommode accidit (cecidit?): 
V33, (3.)4; 1 his rumoribus (c) atque 

auditiouibus permoti de summis saepe rebus 
consilia ineunt. . . . qua consuetudine co- 
gnita Caesar . . . maturius quam consuerat (c) 
ad exercitum proficiscitur : IV(5, 3;)6, 1; T[ 
dixerat sibi a Caesare regnum ciuitatis deferri ; 
quod dictum (ikl. Oiace.) Haedui grauiter 
ferebant: V6, 2; t erat res in magna diffi- 

cultate, summisque angustiis rerum necessaria- 
rum premebantur, adeo ut . . . cogerentur. quas 
tamen d i f f i c u 1 1 a t e s patieuter atque aequo 
animo ferebant : 3, 15, (3— )5 ; T a tribunis 

militum centurionibusque mutuas pecunias 
sumpsit; has exercitui distriliuit. quo facto 
dua« res consecutus est: 1,31), (3.) 4; (legio uer- 
nacula) sese . . Hispalim (c) recopit atque in 
foro . . . sine maleficio consedit. quod factum 
adeo eius conuentus ciues Komani comprobaue- 
runt, ut: 2, 20, (4.) 5; f puteos fodere 

cogebantur atque lumc laborem ad cotidiana 
opera addebant; qui tamcn fontes (del. Ciace.) 
a quibusdara praesidiis aberant longius et cele- 
riter aestibus exarescebant: 3,49,5; f 

magna utrimquo multitudo conuenit .... qua 
ex frequentia T. Lubicnus prodit: 3,19,(4.) 
5; t omnis Vari acies terga uertit seque 

in castra recepit. qua in fuga Faliius PaelignuB 
quidam . . . Varum . . . requirebat: 2,(34,0;) 
36,1; T fertilissima Gcrmaniae . . loca . . . 

Volcac Tectosages occupauerunt atque ibi con- 
sedcrunt; quae gens ad hoc terapus his sedi- 
bus sese continet summamque habet iustitiac 
(c) et bellicao luudis opinionem: VI24, (2.)3; 
GomphoH peruenit, (|uod cBt oppidum primum 
Thessaliae u(iiiontiI)us ab Kpiro; quac gcns 
paucis unto mcnHilius ultro ad Cacsarcm Ifgatos 
misorat . . . pracsidiumquo uh co militum jic- 
tierut: 3,80,1; ^ quibus iniuriis (1,31;, 1—3) permotus Caesar legiones tres Massiliam 
adducit: 1,36,4; ^i Heluetii . . . legatos 

ad eum mittunt; cuius legationis Diuico 
princeps fuit : 1 13, 2 ; uti ab iis (c) nationibus 
. . . mitterentur legati ad Caesarem, qui . . . 
pollicerentur. quas legationes Caesar . . . inita 
(c) proxima (c) aestate (c) ad se reuerti ius- 
sit: 1135,(1.) 2; f una ex parte leniter 

adcliuis aditus . . . relinquebatur ; quem locum 
duplici altissimo muro munierant: 1129,3; ad 
hostium castra perueuit .... quorum timor 
cum fremitu et concursu significaretur , milites 
nostri ... in castra inruperunt. quo loco (quo- 
rum fi) qui celeriter arma capere potuerunt 
paulisper nostris restiterunt: IV 14, (1. 3.) 4; 
Britanniam attigit atque ibi in omnibus colli- 
bus expositas hostium copias armatas conspexit. 
cuius loci haec erat natura atque (o7n. fi) ita 
(adeo fi) montibus f angustis mare contine- 
batur, uti: IV23, (2.)3; copias ex locis supe- 
rioribus in campum deducit (c). quibus ex (in 
Paul) locis cum longius esset progressus , . . . 
coustitit: 2,41,1; (3,44,6 u. p. 14S9 loca;) 
T hoc opus . . . subito . . inopinantibus hosti- 
bus . . . ad turrim hostium admotient, ut aedi- 
ficio iungatur. quo malo perterriti subito oppi- 
dani saxa . . . uectibus promouent: 2,(10,7;) 
11, 1 ; t quos . . . Pompeius erat adhor- 

tatus, ne noua Caesaris officia ueterum suorum 
beneficiorum . . . memoriam expellerent. quibus 
mandatis acceptis Massilienses portas Caesari 
clauserant: 1,34, (3.) 4; 1 huius opera 

Commii . . . tideli atque utili superioribus 
annis erat usus . . . Caesar; quibus ille pro 
meritis (pro quib. mer. (i) ciuitatem eius im- 
muuem esse iusserat . . .: VII76, 1; ^ 

castra . . . 'muuiri iussit. qua perfecta muni- 
tione animaduersum est: 3, (65, 4;) 66, 1 ; T[ 
qua neccssitate (VI 12,3.4) adductus Diui- 
ciacus auxilii petendi causa Komam . . . pro- 
fectus infecta (c) re redierat: VI 12,5; t 

is . . . praefectos tribunosque militum com- 
plures iii finitimas ciuitates frumenti (c) causa 
dimisit; quo (qu(jd It) in numero est T. Ter- 
rasidius missus in Ilsuuios (c) . . .: 1117,(3.) 
4; (27,1 et VII 75, 4 u. p. /-/.S',3 numerus;) t 
hi siue ucro quam habueriuit opinioneui ad 
eura pcrferuut, siue etiam auribus Vai-i ser- 
uiuut, . . . confirmant quidem (c) certe . . . opus 
esse . . . conloquendi dare facultatem. qua opi- 
nioiic adductus Varus . . . legiones ex castris 
cducit: 2,27, (3. )4; t Au.\inuim . . . pro- 

licinoilur; iiuod oppidum .\ltius cohortihus 
inlidductis teiiobal , diloctuinquo toto IMoeno 
. . . habebat: 1,12,3; t oppidum ikiIIh 

a5* 1511 qui (rel.) (U. 1. A. a) P» 1512 castellisque circummunire (c) instituit. cuius 
operis maxima parte effecta . . . missi ad (e) 
Pompeium (c) reuertuntur : 1, 18, 6 ; exitus ad- 
miuistrationesque Brundisini portus impedire 
instituit. quorum openun haec erat ratio: 1, 
25,4; munitione flumen a monte seclusit, ne 
noctu aquari Pompeiani possent. quo (iam 
add. Ald.) perfecto (confecto /;) opere illi de 
deditione missis legatis agere coeperunt (-rant 
Nx): 3, 97, (4.) 5; *l dimisso consilio con- 

tionem aduoeat militum. commemorat. . . . in- 
quit .... qua oratione permoti milites crebro 
etiam dicentem (c) interpellabant (qua or. . . . 
interp. om. hl) . . .: 2, (32, 1—14;) 33, 1; t 

his rebus fiebat, ut et minus Jate uagarentur 
et minus facile iinitimis bellimi inferre possent ; 
qua ex parte (quaie coni. Oiid.; qua de causa 
reic.; Schn.; quo niieite EEoffm.-; quae experti 
Oitlbaicer) homines bellandi cupidi magno 
dolore adficiebantur : I 2, 4; alterum (latus) 
uergit ad Hispaniam atque occideutem solem; 
qua ex parte est Hibernia: V13, 2; tertium 
(latus) est contra septentriones ; cui parti nulla 
est obiecta terra: V13, 6; ^ paulumque 

afuit (c), quin Varum interficeret; quod ille 
periculum sublato ad eius conatum scuto 
uitauit: 2,35,2; \ omnium consensu ad 

eum defertm- imperium. qua oblata potestate 
omnibus liis ciuitatibus obsides imperat: VII 
4, 7 ; ^ Ambiorix pronimtiari iubet , ut 

procul tela coiciant . . . et quam in (o) par- 
tem Romani impetum fecerint cedant; . . . rur- 
sus se ad signa recipientes insequantur. quo 
praecepto ab iis (c) diligentissime obseruato 
. . . uelocissime refugiebaut: V (34, 3. 4;) 35, 1; 
t sic omnibus hostium copiis fusis armisque 
exutis se . . . recipiunt. quo proelio facto, 
quod saepius fortuuam temptare Galba nole- 
bat . . ., reuerti contendit: 1116,(3.) 4; quo 
proeho (III 15) bellum Venetorum totiusque orae 
maritimae confectum est : III 16, 1 ; *i Curio 
*pronuntiari onerariis nauibus iubet, . . . se in 
hostium habiturum loeo qui non . . . *naues 
traduxisset (c). qua pronuntiatione facta 
temporis puncto sublatis ancoris omnes Vticam 
relinquimt (c) et . . . transeunt; 2, 25, (6.) 7; 
1 Cn. Domitium . . . in Macedoniam proficisci 
iussit; cuius prouinciae ab ea parte, quae 
libera appeUabatur, Menedemus . . . missus 
legatus omnium suorum excellens studium pro- 
fitebatur: 3,34, (3.) 4; ^ idque . . . cum 

ex aliorum obiectationibus tum etiam ex 
domestico iudicio atque animi conscientia in- 
tellegebant. quo pudore adducti . . . disce- 
dere a nobis . . . constituerunt : 3, 60, (2.) 3; % ad Rhenum peruenerunt. quas regiones 
Menapii incolebant: IV 4, 2; Tf C. Valerius 

Prociilus cum a custodibus . . . uinctus trahe- 
retur, in ipsum Caesarem . . . incidit. quae 
quidem res Caesari non minorem quam ipsa 
uictoria uoluptatem attulit: 153, (5.) 6; tem- 
pestas cooritur . . . pontesque ambo . . . inter- 
rupit. quae res magnas difficultates exercitui 
Caesaris .attuHt: 1,48,(2.)3; transuersum uallum 
. . . nondum perfecerat. quae res nota erat Pom- 
peio, delata per Allobrogas perfugas, magnum- 
que nostris attulerat (-lit V. ; allatura erat Paul) 
incommodum : 3, 63, 5 ; maximam parteni lacte 
atque pecore liiuunt m ultumque sunt in uena- 
tionibus; quae res et cibi genere et cotidiana 
exercitatione et libertate uitae . . . et uires 
alit et immani corporum magnitudine homines 
efficit (facit a; efficiat kl): IV 1,(8.) 9; quae 
res . . . auxit: 3,112,10 u. p. 1484 Itt) extr.; 
qua pronuntiatione facta . . . sublatis ancoris 
omnes . . . quo imperatum est transeunt. quae 
res omnium rerum (om. f) copia compleuit 
exercitum: 2,25,7; si qua in parte uostri . . . 
premi uidebantm-, eo signa inferri (CC) Cae- 
sar . . . iubebat ; quae res et hostes ad inse- 
quendum tardabat et nostros spe auxilii con- 
firmabat: VII 67,4; nuntii praemissi ab rege 
luba uenerunt, qui illum adesse cum magnis 
copiis dicerent et . . . hortarentur. quae res 
eorum perterritos animos confirmauit: 2,36,3; 
his tamen omnibus *rcbus annona creuit; quae 
fere res non solum inopia *praesenti, sed etiam 
futuri temporis timore ingrauescere cousue- 
uit: 1,52,1; flumen Axonam . . . exercitum 
traducere maturauit atque ibi castra posuit. 
quae res et latus uuum castrorum ripis fluminis 
muniebat et post eum quae essent (c) tuta ab 
hostibus reddebat et commeatus . . . ut sine 
periculo ad eum portari posset (c) efficie- 
bat: 115,5; quae res . . . efficit: IV 1, 9 u. s. 
alit; aciem instruxit . . ., ut progrederetur a 
castris suis colhbusque Pompeianis aciem subi- 
ceret. quae res iu cUes confirmatiorem eius eser- 
citum efficiebat: 3,84,2; tanta . . . tranquilU- 
tas exstitit, ut se ex loco mouere (c) non pos- 
sent. quae quidem res ad negotium couficien- 
dum masime ( maximae p ) f u i t oportuna 
(oportunitati [i) : III 15, (3.) 4; naues longas . . . 
ad latus apertum hostium constitiu atque inde 
fundis , sagittis , tormentis hostes . . . sub- 
moueri iussit. quae res magno usui nostris fuit : 
IV 25, 1 ; quae res nota erat : 3, 63, 5 u. s. ad- 
ferre; quae res . . . expulit: V48, 10 !«. p. 1484 
31) res; quae res . . . ingrauescere consueuit: 
1,52,1 u. s. consueuit; quae res . . . munie- 1513 qui (rd.) (n. 1. A. a) fi)) 1514 I b a t : II 5, 5 u. s. efficiebat ; magnamque res 
diligentiam requirebat non in summa exercitus 
tuenda, . . . sed in singulis militibus conser- 
uandis; quae tamen ex parte res ad salutem 
exercitus pertinebat: VI 34, 3; quae res (I, 
8, 2 — 4) etsi nihil ad leuandas iniurias pertinere 
uidebantur, tamen: 1,9,1; quae res . . . red- 
debat: 115,5 u. s. efficiebat; quae res . . . 
tardabat: VII 67,4 u. s. confirmabat; quae 
res etsi . . . uidebantur: 1,9,1 u. s. per- 
tinere; — sua . . . beneficia commemorauit (c), 
quod rex appellatus esset a senatu, quod ami- 
cus, quod munera amplissima (c) missa; quam 
rem et paucis contigisse et pro maguis (c) 
hominum officiis consuesse tribui docebat: I 
43,4; — quotiens {CC) quaeque cohors pro- 
currerat (c) , ab ea parte magnus numerus 
hostium cadebat. qua re animaduersa 
Ambiorix pronuntiari iubet, ut: V34, (2.j3; 
fugientes . . . persequuntur compluresque inter- 
ficiunt. qua re animaduersa reliqui . . . se fugae 
mandant : VII 67, (5.) 6 ; sese subito proripiunt 
. . . et . . . iter facere incipiunt. qua re animum 
aduersa (aniniadu. Of) Oae.sar . . . subsequitur : 
1,80, 1 3.) 4; illi uadum fluminis !?icoris temp- 
tare , si transire possent. qua re animaduersa 
Caesar . . . crebras . . . custodias disponit: 1, 
83, (4.) 5 ; illae (naues) adeo grauiter inter se 
incitatae conflixerunt, ut ... altera . . . con- 
labefieret. qua re animaduersa quae proximae 
. . . ex Bruti classe naues erant . . . ambas 
deprimunt: 2, 6, (5.) 6; qui onmes . . . ex ca- 
stris in oppidum propter timorem sese recipiunt. 
qua re animaduersa Varus et terrore exercitus 
cognito . . . exercitum in oppidum reducit: 
2, 35, (6.) 7 ; Pompeiani . . . Larisam uersus 
sc recipere coeperunt. qua re {rcc; spe Ox) 
aniniaduersa Ciiesar copias suius diuisit: 3,97, 
(2.) 3; Caesar . . . 1'ompeianis occurrcrc coepit 
et . . . aciem instruxit. qua re aniuiaduersa 
1'ompeiani in quodam monte constiterunt: 3, 
97,(3.)4; quibus rebus (3, 106,4. 5) animad- 
uersis legiones sibi alias ex Asia adduci ius- 
sit: 3,107,1; hostiliu» nuntiatur in ciistris Uo- 
niHuorum . . . tumultuiiri ct magnum irc iigmen 
aduerso liumine .sonituuKiue reniorum in eiulem 
parte exaiidiri (c) et paulo infra miUtes jiiiui- 
bus transportari. quibus rebus auditis . . . 
Bua« quoque copias in trcs partcs tlistribuerunt: 
VII 61, (.3.) 4; quii re (V6, 4— 6) cognita Cao- 
nar . . . coerceriduni atc|iie delorreudum qiiibiis- 
cumque rebus posMcl Duiiinorigcm statuobiit: 
V7, 1; sex (lcgioiioH) ij)so . . . ad o]>pi(Uiiii 
Gergouiam secundum flumen Klauer duxit, 
equitatus . . . jiartem sibi reliquit. qua re cu- gnita Vercingetorix (c) . . . ab altera fluminis 
(c) parte (o) iter facere coepit: VII 34, (2.) 3; 
unius legionis imtesignanos procurrere atque 
eum tumulum occupare iubet. qua re cognita 
celeriter . . . Afranii cohortes brcuiore ilinere 
ad eundem occupandum locum mittuntur: 1, 
43, (3.) 4; ad eum locum . . . pontem imperant 
tieri legionesque duas flumen Sicorim trans- 
ducunt, castra muniunt (c) uallo pedum XII. 
qua re per exploratores cognita summo labore 
militum Caesar . . . in flumine auertendo huc 
iam *deduxerat rem, ut: 1, (63,4;) 62, 1 ; haec 
consiliautibus eis nuntiantur aquatores ab equi- 
tatu premi nostro. qua re coguita crebras sta- 
tiones disponunt: 1, 73,(2.)3; quibus rebus 
(118) cognitis, cum ad has suspiciones cer- 
tissimae res iiccederent, . . . satis esse causae 
arbitrabatur, quare in eum . . . animaduer- 
teret: 119,1; quibus rebus (IV 29) cognitis 
principes Britanuiae . . . optimum factu esse 
duxerunt rebellione facta frumento . . . nostros 
prohibere: IV30, 1; quibus rebus (VI 2, 1.2) 
cognitis C.iesar . . . maturius sibi de beUo 
cogitandum putauit: VI 2, 3; cognouit Ver- 
cingetorigem . . . castra mouisse . . . atque 
ipsum cum equitatu . . . insidiarum (c) causa 
eo (c) profectum, quo nostros . . . uenturos 
arbitraretur. quibus rebus cognitis media nocte 
silentio profectus ad hostium castra niiuie per- 
uenit: VII 18, (1.) 2; quibus rebus (VII 55, 4- 
10) cognitis Ciiesar niiiturandum sibi censuit: 
VII 56, 1 ; quibus rebus (VII 71) cognitis ex 
perfugis ct captiuis (q. r. ex p. et capt. cogiii- 
tis [i) Caesar haec geuera munitionis iustituit : 
VII 72, 1 ; quibus rcbus (1, 5. 6) cognitis Caesar 
apud milites contiouiitur: 1,7,1; quibus rebus 
(1,12,1.2) cognitis coiitisus muuicipiorum uoluu- 
tatibus Ciiesar cohortes . . . ex praesidiis ileducit 
((■) Auximuiiique proticiscitur: 1,12,3; quibiis 
rebus (1,20) cognitis Caesar . . . eos, qui uene- 
rant, coulaudat atque . . . dimittit: 1,21,1 (2); 
quibus rebus cognitis Caesar consilium capit 
cx l(jci uiitura: 3, (42, 1. 2. 5;) 43, 1; ncquc multo 
post de proclio fiicto in Thessalia cogiiituni 
est, ut ijisis l'ompeianis tides tieret: naiu antc 
i(l tcmpus tingi a legatis amicisque Caesaris 
arbitrabmitur. quibus rebus cognitis ex his locis 
Cassius cum classe discessit: 3, 101,7; quibus 
cognitis rebus (3,39) Cn. 1'onipeius tilius 
. . . ad (^ricuin ueuit: 3,40,1; quibus cogiiitis 
rcbua (3, 102, (> — 8) ronipcius dcposito adoundae 
Syriae consilio . . . rcliisium pcruciiit: li, 103, 
1 ; ad ca pcrticicnda ojiera C. 'ricboiiius iiiagimm 
iumentoruni iitque huminuni iiiultiludiiicni c\ 
omni prouincia *euocat, uiuiina luatcrianKiiic 1515 qui (rel.) (II. 1. A. a) p)) 1516 comportari iubet. quibus comparatis rebus 
aggerem . . . exstruit: 2,1,4; non prius . . . 
duces ex coucilio dimittunt, quam ab his sit 
concessum , arma (c) uti (c) capiant (c) et ad 
castra contendant. qua re concessa laeti ut 
explorata uictoria . . . ad castra pergunt: III 
18,(7.)8; quibus rebus (^; om. a; pr. ald.) 
confectis (VII13, 1. 2) Caesar ad oppidum 
Auaricum . . . profectus est: VII 13,3; quibus 
rebus (1, 75, 2 (3)) confectis flens Petreius mani- 
pulos circumit militesque appellat: 1, 76, 1; 
Massilienses arma tormentaque . . . proferunt, 
naues ex portu naualibusque educunt, pecuniam 
ex publico tradunt. quibus rebus confectis Cae- 
sar . . eos . . . conseruans duas ibi legiones prae- 
sidio relinquit (c): 2, 22, (5.) 6; fidem ab impe- 
ratore de Petrei atque Afranii uita petunt, ne 
. . . suos prodidisse uideantur. quibus con- 
firmatis rebus se statim sigua translaturos 
confirmant legatosque . . . ad Caesarem mittunt : 
1,74,3; Caesar castris munitis .scalas muscu- 
losque ad repentinam oppugnationem fieri et 
crates parari iussit. quibus rebus effectis 
cohortatus milites docuit : 3, 80, (4.) 5 ; legatos 
. . . mittunt seque in deditiouem ut recipiat 
petunt. qua re impetrata arma tradere iussi 
faciunt: 11121,3; Caesar . . . a militibus con- 
tendit, ne in praeda occupati reliqui negotii 
gerendi facultatem dimitterent. qua re impe- 
trata montem opere circumnuinire instituit: 3, 
97,(1.)2; qua re nuntiata, quibus rebus 
nuntiatis tc. nautio p. 858 med. (9 loc); 
Cato in Sicilia naues longas ueteres reficiebat, 
nouas ciuitatibus imperabat .... dilectus ha- 
bebat, equitum peditumque certum numerum 
a ciuitatibus Siciliae exigebat. quibus rebus 
paene perfectis aduentu Curionis cognito 
queritur . . . sese . . . proditum a Cu. Pompeio: 1, 
30,(4.)5; qua m rem . . . consuesse tribui 
docebat: 143,4 u. s. quam rem contigisse; — 
quibus rebu3 (133,2—4) quam maturrime 
occurrendum putabat: 133,4; (cui rei . . . 
occurrere: 3,49,6 u. p. 1517 quibus rebus 
. . . terere;) quibus (de add. Paul) rebus 
(3, 16, 4. 5) neque tum r e s p o n d e n d u m Caesar 
existimauit neque nuuc ut memoriae prodan- 
tur (N; -datur x) satis causae putamus: 3, 
17, 1 ; illi omnia perpeti parati maxime a re 
frumentaria laborabant. cui rei missis (Np.; 
qui remissis »; qua re missis Bnitns) ad Cae- 
sarem legatis auxilium ab eo petebant: 3, 
9,.'); illi . . . sagittas coicicbant et se confestim 
ad suos recipiebant. quibus rebus nostri usu 
docti haec reperiebant remedia, ut: 3,50, 
(l.)2; quibus rebus aduersaria: 2,31,7 2<. p. 1484 9t); — (mei consilii est) facere quod 
nostri maiores . . . bello Cimbrorum Teutonum- 
que fecerunt; qui . . . simili inopia subacti 
eorum corporibus, qui aetate ad bellum inutiles 
(o) uidebantur, uitam tolerauerunt neque se 
hostibus (o) tradiderunt. cuius rei si exem- 
plum non haberemus, tamen . . . iudicarem 
(cuius . . . iudicarem om. [i): VII 77, (12.) 13; 
magnopere sese confidere . . . fore, ut . . . ab 
armis discedatur; cuius rei maguam partem 
laudis atque existimationis ad Libouem 
peruenturam, si: 1,26,4; intra annum uero 
uicesimum feminae (uiri add. Nitsche) noti- 
tiam habuisse in turpissimis babent rebus; 
cuius rei nulla est occultatio: VI 21,5; 
quid mihi, inquit, aut uita aut ciuitate opus 
est , quam beneficio Caesaris habere uidebor ? 
cuius rei opinio tolli non poterit, cum in 
Italiam . . . reductus existimabor : 3, 18, 4 ; his 
utimini testibus adpropiuquare eorum aduen- 
tum; cuius reitimore exterriti diem noctem- 
que in opere uersantur: VII77,11; quarum re- 
rum (quadere/(/) (1120,1) magnam partem 
temporis (c) breuitas et successus (c) hostium 
impediebat: 1120,2; nostri . . . hoc superari, 
quod diuturnitate pugnae hostes defessi proelio 
excedebant, alii integris uiribus succedebant; 
quarum rerum a nostris propter paucitatem 
fieri nihil poterat: III 4, (3.) 4; quotieuscum- 
que sit decretum , darent operam magistratus, 
ne . . ., factum in perniciosis legibus, in ui 
tribunicia, in secessione populi, templis locis- 
que editioribus occupatis; atque haec . . . ex- 
piata . . . Gracchorum cisibus docet; quarum 
rerum illo tempore nihil factum , ne (e) cogi- 
tatum quidem: 1,7,5; — quibus (2,43,3.4) 
rebus (otn. a) accidit, ut pauci milites 
patresque famUiae . . . recepti iu Siciliam in- 
columes peruenirent: 2, 44, 1; quibus accidit 
rebus (3,79,3.4), ut pluribus dimissi (c) 
itiueribus . . . nulla ratione iter conficere pos- 
sent: 3,79,5; quibus rebus (111,1 — 5) ad- 
ductus Caesar nou exspectaudum sibi .statuit, 
dum . . . in Santouos Heluetii peruenirent: I 
11,6; Caesar . . . efTectis pontibus adit (c) 
tripertito, aedificia uicosque incendit, magno 
pecoris atque hominum numero potitiu'. q u i b u s 
(ex add. a) rebus coacti Menapii legatos ad 
eum . . . mittunt: VI6,(1.)2; quibus rebus 
(137,2.3) Caesar uehementer commotus matu- 
randum sibi existimauit : 1 37, 4 ; quibus rebiis 
(2, 12, 1—5) commoti legati . . . oppugnatione 
desi.stunt: 2,13,1; Caesar hostibus in pugna 
occupatis militibus[que] expositis Pharum (c) 
prehendit atque ibi praesidium posuit. quibus 1517 qui (rel.) (II. 1. A. a) fi) (7 b)) 1518 est rebuB effectura, uti tuto frumentum 
auxiliaque iiauibus ad eum sujjportari possent: 
3, 112, (5.J G; neque frustra antiquitus institutum 
est, ut signa undique concinerent clamorem- 
que uniuersi tollerent; quibus rebus et 
hostes terreri et suos incitari existimaue- 
runt: 3,92,.'}; quibus rebus (3, 76,3; 77, 1) 
perfectum est, ut . . . nullum accipcret in- 
conimodum : 3, 77, 2; quibus rebus(3,25,l — 
3) permotus Caesar Brundisium ad suos seue- 
rius scripsit: 3,25,4; arrogantia elati despicie- 
bant suos stipendiumque equitum fraudabant 
et praedam omnem donium auertebant. quibus 
illi rebus permoti uuiuersi Caesarem adierunt: 
3, 59, (3.) 4; quibus rebus (IV24,(1— )3) no- 
stri perterriti atque huius omnino generis 
pugnae (o) imperiti non eadem alacritate . . . 
utebantur (CC): IV 24, 4; quibus rebus (1,60) 
perterritis animis .iduersariorum Caesar . . . 
instituit: 1,01,1; saepe ex tribunali pr.irdic.iuit 
aduersa Caesarem proelia fecisse , niagnum 
numenim ab eo militura ad Afranium per- 
fiigisse .... quibus rebus perterritos (-tis a; 
-tus bl) ciues Eoraanos eius prouinciae sibi . . . 
tritici *modium CXX milia polliceri coegit: 2, 
18, (3.) 4; quibus rebus (2,20,2—5) perterritus 
Varro . . . certior ab suis factus est: 2,20,6; 
quibus rebus (IV 32, 5; (33)) perturbatis 
nostris nouitate pugnae (nouit. pugnae (M. 
Kraff.) tempore oportunissinio Caesar auxilium 
tulit: IV 34, 1 ; at Caesaris exercitus optima 
ualetudine summaque aquae copia utebatur, 
tum commeatus omni genere praeter frumen- 
tum abund.abat; ■]- quibus cotidie melius sub- 
terrere {a'^hl; subterere «?/"; succedere rccc; 
(Db.;) subuenire Voss.; succurrere Ihid.; fore 
Dt. ) tempuB (cuius cotidie melius succedere 
tempus F. Hofm.; cuius cotidie propius succe- 
dere tompus EeU.; quibus rebus cotidie 
melius so terere tempus Madu.; cui rei cotidie 
melius occurrere tempus Patil) maioreraque 
spem maturitate frumentorum proponi uide- 
bant: 3, 49, 6; quibus reb us ... terreri: 3, 
92,3 u. 8. quibus rebus incitari; — qua re 
u. qnaro H. p. i:il-l; — quibus de rebua 
(1118,2—6) Caesar a (o) Crasso ccrtior fac- 
tus . . . iubet: 1119,1; de quibus robuK 
(3,20 el. 21,1.2) Heruilius consul ad scnattim 
rettulit: 3,21,2; — si quid ei a Cncsarc gra- 
uiuB accidisset, . . . neniinera existimaturum 
non suu uoluntate factum; qua ox re futu- 
rum, uti (c) totius Galliae animi a so auor- 
terontur: 120,4; solosque esso (BelgaH), qui 
. . . Teutimos Cimbrosque intra fmoH (o) suos 
ingredi proliibucrint (c) ; quu ex re fieri, uti earum rerum memoria magnam sibi auctori- 
t!item . . . sumerent : II 4, (2.) 3 ; Xeruii uallo 
pedum X (c) et fossa pedum XV hiberna 
cingunt .... sed nulla (e) ferramentorum 
copia . . . gladiis caespites (e) circumcidere, 
manibus sagulisque terram exhaurire cogeban- 
tur (f). qua quidem ex re hominum multi- 
tudo cognosci potuit (pot. cogn. p). nam . . .: 
V42, (1.3.)4; — ipsi uero nihil (c) nocitum 
iri, inque eam (iu quam p) rem se suam 
fidem interponere: V36, 2; — quae pars ciui- 
tatis Heluetiae Insignem calamitatera populo 
Romano iutulerat, ea princeps poenas persol- 
uit. qua in re C.ie.sar non solum publicas, 
sed etiam priuatas iniurias ultus est: 112,(6.) 
7; contendit, ut eam partem insulae caperet, 
qua optimum esse egressum superiore aestate 
cognouerat. qua in re admodum fuit militum 
uirtus laudanda: V 8, (3.) 4; accedebant ad h.iec 
grauissim.ae usurae, quod in bello plerumque 
.accidere consueuit uniuersis imperatis pecuuiis ; 
quibus in rebus prolationem diei donationem 
esse dicebant (quibus . . . dicebant del. l'aul) : 
3, 32, 5; — quam ob rem (I 33) placuit ei, ut ad 
Ariouistum legatos mitteret: 134,1; - pro 
quibus rebus (1, .32, 2—6) hort.atur .ac postu- 
lat , ut rem publicam suscipiaut atque una 
secum administrent : 1,32,7; t Tarraco 

(p) aber.at longius; quo spatio plures rem 
posse casus recipere intellegebant: 1,78,4; t 
cognouit missas legationes ab non nullis ciui- 
tatibus ad Germanos inuitatosque eos, uti ab 
Rheno disccderent, omniaque (c) , quae (c) 
postulassent, .ab (c) se fore parata. qua spe .ad- 
ducti Germani latius (i.am arfrf. p) uag.abantur: 
IV 6, (3.) 4; praesidia custodiasquc .ad ripas 
Ligeris disponere cquiiatumque onuiibus locis 
iniciendi timoris causa ostentare coepcrunt, si 
ab re frumentaria Roraanos excludere aut ad- 
ductos inopia in (c) prouinciara (c) cxpellcre 
(c) possent. quam ad spem multum eos ad- 
iuuabat , quod Liger ex niuibus creuerat: VII 
55, (9.) 10; (qua spe animaduersa: 3,97,3 u. s. 
qua re animaduersa p. 151:1;^ t (nostri 

acritcr in eos impetu facto reppuleruut neque 
finom sequendi fecerunt, quoad (Ald.; quod 
AQIil; quo BMa) subsidio confisi eqnites, 
cuni post se (e) legiones riidercnt, pniivipitos 
luislcs cgcrunt: V17,3;) 1 ubi cos ((iallos) 
in sentcntia perstarc uiderunt (nuitrc^ liuniliae) 
. . ., conchunaro et significare do liiga Romauis 
cooperunt. quo timore pertcrriti tialli, ne ab 
equitatu Uomanorum uiae pracoccuparontur, 
cimsilid ilcstilcrunt: VII26, (l.U). 

b) adiliiiilui- pliirii siibNtaiitiiia: cum his 1519 qui (rel) (H. 1. A. b) — B. a> a) aa) 9t) a)) 1520 Haeduos eorumque clientes semel atque iterum 
armis contendisse, magnam calam itatem pulsos 
accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, 
omnem equitatum amisisse. quibus proeliis 
calamitatibusque fractos . . . coactos esse 
Sequanis obsides dare: 131,(6.) 7; haec Afra- 
nius Petreiusque et eorum amici pleniora etiam 
atque uberiora Romam ad suos perscribebant ; 
multa rumor (c) adfingebat (p), ut paene bel- 
lum confectum uideretur. quibus litteris 
nuntiisque Romam perlatis magni domum 
concursus ad Afranium magnaeque gratulationes 
tiebant: 1,53, (1. 2.) 3; ad hoc detrimentum ac- 
cessit, ut . . . aquari prohiberentur. qua ne- 
cessitate et ignominia permotus Libo dis- 
cessit: 3,24,4. 

B. 11011 additnr snbst.; a) relatiuHin per- 
tiiiet ad certa uoniiiia qnae aiiteeedHnt: a) ad 
siibstant.; aa) singula; 9() uoinina propr.; 
a) cinitatuni; aa) sins:nlar. : idoneum quen- 
dam homineni et callidum delegit, Gallum, 
ex iis (c), quos auxilii causa secum habebat. 
huic . . . persuadet ... et . . . edocet. qui 
ubi pro perfuga ad eos uenit, timoreni Roma- 
nnrnm proponit: III18, (1. 2.) 3. 

bb) plui-al.: Ambiani: 1115,2 u. p. 1135 
16) Ambiani; ^ obsides ab ApoIIoniati- 

bus exigere coepit. illi uero daturos se negare. 
. . . quorum cognita uoluntate clam profugit 
ApoUonia Staberius: 3, 12, (2.) 3; t ad 

fiues Aruernorum peruenit. quibus oppressis 
inopin.antibus . . . equitibus imperat, ut: VII 
8, (2.) 3; quem perterriti omnes Aruerni cir- 
cumsistunt atque obsecrant, ut . . . . quorum 
ille precibus permotus castra ex Biturigibus 
mouet in (c) Aruemos uersus: VII8, (4."I5; 
% exercitum .. in Bellouacos ducit. qui cum 
se suaque omnia in oppidum Bratuspantium 
contulissent atque ab eo oppido Caesar cum 
exercitu circiter milia (c) passuum quinque 
abesset, omnes maiores natu . . . coeperunt: 
1113,(1.) 2; ^ Boios petentibus Haeduis 

. . . ut in finibus suis conlocarent concessit. 
quibus illi ngros dederunt quosque posteii in 
parem (c) iuris libertatisque condicionem (c), 
atque ipsi erant, receperunt: 128,5; f 

Brundisini ... Caesaris rehus fauebant. ita- 
que cognita Pompei profectione . . . uulgo ex 
tectis significabant. per quos re cognita Caesar 
scalas parari militesque armari iubet: 1,28,(1.) 
2; t Carnutes: VII 11, 4 «<. p. 1436 

Carnutes; t cognita Gallorum infir- 

mitate quantum iam apud eos hostes uno proelio 
auctoritatis essent consecuti sentiebat; quibus 
ad consilia capienda nihil spatii danduni exi- stimabat: IV 18, 3 ; non facile Gallos Gallis 
negare potuisse , praesertim cum . . . uideretur. 
quibus quoniam pro pietate (c) satis fecerit, 
habere nunc se rationem officii: V 27, (G.) 7; 
Galli . . . in fugam coniecti multis amissis se 
ad agmen receperimt. quibus profligatis rursus 
oppidani perterriti . . . sese . . ei dediderunt: 
VII 13,2; t iter in ea loca facere coepit, 

quibus in locis esse Germanos (o) audiebat. 
a quibus cum paucorum dierum iter abesset, 
legati . . . uenerunt, quorum haec fuit oratio: 
IV7, (l.)2; Germani frequentes omnibus prin- 
cipibus maioribusque natu adhibitis ad eum in 
castra uenerunt, . . . ut . . . impetrarent. quos 
(quod h) sibi Caesar oblatos gauisus (grauius 
a) illos (illico Bergk) retineri iussit : IV 13, 
(4 — )6; prius ad hostium castra peruenit, quam 
quid ageretur Germani sentire possent. qui 
omnibus rebus subito perterriti . . . pertur- 
bantur, copiasne aduersus hostem ducere (c) 
.an . . . fuga salutem petere praestaret. quorum 
timor cum fremitu et concursu significaretur, 
milites nostri . . . in castra inruperunt. quo 
loco (quorum p) qui celeriter arma capere po- 
tuerunt p.aulisper nostris restiterunt: IV 14, (1.) 
2.3.4; 1 Caesar ad Lingonas litteras 

nuntiosque misit, ne eos frumento . . . iuua- 
rent; qui si (si qui Paul; qui [si] Madu.) iuuis- 
sent , se eodem loco quo Heluetios habiturum : 
126,6; t Metropolitae . . . casu ciui- 

tatis Gomphensis (c) cognito . . . portas ape- 
ruerunt. quibus diligentissime conseruatis . . . 
nuUa Thessaliae fuit ciuitas , . . . quin Caesari 
pareret (c): 3, 81,2; T Labieuum . . . in 

Morinos, qui rebellionem fecerant, misit. qui 
(et ^) cum propter siccitates (e) paludum quo 
se reciperent non haberent, . . . in potestatem 
L.abieni perueuerunt (c): IV38, (l.)2; t 

eorum fines Neruii attingebant. quorum de 
natura moribusque Caesar (c) cum quaereret, 
sic reperiebat: II 15. 3; omnes Neruii confer- 
tissimo agmine duce Boduognato, qui sum- 
mam imperii tenebat, ad eum locum conten- 
derunt ; quonim pars *ab aperto latere legiones 
circumuenire, pars summum castrorum locum 
petere coepit: II 23, (4.) 5; prope ad inter- 
necionem gente ac nomine Nemiorum redacto 
maiores natu . . . legatos ad Caesarem mise- 
runt . . . et in commemoranda ciuitatis cala- 
mitate . . . ex hominum milibus LX uix ad 
quingentos, qui arma ferre possent, sese red- 
actos esse dixerunt. quos Caesar . . . diligen- 
tissime conseruauit suisque fiuibus atque oppi- 
dis uti iussit: 1128,(1 — )3; t in eorum 

locum Remi successerant ; quos quod adae- 1521 qui (rel.) (II. 1. 15. ;i( y.) y.7., ^) a) et 6)1 1522 quare apud Caesarem gratia intellegebatur, ii 
(c) , qui . . . poterant . se Remis in clientelam 
dicabant. hos illi . . .: VI 12,7; ^ Cras- 

sus ... oppidum Sotiatium {c} oppugnare 
coepit. quibus fortiter resistentibus uineas tur- 
resque egit. illi . . .: 11121,2: ^ hoc 

proelio . . . nuntiato Suebi, qui ad ripas 
Rheni nenerant. domum reuerti c<^perunt. quos 
Vbii (p), qui proximi Rhenum incolunt, per- 
territos [sensertint] insecuti magnum ex iis (c) 
numerum occiderunt: 154,1; ^ illa pars 

. . . se . . . in fines Sugambrorura recepe- 
rat seque cum iis (c) coniunserat. ad quos 
cum Caesar nuntios misisset . . . , responde- 
mnt: IV 16. (2.) 3; T sibique ut (c) pote- 

statem faceret in Vbios legatos mittendi ; 
quorum si prineipes ac senatus sibi iure iurando 
fidem fecisset, ea condicione . . . se usuros 
ostendebant : IV 11, (2.) 3. 

b) sinsruloruni honiinum: celeriter suo ponte 
Afranius . . . legiones IIII (c) . . . traieclt 
duabusque (c) Fabianis occurrit legionibus. 
cnius aduentu nuntiato L. Plancus, qui legiotu- 
bus praeerat , . . . locum capit superiorem: 1, 
40, (4.) 5; T (erat eo tempore Antonius 

Brundisii; is {add. Forchh.; qui recc: Np.) 
uirtute militum confisus scaphas . . . cratibus 
plutei.sque contexit . . .: 3,24,1;) (3,30,7 u. 
infra Caesar;) M. Antonius, qui . . . tenebat. 
. . . descendens ex loco superiore cemebatur. 
cuius aduentus Pompeianos compressit nostros- 
que firmauit: 3,65,2; 'i (Attium Varum; 

qui: 1,31,2 u. p. im 8) att) Attius ;) ^ 

(una nauis) a Bibulo expugnata est; qui de 
seruis liberisque omnibus ad impuberes suppli- 
cium sumit et ad unum (omnes add. b) inter- 
ficit: 3, 14, (2.) 3; ^ debere se suspicari 

simulata Caesarem amicitia, quod exercitum 
{00} in Gallia habeat, sui opprimendi causa 
habere. qui iiisi decedat atque exercitum dedu- 
cat . . . , sese illum non pro amico , seil pro 
(c) hoste babiturum: 144, (10.) 11; Caesar ab 
decimae Icgionis cohortatione ad dextrum eomu 
profectus . . . cohortatus milites . . . manipulos 
laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent. 
cuius (luiiuR [i) aduentu spe inlata militibus 
. . . paiilum hostium iinpetus tardatus est : II 
25,(1 — )3; cuiu» oratioiieui Cacsar iiiterpellat: 
se nou maleficii causa ex prouincia egrcssuiu, 
sed uti . . . 86 et populum liomanum . . . in 
liberlatein uindicaret. cuius orationc coufirmatus 
l./eiitulus . . . jH'tit: 1,22,(5.16; euocat lul se 
Caesnr Massilia (c) XV priiiios. cum his agit. 
. . . cuinniciiiorat. cuius oratiuiiem legati do- 
mum refcruiit: l,.!:"). (1 — )3; (rcccpto Caesor 

Loxic. C:uuMar. Jl. Orico nuUa interposita mora ApoUoniam pro- 
ficiscitnr. eius {Ofhl: cuius a,- edd.} aduentn 
audito L. Staberius, qui ibi praeerat, aquam 
comportare . . . coepit: 3,12,1;) Ule lAntonius) 
missis ad Caesarem nuntiis unum diem sese 
castris tenuit; altero die ad enm peruenit Cae- 
sar {dd. Kraff.). cuius adnentu cognito Pom- 
peius . . . discedit: 3, 30, (6.) 7; neque miUto 
post Caesar . . . eodem uenit. qni cognito de- 
trimento cum anim.iduertisset Pompeium estra 
munitiones egressum , . . . commutata ratione 
belli . . . castra . . . *muniri iussit : 3, 65, |3,) 
4; T P. Crassus . . . in Sotiatium (c) 

tines exercitum introduxit. cuius aduentu co- 
gnito Sotiates . . . equestre proelium commise- 
rimt: III20, il — 13; ^ Curionem cum 

tribus cohortibus . . . mittit. cuius aduentu 
cognito . . . Thermus . . . profugit: 1,12,(1.) 
2; ^Labienus... Lutetiam profici.sci- 

tur. id est oppidum Parisiorum, quod (c) posi- 
tum est (c) in insula fluminis Sequanae. cuius 
aduentu ab hostibus cognito magnae . . . copiae 
conuenemnt: VII57,(1.)2; ^ D. Laelium 
. . . reliquit; qui . . . prohibebat: 3,40,5 u. 
p. 1505 sq. relinquere; *l id oppidum Len- 
tulus Spinther X cohortibus tenebat; qui Cae- 
saris aduentu cognito profugit ejc oppido cohor- 
tesque secum abducere (c) conatus *a inagna 
parte mUitum deseritur. reUctus in itinere . . . 
incidit in Vibullium Rufum missum a Pompeio 
. . . confirmandorum hominum causa. a quo 
factus VibuUius certior . . . milites ab eo .acci- 
pit, ipsum dimittit: 1,15, (3.) 4; quarta uigilia 
circiter Leutulus Spinther . . . cum uigiliis . . . 
uostris conloquitur: ueUe (se) . . . Caesarcm 
conuenire. facta potestate . . . Caesaris . . in 
se beneficia expouit, quae erant maxima: quotl 
. . . , quod . . . , quod in petitioue coiisulatus 
erat subleuatus. cuius orationem Caesar inter- 
jieUat: 1,22,^1—15; ^ *Libo . . . unum 

instare de indutiis uehemcntissimeque conten- 
dere. quem {O; quae x: quos -4W.) ubi Caesar 
intellexit . . . (nullam) condiciouem pacis ad- 
ferre, . . . scse recepit: 3, 17, (5.) 6; ^ re- 

ducitur ad cum ... N. (c) Magius Cremona, 
praefectiis fabruin Cu. Porapei. quem Caeaar 
ad cum remittit cum mandatis: 1,24, (4.) 5! 
T subiciliir eliam L. Mctellus tribuuus plebis 
ab inimicis Caesaris, qui . . . impediat. ciiius 
cognito consilio Caesar . . . ab urbe proficisci- 
tur: 1,33, (3.) 4; ^ latum ab X tribunis 

plebis .. ., ut sui ratio absciitis haberctur ipso 
coiisiilc Pompeio; qui si iinproba.sscl , cur 
ferri piu*siis csset? si (et si <?/;/; siu A) pro- 
basset, ciir . . . prohibuissel '.' 1,32,3; ^ 

116 ]523 qui (rel.) (II. 1. 1$. a) a) aa) 9t) 6) — 33) a)) 1594 scutoque ad eum relato Scaeuae centurionis 
inuenta sunt in eo foramina CXX (c). quem 
Caesar, ut erat de se meritus et de re publica, 
. . . ab octauis ordinibus ad primipilum se 
traducere pronuntiauit ; eius enim . . .: 3,53, 
(4.) 5; 1[ interim certior factus P. Sulla, 

quem discedens castris praefecerat Caesar, auxi- 
lio cohorti uenit cum legionibus duabus; cuius 
aduentu facile sunt repulsi Pompeiani : 3, 51, 1 ; 
insequentes nostros . . . Sulla reuocauit. at 
plerique existimant, si acrius insequi uoluisset, 
bellum eo die potuisse liniri (c). cuius consilium 
reprebendendum non (o) uidetur: 3, 51, (3.) 4; 
t tVarum; qui: 1, 31, 2 tt. p. 1439 b) oo) 
Attius;) ^ celeriter haec fama ac (e) 

nuntiis (c) ad Vercingetorigem perferuntur 
(c) ; quem perterriti omnes Aruerui circumsistuut 
atque obsecrant, ut : VII 8, 4 ; ^ V i b u 1 1 i u s 

sedato tuniultu, quem repentinus aduentus Cae- 
saris concitauerat, . . . de mandatis Caesaris 
agere instituit. quem ingressum in sermonem 
Pompeius interpellauit et loqui plura prohibuit: 
3,18,3. 

S8) appellatiua; a) relatiunm eodem ge- 
iiere et iiumero, quo subst. : sunt item quae 
.appellantur alces (altes a). harum est con- 
similis capris figura . . . . his sunt arbores pro 
cubilibus: ad eas se adplicant atque ita . . . 
quietem capiunt. quarum ex uestigiis cum est 
.animaduersum a uenatoribus, quo se recipere 
consuerint, . . . subruunt: VI 27, (1 — )4; f 

beneficia: 1,22,3 i^. j3. i-^^r beneficia; t 

equitiitum omuem prima nocte ad castra ho- 
stiuni mittit ad flumen Bagradam ; quibus prae- 
erat Saburra, de quo ante erat auditum : 2, 38, 3 ; 
1 multis (duabus) de causis . . .; quarum: 
IV 16,1 et VI 9, 2 u. p. 1447 causa; ^ 

(hos cippos (cirros Eran.) iippellabimt. ante 
{om. a) hos ([3; Schn.,Eold.; quos rell.) obli- 
quis ([i; obliquos a) ordinibus . . . scrobes . . . 
fodiebantur (o): VII 73, (4.1 5;) 1 moue- 

batur etiam misericordia ciuium, quos inter- 
ficiendos uidebat; quibus saluis atque incolu- 
mibus rem obtinere malebat: 1,72,3; ciues Ro- 
mani . . . ad extremum auxiUum descenderunt 
seruosque . . . liberauerunt et . . . tormenta 
eflecerunt. quorum cognita sententia Octauius 
quinis castris oppidum circumdedit: 3, 9, (3.) 4; 
\ unam esse Haeduorum ciuitatem, quae 
certissimam Galliae uictoriam distineat (c); 
eius auctoritate reliquas (c) contineri; qua tra- 
ducta lociun consistendi Romanis in Gallia non 
forc: VII 37, 3; \ Caesar . . . statuit 

exspeetandam classem. quae ubi conuenit 
ac primum ab bostibus uisa est, uaues . . . constiterunt : 11114,(1.) 2; fnequeclien- 

t e s sine summa uifamia deseri possunt ; 
quibus etiam a propinquis nostris opem ferre 
instituimus : ap. Gell. V 13, 6 ; \ Lucilium 

(c) Hirrum cum sex cohortibus, quas ibi 
in pr.aesidio habuerat, excipit; quibus coactis 
XIII efficit. cum his . . .: 1,15,5; L. Manlius 
praetor Alba (c) cum cohortibus sex profugit, 
Rutilius Lupus praetor Tarracina cum tribus ; 
quae {0,k corr., l; om. af, h pr.) procul equitatum 
Caesaris conspicatae, cui praeerat Vibius (c) 
Curius , relicto praetore signa ad Curium triins- 
feruut .atque ad eum transeunt: 1,24,3; hoc 
tumultu uuntiato Marcellinus * * * cohortes 
subsidio nostris laborantibus submittit ex ca- 
stris; quae {Hekl; submittit; ex castrisque x) 
fugientes conspicatae neque illos . . . confir- 
mare potuerunt neque ipsae (ipsi /;?) hostium 
impetum tulerunt : 3, 64, 1 ; t erat e regione 
oppidi collis . . . ex omni parte circumci.sus; 
quem si tenerent nostri, et aquae magna parte 
et pabulatione libera prohibituri hostes uide- 
bantur: VII36,5; 1 (consilium : V 29, 

7 u. p. 1450 consilium ;) ^ aduentu Cae- 

saris cognito decuriones Auximi ad Attium 
Varum frequentes conueniunt ; docent . . . ; 
proinde habeat rationem . . . periculi sui. quo- 
rum oratione permotus Varus . . . profugit: 1, 
18, (l.)2; t equitesque . . . naues con- 

scendere et se sequi iussit. a quibus cum paulo 
tardius esset administratum : IV23, (l.)2; eodem 
die equitum magniun partem fiumen traiecit. 
qui inopinantes pabulatores . . . adgressi ma- 
gnum (c) numerum iumentorum atque homi- 
num intercipiunt cohortibusque caetratis (c) 
subsidio missis scienter in duas partes sese 
distribuunt, iilii ut . . . sint, alii ut . . . pro- 
pellant, imamque cohortem, quae . . . procur- 
rerat, . . . circumueniunt atque interficiunt in- 
columesque . . . in castra reuertuntur: 1,55,1 
(2. 3) ; tantum ab equitum suorum *auxilio ab- 
erant, quorum numerum habebant magnuni, 
ut eos . . . in medium reciperent agmen ultro- 
que eos tuerentur; quorum nulli ex itinere ex- 
cedere liceb.at, quin . . . exciperetur: 1,79,5; 
sagittarios . . . III milia numero habebat, . . . 
equitum VII milia. ex quibus DC Giillos Deio- 
tarus adduxerat, D Ariobarzanes ex Cappa- 
docia: 3,4,3; a publiciinis . . . pecuniam exe- 
gerat et . . . mutuam praeceperat, equitesque 
toti prouinciae imperauerat. quibus coactis fini- 
timis hostibus Parthis post se relictis . . . le- 
giones equitesque ex Syria deduxerat : 3, 31, (2.) 
3; Scipio . . . equitum (A/).; equitatum s) 
miignam {f; magnamque ahl) partem (leuis 1525 qui (rel.) (U. 1. B. a) y.) aa) ^) o)) 1526 armaturae add. V.) ad explorandum iter Domitii 
. . . praemii>it. qui cum essent progressi primae- 
que turmae insidias intrauissent , . . . inlata 
suspicione ad suos se recipere coeperunt: 3,38, 
(2.) 3; tanta ui in Pompei equites inipetum 
fecerunt, ut eorum nemo consisteret omnesque 
. . . montes altissimos peterent. quibus sub- 
motis omnes sagittarii funditoresque . . . inter- 
fecti sunt: 3,93,5; ^ equitatus hostium 

procul uisus est, qui agmen Vercingetorigis 
antecesserat <-erant [i). quem simul atque oppi- 
dani conspeserunt atque in spem auxilii uene- 
runt, . . . coeperunt: VII 12,(4.) 5; ^ sui 

laboris milites semper euentu belli praemia 
j)etiuerunt ; qui qualis sit futurus ne uos quidem 
iiubitatis: 2,32,10; ^ sine uestro sanguine 

tiuitum exercitum uictorem fame (c) con- 
sumptum uidetis; quem turpiter se ex fuga 
(c) recipientem ne qua ciuitas suis tinibus re- 
cipiat a me prouisum est: VII 20, 12; ^ 

sed Allobroges, Roucilli atque Egi familiares, 
quos perfugisse . . . demonstrauimus, conspicati 
iii itinere exploratores (speculatores f) Do- 
mitii . . . Caesaris profectionem , aduentum 
Pomj^ei docuerunt. a quibus Domitius certior 
factus . . . periculum uitauit : 3, 79, (6.) 7 ; ^ 
fines; qui: 12,5 u. p. 1453 tines; ^ 

(finitimos; a quibus: 1131,5 ib. tinitimi;) 
1 fossas; quarum: VII 72,3 u. p. 1454 fossa; 
\ fratres: 3, til, 1 u. p. 1531 a) bb); ^ 

frumentum; cuius: 3,49,0 u. p. 1517 quibus 
rebus . . . terere; ^ fugitiuis omnibus 

uostris . . . (erat) certa . . uitae condicio, ut 
. . . militum essent numero; si (esset numero 
si SUaf; esse numero; quorum si hl) quis a 
domino preheuderetur, cousensu militum eripie- 
batur: 3,110,4; ^ cum funes, qui . . . 

destinabaut (c), comprehensi . . . erant, . . . 
l)raerunn)ebantur (c). quibus abscisis (praecisis 
[j) antemuae necessario concidebant: III 14,(6.) 
7; ^ multaque in ea ^silua) geuera fera- 

rum nasci constat, quae reliquis in locis uisa 
uon siut; ex quibus quae maxime dilleraut a 
(c) ceteris et memoriae (c) prodeuda uidean- 
lur haec suut: VI 25, 5; 3, 4S, 1 u. p. 1454 
geuus; ^ glail ialoresque, quos ibi Cae- 

sar in ludo habebat, ad forum productos (c) 
Lentulus . . . se nequi iussit; quos postea . . . 
circuui familias (c) . . . custodiae causa distri- 
buit: 1,14, (4.) 5; \ hominem. . . . qui: 

111 18,3 u. p. 15IU aa); 1 impedilis ho- 

stibus . . . eruplioneui lieri iubel. factuui ost 
. . ., ut . . . statiui torga uerloreul. quos im- 
pcditos {otn. [i) iulcgris uiribus uiililes uostri 
consecuti magnum uumerum eorum occidcruut: 11119,(2 — )4; hostes terga nertenint (c). quo- 
rum magno numero interfecto Crassus . . . op- 
pidum ^otiatium (c) opjjugnare coepit: III 21, 
(l.)2; hostes . . . fuga salutem petere 'conten- 
derunt. quos equitatus apertissimis campis con- 
sectatus . . . uis quarta parte rehcta multa 
nocte se in castra recepit (c) : III 26, (5.) 6 ; IV 
14,4 M. p. 1510 locus; militimi impetum hostes 
ferre non potuerunt ac terga uerterunt. quos 
tanto spatio secuti , quantum (c) cursu et 
uiribus efficere potuenint, complures ex iis (c) 
occiderunt : IV 35, (2. i 3 ; centuriones . . . nutu 
uocibusque hostes, si introire uellent, uocare 
coeperunt; quorum progredi ausus est nemo: 
V 43, 6 ; pila in hostes immittunt. illi . . . primo 
concursu in fugam coniecti proximas siluas 
petierunt {c^. quos Labienus equitatu consec- 
tatus magno numero interfecto . . . paucis post 
diebus ciuitatem recepit (c): VI 8, (6.) 7; Ger- 
mani . . . in hostes (hostem [i) imi)etum fece- 
runt eosque propulerunt; quibus in fugam con- 
iectis sagittarii circumuenti interfectique sunt: 
VII 80, (6.) 7; (2,38,3 u. castra;) "[ om- 

nium temporum iniurias inimicorum in se 
commemorat; a quibus deductum ac depraua- 
tum Pompeium queritur: 1,7,1; ^ Hel- 

uetii . . . legatos . . . ad eum miserunt. qui 
cum eum in itinere couuenissent seque ad pedes 
proiecissent suppliciterque locuti flentes pacem 
petissent atque eos . . . esspectare iussisset, 
paruerunt: 127, (1.) 2; legatos ad Caesarem de 
pace miserunt; qui ad hunc modmu locuti . . . 
se suaque omnia eorum potestati pcrmittere 
dixerunt. . . . (quibus add. R-p) ad haec Cae- 
sarrespondit: 1131,2; (—)32,1;IV7, 2 u.p. 1436 
legati ; ad eum legati reuertuntur ; qui in itinere 
congressi magnopere ne longius progrederetur 
(c) orabant: IV 11,1; a compluribus ciuitati- 
bus ad eum legati ueniuut; quibus pacem atque 
auiicitiani petentibus liberaliter respondet (c) 
obsidesque ad se adduci iubet: IV 18, 3; legati 
ueniunt, qui polliceantur (c) . . . imperio po- 
puli Uomani obtemperare. quibus auditis libera- 
liter poUicitus hortatusque, ut in ea sententia 
permancrent, eos domum remittit; IV 21, (5.) 
6; t neque esse quicquam negotii, cum 

prima legio in castra uenisset . . ., hiuic sub 
sarcinis adoriri; qua pulsa imi>«limeutisque di- 
reptis futurum , ut reliquae contra consistere 
uon audercnt: II 17,(2.) 3; coactus est . . . 
legiones . . in plures ciuitates distribuere. ex 
quibus (hiaV'Y(x/.> unnni iii Morinos ducondam 
C. Kabio logiito dedit , altonim iii .Noruios Q. 
Ciceroui , tcrtiam in Esuuios L. Koscio, quar- 
tiim iii Rcmis . . . hiemare iussil, tres in f 

96* 1527 qui (rel.) (11. 1. B. :i) a) aa) ») a)) 1528 Belgis (c) conlocauit: V24,2(3); signa legio- 
num . . . conspiciuntur, quas C. Fabius . . . 
subsidio nostris miserat suspicatus fore . . ., 
ul ... uterentur. quarum aduentu proeliiun 
dirittiitur ac suas uterque legiones reducit in 
castra: 1,40,7; 3,88,1 u. p. U5S legio; t 

late . . is locus restagnat; quem si qui uitare 
uoluerit (c), sex milium circuitu iu oppidum 
peruenit (e): 2, 24, 4; ^ mandata; quo- 

rum: 1,10,2 u. p. 1439 mandata; 'i ma.- 

teria; quae: VII 23, 5 ibiil. materia; 1 

ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima 
parte militum; reliqui se iu castra recipiunt, 
unde erant egressi. ex quibus L. (c) Petro- 
sidius aquiUfer . . . aquilam intra uallum pro- 
iecit, ipse . . . occiditur : V 37, (^4.15; indignan- 
tes milites . . . edocet, quanto detrimento . . . 
necesse sit constare uictoriam. quos cum sic 
animo paratos (o) uideat ([i; uideret a) , ut 
nullum . . . periculum recusent, ... se . . . 
debere: VII 19, (4.) 5; totis uero castris milites 
circulari et dolere hostem ex manibus dimitti. 
. . . paratos esse sese . . , ea transire flumen, 
qua traductus esset equitatus. quorum studio 
et uocibus excitatus Caesar . . . experieudum 
iudicat: 1, 64, ^3.) 4; ac tantum fuit in militibus 
studii , ut . . . eos . . . ante horam diei VIIII. 
consequerentur. quos ubi Afranius procul uisos 
. . . conspexit , . . . constitit : 1, (64, 8 ;) 65, 1 ; 
eius milites, quod . . . uacabant, alii liguaudi 
pabulaudique causa longius progrediebantur, 
alii . . . uallum reliuquebaut. quibus ad sequen- 
dum impeditis, quod fore prouiderat Caesar (o), 
. . . exercitum educit : 3, 76, (2.) 3 ; Caesar . . . 
milites cobortatus est, ut . . . castra . . oppu- 
guarent. qui, etsi magno aestu, . . . tanien ad 
omuem laborem animo parati imperio parue- 
runt: 3,95,1; t haec erant milia (numero 
milia Iil) XLV, euocatorum circiter duo , quae 
ex beneficiariis . . . conuenerant (c) ; quae tota 
acie dispertierat (ego; disperserat x; edd.): 3, 
88,4; \ nationibus; ex quibus : IV 10, 

5 u. p. 1461 natio; T| nam cum omnis 

iuuentus, omnes etiam grauioris aetatis, in qui- 
bus aliquid cousilii aut dignitatis fuit, eo con- 
ueuerant, tum nauium quod ubique fuerat 
iu (o) unum locum coegenmt; quibus amissis 
reliqui neque quo se recipereut neque quem ad 
modum oppida defenderent habebant: III 16, 
(2.) 3 ; naues XVIII, de quibus supra demon- 
stratum est, quae equites sustuleraut, . . . sol- 
uerunt. quae cum adprojtiuquarent Britanniae 
et ex castris uidereutur, tanta tempestas subito 
coorta est, ut nulla earuni cursum teuere pos- 
set, sed aliae .... refen-entur, aliae . . . deice- rentur ; quae tamen ancoris iactis cum fluctibus 
complerentur, necessario . . . prouectae con- 
tinentem petierunt (c) : IV 28, (1.) 2. 3; ac sic 
accidit, uti ex tanto nauium numero . . . 
(nuUa) omnino nauis , quae mUites portaret 
desideraretur , at ex iis, quae . . . ad eum re- 
mitterentur [et] prioris commeatus expositis 
militibus et quas postea Labienus faciendas 
curauerat numero LX, . . . fere omnes reice- 
rentur (c). quas cum aliquamdiu Caesar frustra 
exspectasset, . . . angustius milites conlocauit: 
V 23, (3— )5 ; naues longas Arelate numero XII 
facere instituit. quibus effectis armatisque die- 
bus XXX . . . adductisque Massiliam his D. 
Brutum praeficit: 1,36, (4.) 5; faucibusque por- 
tus naueui onerariam submersam obiecit et 
huic alteram coniunxit; super quas (qua P. 
Manut.; quam Kraff.) turrim (c) effectam ad 
ipsum introitum portus opposuit: 3,39,2; naues 
longas occupare hostes conabantur; quarum 
eraut L auxiho missae ad Pompeium proelio- 
que in Thessalia lacto domum redierant . . . ; 
praeter has XXII, quae . . . Alexandriae esse 
consuerant, coustratae omnes; quas si occu- 
pauissent, classe Caesari (c) erepta portum ac 
mare totum in sua potestate haberent, com- 
meatu auxUiisque Caesarem prohiberent: 3,111, 
(2.) 3.4; t uos me imperatoris nomine 

appellauistis. cuius si uos paenitet, uestrum 
uobis beneficium remitto: 2,32,14; t tanto 
crebriores litterae nuntiique ad Caesarem 
mittebautur; quorum pars deprehensa in con- 
spectu nostroruui militum cum cruciatu neca- 
batur: V45, 1; 1 magnum iis (c) nume- 

rum obsidum imperat. quibus adductis eos 
in fidem recepit (c,- quibus . . . recepit oiti. 
hl): IV 22,(2.) 3; obsides . . imperauit; quo- 
rum ilU partem (o) statim dederunt, partem 
. . . paucis (c) diebus sese (c) daturos (c) 
dixerunt: IV27, (,5.)6; \ sua omnia in 

unum oppidum egregie natura munitum con- 
tulerunt. quod cum ex omnibus in circuitu 
partibus altissimas rupes deiectusque (c) ha- 
beret, una ex parte leniter adcliuis aditus (c) 
. . . reliuquebatur: 1129,(2.) 3; f partes; 

quarum: 11,1 u. p. 1464 pars; t plebes 

. . .; quae: VI 13, 1 u. 1465 plebes; t eo 

grauius (se) ferre, quo min«s merito populi 
Romani accidissent; qui si aUcuius iniuriae 
sibi conscius fuisset, non fuisse difttcile cauere : 
114, (1.) 2; t eodem equitatus (o) totius 

Galliae conuenit . . . principesque ex omui- 
bus ciuitatibus ; ex quibus perpaucos (paucos 
AQ), quorum in se fidem perspexerat, reliu- 
quere iu Gallia, reliquos ob.sidum loco secum 1529 qui (rel.) ill. 1. B. a) a) xa) i8) - fifi) VI) a)) 1530 I ducere decreuerat: V5, (3.)4; t unum 

hoc proelium superest; quo confecto et ille 
suam dignitatem et uos nostram libertatem 
recuperabiraus : 3,91,2; \ (puteos; qui 

tamen: 3,49,5 u. p. 1.500 fontes;) ^ qua- 

driremes V ad eas misit. quae cum nauibus 
nostris arfpropinquassent, nostri ueterani . . . 
refugiebaut: 3,24,2; t ■'egem hortatus 

est, ut . . . legatos ad Achillam mitteret et 
. . . osteuderet. a quo missi Uioscorides et 
(Serapion, qui ambo . . . iiabuerant, ad Achil- 
lam peruenerunt. quos ille . . .: 3, 109, (3.) 4; 
f immani (o) magnitudine simulacra habent 
(c), quorum contexta uiminibus membra uiuis 
hominibus complent; quibus succensis circum- 
uenti flainma exanimantur homines: V^IIG, 4; 
TI quorvim uiediara (c) orationem (e) inter- 
runipunt subito undiijue tela immissa; quae 
ille obtectus arniis militum uitauit: 3,19,6; 
1 tigna l)ina . . . inter se iungebat. . . . his 
item contraria duo . . . statuebat. haec utra- 
que . . . binis utrimque fibulis ab extrema 
parte dLstinebantur (dcstinabautur E; Fry., 
Dh.) ; ([uibus disclusis atque iu contrariam par- 
tem reuinctis tanta erat operis firmitudo: IV 
17, (3— )7; T in hoc fere medio spatio 

tumulus erat paulo editior; quem si occu- 
pauisset Caesar et commuuisset (c), ab opjiido 
et ponte et commeatu omni, quem in oppidum 
coutulerant (c) , se iuterclusurum aduersarios 
confidebat: 1,43, (1.) 2; t nostri . . . duas 

iiacti turmas exceperunt; quarum perpauci 
luga se ad suos receperuut (quarum . . . rec. 
add. Ficndcnbcrtj ; Db.; om, x; iVp. ; quarum 
perp. f. salutem sibi reppereruut add. Kraffcrt; 
Dt.): 3,38,4;) t magno sibi esse praesidio 

|)osHe, si ibi (c) pro castello ac receptaculo 
lurrim ex hitere sub muro lieciHsent. quam 
primo . . . humilem paruauKiue feceruut: 2,8, 
1; T uenti; (|uibus: 3,25,1 u. p. 1160 

ucnti. 

b) reliitiuuiii discrepat a substaiitiui geiiere 
fi niiiiiero (coiistnictlo •/.ata avvtaiv): Hae- 
dui . . copias ('(juitatus peditatusquc sul)- 
sidio Biturigibus niiUuiit. (jui cum ad rtumcn 
Ligerim ueni.ssciit, . . . paucos dies il)i niorati 
iicque llumcn transirc aiisi (lomuiu rcuertnntur 
legati«(iue nostris renuntiant se Biturigum per- 
lidiam uerito» reuertisac: VII 5, (3.) 4 ^5); 1 

Cacsar equitatum . . onincm . . ., qucni cx 
omni prouincia . . . coactum habcbat, prac- 
iniltit, (jui uideaiit, quas in iiartcs hustcs itcr 
faciarit. qui cuiiidiiis noui.ssiiiium agincii iii- 
Mccuti aliciio loco ciiin c((iiitatu lleluctioriim 
liiiicliiiiu (■iiiiiiiiiltiiiit : 115, (I.j2; 1| T. Labienus . . . decimam legionem subsidio 
nostris misit. qui cum ex equitum et calonum 
fuga quo in loco res esset . . . cognouissent, 
nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt : II 26, 
(4.)5; t at reliqua multitudo puerorum 

mulierumque . . . passim fugere eoepit; ad 
quos consectandos Caesar equitatum misit: IV 
14,5. 

c) attruct.: taleae . . .; quos stimulos 
nominabant: VII 73, 9 u. p. 1487 [i|i) extr. 

fi[i) [ilura (aiitccediiiit sub^t.): si) biiia; 
0) iiomiua propr. ; aa) ciuitatum: (Aruer- 
uos et Eutenos; quibus: 145,2 u. p. 1170 
00);) ex Cimbris Teutonisque . .; qui: II 
29,4 ib.; quod omni Gallia pacata Morini 
Menapiique supererant, qui in armis essent, 
. . . eo exercitum adduxit (c) ; qui longe 
alia ratioue ac reliqui tjalli bellum gerere (c) 
coeperunt (iuslituerunt (i) : III2.S,1; Vsipetes 
et Tencteri . . .; qui: IV 4, 1 u. p. 1470 
oo) ; de re frumeutaria Boios atque Hae- 
duos adhortari non destitit(c); quorum alteri, 
quod uullo studio agebant, non multum ad- 
iiiuabant, alteri uon raagnis facultatibus . . . 
celeriter quod habuerunt consumpseruut : Vli 
17, )i. 

1)6) siii!i;:iiloriim hominum: commodissimum 
uisum est C. Valerium Frocillum . . . ad 
eum mittere et M. Metium, qui . . . utc- 
batur. his mandauit, ut quae diceret Ariouistus 
coguosccrent et ad se referrenl. quos ciim apud 
(c) se (e) in castris Ariouistus conspexisset, 
. . . conclamauit: 147,(4— )6; iu ea ciuitate 
duo de priucipatu inter se conteudebant, lu- 
dutiomarus et Ciugetorix; e quibus ulter 
. . . ad eum uenit. . . . at Indutiomarus : V 
3, (2.) 3 ; initium . . . defectionis ortum est ab 
Ambiorige et Catuuolco; qui cuiu . . . 
Habino Cotlaeque praesto fuisseut frumeutuin- 
que . . . comportauisseut , Indutiomari Treueri 
nuntiis impulsi suos concilaucrunt subitoqiic 
. . . uencruut: V26, (l.)2; mittitur ad eos cou- 
loquendi (c) eausa C. Arpiueius (c) . . . et 
t^. lunius ex Hispauia quidam, qui iam aiUc 
. . . ad Ambiorigom ucnlitaic consucrat \-cuc- 
raiiL [j); ajuid quos Ambiorix ad (c) hunc 
mudum locutus est: V27, 1; id upus intcr se 
I'etreius atquc Afranius parliuntur ijisi- 
quc . . . longius progrcdiuutur. quorum dis- 
cessu libcram uacti milites conloijuiorum fiicul- 
liitciu iiiilgo iiroccilunt: 1, (73, 3;) 74, 1 ; qua ex 
fic(jucntia T. Labiciius jirodit . . . atquc alter- 
cari (^uiii Vatinio iiicijiit. (inuruiu mcdiam (c) 
oniliuiiciu ((•) iiiterruiiiiiuiil subitu undiquo 
lcla ininiis.sa; ijiiac illc , . . uilaiiit : 3,19,(3 — ) 1531 qiii (rcl) (II. \. 15. :i) a» fiftl) 9() fi) aa)) 1532 6 ; erant apud Caesarem in (c) equitum numero 
Allobroges II fratres, Eoucillus et Egus. 
. . . Iiis . . . . hi . . . . ad Pompeium trans- 
ierunt cum iis (e), quos sui consilii participes 
liabel)ant. quos Pompeius . . . omnia suu prae- 
sidia circumduxit atque ostentauit : 3, (59, 1 — ) 
61,1; a quo missi Dioscorides et Sera- 
pion, qui ambo legati Romae fuerant . . ., 
ad Achill.im peruenerunt. quos ille, cum in 
couspectum eius uenissent, . . . corripi atque 
interfici iussit; quorum alter accepto uulnere 
. . . per suos pro occiso sublatus, alter inter- 
fectus est. quo facto . . . : 3, 109, (4.) 5. 

b) uom. propr. et appelhit.: qui erant . . . 
frumentandi causa progressi, hos leuis arma- 
turae Lusitani peritique earum regionum 
caetrati citerioris Hispaniae cousectabantur ; 
quibus erat procliue tranare flumen , quod : 1, 
48,7. 

c) appellatiua; ao) eiusdem ^'oneris ct iiu- 
nicri: omnibus principibus maioribusque 
natu . . . ; quos : IV 13, 6 ti. p. 1520 Ger- 
m.ini; omnes amici consulum, necessarii 
Pompei atque eorum (ii Hotom.), qui ueteres 
inimicitias cum Caesare gerebant, in senatum 
coguntur; quorum uocibus et concursu terren- 
tur infirmiores, dubii confirmantur, plerisque 
uero libere decernendi potestas eripitur: 1,3,(4.) 
5; tribunorum militum centurionum- 
que . . .; quos: 1,77,2 u. (i) aa) S) non nulli; 
huic suos Caesar equites opposuit expedi- 
tosque antesignanos admiscuit CCCC; qui 
tantum profecerunt, ut equestri proelio com- 
misso pellerent omnes compluresque interfice- 
rent ipsique incolumes se . . . reciperent: 3, 
75,5; eodem tempore equites ab sinistro 
Pompei cornu . . . uniuersi procuciirrerunt (c) 
omnisque multitudo sagittariorum se pro- 
fudit. quorum impetum noster equitatus non 
tulit: 3,93,3. 

tiD) diuersi geueris, eiusdem numeri; 
aaa) mase. et fem.: puerorum mulierum- 
que . . .; quos : IV 14, 5 u. p. 1530 6) mul- 
titudo; ad eos Curio equitatum et duas Mar- 
rucinorum cohortes mittit; quorum primum 
impetum equites hostium non tulerunt: 2,34, 
3; (equitatum magnamque partem: 3, 
38,3 u. p. 1524 sq. equites;) equites . . . 
omnisque multitudo: 3,93,3 u. aa) cxtr. 

bliD) niasc. et iieutr.: inde auxilia duces- 
qne arcessuntur. quorum .iduentu magna cum 
auctoritate et magna cum hominum multitu- 
diue bellum gerere conantur: III 23, (3.) 4; his 
rebus constitutis equites auxiliaque toti 
(c) Lusitaniae . . . imperantur. quibus coactis celeriter Petreius . . . ad Afranium peruenit, 
constituuntque: 1,38, (3.) 4. 

ccc) fem. ct ueutr. : res . . . huc erat . . de- 
ducta, ut . . . impedimeuta totius exercitus 
cohortesque in castris relictas (relicta bel) 
seruare non possent; quibus interclusis exercitu 
Caesaris auxilium ferri nulla ratione poterat: 
1,70,2. 

SJ) terna: eo Q. (c) Calenum niisit eique 
(c) Sabinum et Cassium cum cohortibus 
* * * adiungit. quorum cognito adueutu Ruti- 
lius Lupus, qui Achaiam . . . obtinebat, Isth- 
mum praemunire instituit: 3,55, (1.) 2; — idem 
hoc L. Lentulo, qui superiore anno consul 
fuerat, et P. Lentulo consulari ac non 
nullis aliis acciderat Rhodi; qui cum (rhodi 
quicumque a) ex fuga Pompeium sequerentur 
atque in insulam uenissent, oppido ac portu 
recepti uon erant, missisque ad eos nuntiis . . . 
naues *soIuerant : 3, 102, 7 ; — hic (timor) pri- 
mum ortus est a tribuuis militum, prae- 
fectis reliquisque, qui . . . non magnum 
(c) in re militari usum habebant ; quorum alius 
alia causa inlata, quam sibi ad proficisceudum 
necessariam esse diceret, petebat, ut: 139,(2.) 
3; — eo triduo legio VIII. ad eum uenit cohor- 
tesqu e ex nouis Galliae dilectibus XXII equi- 
tesque ab rege Norico circiter CCC. quorum 
aduentu altera castra . . . ponit: 1, 18, 5; — Nu- 
midas et Cretas sagittarios et fundi- 
tores Baleares(que add. S-p) subsidio op- 
pidanis mittit. quorum aduentu et Remis cum 
spe defensiouis studium propuguandi accessit 
et hostibus . . . spes potiuudi oppidi discessit: 
II 7, (1.) 2; — omnis iuuentus, omnes 
etiam grauioris aetatis, . . . nauium 
quod ubique fuerat . . .; quibus amissis: 
III 16, (2.) 3 u. p. 1527 naues. 

(6) plura: 117,2 u. S) cxtr.^ 

[i) ad adlectiua, uuuieral., pronom., in (jui- 
bus iuest uis substautiuorum; aa) relatiuuui 
eodeiii genere et uuuiero; 31) siugulari uu- 
mero: at, credo, [si] Caesarem probatis, in 
(iV; iam x) me offenditis. qui de meis in uos 
meritis praedicaturus (c) non sum, quae suut 
adhuc . . . uestra exspectatione leuiora; sed 
tamen : 2, 32, 10 ; 1 Pulio (c) pilum iu 

hostes immittit (c) atque unum ex midtitu- 
dine procurrentem traicit; quo percusso et esa- 
nimato (exanimatoque fi) hunc scutis protegunt 
hostes (c): V44,6. 

SB) plur. : complures erant in (c) castris (c) 
ex legionibus aegri relicti; ex quibus qui hoc 
spatio dierum couualuerant, circitcr trecenti, 
sub uexillo mia mittuntur : VI 36, (2.) 3 ; f 1533 qui {rel.} (II. 1. 15. a) fi) aa) - b) (i) aa)) 1534 duo . . .; e quibus: V3,3 ?<. p. 15:S0 Dli); 
If (mei consilii cst) facere quod no.stri maiores 
nequaquam pari bello Ciml)rorum Teutouum- 
que fecerunt; qui in oppida compulsi ac simili 
inopia subacti eorum corporibus, qui aetate 
ad bellum inutiles (o) uidebantur, uitam tole- 
rauerunt neque se hostibus (o) tradideruut: 
VII 77, 12; 1 plerique, cum . . . premun- 

tur, sese (o) in seruitutem dicant nobilibus; 
quibus {add. Dt.; Db., Hold.) in hos eadem 
orania sunt iura quae dominis in seruos: VI 
13, (2.] 3; t non nulli iudicium ueriti 

profugerunt. quibus cum aqua atque igni inter- 
dixisset, duas legiones . . . in hibernis conlo- 
cauit: VI 44, 3; ex numero tribunorum militum 
centurionumque non nulli sua uoluntate apud 
eum remanserunt. quos ille postea magno in 
honore habuit: 1,77,2; t riuus difficilibus 

ripia subiectus castris Scipionis progressus no- 
strorum impediebat. quorum studium .ilacri- 
tatemque pugnandi cum cognouisset Scipio, . . . 
temere progressua turpem habuit exitum: 3, 
37, (3.) 4; f ex omni (c) numero . . . uix 

DCCC (octoginta Qrosim) ... incolumes ad 
Vercingetorigem peruenerunt. quos ille multa 
iam nocte silentio (c) ex (c) fuga (o) excepit: 
VII 28, (5.) 6; 1 praecipites Pompeianos 

egerunt (c) et terga uertere coegerunt; quibua 
ad recipiendum crates . . . et institutae fossae ma- 
gno impedimento fuerunt: 3, 4G, 5; Tf quibus 
amissis reliqui neque quo se reciperent neque 
queiu ad modum oppida defenderent habebant. 
itaque se (c) su.ique (c) omnia C.aesari dedide- 
runt. in quos eo grauiua Cacsar uindicandum 
statuit, quo diligcntius . . . con.scruaretur: IIl 
1(),(3.)4; rcli(iui . . .; ex (juibus: V37,5 n. 
p. 1527 niilites. 

^^) reliitiuum iiuniero uiiii coii^niit euiii 
iiomiiic, quod aiitecedit: dimissis per agros 
nuntiia sibi quemque consulere iussit. quorum 
pars in Arduennam siluam, pars in continentes 
]iahi(Ios profiigit: VI 31, 2. 

ii) relaliiiiiiii pcrtiiiet ad totuin oniiiitiatuin 
siiperiiis; a) iiiasc. (|iliir. ); aa) qui: lii 
sapiciit; si grauius quid acciderit, abs te ra- 
tionem reposcent; qui, si per te licoat, peren- 
dino die cum proximis hibcrnis coniuncti com- 
muncm cuiii reli^iuis bclli casuni sustineant, 
uon . . . iiilcicjint: V 30, (2.) 3; consilium capit 
oiiiiiem . . . ccpiitatiim iioctu dimittcro. discc- 
dcntibiis niaiidiil . . . obtostatiirque (c), ut . . . 
ratioiicm habeant iicu so . . . hostibus (o) in 
criiciatum dedant. qiiod (qui (i) si indiligen- 
tiorca fuoriiit, nillia hominum dolecta LXXX 
■ . . intciiliira dcmoiislrat: Vli 71,(1 — )3; Cae- sar ad suos seuerius scripsit .... illi . . . 
iiaues soluunt atque . . . Apolloniam [dyr- 
rachiumj pr.aeteruehuntur. qui cum essent ex 
continenti uisi , Coponius (e) , qui . . . pr.ae- 
erat, naues ex portu educit: 3, (25, 4— )2(;, 2. 

(ip) quos: 1128,3 u. p. 1520 Neruii; III 
19,4 u. p. 1525 extr. hostes; 1, 65,1 u. p. 1527 
milites. 

yy) (luoruiii : interim ii (c), qui <ad alter.am 
partem oppidi . . . conuenerant, primo exaudito 
clamore . . . eo contenderunt. eorum ut quisque 
primus uencrat, . . . numerum augebat. quo- 
rum cum magna multitudo conuenisset, matres 
familiae . . . coeperunt : VII48, (1— )3; cum his 
mihi res *est, qui eruptionem probant; quorum 
in consilio oniuium uestrum consensu pristinae 
residere (o) uirtutis memoria uidetur: VII 77, 
4 ; debebunt Pompeium hortari , ut malit mihi 
esse amicus quam iis, qui et iUi et mihi semper 
fuerunt inimicissimi; quorum artificiis effectum 
est, ut res publica in hunc statum perueniret: 
ap. Cie. ad Att. IX 7 C, 2. 

^(J) apiid (in) quos: at ii (c) , qui Alesiae 
obsidebantur, . . . concilio coacto de exitu suarum 
fortunarum (o) consultabant. ac (apud quos 
(i; Sehn.) uariis dictis (o) sententiis, quarum 
(quorum fi) pars . . . censebat, non pr.aotcr- 
ennda oratio Critoguati uidetur (o) : VII 77, 
(l.)2; quos ex aere alieno laborare .arbitra- 
batur sollicitabat. apud quos cum proficere 
nihil posset, . . . coepit: 3,22,2; t •" 

quos: 11116,4 u. p. 153S !8) reliqui. 

(i) iieutr.; aa) siug^ular.; 91) subi.: quoil 
neque in uulgum discipliuam encrri noliiit 
iieque oos, qui discunt (c), litteris conlisos 
minus mcmori.ae studere; quod fcrc plcrisquc 
accidit, ut praesidio littcraruni (Iiligcuti:iin 
in perdiscendo ac memoriam rcinittant: VI 11, 
4 ; f eorumque obsides esse apud Ario- 

uistum ac Scquanos intellegebat ; quod in tanto 
iiiiperio iiojiuli llomani turpissimum sibi ct loi 
publicac esse {om. «') arbitrabatur: 133,2; 
(Pompeius) castra mouit brcuiore itinere se 
occurrerc ci posse sperans. quod forc suspica- 
tua Cacsar militesque (que dd. Paid) adlior- 
tatus . . . mane Dyrrachium uenit: 3, 41, (4.) 5. 
Sil) obi.: quibua rebus noatri pDrtorriti atiiuo 
liuiua omnino generis pugnao (o) impcriti iion 
cadem aliuTitato ac studio, (pio in pcdcstribiis 
uti procliis coiisiioiaut, utobantur. (luod iibi 
Caosar auimaduortit (animum adu. Ililc), 
iiaucs longiis . . . constitui . . . iussit: IV 26, 
1 ; iiostri . . . pcrturbnbantur (c). hostea uero . . . 
im])0(litos adoriobnntur, . . . alii . . . in iiiiiiiorsos 
toln coiciclmiit. (inoil cum aiiiuindiicrtisset (.'nc- 1535 qui (rcl.) (II. 1. I?. !)) [i) xx) !8) — ■?) b)) 1536 sar , scapbas . . . militibus compleri iussit: IV 
20, (1— )4; Pompeiani hoc . . . audacius nostros 
premere et iustare coeperunt cratesque . . . pro- 
pulerunt, ut fossas transceudei-ent. quod cum 
animaduertisset Caesar, ueritus, ne ... . maius 
. . detrimentum caperetur, . . . iussit: 3,46, 
(3.) 4; equitesque Pompei boc acrius instare et 
. . . aciem . . nostram a latere aperto circum- 
ire coeperunt. quod ubi Caesar animum ad- 
uertit (auimadu. Ob; Np., Dt.) , quartae .aciei 
. . . dedit signum: 3, 93, (3.) 4; 1i quibus 

angustiis ipse Caesar . . . prematur docet neque 
longius abesse, quin proxima nocte Sabinus 
clam ex castris exercitum educat et ad Cae- 
sarem . . . proficiscatur. quod ubi auditum 
est , conclamant omnes . . . ad castra iri opor- 
tere: III18, (3— )5; T aquae maguitudiue 

pons est interruptus et reliqua multitudo equi- 
tum iuterclusa. quo cognito a Petreio et 
Afranio ex aggere atque cratibus . . . celeriter 
suo ponte Afranius . . . Fabiauis occurrit legioni- 
bus: 1,40, (3.) 4; fit ab his certior Caesar duces 
aduersariorum silentio copias castris educere. 
quo cognito signum dari iubet: 1, 66, (1.) 2; 
Calenus . . . paulum . . . progressus litteras a 
Caesare accipit, quibus est certior factus por- 
tus (c) litoraque omnia classibus aduersariorum 
teneri. quo cognito se in portum recipit : 3, 
14, (1.) 2 ; H Caesar . . . coguouit Suebos . . . 
more suo conoilio habito nuntios in omues 
partes dimisisse, uti . . . uuum in locum con- 
uenirent . . .; ibi decertare constituisse. quod 
ubi Caesar comperit, . . . pontem . . resci- 
dit: IV 19, (2 — )4; t bos montes intrare 

(e) cupiebant, ut equitatum eflugerent Caesaris 
pracsidiisque in angustiis conlocatis . . . Hibe- 
rum copias traducerent. quod fuit illis couau- 
dum atque omui ratioue efficieudum: 1, 
65, (4.) 5; 1[ facere, fieri (quo facto, quod 
cum (si) faciat (tJeret), sim.) u. faeio p. 1260 
sq. rr) (23 loe., exceptis his: V33,6; VII 21, 
1 ; 77, 12 ; ap. Cic. ad Att. IX 14, 1 ;) \ 

quod . . . ferebant: V 6, 2 u. p. 1509 
dictum; 1i quid uiro bouo . . . magis con- 

ueuit quam abesse a ciuilibus controuersiis ? 
quod nou nulli cum probaroit (comprob. 
ik»), periculi causa sequi uon potuerunt: ap. 
Cic. ad Att. X 8 iJ, 2 ; T[ neque ad ripam 

dispositae cohortes aduersariorum perfici (pon- 
tes) jjaliebantur ; quod illis prohibere erat 
facile: 1,50, (1.) 2; t boniiuum milia sex 

. . . prima nocte e castris Heluetioruni egressi 
ad Kbenum finesque Germanorum contende- 
runt. quod ubi Caesar resciit, . . . imperauit: 
I (,27, 4 ;) 28, 1 ; 1 simul ab Cn. Pompeio proconsule petit . . . , quos ex Cisalpina Gallia 
"consul sacramento rogauisset ad signa con- 
uenire et ad se proficisci iuberet. . . . quod 
cum Pompeius et rei publicae et amicitiae tri- 
buisset, . . . docuit: VI 1,(2.) 4; 1 (quod 
ubi hostes uiderunt: 2,16,1 u. infra 2)) 
6) bb).) 

(K) greiiet.: cuius (= cuius rei?) .si uos 
paenitet: 2,32,14 u. p. 152 S nomen.) 

S) ;ibl.; o): scribendum ad te existimaui 
. . ., ne quo progredereris proclinata {r) iam 
re, quo iutegra etiam progrediendum tibi uon 
existimasses. namque et amicitiae grauiorem 
iniuriam feceri.s et tibi miuus commode con- 
sulueris, si non fortunae obsecutus uideberis 
<c) . . ., sed meum aliquod factum condem- 
nauisse; quo mibi grauius abs te nil acci- 
dere potest. quod ne facias . . .: ap. Oic. ad 
Att. X 8 5, 1. 

b) quod cuin, quod iiisiy quod si , quod ubi 
(quod Bergkius priscam ablatiui formam esse 
censet; id improbat 0. Riemann, Syntaxe latine^ 
(ISOO) § 20 p. 41 adn.). 

aa) quod ciim : munitionem *enim, quam (f) 
pertinere (c) a castris ad flumen supra demon- 
sti-auimus, dextri Caesaris cornus (c) cobortes 
ignorantia loci suut secutae, cum . . . castro- 
rum . . eam munitiouem esse arbitrarentur. 
quod cum esset animaduersum coniunctam 
(coniunctaiVs) esse flumini, prorutis (c) muni- 
tionibus defendente nullo transcenderuut: 3, 68, 
12.) 3. 

66) quod nisl: fit protinus hac re audita 
ex castris Gallorum fuga. quod nisi crebris 
subsidiis ac totius diei labore milites essent de- 
fessi, omues hostium copiae deleri potuissent: 
VII 88, 6. 

cc) (juod si: (se) eo grauius ferre, quo minus 
meritd populi Rom.ani accidissent; qui si .ali- 
cuius iuiuriae sibi conscius fuisset, non fuisse 
difttcile cauere; sed eo deceptum, quod neque 
commissum a se iutellegeret , quare timeret 
neque sine causa timendum putaret. quod si 
(qui si li) ueteris contumeliae obliuisci uellet, 
num etiam recentium iniuriarum . . . memo- 
riaui deponere posse (e)? 114,(1 — )3; scse 
tamen et amore fraterno et existimatione uulgi 
commoueri. quod si quid ei a C.aesare grtiuius 
accidisset, cum ipse eum locum amicitiae apud 
eum teneret, neminem existim.aturum non sua 
uolunt.ate factum: 120, (3.) 4; sibi quidem per- 
suaderi . . . eum neque suam nequc pnpuli 
Romani gratiani repudiaturum. quod si furore 
atque ameutia impulsus bellum iutulisset, quid 
tandem uererentur? 140, (3.) 4; itaque se quod 1537 qui (rel.) (J\. 1. B. b) P) aa) <E>) 6) cc) - PP) S3)) 1538 in longiorem diem conlaturus fiiisset (c) re- 
praesentHturum (c) et proxima nocte . . . castra 
moturum , ut quam primuni intellegere posset, 
utrum apud eos pudor atque officium an timor 
plus (p) ualeret. quod si praeterea nemo sequa- 
tur, tamen se cum sola decima legione iturum: 
I 40, (14.J 15; debere se suspicari (Caesarem 
exercitum) . . . sui opprimendi causa habere. 
qui nisi decedat atque exercitum deducat ex 
his regiouibus, sese illum . . . pro (c) hoste 
habiturum. quod si eum interfeeerit , multis 
sese nobilibus principibusque populi Romani 
gratum esse facturum — id se ab ipsis per 
eorum nuntios compertum habere — quorum 
omniura gratiam atque amicitiam eius mort« 
redimere posset. quod si decessisset {B'^; dis- 
cessisset a; edd.) et liberam possessionem Gal- 
liae sibi tradidisset, magno se illum praemio 
remuneraturum et quaecumque bella geri uel- 
let, sine ullo eius labore . . . confecturum : I 
44, (10— )12. 13; neque se iudicare Galliam 
potius esse Ariouisti quam populi Romani. 
bello superatos esse Aruemos et Rutenos ab 
Q. Fabio Maximo , quibus populus Roma- 
nus ignouisset neque in prouinciam redegisset 
neque stipendium imposuis.set. quod si anti- 
quissimum (c) quodque (c) tempuB spectari 
oporteret , populi Romani iustissimum esse (e) 
in (c) Gallia (c) imperium (c); si iudicium 
senatus obseruari oporteret, liberam debere esse 
Galliam , quam . . . suis legibus uti uoluisset: 
145, (l-)3; ciuitatem esse omnem in armis, 
diuisum senatum, diuisum populum, suas 
cuiusque eorum clientelas (u. CC). quod si 
diutius alatur controuersia , fore, uti pars cum 
parte ciuitatis confligat: VII 32, 5; sua in illos 
merita proponit obtestaturque (c), ut suae 
salutis rationem habeant neu se . . . hostibus 
{(i) m crucialum dedant. quod (qui fi) si in- 
diligentiores fuerint , milia hominum delecta 
LXXX (o) una (c) secum iuleritura demon- 
strat: VII 71,3; Romani uero quid . . . uolunt 
nisi . . . quos fama nobiles potentesque bello 
cognouerunt . . . his aeternam iniungere ser- 
uitutem? neque enim umquam (c) alia con- 
dicione bella gcsKeruiit. i]U(id si ea, quae in 
longiiiquis natioiiibus geruiitiir, ignoratis, re- 
Bpicito liuitimam Galliam, quao . . . perpetua 
premitur seruitute : Vli 77, (15.) 16; coucurrc- 
bant legati . . . : ne dubitiirot proelium com- 
mittere; omniiim csse militum paratissimos 
animoH. Afranianos contra multis rebus sui 
timoris signa l- iniHiHsc, (|iiod . . ., (|iio(l . . ., 
quod iiix equitiiin iiiciirHiis HiiMtiiieicnt vxm- 
Intisquo . . . Hignis (uwilcrti iici|iic DnliiicH iic- 
Ttoxio. (lauflar. 11. que signa seruarent. quod si (idem si h) ini- 
quitatem loci timeret, datum iri (c) *iam 
*aequo loco pugnandi facultatem: 1,71, (2— )4; 
castrorum autem mutatio quid habet nisi tur- 
pem fugam et desperationem omnium et aliena- 
tionem exercitus? nam neque pudentes (c) su- 
spicari oportet sibi paruni credi neque impro- 
bos scire sese timeri, quod illis licentiam timor 
augeat noster, his studia deminuat. quod si 
iam , inquit, haec explorata habeamus, quae de 
exercitus alienatione dicuntur, . . . quanto haec 
dissimulari (c) et occultari quam per nos con- 
tirmari pr.aestet? 2, 31, (4.) 5. 

iib) quod ubi : hi consuetudine populi Romani 
loca capere, castra munire, commeatibus nostros 
intercludere instituunt. quod ubi Crassus ani- 
maduertit suas copias propter exiguitatem uon 
facile diduci (c), hostem et uagari et uias ob- 
sidere et castris satis praesidii relinquere, ob 
eam causam minus commode frumentum . . . 
supportari , in dies hostium numerum augeri, 
non cunctandum existimauit, quin pugna decer- 
taret: III 23, (G.) 7; celeriter res administratur; 
diuturni laboris detrimentum (c) sollertia et 
uirtute militum breui reconciliatur (reconcin- 
natur Ald.) ; portae quibus locis uidetur erup- 
tionis causa in muro relinquuntur. quod ubi 
hostes uiderunt ea, quae diu longoque spatio 
refici non posse sperassent, paucorum dierum 
opera et labore ita refecta , ut . . . , ad easdem 
deditionis condicioncs recurrunt: 2, (15, 4;) 16, 
1.3. 

G) c. priic]). : factum etiam nuper (eius ho- 
stis periciilura) in Italia seruili tumultu, quos 
tamen aliquid usus ac disciplina . . . subleua- 
rent. ex quo iudicari posse (posset X) , quan- 
tum haberet in se boni coustantia: I 40, (5.) 6. 

(ifi) phir. ; Sl)subi.: uix agmen uouissinium 
extra munitiones processerat, cum Galli . . . 
flumen transire et iniquo loco committerc proe- 
liuiii non dubitant. quae fore suspicatus La- 
bienus . . . eadem usus simulatione itineris 
placide progrediebatur : VI8, (l.)2. 

!8) obicct.: hi cognitis omnibus rebua . . . 
haec ad Pompeium omnia detulerunt (c). qui- 
biia ille cognitis eruptioiiis(jue iaiii aute 
capto consilio . . . aggerem iiibet conipnrture: 
3, (61, 3;) 62, 1; t (quibns confoctis: 

VII 13,3 «<. p. 757.5 quibus rcbus confcctis;) 
f Caeaar in Galliam reuerteretur, Arimino oxce- 
deret, exercitus dimitteret; quae si fecisset, 
rompciuiii iii lliHpaiiiiis ituruni: 1,10,3; 1 
iiiK) die aiii|iliiiH XX urbes liitiMigiiiii iiiceii- 
diiiitiir. Iiiic iileiu lit (c) iu rcli(|iiis (■iiiitalibiiH: 
iii iiiiiiiiluiH partilms iiiceiulia conspiciiiiitiir. 

5)7 1539 qui (rel.) (11, 1. B. b) P) pfi) SB) quae etsi magno cum dolore omnes ferebant, 
tamen lioc sibi solacii proponebant, quod: VII 
15, il.)2; T consilia clam de bello inire 

incipiunt ciuitatesque reliquas legationibus solli- 
citant. quae tametsi Caesar intellegebat, 
tamen quam mitissime potest legatos appellat: 
VII 43, (3.) 4; t ut non nequiquam tantae 

uirtutis iiomines iudicari deberet ( deberent 
eocld.) ausos (e) esse (c) transire latissimum 
fiumen, ascendere altissimas ripas, subire ini- 
quissimum locum ; quae facilia ex diflicilli- 
mis animi magnitudo (-dine ji) redegerat 
(-rant B^a'): 1127,5; | crebrae etiam 

(c) per Albicos eruptiones iiebant ex oppido 
ignesque aggeri et turribus inferebantur ; quae 
facile nostri milites repellebant magnisque 
ultro inlatis detrimentis eos . . . in oppidum 
reiciebant : 2, 2, 6. 

2. relatiiio additur adiectiuuiii ; A. uouus: 
pars eius turris concidit . . ., cum bostes . . . 
iuermes cum infuUs se porta . . . proripiunt, 
ad legatos atque exercitum supplices manus 
tendunt. qua noua re oblata oninis admini- 
stratio belli consistit: 2, (11,4;) 12, 1 iNp. 2). 

B. omuis u. oniiii»» p. 'J24 sq. e) (IG locis, 
exceptis his: V14, 1; 3,40,3; V39,l.) 

C. uuus: storias autem ex funibus :incorariis 
fecerunt easque . . . religauerunt ; quod (ad 
aM. o) unum genus tegimenti aliis locis erant 
experti nuUo telo neque tormento traici posse: 
2, 9, 4. 

[Falso: prius quam ea pars Menapiorum, 
quae citra Rbenum (qui in suis sedibus 
add. p) erat (erant apr.}, certior fieret: IV 
4,7; quid (qui P) quoque {Q; Alcl; quo- 
quo ABMa; quo h) pacto agi placeat occulte 
inter se constituunt: VII 83, 5; priuatim ac 
publice quibusdam (quibus quaedam Ox) 
ciuitatibus habitis bonoribus Tarracone discedit : 
2,21,5; id quo (p; id quod a; et quo Np.) 
maiore faciant animo, copias se omnes pro 
castris babiturum : VII 66, 6 ; sperabat . . . fore, 
ut duplicato cursu Caesaris milites exanimaren- 
tur {Ald.; existimarentur quod afh ; existima- 
rent quod /) et lassitudine conficerentur : 3. 92, 
2; iura legesque reddiderat atque ipsi {sic ji; 
quae ipsi BM^; quae ipse AQ) Morinos (mo- 
nnisAQ) attribuerat: VII76,1 ; ut omuis iuuen- 
tus . . . omnesque superioris (c) aetatis cum 
liberis atque uxoribus f publicis custodiis quae 
{uel custodiisque) aut muro ad caelum manus 
tenderent aut: 2,5,3; neque in loco manere 
ordinesque seruare neque (seruarent. quae ap) 
procurrere et casum subire tutum uidebatur 
(-bantur a) : 2,41,6.] . C.) 1540 

Qui . . . qui: VII 44,1; qui . . . cuius: 
VI38, 1; quem . . . qui: 116,5; quem . . . 
cuius: IV 21, 7; V54,2; VII20,12; - (qui 
. . . qui omnes:V12, 2;) qui ... quorum: 
132,5; (VI 11, 3;) ap. Cic. ad Ait. IX 7 0,2; 
qui . . . a quibua: VI35,5; qui . . . qui- 
buscum: 11,4; quos . . . qui: IV 4,1; 
quos ... quos[que]: 3, 103,1 ; quos . . . quo- 
rum: 11122,2; quos . . . quibus: 1,72,3; 
quorum . . . qui: 117,1; 1124,4; V24,4; 
quorum . . . quibus: VI16,4; t quam 
. . . quam: VI24,2; — quae . . . ex qui- 
bus: 11117,2; de quibus . . . quae: IV 28, 
1; t quod . . . quod: 3,48,1; quod 

. . ., item quod: 2, 18, 1; — quae . . . quae: 
*1,S7,1; 3,88,4; quae . . . quae quidem: 
2,31,5; 1[T[ quibus . . . qua (quo?) ex 

die: 1,5,4; qui . . . quae regio: V14,l; 
quod . . . quibus regionibus: V 22, 1; 
quae . . . quibus rebus: V26,4; TJf 

quod . . . qua (aduerb.) : 138,5; qui . . . 
quo: V13,l; quo . . . quae: 3,105,4. 

Cuius . . . et quem: IV 21, 7; — (qui . . . 
et qui: 1,33,2;) quos . . et quorum: VI 
21,2; \ quae . . . et quas: V23, 4; 

tt cuius . . . cuiusque: V54,2; quem . . . cuius 
. . . et quem . . . cuiusque: IV 21, 7; — qui 
. . . quique: VI16,2; 3,83,3; (quos . . . 
quos[que]: 3,103,1;) quibus . . . quos- 
que: 128.5; t quae . . . quaeque: 

VII 75,4; quas . . . quasque: 2,21,4; 3.62, 
3; quibus . . . quasque: IV 29,2; t 

(quae . . . quaeque (que oni.p): VI 20,3;) 
quibus . . . quaeque: IV 2, 2. 

Cuius abseutis: 1,9,2; qui ambo: 3,109, 
4; (quibus . . . iisdem: VII 41,2;) quibus 
solis: VI43,6; qui uni: VI5,4; u. prae- 
terea p. 1539 2. A— C. 

Quae fere res: 1,52,1; t quae quidem 

res: 153,6; 11115,4; qua quidem ex re: 
V42,4; quae quidem: 2,31,5; t qui 

tameu: 140,7; quos tamen: 140,5; qui 
tamen fontes {del. Oiacc.): 3, 49, 5; — quae 
tamen (naues): IV 28, 3; quas tamen diffi- 
cultates: 3,15,5; quae res tamen: 3,51, 
5; quae tamen ex parte res: VI 34,3; — 
quod tamen: 1,85,11; quae tamen om- 
n i a ib. 

<iui euni . . . petissent atque eos . . . ex- 
spectare iussisset: 127,2; — quibus populus Kom. 
ignouisset neque in prouinciam redegisset neque 
stipendium imposuisset: 145,2. 

Sescent.as eius geueris, cnius supra deniou- 
strauiuius uaues: V2, 2; naues faciant cuius 
generis eum . . . usus Britanniae docuerat: 1541 qui qua (rel.) 1542 1, 54, 1; cum essent in quibus demonstraui 
angustiis: 3, 15,6. 

({iiiiui (causam) sibi ad proficiscendum neces- 
sariam dii-eret: 1 39, 3; simil. 1, 87, 3; f 3, 
83,2; quae munitissima uideretur: 1,20,3. 

Kelatiuum ad plura pertinet subst. : Iccium 
et Andecuniborium . . ., qui dicerent: 113,2; 
simil. 1, 3, ; tcnturionibus et paucis militibus 
. ., qui . . . conquirerent: VII 12,4; simil. 
144,12; 1117,1; VII 80,3; (1,77,2;) 2,44,1; 
3,84,3; — sarmentis uirgultisque . ., quibus: 
11118,8; — (in occultis ac reconditis templi 
(c), quae: 3, 105, 4(?);) — in eadem inopia, 
egestate, patientia, qua (CG): VI 24,4; ^ 

cohortibus . . . et equitibus . ., qui: V 
9,1; — tunicas aul tegimenta . ., quibus: 3, 
44,7; cf. 2,15,2 (pilae . . . tigna); t 

mauus certa nulla, non oppidum, non 
praesidium (e), quod: VI 34,1; — eadem 
alaoritate ac studio,quo: IV24,4; u. prae- 
terea p. 14 70 pji) — 14 75 P), et 1530 i^'^) - 1532. 

(juem quisque . . . notuin aut municipera 
habebat: 1,74,1; — eam quam prodesse (c) 
aliis uim celeritatemque uiderant: VI 40, 
6 ; quos . . . tribunos . . . et . . . centuriones : 
V37, 1(?); quibus opibus ac neruis: 120, 
3; ^ qua uoce et quo senatus con- 

sulto: 1,7,5; ?<. praeterca p. 1518 extr. et 1510- 

Kelutiuo adduntur siiij;ulu substjiiitiua: 
clamor . ., quo clamore: V53, 1; diem . ., 
qua die: I 6, 4; omnibus rebus iis (c) . ., 
quarum rerum causa: IV 19, 4; 1j (quos 

. . captiuos: V42, 2;) quae (quas) . . . ciuitates: 
VII 29, 6; 2, 18, 5 ; quae copiae : 1 49, 3 ; quae 
. . . naues: 3,112,3; quae . . . pars: VII 84, 
2; quod proelium: 118,10; quo praesidio: 1, 
2,2; cui rationi: 140,9; cuius . . rei: 3,32,6; 
quae signa: 1121,6; qua significatione : VII 81, 
2; W. practerea p. 1481 b) — 1487, et 1487 BB. 
— 1400, ei 1507 II. — 1519, et p. 153!) 2., et 
i» p. 310 B. a) a). 

Equitatuni . . . i^raemittit, qui uideunt: 1 15, 
1; equitatu, qui . . . refringeret (-rciit [i): VII 
56,4; simil. VII 12,4; ii. jiraeterea p. 15i'!)sii.\)). 

qua. ]. e. iiid. uel iiir. uel coiiiunct. urut. 
obl.; A. aiitecrdi) (|iio relVrntur :iduerl>iiiiii: 
u) subst.: (coUibus . . ., quii: VII3l!,2 ti. 
IJ. dispicere;) — alterura (nuntium) ad C. Fa- 
bium legatum mittit , ut in Atrebatum (c) 
fines legionem adducat, qua sibi (sibi scit 
Heller; Dt.' ; »ibi sit Oiacv.: Friy., Dt.-) iter (sit 
add. Q) faciendum sciel)at ([i; rell.etltl.: om. 
a): V46,3; — (locum, quu: VII44,3 u. B. 
esHel aditUM ; eum locum potit, quo (qua 
AQ) naues aiipolli iusserat: VII 60,4;) prae- stare arbitrabatur unum locum, qua neces- 
sarius nostris erat egressus, quam omnia 
(c) litora ac portus custodia clausos teneri (c): 
3,23,1 ; (ille idoneum locum in agris nactus 
* * * (plenis frumentorum add. Kergel; Db.), quae 
(quo l>t.; qua Dt.-Dob.) prope iam matura 
erant (frumenta add. Bentl.; Dt.) , ibi aduen- 
tum exspectare Pompei . . . constituit: 3,81, 
3;) — contendit, ut eam partem insulae cape- 
ret, qua optimum esse egressum superiore 
aestate cognouerat: V8,3; — una (pars) erat pro- 
zima portui (c) naualibusque, altera ad por- 
tam (Dedericli: Dt.; partem x: Np., Db.), 
qua (quae afli) est aditus ex Gallia atque 
Hispania: 2,1,2; — reliquum spatium, quod 
est non amplius pedum *M sescentorum, qua 
flumen intermittit, mons continet magna 
altitudine: I 38,5; — alii uadis Ehodani, qua 
minima altitudo fluminis erat, non num- 
quam interdiu, saepius noctu si perrumpere 
possent conati : I 8, 4. 

1)) pron.: paratos esse sese. posse et audere 
ea transire flumen , qua traductus esset 
equitatus: 1,64,3; — (hac (hinc), qua: VII 
44,3 u. B. esset aditus.) 

B. uiliil antecedit, quo referatur aduerb.: 
omnibus eius iugi collibus occupatis, qua di- 
spici (Paul; dcspici A',- edd.) poterat, horri- 
bilem sj)eciem praebebat (qua . . . praeb. del. 
F/p//;.): VII 36,2; — qua lauces erant angu- 
stissimae portus, moles atque aggerem ab 
utraque parte litoris iaciebat: 1,25,5; consta- 
bat iuter omnes, . . . dorsum esse eius iugi 
prope aequum, sed (hunc add. a; edd.; hac 
Daiiis.; hinc Oud.; hunc locum Faul; Dt.*) sil- 
uestre (c) et angustum , qua esset aditus 
ad alteram partem oppidi (o): VII 44,3; sen- 
tiunt totam urbem, qua sit aditus ab terra, 
muro turribusque circummuuiri {c^ posse: 2, 
16,2; — et, qua proximum iter iu ulteriorem 
Galliam [jer Alpes erat, cum his (c) quinque 
legionibus ire contendit: 110,3; — (a lacu 
Lemanno, qui (qua Hotom.; qua is coni. Db.) 
in flumen Rhodanum influit, ad montem 
luraiu , qui fines iSequanorum ab Heluetiis 
diuidit, . . . murum . . . perducit: 18,1;) — 
his datis (c) mandatis (c) qua ([i; quam 
iJJI/'; quiam A; quia Q; qua nostrum >'/•., 
Hohl.) erat nostrum opus (sic [i ; 8chn.; qua 
opus erat (a); plur. edil.) intormissum (iin- 
piTtcctum Nit.-tclie) , secunda uigilia silentio 
eciuitiilum dimitlit (o): Vll 71,5; — inter duos 
uallos, (iu!i perfectum opus iion erat, *l'om- 
peiaiii nauibus cxj)08iti (c) . . . imjwtum fece- 
runt: 3,63,8; — tertia uigilia, qua miniiuu 

97» 1543 (qui) qua, quo 1544 arduus ad nostras munitiones ascefisus 
uidebatur, oninibus copiis repente (c) ex 
oppido eruptionem fecerunt : II 33, 2 ; (quaeque 
hostium pars'(sM; p; quaque pars host. Np.; 
quaeque parti host. z; quaque parte host. pr. 
edd.; Db.y confertissima est (manus est 
Db.y uisa, inrumpit (eam (ea?) inrumpit p): 
V44, 4; quae (qua iV; Oud.) minime uisa pars 
firma est (min. p. f. esset P), huc concurritur: 
VII 84, 2.) 

•2. c. coniuuct. (ui cousecul.); unum (iter 
erat) per Sequanos, angustum et difficile, 
inter montem luram et flumen Rhodanum, uix 
qua singuli carri ducerentur: 16,1; f 

ut nuUus (c) perfidiae . . . locus esset nec 
quicquam omniuo relinqueretur, qua 
aut telis (c) miUtibus aut igni operibus noceri 
posset: 2, 16, 1. 

[Fulso: easque (storias) ex tribus partibus, 
quae ad (qua af^ hostes uergebant (urgebant 
/■,■ perurguebant a) , ... rehgauerunt : 2, 9, 4 ; 
ap. Cie. ad Att. X 8 .B, 1 u. qao 1. B.] 

quo(aduerb.relat.). l.=ot; A. propr. ; a) = 
queui ad {uel iu) loeum : quod non longius hostes 
aberant, quam quo telum adigi (Madu. ; adici 
a; edd.; abici (i) posset, proelii committendi 
signum dedit: 1121,3; Tf omnibus uicis 

aedificiisque, quo ([i; Flod.; quos a; edd.) 
adire potuerant (poterant p; Flod.) , incensis 
ad castra Caesaris . . . contenderunt: 117,3; 
uicos atque aedificia incendi oportere hoc apatio 
[a boia] quoque uersus (quoquouersus [i ; Schn., 
Fr., Dh.), quo pabulandi causa adire posse uide- 
antur: VII 14, 5; harum omnium rerum facul- 
tates . . . pons Ilerdae praebebat et loca trans 
flumen integra, quo omnino Caesar adire non 
poterat: 1,49,2; Pergamique in occultis (locis 
add. Paul) ac reconditis templi, quo praeter 
aacerdotes adire fas non (nulli Paid) est, quae 
Graeci nSvra appeUant, tympana sonuerunt: 
3,105,4; 1 huius lateris alter angulus, 

qui est ad Cantium , quo fere omnes ex Gallia 
naues adpelluntur, ad orientem solem, in- 
ferior ad meridiem spectat (c) : V 13, 1 ; eum 
locum petit, quo (qua AQ) naues adpelli ius- 
serat: VII 60, 4; f cognoscit non longe 

. . . oppidum Cassiuellauni abesse siluis paludi- 
busque munitum, quo satis magnus hominum 
pecorisque numerus conuenerit: V21, 2; op- 
pidum autem Britanni uocant, cum siluas im- 
peditas uallo atque fossa munierunt, quo in- 
cursionis (c) hostium uitandae (c) causa con- 
uenire consuerunt: V21, 3; 1[ ^c iam con- 

uersis in eam partem uauibus , quo (in quam 
(j) uentus ferebat, tanta subito . . . tranquU- litas exstitit, ut: 11115,3; f Bhenum 

transierunt non longe a mari, quo (cui p) Rhe- 
nus influit: IV 1,1; T efliecerant, ut 

instar muri hae saepes munimentum (aefl; 
munimentis a; Fr.; munimenta Q-t'^; Np., Db., 
Dt.^; munimenta iis Rosch; Hold.) praeberent, 
quo (quod a) non modo non (CO) intrari, 
sed ne perspici quidem posset (B'^1^; possitot): 
II 17,4; quini erant (c) ordines coniuncti inter 
se atque implicati (c); quo qui intrauerant se 
ipsi acutissimis uaUis iuduebant : VII 73, 4 ; t 
nacti portum . . . eo naues introduxerunt . . . 
leuiusque tempestatis quam classis periculum 
aestimauerunt. quo simul atque intro est 
itum, incredibili felicitate Auster . . . iu Airi- 
cum se uertit: 3, 26, (4.) 5; % maxime ad 

superiores munitiones laboratur, quo Vercassi- 
uellaunum missum (om. M) demonstrauimus: 
VII 85, 4; repulsis hostibus eo, quo (quod A) 
Labienum miserat, contendit : VII 87, 3; If 

perspicere: 1117,4 u. intrare; f et 

quotiens (quo Paul) quaeque cohors procur- 
rerat (procurreret [i), ab ea parte magnus 
numerus hostium cadebat: V34, 2; \ ad 

flumen f Scaldem . . . extremasque Arduennae 
partes ire constituit, quo cum paucis equiti- 
bus profectum Ambiorigem audiebat: VI 33, 
3; equitum uero operam . . . ilUc ([i; illis a) 
fuisse utilem, quo sint profecti: VII 20, 4; t 
si sine maximo detrimento legiones (CC) Cae- 
saris sese recepissent inde, quo temere essent 
progressae: 3,45,6; 1 quibus amissis 

reliqui neque quo se reciperent neque quem 
ad modum oppida defenderent habebant: III 
16,3; cum propter siccitates (c) paludum quo 
se reciperent non haberent : IV 38, 2 ; 1 

omnes Vticam relinquunt (c) et quo im- 
peratum est transeunt: 2,25,7; 1 

cognouit . . . ipsum . . . insidiarum (c) causa 
eo (om. (i) profectum, quo nostros postero die 
pabulatum uenturos arbitraretur : VII 18, 1; 
Caesar . . . ab urbe proficiscitur atque in ulte- 
riorem Galliam peruenit. quo cum uenisset, 
coguoscit: 1,(33,4;) 34,1; eodem die Oricum 
(c) proficiscitur. quo cum uenisset, L. Torqua- 
tus . . . aperuit: 3,11,3(4); Varronem profiteri 
se *aItero die ad conloquium uenturum atque 
una uisurum, quem ad modum (Elberl.; uua 
uis utrumque admodum i; eundem (Np.) uisu- 
rum, quem ad locum Hell. ; u. CC) tuto legati 
uenire et quae ueUent exponere possent; cer- 
tunique ei rei tempus conatituitur. quo cum 
esset postero die uentum, magna utrimque 
multitudo conuenit: 3, 19, (3.) 4. 

muUeres quique . . . ad pugnam inutUes (c) 


1545 (qui) quo 1546 uiderentur (Neruios) in eum locum coniecisse, 
quo propter paludes exercitui aditus non 
esset: II 16,5. 

b) — iid »iuos : sed qui sunt ex iis (c) nati 
eorum habentur liberi, quo primun] uirgo 
quaeque deducta est (quibus primo uirgines 
quaeque ductae sunt p): V 14, 5. 

U. trsl.: arraatum concilium indicit (c). hoc 
more Gallorum est initium belli, quo (quod p) 
lege communi omnes puberes (et add. a) armati 
conueuire consuerunt (coguntur fi): V56, 
(l.)2; t decurritur ad illud extremum 

atque ultimum senatus consultum , quo nisi 
paeue in ipso urbis incendio atque in despe- 
ratione omnium salutis -1- latorum audacia num- 
quam ante descensum (Kohl,- discessum 
x) est: 1,5,3; ut . . . repentinas eorum erup- 
tion&s demoretur; quo necessario descensuros 
existimabat: 1,81,5; 1f existimaui . . . pe- 

tendum, ne quo progredereris proclinata (c) 
iam re, quo (qua M corr.) integra etiam pro- 
grediendum tibi non existimasses : ap. Cic. 
ad Att. X8jB, 1; \ uenire (ad conlo- 

quium?): 3,19,4 u. A. a) uenire. 

"2.-000) (abl. mensurao): ut quo maior 
uis aquae se incitauisset, hoc artius inligata 
(c) tenerentur: IV 17, 7 ; 1 (Caesar iis 

ciuitatibus, quae ad eius amicitiam accesserant, 
quod {Steph.; quo x) minor erat frumenti 
copia , pecus imperabat: 1,52,4; cogebantur 
Corcyra atque Acarnania . . . pabulum suppor- 
tare, quodque (/ det.; quoque >. ; Dt.) erat eius 
rei minor copia , hordeo adaugere: 3,58,4;) — 
respondit: eo sibi niinus dubitationis dari, quod 
eas res, quas legati Heluetii conimemorassent, 
memoria teueret, atque eo graulus ferre, quo 
minus merito populi Romani accidissent : 114, 
1 ; (omues (o) alarios in conspectu hostium 
j)ro castris minoribus constituit , quod ( /-•. 
Manut. ;quo X; Schn., Friij., Ilotd.) minus multi- 
tudine militum legionariorum pro hostium nu- 
niero ualebat: 151,1; nostri, cum (quo Oaf; 
qui Nhl; quom Elberl.; Np.) minus exercitatis 
remigilnis minusque peritis gubernatoribus ute- 
bantur, . . . tum ctiam tarditate et grauitate 
nauium impediebautur: 1,58,3.) 

•i. —'ivu to<fovTiii, ut eo (sciiiper c. coii- 
iuiietiuo et coniparal.); A. c. eoinpanitiuo 
adiccliuoraiii : lianc (ualleui) utcrque si aducr- 
sariorum copiae transiro conarentur oxspecta- 
bat, quo ao(|uiore loco prooliuni committe- 
ret: 2,34,1; 1 cum ad oppidum bcnonuin 

Vellauiiodunum uenissot , ne queni post se 
hosteiu reliiKjuerel, quo (quod M(,)) cxj)e- 
ditiorc rc Irunienlaria uterutur, oiijiugiiuri! iii- stituit: VII 11,1; illi et inopia pabuli adducti 
et qiio essent ad *iter expeditiores, omnia sar- 
cinaria iunienta interfici iubent: 1,81,6; "t 

rationem consilii mei accij)ite, q\io firmiore 
animo in proelium (c) prodeatis: 3,86, 2; t 
proinde "in agmiue impeditos adoriantur (c). 
. . . nam de equitibus hostium, quin nemo eorum 
progredi modo (e) extra agmen audeat, ne ipsos 
quidem debere (sic fi; Schn.; et ipsos quidem 
non debere a; plur. edd.) dubitare. id quo ([i; 
id quoda; et quo iSp.) maiore faciant animo, 
copias se omues pro castris habiturum : VII 
66, 6; at (c) etiam ut media nocte proficiscamur 
addunt, quo (quia /',• qua /;/-) maiorem, credo, 
licentiam habeant qui peccare conentur: 2,31, 
7 ; mancipia atque impedimenta in Italia relin- 
querent, ipsi expediti naues conscenderent, 
quo maior numerus militum posset iinjjoni: 3, 
6, 1 ; Labienus . . . captiuos . . . omnes pro- 
ductos (c) ostentatiouis , ut uidebatur, causa, 
quo maior perfugae fides haberetur, . . . inter- 
fecit: 3,71,4; 1 quo minor: VII 73,2; 

3,43,2; 3,98,2 u. pai-nn» P- JOIO ») c); 
t ignesque fieri prohibuit, quo occultior esset 
eius aduentus: 3,30,5; t eo die taber- 

nacula statui passus non est, quo paratiores 
esseut ad insequendum omnes , siue iioctu siue 
interdiu erumperent: 1,81,2. 

B. c. coini). aduerbioriiin : in quarta quaque 
earum (ratium) turres . . . excitabat, quo com- 
modius ab impetu uauium iuceudiisque defen- 
deret: 1,25,10; t i" 'l^os eo grauius Cae- 

sar uindicaudum statuit, quo diligentius in 
reliquuni teuipus a barbaris ius legatorum con- 
seruaretur: III 16,4; t et quo iter expe- 

ditius faceret, M. Fauouium . . . cum cohor- 
tibus VIII praesidio impedimeutis legiouum 
(c) reliquit: 3,36,3; t quo facilius u. 

facile p. J^4'J sq. yy) (14 loc); t eon- 

suesse enim deos iminortales , quo grauius 
Ijoniines ex coniniutatinne reruiii (loleaut, quos 
. . . ulcisci uelint, his set'undiores iuterdum 
res . . . concedere: 114,5; t munitioiRiu 

ad flumeu perduxerat circiter *passuuin CCCC, 
quo liberius a (ac siue Ohl; Menge) periculo 
(a peric. dcl. Paul) milites a^iuaronlur: 3,66, 
6; t ^u*) miuus u. «inoiiiiiiiiM. 

4. = tj'« ^torTii))'. horuni adueiitu tauta 
reruiu comnuitatio est facta, ut nostri, etiaui 
qui uulneribus confccti procubuissent, scutis 
innixi jiroelium redintegrarent. tuiu (oin. (i) 
caloiies jicrterritos hostes consjiicati etiiim iuer- 
mos armatis oecurreruut (occurrereul |i; Sch)i., 
A'/).), eqiiites iiero . . . omnibus iu locis t 
pugiiuut (^i)Ugnno (i; Sohn.), quo {om. [i; Schn.; 1547 (qui) quo (relat.) — qui (interroy.) 1548 pugnant quo del. Np.) se legionariis militibus 
praeferrent : II 27, 2. 

5. = ideo quod: mercatoribus est aditus 
magis 60, ut quae beUo ceperint quibus uen- 
dant habeant, quam quo ullam rem ad se 
importari desiderent: IV 2,1. 

[Falso: cum ([i; quom Nji.; quo (quod Q) 
a.) in dextro cornu legio duodecima et non 
magno ab ea interuallo septima constitisset: II 
23,4; perterritis bostibus, quod equitatu, qua 
maxime parte exercitus confidebant (Ldps. ; quo 
maxuma p. exerc. confidebat a; quo maxime 
contidebant p), erant puisi: VII 68, 3.] 

qiii, qnae, qnod (pi-on. interrogat.); 
cf. qnis. 

Forina: quis 4 locis repcriiur ui suhstaniiui, 
nusquam uddiium, est subst.; qui scinel exsiat 
ui adiectiui (qui numerus 129,1), nusquam 
substantiui munere fungitur. 

Coulocatio: ad quam diem: 2,19,1; ante 
quem (quam Paul) diem: 1,11,2; reliquis 
22 loc. praepositio secimdum tenet locum: quem 
ad modum , quam ante diem , qua de causa, 
quo ex loco, quam in partem , quam ob rem, 
sim. 

A. ul adiectiui ; a) iu Lnterrogat. recta (uel 
exclamatioue): integras uero tenere posses- 
siones qui se debere fateantur cuius animi 
aut cuius impudentiae est! 3,20,3; t qua 

enim , inquit, fiducia et opere et natura loci 
munitissima castra expugnari posse confidimus? 
2,31,2; f cuius impudentiae: 3,20,3 

tt. animus; ^ quid dubitas, inquit, Vorene? 
aut quem locum tuae probandae {dik; pro 
laude X; Fr.) uirtutis exspectas (p; spectas 
A',- Db., Fr.yi V44,3. 

Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, 
consilium quem habere {Rob. Step/i.: habcret 
X; Schn.) exitum? V29, 7; f quibus- 

nam manibus aut quibus uiribus prae- 
sertim (o) homines tantulae staturae . . . tanti 
oneris turrim (c) in muro (c) sese conlocare 
*posse coufiderent? 1130,4. 

b) in iuterrogat. obl.: postea quam iu 
uulgus militum elatuni est, qua adrogantia 
in conloquio Ariouistus usus omui Gallia Ko- 
manis interdixisset : 146,4; t sua in Hae- 

duos merita exposuit, quos et quam humiles 
accepisset, (et add. a) compulsos in oppida, 
multatos agris , . . . obsidibus summa cum 
contumelia extortis, et quam in fortunam quam- 
que in amplitudinem f deduxisset (et in 
eam fort. amplitudinemque dusisse (i) : VII 
54,3. 4; t quibus angustiis ipse Caesar a 
Venetis prematur (-mebatur ael) docet: III 18,3; TT eius rei quae causa esset mira- 

tus ex ipsis quaesiit: 132,2; quod qua de 
causa discederent nondum perspexerat: II 11, 
2; etsi intellegebat, qua de causa ea diceren- 
tur quaeque (quaecumque BM) eura res ab 
instituto consilio deterreret, tamen : V 4, 1 ; ^ 
cum ab his quaereret, quae ciuitates quan- 
taeque in armis essent et quid in bello possent, 
sic reperiebat : II 4, 1 ; ^ eos incusauit, 

primum quod aut quam in partem aut quo 
consilio ducerentur sibi quaerendum aut 
cogitandum putarent : 1 40, 1 ; t (docebat,) 

quae senatus consulta quotiens quamque 
honorifica in eos facta essent : I 43, 7 ; 1 

imperat certum numerum miUtum ciuitatibus, 
quem et quam ante diem in castra adduci 
uelit: VII 31, 4; erat iniqua condicio . . . poUi- 
ceri se in prouinciam iturum neque ante qnem 
(qu&m Paul) diem iturus *esset detinire: 1,11, 
2; edictumque praemittit, ad quam diem 
magistratus principesque omnium ciuitatum 
sibi esse praesto Cordubae uellet : 2, 19, 1 ; Tf 
tanta erat . . . exspectatio, ut alius in aliam 
partem . . . animo traheretur, quid ipsis Cor- 
finiensibus, quid Domitio, quid Lentulo, quid 
reliquis accideret, qui quosque eueutus exci- 
perent: 1,21,6; t denique recordari (eos) 

debere, qua felicitate (facilitate 0, h pro 
uariei., l) inter medias hostium classes . . . 
omnes incolumes essent transportati (e) : 3, 73, 
3; t quam in fortunam: VII 54, 4 u. 

amplitudo; \ neque quanta esset insulae 

magnitudo neque quae aut quantae nationes 
incolerent neque quem usum beUi haberent aut 
quibus institutis uterentur neque qui essent 
ad maiorum nauium (c) multitudinem (c) 
idonei portus reperire (-\x\ ABQa) poterat : IV 
20,4; t explorat, quo commodissime (com- 
modissimo [i) itinere uaUem (c) transire 
possit (posset [i): V49, 8; t cum ex 

equitum et calonum fuga quo in loco res esset 
quantoque in periculo . . . imperator uersare- 
tur cognouissent : II 26, 5 ; cognouit, quo m loco 
hostium copiae consedissent: V9, 1; neque 
quisquam est . . ., qui . . . quo ex loco oriatur 
(silua) acceperit: VI 25,4; quibus in locis sit 
Caesar ex captiuis quaerunt: VI 35, 7; Var- 
ronem profiteri se *altero die ad conloquium 
uenturum atque una uisurum, quem ad modum 
(sic Elberl.; una uis utrumque admodum *; 
eundem uisurum , quem ad locum Hell.) tuto 
legati uenire . . . possent: 3,19,3; nostrae 
naues duae . . . cum ignor.arent, quem locum 
reliquae cepissent, . . . in ancoris constiterunt: 
3,28,1 t testibus se miUtibus uti posse, 1549 qui (interrog. et mdefin.) 1550 I I quanto studio pacem petisset, quae per Vati- 
uium in conloquiis, quae per A. CloJium (e) 
cum iScipione egissct, quibus modis ad Ori- 
cum cum Libone de niittendis legatis conten- 
disset: 3,90,2; quem ad modum u. ad p. 143 
d) (7 loc); t quae . . . nationes: IV 

20,4 u. instituta; ^ ratio confecta erat, 

qui numerua domo exisset: 129,1; VII 31, 4 
u. dies; f neque se ignorare, quod esset 

officium legati {-lo hpr.}, qui fiduciariam 
operam obtineret (quod . . . obtineret det. Uwj ; 
u. CC), quae (neque quae Heinichen et Hultsch) 
uires suae, quae uoluntas erga Caesarem totius 
prouinciae: 2,17,2; t quid (qui (i) quo- 

que {Q; AUi.; quoquo ABMa; quo h) pacto 
agi placeat occulte inter se constituunt: VII 
83,5; 1 uideant, quas in partes hostes 

iter faciant: 115,1; quam in partem: 140,1 
u. consilium; ncque quo signa ferantur neque 
quam in partem quisque conueniat (contendat?) 
prouident: VI 37, 6; (quid quaque in {sic [i; 
qua ex a; quaque ex pliir. edtl.) parte geratur 
cognoscit: VII 85, 1;) *i qui . . . portus: 

IV 20, 4 ti. instituta; 1 neque satis . . . 

tribunis . . . constabat , quid agerent aut quam 
rationem pugnae insisterent: III 14,3; magna 
difficultate adficiebatur, qua ratione ad exer- 
citum peruenire posset: VII 6,2; reliqua qua 
ratione agi placeat constituunt: Vll 37, 7; 
*neque quibus rationibus superare possent, sed 
quem ad niodum uti uictoria deberent cogita- 
baut: 3,83,5; 1 uti . . . mercatores . . . 

uulgus circumsistat quibusque ex regionibus 
ueniant quasque ibi res cognouerint (cognortut 
h) pronuntiare cogat (c) : IV 5, 2; nuntios . . . 
mittit, quibus regionibus exercitum exposuisset 
et quid (qui af) niilitum transuexisset: 3,29, 
4 ; Tf cum ex captiuis quaereret Caesar, 

(juam ob rem Ariouistus proelio non deccr- 
taret, banc reperiebat causam : 150,4; ex loco 
superiore quae res in nostris castris (o) gere- 
rentur conspicatus . . . misit; 1126,4; IV 5, 2 
it. regio; V 4, 1 u. causa; ut quo primum oc- 
curreretur (c) aut cui roi ferretur auxiliuni uix 
ratio iniri posset: VI121,4; factus Vibullius 
certior, quao rcs in IMceno geroreutur: 1, 15, 
4; prius quam audirot (c) aut cuius (cui h) 
rei causa missi essent cognosceret: 3,109,5; 
H quao sonatus consulta: 143,7 n. con- 
sulta; 1 commemorat, quo sit eorum usus 

Htudio ad (Jorfuiium Caesar, ut niagnani 
partcm Italiau bcnclicio attpic auctoritalo coriiMi 
suam fccorit: 2,32, I; 1 aniioriini ()imiiliiiii 
quuequc ciuitas dniiii (|ii()d(|ii() anto toiiipiiH 
officiat conntituit; VII 4,8; 1| (|uao uiros. quae uoluntas: 2,17,2 u. officium; H 

quem usum; IV 20,4 u. instituta. 

H. Hi subst. : quos . . . accepisset: VII 
54,3 J/. A. h) amplitudo. 

qni, qna(e), qnod (pronoin. iudefinit.). 

Forma : qui c. suJist.: si qui locus 1,84,5; 
si qui aut priuatus aut populus : VI 13, 6; — 
q u i sine subst, : ne qui eorum uiolaretur 3, 98, 
2; si qui (quis bf) . . . deciderat 148,6; si 
qui (quis yl^) . . . excellit VI 13,9; si qui 
(sibi «/') . . . uoluerit (-runt *) 2,24,4; t quis 
ui subst.: si quis . . . prehenderetur 3,110,4; 
ne quis . . . discederet V 34, 1 ; ne quis . . . 
egeret VI 11, 4; ne quis enuntiaret I 30, 5 ; neu 
quis . . . cogatur 1,86,4; neu quis quem (quis- 
quam alium [i) prius uulneret V 58, 4 ; si quis 
{om. [j) . . . acceperit (-rint [i> VI20, 1; si 
quis appellauisset 3, 20, 1 ; ubi quis . . . dixit 
VI 23, 7 ; — quis ui udiectiui: ne quis . . . 
impetus III 29, 1 ; ne quis . . . motus VI 5, 2 
et 9, 5; seu quis GaUus seu (quis add. ael ([i?)) 
Romanus: V51,3; 1 nom. sg. fem. quae 

inuenitur VII 3, 2 in edd. Sehn., Fr., Db., Hold., 
Dt.^ : ubi quae maior . . . res, qtco loco in a.hl 
exstat ubique maior . . . res , in af ubi maior 
... res, in DE ubicumque maior . . . res, 
quod reccperunt Np. et Dt.^; 1,2,3 in edd. in- 
uenitur ne qua . . . causa, in % neque . . . 
causa; VI 22,3 in edd. et AQBh ne qua . . . 
cupiditas, iii Ma neque . . . cupiditas; retii/ttis 
12 locis et in codd. et in edd. est ne qua, si 
qua; t nciilr. pliir. (nom.) uno loco cxstat: 

si qua bella 1114,6; (t quoi: VII 55, 7.) 

Coiilocatio: si qua ex parte: VII 28, 1; si 
qua in parte ; VII 67, 4 ; aliis locis praepositio 
non est addita. 

A. additur subst. ; a) ne qui: ne quam a 
(c) finitimis BcIIouacis calamitatem acci- 
piant: VII 90, 5; t Pompeius in suas 

prouincias proficisceretur , ne qua (neque (>*) 
esset armorum causa: 1,2,3; t quem 

... nc qua ciuitas suis tinibus recipiat a me 
prouisum cst: VII 20,12; t ne qua aut 

largitionibus aut animi confirniationo aut fal.sis 
nuntiis oo ni ni u tat io fioret uoluntatis; 1,21, 
1 ; t 110 qua (noquc Ma; Aim.) oriatur 

pecuniac cupidilas: V122,3; t no (luoni 
diem pugnae piaotermitteret : IV 13, 4; t 

ne qua subito oruptio fieret; V1I69, 7; 1 
niililosquo arnuiri iubet, ne quam (neque O) 
rci goiendao facultatom diniittat ^-tant O): 
1,28,2; 1 (iermaui: I 13, 9 /(. K. u); 

1 altoro dio, oiiiii ad oppiduiii Soiioiiuin Vol- 
laiiiiodiiiiiiiii iioiiiHMot, 110 (pioin (iuhiiio Id) poat 
Hc lioHloni n^linqueret, . . . oppugnaro insti- 1551 qui {mdefm,.) — quia 1552 tuit: VII 11,1; t (se) imperaturum , ne 

quam dediticiis populi Romani iniuriam in- 
ferrent: 1132,2; ne quam noctu oppidani a 
(c) militibus iniuriam acciperent : II 33, 1 ; t 
legionesque pro castris constituit, ne qua subito 
inruptio ab hostium peditatu fiat (ne . . . 
fiat del. Paul): VII 70,2; 1[ ne qua 

legio alteri (c) legioni subsidio uenire posset: 
V27, 5; 1 vA nostri perpetuas munitiones 

t uidebant perductas ex castellis in proxima 
castella, ne quo (neque ?,■ quod ne quo Em. 
Hoffni.) loco errumperent Pompeiaui ac nostros 
post tergum adorirentur (timebant add. %; 
Em. Hoffm.; del. Fae)-niis) , ita Uli interiore 
spatio perpetuas munitiones efficiebant, ne 
quem (neque Nx) locum nostri intrare atque 
ipsos a tergo circumuenire possent: 3,44,4; 
f ne quam multitudinem hominum amplius 
trans Rlieuum in Galliam traduceret: 135,3; 
1 ne quam occasionem rei bene gerendae 
dimitteret cogitabat : V 57, 1 ; T[ postulauit, 

ne quem peditem ad conloquium Caesar ad- 
duceret: 142,4; 1 ne quod in se scelus 

concepisse neu suos prodidisse uideantur: 1, 
74,3; t ueritus, ne qua in castris ex (c) 

eorum concursu ( o ) et misericordia uulgi 
seditio oreretur: VII 28, 6; f ne qua 

eius aduentus procul significatio fiat: VI 
29,5; t ne qua spes in fuga rellnque- 

retur: 151,2; f (ipse . . . in nauibus 

excubans neque ullum laborem aut munus de- 
spiciens neque (ne quod Oud.: Np., Db.) sub- 
sidium exspectans, si in Caesaris complexum 
(expectanti Caesari in conspectum Np., Db.) 
uenire posset * * *: 3,8,4;) f imperauit, 

ne quod omnino telum in hostes reicerent: I 
46,2; t cum . . . liortaretur, ne quod 

omnino tempus ab opere intermitteretur: VII 
24,2; f oppidum, quod a (c) se teneri 

non posse iudicabant, ne cui {A^; quo BMQ; 
qua Oehl; quoi Oiid.; Np.. Hold.) esset usui 
Romanis, incenderunt: VII 55, 7. 

b) si qui : circumfunduntur ex reliquis hostes 
(o) partibus , si quem aditum reperire pos- 
sint (e) : VI 37, 4 ; f exspectabat . . . 

responsa , si qua hominum aequitate res ad 
otium deduci posset: 1,5,5; t quorum 

auxiliis atque opibus, si qua bella inciderint, 
sustentare consuerint: 1114,6; ^ neque, 

si {om. M) quo adflictae casu conciderimt, 
erigere sese (c) . . . possunt: VI 27, 2; t 

Caesar . . . si qui ad eos Eburones ex fuga 
conuenissent, ad se ut reducereutur imperauit: 
VI 32, 2; t eques: 148,6 u. B, b) 

decidere; t et si quod est admissum facinus (fac. adm. fj), si caedes facta, si de 
hereditate, de finibus controuersia est, idem 
decernunt (e): VI 13, 5; f proinde, si qua 

fuisset facultas, ad se cum omuibus copiis 
ueniret: 1,19,4; t orare (se) alque ob- 

secrare, si qui (quis OH'^) locus misericordiae 
relinquatur, ne . . . progredi necesse habeat (c) : 
1, 84, 5 ; t ut, si qua esset imposita di- 

micandi necessitas, subitum casum expedito 
exercitu subiret: 3,77,1; f ut, si qua ex 

parte obuiam [contra] uenii-etur, acie instructa 
depugnarent: VII 28, 1; si qua in parte nostri 
laborare aut grauius premi uidebantur, eo signa 
inlerri (o) Caesar . . . iubebat: VII 67, 4; ^ 
si qui (quis C; Aim.; quia A^; quid Q') aut 
priuatus (priuati fj) aut populus eorum 
decreto non stetit, sacrificiis interdicunt: VI 
13, 6 ; f Ariouistum . . . obsides . . . 

poscere et in eos omnia exempla cruciatus- 
que edere, si qua res non ad nutum aut ad 
uoluntatem eius facta sit: 131,12; ^ liuc 

se referebaut; hinc {om. Paul), si qua maior 
oppresserat uis, (hinc add. Paul) propugna- 
bant: 2,8,2. 

c) ubi qui: uam ubi quae {edd.; ubique M; 
ubicumque DE; Np., Dt.^ ; ubi af) maior atque 
inlustrior ijicidit res , clamore per agros regionea- 
que significant: VII 3, 2. 

B. uoii additur subst. ; a) ue qul: militibus- 
que suis commendauit, ne qui (quis 0^6) 
eorum uiolaretur (-rentur Nd) neu quid 
sui desiderarent: 3,98,2; Til si nullam 

partem Germanorum domum remittere posset, 
at ne quos amplius Rhenum transire pate- 
retur: 143,9. 

b) si qul (sing-.): ad eos (pedites) se equites 
recipiebant; hi, si quid erat durius, concurre- 
bant; si qui (quis bf) grauiore uulnere accepto 
equo deciderat (deciderant f), circumsiste- 
bant: 148, 6; T hoc mortuo aut (c) si qui (quis 
NA-h; Aim.) ex reliquis (druidibus) excellit 
dignitate, succedit, aut si sunt plures pares 
(o), . . . contendunt: VI 13, 9; % late is 

locus restagnat; quem si qui (si quis recc; 
sibi af) uitare uoluerit (uoluerunt NOH; 
uoluerint Paul) , sex milium circuitu in oppi- 
dum peruenit (-niunt Nhl; Paid): 2,24,4. 

si qui (plur.) , si quos u. qnis A. a) fj). 

qni (aduerb.): sacramento quidem uos 
tenere qui--^otuit, cum . . . ipse in alienam 
uenisset p^ S-t»t©ra ? 2, 32, 9. 

qnia: (eri£ '-^ septentrionibus collis, quem 
(quia add. edtf. ^iett.) propter magnitudinem 
circuitus opere circumplecti non potuerant 
(poterant ^B) nostri, necessarioque ([i; que om. 1553 qiiia — quidam 1554 a ; edd.) . . . loco . . . decliui castra fecerant 
{c): VII 83, 2;) Pompeius, quia (expedito 
itinere add.x; edd.; Pompeius expedito itiuere, 
quia Oiaec; Pompeius, quod [expedito itinere] 
Pauiy flumen ei transeundum non erat, magnis 
itineribus ad Antonium contendit: 3, 30, 4; 
(ille idoneum locum in agris nactus (plenis 
frumentorum add. Kergel; Db.; copia frumen- 
torum addendum eens. i^p.), quae (quia Bentl.; 
Em. Eoffm.; quo Dt.) prope iam matura erant 
(frumenta erant Em. Hoffm.; erant frumenta 
Bentl.; Dt.), ibi . . . constituit: 3,81,3.) 

[Falso VII 59, 2 quia in BM (qui AQ^; qui 
iam Eeins., Fr., Dt.); VII 64, 3 quia in AQ 
(qua in rell.).] 

qniciimqne. Cf. Rartx, Pr. ZiiUichau 
1864 p. 7. 

A. additiir uerbum; a) ui adiectiui; k) sc- 
quitur subst.: magno se illum praemio remu- 
neraturum et quaecumque bella geri uellet 
sine ullo eius labore et periculo confecturum: 
I 44, 13 ; t sic paratus . . . , ut , quicum- 

que accidis-set casus, hunc quieto et aequo 
animo ferret: 1,75,1; \ quascumque 

postea controuersias inter se milites habue- 
runt, sua sponte ad Caesarem . . . adierunt: 
1,87,2; f quod fere fit, quibus quisque 

(quibuscumque Paul) in locis miles iuuete- 
rauerit, ut multum earum regionum cousue- 
tudine raoueatur: 1,44,3; f quae cum (quae- 
cumque Madu.) erant loca Caesari capieuda, 
etsi prohibere Pompeius totis copiis et dimicare 
non constituerat, tamen suis locis sagittarios 
funditoresque (c) mittebat: 3,44,6; ^ 

(quaeque ibi {Uelder ; quae qui ubiquea; quae 
qncumque b; quaeque ubique fld; quaeque 0'; 
quaeque ibi cumque Np.; Db., Dt.; quae- 
que illic Paul) naues iraprudentia aut tempe- 
state pauluui suo cursu decesserunt, has more 
praedonum diripere consuerunt: 3,112,3;) % 
uostri primo . . . fortiter repugnare (c) neque 
ullum frustra telum . . . mittere, et quaccum- 
que {sie [i; ut quaeque a; edd ) pars castro- 
rum nudata defensoribus premi uidcbatur, eo 
occurrere et auxiliura ferre: III 4,2; liccre illis 
incolumibus (o) . . . discedere et quascumque 
in ([i; om. a.) partes ueliut sinc metu pro- 
ficisci : V41,6; hi quanicumque in pnrtcm im- 
petum fecerant, hostes loco cedere cogebant: 
2,41,4; Caesar . . . persequcndum sibi Pom- 
peium existimauit, quaHCumque in purtes ((lua- 
cumque (quilcunque a) in parte af) so (c) ex 
fuga reccpisset: 3,102,1; 1 Caesar . . . 

coerccndum atque (lotcrroiiclum (|uibuscunique 
rebus iioHset DuniMDrigom sliiLucbut: V 7, 1 ; 

Luxln. (jUcHiir. 11. timorisque opinionem quibuscumque poterat 
rebus augebat : V 57, 4 ; T alius alia ex 

naui quibuscumque signis occurrerat se ad- 
gregabat: IV 26, 1. 

fl) antecedit subsf.: Labienus procedit iurat- 
que se eum non deserturum eundemque casum 
subiturum, quemcumque ei (et hl) fortuna tri- 
buisset: 3,13,3; ^ ut . . . alias sedes . . . 

petant fortunamque, quaecumque accidat, 
experiantur: 131,14; ^ qui hanc rem 

distrahat reliquasque res, quascumque agere 
instituerit, impediat: 1,33,3. 

b) ni subst. ; a) masc; aa) sing:. : uti qui- 
cumque Galliam prouinciam obtineret . . . 
amicos populi Eomaui defenderet: 135,4. 

[i[i) plur. : nam quicumque alterum ob- 
sidere conati sunt perculsos atque infirmos 
hostes . . . continuerunt : 3, 47, 2 ; — quod Ger- 
manorum consuetudo [haec] sit a maioribus 
tradita, quicumiiue bellum inferant resi- 
stere neque deprecari: IV 7, 3; t hac (c) 

coacta manu quoscumque adit ex ciuitate 
ad suam sententiam perducit: VII 4,3; % 

scire enim quibuscumque exercitus dicto 
audiens non fuerit aut . . . fortunam de- 
fuisse aut : I 40, 12. 

[i) ueulr. ; aa) slng:.: itaque quodcumque 
addebatur subsidio (subsidii Paid), id cor- 
ruptum timore fugientium terrorem et peri- 
culum augebat : 3, 64, 2 ; — imperaret quod 
uellet , quodcumque imperauisset se 
aequo animo esse facturos : 3, 6, 2. 

p[i) p!ur. : quaecumque ad proximi diei 
oppugnationem opus sunt noctu comparan- 
tur: V40, 5; — miles . . . operi quaecum- 
que sunt usui .sine periculo supportat: 2,15, 
3; t illis reseruari (seruari [i) quaecum- 

que Romani rel iquisseut: V34,l. 

B. noii addilur uerbuiu: qui quacumque 
([i; quaque a; Aim.; pr. edd.; Sclin., Db., 
Eold., Dt.*; quaqua />.) de causa ad eos 
uenerunt ab (c) iniuria prohibent: VI 23, 9. 

[Falso: idem hoc L. Lentulo . . . ac non 
nullis aliis accidcrat Rhodi; qui cum (rhodi 
quicumque %) . . . Pompeium scquerentur atque 
in iusulam ueuissent: 3, 102, 7.] 

qnidniii. A. additur sHbstautiuis; a) sin- 
^nilis; a) uou addilur adiectiuum; aa) <|u!- 
daiii autcccdit: cum quibusdam ailule- 
sccntibus conloquitur, quorum erat princpps 
Lituuiccus: \'II37, 1; \ (crant) Vticenscs 

pro quibusdam Caesaria in se beneficiis illi 
amicissimi : 2, 36, 1 ; t haec et . . . ab (c) 
nobis (c) cognouerant {e) et quosdam (quos 
clum /•'/•.; quos Ot., llold.) de exercitu nucti 

98 1555 quidam 1556 ([i; Sclin.; habebant a; edd. reU.; quod quos- 
dam de ex. habebant mit quosdam de ex. nacti 
Madu.y captiuos ab his (c) docebantur: V 
42,2; t post mutato consilio quibusdam 

(quibus a?y de causis Caesar (c) paulo ultra 
eum locum castra transtulit: 3,66,4; is quo- 
que mutato consLLio quibusdam de causis, quas 
commemorari necesse non est, eo loco exces- 
serat: 3,66,6; t eadem ratione priuatim 

ac publice quibusdam {ree.; quibus quaedam 
Cte) ciuitatibus {del. Paul) habitis honori- 
bus Tarracone discedit: 2,21,5; \ reliquas 

copias . . . misit f captis quibusdam cohor- 
tibus, uti (c): VII 35, 3; neque multo post 
Caesar . . . deductis quibusdam cohortibus ex 
praesidiis (deductis quindecim cohortibus qui- 
busdam ex praesid. Paul) .eodem uenit: 3,65, 
3; ^ apud quos cum proficere nihil posset, 

quibusdam sohitis ergastulis Cosam . . . 
oppugnare coepit: 3,22,2; ^ quidam ante 

portam oppidi Gallus per (qui per fi; Scli».} 
manus seui ac picis traditas glebas in ignem 
. . . proiciebat, . . . concidit: VII 25, 2; % 

indutiarum quodam genere misericordia facto 
aduentus Caesaris exspectatur: 2,13,2; ^ 

Hercvniam siluam, quam (c) Eratostheni (c) 
et quibusdam Graecis fama notam (c) esse 
uideo: VI 24, 2; t paulum quidem inter- 

missa flamma et quodam loco turri adacta . . . 
centurion&s recesserunt : V 43, 6 ; *^ haec 

(tragula) . . . tertio die a quodam milite con- 
spicitur: V48, 8; t qua re animaduersa 

Pompei.ini in quodam monte constiterimt. 
hunc montem . . .: 3,97, 4; ^ ab his 

liberaliter ipse appellatus et quadam notitia 
Septimii productus . . . nauiculam paruulam 
conscendit: 3,104,3; t nisi eo ipso tem- 

pore quidam nuntii de Caesaris uictoria per 
dispositos equites essent adlati: 3,101,3; ^ 
qui tamen fontes a quibusdam praesidiis 
aberant longius : 3, 49, 5 ; quibusdam ex prae- 
sidiis : 3, 65, 3 u. cohortes ; ^ Pompeius 

. . . pecunia societatis sublata et a (om. Oaf) 
quibusdam priuatis sumpta . . . Pelusium 
peruenit: 3,103,1; \ sese habere quasdam 

res, quas . . . ab eo petere uellent: 130,4; 
T qui (locus) . . . aditum . . habet nauibus 
mediocrem atque eas a quibusdam protegit 
uentis: 3,42,1. 

[i[i) quidam ponitur post snbst. : deinde 
adiutores quosdam consilii {Aieardus d- 
Ldps.; conscii af; conscios Ohl) sui (suis af} 
nactus ex regis amicis exercitum . . . Alexan- 
driam euocauit: 3,108,2; % non uirtute 

neque in acie uicisse Romanos, sed artificio quodam et scientia oppugnationis : VII 29, 2; 
^ animaduersum est ab (c) speculatoribus Cae- 
saris cohortes quasdam , quod instar legionis 
uideretur, esse post siluam et in uetera castra 
duci: 3,66,1; fcoUem quendam nactus 

ibi coustitit: 1,70,3; 1 Scipio detrimen- 

tis quibusdam circa moutem Amauum accep- 
tis imperatorem se appellauerat : 3, 31, 1 ; ^ 
genere quodam: 1,44,2 u. fl) genus; ^ 

mittitur ad eos . . . C. Arpineius (c) . . . et 
Q. lunius ex Hispania quidam, qui . . .: V 
27, 1 ; \ Mosa profluit ex monte Vosego 

. . . et parte quadam ex Kheno recepta, quae 
appeUatur Vacalus, insulam [que] efficit Bata- 
uorum : IV 10, 1 ; Tf cum legio Caesaris 

nona praesidium quoddam (praesidio coUem 
Ciacc.) occupauisset et munire coepisset : 3, 45, 
2; Tf dextrum cornu eius riuus quidam 

impeditis ripis muniebat: 3,88,5; ^ haec 

(castra) siluam quandam contingebant : 3,66, 
3; T praemissis paulum impedimentis 

atque iu tumulo quodam conlocatis: VI 8, 3; 
ex tempore capto consilio Pompeius tumulum 
quendam occupauit, qui . . .: 3,51,8. 

fl) additnr adieotiunm: hoc idem (quidam 
edd. vett.) uisum ex superioribus quibusdam 
castellis confirmauerunt {f; -rant alil): 3, 
67, 1 ; ^ Numidae enim (c) quadam bar- 

bara consuetudine nuUis ordinibus passim 
consederant: 2,38,4; ^ qua in fuga Fa- 

bius Paehgnus quidam ex infimis ordinibus 
de exercitu Curionis primum agmen fugien- 
tium consecutus magna uoce Varum nomine 
appell.ins requirebat : 2, 35, 1 ; f ut . . . 

pedem referre . . . non turpe existimarent f 
cum Lusitanis reliquisque barbaris bai'baro 
{add. F. Hofm., Db.; om.a; Xp.) genere quo- 
dam (barbaro quod. gen. {om. barbaris) Hell.; 
Dt.) pugnae adsuefacti: 1,44,2; ^ hac 

(e) confirmata opinione timoris idoneum quen- 
dam hominem et calUdum delegit: 11118,1; 
^ hi (c) bona locupletum diripere, . . . regis 
domum obsidere, regno expellere "alios, aUos 
arcessere uetere quodam Alexandrini exercitus 
instituto consuerant: 3,110,5; ^ hic 

repentino aduentu naues onerarias quasdam 
nactus incendit: 3,23,2; ^ his constitutis 

rebus . . . ex perfugis (profugis bf) quibus- 
dam (ahquibus O) oppidanis audit lubam . . . 
restitisse in regno: 2,38,1. 

b) pluribus: propterea quod est quaedam 
animi incitatio atque alacritas naturaliter 
innata omnibus, quae studio pugnae incenditur. 
hanc . . .: 3,92,3; T artificio quodam 

et scientia: VII 29,2 ««. a) a) ^|i) artificium; 1557 quidam — quidein 1558 ^ tributis quibusdam populis (lil; publicis 
af; edd.) priuatisque praemiis reliquos in 
posterum bona spe complet: 2,21,2. 

It. nun additur sub^t.: a) ma.se.: x) siug'. : 
nou inridicule quidam ex miiitibus deci- 
mae legionis dixit: 142,6; — illum in equum 
quidam ex suis intulit (impulit ^): VI 30^ 
4; ^ tum cuidam ex equitibus Gallis 

magnis praemiis persuadet (suadet fi) , uti 
. . . deferat: V48,3. 

''j) plur.: (quidam . . . confi rmauerunt: 
3, »37, 1 1/. A. a) '.^) castella ;) — cum ex dedi- 
ticiis Belgis reliquisque Gallis complures Cae- 
sarem secuti una iter facerent, quidam ex 
his . . . nocte ad Neruios peruenerunt 
atque iis (c) demonstrarunt: II 17,2; ^ 
ubi cum quosdam eius municipii solli- 
citaret . . ., est interfectus: 3,22,3; \ 

tributis quibusdam . . . praemiis: 2,21,2 
u. A. b); — quibusdam habitis honori- 
bus: 2,21,5 u. A. a) %) xx) ciuitates; ^ 

unum (c) AUobrogem ex duobus, quos per- 
fugisse ad Pompeium supra docuimus, cum 
quibusdam interfecit: 3,84,5. 

b) neuti'.: de Cicerone te uideo quiddam 
scripsisse, quod ego non intellexi: ap. Cic. 
ad Q. fr. II, 10 (12), 4. 

[Falso: 2,21,5 u. .V. a) y.) aa) ciuitates; — 
2, 27, 2 quidem lil; quidam af.] 

qaideni. 1. ((UuUmu: A. ui ariirmatiua; 
a) au;;et uim uocis auteccileutis iqui quidem 
=: atque is ipse) : C. Valerius Procilius, cum a 
custodibus in fuga trinis catenis uinctus trahe- 
retur, in ipsum Caesarem . . . incidit. quae 
quidem res Caesari non minorem quam ipsa 
uictoria uoluptatem attulit: I 53, 6; tanta subito 
malacia ac (c) tranquillitas exstitit, ut (naues) 
se ex loco mouere (c) non possent. quae qui- 
dem res ad negotium conficiendum niaxime (c) 
fuit oportuna (c) : III 15, 4 ; gladiis caespites 
(c) circumcidere , manibus sagulisque terram 
exhaurire cogebantur (c). qua quidem ex re 
honiiuum multitudo cognosci (o) potuit: nam 
minus horis tribus milium pedum (c) XV (e) 
in circuitu muuitionem (o) perfecerunt: V42, 
4; (ut . . . iter in prouinciam conuerteret, id 
ne metu quidem (recc; id ue tum quidem AUius; 
ut ne metu quidem a; ut nemo tunc quidem 
(i; ut nemo tum quidem Fr.; ut non uemo 
tunc quideni Ciaccoii.; iWiii., Db.; ut nerao 
non tum quidem (Ciacc.;} Np.) uecessario 
faciundum (c) cxistimabat: VII 56, 2.) 

b) = (si iiuu aliud, ut) ecrtc : cur huuc tam 
temerc quisquaui ab ofticio discesaurum iudi- 
caret? sibi quidcui pcrsuaderi . . . eum ueque suam neque populi Bomani gratiam repndia- 
turum : I 40, 3 ; quoniam, inquit, me una uobis- 
cum seruare non possum, uestrae quidem certe 
uitae prospiciam : VII 50, 4 ; depopulata Gallia 
Cimbri magnaque inlata calamitate fiuibus 
quidem (om. fi) nostris aliquando excesserunt 

atque alias terras petierunt (c) Romani uero: 

VII 77, 14; qnod nobis quidem nulla ratione 
factum a Pompeio uidetur: 3,92.3. 

c) = utique, profecto: tanta militum uirtus 
atque ea praesentia animi fuit, ut, cum undi- 
que (e) tlamma torrerentur . . . , fortissime 
pugnarent. hic dies . . . hunc babuit euentum, 
ut . . . maximus numerus hostium uulnerare- 
tur atque interficeretur , ut se sub ipso uallo 
constipauerant recessumque primis ultimi non 
dabant. paulum quidem intermissa flamma et 
quodam loco turri adacta . . . centuriones reces- 
serunt . . .: V43, 6; (nam de equitibus ho- 
srium, quin nemo eorum progredi modo (c) 
extra agmen audeat, ne (^; Sclin.; et a; 
Kp., Fr., Db.; del. Wliitt., Dt., Hold.) ipsos 
quidem (non add. x; plur. cdd.) debere dubi- 
t;u-e: VII 66, 6;) hi siue uere quam habuerant 
opiuionem ad eum perferunt, siue etiam auri- 
bus Vari seruiimt, . . . confirmant quidem 
(-dam af) certe: 2,27,2; nonne extremam pati 
fortunam paratos proiecit ille? non (c) sibi 
chun uobis salutem fuga petiuit? non (c) pro- 
diti per iUum Caesaris beneficio estis conser- 
uati? sacramento quidem (uero X) uos tenere 
qui potuit, cum proiectLs fascibus et deposito 
imperio priuatus et captus ipse in alienam 
uenisset potestatem? 2,32,9 ; sic . . . exercitum 
constituebat, ut tertia acies uallum coutingeret, 
omnis quidem instructus exercitus telis ex 
uallo abiectis (c) protegi posset: 3,56,2. 

B. ui aduersutiuu (— sed): sese unis Suebis 
concedere, quibus ne dii quidem immortales 
pares esse possint (e) ; reliquum quidem in 
terris esse neminem, quem nou superare pos- 
sint: IV 7, 5; suam sententiam in utramque (e) 
partem (c) esse tutam. . . . Cottae quidem atque 
eorum, qui dissenlirent, consilium quem habere 
(c) exitum? V2y, 7; (quae gens . . . summam 
. . habet iustitiae (c) et bellicae laudis opi- 
nionem. uunc quod (a; quoniam (i; quoque 
N; Sclni., Db.; quidem reee.; Aim.; Np.) in 
eadcm inopia, egestate patientiaque (e) Ger- 
mani perumncnt, eodem uictu et ^e) cultu cor- 
poris ulunlur , Gallis autem prouiuciarum pro- 
pinquitas . . . multa ad copiam . . . hu-gitur, 
. . . ne se quidem ipsi cum illis lurtute com- 
parant: VI 24, (3.) 4(— 6);) praeoccupatum sese 
legatione ab Cu. Pompeio, teneri obstrictum 

98* 1559 quidem - quin 1560 fide; necessitudinem quidem sibi nihilo minorem 
cum Caesare intercedere: 2,17,2; quod si iam 
liaec explorata habcamus, quae de exercitus 
alienatione dicuntur, quae quidem ego aut 
omnino falsa aut certe miuora opinione esse 
confido, quanto . . . praestet: 2, 31,5; at, credo, 
[si] Caesarem probatis, in (c) me offcnditis. 
qui de meis in uos meritis praedicaturus (c) 
non sum , quae sunt adhuc . . . leuiora ; . . . 
diligentiani quidem nostram aut . . . fortunam 
(e) cur praeteream? 2,32,11; ita complures 
dies *inania manserant castra; muuitiones 
quidem omnes integrae erant : 3, 66, 7 ; hac 
liabita contione non nullos signiferos ignominia 
uotauit ac loco mouit; exercitui (exercitu JS'p.) 
quidem omni tantus incessit ex incommodo 
dolor tantumque studium iufamiae sarcieudae, 
ut : 3, 74, 2. 

2. nc . . . (luideiii u. iie p. 729 — 731 
(41 loc.) 

3. si quideiii ii. siqnidem. 

[Falso.': equidem (et quidem Nmi.) mihi 
uideor (uidetur Non.) pro uostra (oni. Non.) 
necessitate non labore, non opera, non industria 
defuisse : ap. Oell. XIII 3 ; cf. Non. p. 354.] 

qaie(<4. A. = requies (souiiius); a) obi. : 
his (alcibus) sunt arbores pro cubilibus: ad 
eas se adplicant atque ita paulum modo recli- 
natae quietem capiunt: VI 27, 3. 

b) dat.: meridiano tempore, cum alius disces- 
sisset, ahus ex diutino labore in ipsis operibus 
quieti se (e) dedisset: 2,14,1. 

c) geii. : non aegris, non uulneratis facul- 
tas quietis datur: V40, 5; t neque 
quietis causa procumbunt (alces): VI 27, 2. 

d) c. praep.: tribusque horis [noctis] exer- 
citui ad quietem datis castra . . . mouet 
(c) : VII 41, 1 ; — ipse Cicero, cum teuuissima 
ualetudine esset, ne nocturnum quidem sibi 
tempus ad quietem relinquebat: V40,7. 

B. — pax: quod si fecisset, quietem Italiae, 
pacem prouinciarum , salutem imperii (Steph.; 
imperio (h) imi omnes acceptam relaturos: 
3, 57, 4. 

qaietns. A. = iiihil agens, quiesceus; 
a) propr.: eodem tempore tertiam aciem Cae- 
sar, quae quieta fuerat et se ad id tempus 
loco tenuerat, procurrere (e) iussit: 3,94,1. 

1)) trsl.; a) = pacatus: quieta GalliaCae- 
sar, ut constituerat, in Italiam ad conuentus 
agendos proficiscitur : VII 1,1; — ne iis (c) qui- 
dem 60 tempore, qui quieti (qui eo temp. 
pacati p; Ald.; qui om. AB) uiderentur, 
suam salutem recte committi uidebat: VII 6, 
4; K pauloque habuit pust id tiutum Cae- sar quietiorem Galliam (gall. quiet. fS): V 
58, 7 ; Tf quam (legionem) L. Roscio in 

pacatissimam et quietissimam partem du- 
cendam dederat: V 24, 7. 

fi) — pacis amuns : quid uiro bouo et quieto 
et bono ciui magis conuenit quam abesse a 
ciuilibus coutrouersiis? ap. Oic. ad Att. X 8 B, 2. 

B. = tutus a procellis: saxa inter et alia 
loca periculosa quietam nactus stationem 
. . . milites exposuit: 3,0,3. 

C iid iiniuii trauquillitatem pertiuet: (Afra- 
nius) se in castra recipit sic paratus, ut uide- 
batur, ut, quicumque accidisset casus, hunc 
quieto et aequo animo ferret: 1,75,1. 

qniet(i»t!!iini)e : nostri . . . compluribus 
interfectis V omnino suurum amissis quietissime 
se (se om. O^ahl; se quietissime N; Dlj.) re- 
ceperunt : 3, 46, 6. 

qnin. 1. coiiiuiictio modnlis (= qiii iiou, 
ut nou). (Cf. Bildebrand, Pr. Dortmund 1854. 
p. 26-28.) 

A.' quiii = qui (quac, quod) uou; a) = qui 
iioii: in castello nemo fuit omnino (omnium 
f) uiilitum, quin (qui non Of) uulueraretur: 
3,53,3; 1,69,3 et VI 39, 3 u. B. ii);— neque 
erat quisquam omnium, quin (qui non 0) 
in eius diei casu suarum omnium fortunarum 
euentum consistere existimaret : 2, 5, 4 ; — quo 
edicto tota prouincia peruulgato nulla fuit 
ciuitas, quin (quae non 0) ad [id] tempus par- 
tem seuatus Cordubam (c) mitteret, non ciuis 
Romauus paulo notior, quin ad diem con- 
ueniret: 2, 19, 2. 

b) = quiie nou: 2,19,2 u. a); nulla Thes- 
saUae fuit ciuitas praeter Larisaeos (larisa eos 
alil), qui f maguis exercitibus Scipionis tene- 
bantur, quin Caesari pareret atque imperata 
faceret (pareret . . . faceret edd. uett.; Dt.; 
parerent . . . facerent a; Np., Db.): 3,81,2. 

c) = quo (qui abl.) nou : neque ullum 
fere diem iu termittebat, quin equestri 
proelio . . . quid iu quoque esset animi ac uir- 
tutis suorum periclitaretur (^; Schn., Db.; 
perspiceret i-eec.; Np., Fr., Dt.^; perspiceretur 
a; Dt.^, Hold.): VII 36, 4; — Treueri uero 
atque Indutiomarus totius hiemis nullum 
tempus in termiserunt, quin trans Rhenum 
legatos mitterent, ciuitates sollicitarent, pecu- 
nias polhcerentur, magna parte exercitus nostri 
interfecta multo minorem superesse dicerent 
partem: V55, 1; — neque ullum fere totius 
hiemis tempus sine sollicitudine Caesaris in- 
tercessit, quin aliquem de cousiliis (c) ac 
motu Gallorum nuntium acciperet: V 53, 5; 
uullum iutercedebat tempus, quin ex- 1561 quin qiiindeciiii 1562 tremi cum equitibus proeliarentur: 1,78,5; — 
neque ullus flare uentus poterat, quin 
aliqua ex parte secundum cursum baberent 
(4; haberet x): 3,47,4. 

H. ((uiii = ut iioii; a) antccedit adeo, (am: 
nemo erat adeo tardus aut fugiens laboris, 
c|uin Htatim castris exeunduni atque occurren- 
dum putaret: 1,69,3; nemo est tam <tam [i; 
pr. edd.; om. a; tam est Fr.) fortis, quin (qui 
non a%) rei nouitate perturbetur <nemo . . . 
perturb. dd. Vielk.) : VI 39, 3. 

Ii) antcccdunt ueiba; a) re(iiiendl, cuiic- 
laudi, |n-actcrmi(tciidi ; aa) retincndi: docent, 
si omnino turris concidisset, non posse <pos8et 
fld) milites contineri, quin spe (h-; se z) 
praedae in urbem inrumperent urbemque dele- 
rent: 2, 12, 4 (Np. 5); — tantumque cssc eorum 
omnium furorem, ut ne Suessiones quidem . . . 
deterrere potuerint, quin cum his consen- 
tirent: 113,5; — quod pridie . . . Germani 
retineri non potuerant <c), quin in nostros 
tela <tela in nostr. (i> coicerent: 147,2; aegre- 
que tunc sunt retenti, quin *in oppidum inrum- 
perent: 2,13,4; - neque sibi honiines feros 
ac barbaros temperaturos <obtemperaturos 
X) existimabat , quin, cuni omncm (Jalliam 
occupauissent, ... in prouiuciam exircnt atque 
inde in Italiam contenderent: 133,4. 

(in se aetatis excusationem uihil ualere, 
(juod <quom Np.; cum I)h.; quin Madu.) supe- 
rioribus bellis probati ad f obtiuendos exerci- 
tUH euocentur: 1,85,9.) 

[i[i) cunctandi: quod ubi Crassus animad- 
uertit, . . . non cunctandum exi.stimauit, 
quin pugna decertaret: 11123,7; - tum uero 
(lul)itandum non existimauit, quin ad eos 
<duo(lecinio dio (uld. B-^) proficisccr(!tur: II 2, 
5; Doinitius tum (juoquc sibi dubitandum non 
putauit, quin productis legionibus proelio dcccr- 
taret: 3,37,2; - cum . . . omnium uoces 
audirentur cxspiectari diutius non oporterc, 
quiri ad castra iretur: 11124,5. 

yy) i>ni( (crniUlciidi, intcrccdciidi: inter- 
cedere, inlerniittcrc u. A. c) {■! loc); — 
cum Furnium nostruni taiitum uidiBsem . . ., 
practerirc tamen non potui, quin ct scri- 
bcrem ad to ct illum mittcrcm gratiasquo 
agcrcm : a/i. (Jir. ad Alt. IX 6 A. 

(i) rccusaiidi: (icrnianos ueque priorcs populo 
Komano bellum inferre ucque tauien rocUHare, 
si lacesHantur, quiii armis coiilcndant: IV 7, 
3; uon rccusaic so, quiii nullius u»u8 impe- 
rator existiniarcLur, si . . . lcgioncs Caesaris 
Bose rccepisHcnt <«. 00): 3,45,(i; uoii illin <ilii Clark. ; Paul) hordeum cum <quin Paul) dare- 
tur, non lcgumina recusabant: 3,47,7. 

y) nou multuin abest et simil. u. abfvui» 
p. 47 sq. B. c) (4 loe.) ; — oppido potitur per- 
paucis ex hoslium numero desideratis, 
quin <qui A) cuncti <uiui fi) caperentur: 
VII 11, 8.^. 

())aliit: quorum (equitum) nulli ex itinere 
excedefe licebat, quin ab equitatu Cae- 
saris exciperetur: 1,79,5; — neque homi- 
num morte memoria deleri debet, quin 
a proximis retineatur: ap. Qell. V13,6. 

('. = (jui (aduerb.) non: non dubito, quin 

u. dabito p. OaO A. h) (4 (5j loc.); — non 

esse dubium, quin totius Galliae plurimum 

Heluetii possent: 13, 7; ~ neque uero Cae- 

sarem fefellit, quin ab iis <c) cohortibus, 

quae contra equitatum iii quarta acie conlocatae 

essent, initium uictoriae oreretur <c) : 3,94,3; 

— uehementer <o) huic iUos <o) loco timere 

nec iam alitcr sentire, uuo colle ab <c) 

Komanis occupato si alterum amisissent, quin 

<non dubilari quin (i) paeue circumuallati atque 

omni exitu ct pabulatione interclusi uideren- 

tur: VII 44,4; — Orgetorix mortuus est, 

neque abest suspicio, ut Heluetii arbitrau- 

tur, quin ipse sibi mortem cousciuerit: 14,4. 

2. quiu cliaiii u. otiaiii p. 11-19 d) (4 loc.). 

qaiiiiiiai ". iijimi ".2. p. 6S6 (2 loc.J. 

<{uiiicliliii!« " Qiiiiitiliii»;. 

«luiuciiiix : ante <c> hos <e> obliquis <c) 

ordinibus in quiucuncem <-cumeciii BM) 

dispositis scrobes trium <c) in altitudiucm 

pedum <c) fodiebantur: VII 73, 5. 

«iniiidcciiii: ncque niulto post Caesar . . . 
dcduclis (luiliusdam cuhoitibus ex <quinde- 
cim cohortibus quibusdam ex Patd) prae- 
sidiis eodcm uenit : 3,65,3; 1 ita dies 

circiter quindecim <XV af) iter fecerunt, 
uti: 115,5; castra mouet diebusque <et diebus 
(i) circiter quindecim <XV af) ad fines Bel- 
garuni pcruenit: 112,6; ob easque res ex htte- 
ris Caesaris dicrum <iV; Friy., Db.; dies X; 
ticlin., Np., Jluld. ; in die» IM.) quiudecim sup- 
plicatio decrcla cst: 1135,4; diebus circiter 
quindccim <XII f), quibus iii hibenia uciitum 
est , initium repeutiui tumultus . . . ortum csl 
ab Ambiorige ct Catuuolco: V26, 1; 1[ 

l!oi ct 'fiiliiigi, qui hominum niilibus cir- 
citcr XV iigiiicii hosliuiu chuulcliunt et iiouis- 
simis pracsidio craiil: 125,6; liorum primo 
circilcr milia XV Kheuuui transisse: 131,5; 
minus horis tribus inilium pcduiu {lloltl., t)l.^; 
passuuni cdd.; p. a) XV <trium RMemjc) iu 
circiiilu <,ciicuitum a) munitiouem perieccrunt 1563 quindecim — quinquaginta 1564 (decem milium ia circuitu munitionem pedum 
XV perfecerunt Ji): ¥42,4; positis castris a 
milibus passuuni quindecim auxilia Germa- 
noruni exspectare constituunt: VI 7,3; ex Pom- 
peiano exercitu circiter milia XV cecidisse 
uidebantur: 3, 99, 3; — quindecim {XV 
Fri(j.) milia {XV l) Atrebates (polliceri), 
Ambianos decem milia: 114,9; uallo pedum 
XII {sio [i; Schn., Nji.; pedum a; Bold., 
Dt.'^; passuum Fr., Db., Dt.^) in circuitu (c) 
quindecim milium (.XV. [i) crebrisque (c) ca- 
stellia circummuniti oppido sese (c) coutine- 
bant: 1130,2; omnes equites, XV milia {om. 
B; XV AQM^fi; XV milium Paiil) numero, 
celeriter conuenire iubet: VII 64,1; tantum 
nauium repperit, ut anguste XV milia (LX 
cohortes cotii. Np.; u. CC) legionariorum (c) 
militum, DC (c) equites (c) transportari (c) 
possent: 3,2,2; castellis enim XXIIII effec- 
tis XV milia passuum *in circuitu amplexus 
hoc spatio pabulabatur : 3, 44, 3 ; ^ Neruii 

uallo pedum X (c) et fossa pedum (.p. a) 
XV hiberna cingunt: V42, 1; 42,4 u. milia 
XV; contra hostem pedum (pedes l) XV fossam 
tieri iussit: 1,41,4; in altitudiuem pedum XV 
eflectis operibus uineis eam partem castrorum 
obtexit: 3,54,1; erat eo loco fossa pedum 
(pedes x) XV: 3,63,1; — duas fossas quin- 
decim {om. A; XV p; Fr.) pedes (pedum 
)il) latas eadem altitudine perduxit: VII 72,3; 
1 euocat ad se Caesar Massilia (c) XV pri- 
mos: 1, 35, 1. 

qniiigeuti. A. uou additur alius iiiuue- 
rus; a) additur subst. : Cn. Domitium Cal- 
uinum cum legionibus duabus . . . et equiti- 
bus D in Macedoniam proficisci iussit: 3,34, 
3; — quod quingentis equitibus tantam 
multitudinem equitum propulerant: 115,3; 
Curio . . . duas legiones ex IIII, quas acce- 
perat (o) a Caesare , D (et D V.) equites 
trausportabat : 2, 23, 1 ; tautum nauium reppe- 
rit, ut anguste XV milia {u. CO) legionariorum 
(c) militum, DC {Ciace.; D x) equites {rccc; 
milites ») transportari (c) possent: 3,2,2; f 
(milites: 3,2,2 u. equites;) T hoc (latus) 
pertinet (c) circiter milia passuum quin- 
genta: V13, 2; quae (Arduenna siiua) . . . 
pertinet milibusque (et milibus fj) amplius 
quingeutis {codd.; Aim.; quinquaginta Uros.; 
centum et quinquaginta Goler) in longitudinem 
patet: VI 29, 4; 1f is (c) locus aberat a 

nouis Pompei castris circiter passus quin- 
gentos (D h; cl 0): 3,67,2. 

b) iion additur subst.; a) id adiectiui: ex 
quibus (equitibus) DC Gallos Deiotarus ad- duxerat, D Ariobarzanes ex Cappadocia; ad 
eundem numerum Cotys (c) es Thracia dede- 
rat . . .; D ex Gabinianis Alexandria, Gallos 
Germanosque, quos ibi A. Gabinius praesidii 
causa apud regem Ptolomaeum reliquerat, Pom- 
peius filius cum classe adduxerat: 3, 4, (3.) 4. 

p) ui subst.: ex hominum milibus LX uix 
ad quingentos, qui arma ferre possent, sese 
redactos esse dixerunt: 1128,2. 

B. additur alius. nuiucrus: cum . . . ab ho- 
stium castris non longius mille et quingen- 
tis passibus abesset: 122,1. 

(|niiii. A. ui distribut. : ita dies circiter 
quindecim itet- fecerunt , uti iuter nouissimum 
hostium agmen et nostrum primum non am- 
plius quinis aut senis milibus passuum in- 
teresset : 1 15, 5 ; imperant . . . j Senonibus 
{X; sena Andibus Em. Boffm.; Db., Dt.-), Am- 
bianis, Mediomatricis , Petrocoriis, Neruiis, 
Morinis, Nitiobrogibus quina milia, (.V. fi; 
Morinis; Nitiobrogibus quinque milia Dt.''; 
Nitiobrogibus ; quinque milia EBoffm.) Auler- 
cis Cenomanis totidem (Cenomanis; totidem 
EBoffm.): VII 75, 3; ^ quini erant (p; 

(qui inierant a'/V) erant om. a.) ordines con- 
iuncti inter se atque implicati (complic. (i): 
VII 73,4; % perpetuae fossae quinos 

pedes altae ducebantur: VII 73, 2. 

]>. ui uiuu. cardiual. (r. iiliiraiibus tuutuni): 
Octauius quinis castris oppidum circum- 
dedit: 3,9,4. 

qniiiqnageni (?} : iamque ad denarios 

a 

L {Ald. ad XL (ad XL a) x) in singulos 
modios annona peruenerat: 1,52,2. 

qninqnagiiita. A. uou additur alius 
nunierus: a) additiir subst.: denarii: 1,52, 
2 II. quiiiqnag-eni ; 1 ut milium 

amplius quinquaginta (L Frig.) circiiitu 
locis apertis exercitum duceret: 141,4; neque 
prius fugere destiterunt, quam ad tlumen Rhe- 
num milia (milibus a) passuum ex eo loco 
circiter quinque (a; .V. [i; quinquaguita Oros., 
Pliit. ; Np., Dh.) peruenerunt (c) : I 53, 1 ; (Sues- 
siones) oppida babere numero XII, polliceri 
milia armata quinquaginta (L af; Frig.): II 
4,J.; ex miliuni L (a; quinquaginta Fr., Db.) , j\ 
nu^mero (ex num. mil. .L. P), quae ex Aqui- 
tania Cantabrisque conuenisse coustabat, uix 
quarta parte relicta: 11126,6; quorum alter 
milia passuum ciiciter quinquaginta, alter paulo 
amplius . . . absit: V27,9; Arduennam siluam, 
quae . . . ad Neruios pertiiiot milibusque (et 
milibus [i) amplius quiuprritis {X; Aim.; 
cf. Strab. IV p. 194; quinqimginta Oros.; cen- 1565 quinquaginta - quinque 1566 I tum et quinquaginta Ooler) in longitudinem 
pat«t: VI 29, 4; t deprensis (c) nauibuR 

circiter quinquaginta ^circ. quinqu. om. p) 
eeleriterque coniuncti.s . . . oppido potitur: VII 
58,4; Libo profectus ab Orico cum clas.se, cui 
praeerat, (quae erat Paul) nauium L Brun- 
disium uenit: 3,23,1; ^ hunc toillem) 

. . . palus . . . cingebat non latior pedibus 
quiuquaginta: VII 19, 1. 

b) noii additur subst. ; a): naues longas 
occupare hostes conabantur; quarum orant L 
auxilio miseae ad Pompeium proelioque in 
The.ssalia facto domum redierant: 3,111,3. 

p): erant quinque ordinis senatorii: {Dauis.: 
Sp. ; quinquaginta (uel L) ordines x : quinqua- 
irintii: ordinis senatorii Enofjin.) L. Domitius, 
1*. Lentulus Spinther, L. Uaecilius Rufus, Sex. 
ijuiutilius Varus quaestor, L. Bubrius; prae- 
terea . . .: 1,23,2. 

B. additur alius nunierus: ab iis (c), qui 
emerant, capitum numerus ad eura relatus est 
milium quinquaginta trium (.L'" III. "m 
<.>: .L. III. a; .LIII; //): 1133,7; ^ enac- 

tis oquitum milibus VIII (o) et peditum cir- 
citer CCL (CCXXXX A; Fr.; CC.XXXX 
(Jlfi; CXXXX B»,- CCXL M; Db.; CCL fj; 
Oros., Flor., Polyaen.). haec in Haeduorum 
linibus recensebantur numerusque inibatur: VII 
70, 3. 

qnincine. In li. GaUici iibris plenc uide- 
lur scriptiim csse quinque in X 110,3; V 8, 
■2; VI 5, 6 ; VII 60, 2. 3 ; item 1 48, 3 , quamquam 
in Frigellii editione exsiat V ; VI 36, 2 in cf 
inuenitur V , sed in a et ah uidctur scriptttm 
rsse quinque. In a cst quinque, in fi .V. 
iri3,l; 1113,2; VI7,4; in a quina milia, 
in (i .V. VII 75,3; — V uidctur inueniri in 
X (.V. in B), quamquam Dl>. edidit quinque, 
V24,4; iiem V exstat in X (Y A; .\ Q; .\T. 
imit; .V. m» a) IV 12, 1. — In B. Cittilis 
lihris cx Nippcrdei et Diibneri eonsensu col- 
lii/i posse uidctur 6 locis (1,46,1; 47,3; 60, 
5; 3, 54, 2; 101, 5) in %■ exslare quinque, 
IS Incis (1,5,4; 12,1; 16,2; 18,2; 39,1; (61, 
4;> 65,3; 66,4; 83,1.2; 2, 7,2; 8,2; 10,2; 39,1; 
3,24,2; 34,2; 46,6; (69,1) V. — Vno loco 
(1,11,4) in afh uidctur initeniri V, in I scrip- 
tum esse quinque lestatur F. liamoriuo; uno 
loco (3,4,1) ap. Np. cst V, npud Db. (|iiiiique. 

Numcri conipositi scmpcr in cuild. numirorum 
niitis uiditilur sii/ni/icari: XXV in X 114,9; 
V7,3; 46,1; VI 7, 4; VIi24. 1; 40,4 {nam 
Nipperdei, qtii VI 7, 4 seripsil uiginti quinque, 
niilla in eius modi rebus potest csse auctorilns); 
V et XX esl in t 2,37,3; XXXV uitletur sc.riptum esse in X VII 75,2, in x 3,101,2; 
XliV in X 3, 88, 4. 

A. uou udditur alias uumrrus; a) ndditur 
subst.: perfecto ponte, magnis quinque ciui- 
tatibus ad amicitiam adiunctis . . . niultae 
longinquiorcs ciuitates ab Afranio desciscunt: 
1,60,5; ^ unam legionem . . . et cohor- 

tes V in Eburoues . . . misit: V24. 4; M. An- 
tonium cum cohortibus V Arretium mittit: 1, 
11,4; certior factus Iguuium Tliermum prae- 
torem cohortibus V tenere: 1,12,1; cohort«s 

V praemissae a Domitio ex cppido poutem 
tliuninis interrumpebant: 1,16,2; mittit eo M. 
Antonium cum legionis (legione Nhl: -nibus 
Of) XIII. (Vossiits; VIII x) cohortibus V: 1, 
18,2; Curio cum omnibus copiis . . . exierat 
cobortibus V castris praesidio relictis: 2,39,1; 
Sabinum cum coliortibus V paucisque equitibus 
in Aetoliam (ire) *iussit: 3,34,2; — Labieuus 
. . . praesidio quinque cohortium (.V. coh. 
prae.s. [i; pmes. coh. qui:ique/>r. crfrf..- Db.) ini- 
pedimentis relicto cum XXV cohortibus ma- 
gnoque equitatu contra hostem proficiscitiir: 

VI 7, 4; Cicero . . . septimo die . . . quinque 
cohortes frumentatum in proximas segetes mittit 
(p) : VI 36, 2; quinque cohortes. quas minime 
firmas . . . esse existimabat, castris praesidio 
relinquit. quinque eiusdem legionis reliquas de 
media nocte cum omnibus impedinientis . . . pro- 
ficisci imperat: VII60. 2. 3; (Lucilium Hirruin 
cum sex (V Ciacc.) cohortibus . . . excipit: 1, 
15,5;) t *x eo die dies continuos quin- 
q u e Caesar pro castris suas copias produxit : 
148,3; — V primis diebus, quibus h;iberi 
senatus potuit, . . . decernitur: 1,5,4; ip.se 
eoilom eum cxercitu proficiscitur biduique (V 
dierum Stoffel) iter progressus ad tliimen Bagra- 
dani peruenit : 2, 24, 1 ; et quinque interniissis 
diebus alteram noctem subnubilam uactus . . . 
silentio exercitum eduxit: 3,54,2; ^ hoc 
cum esset modo pugnatum continenter horis 
(horas Wsbi/) quinquo nostrique grauius ... 
premerentur : 1,46,1; - quod . . . iiupari con- 
gressi nuniero (nuniero quod hl) quinque 
horis proelium sustinuissent: 1,47,3; ^ 
ipse cum legionibus expeditis quinque 
in Menapios proficiscitur: VI 5, 6; acies_crat 
Afrmiiana duplex, logionum (leg. Oal) V(I O), 
tertiiim (c) in subsidiis loouni alariae oohor- 
tes {c) obtinobant (c); Cnosaris triplox: 1,83, 
1 ;/iiipositae, ut supra domonstratuni ost, legio- 
ne.sVlI (VI Np.; V Omcc.): 3, 6,2y qua pro- 
ximum iter . . . erat, cum his (c) quiuque 
logionibuH iro contendit: 110,3; ipso oiini 
i|iiin(iiio logioiiibuH et pari iiiinioio eqiiitiini, 1567 Cjiiiiiqiie — Quintiliiis 1568 quem . . . reliquerat (c), ... soluit: V8, 2; 
primam aciem quaternae cohortes ex V legioni- 
bus ^ex quaque legione Ellcbodius) tenebant: 
1,83,2; (tantum nauium repperit, ut anguste 
XV milia (LX cohortes coni. Np.) legiona- 
riorum (c) militum, (VII {uel V) legiones et 
Ciaec; u. CC) DC (e) equites (f) transpor- 
tari (c) possent: 3,2,2;) Pompeius . . . re nun- 
tiata V legiones {Np.; V» legione af; V (uel 
Vtam) legionem Uhl) ab opere deductas {Kp.; 
deducta af ; deductam Olil) subsidio suis duxit: 
3,69,1; t neque prius fugere destiterunt, 

quam ad flumen Ehenum milia (-bus a) pas- 
suum ex eo loco circiter quinque (quinqua- 
ginta Oros., Plut.; Np., Db.) peruenerunt (c) : 
1 53, 1 ; cum . . . ab eo oppido Caesar cum 
exercitu circiter milia {om. a) passuum quin- 
que abesset: II 13, 2 ; (id erat oppidum po.situm 
ad Hiberum miliaque (mil. V z) passuuni a 
castris aborat XXX {Glil.; XX x; Np., Db. - 
positum ab Hibero milia V passuum ; a castris 
aberat XX olim F. Hofm.): 1,61,4;) a mili- 
bus passuum V itiuera difficiUa atque augusta 
excipiebant: 1,65,3; — (nostros equites;) quo- 
rum erat V miliura (V a.h) numerus, cum 
ipsi non aniplius octingentos (c) equites ha- 
berent: IV 12,1; imperant . . . f Senonibus 
(sena Audibus Em. Hoffm.; Db.) , Ambianis, 
Mediomatricis , Petrocoriis , Neruiis , Morinis, 
Nitiobrogibus quina milia (.V. p), Aulercis 
(Nitiobrogibus ; quinque milia Aul. Em. Hoffm., 
Db.): VII 75, 3; (erant) equitum (c) . . utrius- 
que provunciae {u. CC) circiter V miha: 1,39, 
1; praemiserat . . . auxUia peditum V milia 
{coniee. Np.; peditum nuUa ;i), equitum III 
milia: 1,39,2; uterque idem suis renuntiat: V 
milia passuum proxima intercedere (c) itineris 
campestris, inde excipere loca . . . montuosa: 
1,66,4; t naues sunt (c) combustae 

quinque: 3,101,5; t patebat haec (tur- 

ris) quoque (c) uersus pedes XXX , sed parie- 
tum crassitudo pedes (pedum 0) V: 2,8,2; 
columellae pedum in altitudinem V defiguntur: 
2,10,2; 1 quadriremes V ad eas misit: 

3,24,2; H (quinque remis: 3,101, 6?<. 

4]niiiqiici'eiHi8.) 

b) iion add. subst. ; a): quinque . . . reli- 
quas (cohortes): VII 60, 3 ii. a) quinque 
cohortes; t legioues effecerat ciuium 

Eomanorum VIIII: V ex Italia, quas traduxe- 
rat , unam . . . : 3, 4, 1 ; 1 ex eo numero 

nauium nulla desiderata est; ex Massilien- 
sium classe V sunt depressae, IIII captae, 
una . . . profugit; quae omnes . . .: 2,7,2. 

p) : erant quinque ordinis senatorii: {Dauis.; quinquaginta (uel L) ordines z; quin- 
quaginta: ordinis senatorii EHoffm.) L. Domi- 
tius, P. Lentulus Spiuther, L. Caecilius Rufus, 
Sex. Quintilius Varus quaestor, L. Rubrius; 
praeterea . . .: 1,23, 2; t nostri . . . com- 

pluribus interfectis V omnino {u. CC) buo- 
rumamissis quietissime se receperunt: 3,46,6. 
]{. additui- alius numerus; a)XXy: Labie- 
nus . . . praesidio (o) quinque cohortium im- 
pedimentis relicto cum XXV cohortibus 
magnoque equitatu contra hostem proficiscitur : 
VI 7, 4; If dies {om. BM) circiter XXV 

in eo loco commoratus . . . dabat operam, ut: 
V7,3; et diebus XXV aggerem latum (CC) 
pedes CCCXXX, altum pedes LXXX exstruxe- 
runt: VII 24, 1 ; T cuius hiberua aberant 

ab eo milia passuum XXV: V46, 1; pro- 
gressus milia passuum XXV : VII 40, 4; — Am- 
bianos (polliceri) decem milia, Morinos XXV 
(XXII f) milia: 114,9; comperit minus V 
et XX milibus longe ab Vtica eius copias ab- 
esse: 2,37,3. 

b) XXXV : imperant Haeduis atque (c) eorum 
clientibus . . . milia XXXV; parem nume- 
rum Aruernis: VII 75, 2; \ Cassius . . . 
omnes naues incendit XXXV {del. Ciacc.), 
e quibus erant XX constratae (c) : 3, 101, 2. 

c) XLV: haec erant milia (numero milia 
hl) XLV, euocatorum circiter duo: 3,88,4. 

(d) LXXT: cohortes in acie LXXX (LXX 
/;: LXXV A^p.) constitutas habebat, quae sum- 
ma erat milium XXII: 3,89,2.) 

qniiiqnereiiiis: Vatinius . . . scaphis 
elicuit naues Laelianas atque ex his longius 
productam unam quinqueremem et mino- 
res duas in angustiis portus cepit: 3,100,2; 
milites . . . a terra soluerunt impetuque facto 
in Cassiauam classem quinqueremes (quin- 
que remis x) duas, iu quarum altera 
erat Cassius, ceperunt: 3, 101, 6; naues 
longas . . ., quarum erant L auxilio missae 
ad Pompeium proeUoque . . . facto domum re- 
dierant, illae triremes (quadriremes (pro Wlae 
trir.) Paul) omnes et quinqueremes aptae 
instructaeque omnibus rebus ad nauigan- 
dum: 3,111,3. 

Qniiitilins: erant quinque ordinis sena- 
torii: {Dauis.: quinquaginta [uel L) ordines 
codd. : quinquaginta: ordiuis senatorii EHoffm.) 
L. Domitius, P. Lentulus Spinther, L. Cae- 
cilius Rufus, Sex. Quintilius (Quinct. emistant. 
Pa.ul) Varus quaestor, L. Rubrius; praeterea 
. . .: 1,23,2; erat in exercitu Vari Sex. Quin- 
tilius Varus, quem fuisse Corfinii supra denion- 
stratum est. hic dimissus a Caesare in Africam 1569 Quintilius — quis (interrog.) 1570 uenerat: 2,28,1; lianc uactus appellationis 
causam Qiiintilius circumire aciem Curionis 
atquc obsecrare milites coepit, ne: 2,28,2; cf. 
quac sqq. 

qniiitns. A. iioii additiu' aliiis mnuerus: 
Caesar ex eo loco quiiitis castris Gergouiam 
perufiiit: VllSn, 1; ^f is ilies erat a. d. 

(eral ad A') V. Kal. April. L. Pisoiie, A. Gabi- 
nio coiisulibus: 16,4; dies conloquio dictus 
est ex eo die quintus: 142,3; erat aeger . . . 
relictus P. (c) Sextius Baculus . . . ac diem iam 
q u i n t u m cibo caruerat : VI 38, 1 ; — Voluse- 
luis j^erspectis regionibus omnibus (c) ... 
quinto (.V. p) die ad Cae.sarem reuertitur: 
[V21,i); 1 (Pompeius . . . re nuntiata V 

logiones (A';). ; V» legione af; V («c/ Va""), 
lcgionem 0/d) ab opere deductas (Np.; de- 
ducta af ; deductam 0/d) subsidio suis duxit: 3, 
G9,l.) 

1(. iidditur aliiis iiunierus: qnintnf<> <le- 
oininN: (quem locum XII. (.XTI. [i; duode- 
cima A(J ; edil. plur.; quintadccima BM : 
/•V.) legio tenebat: VII 62,4;) t XV. 

Kal. Maias ex itinere: ap. Cie. ad Att. X8 

«tnintnM u. Q. p. 1200-1.301; (ii.s (legioni- 
bus) M. Crassum {quintum add.cr.; qiiacstorom 
A^; Ald.: edd.; om. [i) et L. Munaliiun Plaii- 
cum et C. Trcbonium legatos praefecit: V24,3.) 

qniH, qnid (pron. intcriog'.) />c lorina 
(quis, qui) ?(. qni }j. 1547. 

(loiilocutio: quibuscum: 120,6. 

Si;;iiilic. 1. iiiusc.; A. siiigul.; u) in iuier- 
roK:utione orutionis obliquae: quod uero ad 
amicitiam populi Romani attulisscnt , id iis 
(c) eripi quis pati posset? I43,S; 1 

postremo quis boc sibi persuaderet sine 
certa spe (c) Ambiorigem ad eiua modi con- 
silium descendisse? V 29, 5. 

b) iu iutcrrocaiioiu' obliquu: ubi ille . . . 
restitit ct quis essct aut qiiid ucllet quae- 
siuit: 2,35,2; T[ e caj)tiuis quaerit, quis 

caslris ad Bagradam praesit; rcsjiondent 
Saburram: 2,39,2. 

B. plur.t tanta erat completis litoril)us c.on- 
tentio, qiii potissimum ex magno numero con- 
scendorent, ut: 2,43,4; 1 Diiiiiiinrigi 

custodes i)onit, ut quao agat, (luibii scuiu 
loquatur ;Jo(|uitiir yi'/l/) sciro jiossit: I2(),(i. 

2. iieiilr.; A. Niiis.; a) propi'. (= -t/); a.) iii 
iiMorroKulioiK^ oratioiiis reclue; aa) siibi. : 
jiostroiiio quid iiiro liono et qiiieto et bono 
c:iui niagis conuonit qiiain aliesso a ciiiilibiis 
controuorsiiH? ap. Oie. ad Att. X 8 /f, 2; K 

quid orgo mci coiisilii ost? (eudd. plitr. pual 

liOxiij. CadHiir. 1 1, ergo distingmmi , non post est) facere quod 
nostri maiores . . . fecerunt: VII 77, 12; nam 
quid illi simile bello fuit? VII 77, 13; quid 
enim est illis optatius quam uno tempore 
et nos circumuenire et uos nefario scelere ob- 
stringere? 2,32,3. 

fl[i) obi.: ca.strorum autem mutatio quid 
liabet nisi turpem fugam et despcrationem 
omnium ct alienationem exercitus? 2,31,4; 
t Romani uero quid petunt (adpetunt 
Paul) aliud aut quid uolunt nisi . . . quos fama 
nobiles . . . cognouerunt . . . bis aeternam in- 
iungere seruitutem? VII 77,15; f aut quid 
irati grauius j- de uobis sentire (grauius 
uobis censere Paul) possunt quain ut eos jiro- 
datis, qui se uobis omiiia debere iutUcant . . .? 
2,32,4; t quid uolunt: VII 77,15 «<. 

qiiid petunt. 

yy) elliiitice: quid ergo? Romanos([i; ro- 
mauorum aiiimos a; pr. edd.) in (om. AQ) 
illis ulterioribus munitionibus auimine ([i ; sine 
a; pr. edd.; /•>.) causa cotidie exerccri putatis? 
VII 77, 10; (77, 12 «. aa);) quid crgo? syii- 
graphae non simt, sed (non sunt? Sed Np.) 
res aliena est: ap. lul. Ruflnian. § 8 (r/iet. lat. 
min. ed. Tlalm p. 40). 

[i) iu oriitioiiis obliquae interrogatioiiibus; 
aa) subi. : postremo quid csse ([i; esset a) 
lcuius aut turj^ius quam auctore boste de 
summis rebus capere coiisilium? V'2S, 6; quid 
homiuum ([i; quid inomiuum A; quid in ho- 
minum BMQ; quid enim hom. Fr., Db.) mili- 
bus LXXX (c) uno loco interfectis (quid add. 
[i) propinquis cousanguineisque uostris auinii 
forc existimatis: VII 77, 8. 

[i[i) obi.: quid sibi uellet? cur in suas 
j)ossossionc8 ueniret? 144,8; 1 qiiod si 

iurore atque amentia imj)ulsus bellum intulisset, 
quid taiidem uererentur? 140,4. 

y) iii inlerrogiit. obliqu.; aa) siibi.: tanta 
erat siimmae (e) rcrum exsj)ectatio , ut idius 
iii iiliam partcni mciitc atquo aiiinio traboivtur, 
qiiid ijisis C"()rfinioiisibus, quid Domitio, (juid 
Lontulo, quid roliquis accideret (-erit Ora'), 
qui quosquc cucntus excipercnt: 1,21,G; ^ 

iieque certa subsidia conloc!U-i nequo quid in 
(iua((iic i^arto oj)Us ossot prouidiM'i nequo ab 
iiiio omnia iiiijioria administrari iiotoraiil: II 
22, 1 ; haoc pidoiil cx oppido uidcbantur . . ., 
iioqiio taiito sjiatio certi quid osset cxplo- 
lari poterat : VI145,4; quid sui consilii sit 
ostondit: 121,2; Labienus iioctu (c) tribuiiis 
niilitum j)riniisquo ordinibus couuocntis (c) quid 
siii sit (sit sui [i) consilii proj)oiiit: VI 7, S; 
sibi autcm mirum uidcii, quid iii siia (iallia 

9U 1571 quls (interrog.) 1572 . . . aut Caesari aut omumo populo Romauo 
negotii esset: 134,4; regem hortatus est, ut 
. . . legatos ad Acliillam mitteret et quiil 
esset suae uoluntatis ostenderet: 3,1011,3; 
t quid fieret, fieri uellet, sim. u. facio 
p. I2G2 S-») aS loe.). 

(i[i) obi.: agere ti. ago p. 218 med. (5 loc); 
t cotidie tameu equestribus proeliis quid hostis 
uirtute posset et quid nostri auderent peri- 
clitabatur (c>: II S, 2; % uti . . . cogaut 

et quid (Aimom.; quod X; Sc/in.. Frirj.. Db., 
lluld.) quisque eorum de quaque re audierit 
aut cognouerit quaerant: IV 5, 2; % pro- 

ductis omuibus copiis . . . quid hostes con- 
silii caperent exspectabat: 11124,1; et quid 
reliqui consilii capereut atque uude iuitium belli 
tieret explorabant (c): V53,4; ^ cogno- 

scere: IV 5,2 ti. audire; \ facere u. 

facio p. 1262 ^^) (13 loc.); *i prius . . . 

quam plane ab Ms <c) uideri aut quid rei 
gereretur cognosci posset: III 26, 3; inscii 
quid (quod AQ} in Haeduis gereretur cou- 
cilio coacto . . . consultabant : VII 77, 1 ; Cae- 
sar idoneum locum nactus qmd quaque iu {sic 
[i; Fr.; qua ex a; quaque ex plur. edd.) pai-te 
geratiu- cognoscit : VII 85, 1 ; t temptandum 
Caesar existimauit, quidnam Pompeius pro- 
positi aut uoluntatis ad dimicandum ha- 
beret: 3,84,1; f cum sua quisque miles 

circumspiceret , quid secum portare posset 
{c), quid ex iustrumento bibernorum reliuquere 
cogeretur: V31,4; \ modo conscripti .. . 

ad tribuuum militum centurionesque ora con- 
uertunt: quid ab his praecipiatur esspec- 
taut: VI 39,2; T relinquere: V31,4 u. 

portare; t (exposuit (c), quid iniquitas 

loci posset, quod {Vielli.; quid X; cdd.) ipse 
ad Auaricum sensisset, cum . . .: VII 52, 
2;) 1 ubi ille . . . restitit et quis esset 

aut quid uellet quaesiuit: 2,35,2. 

yy) abl.: non alienum esse nidetur de Gal- 
liae Germauiaeque moribus et quo differant 
hae nationes inter sese proponere: VI 11,1. 

b) trsl. ; a) = dia r/, ciu-, quaui ad rcin; 
aa) in interrog-. recta: Pulio, cum acerrime 
. . . pugnaretur, Quid dubitas, inquit, 
Vorene? aut quem locum . . . exsjiectas (c)? 
V44, 3; unus ex captiuis Quid uos, inquit, 
hanc miseram ac tenuem sectamini praedam, 
quibus licet iam esse fortunatissimos (e)? VI 
35,8; perterritum, inquit, hostem uides, Curio; 
quid dubitas uti temporis oportimitate? 2, 
34,4; quid mihi, iuquit, aut uita aut ciui- 
tate opus est, quam beueticio Caesaris h.ibere 
uidebor? 3,18,4. [illi) iii iuterrogat. orationis obliqaae: con- 

clamauit: quid ad se ueuirent? an specu- 
landi causa? 147,6. 

[i) = Tiooov, quuutuui; aa) uon additur 
g-euetiuus: (cum nostri) quid siue imperatore 
et sine reliquis legionibus adulescentulo duce 
efficere possent perspici cuperent: 11121,1; 
^ quid posse(n)t u. }fost»nm 1. A. p. 1126 
(o loc.) : f at (c) uero quid proficimus, 

si accepto maguo detrimeuto ab oppugnatioue 
castrorum discedimus? 2,31,3. 

(i[i) additur genet.: neque ullum fere diem 
iutermittebat , quin equestri proelio interiectis 
sagiltariis quid iu quoque esset auimi ac 
uirtutis suorum periclitaretur (c) : VII 36, 4; — 
quod penes eum est pecuniae tradit et quid 
ubique habeat frumenti et (c) nauium osteu- 
dit: 2,20,8; — quid iniquitas loci habeat 
iucommodi (incomm. hab. [i) propouit: VII 
45,9; — nuntiosque . . . mittit, quibus regioni- 
bus exercitum exposuisset et quid (qui af) 
militum trausuexisset : 3,29,4; — quid . . . 
uauium: 2,20,8 u. quid fi-umenti; — obsides 
imper.it et quid ([i; quod AB^Q; quot MB'^) 
iu aunos singulos uectigalis populo Romauo 
Britanuia penderet coustituit : V 22, 4 ; — q u i d 
. . . uirtutis: VII 36, 4 u. quid luiimi. 

B. plur. (in iuterrog:. obl.) ; a) subi.: (in 
posterum oppugnatiouem diflert quaeque ad 
eam rem usui siut <,suut Of) miUtibus im- 
perat: VII 11, 5;) t fieri u. faeio p. i202 
S^i)) (G loc). 

b) obi. : Dumnorigi custodes ponit, ut quae 
agat, quibuscum loquatur (c) scire possit: I 
20, 6 ; (ibi per certos exploratores in singula 
diei tempora quae ad Auaricum gererentur ([i; 
agerentur a; edd.) cognoscebat: VII 16, 2;) 
testibus se miUtibus uti posse, quauto studio 
pacem petisset, quae per Vatinium iu conlo- 
quiis, quae per A. Clodium (c) cum Scipioue 
egisset, qiubus modis ad Oricum cum Libone 
de mittendis legatis contendisset: 3, 90, 2; \ 
legatis . . . conuocatis et {om. p) quae ex 
Voluseuo cognouisset {B^l^; cognosset a; 
edd.) et quae fieri uellet ostendit : IV 23, 5 ; 
\ simul commouefacit , quae ipso praeseute in 
concilio '[GallorumJ de Dumnorige sint dicta 
et ostendit, quae separatim quisque de eo apud 
se dixerit: 119,4; (his mandauit, ut quae 
diceret Ariouistus cognoscerent et ad se refer- 
rent : I 47, 5;) producuntur ii (c), quos ille edo- 
cuerat, quae dici uellet: VII 38, 4; T huc 

pauca ad spem largitiouis .iddidit, quae ab 
sua liberalitate , si se atque Attium seeuti 
esseut, exspectare debereut: 2,28,3; Tf 1573 qnis (interrog. et indef.) 1574 facere u. facio p. 1262 ^^) (6 loe.); 1 
gerere (/. gepo p. J-li^4 B. (7 (fi) loc); ^ 
quae ipse intellegat, quae ciuitas qneratur 
proponit : I 20, 6 ; 1 reuertitur quaeque 

ibi perspexisset renuntiat: IV 21,9; % 

iam ante (e) edocti (c), quae interrogati pro- 
nuntiarent, milites se esse Ifgionarios dicunt: 
VI I 20, 10 ; t q u e r i : I 20, 6 i<. intellegere ; 

^ Dumnorigem ad se uocat, fratrem adhibet; 
quae (ille add. Paul) in eo reprehendat 
ostendit: 120,6. 

[Falso : acerbitatem inimicormn docet , qui 
(quid ahl*) quod ab altero (c) postularent, in 
se recusarent: 1,32,5; addit etiam, ut quae 
(1'aiil ; quod Np.: edd.; quid %) quisque eonim 
in bello amiserit, quae sint pene.s milites suos, 
iis (c) , qui amiserint (e) , restituantur (Paul; 
restituatur Stepli.; restituat ;;): 1,87,1.] 

quo (iuten-og.): A. iii iuterios'. recta: 
Litauiccus . . . conuocatis subito militibus lacri- 
mans Quo proficiscimur, inquit, milites ? 
VII 38, 1.2. 

B. in iiilerrojr. obliqu.: (currere: VII 24, 
4 11. occurrere ;) ^ sed quo essent [eae] 

(naues) delatae priniis diebus ignorabant: 3, 

»30,1; ^ neque quo signa ferantur neque 

quam in partem quisque conueniat (contendat?) 
prouident : VI 37, 6 ; 1 picem reliqua.sque 

(c) res, quibus ignis excitari potest, fundebaut, 
ut quo primum occurreretur ([i; Sclitt.; 
curreretur a; rell. edd.) aut cui rei ferretur 
auxilium uix ratio iuiri posset: VII 24, 4; ^ 
cupiditatem . . militum (o) reprehendit, quod 
sibi ipsi iudicauissent, quo (quod //) proce- 
dendum aut quid agendum uideretur: VII 
52, 1 ; ^ quibus amissis rcliqui neque quo 

se reciperent neque queni ad uiodum oppida 
defenderent habebant: III 16,3 ; qui (c) (iloriui) 

^cum propter siccitates (e) paludum quo se 
reciperent non haberent: IV 38, 2; quarum 
(alcium) ex uestigiis cum est animaduersum a 
uenatoribus, quo se recipcre consuerint: VI 
27,4. 

<|iiiH. quid (prouoiii. iiKleliiiituui). Uc 
rorina (qui, quisi it. <|ui //. I:'):'ti). 

A. ui hub^taiitiiii; a) iiiasc; a) sinj;. ; 
aa) quls (iiomiiiat.); a) iie quis: duces corum 
tota acie proiiuntiari (c) iusseruut, ne quis ab 
loco discederet: V34, 1; t idque (c) 

eius rei causa anti(|uitus institutum uidetur, 
ne quis ex plobc coiitra potentiorem nuxilii 
egeret: VI 11,4; 1 iurc iuruiido uc ([uis 

eiiuiit iaret, nisi quibus communi consilio 
uiaiidalum esset, intiir se Hiiuxoruut: 130,5. 

b) iirii (|uiN : praecipit atque interdicit . . ., unum omnes petant (c) Indutiomarum (c) neu 
quis quem (quisquam alium S) prius uulne- 
ret, quam illum interfectum uiderit(c): V58, 
4; '"i^ ne quid iis (e) noce.itur neu quis in- 
uitus s.ncramentum (c) dicere cogatur i;sacra- 
mento rogetur Ciace.) a, Caesare cauetar: 1, 
86,4. 

c) si quis: ciuitates . . . habent legibus 
sanctum, si quis (om. [i) quid de re publica 
a finitimis rumore ac (p; Fr.; aut a; plur. 
edd.) fama acceperit (acceperint Ji) , uti ad 
magistratum deferat (deferant fi) neue cum 
qno (om. bk; pr. edd.) alio communicet (com- 
municent fJ) : VI 20, 1 ; t ^I- CoeUus Rufus 
praetor cansa debitorum suscepta . . . tribunal 
suum iuxta C. Trebonii, praetoris urbani, 
sellam conlocauit et, si quis appellauisset 
de aestimatione et de solutionibus, quae jier 
arbitrum fierent . . ., fore auxilio pollicebatur : 
3,20,1; tU si quis . . . prehenderetur: 

3,110,4 II. B. b) a). 

b> ubi qiiis: VI 23, 7 u. B. b) fl). 

f^P) iiueiii : V 58, 4 u. aa) b). 

yy) quo: VI 20,1 ii. aa) c). 

(i) plnr.; aa) iiomiiiat.: errare si qni in 
beUo omnes secuudos rerum prouentus ex- 
spectent: VII 29, 3; ^ (Caesar ad Liii- 

gonas litteras nuntiosqne misit, ne eos frumento 
neue alia re iuuarent; qui si (si qui Paiil) 
iuuissent, se eodem loco qno Heluetios habi- 
turum: 126,6;) ^ (sed qui (A()'^; sed si 

qui BM; Ft:. Db.. Dt^) sunt ex iis (c) nati, 
eorum habentur liberi, quo: V14, 5;) ^ 

ut, si qui etiam in praesentia se occultas- 
sent, tamen his . . . rerum omnium inoiiia 
pereundum uideretur: VI 43, 3; If mittuii- 

tur ad Cacsarem confestim a (e) Ciceroue lit- 
terae magnis propositis praemiis, si (qui add. 
Paitl) pertulissent: V40, 1; ^ late . . 

is locus restagnat; quem si qui (si quis mr.; 
sibi af) uitare uoluerit (uoluerunt NOH; 
uoluerint Paiil) , sex milium circuitu in 
oppiduin peruenit (-niunt iV/;/; Paiil; perueiiiel 
V.): 2,24,4. 

[i[i) acc: si quos aduersum proeUuin et 
fuga (Jallorum coninioueret (moueiet vl*), 
hos (c) . . . reperire (c) posse: 140,8; t 

(ab his fit initium retinendi SiUi (e) at<iue 
Velanii (et si quos intercipere potueruut 
add. [iN: 111 8,2;) 1f piu-entes suos com- 

mciidabaiit, si quos ex eo <,c) pcriculo fortima 
scriiare potuisset: 2,41,S. 

b) iiciitr. (siiiy^.); a) iioqiic aeiict. iicque 
uUicctiuuiii aildltiir; aa) iic quid: oam [yow- 
tabulationcm) in parietes instruxcrunt ita, iil 

99 ♦ 1575 quis (indcfin.) 1576 capita tignorum extrema parietum structura 
tegerentur, ne quid emincret, ubi ignis ho- 
stium adhaeresceret: 2,9,1; W ne quid 

de iure aut de legibus (de legibus aut iure fi) 
eorum demiuuisse uideretur, ipse in Hae- 
duos proiicisci statuit: VII 33, 2; ^ nocere 
u. noceo B. b) p. 781 (3 loo.). 

PP) qiii quid: qui horum quid acerbissime 
crudelissinieque fecerat, is et uir et ciuis 
optimus habebatur: 3,32,3. 

yy) seu quid: principes . . . cotidie ad se 
couuenire iubebat, seu quid (quit B) com- 
muuicandum seu quid (quit B) admini- 
strandum uideretur: VII 36, 3; f 

cognitis omnibus rebus, seu quid in munitioni- 
bus perfectum non erat, seu quid a peri- 
tioribus rei militaris desiderari uidebatur, 
. . . haec ad Pompeium omnia detulerunt: 3, 
61,3. 

^§) si qiiid; o) siibi.: (Dumnorigem,) si quid 
accidat Eomanis, summam in spem . . . 
regni obtinendi uenire: 118,9; si quid his (c) 
per uim accidat : III 22, 2 ; f si quid ipsi 

a Caesare opus esset, sese ad eum uenturum 
fuisse : 1 34, 2 ; ut praesidium quam amicissi- 
mum, si quid opus facto esset, haberet: 142,5. 

6) obi.: accipere: VI20, 1 ti. a) a) aa) c) 
accipere; t ut ■ ■ •, si quando quid Pom- 

peius tardius aut consideratius faceret, unius 
esse negotium diei . . . dicerent : 3, 82, 3 ; f 
ut, si quid possent, de indutiis fallendo im- 
petrarent: IV 13,5; f L. Minucium Basilum 
cum omni equitatu praemittit, si quid celeritate 
itineris atque oportunitate temporis proficere 
possit (/.•; Np.; posset X; cdd. phir.}: VI 29, 
4; T[ diem se ad deliberandum sumpturum; 
si quid uellent, ad Idus April. reuerterentur: 
17,6; si quid ille se uelit, illum ad se uenire 
oportere : I 34, 2. 

p) additui- aa) geuet.; o) ne quid: aditum 
eorum (c) sermonemque defugiunt, ne quid 
ex contagioue (c) incommodi accipiant: 
VI 13, 7; f dent operam consules, prae- 

tores . . ., ne quid res publica detrimenti 
capiat: 1,5,3; darent operam magistratus, ne 
quid res publica detrimenti caperet: 1, 7, 5; 
t pueris mulieribusque in muro dispositis (c), 
ne quid cotidianae consuetudinis de- 
sideraretur, ipsi . . . inruperunt: 3,9,6. 

b) ueu quld : omnes conseruauit militibusque 
suis commendauit, ne qui eorum uiolaretur 
neu quid sui desiderarent: 3,98,2. 

c) uisi quid: non posse (se) eius imperia 
diutius sustinere (c). nisi (si add. Acon:, 
QB, Mcorr.; Np., Fr., Db., Uold.) quid in Caesare populoque Romano sit auxilii, omni- 
bus Gallis idem esse faciendum : 1 31, 14. 

b) .sl quid: ut, si quid aduersi acci- 
disset, ne ad conandum quidem sibi quicquam 
reUqui fore uiderent: 2,5,5; f (si quid 

. . . sit auxilii: 131,14 u. c);) proinde, si 
quid (quit B) in nobis animi est (est in n. 
a. P), persequamur eorum mortem: VII 38, 8; 
Afranius paene omne frumentum . . . Ilerdam 
conuexerat, reliqui (-quum P) si quid fu- 
erat, Caesar superioribus diebus cousumpse- 
rat: 1,48,5; tl tantas uideri Italiae facul- 

tates, ut, si quid esset in bello detrimenti 
acceptum, . . . id breui tempore sarciri (c) 
. . . posset: VI 1,3; \ ut, si quid {af; 

quod a.hl) etiam de sua salute ab Haeduis 
iniretur consilii, celeritate praecurreret : 
VII 9,4; t fame et (c) inopia adductos 

(se) clam ex castris exisse, si (ne hl) quid 
frumenti aut pecoris in agris reperire 
possent (possint (i): VII 20, 10. 

[i[i) adiect. ; a) ue quid: Caesarem . . ob- 
secrare coepit, ne quid grauius in fratrem 
statueret: I 20,1. 

b) si quid: quod si quid ei a Caesare gra- 
uius accidisset, . . . nemiuem existimaturum 
non sua uoluntate factum: 120,4; hi sapieut; 
si grauius quid acciderit, abs te rationem re- 
poscent : V 30, 2 ; ut . . . militum mentes sana- 
rentur, simul, si quid (quicquid apr.) grauius 
accidisset, magna multitudine nauium . . . 
facilius in SiciUam receptus daretur: 2,30,3; 
— tuemini, inquit, castra et defendite dUigenter, 
si quid durius acciderit: 3,94,6; % 

lii, si quid erat durius, concurrebant: I 
48,6. 

B. ui adiect.; a) additur substaut. ; a) iic 
quis: et ne quis inermibus imprudentibusque 
militibus ab latere impetus fieri posset: III 
29, 1 ; ir ne quis aut {om. p) ex huius ira- 
cundia aut ex eo quod meruerat odio ciuitatis 
motus exsistat: VI 5, 2; firmo in Treueris ad 
pontem praesidio (o) relicto, ne quis ab his 
subito motus oreretur : VI 9, 5. 

P) seu quis: pronuntiari iubent, seu quis 
Gallus seu (quis cukl. (i) Romanus uelit 
ante horam tertiam ad se transire, sine peri- 
culo licere: V51,3. 

b) autecedlt substaiit. ; a) si quis: 3,20,1 
u. p. 1574 c) appellare; — fugitiuis omnibus 
nostris certus erat Alexandriae receptus certa- 
que uitae condicio, ut dato nomine militum 
essent numero; si (esset uumero si NOaf; 
esse numero; quorum si hl) quis a domiuo 1577 quis (indefin.) — quisque 1578 prehenderetur (compreh. f; prehendebatur 0), 
consensu niilitum (riiiiebatur: 3,110,4. 

[i) ubi (|uis: atque ubi quis ex principibus 
in concilio dixit (dixerit Aim.} se ducem fore, 
qui sequi uelint profitcantur, consurgunt ii (c), 
qui : VI 23, 7. 

qno: scribeudum ad tc existiniaui et pro 
nostra beneuolcntia petendum, ne (juo pro- 
gredereris proclinata (c) iam re, quo (M ]}r. ; 
qua M corr.) integra etiam progrediendum tibi 
nou existimasses : ap. Cic. ad Att. X 8, fi, 1 ; 
1t ut, si quo (quod a) opus esset, subsidio 
duci possent: 118,5; f si quo erat 

longius prodeundum aut celerius recipien- 
duni: 148,7. 

«liiiMiiain, qnoiiaiii n. nam '1. p. 6SG. 

ciniKitiam: neque saepe accidit, ut neglecta 
quispiam religione aut capta apud (c) se (e) 
occultare aut posita tollere auderet: VI 17,5; 
f cum quaepiam {om. [i; cum quepiam B; 
cumq. piam M; cum que pia Q) cohors ex 
orbe excesserat atque impetum fecerat , hostcs 
uclocissime rcfugiebant: V35, 1. 

C|ui8<|uam. Forma: Vno loco, V41,5, /ii 
ADQ iniicnitur quidquam, {in M^ quicquam,) 
rcliquis (10) locis omnes codd. uidmtur habere 
quicquam. 

1. ui .subKtaiil.; iintcvedit A. uet|ue (iiec): 
neque tutius ueque honestius reperies quic- 
quam quam ab omni contentioue abesse: ap. 
Cie. ad Att. X 8iy, 2; — ut locis irigidissimis 
neque uestitus praeter pelles haberent (ha- 
bcant DE; edd. pr.) quicquam (om. p) . . . 
et lauarcntur (lauantur X) in fluminibus: IV 
1, 10; u. praetcrea neqne p. ToO et 700 e) a) 
(23 loc.J. 

I{. iie . . quidciii : no eo quidem temixjre 
quisquam loco cessit, sed circumucnti om- 
nea interfectique suut: VII 62,7; — ut non 
modo . . . decederet nemo, scd paene ne re- 
splceret quidem quisquam ac tum omues 
accrrime Ibrtissimequc pugnarent: V43, 4; Tf 
ut, si quid aducrsi accidisset , ne ad conandum 
quidem sibi quic(iuam rcli(jui fore uide- 
rent: 2,5,5. 

C. iic: interdicitque omnibuH, ne quem- 
quam interf icia nt: VII 40, 4. 

I). iicii: praccipit atquc intcrdicit, . . . uuum 
onmes |)ctant (c) liidutiomarum (c) neu (juis 
qiK^m ((juisquam alium [i) jirius uulncrct 
qiiam illum iiitcrfectum uidorit (c): V 58, 4. 

E. si: errarc cos dicunt, si quicquam ab iis 
(c) praesidii Rporcnt, qui suis rebus difli- 
dnnt; V41,5. 

F. priiis quuiii: itaquc prius (juam (juic- quam conaretur, Diuiciacum ad se uocari 
iubet: I 19,3. 

G. iiiteiTOgat. : cur hunc tam temere quis- 
quam ab officio discessurum iudicaret? 140, 
2; cur sui quicquam esse imperii aut pote- 
statis trans Khenum postularet? IV 16, 4. 

2. ui adiecliui: qui . . . milites . . . con- 
tinuisset ac ne calonem quidem quemquam 
extra munitionem egredi passus esset: VI 
36,1. 

[Falso: cognoscit non decimum quemque 
(quemquam fi) esse reliquum (relictum [i) mi- 
litem sine uulnere: V52, 2.] 

quii^qne. A. aiitecedit a) rclntiuiim; 
a) quisquc iii substaiit.; aiiteced. aa) pron. 
relat.: addit etiam, ut quae (Paul; quid x,; 
quod Np.; edd.) quisque eorum in bello 
amiserit, quae sint penes milites suos, . . . 
restituantur (Paul; restituatur Steph.; edd.; re- 
stituat x): 1,87,1; — omnes uici atque omnia 
aediiicia, quae quisque conspexerat, incen- 
debantur: VI 43, 2; — quam quisque ab opere 
in partcm casu deuenit quaeque prima (o) 
signa conspexit, ad haec constitit, ne in 
quaerendis suis (ue inquirendo suos [i) pu- 
gnandi tempus dimitteret: 1121,6; t ut 

est summae geiius sollertiae atque ad omnia 
imitauda et efflcienda, quae a («//; ab a; edd.) 
quoque traduutur (tradantur [i), aptissi- 
mum: VII 22, 1. 

[i[i) ubi: ubi cuique (sic [i; ubicumquea; 
Fr.; ut cuique Eeller) aut ualles abdita aut 
locus (c) siluestris (c) aut (e) palus impedita 
spem praesidii (c) aut (c) salutis ali(juam 
offcrebat, consederat (consederant rec; Fr.): 
VI 34, 2. 

YY) (l>ro)ut : (licuntur sentciitiae graues; ul 
quisque acerbissime crudelissimeque d i x i t, 
ita [quam] maxime ab inimicis Caesaris con- 
laudatur: 1,2,8; — (qui magnuin in castris 
usum habebant, militcs centurioncsquc quiquc 
(B-p; ut quisque a) cquitatui iiraoerant: 
139,5;) eorum ut quisquc jirimus ueuc- 
rat, sub muro consistebat suorunique |)Ugnan- 
tium numerum augebat: VII 48,2; 1 cu- 

stodiarum uaria diligeutia aiiimaducr.sa, jirout 
euiustjue eorum , qui ncgotiis jjraccraiit, aiit 
iiatura aut studium ferebat; 3,61,3; Tl 
(ut cuiquc: V1181,4 u. e) a) [i[i) <.i//-.> ) 

[i) pioiiDiiiliii (luisque ucl ndditiir siib- 
staiil. iicl iiilellcKciHiiiiii cst; iiiitcccdit aa) 
proii. relul. : (qui quacumque ([i; quaque a; 
Aim,; pr. cdd.; Schn., Dl). , Jlold., Dt.*; qua- 
(|ua /V.) dc causa iid cos ucucruut nb (c) in- 
iuria jirohibcnt: VI 23,9;) — ut . . . deduccn- 1579 qiusque 1580 dos . . ad suos curaret, quae cuique ciuitati 
pars castrorum ab iiiitio obuenerat: VII 28, 6; 

— idoneos liomines deligebat, quorum quis- 
que aut oratione subdola aut amicitia facillime 
capere posset (capi posset fi; posset BM}: VII 
31, 2; — accidit, . . . ut uulgo milites ab signis 
discederent quaeque (que oni. AQ; Kp.) quis- 
que eorum earissima baberet, ab impedimentis 
petere atque arripere properaret: V33, 6; quod 
fere fit, quibus quisque (quibuscumque Paul) 
in locis miles inueterauerit, ut multum earum 
regionum consuetudine moueatur : 1,44,3; libe- 
ram nacti milites conloquiorum facultatem uulgo 
procedunt, et quem quisque in castris uotum 
aut muuicipem liabebat conquirit atque euocat : 
1, 74,1; edicunt, penes quem quisque sit Cae- 
saris miles, ut producat (A'^; producatur 0; 
Np., Dt.}: 1,76,4; — idem hoc fit a princi- 
pibus Hispaniae. . . . hi (c) suos notos hospi- 
tesque quaerebant, per quem quisque eorum 
aditum commendationis baberet ad Caesarem: 
1,74,5; — (uirgines: V14,5 u. [i[i).) 

[i[i) qiio : qui (c) sunt ex iis (c) nati, eorum 
babentur liberi, quo primum uirgo quaeque 
deducta est (sie a; quibus primo uirgines quae- 
que ductae sunt jij): V14, 5; V34, 2 u. yy). 

yy) (luotieiis : et quotiens (quo Paul) quae- 
que cohors procurrerat (procurreret [i), ab ea 
parte maguus numerus hostium cadebat: V 
34,2. 

^'(J) ut: (equites) omues in bello uersan- 
tur, atque eorum ut quisque est (oni. Aim.) 
genere copiisque (c) amplissimus, ita plurimos 
circum (c) se ambactos clientesque habet 
(habent p): VI 15, 2; — inde, ut loci cuius- 
que natura ferebat, . . . circumuallare Pom- 
peium instituit: 3,43,2; — (nostri . . . (nul- 
lum) frustra telum . . . mittere et ([i; ut a; 
cdd.) quaecumque ([i; quaeque a; edd.) pars 
castrorum nudata defensoribus premi uidebatur, 
eo occurrere et auxilium ferre : III 4, 2.) 

b) interrog-iit.; a) quisque ui subst.; au- 
teccdit aa) pron. interrogat.: neque quo signa 
ferantur neque quam in partem quisque con- 
ueniat (contendat?) prouident : VI 37, 6; 

— commouefacit, quae ipso praesente in con- 
cilio *[GaIIorum] de Dumuorige sint dicta , et 
ostendit, quae separatim quisque de eo apud 
se dixorit: 119,4; ^ eodem . . . quas 
. . . naues longas habebat mittit et quid a 
quoque fieri uelit (uellet a^f) praecipit (-ce- 
pit af) : 3, 62, 3 ; *i tanta erat . . . ex- 
spectatio , ut alius in aliam partem mente . . . 
traheretur, quid ipsis Cortiniensibus , quid Do- 
mitio, quid Lentulo, quid reliquis accideret, qui quosque euentus exciperent: 1,21,6; 
f neque ulluni fere diem intermittebat , quin 
equestri proelio interieotis sagittariis quid in 
quoque (quoquo M^) esset animi ac uirtutis 
suorum periclitaretur (c) : VII 36, 4. 

[i[i) quantus: quod . . . quantam quisque 
multitudinem in communi Belgarum concilio 
ad id bellum pollicitus sit (esset [i) cogno- 
uerint (c) : II 4, 4. 

[i) substantiuum aut additur aut iiitelle- 
gciidum est; aiitecedit aa) pron. interrog. : 
cum (c) . . . minus (c) facile (c) omnia per 
se obire et quid quoque loco faciendum esset 
prouidere (c) possent: V33,3; — neque certa 
subsidia conlocari neque quid in quaque parte 
opus esset prouideri neque ab uno omnia im- 
peria administrari poterant: 1122,1; Caesar 
idoneum locum nactus quid quaque (a'c/"; qua 
'j.li) in ([i; Fr.; ex a; plur. edd.) parte geratur 
cognoscit: VII 85, 1 ; — uti et uiatores etiam 
inuitos consistere cogant et quid (Aimoin.; 
quod X; Schn., Frig., Dh., Hold.) quisque 
eorum de quaque (quacumque Aimoin.; qua- 
libet N) re audierit aut cognouerit quaerant, 
et: IV 5, 2. 

[i[i) (luaiitns : armorum ( CC) quantum quae- 
que ciuitas domi quodque ante tempus efficiat 
constituit: VII 4, 8; — per eos (arbitros) fie- 
rent aestimationes possessionum et rerum, 
quanti quaeque earum ante bellum fuisset: 3, 
1,2. 

c) reflexiuuui ; a) (iuis(iue ui substantiui; 
antecedit aa) pronoin. reil.: magnis enim iac- 
turis sibi quisque eorum (militum) animos con- 
ciliabat: 3,112,10; — itaque perterritis omni- 
bus sibi quisque consulebat: 2,43,3; — exer- 
citui . . . incessit . . . tantum . . studium in- 
famiae sarciendae, ut nemo . . . centurionis 
(o) imperium desideraret et sibi quisque etiam 
poenae loco grauiores imponeret labores 
simulque omnes arderent cupiditate pugnaudi: 
3,74,2; — (egressi) nullo certo ordine neque 
imperio, cum sibi quisque primum itineris 
locum peteret et domum peruenire prope- 
raret, fecerunt, ut: 1111,1; — probat rem 
senatus de mittendis legatis; sed qui mitte- 
rentur non reperiebantur, maximeque timoris 
causa pro se quisque id munus legationis recu- 
sabat: 1, 33,1; \ dimissis per agros nun- 

tiis sibi quemque consulere iussit: VI 31, 
2 ; trium meusium (c) molita cibaria sibi quem- 
(juc domo efferre iubent: 15,3. 

(ifj) pron. possess. : consilium capit omnem 
. . . equitatum noctu dimittere (c). discedenti- 
bus mandat, iit suam quisque eorum ciuitatem 1581 quisque 1582 adeat omnesque (que om. (i), qui . . . arma 
ferre possint (c), ad bellum cogant: VII 71,2; 
— eo mortuo ad neminem unum summa im- 
perii redit, sed separatim suam quisque clas- 
sem .'id arbitrium suum administrabat : 3, 
18,2; — cogere: VJI 71,2 n. .idire; — duobus- 
que milibus liominum armatis, quos partim (o) 
ex familiis societatum delegerat, partim a ne- 
gotiatoribus coegerat, quos[que] ex suis quis- 
que {del. Ciacc.) ad banc rem idoneos cxi- 
stimal)at, Pelusium penienit: 3,103,1; — 
uauium, quae cum annotiiiis priuatisqiie, quas 
siii quisque commodi causa (commodi quisque 
causa [i; causa om. a; edd.} fecerat, amplius 
octingentae uno (c) erant uisae tempore (c): 
V 8, 0; — Caesar singulis legionibus singulos 
legatos et quaestorem priiefecit, uti (c) eos 
tesles suae quisque uirtutis baberet: 152,1; 
uno enim excepto . . . suos quisque luibet 
caros: aji. Prisc. inst. VI 30. 82; VII 20 extr.; 
XIII 12; — nouisse: VII 80, 1 tt. tenere; — 
idque (c) eius rei cansa antiquitus institutuiu 
uidetur, ne quis ex plebe contra potentiorem 
auxilii egeret; suos enim quisque opprimi et 
circumueniri non 2>atitur, neque, aliter si 
faciat (faciant [i), ullam iiiter suos liabet 
(babent f; babeant /.■; baberet M') auctori- 
tatem: VI 11, 4; — nostri fortiter impetum 
eorum tulerunt celeriterque ad suos quisque 
ordines rediit {[; redit ald; Np,, Db.) atque 
ultio uniuersi in bostes impetum fecerunt: 3, 
.37, ; — Caesar omni exercitu ad utiamque 
partem munitioniim (c) disj)osito, ut, si usus 
I ueniat, suum quisque locum teneat et nouerit, 
' ... iubet: VII 80, 1 ; — ut animi .acquitate 
plebem contiiieant, cum siuis quisque opes cum 
potcntissimis ac(juari uidcat: VI 22,4; — nul- 
liis (erat) ordo, niilliim imiicrium certum, cum 
siio qiiisque <:oiisili() utcretur atque omnes 
sine timore iter facei-ent: 1,51,2; t bostes 

. . . constitueruiit oiitinium esse domum su.am 
quemque reuerti: 1110,4; H nostri, 

ut {mn. Fr.) superioribus die))us suus (^; ut 
a; Nj)., Fr.; otn. Dh.; uni rcce.; pr. edd.) cui- 
que erat locus (loc. er. afil;) attributus, 
ad munitiones .accediint: VII Kl, 4; t ciiii- 

taUaii esso omncni iii arniis; diuisum scuatuni, 
diuisum populum, suas (iu suas ilc; Scal.) 
ouiusque eorum clioiitt^Ias (suas cuique eo- 
riim esse cl. llot.; populum, diuisas cuiusiiue 
coriiin clicnt. Iliirl'.; u. ('('): VII 32,5. 

[j> sultstaiitiiiiini niit adilltur iiiit iii(cllc!-'i>ii- 
iliiiii est; luilcccilil aa> pioii. rcllcx.: (|ii(i(I 
factiiiii ailco cius ('(iiiiiciil.iis ciucs lloiiiaiii 
coiiipriiliaiicriiiit , iil (loiiiiiiii ad sc ipiisque hospitio cupidissime reciperet: 2,20,5; — cuiu.s 
(c) aduentu spe inlata militibus ac redinte- 
grato animo, cum pro se quisque iu couspectu 
imper.atoris etiam in (c) extremis suis rebus 
operam nauare cuperet (cuperent tc/"), paulum 
bostium impetus tardatus est: 1125,3. 

[j[i) proii. posscss.: primam acicni quaternae 
cobortes ex V legionibus tenebant, bas sub- 
sidiariae ternae et rursus aliae (et r. a. oui. af) 
totidem suae cuiu.sque legionis (legion a; 
ex quaque legione Kllebod. ; cuiusque tiietiir 
Madii. ad Cic. de fin. V 4G) sulisequebantur: 1, 
83,2; — cum sua quisque miles circumspice- 
ret, quid secum portare posset (c), quid ex 
instrumento bibernorum relinquere cogeretur: 
V3I,4. 

d) supcrlutiiius: quod si antiquissim um 
quodque {AQR-[j; qiioque jV) tempus spec- 
lari (e) oporteret, populi Eomani iustissimum 
esse (o) in (o) Gallia (o) imperium (o): I 4ij, 
3; — Ariouistum . . . obsidcs nobilissimi 
cuiusque liberos poscere: 131,12; pr.aemise- 
lat . . . parem ex G.allia uumeriim . . ., nomi- 
natim ex omnibus ciuitatibus uobilissimo quo- 
quc cuocato : 1 , 39, 2. 

e) num. ordiiial.: .alias (Ieinc(>i)s pari magni- 
tudiuc rates iungebat . . . . in qiiarta qua- 
que earum turres l)inorum tabulatorum exci- 
tabat: 1,25,10; — legione (o) producta coguo- 
scit non decimum quemque (quemqu.am [i) 
esse reliquum (relictum [i) militera sine uul- 
nere: V52,2. 

B. ncquc rclai. noque iiilcrrofr. iic(|iic rc- 
llex. ncquc siiperlaf. aiil ordlnal. anlccciliinl : 
interim suos Cdliortatiis tormeiit;! iii iiiiiris dis- 
ponit certasqiie cuique p.artes ad custodiam 
uibis attribuit: 1,17,3; (cuique ex ciuitate: 
VII 75,1 ««. infra ciuitas;) t unus quis- 

quc ciiiiii opiiiioncs fiiigebat et ad id , quod 
al) alio aiidicrat, sui aliquid tinioris addcliat: 
2,29, 1; 1 nam et bonesti (hoiicstissimi 

J'aHl) ex iuuentutc et cuiusquc {inatiW J'niil) 
aetatis amplissimi (-ma Iil) nominatim euo- 
cati atquc obsccrati iiaues conscciiderant: 2,5, 
5; — Cacsar piiucipibus cuiusque ciuitatis 
ad sc euocatis (c) . . . magiiani i>arl('iii Galliac 
(c) iii oflicio tcnuit: V54, 1; latrDciiiia niillam 
habent iiirniiiiam , (iiuic extra liiies cuiiisque 
ciuitatis liiint: VI 23,0; non oinncs (c), qui 
arma ferro possent, . . . coniiocnndos statuunt, 
sed ccrtum numerum cuique ciuitati {sic (i; 
tScliii., JiV., l>b.: cuiquc cxciiiitatca; rell.rdd.; 
(luaquc cx ciiiit. Krajf.) ini|ici':iii(liiiii : VII 75, 
1 ; - ciiilisquc gciieris ii. {>'4>iiiim /). /.'iT.V 
c) (^! Iiic.l: siiigiibiri iiiilitiiiii iioslrdriiiu iiir- 1583 quisque — quod 1584 tuti coiisilia cuiusque modi (huiuscemodi p) 
Gallorum occurrebant: VII 22, 1. 

1'lHralis pronominis quisque inuenitur 1, 
21,0 (ct V14, 5 in (i;) t quisque ^ nter- 

qiie VII 32, 5 ct (rclatitm ad masc. et fcm.) 3, 
112,10. 

qnisqni!«. Foriiia: quicquid in X iiide- 
tiir r.rstare 1117,4 et VII 46, 2 ; (quod cst in 
«, quicquid in [i IV 22, 3;) 4 belK ciuilis 
locis Np. scripsit quidquid, Db. quicquid. 

A. ui substauliui (iioutr.); a) iion addilur 
ffeiiet.: ictum iirmitas materiae sustiiiet, et 
quicquid incidit fastigio musculi elabitur: 2, 
11,1; t trauersaria tigna iniciuntur , quae 

firmamento esse possint, et (ut af) quicquid 
est contignatum cratibus consternitur: 2, 
15,2; — sed quicquid possunt pedestribus 
ualent copiis : II 17, 4. 

b) additur grenet. : oppidi murus (c) a (c) 
planitic atque initio ascensus recta regione . . . 
MCC passus aberat; quicquid liuc (A'p., Dt-, 
Hold.; \\mc codd.; Sclm., Db.; bic 7'^/-.) circui- 
tus (circuitui [i) ad molliendum cliuum acces- 
serat, id spatium itineris augebat (spatio iti- 
neris augebatur [i> : VII 46, 2; — ut qu i cquid 
intercederet temporis, hoc . . uictoriam (c> 
morari uideretur (c>: 2,39,5; spes uictoriae 
augetur, adeo, ut quicquid intercederet tem- 
poris , id morari reditum in Italiam uideretur: 
3,82,2; t (quod {CC) satis esse ad duas 

transportandas legiones existimabat quod (quic- 
quid fi> praeterea nauium longariun habe- 
bat, (id add. [i> quaestori (c>, legatis prae- 
fectisque distribuit: IV 22, 3.) 

(B. iii adiectiiii: qui quacumque ([i; quaque 
a; Aim.; pr. cdd.; Sciin., Db., Eold.; quaqua 
Fr.) de causa ad eos uenerunt, ab (c> in- 
iuria prohibent: VI 23, 9; — quid (qui [i> quo- 
que {Q ; Ald.; quoquo ABMa; quo /;> pacto 
agi placeat occulte inter se constituunt: VII 
83,5; cuius modo {Ald.; cuius niodi *; cuius- 
cuius Grut.) rei nomen reperiri poter.at, boc 
satis esse ad cogendas pecunias uidebatur: 3, 
32,2.) 

qniniH. A. additur subst. : naues totae 
(erant) factae ex robore ad quamuis uim et 
contumeliam jjerferendam : 11113,3; — sibi 
praestare, si in eum casuni deducerentur, quam- 
uis fortunam a populo Komano pati quam: 
1131,6; — itaque .id quemuis numerum 
ephippiatorum (c> equitum quamuis pauci adire 
audent: IV 2,5; — uis: 11113,3 u. contu- 
melia. 

B. iion additiir snbst.: quod esset acceptum detrimenti, cuiusuis (eius iuri V.) potius 
quam suac culpae debere tribui: 3,73,4. 

qno relat. u. p. 1513 sqq.; intcrrog:. ti. 
p. 15 7:i; iiulelin. u. p. 15 7 7. 

quoad. A. = quamdiu: ipsc equo uul- 
nerato deieotus, quoad potuit, fortissime re- 
stitit: IV 12,5; — Massilienses . . ., quoad 
(quod Oiil.) Ucebat latiore uti {Voss.; ut ») 
spatio , producta longius acie circumuenire 
nostros . . . contendebant : 1,58,1. 

B. = diiiii, donec; a) c. iiid.: neque finem 
sequendi fecerunt, quoad ((//,•; Ald.; quod AQIil; 
quo BMa) subsidio conlisi equitcs . . . pr.aeci- 
pites hostes egerunt magnoque {c) eorum nu- 
mero (o) interfecto neque sui colligendi neque 
consistendi . . . facultatem dederunt : V 17, 3. 4. 

b) c. coiiiniict.: sustinerent, quoad ipse cum 
exercitu propius accessisset: IV 11, 6; ipse in- 
terea, quoad legiones coulocat.as (collocasset [i> 
inuuitaque hiberna cognouisset, in Gallia ino- 
r.ari constituit: V24, 8; intcrea, quoad fides 
esset data Caesarem facturum quae pollicere- 
tur, non intermissuros consules Pompeiumque 
dilectus: 1,10,4. 

[Falso: quod hostibus (quoad hostis j^-^i; 
quod hostis a> adpropinquabat, cousiietudine 
sua Caesar sex legiones expeditas ducebat: II 
19,2.] 

qnod. Cf. A. Th. Osien, De uoce quod 
apud Caesarem. Dissert. iiiaug. Lundae 1S7S. S". 

I. Coninnctio circuniscriptlna (= dass; qiie); 
1. totuni eiiuntiatum aut siibiecti ant obiccti 
niuncre funsritur (quod = die Tliatsaclie , dcr 
Umstand, dass; ce fait qiie); A. subiecti: id 
aliquot de causis acciderat . . ., primum quod 
legionem . . . despiciebant , tum etiam quod 
. . . existimabant. accedebat (-bant B'M') 
quod suos ab se liberos abstractos obsidum 
nomine dolebant et Romanos non solum itine- 
rum causa, sed etiam perpetuae possessionis 
culmina Alpium occupare conari et ea loca 
tinitimae (finitima \'ossius) prouiuciae adiun- 
gcre sibi persuasum habebant: 1112,5; multis 
de causis Caesar statuit sibi Rhenum esse trans- 
eundum , quarum illa fuit iustissima, quod . . . 
suis quoque rebus eos timere uoluit .... iicces- 
sit etiam quod illa pars equitatus Vsipetum et 
Tencterorum . . . post fiigam suorum se tr.ans 
Rhenum iu fines Sugambroruni receperat seque 
cum iis (c> coniunxerat: IV 16,2; hunc (Dum- 
norigem) secum habere iu primis coustituerat, 
quod . . . cognouerat. accedebat huc quod in 
(iam in [i> concilio Haeduorum Dumnorix dixe- 
rat . . .: V6,2; (cf. 2. A. incommodum 3,79, 
3 et res 119,1;) t oportunissime acci- 1585 quod (I. 1. A.-2. A.) 1586 I dit, quod: IV 13, 4 ib. res; num tu harum 
rerum n.atura accidere arljitraris , quod unam 
tcrram ac plures terras et urbem et urbes et 
imperium et imperia dicamus, neque quadrigas 
in unam nominis figuram redigere neque hare- 
nani multitudinis appellatione (in niultit. appel- 
lationem Orun.) conuertere possimus? ap. Oell. 
XIX X, 8; 1 adiuuabat quod u. adinno 
b) a) et |i) p. 108 (3 loc); 1 quarum 

omnium rerum maxime admirandum uide- 
l)atur quod Germani . . . ad eastra Romano- 
rum delati optatissimum Ambiorigi beneficium 
ol)tulerant {fhl; Schn.; -lerunt AQBa; obtinu- 
erunt M; obtul. benef. p>: VI 42, 3; t 

causa mittendi fuit quod iter per Alpes . . . 
p.atefieri uolebat: III 1. 2; causa transeundi 
fuit quod ab {c) Suebis complures annos exa- 
gitati bello premebantur et agri cultura prohi- 
bebantur: IV 1, 2; — Gallis magno ad pugnam 
erat impedimento quod pluribus eorum 
scutis uno ictu pilorum transfixis et conligatis, 
cum ferrum se infiexisset {c) , neque euellere 
ne(iue sinistra impedita satis commode pugnare 
poterant: I2b,3; — eius rei testimonium 
(testimonio B'^) esse quod nisi rogatus non 
uenerit et quod bellum non intulerit, sed de- 
fenderit: 144,6; (esse testimonio, quod: V 28, 
4 u. 2. A. res;) t (hortari: 11118,6 u. 

ih. res;) f sed cum loci natura et nninitio 

castrorum adiri tunc prnliilipliai , tum quo<l 
ad proelium egressi (Uirionis milites iis rebus 
indigebant, quae (et mun. castrorum aditum 
prohibebant, tum quod . . . indigebant, quae 
O, rece.; edd.; prohibebat l\ Manut.; tum mu- 
nitio oastr. adiri tviric prohibeb.at, quod . . . 
iiuligebant, qii.ae Mm. Ihiffm.): 2,3.5,5. 

H. (dilecli: alii quod pridie iioctu concla- 
niatum esset in (Jaesaiis castris argumenti 
siimobant loco noii iiosse (thim exiri: 1,()7,2. 

2. accurutfiis explieatii!' Niiii;uliiruiii ikii-uiii 
iiis cl, Nciitciititi (eniiiitl:itiiiii » coiiiiiiictioiic 
<|ii(id (irdieiis iip|iositioiiis <|niisi eiiiiisdiiiii 
liKaiin oblinct); exiilicaiitiir A. siilislanliiiii: 
qiianto opere eoruni juiiini miigiiitudinem .ad- 
iiiiraietiir, quos ([j ; quoil a) noii ciistrorum 
mtinitiones, non altitiido montis, non murus 
(ipi)i(li tardare potuisset, taiito opere lii^entiam 
ad rogantiamque reprchondcre , qiiod plus 
sc qiiani iniperati)reni dc iiictorla iitquc exitii 
reriira scntiro existiinaroiit : VII 52,3; t 

(laosar iiiitio oratiDiiiH siia hciiiiIiihiiiio iii eum 
boiioricia coiiimoiiioriiiiit (iiracdiciuiit If^^j): 
(|iicj(l rcx nppolliitiis esset a «onatu, quod ami- 
oiiH, quod iniinora niiipliHHiina (c) misHn: I 
43,4; (JaeHarisqiio iii sc liciioficia pxponit, (piiic 

IjoxIo, CaoHiir. li. erant maxima: quod per eum in collegium 

pontificum uenerat, quod prouinciam Hispa- 

niam ex praetura habuerat, quod in petitioiie 

consulatus erat subleuatus: 1,22,3.4; t 

duabus de causis Rhenum transire constituit 

quarum una erat (erat altera [i), quod auxilia 

contra se Treueris miserant, altera, ne ad (o) 

eos (o) Ambiorix receptum haberet: VI 9,2; 

t duces uero eorimi consilium suum laudi- 

bus ferebant (eflereb. Pluyj.) , quod se (c) 

castris tenuissent: 1,69,2; t Caesar con- 

tione aduocata temeritatem cupiditatem- 

que militum (temer. mil. cup.que fl) repre- 

hendit, quod sibi ipsi iudicauissent, quo proce- 

dendum aut quid ageudum uideretur, neque 

signo recipiendi (o> dato constitissent ueque a 

(c) tribunis militum legatisque retineri potuis- 

seut: VII 52, 1; t accessit etiam ex ini- 

prouiso iiliud incommodum, quod Domitius 

. . . rei frumentariae causa ab eo discesserat et 

Heracliam [senticam], quae est subiecta Can- 

daui-ae, iter fecer.at: 3,79,3; t qua in re 

C.aes.ar non solum publicas, sed etiam priuatas 

iniurias ultus est, quod eius soceri L. Pisonis 

aiiiim, L. Piaonem legatum, Tigurini eodem 

proelio quo Cassium interfecerant : 1 12, 7 ; quod 

si ueteris coiitumeliae obliuisci uellet, num etiara 

receiitium iniuriarum , quod eo inuito iter per 

prouinciam per uim temptassent, quod Hsie- 

duos, quod Ambarros, quod Allobrogas (c) 

iiexassent , niemoriam (c) depoiicre posse (c)? 

114,3; t licentia (animi magnitudo): 

VII 52,3 n. adrogantia; t cum ad h.as 

auspicioiics certissimae rea accederent, quod 

por fines Sequanorum Heluctios traduxisset, 

quod obsiilcs inter cos dandos curasset, quod 

ea omiiia non nuiih) iniussu auo et ciiiitatis, 

sed otiam inscieiitibua ipsis fccisset, qiiod a 

magistratii Haeduoruin .accuaaretur, satis esse 

caiisae arbitrab.atiir , quare in cum . . . animad- 

uerteret : 119,1; secundum ea multae res euni 

horlidiiuitiir, quare sibi eam rem . . . suBci- 

pioiidaiu putaret, iii priniia quod Plaeduos fra- 

trcs ooiisaiiguiiieosqiie saepo iiiimero a senatu 

apjicllatoa in scruitute atqiio iii dicione (c) 

uideliat Gcrmiuiorum teneri eoriiniqiio obsides 

OHSC apud Ariouiatum . . . intellegobat: I 33, 

2; liis difficiiltiitibus dune rea {om. 71/') erant 

siilisidio, soioiitia ntquo uaiia iiiilitiim , quod 

siipcrioriliiis procliia oxonatati (|iiid ficri oiior- 

terot iion niiiiiis coiiiiuodo ipsi aihi pnioscrihorc 

((!> quniii nl) aliis doccri polorniil, (H quod ab 

oporo singiilisque logioiiibus siiigulos logntos 

('acHiir di.Hcodore iiisi niiiiiitis castris iiotiiorat: 

1120,3; miiltae res ad lioc oonsilium (ialUis 

100 1587 quod (I. 2. A. — 3.) 1588 hortabantur: superiorum dierum Sabini cunc- 
tatio, perfugae confirmatio, inopia cibariorum 
. . ., spes Venetici belli, et quod fere libenter 
homines id, quod uolunt, credunt: 11118,6; 
oportunissima {'^; oportunissime a) res accidit 
(opportunissime accldit conwc. Np.; opportu- 
nissime ea res acc. Schenl.l) , quod postridie 
eius diei mane . . . Germani frequentes . . . ad 
eum in castra uenerunt: IV 13,4; rem (del. 
Koch; hanc rem CFWMiiller} esse testimonio, 
quod primum bostiuin impetum multis ultro 
uulneribus inlatis fortissime sustinuerint : V 28, 
4; quo facto duas res consecutus e.st, quod 
pignore animos centurionum deuinxit et largi- 
tioue mllitum uoluntates redemit: 1,39,4; Afra- 
uianos contra multis rebus sui timoris sigua 
misisse (dedisse Madu.) , quod suis non sub- 
uenissent, quod de colle non decederent (0'^; 
recederent 0'i\';), quod uix (c) eqiiitum in- 
cursus sustinerent conlatisque in uniim loeum 
signis conferti neque ordines neque signa ser- 
uarent: 1,71,3; t temeritas: VII52,1 

n. cupiditas; 1[ scieutia atque usus: 

1120,3 u. res. 

B. substaiit. c. proiioui. couiuneta: cum 
. . . quaereret Caesar, quam ob rem Ariouistus 
proelio non decertaret, hanc reperiebat causam 
(caus. reper. p), quod apud Germanos ea {om. 
p) consuetudo esset, ut matres familiae . . . 
declarareut, utrum : I 50, 4 ; coniurandi has esse 
causas (causas esse af) : primum quod uereren- 
tur, ne . . . ad eos exercitus uoster adducere- 
tur, deinde quod ab non nuUis Gallis sollici- 
tarentur: II 1,2.3; ciuitati porro hanc liiisse belli 
causam , quod repentinae Gallorum couiurationi 
resistere non potuerit: V27, 4; — Germanieo 
bello confecto multis de causis Caesar statuit 
sibi Rheuum esse transeuudum, quarum illa 
fuit iustissima , quod . . . suis quoque rebus 
eos timere uoluit: IV 16,1; 1 iid eam sen- 

tentiam cum reliquis causis haec quoque ratio 
eos deduxit, quod Diuiciacum (quoque add. 
-B^p) atque Haeduos flnibus Bellouacorum ad- 
propinquare cognouerant: II 10, 5; t 

maximeque hac re permouebantur , quod ciui- 
tatem ignobilem atque humilem Eburonum sua 
sponte populo Ilomauo bellum facere ausam 
uix erat credendum : V 28, 1 ; (V 28, 4 u. A. res ;) 
ap. Oell. XIX 8, 8 u. 1. A. accidere; — huic 
consilio suffragabatur etiam illa res, quod 
ex duobus contrariis generibus quae superiore 
beUo cum (c) Sertorio steterant ciuitates uictae 
nomen .itque imperium absentis 1'ompei timo- 
bant, quae iu amicitia manser.int [pompei| 
magnis adfectae beneficiis eum diligebaut, Cae- saris autem erat in barbaris nomen obscurius: 
1,61,3; \ tamen hoc sibi solacii pro- 

ponebant, quod se prope (q. se pr. (i; mn. a; 
Fr.; se prope om. Db., Dt.) explorata luctoria 
celeriter amissa recuperaturos confidebant (spera- 
bant [i; om. Fr.): VII 15, 2; 1) his t.intis 

mahs haec subsidia succurreb.int, quo minus 
omnis deleretur exercitus, quod Pompeius iu- 
sidias timens . . . mimitionibus adpropinquare 
aliquamdiu non audebat eqiutesque eius . . . 
ad insequendum tardabantur: 3,70,1. 

('. neuti-um pronominis uel numenil.; a) hoc: 
nostri primo . . . fortiter repugnare (c) . . ., 
sed hoc superari, quod (si edd. Schcnld) diu- 
turnitate pugnae hostes defessi proeUo excede- 
bant, alii integris uiribus succedebant, quarum 
rerum a nostris propter paucitatem tieri uihil 
poterat: 1114,3.4; in reliquis uitae institutis 
hoc fere ab reliquis diffenmt, quod suos liberos, 
nisi cum adoleuerimt . . . , palam ad se adire 
non patiuntur flliumque puerili aetate in publico 
in conspectu patris adsistere turpe ducunt: VI 
18,3. 

b) illud: neque illud me mouet, quod ii, qui 
a me cUmissi sunt, discessisse dicuntur, ut mihi 
rursus bellum inferrent: ap. Cic. cut Att. IX 
16,2. 

c) id: sed eo deceptum, quod neque com- 
missum a se intellegeret , quare timeret, neque 
sine causa timendum putaret: 114,2; et ex 
eueutu nauium suarum et ex eo, quod obsides 
dare intermiserant, . . . suspicabatur : IV31, 1. 

d) iiuuui : his omnibus rebus unum repugna- 
bat, quod Diuiciaci Iratris summum in popu- 
lum Komanum studium, summam in se uolun- 
tatem, egregiam fidem, iustitiam, temperantiam 
cognouerat: 119,2; unum, quod cohortes ex 
statione et praesidio essent emissae, questus . . . 
iudicauit: VI42, 1. 

;}. =: qiiod attiuet nd (nas das aubetrifft, 
dass; pour ce qui est de ce lait que) : quod 
improuiso unum pagum adortus esset, cum ii, 
qui flumen transissent, suis auxilium ferre non 
possent, ne ob eam rem aut suae magnopere 
uirtuti tribueret aut ipsos despiceret: 113,5; 
quod sua nictoria tam insolenter gloriarentur 
quodque tam diu se impune iniurias "VMtulisse 
admirarentur, eodem pertinere: I 14, 4; quin 
etiam quod necessariam ( CC) rem coactus Cae- 
sari enuntiarit , intellegere sese, quanto id cum 
periculo fecerit , et ob eam causam quam diu 
potuerit tacuisse: 117,6; reperieb.it etiam in 
quaerendo Caesar, quod (quom Dauis.) proe- 
lium equestre aduersum paucis ante diebus 
esset factum , initium eius fugae factum a 1589 quod (I. 3. — II. 1. B. a» 1590 Dumnorige atque eius equitibus: 1 18, 10; quod 
sibi Caesar deuuntiaret m llueduorum iriiurii,s 
iion ueglecturum, uemineni secum sine sua 
pernicie contendisse: 136,6; quod non fore 
dicto audientes neque signa laturi dicantur, 
nihil se ea re commoueri: 140,12; quod mul- 
titudiuem Gernianorum in Galliam traducat, 
id se sui muiiiendi, uon Galliae imijugnandae 
(c) causa facere: 144,6; quod fratres Haeduos 
appellatos (a se haeduos amicos (o) appel- 
latos P) diceret, non se tam barbarum neque 
tani imperitum esse rerum, ut: 144,9; debere 
se suspicari simulata Caesarem amicitia, quod 
(quem Kmi) exercitum (cxercituum I'aul) in 
(iallia liabeat, sui opprimendi causa habere: 
I 44, 10; (quod detrimentum culjia et temeritate 
legati sit acccptum, hoc aequiore animo leruu- 
dum (c) docet, quod: V52, 6;) quod castra 
mouisset, factum inopia pabuli etiam ipsis hor- 
tantibus: VII 20, 3; quod propius Komanos 
accessisset, persuasum loci oportunitate: VII 
20,3; quod de sua salute impetrauerit, fore 
ctiam reliquis ad suam spem solacio: 1,22, (i. 

II. parliculii eausalis (= weil, parce que); 
1. |iei'liiict, ad uoceiii, (luae anteccdit; A. 
quod c. liKlic. ; antecedit a) subst. (c. prou. 
uel adiccl.): id aliquot de causis accidcrat, 
ut subito (ialli bilLi renouandi . . . consilium 
caperent: primum, quod legionem neque eani 
((•) plenissimam . . . proptcr paucitatem despi- 
ciebant, tum etiam quod (om. p) propter ini- 
quitatem loci . . . ne primum quidem posse 
impetum suum sustineri (c) existimabant: III 
2,3.4; id ea de causa facicbat, cjuod cum tanta 
niultitudine hostium . . . nisi . . . ojiortunitate 
aliqua data legalo dimicandum non cxislima- 
bat: III 17,7; erat ob has causas summa diffi- 
cultas, quod naues propter magnitudinem nisi 
in alto constitui non poterant, militibus autem 
. . . graui onere armorum oppressis (c) simul 
et de (c) nauibus desjliendum et in Huctibus 
conBistendum et cum hostibus erat pugnandum: 
JV 24,2; cuius pater . . . ob cam causani, (juod 
rcgnum adpetcbat, a ((■) ciuitate erat iutor- 
fectus (c) : VII 4, 1 ; 1[ id ea maxime ratione 
fecit, quod noluit eum locum, unde Ileluetii 
discessernnl, uacare: 128,4. 

b) inoiiom. 4abl.); a) lioc u. Iiic 3. K. c) 
p. JJSS sijf. {7 tocis, cxcrjjl. Iiis (hiolius: V 52, 
6 d I 32, 4.) 

(i) «0 H. Ih ;). illfi 3. A. (.S' loeis, cxcepl. 
Iiis duolms: 123,3 ct I 14,1;) practcrea: ])ellcs 
(erant) pro uelis alutaeque teinuter confectac, 
liae (CC) sino |iro|)ler lini (o) inopiam atqne 
ciuH UHUH inHcicntiam (iuscicntia (i) hIuc co (otii. fi), quod est magis ueri simile, quod tan- 
tas tempestates Oceani tantosque imi^etus uen- 
torum sustlneri (c) ac tanta onera nauium 
regi uelis non satis commode posse (om. p) 
arbitrabantur: 11113,6; (sed hoc (quoque add. 
a; /)tor. edd.; om. [i; Schn., Dh.; eo il;; Sclm., 
Ub.) factum est, quod aedificio circumdato silua 
. . . comites familiaresque eius . . . pauhsper 
equitum nostrorum uim sustinueruut: VI 30, 3.) 

c) adiicrb. ; a) luaxinie u. luaxime A. c) 
p. 510 sq. (5 loc). 

fi) propteiea u. propterea p. 1271—73: 
11,3; 6,2; 26,3; 3.s,4; 11121,3; 1V3,3; VII 
26,2; 3,92,3; 116,3. 

B. ((uod c. couiuiictiuo; auteceduiit a) uerba 
alVectiiuiii : grauiter eos accusat, quod, cum 
ueque emi neque ex agris sumi posset, tam 
neeessario tempore, tam propinquis hostibus, 
ab iis (c) non subleuetur: 116,6; 1f illos 

secreto castigauit, quod quaestui equites ha- 
bereut: 3,60,1; t doluisse se, quod 

populi (c) Romani (c) beueficium (c) sibi per 
contumeliam al> inimicis extorqueretur erepto- 
que semenstri imperio in urbem retraheretur: 
1, 9,2; 1 legati uenerunt, qui se de supe- 

rioris temporis consilio excusarent, quod ho- 
niines barbari et nostrae consuetudinis imj^erili 
belluni poj^ulo Romano fecissent: IV22, 1; T[ 
(Aduatuci) ubi . . . uiderunt, primum iuridere 
ex muro atque increpitare uocibus, quod 
(quo Seal.) tanta machinatio ab (c) tauto 
spatio instrueretur (Institueretur fi): 1130,3; 
t uehementer eos incusauit, primum quod :uit 
quam in parteui aut quo consilio duccrentur 
sibi quaerendum aut cogitandum putareut: I 
40,1; T[ indignantes militcs (iudignatis 

militibus a) Caesar, quod conspectum suum 
hostes perferre (c) possent tantulo spatio inter- 
iecto, . . . edocet: Vll 19,4; T Vercingc- 

torix . . . proditionis insimulatus, quod 
castra propius Komanos mouissct, quod cum 
omni equilatu discessisset, quod siue imperio 
lantas copias rcliquisset, quod eius discessu 
Komani laula opurlunitate et celeritate uenis- 
seut, . . . rcspondit: VII 20, 1; 1f au 

paenitet uos, quod (quia f) saluum atque 
incolumeni cxcrcitum ludla oiunino nauc de- 
sidcrala tiaduxerim? quod clas.scm hostium 
priino iiniictu aduenicns prolligaucriin? quod 
bis per biiluuni equcstri proclio supcraucrim? 
quod ex j)ortu siiiuque aduersariorum CC naues 
oncratas abduxerim (c) eoijuc illos compulerim, 
ut . . . po.ssint? 2,32,12; 1 ucueruut . . . 

sui jiurgaudi (o) causa, (luod coiilra atqtic 
csset diclum et ipsi pctisscnl proclium pridic 

100* 1591 quod (U. 1. B. a) - 2. A. a) a) aa) SH)) 1592 commisissent: IV 13,5; t queri tc. qae- 

i*or ;). IJHS S) ((j loc); Tf non esse aut 

ipsis aut militibus suscenaendum, quod 
tidem erga imperatorem suum Cu. Pompeium 
conseruare uoluerint (O-; Aklits; uoluerunt -s): 
1,84,3. 

b) snbst. c. uerbis: princepsque decima 
legio per tribunos militum ei gratias egit, 
quod de se optimum iudicium fecisset: 141,2; 
primum agunt gratias omnes omnibus, quod 
sibi perterritis pridie peiJercissent : eorum se 
beneficio uiuere: 1,74,2; omnibus geueratim 
gratias agit: ciuibus Komanis, quod oppidiun 
iu sua potestate studuissent habere; Hispanis, 
quod (quia f) praesidia expulissent ; Gaditauis, 
quod (quia f) conatus aduersarioriun infregis- 
sent seseque in libertatem uindicassent ; tribu- 
nis militum centurionibusque , qui eo praesidii 
causa uenerant, quod (quia f) eorum consilia 
sua uirtute conlirmassent: 2,21,1; ^ gra- 
tiam habere: (,VII20, 6 u. iiifra i. B. a) p);) 
habendam fortunae gratiam, quod Italiam siue 
aliquo uulnere recepissent (/,- cepissent afli ; 
edd.) , quod duas Hispanias bellicosissimorum 
homiuuni peritissimis :itque exercitatissiuiis du- 
cibus pacauissent, quod tinitimas frumentarias- 
que prouincias in potestatem redegissent: 3, 
73,3. 

c) subst.: id mihi duabus de causis in- 
stituisse uidentur, quod ueque in "uulgus 
discipliuam eflerri uelint neque eos, qui discuut 
(discaut [i) , litteris conlisos miuus memori.ie 
studere: VI 14,4; Tf (ah eam rem: 131, 
9 u. infra i. B. a) y).) 

d) luououi. (abl.); a) hoc : quod detrimen- 
tum . . . temeritate legati sit acceptum, hoc 
aequiore animo ferundum (c) docet, quod 
beneficio deorum immortalium et uirtute eorum 
expiato incommodo neque hostibus diutina 
laetitia (c) neque ipsis longior dolor rehnqu.a- 
tur: V 52,6; — id hoc facilius iis (c) persuasit, 
quod undique loci natura Heluetii continentur 
(-nerentur Ctaec.): 12,3; — hoc esse mise- 
riorem et grauiorem fortuuam Sequaiiorum 
quam rehquorum, quod soli ne in occullo qui- 
dem queri neque aiLsilium implorare auderent, 
abseutisque Ariouisti crudelitatem uelut si coram 
adesset horrerent: 132,4. 

ji) co: Heluetii, seu quod timore perterritos 
Komanos discedere . . . existimarent, eo magis, 
quod pridie superioribus locis occupatis proeUum 
non commisissent, siue eo, quod(siue quod eos?) 
re frumentaria intercludi posse contiderent, . . . 
nostros . . . lacessere coeperunt : 1 23, 3 ; Tj 

his Caesar ita respondit: eo sibi minus dubi- tationis dari, quod eas res, quas legati Hel- 
uetii commemorassent, memoria teueret: 114,1. 

c) aduerb.: propterea it. proptei-ea p. 1271 
-73: 13,6; 7,3; 18,3; 20,2; 30,3; 31,2; 31, 
lO(bis); 32,5; 40,6; 114,4; V16,2; 3,16,4. 

2. nihil autecedit, quo pertiueat quod; 
A. c. Ind. ; a) praes.; ea res, cuius causa 
adfertur, exprimitur a) uerbis; aa) iudic; 
91) praes. : qua de causa HeUietii quoque reU- 
quos GaUos uirtute praecedunt, quod fere coti- 
diauis proeliis cum Germanis conteudunt : 1 1, 
4 ; huius est ciuitatis longe amplissima auctori- 
tas omnis orae maritimae regionum earum, 
quod et naues habent Veneti plurimas . . . et 
scientia atque usu rerum (c) nauticarum reU- 
quos (c) antecedunt et iu maguo impetu maris 
. . . omnes fere, qui eo mari uti consueruut, 
habeut uectigales: 1118,1; (uinum ad se om- 
nino importari nou sinunt (c), quod ea re ad 
laborem ferendum remoUescere homines atque 
efleminari arbitrantur (kaec omiiia del. Paid; 
Hold.): IV 2, 6;) etsi in liis locis, quod omuis 
GalUa ad septentriones (e) uergit (quod . . . 
uergit del. Kruff.) , maturae sunt hiemes: IV 
20, 1 ; (armatum conciUum indicit (e). hoc 
more Gallorum est initium belii ; quo (quod (i) 
lege communi omues puberes (et add. a.) armati 
conuenire consuerunt (coguntur (i) : V56, 2;) 
Ubeuter Caesar petentibus Haeduis dat ue- 
niam excusationemque accipit, quod aestiuum 
tempus instantis belU, non quaeslionis esse 
arbitratur (a/< ; arbitrabantur a ; arbitrabatiu: f; 
Xp., Fr., Db.): VI 4, 3; id mihi duabus de 
causis instituisse uidentur, quod neque in *uul- 
gus discipUnam efferri ueliut neque eos, qui 
discunt (c) , Utteris confisos miuus memoriae 
studere; quod fere plerisque accidit, ut prae- 
sidio litterarum diUgentiam iu perdisceudo ac 
memoriam remittaut: VI 14,4;) homines im- 
molant .... quod pro uita hominis uisi (c) 
hominis (o) uita reddatur, non posse (c) deo- 
rum immortaUum uumen placari arbitrantur: 
VI 16, 3 ; cuius rei nulla est occultatio , quod 
et promiscue in fluminibus perluuutur et pelli- 
bus aut paiiiis renonum <,c) tegimentis utuutur 
magua corporis parte nuda : VI 21, 5 ; nunc 
quod (a; quoniam (i; quoque N; ISchit., Db.; 
quidem recc; Aim.; Np.) iu eadem inopia, 
egestate patientiaque (Aldus; patientia qua X; 
Schn., Fr., Dt.', Db.; patieutia, qua ante Hell.; 
Hold., Dt.-) Germani pernument, eodem luctu 
et (c) cultu corporis utuutur, (uluntur. Fr.) 
Gallis autem prouinciarum propinquitas et trans- 
marinarum rerum notitia muJta ad copiam at- 
que usus (c) largitm-, . . . ne bc quidem ipsi 1593 quod (II. 2. A. n) a> aa) — c> a) aa) Sf» 1594 cum illis uirtiite comparant : VI 24, 4—6 ; id 
eane dc causa . . . an perfidia adducti fecerint, 
quod nitiil nobis constat, non uidetur pro certo 
esse ponendum (c): VII 5, 6; hoc . . . opus . . . 
ad utilitatem et defensionem urbiuin summam 
habet oportunitatem, quod et ab incendio lapis 
et ab ariete materia defendit: VII 23, 5; nniltum 
ad terrendos nostros ualet clamor, qui jjost 
tergum pugnantibus essistit <(i ; extitit a; edd.), 
quod suum periculum in aliena uident uirtute 
(c) constare: VII 84, 4; (hoc *in itinere est 
fons, quo {rec; quod ahl) mare succedit lon- 
gius: 2,24,4.) 

!P) inipf.: erat in magnis Caesari {c) diffi- 
cultatibus res, ne maiorem aestatis partem fiu- 
niiiie impediretur, <|U(id non fere ante autum- 
num Elauer uado transiri soiet: VII 35, 1; 
quiljus erat procliue tranare flumen, quod con- 
sueiudo eorum omnium est, ut sine utribus 
(c) ad exercitum non eant: 1,48,7; 3,42,5 u. 
d) a) ay.> S). 

[i[i) coni.: (erant eius modi fere situs oppi- 
doruni, ul . . . neque pedibus aditum iiabe- 
rent, cum e.x alto se aestus incitauisset, quod 
bis (iis h; is Hwj ; Db., Dt., llold.) accidit (p; 
accedit «; Hii;j; Ub. , Dt., Eold.) semper liora- 
rum Xil spatio , neque nauibiLs: 11112,1;) 
VII 35, 1 ((. aa) S); (genus erat pugnac mili- 
tum illoruni , ut . . ., si premereiitur, pedem 
rcferre . . . non lurpe cxistiuiarent t cum Lusi- 
lanis relifjuisque barbaris barbaro geiiere quo- 
dam piignae adsuefacti'; quod fere tit, quibus 
()uisque in locis miles inueterauerit , ut mul- 
luni earum regioiium consuetudine moueatur: 
1.44,3.) 

yy) inf. : iilii eos in seiitontia jierstare (c) 
iiiilerunt, (|ii(jd plerum(]ue in summo |)ericulo 
liiiKir misericordiain iion reci|iit (recepit ,1), 
(•onclamare . . . coeperunt: VII 26, 4; (VI 14, 4 
«, 7.7.) «).) 

(1()) purl. (pf.): intirinitatem Gallorum ueri- 
tUH , qudd siiiit in coiisiliis capiendis mdbiles 
ct iiouis plerumque rebus student, niliil liis 
«•(immittcnduin cxiKtimauit: IV 5,1; iiKipiam 
rniinenti ueritus, quod, iit Kiipra demonstiaui- 
muH , luinimo ^hoiniues Germani agri cultiirae 
htudent, couHtituil noii progredi longius: VI 2'J, 
1; 1,44,3 u. [i[i) exlr. 

[•i) iKiniinihiis ; aa) siilisl.: propter Irigora, 
(|iio(l (lalliii sul) Mepleiitiionibiis, iit mite dictuin 
c.Mt, posita est, non miido rrnmeiita iii agris 
iiiatura nou criuit, 8(!d ne paliiili quidem satis 
magnu copia Buppetelmt: I l(j, 2. 

['[i> mlirct.: c(|uitatuqiic omni fere incoliimi, 
•liiod «u pcr (quod scmper «/) liloru cclcriler in oppidum recipit (recepit l?; edd.) , magnum 
peditum numerum interticiunt: 2,26,4. 

b)pcrf.; ca res, cuius causu aAfertiu", cou- 
tinetur a) ucrbis; aa) ind. praes.: ((Vbii) 
paulo [quam) simt eiusdem generis [et] ceteria 
humauiores, propterea quod Khenum attingunt 
multumque ad eos mercatores uentitant et ipsi 
propter propinquitatem (quod add. X/ (Tallicis 
sunt moribus adsuelacti: IV 3, 3;) habeut legi- 
bus sanctum, si quis (c) quid de re publica a 
finitimis . . . fama acceperit (c) , uti ad magi- 
stratum deferat (c) neue cum quo alio com- 
municet (c), quod saepe homines temerarios 
. . . falsis rumoribus terreri . . . et de summis 
rebus cousiliura capere cognitum est: VI2(), 2; 
au, quod ad diem uou ueueruut, dc eorum tide 
constautiaque dubitatis? VII 77, 10. 

[i[i) ind. pf.: (IV 26, 5 u. d) a) aa> JB);> 
VI 30, 3 u. 1. A. b) [i); neque Bibidus impe- 
ditis uauibus dispersisque remigibus salis ma- 
ture occurrit, quod prius ad contineutem uisus 
{rece. ; usus Ax) est Caesar, quam: 3,7,3. 

[i) uuniiuibus: 116,2 u. a) [i) aa); (2,26,4 
u. a) [i) [i[i).) 

c> inipcrfect. ; ca res, cuius causu adfertur, 
continetur a) uerbis; aa)iudicat.; 9l)praes.: 
sed quod pluribus praeseutibus eas res iactari 
nolebat, celcriter concilium dimittit, Liscum 
retinet: 118,1; ab his tit iuitium relineudi 
Siiii (c) atque Velanii (c), quod per eos suos 
se obsides, quos Cra.sso deilissent, recupera- 
turos existimabant : 1118,2; quibus de rebus 
Caesar a (c) Crasso certior faclus, quod ipse 
aberat longius, naiies interim longas aediticari 
in tiumiue Ligeri (c) . . . iubet: III 9, 1; Veneti 
. . . cognito Caesaris adiientu "j- certiorcs facti 
(perterrefacti 1'aui) , simul quod quanlum in 
se facinus aduiisissent inlellcgebmit, . . . bel- 
lum pai-are . . . instituimt: 1119,3; ipse cum 
omnibus copiis in Moriiios proticiscitur , quod 
iudc erat breuissimus in Britanuiam traicclus: 
IV 21, 3; hoc <(■) sibi Cacsiu- salis oportuiie 
accidisse iirbilratus, quod ueque posl tcigum 
liostcm rclinqueie uolcbat ncque bclli gcrcndi 
proptcr anui tempus lacultalem habcbat neque 
has tantuluriiiu (c) rerum occupationes (sibi 
aM. [i ) Uritanuiac antepoiieiida.s iudicabat, 
magnum iis (c) niiincrum obsidum iiiipcial: 
IV 22,2; nauibus circitcr octogiuta \c) oiicra- 
riis coactis coiitiacli.sque {00), quod «^quot 
£(/(/. priin.; Db., A'p.) satis esso ad duiis traiis- 
portaiulas legioiies existimabat quod (quic^iuid 
fi) practerca iiaiiium longarum habebat, (id add. 
[i) (iiiacstori (c>, legatis priicrcctisqiu' dlstribuil: 
IV 22, 3; (1V2G, 1 u. 0');) coiiucntibus Galliac 1595 quod (II. 3. A. e) a) aa)) 1596 citerioris peractis in Illyricum proficiscitur, 
quod a Pirustis (e) finitiuiam partem prouin- 
ciae incursionibus uastari audiebat: Vl,5; cum 
legionibus expeditis IIII . . . in flnea Treuero- 
rum proticiscitur, quod lii neque ad concilia 
ueniebant neque iniperio parebant Germanos- 
que Transrhenanos sollicitare dicebantur: V 2, 
4; aegre is dies sustentatur, quod omntm spem 
hostes in celeritate ponebaut atque hanc adepti 
uictoriam in perpetuum se fore uictores confide- 
bant: V39, 4; reliquam partem exercitus, quod 
paulo aberat iougius , non putat exspectandam 
(c) : V 46, 4 ; Crassiun Samarobriuae praeficit 
(praefecit cdd. pr.; Fr.) Jegionemque ei (c) 
atlribuit, quod ibi impedimenta exercitus, ob- 
siiles ciuitatum, litteras publicas frumentumque 
omue . . . reiinquebat: V47,2; utrique sese 
suo (c) loco continent: Galli, quod ampiiores 
copias . . . exspectabant , Caesar ... ut: V 
50, 2; praecipit atque interdicit, . . . unum 
omnes petant (c) Indutiomarum (c) neu quis 
{(■} quem (c) prius uulueret, quam illum in- 
terfectum uiderit (c), quod niora reliquorum 
spatium nactum illum eflugere nolebat: V 5S, 
4; VI 4, 3 u. a) a) aa) 41); nec solis Biturigi- 
bus communem salutem committendam cen- 
sent, quod penes eos {CC), si id oppidum re- 
tinuissent, summam uictoriae coustare intel- 
legebant: ^1121,3; Caesar, quod hostes equi- 
tatu superiores esse iutellegebat et interclusis 
omnibus itiueribus nulla re ex prouiucia atque 
Italia subleuari poterat, trans Kheuum in Ger- 
maniam mittit ad eas ciuitates, quas . . . pa- 
cauerat, equitesque ab his arcessit: VII 65, 4; 
eorum aduentu, quod (ut p) minus idoneis 
cquis utebantur, a tribuuis militum reliquisque 
[setl et) equitibus Komanis atque euocatis equos 
sumit Germanisque distribuit: VII65,5; omuem 
exercitum intra fossam continet, et quod lon- 
gius erat agger petendus, in praeseutia (c) 
similem rationem operis instituit singulaque 
latera castrorum singulis attribuit legiouibus 
muuienda: 1,42,1; magnum in timorem Afra- 
nius Petreiusque perueniunt, ne . . . iulerclu- 
dereutur, quod multum Caesar equitatu ualo- 
bat: 1,61,2; prodit Libo atque (6-; neque ■. ; 
l''Hofni.) excusat Bibulum, quod is iracuudia 
summa erat inimicitiasque habebat etiam priua- 
tas cum Caesare : 3, 16, 3. 

SJ) pei'!'.: postridie eius diei, quod omuino 
liiduum supererat, cum exercitui frumentum 
uu^tiri oporteret, et quod a Bibracte . . . non 
amplius milibus passuum XVIII aberat, rei fru- 
mentariac prospiciendum existimauit: I 23, 1 ; 
tandem uulneribus defessi et pedem referre et, quod mons •(■ suberat (aberat Praiitm.) circiter 
mille passuum (spatio add. l)t:^; Mold.; an 
aberat . . . passus?), eo se recipere coeperunt: 
125,5; Heluetios, Tulingos, Latouicos (c) in 
fines suos . . . reuerti iussit, et quod omnibus 
frugibus (e) amissis domi nihil erat, quo famem 
tolerarent, Allobrogibus imperauit, ut iis (c) 
frumenti copiam facerent: 128,3; Caesar, quod 
neque conloquium interposita causa tolli uole- 
bat neque salutem suam Gallorum equitatui 
committere audebat, commodissimum esse sta- 
tuit omnibus equis Gallis equitibus detractis 
eo (o) legionarios miUtes legionis decimae . . . 
imjjonere: 142,5; omnes alarios in couspectu 
hostiuni pro castris minoribus constituit, quod 
{P.Manut.; quocodd.; IScbn., Friij.. Hotd.) mimis 
multitudine militum legionariorum pro hostium 
numero ualebat: 151,1; Caesar . . . sese eos 
. . . conseruatiuTim dixit, et (fh; om. a; edd.) 
quod erat ciuitas magna inter Belgas auctori- 
tate atque hominum (c) multitudine praesta- 
bat, sescentos obsides poposcit: 1115,1; mili- 
tes . . . cohortatus, . . . hostium . . impetum 
fortiter sustinerent, quod non longius hostes 
aberant quam quo telum adigi (c) posset, proelii 
committendi signum dedit: 1121,3; quas lega- 
tiones Caesar, quod in Italiam Illyricumque 
properabat, inita (c) proxima (c) aestate (c) 
ad se reuerti iussit: 1135,2; 1116,4 w. iiifra 
e) a); is, quod in his locis in<)j)ia frumeuti 
erat, praefectos tribunosque mibtum complures 
in finitimas ciuitates frumenti (c) causa dimi- 
sit: 1117,3; etsi prope exacta iam aestas erat, 
tamen, quod omni Gallia pacata Morini (uui 
cuUl. Paul) Menapiique supereraut, qui in armis 
esseut, arbitratus id bellum celeriter coufici 
posse eo exercitum adduxit <^duxit (i) : III 28, 
1 ; alia ratione . . . beUum gerere (c) coepe- 
runt (c). nam {oni. [i ) quod iutellegebant 
maximas nationes . . . pulsas superatasque esse 
contineutesque siluas ac paludes (quas add. (i) 
habebant, eo se suaque omnia contulerunt: III 
28,2; omnes copias castris eduxit equitatum- 
que, quod recenti proelio perterritum esse exi- 
stimabat, agmen subsequi iussit: IV 13, 6; etsi 
in his locis, quod omnis Galiia ad septeu- 
triones (c) iiergit, maturae sunt hiemes, tamen 
in Britanniam proficisci contendit, quod omni- 
bus fere Gallicis (o) bellis hostibus nostris 
inde subministrata auxiiia intellegebat, et si 
tempus anni ad bellum gereudum deficeret 
(c) , tamen magno sibi usui (o) fore arbitra- 
batur, si . . . cognouisset: IV20, 1. 2; optimum 
factu esse duxerunt . . . trumento commeatu- 
que noscros prohibere et rem in hiemem produ- 1597 quod (n. 2. A. c) a) ax)) 1598 ccre, quod liis (c) superatLs aut reditu inter- 
clusis neniinem postea belli inferendi causa in 
Britauniam transiturum coiifidebant: IV 30,2; 
(obsides) in continentem adduci iussit, quod 
propinqua die aequinoctii infirmis nauibus hiemi 
nauigationem subiciendam non existimahat: IV 
3G, 2; (hos (c) (principes) singillatim Cingetorigi 
conciliauit, quod cum merito eius a se fieri in- 
tellegobat, tum magni interesse arbitrabatur 
eius auctoritatem inter suos quam plurimum 
ualere: V4, 3;) eos fugientes longius Caesar 
proscqui uetuit, et quod loci naturam ignorabat 
et quod magna j)arte diei consumpta niunitioni 
castrorum tempus relinqui nolebat: V9, 8; et 
nostris militibus spem minuit et hostes (c) ad 
pugnam (c) alacriores (c) eflecit (fecit (i), quod 
non siue sumrao timore et desperatione id fac- 
tum uidebatur: V33, 5; Caesar ad oppidum 
Auaricum . . . profectus est, quod eo oppido 
recepto ciuitatem Biturigum se in potestatem 
redacturum confidebat: VII 13, 3; tamen, quod 
instituto Caesaris semper duae (o) legiones pro 
castris excubabant (-barunt p) pluresque par- 
titis temporibus erant in opere, celeriter fac- 
tum est, ut: VII 24, 5; magno coorto imbri (c) 
Mon inutilem lianc ad capiendum consilium 
tempestatem arbitratus est (est om. [i; Scliii.), 
quod paulo incautius custodias in muro dispo- 
sitas uidebat, suosque (suos quoque [i; Scliii.), 
languidius in opere uersari iussit: VII 27, 1 ; 
nec fuit spatium tali tempore ad contralienda 
caatra, quod res posita in celeritate uidebatur: 
VII 40,2; (oppidum , quod a (c) se teneri non 
posse iudicabaut, ne cui (e) esset usui Komanis, 
incenderunt: Vir5."i, 7;) quibus rebus auditis, 
quod existimabant tribus locis transire legiones 
atque omnes . . . fugam ])arare , suas quot|ue 
copias in tres partcs distribuerunt: VII Gl, 4; 
ab hoc concilio Kemi , Lingones , Treueri afue- 
riint , illi , quod auiicitiam Komanorum seque- 
banlur , Trcueri, quod abcrant limgius et a (c) 
(Jcrmanis premcbantur: VII G3, 7; (V117r>,r) 
u. infra H. b);) ((uos postea nionitus al) siiis, 
qiiod ea res omniiuu iudicio repreliendeliatiir, 
circum lamilias (c) coniientus Canipaniao cu- 
Htodiae causa distribuit: 1,14,5; (castra . . . 
uallo muniri uetuit, qiiod eminere et procul 
uidcri nocesse orat: 1,41,1;) grauiten|iio oaiu 
rem tuloniiit, (piod ((|iiao /) stotisse j)er 'i're- 
boniuiu (|iio niiiiuH ojipido jiolircntur iiidc- 
butur (-baiitiir n/) : 2,13,4; iiam iibi taiitos 
HUOH laborcH et apj^aralus lualo ccoidis.se uido- 
riint . . ., quod iindo agger untnino com|)ortHri 
l)oHHol iiibil oral rolicpiiim, omnibus arboribus 
loiigo liilcipio . . . (•iiiiiiectiH aggoioiii iKnii generis . . . facere instituerant: 2,15,1; una ex 
his (nauibus), quae perseuerauit neque imperio 
Caleni obtemperauit , quod erat sine militibus 
priuatoque consilio administrabatur , delata 
Oricum atque a Bibulo expugnata est: 3,14, 
2; Libo . . . insulam . ., quae contra portum 
Brundisinura est, occupauit, qnod praestare arlii- 
trabalur unum locum , qua necessarius nostris 
erat egressus, quam omnia (c) litora ac portus 
custodia clausos teneri (c) : 3, 23. 1 ; Pompoius, 
quia (expedito itinere add. %; edd.; Pompeius 
exped. itin., quia Ciacc; Pompeius, quod [ex- 
pedito itinere] Paid) flumen ei transeimdum non 
erat, magnis itineribus ad Antonium contendit: 
3, 30, 4 ; luaxime eos , quod erant propinqu.ie 
regiones, de re frumentaria ut prouiderent hor- 
tatus est: 3,34,2; in Epirum rei frumentariae 
causa Q. Tillium et L. Canuleium legatum 
misit, quodque hae regiones aberant longius, 
locis certis horrea constituit uecturasque fru- 
menti finitimis ciuitatibus 'diseripsit: 3,42,4; 
Pompeiaui, quod is mons erat sine aqua, diffisi 
ei loco relicto monte . . . Larisam uersus se 
recipere coeperunt: 3,97,2; omuesque eas naues 
et reliquas, quae erant in naualibus, incendit, 
quod t tam late (naualia Paid) tueri parua 
manu non poterat: 3, 111,G. 

6) inipf.: Caesar, quod memoria tenebat L. 
C.assium consulem occisum exercitunique eius 
ab Helnotiis . . . sub iugum missum , conoeden- 
dum non putabat: 17,4; (qui ex urbe aniici- 
tiae causa Caesarem secuti (niagnnm periculum 
miserabantur, quod add. AQ(R-)'p) non magnuin 
(periculum miserabantur add. B') in re militari 
usum habebant: 139,2;) nam quod (quoad 
/^•'[i) hostibus (hostis X) adpropinquabat, con- 
suotiidine sua Caesar sex legiones exjieditas 
ducebat: 1119,2; 20,3 u. I. 2. A. res; nostri 
tamen , quod neque ordines seruare neque fir- 
miter insistere neque signa subsequi poterant 
atqiie alius alia ex naui quibuscumque sigiiis 
(iccurrerat se adgregabat, magnopere pertur- 
liabantur (-turbantur a): IV2G, 1; qua re co- 
,i;Mila, (luoil tantiim ciuitati Ilacduae diguitalis 
tribuobat (tribuorat [i) , coerceudum atquo do- 
terrenduni quibuscumque rebus posset Duiuno- 
rigem statnobat, (et a^ld. Prainm.) quod longius 
oiiiH anientiam jirogredi uidebat, piosjiioiondum 
(c), 110 (jiiid sibi ac roi j)ublicae noooie jiossot: 
V 7,1.2; (haoc ab nobis cogiiouoraut ot quosdani 
de oxercitu nacti ([i; habebaiit a; quod quosd. de 
exerc. hab. aid quosd. de exerc. nacti .Maili<.) 
caj)tiuos ab his (c) docebantur: V42, 2;) his 
robiis oonstitntis, quod pro cxplorato habebat 
Aiiibiorigoiii j^ioolio iion esHo coutentiirum (f), 1599 quod (n. 2. A, c) a) aa) - [ifi) «)) 1600 reliqua eius consilia animo circumspiciebat: VI 
5, 3 ; quos quod adaequare apud Caesarem gratia 
iutellegebatur, ii (e) , qui propter ueteres ini- 
micitias nullo modo cum Haeduis coniungi po- 
t«rant, se Remis in clientelam dicabant (e}: 
VI 12, 7 ; liunc cum reliquis rebus locum pro- 
barat (probaret Q^; probabat (i) , tum (tunc 
a) quod superioris anni munitiones integrae 
manebant, ut militum laborem siibleuaret: VI 
32,5; quorum alteri, quod nullo studio agebant, 
non multum adiuuabant, alteri non magnis 
facultatibus , quod ciuitas erat exigua et in- 
firma, celeriter quod habuerunt consumpse- 
runt: VII 17,2; ratio perficiendi quacrebatur, 
quod ciuitatem temere ad suscipiendum bellum 
adduci posse non contidebant: VII 37,6; ut . . . 
iter . . . conuerteret, id (e) ne (c) metu (e) qui- 
dem necessario faciundum (e) existimabat, cum 
quod (Steph.; om. X; edd.) infamia atque in- 
dignitas rei et oppositus mons Cebenna uiarum- 
que difficultas impediebat, tum maxime quod 
abiuncto (e) Labieno atque . . legionibus . . . 
uehementer timebat: VII 5G, 2; quod in con- 
spectu omnium res gerebatur neque recte aut 
(e) turpiter factum (c) celari poterat (p; om. 
a), utrosque et laudis cupiditas et timor igno- 
miniae ad lurtutem excitabat (c): VII 80,5; 
haec Scipionis oratio , quod senatus in urbe 
habebatur Pompeiusque aderat (aberat Viet.: 
Db.), ex ipsius ore Pompei mitti uideb.atur: 1, 
2, 1 ; qua fauces erant angustissimae portus, 
moles atque aggerem ab utraque parte litoris 
iaciebat, quod his locis erat uadosum mare: 1, 
25, 5 ; quod illis prohibere erat facile cum (tum 
O) ipsius fluminis natura atque aquae magni- 
tudiiie, tum (om. af) quod ex totis ripis in 
unum atque angustum locum tela iaciebantur : 
l,f)0, 2; Caesar iis ciuitatibus, quae ad eius 
amicitiam accesserant, quod (StepJ/.; quo corfrf.) 
minor erat frumeuti copia, pecus imperabat: 1, 
52, 4 ; sed hunc laborem recusabat nemo , quod 
eum omnium laborum fineni fore existimabant, 
si hostem Hibero intercludere . . . potuissent: 
1,68,3; si mons erat ascendendus, lacile ipsa 
loci natura periculum repellebat, quod ex locis 
superioribus qui antecesserant suos ascendentes 
protegebant: 1,79,2; 2,35,5 u. I. 1. A. e.rtr.: 
ii (c), qui uulnera acceperant, neque acie exce- 
dere neque in locum tutum referri poterant, 
quod tota acies equitatu hostium circumdata 
tenebatur: 2, 41,7 ; Pompeius enim primo igno- 
rans eius consilium, quod diuerso ab ea regione 
itinere profectum uidebat, augustiis rei frumen- 
tariae compulsum discessisse existimabat : 3, 41, 
4; ut nostri (qui add. ]'aseos.) perpetuas mu- nitiones f uidebant {*; habebant i?o<om. ,- Dt.; 
V. CC) perductas ex castellis in proxima castella, 
ne quo (neque 7.: quod ne quo E»i. Hoffm.) 
loco erumperent Pompeiani ac nostros post 
tergum adorirentur (timebant add. x; Km. 
Hoffm. ; del. Faemus) , ita illi interiore spatio 
perpetuas munitiones efficiebant: 3,44,4; illi 
operibus uincebant, quod et numero militum 
praestabant et interiore spatio minorem circui- 
tum habebant (u. CC): 3,44,5; iamque fru- 
menta maturescere incipiebant atque ipsa spes 
inopiam sustentabat, quod celeriter se habituros 
copiam confldebant: 3,49,1; cogebantur Cor- 
cyra . . . pabulum supportare, quodque (rec.; 
quoque *; Dt.) erat eius rei minor copia, hordeo 
adaugere atque his rationibus equitatum tole- 
rare: 3,58,4; eius militcs, quod ab opere in- 
tegris munitionibus uacabant , alii lignandi pa- 
bulandique causa longius progrediebantur , alii, 
quod (aliquod hl; aliquot f) subito consilium 
profectionis ceperant (-rat Paul) magna parte 
impedimentorum et sarcinarum relicta, ad haec 
repetenda inuitati propinquitate superiorum 
castrorum . . . uallum relinquebant: 3,76,2; 
ac iam animo uictoriam praecipiebaut, quod de 
re tanta et a tam perito imperatore nihil frustra 
confirmari uidebatur: 3, 87,7; qui (milites) uim 
suorum, quod (qui 0) in simili culpa uersa- 
bantur, ipsi pro suo periculo defendebant: 3, 
110,4. 

!J)) ppf. : omnia deerant , quae . . . erant (c) 
usui (o) , et quod omnibus constabat liiemari 
(c) in Gallia oportere, frumentum his in (o) 
locis in hiemem prouisum non erat: IV 29, 4; 
ex quibus (principibus) perpaucos, quorum in 
se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, reli- 
quos obsidum loco secum ducere decreuerat, 
quod, cum ipse abesset, motum Galli.ae uere- 
batur: V5, 4; VI 32, 5 n. 6); ipse Pompeius 
ab inimicis Caesaris incitatus et quod neniinem 
dignitate secum exaequari uolebat, totum se 
ab eius amicitia auerterat: 1,4,4; Caesar . . . 
constituerat nullam partem belli in Hispaniis 
relinquere , quod magna esse Pom])ei beneficia 
et magnas clientelas in citeriore prouincia scie- 
l3at:2, 18, 7; Eebilus, legatus Caesaris, quem 
Curio secum ex Sicilia duxerat, quod magnum 
habere usum in re militari sciebat, . . inquit: 
2, 34, 4 ; huic, quod ualetudme minus commoda 
utebatur, Fuluium Postumum adiutorem sub- 
miserat: 3, 62, 4; (castra) Pompeius occupauerat 
et quod eo loco plures erat legiones habiturus, 
relicto iuteriore uallo maiorem adiecerat (ob- 
iecerat 01') munitionem : 3, 66, 4. 

pp) coniunct. ; 9()iinpf. : quod al) non nullis 1601 quod (n. 2. A. e) a) pp) — yy)) 1602 Gallis sollicitarentur , . . qui . . . studebant, 
ab non nuUis etiam, quod in (xallia a poten- 
tioribus . . . uulgo regna occupabantur: II 1, 
4; ne . . . hostes, quod tantum multitudine 
poterant , ab lateribus pugnantes suos circum- 
ueiiire possent: 118,4; ne anni tempore a (c) 
nauigatione excluderetur, quod aequinoctium 
suljerat: V23, 5; sic nostros contempserunt, ut 
obstructis in speciem portis singulis ordinibus 
caespitum, quod ea («) non posse introrumpere 
uidebanlur, alii uallum manu scindere, alii 
fossas complere inciperent: V51,4; hi cum per 
se minus ualerent, quod summa auctoritas an- 
tiquitus erat in Haeduis magnaeque eorum erant 
(oTO. p) clientelae, Germanos atque Ariouistum 
sibi adiunxerant: VI 12,2; circumuallare Pom- 
peium instituit haec spectans {Steph.; expec- 
tans *) , quod angusta re frumentaria utebatur 
quodque Pompeius multitudine equitum iiale- 
bat, quo minore periculo undique frumentum 
commeatumque exercitui supportare posset, 
simul uti . . . efficeret, tertio ut . . . minueret: 
3 43 2 

!8) ppr. : id cum animaduertisset P. Crassus 
adulescciis, qui equitatui praeerat, quod ex- 
peditior erat quam ii (c), qui inter (c) aciem 
uersabantur, tertiam aciem (c) laborantibus 
noBtris subsidio misit : I 52, 7 ; cum . . . inita 
liieme in (c) Illyricum profectus esset, quod 
eaa (juoque iiationes sidire et regiones cogno- 
scere uolebat, subitum Ijcllum . . . coortum est: 
1117,1. 

yy) imrtic; Sl) pracs.: Cicero . . . septimo 
die diflidens de numero dierum Caesareni fidem 
seruaturum , quod lougius (eum add. [i) pro- 
gressum audiebat iieque ulla de reditu eius 
faina .adfcrebatur, siiiiul eorum {(>) permotus 
iiocabus, (jui . . . a|)jicllal5ant, . . . (luinque 
coliortcs frumentatiim In jiroximas scgetcs mittit 
{(■■): VI 31), 1.2; quietaui nactus stationem et 
portus omnes timciis, quod teneri ab aduorsariis 
urbitrabaiitur, . . . militcs cxposuit: 3,1), 3; 
Cacsar loiigiiis bclliiiii ductuin (c) iri cxisti- 
niaiis cl clc Italicis coiiinicatibus desiierans, (]uod 
taiila diligciitla (miiiia litora a Poiiijiciaiiis Wwn- 
bantiir classescjiie ijisiiis, (jiias liienie iii Sicilia, 
Gallia, Italia feccrat, niorabantur, in Kpiruiii 
rei frumentariae causa Q. Illliiim et L. Caiiu- 
U^iiin lcgaluni misit, qiindquo . . . abcrant, . . . 
*discri|)Hit: 3,42,3; ccjuitatus Caosaris , qiiod 
aiigusto itiiicro ju^r aggrrcs aHccndcbat (-dcrat 
Ciarc.), rccejitui hiio tiiiicns iiiiUiini fiigao fucic!- 
bat: 3, (;;),2. 

SJ) pcrf. : iUiicic cxijiiiKilo jicr I liiiiciaciiiii, 
quod ox *GalllH ci maximaiii lidiiii lialicliiit, 

IjukIu. (luuimr. II. ut . . . locis apertis exercitum duceret, . . . pro- 
fectus est: I 41, 4; id (oppidum) ex itinere 
oppugnare conatus, quod uacuum ab defensori- 
bus esse audiebat, . . . expugnare non potuit: 
1112,2; Aulerci . . Lexouiique senatu suo in- 
terfecto, quod auctores belli esse nolebant, por- 
tas clauserunt: 11117,3; paucae ultimae natio- 
nes anni tempore contisae, quod hiems suberat, 
hoc ((■) facere neglexerunt: 11127,2; nam quod 
omni ex reliqius partibus demesso frumento 
pars (o) una erat reliqua, suspicati hostes huc 
uostros esse uenturos noctu in siluis delitue- 
rant: IV 32, 4; dies circiter XXV in eo loco 
commoratus, quod Corus uentus nauigatio- 
nem impediebat, qui . . . flare consueuit, dabat 
operam, ut: V7, 3; ille ueritus, quod ad plures 
(res add. Pluyg.) pertinebat, ne ciuitas eorum 
impulsu deficeret, L. Plancum . . . iubet . . . 
mittere: V25, 4; longius prosequi (uoluit add. 
p) ueritus, quod siluae paludesque intercede- 
bant neque etiam paruulo detrimento illorum 
locum (eos add. [i) reUnqui uidebat, omuibus 
suis incolumibus copiis (c) . . . ad Ciceroneni 
peruenit: V52, 1; (clientelis) nouis per Cae- 
sarem comparatis, quod ii (c), qui se ad eorum 
amicitiam adgregauerant (c), meliore condicione 
atque aequiore imperio se uti uidebant, . . . 
Sequani principatum dimiserant: VI 12, G; (ier- 
mani desperata expugiiatione castrorum, quod 
nostros iara coiistitisse in munitionibus uide- 
bant, . . . sese receperunt: V[41,l; lej^resso 
iam Ivuctcrio el remoto, quod intrare intra prae- 
sidia periculosum putabat, in Heluios proticisci- 
tur: VII 8,1; quae . . . usui sint militibus im- 
perat, et quod oppidum Cenabum pons fluminis 
Ligeris contiiigcbat ((i; continebat a; A'jo., /W.'), 
ueritus , ne noctu ex ojipido profugerent , duas 
legiones in arinis excubare iubet: VII 11,(5; 
coiitamiiiati iacinore et capti conijjendio ex 
direptis bonis, et {Paid; om. X; cdd.) quod 
(quodquc Nitsche) ea res ad multos pertincbat, 
(et add. [i; plur. cdd.; om. a; Np., Fr.) timore 
poenae exterriti consilia clam de bello inire 
incipiuiit: VII 43,3; reliquarum legioiiuni iiiili- 
tcs iioii cxaudilo (audito (i) soiio tiibac, (juoil 
sutis magiia (niagnao (i) uullcs iiitcrccdebat 
(-banl [i), tumeii . . . retincbantur: V1147,2; 
monitus, quod : 1,14,5 u. olol) iB); ille jier- 
tcrritus, (juod omiiem prouinciam coiisentire 
iiitcllegebul, ex iSardinia in Africam piofugit: 
1,30,3; ci) (Miloiie) iii [lalium ciiocato, (juod 
iiiugiiis iiiiiiicrilms daUs gladintoriac fumiliao 
icliqiiias {(•) lialiebat, sibi coiiiiinxit: 3,21,4; 
(diflisi, qiiod: 3, '.)7, 2 u. aa) Hi).) 
(J) i^eriiiidluo : aiitecedit ad Castra exploranda 

101 1603 quod (n. 2. A. c) a) yy) — d) a) aa)) 1604 Comelia (c), quod is locus peridoneus castris 
habebatui: 2,24,2. 

fi) iiomiuibus; aa) subst. : per Diuiciacum, 
quod: 141,4 ii. a) yy) !8). 

pp) adieet. : loco pro castris ad aciem in- 
struendam natura oportuno atque idoneo, 
quod is collis, ubi castra posita erant, paululum 
ex planitie editus tantum aduersus in latitudi- 
nem patebat, quantum loci acies instructa oc- 
cupare (e) poterat atque ex utraque parte la- 
teris deieetus liabebat et . . . leniter fastigatus (c) 
paulatim ad planitiem redibat (e), ab utroque 
latere eius coUis transuersam fossam obduxit 
(c): 118,3; non magnis facultatibus : VII 
17,2 u. a) aa) 6); (ille idoneuni locum in 
agris nactus * * *, quae (idon. loc. nactus, 
quod in agris frumenta Vielk.) prope iam ma- 
tura erant, ibi aduentum exspectare Pompei 
. . . constituit: 3,81,3.) 

d) ppf.; ea res, euins ciusa adfertur, ex- 
primltur a) nerbis; aa) indic; 31) praes.: 

biduum iu his locis moratus, quod haec de Ver- 
cingetorige usu (c) uentura opinione praecepe- 
rat, per causam supplementi . . . cogendi ab 
exercitu discedit : VII 9, 1 ; Pompeius siue 
operibus Caesaris permotus siue eliam quod 
ab initio Italia excedere coustituerat (^inst. l), 
aduentu nauium profectionem parare incipit: 
1,27,2; conteuditur proelio, et quod prius in 
tumulum Afraniani uenerant, nostri repellun- 
tur: 1,43,5; simul [ac] Caesar adpropinquare 
dicebatur, tantusque terror incidit (CC) eius 
exercitui (0; exercitus Nz) , quod properaus 
noctem diei coniunxerat ueque iter intermiserat, 
ut (Caes. adpr. dic. , qui properans n. d. coni. 
ueque it. intermis., tantusque terr. inc. eius 
exercitus , ut Paul) : 3, 13, 2. 

16) perf. : I 53, 6 u. c) a) ; eos iu fugam de- 
derunt, neque longius prosequi potuerunt, quod 
equites cursum tenere atque insulam capere 
non potuerant (Lipsius; potuerunt X): IV 2(5, 
5; omnibus eorum agris uastatis, frumentis 
succisis, aedificiis (c) incensis, quod Menapii 
se omnes in densissimas siluas abdiderant, se 
(o) ad Caesarem receperunt: IV 38, 3; subduc- 
tis nauibus cnncilioque Gallorum Bamarobriuae 
per.acto, quod eo anno frumentum iu (c) Gallia 
propter siccitatcs angustius prouenerat, coactus 
est . . . legiones . . in plures ciuitates distribuere: 
V 24, 1 ; trinis hibemis liiem.are constituit et 
(om. P) quod tanti motus Galliae exstiterant, 
totam hiemem ipse ad exercitum manere de- 
creuit: V53, 3; omnia experti G.alli, quod res 
nulla successerat, postero die consiliiuu cepe- runt (c) ex oppido profugere: VII 26, 1; (non 
nullos . . . in integrum restituit, qui (quod 
Ciace.) se illi iuitio (c) ciuilis belli obtuler.iut, 
si sua opera in beUo uti ueUet: 3,1,5; in ca- 
stellum . . . inruperunt et (0; o»(. x; T^oss.) 
quod eo (quo (pro quod eo) recc; Voss.) pulsa 
legio sese receperat, non nullos ibi repugnantes 
interfecerunt: 3,67,6; equitatumque praemisit 
ad nouissimum agmen demorandum, neque con- 
sequi potuit , quod multum expedito (e) itinere 
antecesserat Caes.ir: 3,75,3. 

6) impf. : Dumnorix . . . Heluetiis erat 
amicus, quod ex ea ciuitate Orgetorigis filiam 
in m.atrimonium duxeriit : 19,3; V7,l u. c) 
a) aa) 6) ; plusque animo prouidere et prae- 
sentire (Vercingetorix) existimabatur, quod re 
integra primo incendendum Auaricum, post de- 
serendum censuerat: VII 30, 2; eius rei moram 
temporisque longinquitatem timebat, quod om- 
nibus coactis nauibus Pompeius praesentem fa- 
cultatem insequendi sui aderaerat: 1,29,1; his 
pontibus pabulatum mittebat, quod ea, quae 
citra flumen fuerant, superioribus diebus (c) 
consumpserat: 1,40,1; hac nostris erat recep- 
tus , quod eo incitati studio inconsultius pro- 
cesserant: 1,45,6; tempus autem (o) erat difti- 
cillimum, quo . . . erant . . . ciuitates exinaui- 
tae, quod Afranius paeue omne frumentum ante 
Caesaris aduentum Ilerdam conuexerat, reUqui 
si quid fuerat Caesar superioribus diebus con- 
sumpserat: 1,48,5; frumenti copiam legion.arii 
non uullam (c) habebiiut, quod dierum f XXII 
ab Ilerda frumentum iussi erant efferre, caetrati 
auxiliaresque nullam: 1, 78, 1; explicitius (e) 
uidebatur Ilerdam reuerti, quod ibi paulum 
frumenti reliquerant: 1,78,3; huic et paternum 
hospitium cum Pompeio et ^simultas cum Cu- 
rione intercedebat, quod (quia f) tribunus plebis 
legem promulgauerat , qua lege regnum lubae 
publicauerat: 2, 25,4; non uullae eius rei prae- 
termissae occasiones Caesari uidebantur, quod 
certe (CC) saepe tiauerant uenti, quibus ueces- 
sario committendum existimabat: 3,25,1; id 
(frumentum) erat perexiguum cum ipsius agri 
natura, quod sunt loca aspera ac (c) montuosa 
ac plerumque frumento utuntur importato, tum 
quod (imjiortatu quod a; importato quod f) 
Pompeius haec prouiderat (Ald.; prouidebat %) 
et superioribus tUebus praedae loco Parthinos- 
habuerat fi-umentumque omue conquisitum 
spoli.-itis elfossisque eorum domibus per equites 
(importa aM. a; m porta aM. fh) comportarat: 
3,42,5; operum magnitudo et continens om- 
uium dierum labor, quod (quot ///) milia pas- 
suum iu circuitu XVII *mmiitione erat com- 1605 quod (n. 2. A. d) a) aa) — e) a)) 1606 plezus, perficiendi spatium non dabat: 3,G3, 4; 
70, 2 u. c) a) aa) K). 

Ji) p|)f.: Imnc secum habere in primis con- 
stituerat, quod eum (c) cupidum rerum noua- 
rum , cupidum imperii , magni animi , magnae 
inter Gallos auctoritatis cognouerat : V 6, 1. 

p[i) coiiiuiict.: liostes, ubi primum nostros 
equites conspexerunt , quorum erat V milium 
numerus, cum ipsi non amijlius octingentos (c) 
equites haberenl, quod ii (c), qui frumen- 
taudi causa ierant (c) trans Mosam, nondum 
redierant (quod . . . redierant dcl. Paul), nihil 
timentibus nostris, quod legati eorum paulo 
ante a Caesare discesserant atque is (c) dies 
indutiis erat ab iis (c) petitus, impetu facto 
celeriter nostros perturbaucrunt: IV 12, 1; ^ 
cum neque opus (c) hibernorum muuitiones- 
quc plcne esscnt perfectae neque de frumento 
relicjuoque commeatu satis esset prouisum, 
quod deditione facta obsidibusque acceptis nihil 
de Ijello timendum existiniauer,it , consilio (c) 
celeriter conuocato sententias exquirere coepit: 
1113,1. 

yy) partic. ; 91) pracs.: Boios petentibus 
Hacduis, quod egregia uirtute erant cogniti, 
ut in (inibus suis conlocarenl concessit: 1 28, 5; 
timentibus: 1V12, 1 u. fJji); timens: 3,69,2 u. 
c) a) yy) 91); haec subsidia succurrebant, . . . 
quod Pompeius insidias tiniens, credo, quod liaec 
praeter spem accideraut eius, qui paulo ante 
. . . fugientes suos conspexerat, munitionibus 
adpro]iinqu:irc aliquamdiu non audcbat: 3,70, 1. 

IB) perf. : quo proelio sublati Heluetii, quod 
quingentis equitibus tantam multitudinem equi- 
tum propulerant (-lerunt M; pr. edd.) , . . . 
nostros lacessere coeperunt: 1 15,3; Caesar . . . 
insidias ueritus, quod qua de causa discederent 
nondum perspexerat, exercitum . . . csistris con- 
tinuit: 1111,2; scuto ab nouissiniis uni militi 
dctracto, quod ipse eo sine scuto uenerat ((juod 
. . . uenerat del. Paul; Uold.), in primam aciem 
processit: II 25, 2; illi ante inito, ut intellectum 
est, consilio, quod deditione facta nostros prae- 
sidin dcducturoH {<■) aut denique indiligcntius 
(c) seruaturoH crediderant , . . . eru])tioncm 
focerunt: 1133,2; tum uero barbari conunoti, 
quod opi)idura et nalura loci et maiui munitum 
paucis diebuH . . . expugnatum coguouerant, 
legatos . . . dimitlere, . . . cojjiaH parare coei)e- 
runt: 11123,2; oppido potilur pcrpaucis ex 
liostium nuincro (lcsiilenitiH, quin cuncti (c) 
capercntur, qiiod )iontiH aUpic itiiicriiui angiiHtiae 
niiiltitudini (c) iugani intercluHcrant: Vll II, 
H; magna adfcctus sollicitudiiio lioc nuntio Cae- 
sar, quod (qui fhl) sempor Haeduoruni ciui- tati praecipue indulserat, nulla interposita dubi- 
tatione legiones . . . ex castris educit: VII 40, 
1 ; perterritis . . hostibus , quod equitatu , qua 
(c) maxime (c) parte (c) exercitus (c) con- 
fidebant (c), erant pulsi, adhortatus ad laborem 
milites (o) Alesiam (c) circumuaUare instituit: 
VII 68,3; qui . . . duas legiones eftecerat, ho- 
minum et locorum notitia et usu eius prouin- 
cia nactus aditus ad ea conanda, quod paucis 
ante annis ex (e) praetura eam prouinciam 
obtinuerat: 1,31,2; Caesar paene omni acie per- 
territa, quod (id uel illud uidetur addetidutn) 
praeter opinionem eonsuetudinemque acciderat, 
cohortatus suos legionem nonam subsidio ducit: 
1, 45, 1 ; duces aduersariorum perturbati , quod 
omnem rei frumentariae fluminisque Hiberi 
spem dimiserant, de reliquis rebus consulta- 
bant: 1,73,1; tota auxilia regis impedita ac 
perturbata, quod nullo ordiue et sine timore 
iter fecerant , in fugam [se] coiciunt : 2, 26, 4 ; 
(Pompeius) quadam notitia Septimii productus, 
quod bello praedonum apud eum ordinem duxe- 
rat , uauiculam . . . couscendit : 3, 104, 3. 

P) uomiuibus; aa) subst.: ipse a dextro 
cornu , quod eam (o) partem minunc firmam 
hostium esse animaduerterat, proelium com- 
misit: 152,2; huic Caesar pro eius uirtute 
atque in se beneuolentia , quod in omnibus 
bellis singuhiri eius opera fuerat usus, maiorum 
locum rcstituerat: V25,2; exploratores hostium 
. . . inopinantes, quod niagna subito erat (om. 
BM ; crat subito (i) coorta tempestas, ab nostris 
opprimuntur: VII 61, 1; notitia et usu: 1,31,2 
ti. a) yy) "S); natura: 3,42,5 u. x) aa) 6); 
operum magnitudo et . . . labor: 3, 63, 4 ib.; Allo- 
broges . . . seu pristina sua consuetudiue, quod 
una in (iallia bellu gesscrant, seu gloria clati 
cuncta . . . exposucrunt : 3, 79, 6. 

(j[i) adicct.: dextro: 152,2 u. aa); hoc pu- 
gnabatur loco et propler angustias iniquo et 
quod sub ipsis radicibus moutis constiterant, 
ul nulliim frustra tcluni in eos mitteretur: 1, 
45,6. 

e) diiuMS. teinpp.; a) iiiipf. d ppf. : quae 
quiilcm rcs Caesari non niiiioreiii qiiam ipsa 
uictoria uolu]ilatcni attulit, qiiod homincm ho- 
nestiasimum prouinciae CTalliae . . . ereptum c 
manibuB liostium sibi restitutum uidebat (i^fJ ; 
uiderat a ; Fi: (l>li.)) neque eiuH calamitate dc 
tanta uohi])tate et gratiilationc quictiuam for- 
tuna deiniiiiiciiit : 153,6; (juo proclio fncto, 
qiiod sacpiiis (ortiiiiam temptaie Calba uolcbat 
aUiiic nlio se (e) in liiberua coiiHilio ucnisse 
mcminerat, aliis occurriHso rebus uidcrat (-bat 
WliiUc) , maximo frumeuti commeatusque (c) 

101* i6or quod (II. 2. A. e) a) — B. a) y)) 1608 inopia permotus . . . reuerti contendit: III G, 
4 ; liis (f ) deductis , quod et captiuorum nia- 
gnum numerum habebat et nou nullae tempe- 
state deperierant naues , duobus commeatibus 
exercitum reportare (e) instituit (constituit fj) : 
V 23, 2; quibus oppressis inopinantibus, quod se 
Cebenna ut muro munitos existimabant ac ne 
siugulari quidem (c) umquam liomini eo tem- 
pore anni semitae patuerant, equitibus imperat, 
ut: VII 8, 3; periculum ueritus, quod conuen- 
tus arma ceperat atque eum liostis loco haben- 
dum existimabat, consilio destitit: 3, 21, 5; (i2, 
5 u. d) a) aa) g);) Pompeius neque a mari 
Dyrrachioque discedere uolebat, quod omnem 
apparatum belli , tela , arma, tormenta ibi con- 
locauerat frumentumque exercitui nauibus sup- 
portabat, neque munitiones Caesaris prohibere 
poterat, nisi proelio decertare uellet: 3,44,1; 
quos Pompeius, quod erant honeato loco nati 
et instructi liberaliter magnoque comitatu et 
multis iumentis uenerant uirique fortes habe- 
bantur et in honore apud Caesarem fuerant 
(fuerunt NOx ; Db.) , quodque nouum (id ucl 
illud ukletur addeMl.) et praeter consuetudinem 
acciderat, omnia sua praesidia circumduxit 
atque osteutauit: 3,61,1. 
([i) |>eif. et impf. : VII 24,5 u. c) a) aa) SB).) 
{}'} impf., perf., ppf.: 3,61,1 u. a).) 
U. quod c. coniuuctiuo, a) or.-itiouis obli- 
quue; a) praes. : neque tamen (Gennanos) re- 
cusare, si lacessantur, quin armis contendant, 
quod Germanorum consuetudo [haec] sit a ma- 
ioribus tradita, quicumque bellum inferant re- 
sistere neque deprecari: IV 7, 3; id se facile ex 
humilitate sua probare posse, quod non adeo 
sit imperitus rerum, ut suis copiis populum 
Romanum superari (e) posse confidat: V27,4; 
quod cum fticiat, et ciuitati sese consulere, quod 
hibernis leuetur, et Caesari . . . gratiam referre: 
V27, 11; id esse facile, quod neque legiones 
audeant absente imperatore ex hibernis egredi 
neque imperator sine praesidio ad legiones per- 
uenire possit ([i; posset a): VII 1,7; id esse 
facile, quod (f!>; cum Fr.; ut a) equitatu ipsi 
abundent et quod armi tempore subleuentur: 
VII 14, 3; harum ipsis rerum copiam suppetere, 
quod quorum iu finibus bellum geratur eorum 
opibus subleuentur : VII 14, 6 ; facUe se loci 
natiura defensuros dicunt, quod prope ex omni- 
bus partibus flumine et palude circumdata 
imum habeat et perangustiun aditum : VII 15, 
5; summo esse in periculo rem, quod, cum . . . 
consuessent, duo (nunc adcl. Pramm.) magistra- 
tum gerant et se uterque eorum legibus crea- 
tum esse (c) dicat: VII 32, 3; renuntiat, quod consules absint, sine iUis non posse agi de com- 
positione: 1,26,5; in se (c) aetatis excusatio- 
nem nihil ualere, quod (quom Np.; cum Db.; 
quin Madti.) superioribus bellis probati ad f 
obtinendos exercitus euocentiu- : 1,85,9; neque 
pudentes (c) suspicari oportet sibi parum credi 
neque improbos scire sese timeri, quod illis 
licentiam timor augeat noster, his (suspicio 
add. Oiace.) studia deminuat: 2,31,4. 

[i) perf. : (Dumnorigem) odisse etiam suo 
nomine C.aesarem et Romanos, quod eorum ad- 
uentu potentia eius deminuta et Diuiciacus 
frater in antiquum locum gratiae atque honoris 
sit restitutus: 118,8; (VI 31, 1 u. y};) Ilom.oni 
si casu interuenerint (c), fortunae, si alicuius 
indicio uocati , huic habendam gratiam , quod 
et paucitatem eorum ex loco superiore cogno- 
scere et uirtutem despicere potuerint, qui . . .: 
VII 20, 6; (pauca apud eos loquitur, queritur 
(add. Eabcrtsma; om. x et edd.) quod sibi a 
parte (c) eorum gratia relata non sit pro suis 
in eos maximis beneficiis: 1,23,3;) nocturnaque 
proelia esse uitanda, quod perterritus miles in 
ciuili disseusione timori magis quam religioni 
consulere consuerit (-ueuerit a; Np., Dt.): 1, 
67,3. 

y) impf. : I 6, 3 u. h) uideri ; ob eam rem se 
ex ciuitate profugisse et Komam ad senatum 
uenisse auxilium postulatum, quod solus neque 
iure iurando neque obsidibus teneretur (quod 
. . . teneretur dcl. Paid; Hold.): 131,9; nos 
esse iniquos, quod (qui /;; Frvj.) in suo iure 
se interpeUaremus : I 44, 8 ; commodissimum 
uisum est . . . Procillum . . . et propter fidem 
et propter linguae Gallicae scientiam, qua multa 
iam Ariouistus . . . utebatur (cf. uol. II. p. 1268 
cxtr., 1269) et quod in eo peccandi Germanis 
causa non esset, ad eum mittere: 147,4; qui 
eius (c) consilii principes fuissent, quod in- 
tellegerent, quantam calamitatem ciuitati in- 
tuUssent, in Britanniam profugisse: 1114,4; 
(Neruios) nihil pati uini reUquarumque rerum 
ad (e) luxuriam (e) pertinentium (e) inferri, 
quod us (c) rcbus relanguescere animos (c) et 
(c) remitti (o) uirtutem cxistimarent : 1115,4; 
VbU . . . magnopere orabant, ut sibi auxilium 
ferret, quod grauiter ab Buebis premereutur: 
IV 16, 5 ; petere contendit, ut in GaUia relin- 
queretur, partim quod insuetus nauigandi mare 
timeret, partim quod reUgionibus impediri sese 
diceret (sese diceret impediri p) : V 6, 3 ; cquites 
. . . uenerunt, qui nuntiarent . . . prope omncs 
naues adflictas atque in Utus (c) eieotas esse, 
quod neque ancorae funesque sustinerent (egn; 
subsisterent X; edd.) neque nautae gubernatores- 1609 quod (H. 2. B. a) y) — b)) 1610 que uim tempestatis pati possent : V 10, 2 ; in- 
tellectum est nostros propter grauitatem armo- 
rum (armaturae [i), quod neque insequi cedentes 
posseut neque ab signis discedcre auderent, 
minuB aptos esse ad liuius generis liostem: V 
16, 1 ; Ambiorix copias suas iudicione non con- 
duxerit , quod proelio dimicanduni non existi- 
maret {D; existimarit X; edd.), an tempore ex- 
clusus . . . dubium est: VI 31,1; ne . . . cuncta 
Gallia deficeret, quod nullum amicis in eo prae- 
sidium uideret {AQB^; Sckn., Eold., Df^ ; 
uideretur M ; plur. eiid.) positum esse (praesid. 
I)os. uideret p) : VII 10, 1 ; cui rei propter animi 
mollitiem studere omnes uideret, quod diutius 
laborem ferre non possent: VII 20, 5; liuic rei 

»praeuertendum exislimauit, et quod legibus 
Haeduorum iis (c), qui summum magistratum 
obtiuerent , excedere ex finibus nou liceret, . . . 
ipse in Haeduos proficisci statuit: VII 33, 2; 
omnes (c) equites Haeduorum interfectos, quod 
conlocuti cum Aruernis dicerentur: VII 38, 5; 
Caesar etsi magni iiiteresse arbitrabatur quam 
primum oppido potiri . . ., ne qua . . . com- 
mutatio fieret uoluntatis, quod saepe in bello 
pariiis momentis magni casus intercederent, 
tamen . . . iubet: 1,21, 1; si iniquitatem loci 
timeret, datum iri (c) *iam *aequo loco pu- 
gnandi facultatem, quod certe inde decedendum 
esset Afrauio nec sinc acpui permauere posset: 
1,71,4; *•«/ (se) arbitrari uilio factum eorum, 
quos esse auctores eius rei uoluisset , quod sua 
mandata perferre non oportuno tempore ad 
rompeiuui uererentur : 3, 57, 2 ; properandum 
sibi e.Nistimabat . . ., si ab ora maritima Orieia- 
■que (c) (liscedere (Caesar) nollct, quod legiones 
ecjuitiitumque ex- Italia e.xspectaret (spectaret 
A':i), ipse ut omnibus copiis Domitium adgre- 
deretur: 3, 7H, G; Alcxandriac . . . concursum 
ad sc fieri uidet, quod fasces antcferrentur : 3, 
106,4; eontrouersias regum ad populum Ilo- 
manum et ad se, quod esset consul, pertinere 
existimans . . . ostcndit sibi placere . . .: 3, 
107, 2. 

()) |>|»f. : scse jiro CacsariH in se jjcneficiis 
lihirlnium ci confitcri debcre, quod eius ojicra 
stipendio liberatus essct, quod . . . jicndere 
consucBset, quodquc ei et (c) filius et fratris 
fiiius a (c) Caesarc remissi (missi AMfi} esscnt: 
V27, 2; multuin foituiiani . . . jKituishe iiidi- 
cauit, multo ctiam aiiijiilus, <iii(iil jiaciio ab 
ijiHO uaili) jKirtisque castrorum liarbaros aiier- 
tisset (auerlisHcnl /(): VI 42, 2; hacc cius dlel 
praofortur (-fereliatur?) ojiinio, ut se utriquc 
Biiiicriores discessiHHe exlHtiniarent: Afranlarii, 
quod, cum esso omniuin iiidiclo inferiurcH uido- rentur, comminus tam diu stetissent et nostro- 
rum impetum sustinuissent et initio locum 
tumulumque tenuissent . . . et nostros jjrimo 
congressu terga uertere coegissent, nostri autem, 
quod {o?n. Paul) iniquo loco atque impari con- 
gressi numero (numero quod hl; Paul; essent 
quod 0) quinque horis proelium sustinuissent, 
quod montem gladiis destrictis ascendissent, 
quod ex loco superiore terga uertere aduersarios 
coegissent atque in opjiidum comjjulissent : 1, 
47,1—3; Caesar in eam si)cm uenerat se sine 
pugua . . . rem conficere posse, quod re fru- 
mentaria aduersarios interclusisset: 1,72,1; Dyr- 
rachium profectus est speraus Pompeium aut 
Dyrrachium compelli aut (c) t ab eo iutercludi 
posse, quod omnem commeatum totiusque belli 
ajjparatum eo contulisset : 3,41,3; magnaque 
. . . fuit controuersia, oporteretne Lucilii (c) 
Hirri , quod is a Pompeio ad Parthos (c) mis- 
sus esset, proximis comitiis praetoriis absentis 
rationem h.aberi : 3, 82, 5. 
(£) piacs, et iHipf.: VII 1,7 u. a).) 
b) attriictioiiis quiisi quod:iiii seuere orto 
(c. ucrbis dicendi et jiutaiidi): eraut senten- 
tiae, quae conandum omnibus modis castraque 
Vari oppuguanda censerent, quod id {om. codd. ; 
Dt.; add. Clar/c; in Np., Db.) huius modi mili- 
tum consiliis omniuin {Clarlce; otium s-; edd.) 
maxime contrarium esse arbitrarentur: 2, 
30,1; 1i (juod . . . confiderent: 123,3 

u. quod . . . existimarent; H quod . . . 

diceret: V6,3 ti. !») 7); (VII 3S,5 /7).;) ex his 
IJellouaci suum numerum non contulerunt (c), 
quod se suo nomine atque arbitrio cum Koma- 
nis bellum gesturos (c) dicerent (p; tlclin.; 
dicebant a; plur. cdd.): VII 75, 5; postulauit 
etiaui L. Alnuiiuin proditiunis cxercitus Acutius 
(c) Kufus iipud roinjieiuni, f quod (bcUum 
add. Koch) gestum in Hispania diceret (quod 
. . . diceret del. Ontt.): 3,83,2; II Hel- 

uetii, seu quod timore perterritos Romimos 
discedero a se existlmareut, eo nuigis, quod 
prldio . . . proclium iion cominisissent, sluo eo 
{dcl. Ciacc), (juod (siue quod eus'.') ro Irii- 
mentaria iiitercludi jio.^ise coiifidcrciit, . . . no- 
stros . . . lacessore coej)erunt: 123,3; siue 
tlmoro perterriti , . . . siue sj)e salutls inducti, 
iiuod ui tiiiita multitudino dediliciorum suam 
fugaiii aut occultarl aiit oiiiniiio igiiorari j)os8e 
exlstimarent, . . . c castris . . cgrcssi ad Khe- 
niiiii . . . ciiiitondcrunt: 127,1; 1 -Mlo- 

brogibus scsc ud jicrsuasiiids , quod iiondiiiii 
bono aninio in jiojiulum Koiiiaiium uidoreii- 
tur, existlmnbant iiel ui conctiiroa, ut: Hi,3; 
cuni ab extrciiu) ngmine ad qiios uentuin criit 1611 quod — quom 1612 consisterent fortiterque impetum nostrorum 
niilitum sustinerent, priores, quod abesse a 
periculo uiderentur neque ulla necessitate neque 
inipcrio continerentur, exaudito clamore per- 
turbatis ordinibus omnes in fuga sibi praesidium 
ponereut: II 11,5. 

c) aliis <le caiisis posito: quod . . . con- 
tinerentur: II 11,5 u. b) cxlr.; erant eius modi 
fere situs oppidorum, ut . . . neque pedibus 
aditum haberent, . . . neque nauibus , quod 
rursus minuente aestu naues in uadis adflic- 
tarentur: 11112,1; t quae res et cibi 

genere et cotidiana exercitatione et libertate 
uitae, quod (quom Np.; cum Dt.^) a pueris 
uuUo offlcio aut disciplina adsuefacti nihil 
omnino contra uoluntatcm faciaut (faciunt 
Whittc), et uires alit et . . . efficit: IV 1,9; 
haec a custodiis (c) classium loca maxime 
uacabant, quod (quom Np.; quae Paul) se 
longius a portibus committere non auderent 
(-bant /■>: 3,25,5. 

[Falso: legionis decimae, cui [quam add. 
x-a; quod add. (/.^) maxime confidebat : I 42, 5 ; 
ut non nequiquam tantae uirtutis homines iudi- 
cari deberet (deberent X) ausos esse (aut si 
(ausi e) quod essent [i) transire latissimum 
flumen: 1127,5; Sotiates magnis copiis coactis 
equitatuque (comparato add. a'), quo (quod P) 
plurimum ualebant, in itinere agmen nostrum 
(c) adorti . . . proelium commiserunt: III 20, 
3; cum uideret Germanos tam facile impelli, 
ut (quod fi) in Galliam uenirent: IV16, 1; 
quoad {dk; Ald.; quod AQh; quo BMa) sub- 
sidio conflsi equites . . . praecipites hostes ege- 
runt: V17,3; cum (quod fi) propter longitu- 
dinem agminis minus (c) facile (c) omnia (o) 
per se obire . . . possent, iusserunt: V33, 3; 
eius rei multas adferunt causas : ne (quod ne- 
que p) adsidua consuetudine capti studium 
belli gerendi agri cultura commutent; ue . . . 
ne . . . ne . . . ut: VI22, 3; ut iure iurando 
. . . sanciatur petunt conlatis militaribus signis, 
quo (fi; quod a) more eorum grauissima caeri- 
monia continetur (-imae -niae -nenturfi): VII 
2, 2 ; quod (c) ipse ad Auaricum sensisset, cum 
(quod p) sine duce ct siue equitatu deprehensis 
hostibus explorat.am uictoriam dimisisset: VII 
52,2,] 

Quod . . . et (luod: 123,1; 44,6; VII 14, 3; 

— et quod . . . et quod: V9,8; - quod 
. . . quodque: 114,4; V27,2; 3,43,2; 61,1; 

— partim quod . . ., partim quod: V 6, 3; 

— seu quod . . ., siue eo (?) quod: 123,3; 

— primum quod . . ., deinde quod: III, 
2.3; primum quod . . ., tum etiam quod . . . (accedebat quod) : III 2, 3. 4 (5) ; c\ira*quod 
. . ., tum maxime quod: VII 56,2; — illi, 
quod . . ., Treueri, quod: VII 63, 7 ; (— 
quod..., accessit..quod:IV16, 2; V6, 2; 
t quod ter positum: 143,4; 1,22,3.4; 47,3; 
71,3; 3,73,3; qimter positum: 114,3; 19,1; 
VII 20, 1 ; 2, 21, 1 ; 32, 12. 

duae res erant subsidio : scientia atque usus 
militum . . . et quod . . . Caesar . . . uetue- 
rat: 1120,3; simil. 11118,6; (IV31, 1;) 2, 
35,5. 

et propter . . . et qnod: 147,4; 1,45,6; 
siue propter . . . siue eo (om. p) . . . quod: 
11113,6; f cum reliquis rebus, tum 

quod: VI32,5; 1,50,2; 3,42,5; — cum (c) 
compluribus aliis de causis, tum ma- 
xime quod: V54,5; — alteri, quod . . . 
agebant, alteri nou magnis facuitatibus: 
VII 17,2; 1 siue . . . permotus, siue 

etiam quod . . . consti tuerat: 1,27,2; 
simil. III 9, 3 ; 1, 4, 4 ; — III 6, 4 ; VI 36, 1 ; H 
alii lignandi . . . causa . . ., alii quod 
. . . ceperant: 3,76,2; t quod . . ., acc. 
c. inf.: 137,2.3; f quod . . ., ut: V 50, 

2; — quod . . ., ne: VI 0, 2. 

(qnodcnni, cinodnisi, qnod»!«i, qnod- 
nbi II. qni p. 1636—153S.) 

(qnoni : reperiebat etiam in quaerendo Cae- 
sar, quod (quom Dauis.) proelium equeatre 
aduersum paucis ante diebus esset fagtum, ini- 
tium eius {del. Dauis.) fugae factum a Uum- 
norige : 1 18, 10 ; totis fere . . . nudatis castris 
(o), cum (p; quom (Sehn.:) Np., Hold.; quo 
ABM; quod Q) in dextro cornu legio duode- 
cima et non magno ab (c) ea (c) interuallo 
septima constitisset, omnes Neruii . . . conten- 
derunt: 1123,4; quae res et cibi genere et 
cotidiaua exercit.atione et libertate uitae, quod 
(quom Np.) a pueris nullo ofticio aut disciplina 
adsuefacti nihil omnino contra uoluutatem 
faciant, et uires alit et: 1V1,9; cum superaue- 
runt {coni. Clarkius; quom sup. Np. ; quae 
supera(ue)rint X; Aim..; Schn., Db., Hold. ; quae 
superauerunt^*'. ccld. ; qui superaueriut Jurinius ; 
E. Hoffm.), animalia capta immolant: VI 17,3; 
de sua salute septirao die cogitare cog\uitur, 
quod (quom 1'luyg.) illi turbulentissimi supe- 
rioribus temporibus tribuni plebis post octo 
(octauo f^; Akl., Np., Pluyg.) denique menses 
(mense Ald., Np., Pluyg.) uariaruni (suarum 
rece. ; Np., Pluyg.) actionum respicere ac timere 
(ac timere del. Pluyg.) consueraut (consuerat 
afh; {consuessent Pluyg.?)): 1,5,2; iiostri cum 
(quo Oaf; qui Nhl; quom Elberl ; Np.) minus 
exercitatis remigibus minusque peritis guber- 1613 quom — quoniam 1614 natoribus utebantur, . . . tum etiam tarditate et 
grauitate nauium impediebantur : 1,58,3; in se 
(c) aetatis escusationem niliil ualere , quod 
(quom Np.; cum Db.) superioribus bellis pro- 
bati t ad obtinendos exercitus euocentur: 1, 85, 
9; proinde sibi ac rei publicae parcerent, eum 
(Db.. Dt. ; quom Np.) quantum in bello for- 
tuna posset iam ipsi incommodis suis satis 
essent documento: 3,10,6; baec a custodiLs (c) 
classium loca maxime uacabant, quod (quom 
Np.) se longius a portibus committere non 
auderent (-bant f): 3,25,5; satis longo spatio 
temporis a Dyrracliiuis proeliis intermisso, quo 
(quom uett. edd. ; Madu.) satis jierspectum ha- 
bere mililum animum uideretur, . . . Caesar 
existimauit : 3, 84, 1 ; cf. qaod extr. [Falso] 
p. Wll V 33, 3 et Nil 52, 2r\ 

(|UoiiiinuH. Cf. O. i.Uildebrand, Pr. 
Durtmuiid 1864 p. 24—26. 

A. peiidet ex uerbis: sed isdem (c) [de] 
causis , quae sunt cognitae, quo minus dimi- 
care uellet mouebatur: 1,82,3; T[ sese 

neque obsides reiiclituros . . . neque rccusa- 
turos, quo minus perpetuo sub illorum dici- 
one atque imperio essent: 131,7; ^ co- 

gnouit per Afranium stare, quo minus proe- 
lio dimicaretur: 1,41,3; quod stetisse per Tre- 
bonium, quo niiiuis ojipido potircntur, uidc- 
batur (-bantur «/): 2,13,4; \ quae (naues) 
. . . uento tenebantur, quo nunus in eun- 
dem portum uenire possent: IV 22,4; 1 

ut, si nostros loco depulsos (c) uidisset, quo 
minus libere hostes insequerentur , terreret 
(deterreret Duul): VII 49, 2. 

li. peudet ex subst.: nullani e.xoriri moram 
posse, quo minus, cum uciiis.set, si iraperala 
iion facerent (c) ad nutum, e ue.stigio diii- 
jiereutur: 2,12,3 (Np. 4); ^ his tantis 

malis haec subsidia succurrebant, quo minus 
(inuiis deleretur exeicitus, (iiiod rduipcius . . . 
11(111 audebat . . .: 3,70,1. 

(|iioiinni: (pKinam hacc omnia nisi ad 
Miiam pcrnici(,'iii pcrtiiierc ? l,'.l,4. 

«Iiioiiiani. A. c. iud. a> priies.: nunc 
quod ('/; Friij., Di., Iluld.; quoniam [i; quoque 
A^; Hclm. , Db.; quidem rec(\; Aim.; Np.) in 
eadem inopia, egestate patientiaque (v) Ger- 
maiii pernianciil, eodem uiclu ct (c) cultu cor- 
poris utiiiitur, (Jallis aiilciu iiroiiiiiciiiriim pro- 
piii(|uitiiH cl tniiiHiiiiiiiiiaiiiiii rcnim iiotitia iiiiilta 
ad CDpiam ali(iie uhuh (c) largitiir, . . . ne se 
qiiidem ipsi cum illis uirtuto compiu-ant: Vi 
24, 4— (i; quouiain, inquit, mo uua uobi.scum 
seruarc non possiim, ucstrac quiilom certe uitae 
proHpiciaiii : V1150, 4; iiiipriiniH a tc poto, quo- niam confido me celeriter ad urbem uenturum, 
ut te ibi uideam : ap. Cir. ad Att. IX 6 A. 

b) perf. : quoniam ad hunc locum peruentum 
est, non alienum esse uidetur . . . proponere: 

VI 11,1; temptemus hoc modo si possimus (e) 
omnium uoluntates recuperare et diuturna uic- 
toria uti , quoniam reliqui crudelitate odiuin 
effugere non potuerunt neque uictoriam diutius 
tenere praeter unum L. Sullam, quera imitatiu-us 
non sum: ap. Cie. ad Att. IX 7 C, 1. 

c) iiiipf. : relinquebatur uua per Sequanos 
uia, qiia Sequanis inuitis propter angustias ire 
nou poterant. his cum (quouiam (Sctni.,) VieVi.) 
sua sponte persuadere non possent (poterant 
X; Vi«lli.), legatos ad Dumnorigem Haeduum 
mittunt, ut eo deprecatore . . . impetrarent: I 
9,2; tum (tunc (i), quoniam obsidione Ubera- 
tum Oiceronem sciebat, aequo animo remitten- 
dum de celeritate existimabat: V49, 6; (VII, 
2 u. B. c).) 

d) p|if. : commutata ratione belli , quoniam 
propositum non teuuerat, castia (o) iuxta Pnui- 
peium *muniri iussit: 3,(35,4. 

Ji. c. coniuuct. a) piacs. : loquitur . . . palam, 
quouiam Germaui adpropinquare dicautur, sese 
. . . castra moturum: VI 7,6; alii . . . nt eele- 
riter pcrnimpant censent, quoniam tam propiii- 
qua siut (suut a) castra: VI 40, 2; principes- 
que (se) . . . bellum facturos poUicentur, et 
(luouiam iii piaesenlia obsidibus cauere iuter 
se noii possint (|i; possent a), ne res etieratur, 
at (c) iure iurando ac fide sanciatur petunl: 

VII 2, 2; neque (se) . . . acie dimicaturum, sed 
quouiam abundet equitatu, perfacile esse factu 
IVumentationibus pabul.atiimibusque Romauos 
proliibcre: VII U4, 2; Vercingotorix concilio (c) 
couuocato id (et (i) belluni se suscepisse (o) 
. . . communis libertatis causa demonstrat, et 
quoniam sit fortunae (fort. sit p) cedendum, 
ad utramque rcm se illis oflorrc , seu . . . 
seu . . . ueliut: VII 89, 2. 

b) pcrf. : quibus quoniani pio pictate (Q; 
pidprictate ABM^^j) satis feceril, habcre nuuc 
sc rationem officii pro beneliciis Caesaris: V 
27,7; petit ab utroque, quoniam rouipei mau- 
data ad se detulerint, ne grauentur sua quo- 
que ad eum iiostulata dcfcrre: 1,9,1. 

c) iiiipf.: legatos ciini his mandatis niittit; 
((iKiiiiam (qui") .1/(1 ; (|Uo /() taiito huo populi- 
((iic Kduiani liiMicficio adlcctus, cum . . . rex 
. . . a|ii)cllatus csset, lianc sibi piipuldqiie Ivo- 
niaiio gratiam referret, ut in conloqiiium ueuire 
iiiuitatus grauarctiir . . ., haec csse, quae ab eo 
postiilaret: 135,2; postea quam iion iiulli priu- 
cipcs . . . uciiciuiil ct dc suis priuatim yc) 1615 quomam — quoque 1616 rebus ab eo petere coeperunt, quoniam ciuitati 
consulere nou possent (bdil: ; posset X), ueritua 
. . . Indutiomarus (o) legatos ad Caesarem 
mittit: V 3,5; ab Cn. Pompeio proconsule petit, 
qiioniam ipse ad urbem cum imperio rei publi- 
cae causa remaneret (remanebat p), quos . . . 
sacramento rogauisset ... ad se proficisci iube- 
ret: VI 1, 2; (VII 2, 2 u. a);) milites uero 
palam inter se loquebantur, quoniam talis oc- 
casio uictoriae dimitteretur , etiam cum uellet 
Caesar, sese non esse puguaturos: 1, 72, 4; aupe- 
rius tamen institutum . . . seruabat, ut, quo- 
niam numero multis partibus esset inferior, 
adulescentes atque expeditos ex antesignanis 
. . . inter equites proeliari luberet (c) : 3, 84, 3 ; 
denuntiauit, ut essent animo parati in posterum, 
et quoniam fieret dimicandi potestas, ut saepe 
cogitauisseut, *neu *suam *ueu reliquorum opi- 
nionem fallerent: 3,86,5. 

(1) ppf.: sese, quoniam M. Messala, M. (c) 
Pisone consulibus senatus censuisset , uti qui- 
cumque GaUiam prouinciam obtineret, . . . 
Haeduos ceterosque amicos populi Romani de- 
fenderet, se Haeduorum iniurias non neglec- 
turum: 135,4; Haeduos sibi, quoniam belli 
fortunam temptassent et armis congressi ac 
superati essent, stipendiarios esse factos: I 36, 
3; quod antea de conloquio postulasset, id per 
se fieri licere, quoniam propius accessisset seque 
id sine periculo facere posse existimaret (jB"-[i; 
existimare a; edd.) : 142,1; non nuUos . . . in 
integrum restituit, qui se illi initio (f) ciuilis 
belli obtulerant, si sua opera in bello uti uellet, 
proinde aestimans ac si usus esset, quoniam 
sui fecisaent (Bcroald.; suffecissent {ue/ subfec.) 
s) potestatem: 3,1,5; Caesar . . . contionatus 
apud milites, quoniam prope ad finem laborum 
ac periculorum esset peruentum , aequo animo 
. . . impedimenta in Italia relinquerent : 3, G, 1 ; 
condicioues pacis, quoniam antea conuenire 
non potuisseut, Eomae ab senatu et a populo 
peti debere : 3, 10, 8 ; crebris Pompei btteris 
castigabantur (CC), quoniam primo uenientem 
Caesarem non probibuissent , *at reliquos eius 
exercitus (CC) impedirent: 3,25,3. 

e) «liuers. leuipp.: quem Caesar . . . remittit 
cum maud.itis *lns : quoniam ad id tempus 
facidtas conloquendi non fuerit atque ipse 
(Oiaee.; ad se :^) Bruudisium sit uenturus, 
interesse rei publicae . . . se cum Pompeio 
conloqui: 1, 24, 5; t munitiones . . . re- 

duxit (c) , id boc consilio, quoniam tantum 
esset necessario sp.atium (spatio a; apatium 
nec. esset p) complexus nec facile totmn opus (e) corona militum cingeretur, ne de 
improuiso . . . hostium (o) multitudo aduolaret: 
VII 72, 2 ; 1 42, 1 u. d). 
qnoqne. Antecedit A. subst.; a) nom. 

propr. : semper se rei publicae commoda pri- 
uatis necessitudinibus habuisse potiora. Cae- 
sarem quoque pro sua dignitate debere et 
studium et iracundiam suam rei publicae di- 
mittere neque . . . irasci: 1,8, 3; illi necessario 
maturius quam constituerant castra ponunt. . . . 
Caesar quoque in proximo colle castra ponit: 
1, 65, (3.) 5 ; — {ad eam sententiam . . . haec 
qtioque ratio eos deduxit, quod Diuiciacum 
(quoque add. R^p) atque Haeduos finibus Bel- 
louacorum adpropinquare cognouerant: 1110,5;) 

— Domitius (tum add. r et cdd.: del. Paul) 
quoque sibi dubitandum non putauit, quin 
productis legionibus proelio decertaret: 3,37,2; 

— horum omnium fortissimi sunt Belgae, prop- 
terea quod . . . proximi . . sunt Germanis, . . . 
quibuscum continenter bellum gerunt. qua de 
causa Heluetii quoque reliquos Gallos uir- 
tute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis 
cum Germanis contendtmt: 11,4; — timens 
Domitio . . . ad eum omni celeritate . . . fere- 
batur. . . . Pompeius quoque de Caesaris con- 
silio coniectura iudicans ad Scipionem prope- 
randiim sibi existimabat: 3, 78, (2.) 6; confestim- 
que expeditas copias educit. Pompeius quoque, 
ut postea cognitum est, suorum omnium hor- 
tatu statuerat proelio decertare: 3, (85, 4;) 86, 1. 

b) appellat.: itaque in tanta rerum iniquitat« 
fortunae qtioque ettentus uarii sequebantur: 
1122,2; — praeesse autem iScipionem) suo 
nomine exercitui, ut praeter auctoritatem uires 
quoqtte ad coerceudum haberet: 3,57,3; — ut 
. . . expcditos . . . inter equites proeliari iube- 
ret (c), qui cotidiana constietudine tisum quo- 
que eius generis proeliorum perciperent : 3, 84, 3. 

B. proii.; a) pron. peis. : tu quoque tu in 
summis (c), o (c) dimidiate Menander, poneris, 
et merito: ajy. Sucton. nita Terent. 5; — sin 
Caesarem respiciant atque eius gratiam sequan- 
tur, . . . se sibi consilium capturum ueque 
senatus aitctoritati obtemperaturum ; habere se 
quoque ad Caesaris (CC) gratiam atque ami- 
citiam receptum (recepturum af; respectum 
Hcll.): 1,1,3; qua re paribus eorum beneficiis 
parem se quoque uoluntatem tribuere debere 
et neutrum eorum contra alterum iuuare aut 
urbe aut (e) portibus recipere: 1,35, 5 ; postea 
uero *quani . . . cognouit . . . atque haec ad 
eum . . . iiiHatius Afranius perscribebat (e), se 
quoque ad luotus fortuuae mouere coepit: 2, 1617 quoque — quot 1618 17, 3 ; si hoc sibi remitti uellent, remitterent 
ipsi de maritimis custodiis; si illud tenerent, 
86 quoque id retenturum: 3,17,4. 

b) demonstr. : ad eam sententiam cum reli- 
quis causis liaec quoque ratio eos deduxit, 
quod . . . cognouerant: 1110,5; suos conci- 
tauerunt subitoque oppressis lignatoribus . . . 
ad castra oppugn^tum (c) uenerunt. . . . huic 
(hic Hotom.) quoque accidit, quod fuit necesse, 
ut non nulli milites, qui lignationis . . . causa 
. . . discessissent , repeutiuo equitum aduentu 
interciperentur (c): V (26, 2;) 39,2; maiore . . . 
tumultu . . . castra moueri iubet. his rebus 
fugae similem profectionem efficit (c). haec 
quoque per exploratores ante lucem in tanta 
propinquitate castrorum ad hostes deferuntur: 
VI7, (8.)9; (magnae fuit fortunae omni mili- 
tari instrumento . . . erepto . . . ipsum eflugere 
mortem. sed hoc (quoque add. a; plur. cdtL; 
oni. [i; eo ik; Schn., Dh^) factum est, quod 
aedificio circumdato silua . . . comites familiares- 
que eius . . . paulisper equitum nostrorum uim 
sustinuerunt: VI30, (2.)3;) Massilia enim fere 
tribus ex [oppidi] partibus mari adluitur; reli- 
qua quarta est, quae aditum habeat ab terra. 
huius quoque spatii pars ea, quae ad arcem 
pertinet, loci natura . . . munita longam et 
difficilem habet oppugnationem : 2, 1, 3 ; proxi- 
mos colles capere uniuersos atque eo signa in- 
ferri iubet. hos quoque praeoccupat missus a 
Saburra equitatus: 2,42,1; — cum . . . in (c) 
lUyricura profectus esset, quod eas quoque 
iiationes adire et regiones cognoscere uolebat, 
subitum bellum .. . coortum est: 1117,1; post 
mutato consilio quibusdam de causis Caesar 
(c) paulo ultra eum locum castra transtulit, 
paucisque intermissis diebus eadem (c) Pom- 
peiuB occupauerat. . . . sed is (his a) quoquc 
mutato consilio quibusdam de causis . . . eo 
loco cxcesserat: 3, 06, (4.) 6. 

c) possesB.: quarum (causarum) illa fuit 
iustissima, quod, cum uideret Germanos tam 
facile impelli, ut (c) in Galliam uenireut, suis 
quoque rebus eos timere uoluit: IV 16, 1; magno 
coorto imbri (c) non inutilem hanc . . . tem- 
peHlatcin ari)ilratU8 est (est om. [i; Scliii.), quod 
paulo incautius custodias in muro dispositas 
uidebat, suosque (suos quo(iue [i; Hckn.) lan- 
guidius in opcrc uersari iussit: VII 27, 1 ; quod 
existimabant tribus locis transirc logiones atquo 
omnes . . . fugam |)aruro, suiih ijuocjuc copias 
hi tros ])art(!s diHtrihucniiit: VII 61,4; poslcro 
Aw iii tr(!S pailCH (liHtriliiilo ('(|iiitatu duae so 
acies ab diiobuM latcribiis (iHtciidiint, uiia . . . 
coopit. qua re uuntiata Caesar suuni (|uo(iuo 

Ijflxtn, CuoHar. U. equitatum tripertito diuisum contra hostem ire 
iubet: VII 67,(1.) 2; petit ab utroque, quoniam 
Pompei mandata ad se detulerint, ne grauen- 
tur sua quoque ad eum postulata deferre: 1, 
9,1. 

(l) iudetin.: Pompeius, ut equitatum suum 
pulsum uidit atque eam partem, cui maxime 
confidebat, perterritam animum aduertit, aliis 
quoque (A'^. ; aliisque af; aliisque quam ma- 
xime ///,• reliquae Ipro aliis quoque) Paid) dif- 
fisus acie excessit: 3,94,5. 

(C. aduerb. ; a) teinporis: nunc quod (a; 
quoniam [i; quoque N ; Schn., Db.) in eadem 
inopia, egestate patientiaque (Aldus; patientia 
qua eodd. ; Schn., Fr., Db.) Germani permanent, 
eodem uictu et (c) cultu corporis utuntur . . .: 

VI 24,4; tum quoque: 3,37,2 u. A. a) Do- 
mitius. 

b) modi: Pompeius suis praedixerat, ut (c) 
Caesaris impetum exciperent ueue (c) se loco 
mouerent . . .; leuiusque (leuius quoque Oiacc.) 
casura pila sperabat in loco retentis militibus, 
quam si ipsi immissis telis occurrissent (e) : 3, 
92,2.) 

qaoqne nerj^n»«. In cf. VII 4, 5 et 14,5 
seriptum est quoque uersus, 11123,2 quo- 
que uersum; in [i inueiiitur quoque uer- 
susIII23,2, quoquo uersus VII 4, 5 ei 14,5. 
In B. Ciuili bis exstat in x quoquo uersus 
(1,25, 6 et 36,2); uno loco (2,8,2) in Ohl quo- 
que uersus, in af uersus {omiss. quoque). 
Cf. Np., Quaest. Caes. p. 71 sq.; Schn. ad III 
23, 2 et VII 4, 5. Ex ediloribus Np., Dt., Uokl. 
11123,2 receperunt quoque uersum, VII 4, 
5 et 14,5 quoque uersus [sed Ilold. quoque- 
uersus); Schn., Fr., Db. 11123,2 quoquouer- 
sum {Db. quoquo uersuml , VII 4, 5 et 14,.') 
quoquouersus [scd VII 14, 5 Db. quoquo 
uersus). In B. Oiu. Np., Db., Dt. quoque 
uersus seripseruni {sed 1,36,2 Db. mira qiia- 
dam inconstantia quoquouersus). 

tum uero barbari commoti . . . legatos quo- 
que uersus (c) dimittere . . . coeperunt: III 
23,2; dimittit quoque (e) uersus logationes: 

VII 4, 5 ; uicos atque aedificia incendi oportere 
hoc siiatio |a I)oia| (luoque (c) uersus, quo 
pabulaiuli causa adire posse uidcantur: VII 14, 
5; rates dupliccs quoquo (c) uersus pedum XXX 
e rogione molis conlocabat: 1,26,6; eius iui- 
perio classem quoquo (c) uersus {sie a corr.; 
eius class. ini[): quoquouersus () dimittunl: 1, 
.36,2; patcbnl Iiarc (turris) (luoque (c) upisuh 
pcdcH .\X\: 2,.S,2. 

qiloqiloiierHilN /(. 4|iiO(|lie iiofsiiM. 
qiiot. (A. i'olii(.: iiaiiibus circiter octu- 

102 1619 quot — ramus 1620 ginta (c) onerariis coactis contractisque (con- 
stratisque Em. Hoffm.; Db.; del. Ruhnlien; Frig.), 
quod (quot cdd. prim.; E. Uoffm., Np.} satis 
esse ad duas traiisportandas legiones esisti- 
mabat quod (c) praeterea nauium longarum 
liabebat, quaestori (c), legatis praefectisque 
distribuit: IV 22, 3.) 

B. luterrog-. : milites . . . edocet, quanto detri- 
raento et quot {Q~; pr. edd.; quod v.a; quid 
/(/) uirorum fortium morte necesse sit constare 
uictoriam : VII 19, 4. 

qnotaunis : si in eo manerent, quod con- 
uenisset, stipendiuraque quotannis ponderent: 
136,5; centum pagos habere dicuntur, ex qui- 
bus quotannis (quod : annis B'; quot annis 
(X?) Rold.) singula milia armatorum bellandi 
causa educunt: IV 1,4; discedens ab Mbernis 
Caesar in Italiam , ut quotannis (quot annis 
(X?) Bold.) facere consuerat (instituerat fj), 
legatis imperat . . ., uti: VI, 1; cum .aliquod 
beUum incidit, quod fere ante Caesaris aduen- 
tom (ante caes. aduent. fere fi) quotannis (quod 
annis AB^; Hold.) accidere (accedere BM: occi- 
dere A^) solebat, uti aut ipsi iniurias inferrent 
.aut inlatas propulsarent : VI 15, 1. (qnotidianni^, qnotidie (Fr., Dh.) u. 
cotidiann!>i. cotidie.) 

qnotien». Quotiens uidetur exstare in 
X V34, 2; exstat in ABm-^ 143,7 (quo loco 
in B'M^ est quoties , in Q quociens) ; itcm in 
a (%'?) 3,72,4 scriptum fst quotiens. 

A. relat. :• omnem spem salutis (o) in uir- 
tute ponebant, et quotiens (quo Paid) quae- 
que cohors procurrerat (procurreret fi; Schn.), 
ab ea parte magnus numerus hostium cadebat : 
V34,2. 

B. inteiTOg'. : (docebat ,) quae senatus con- 
sulta quotiens quamque bonorifica in eos facta 
essent: 143,7; non denique. . . recordabantur(e), 
quam paruulae saepe causae . . . magna de- 
trimenta intulissent, quotiens uel ducis uitio 
uel culpa tribuni in exercitu (c) esset offen- 
sum : 3, 72, 4. 

qnotien»«cnmqne: quotienscumque (quo- 
ciensc. a) sit decretum, darent operam magi- 
stratus, ne quid res publica detrimenti caperet, 
. . . factum in perniciosis legibus: 1,7,5. 

(qnnm ii. cnm.) 

(qnnv: 1,72,2 ?«. cnr.) R R. u. Romanns (praetor, praefec- 
tu!^, respnblica). 

radix. A. piopr.: erat summa inopia pa- 
buli, adeo ut foliis ex arboribus strlctis et 
teneris (tenera a) harundinum (arundinum DB.) 
radicibus contuais equos alerent: 3,58,3; 
— est etiam (c) genus radicis inuentum ab 
iis (c) , qui f fuerant ualeribus, quod appel- 
latur chara, quod admixtum lacte (c) multum 
inopiam leuabat. id ad similitudinem panis 
*eftingeb.ant. eius erat magna copia. ex hoc 
effectos panes, cum in conloquiis Pompeiani 
famem nostris obiectarent, uulgo in eos iacie- 
bant, ut spem eorum minuerent: 3,48,1.2; 
t omnes eo loco aut ab radicibus subruunt' 
aut accidunt arbores : VI 27, 4. 

B. trsl. ; a) radices collis: cuius collis ra- 
dices duo duabus ex partibus Ilumina sub- 
luebaut: VII 69, 2; — Vercingetorix ab ra- 
dicibus collis suos intra munitiones reduxit: 
VII 51, 4. 

b) radices moiitis u. mons D. p. 634 sq. 
(6 loc). 

rado: capilloque sunt proniisso .atque onini 
parte corporis rasa praeter caput et labrum 
(et labr. dcl. Hartx.) superius; V14, 3. raeda. In codd. v.af 151,2 scriptmn est 
redis, in hl rhedia ; VI 30, 2 redis cst in Q, rhe- ■ 
dis in A^ , rhaedis in BM. Cf. Fleekeisen, 
Funfxig Artikel %. l. R. p. 26 (et Glikk ]). 143 
-^147). 

magnae fuit fortuuae omni militari instni- 
mento, quod circum se habebat, erepto, raedis 
equisque comprehensis ipsum effugere mor- 
tem : VI 30,2; t omnemque aciem auam 

raedis et carris circumdederunt, ne qua 
spes in fuga relinqueretur. eo mulieres imposue- 
runt: 151,2; ^ ad multam noctem etiam ad 
impedimenta pugnatum est, propterea quod . . .. 
non nulli inter carros raedasque (Meiser; 
rotasque X; edd.) mataras ac tragulas subicie- 
bant nostrosque uulnerabant : 1 26, 3. 

QadLfioiEQa: quomodonam, mi fr.ater, de 
nostris uersibus Caesar? nam primum librum 
se legisse scripsit ad me ante, et prima sic, ut 
neget se ne Graeca quidem meliora legisse; re- 
liqua ad quendam locum ^a&vfioTeoH: hoc enim 
utitur uerbo: Cic. ad Q. fr. II 15 (16), 5. 

ramn!$: Neruii antiquitus . . ., quo faci- 
lius finitimorum equitatum, si praedandi causa 
ad eos uenissent, impedirent, teneria arboribus 
incisis atque intiexis crebrisque (infi. crebris- 1621 ramus ratio 1622 que (mi. a; Fr., /><.•) in latitudinem ramis 
enatis (oto. p; Hcal.} et rubis sentibusque in- 
teriectis effecerant, ut iiistar muri liae saepes 
munimentum (c) praeberent: 1117,4; — ab 
eius (cornus) summo sicut (se ut li. Steph.} 
palmae ramique (rami quam p; que om. Aim., 
del. nartumjy late diffunduntur (diffundunt 
[i ; y^. Steph.): VI 26, 2; ^ truncis arborum 
aut {(lel. Np.; IH.) admodum firmis ramis 
abscisis atque horum delibratis ac jiraea- 
cutis cacumiuibus perpetuae fossae quinos 
pedes altae ducebantur. huc illi stipites de- 
missi (c) et ab infimo reuincti, ne reuelli pos- 
sent, ab ramis eminebant: VII73, 2. 3. 

rapiditas : ut . . . pedites . . tantum modo 
umeris ac summo pectore esstarent {b; extare 
x; Nj)., Db.) et {om. b) cum altitudine aquae 
tum etiam rapiditate fluminis ad trau.seun- 
dum impediren'tur {U; non impedir. %): 1, 
62,2; T[ etsi summa diflicultas faciendi 

(c) pontis proponebatur propter latitudinem, 
rapiditatem altitudiuemque fiuminis: IV 
17,2. 

i*apid(i8sim)af! : erat difficile codem 
tempore rapidissimo flumine opera per- 
ficere et tela uitare: 1,50,3. 

rapiiia : Caesar . . . satis habebat in prae- 
scntia hostem rapinis, pabulationibus popu- 
lationibusque (rapinis del. Pramrii.; populatioui- 
bu8 del. Oud.; pabul. del. Paid) prohibere: 
115,4. 

raptini: his de causis agunturomnia rap- 
tim {Ald.; ruptim z) atque turbate: 1,5,1. 

rarus. A. attribut.: expediti: VII 80,3 
u. sagittarii ; -«xpeditos autem ex euocatis "cum 
sagitlariis funditoribusquc (cum s. f. Kiichly ; 
a7t sagittarios funditoresque?) raro.s in niuro 
turribusque dispouit. hos ...: 1,27,5; f 

funditores: 1,27,5 ««. expediti; 1] uacua 

castra hostium Caesar conspicatus tectis in- 
signibus suorum occultatisque signis militaribus 
raros militcs, ne ([i; qui a) cx opjiido uui- 
maduertcrontur (animaduerteretur [i), ex maiori- 
buH caslris in niinora traducit: VII 45,7; t 
Hummaque erat uaslo atque aperto mari , ma- 
gnis aestibu», raris (nuiri magno, aestibus raris 
BM) ac prope uullis portibus difiicultas 
nauigandi: 11112,5; K Oalli iutcr cquites 

raros sagittarios exj^editosque leuis arma- 
lurao iutcricccrant, qui . . . succurrcreul: Vil 
K), 3; 1,27,5 w. exp(Mliti. 

H. pruediciU.: postero dio procul a castris 
hostos in collibus constiterunt rarique se 
ostendero ... coepcrunt: V17, 1; - accede- 
bat huc, ut nuuiquam confcrli, sed rari nut- gnisque interuallis proeliarentur: V16,4; 
— ipsi (hostes) ex siluis rari propugnabant: 
V9, 6;« — genus erat pugnae milituni illorum, 
ut . . . ordines suos non maguopere (c) ser- 
uarent, rari dispersique pugnarent: 1,44,1. 

Ra«cipoli!!t ti Itliascypoli)!». 

(rastmni: a castris {sic (i; Schn.; castris 
a; cratis Vrain.; edd. plur.; ac crates Lips.; e 
castris P. Man. ; rastros Glar. : ac rastros Steph.) 
longurios, musculos (c), falces, rehquaque, quae 
(c) eruptionis causa parauerat (c), profert: VII 
84,1.) 

ratio. A. propr. (= comimtutio, Xoyi- 
<j|Ho't;); a) abslr.: tabulae repertae sunt . . ., 
quibus in tabulis uominatim ratio confecta 
crat, qui numerus domo exisset: 129,1; — 
huius omnis pecuniae coniunctim ratio liabe- 
tur fructusque seruantur: VI 19,2; uno die 
VI proeliis factis, . . . cum horum omnium 
ratio haberetur (iniretur Ciacc), ad duo 
(c) miha {CC) numero ex Pompeianis ceci- 
disse reperiebamus : 3,53,1; ratione inita 
frumentum (o) se (o) exigue dierum XXX 
habere (o), sed paulo etiam longius tolerari 
(f) posse parcendo: VII 71, 4. 

b) coucr. (= tabulae, quibus latio cou- 
tinetur): relatis ad eum publicis cum fide 
rationibus quod penes eum est pecuniae 
tradit et quid ubique habeat frumenti et (c) 
nauium ostendit: 2,20,8; 1| ratio ccmfecta 

erat, qui numerus domo exisset eorum, qui 
arma ferre possent et item separatim pueri, 
senes mulieresque. quarum omnium t rerum 
^; edd.; rationum Paul; u. CC) summa 
erat capitum Heluetiorum *milium CCLXIII: 
I 29, 2 ; t neque fas esse existimant ea 

litteris mandare, cuni iu reliijuis fere (o) re- 
bus, publicis priuatisque ratiouibus (ratioui- 
bus idem h. l. essc quod negotiis Ucrxoy alii- 
qtce interpretes ccnsent), Graecis lilteris (o) 
utautur: VI 14,3. 

I{. tisl. ; a) = piiideiitia et quicquid pru- 
dcutiae documenliim cst iicl prideulor ai;i- 
tur; a) = piudeutia, scieulia: sic ncquc agri 
cultura uec ratio atque usus belli inter- 
mittitur: IV 1,6; t summum cssc Vcr- 

cingetorigem ducem, nec de eius tidc dubilan- 
dum nec maiore ratione bellum admini- 
Htrari posso: VII21, l; — rompeius suis 
pracdixeial, ul (c) Caesaris impctum cxcipc- 
rcnt ncue (c) se loco moueront. . . . quod 
nobis quiilcm nulla ratiouc factum a Tom- 
peio uidetur (c) : 8,92,3; — otsi quautum ra- 
tione prouideri poterat ab uoslri.s occurre- 
batur: A'1116,3; • diuturuitalc belli detiiti- 

102* 1623 ratio 1624 gatis Gallis Ariouistum . . . dispersos subito 
adortum magis ratione et cousilio quam uir- 
tute u i c i s s e : I 40, 8. 

p) — cousiliuiu ; aa) praed. : ratio autem 
haec (enim haec hf; haec enim a) erat belli, 
ut se cum II legionibus Gades conferret, naues 
frumentumque omne ibi contineret: 2,18,6. 

pp) obi.: petuut a Vercingetorige Haedui, 
ut ad se ueniat rationesque belli gerendi com- 
municet: VII 63,4; \ commutata ra- 

tione belli , quoniam propositum non tenuerat, 
castra (o) iuxta Pompeium *mimiri iussit: 3, 
65, 4 ; Uaesar a (c) superioribus consiliis de- 
pulsus omnem sibi commutandam belli rationem 
existimauit: 3,73,1; \ reuertantur, ut 

rursus communicato cousilio exploratisque 
hostium rationibus aliud initium (o) belU capere 
possint (c): VI 33, 5; \ ut quo primum 

occurreretur (c) aut cui rei ferretiu- auxilium 
uix ratio iniri posset: VII 24, 4; *{ in 

praesentia Pompei sequendi rationem omittit, 
in Hispaniam proficisci constituit: 1,30,1. 

yy) dat.: cui rationi contra homines bar- 
baros atque imperitos locus fuisset, hac (ac 
-X) ne ipsum quidem sperare nostros exercitus 
capi posse : 1 40, 9. 

(}(}) al)I. : I 40, 9 u. yy) ; his rationibus auxilia 
Galliae exspectare et belJum parat admini- 
strare (adm. par. fj): VII 71, 9. 

y) = causa: ad eam sententiam cum reli- 
quis causis haec quoque ratio eos deduxit, 
quod . . . cognouerant: 1110,5; T[ sed 

ratiouem consilii mei accipite, quo fir- 
miore animo . . . prodeatis: 3,86,2; f 

totius autem rei cousilium his rationibus 
explicabat, ut, si Pompeius eodem conten- 
deret, abductum illum a mari . . . pari con- 
dicione beUi secum decertare cogeret; si in Ita- 
liam transiret (c) , coniimcto exercitu cum 
Domitio . . . Italiae subsidio proficisceretur ; 
si ApoUoniam Oricumque oppugnare . . . cona- 
retur, obsesso Scipione necessario illum suis 
auxiUum ferre cogeret: 3,78,3.4; — id ea 
maxime ratione fecit, quod noluit eiim 
locum, unde Heluetii discesserant, uacare: I 
28, 4 ; — (cum superioris etiam ordinis (supe- 
riores . . . ordines mauult Oud.) non nuUi 
oratione {rece.; ratione x; edd.) permoti 
manendum eo loco et rem proelio committeu- 
dam existimarent : 3, 74, 2.) 

d) = modus, ars, TpoVrog; aa) subi. : exitus 
. . . portus impedire iustituit. quorum operum 
haec erat ratio: 1,25,4; erat noua et inusitata 
belli ratio cum tot castellorum numero tanto- 
que spatio et tantis munitionibus et toto ob- sidionis genere, tum etiam reliquis rebus: 3, 
47, 1 ; t sed ratio ordoque agminis aliter 

se habebat ac Belgae ad Neruios detulerant: 
II 19, 1 ; (equestris autem proelii ratio et ceden- 
tibus et insequentibus par atque idem peri- 
culum inferebat (equestr. . . . inferebat dcl. 
Tittler): V16, 3;) 1 haec tum ratio nostros 
perturbauit (-babat Oiacc.) inauetos huius 
generis pugnae: 1,44,4; ^ postulare u. 

postnlo B. d) p.ll53sq. (1122,1; IV 23, 5; 
VI 34, 6). 

,8(i) praedicat. : haec noua sit ratio uincendi, 
ut misericordia et liberalitate nos muniamus: 
ap. Cie. ad Att. IX 7 C, 1. 

yy) obi.: ibi aduentum exspectare Pompei 
eoque omnem belli rationem conferre con- 
stituit: 3,81,3; t quod ad indutias per- 

tineret, sic belli rationem esse diuisam, ut 
illi classe (c) naues auxiUaque sua impedirent, 
ipse ut aqua terraque eos prohiberet: 3,17,3; 
Tf neque satis Bruto uel triburds mUitum cen- 
turionibusque . . . constabat, quid agerent aut 
quam rationem pugnae insisterent (institue- 
rent G/aec.) : 11114,3; f instituere u. 

inHtituo p. ISS S8) (5 (6) loc); t nulla 
ratione ad pugnam eUci posse Pompeium exi- 
stimans hanc sibi commodissimam beUi ratio- 
nem iudicauit, uti castra ex eo loco moueret 
semperque esset in itineribus : 3, 85, 2 ; f 

celeriter adulescentibus et oratione magistratus 
et praemio deductis . . . ratio perficiendi q u a e- 
rebatur: VII 37, 6; f in uouo genere 

belU nouae ab utrisque beU.andi {del. Paid) ra- 
tiones reperiebantur: 3,50,1; t reliu- 

quebatur, ut extremam rationem beUi sequens 
quam plurimos coUes occuparet et . . . : 3, 44, 2. 

(J(}) abl. : alia ratione u. alins p. 232 
(4 loe.l; ^ eadem r.atione qua pridie ab 

nostris (a nostr. ead. r. q. pr. p) resistitur: V 
40,4; eadem ratione ictu scorpionis (c) exani- 
mato altero (c) successit tertius et tertio quar- 
tus : VII 25, 3 ; eadem ratione priuatim ac pu- 
bUce quibusdam (c) ciuitatibus habitis honori- 
bus Tarracone discedit: 2,21,5; D. L.ielius 
cum classe ad Brundisium uenit eademque ra- 
tione, qua factum a Libone antea demonstraui- 
mus, insulam obiectam portui Brun(Usino teuuit. 
simUiter . . .: 3,100,1; f id hac r.atione 

perfectum est : 2, 8, 3 ; cogebantur . . . pabulum 
supportare, quodque (c) erat eius rei minor 
copia, hordeo adaugere atque his rationibus 
equitatum tolerare: 3,58,4; ^ nota 

atque instituta ratione magno militum 
studio paucis diebus opus (o) efficitur: VI 9, 
4; ^ nulla ratione u. nilllns p. 844 1625 ratdo — Kauraci 16?6 (4 loe.); t quod fuit illis conandum atque 

omni ratione efficiendnm : 1, 65, 5; qua re omni 
ratione esse interdiu iierrumpendum: 1,67,5; 
— seseque paratos esse 'demonstrent omnibus 
rationibus (om. 3) de iniuriis satis facere: 
V 1, 7 ; tametei magnopere admirabatur Magium, 
quem ad Pompeium cum mandatis miserat, ad 
se non remitti . . ., tamen omnibus rebus (ra- 
tionibus Ciacc.) in eo perseuerandum putabat: 
1,26,2; ^ adplicatisque nostris ad terram 

nauibus [propter eundem timorem] pari atque 
antea ratione [egerunt. Cassius] secundum nac- 
tus uentum . . . naues . . . immisit: 3,101,5; 
1[ eadem ratione, qua: V40, 4 et 3,100,1 u. s. 
eadem; — qua ratione, quibus rationibus (iti- 
terrog.) u. p. lo4'J (3 loc.) ; \ simili 

ratione (oratione Paut) ibi Vercingetorix . . . 
conuocatis suis clientibus facile incendit (facere 
iuteudit (i) : VII 4, 1 ; liortatur, ut simili ratione 
atque ipse fecerit suas iniurias persequantur : 
VII 38, 10; confecto iusto itinere eius diei . . . 
Caesar . . . ueteribus suis in (e) castris contra 
Asparagium consedit, . . . simili ratione Pom- 
peius confecto eius diei itinere in suis ueteribus 
castris ad Asparagium consedit : 3, 76, 2. 

££) c. praep. : noua religio iuris iurandi . . . 
mentes . . militum conuertit et rem ad pristi- 
nam belli rationem redegit: 1,76,5. 

bis rebus tantum fiduciae ac spiritus Pom- 
peiauis accessit, ut non de ratione belli cogi- 
larent, sed uicisse iam sibi {r) uiderentiu-: 3, 
72, 1. 

b) = eondicio, rcrum status: in Gallia non 
solum in omnibus ciuitatibus atque in omnibus 
pagis . . ., sed paene etiam iu (c) singulis 
domibus factiones sunt. . . . liaec eadem 
ratio est in summa totius Galliae: namque 
omnes ciuitates in (o) partes (<>) diuisae sunt 
duas (o): VI 11, (2.) 5. 

<•) = eiiyvvaL , Kechcnscliaft ( Keehtfer- 
tiiefinig', purgutio); conipte: (percepta (accepta 
[i) oratioiie (ratione (i) eorum Caesar obsides 
imperat: Vl,8;) t si grauius quid acci- 

derit, abs tc rationcra reposcent: V30,2. 

d) = euru, res|iectuK: ralionem habere«. 
hatboo p. 1-JO.J (II loc). 

Kulioiie et cousilio: 140,8; — causa . . . 
ratio: 1110,5; ( — ratio . . ordo: 1119,1; 
22,1; ratio et consuetudo: VI 34, 6.) 

Adicct.: alia u. uliiiM p.'j:i'J (4loc.); com- 
modissima: 3,86,2; e.\treina: 3,44,2; (in- 
Htituta: VI 9,4; 34,6;) inusitata: 3,47,1; 
maior: V1I21,1; nota: VI 9,4; uoua: 3, 
47,1; ap. Oic. ad Att. 1X7 C, 1; nouao: 3,50, 
1; nullu u. iiulliiM p. S'14 (oloc); omuis: 1,65,5; 67,5; 3,(17, 6;) 73, 1 ; 81,3: omne8:(*I 

29,2;) VI, 7 (c); |.n,26,2;) par: 3,101,5; 
pristina: 1,76,5; priuatae: VI14,3; pu- 
blicae: VI14,3; 2,20,8; similis: VII4,1; 
38,10; 1,42,1; 3,76,2. 

ratis. A. ol)i.: longius progressus, cum 
agger altiore aqua contineri non posset, rates 
duplices quoque (c) uersus pedum XXX e re- 
gione molis conlocabat. §7. has quatemis 
ancoris ex IIII angulis destinabat (rec; disti- 
uabat Ox), ne fluctibus mouerentur. § 8. his 
perfectis conlocatisque alias deinceps pari 
magnitudine rates iungebat. g 9. has terra atque 
aggere integebat, ne aditus atque incursus ad de- 
fendendum impediretur ; a froute atque ab utro- 
que latere cratibus ac pluteis protegebat) ; g 10. 
in quarta quaque earum turres binorum tabu- 
latorum escitabat, quo commodius ab impetu 
uauium incendiisque defenderet (tierba has . . . 
impediretur (§ 9) EHoffm. transponit post con- 
locabat (§ 6); post impediretur eonlocandam 
ccnset § 8 (his perfectis . . . iungebat); tum 
sequi uult § 7 (has . . . mouerentur); tum § 
et 10 (a fronte . . . defenderet)) : 1,25,6—10; 
t defendere: 1,25,10 ti. conlocare; ^ 

destinare: 1,25,7 ib.; \ (disturbare: 

1,26,1 u. perrumpere;) ^ Heluetii ea spe 

deiecti nauibus iunctis ratibusque compluribus 
factis, alii uadis Khodaui . . . si perrum- 
pere possent conati . . . telis repulsi hoc 
conatu destiterunt: 18,4; tiutegere: 

1,25,9 u. conlocare; ^ iungere: 1,25, 

8 ib.; t mouere: 1,25,7 ib.; ^ 

perficere: 1,25,8 ib.; 1 turres . . . ad 

ojjera Caesaris appellebat, ut rates perrum- 
peret atque opera (del. Paul) distiu-baret : 1, 
26,1; Tf protegere: 1,25,9 u. conlocare. 

K. gen.: 1,25,10 u. A. coulocare. 

('. abl. : id (tlumen) Heluetii ratibus ac lin- 
tribus iunctis trausibaut: 112,1; transeunt 
Khenum nauibus ratibusque triginta niilibus 
passuum iiifra eum locum : VI 35, 6. 

1). c. praep.: 1,25,10 u. A. conlocare. 

ratiiN: militibus in contione agros ex suis 
possessionibus pollicetur, quaterna (Olar.; XL 
x) in singulos iugera et pro rata partc cen- 
turionibus euocali.s^jue : 1,17,4. 

lCanvilliiN u. IConeilliis. 

Ranoiiiia: is (Caesari eo teinporc crat 
Kiiucnnac c.xspcctabatque suis lenissimis (c) 
pdstulatis responsa: 1,5,5. 

ICaiiraci (ICanrioi). 15,4 et VII 75, 
3 iii X i:st rauracis ; VI 25, 2 rRuracorum c^t 
iii (i , tauriacorum in a ; 1 29. 2 rauracorum 
itidetur ej.-sturo in X. Oliick p. 141 — 43 I{aurici 1627 Rauraci — receptus 1628 scribetidum censet, item J. Becker, ZAW 1851 
p. 450 .■<(].; Kauraci defend. HeUer, Phil. 17, 
276; Kauraci eiiam in Orosii codd. exstat. 

(Heluetii) persuadent Rauracis et Tulingis 
{c) et Latouicis {e) finitimis, uti eodem usi 
consilio oppidis suis uicisque exustis una cum 
iis (c) proficiscantur : 15,4; (summa erat capi- 
tum) Tuliiigorum 'milium XXXVI, Latoui- 
corum (f) XIIII, Eauracorum XXIII, Boio- 
rum XXXII: 129,2; Rheuus . . . longo spatio 
per fines KantuatJum (c), Heluetiorum, Seqna- 
norum (Eauricorum H'. Gisi), Mediomatricum 
(c), Tribocorum (c), Treuerorum citatus fertur: 
IV 10, 3; oritur (Hercynia sOua) ab Heluetiorum 
et Xemetum et Rauracorum (c) finibus: VI 
26, 2 ; imperant . . . Lexouiis ( CC) et Aulercis 
(c) Eburouicibus (c) (miMa) terna (c); Raura- 
cis et Bois bina {u. CC) : VII 75, 3. 

rebellio: rebellionem facere ?/. fiacio 
p. 1272 (3 loe.). 

Rebilns ti. Caninias (p. 443). 

recedo: (Afranianos contra multis rebus 
sui timoris signa misisse: quod suis non sub- 
uenissent, quod de colle non decederent (0-; 
recederent OO'^): 1,71,3;) < tertiae co- 

hortis centuriones ex eo quo stabant loco re- 
cesserunt suosque omnes remouerunt: V43, 6; 
^ erant qui censerent de tertia uigiJia in castra 
Coruelia recedendum , ut maiore spatio tem- 
poris interiecto miUtum mentes sanarentur: 2, 
30,3. 

reeens. A. propr. : in castris Pompei 
uidere licuit . . . recentibus caespitibus taber- 
nacula constrata: 3,96,1. 

B. trsl.; a) = paulo aute faetus: quod si 
ueteris contumeLiae obliuisci uellet, num etiam 
recentium iniuriarum, quod . . . uexassent, 
memoriam {(■) deponere posse (c ) ? 1 14, 3 ; ^ 
quos (Haeduos et Remos) praecipuo semper 
honore Caesar habuit, alteros pro uetere ac 
perpetua erga populum Romanum fide, alteros 
pro recentibus GaUici belli officiis: V54, 4; 
^ hi modo digressi (c) a Massiliensibus recen- 
tem eorum {Oh-l^; eodem x) pollicitati onem 
animis continebant: 1,57,4; \ equitatum- 

que, quod recenti proelio perterritum esse 
existimabat, agmen subsequi iussit: IV 13,6; 
^ Caesarem uel auctoritate sua atque exercitus 
uel recenti uictoria uel nomine populi Ro- 
mani deterrere posse, ne: 131,16; ueritus, ne 
(c) . . . hostium impetum sustiuere non (c) 
posset, praesertim quos receuti uictoria eiferri 
sciret: V47,4. 

b> = iiiteger, uoiidunt latigaius; a) adieet.: 
ibi (inde ^) nactus (c) receutem equitatum, quem . . . eo praemiserat, neque diurno neque 
nocturno itinere intermisso . . . in Lingones 
contendit: VII 9,4; ^ cum . . . semper . . 

hostibus spes uictoriae redintegraretur, . . . 
semperque ipsi (illi A) recentes defessis succe- 
derent: VII 25,1. 

p) ui subst.: accedebat, ut . . . alios alii (c) 
deinceps esciperent integrique et recentes de- 
fetigatis (c) succederent: V16,4; ita cum 
recentes atque iutegri defessis successissent, . . . 
sustinere Pompeiani non potuerunt: 3,94,2; 
*i et cursu et spatio pugnae defatigati (c) non 
facile recentes atque integros sustine- 
bant: VII 48, 4. 

recenseo : coactis equitum milibus (c) VIII 
et peditum circiter CCL (c) haec in Haeduo- 
rum finibus receusebantur , numerusque ini- 
batur: VII 76,3. 

receptaculnn» : oppida incendi oportere, 
quae non . . . ab omni sint periculo tuta, ne 
(c) suis sint ad detrectandam militiam recep- 
tacula, neu: VII 14, 9 ; ^ magno sibi esse 
praesidio posse, si ibi {om. Ohl) pro castello 
ac receptaculo turrim ex latere sub muro 
fecissent : 2, 8, 1. 

receptns. A. propr. — araxcoQr^ais; a) 
sul)i. : hac nostris erat receptus : 1, 45, 6 ; Cae- 
sar . . . (suos) recipere se iussit. . . . erat per 
decliue receptus (receptuni N0\). illi autem 
hoc acrius instabant neque regredi nostros pa- 
tiebantur: 3,45, 4(5). 

b) ol)i.: quique hos sequebantur celerem 
eorum receptum conspicati restiterunt : 3, 38, 
3; t receptum dare u. do p. 943 sq. 

(4 loc.); ^ aurigae . . . ita currus (c) con- 

locant, ut, si illi a multitudine hostium pre- 
mantur, expeditum ad suos receptum habe- 
ant: IV 33, 2; non longe a castris progressi 
spatio , ut celerem receptum haberent , *an- 
gustiore pabulabantur (c): 1,59,2; \ ho- 

minum (horum cdd. ueti.) enim multitudine 
receptus impediebatur: 3,64,2. 

o) dat. : consecutus id, quod animo propo- 
suerat, Caesar receptui cani (canere [i) ius- 
sit: VII 47, 1; ^ Caesar receptui suorum 

timens crates . . . contra hostem proferri . . . 
iussit : 3, 46, 1 ; equitatus Caesaris , quod an- 
gusto itinere per aggeres ascendebat, reeeptui 
suo timens initium fugae faeiebat : 3, 69, 2. 

d) abl.: sinistro cornu miUtes . . . ueriti, ne 
. . . intercluderentur, . . . eodem quo uenerant 
receptu {Vnscos.; receptui ;;; imiietu Wlilffel) 
sibi consulebant : 3, 69, 4. 

e) c. praep.: Pompeianis m.agnam (c) res 
ad receptum difficultatem adferebat: 3,51,6. 1629 receptus — recipio 1630 B. = ■/.aTWfvyrj, aovlov: fugitiuis omnibus 
nostris certus era t Alexandriae receptus cer- 
taque uitae condicio, ut . . . militum essent 
<c) nuniero: 3,110,4; t ne ad eos Am- 

biorix receptum (ambiorix rec. ad eos (i) 
haberet: VI 9, 2; liabere se qnoque ad Cae- 
saris (dd. Tli. Momms.) gratiam atque amici- 
tiam receptum (recepturum af; respectum HelL): 
1,1,3. 

recessns : ut se sub ipso uallo constipaue- 
rant recessumque primis ultimi non dabant: 

V 43, 5. 

rccido : etsi opinione trium legionnm deiec- 
tus ad duas rcciderat (Phiyrj.; redierat A'; edd.): 

V 48, 1 ; posse hunc casum ad ipsos recidere 
(recipere A; recedere B'; hunc cas. ad i. rec. 
posse fi) demonstrant: VII 1,4. 

pccipero «. rccnpero. 

rccipio. 1. uis partioulac iuseparabilis 
rc(d) apertc cognoscitur; A. = reciipenirc; 
a) proi>r. : legationem ad P. Crassum mittunt, 
si uelit SU08 recipere (recuperare [i; om. A), 
obsides sibi (c) remittat : III 8, 5. 

b) (rsl. sc recipere = se relieerc , se re- 
creare, niiiiiiuiii recipere n. ex p. USO (3 loc). 

B. = reducere, remouere, retraliere; a) co- 
|)ias; k) iioii additur, quo reeipiantur: ceu- 
turiones . . . gladiis destrictis portas occupaue- 
runt suosque omnes iucolumes receperunt: VII 
12,6; - ut submissis in eundem locum colior- 
tibus defessos reciperet: 1,45,8. 

p) additur, quo recipiaiitur: Pompeius, ubi 
nihil prolici equitatu cognouit, paucis inter- 
inissis diebus rursum (rursus 0) eum nauibus 
ad se intra niunitiones recipit (recepit //) : 
3,58,2; (qui . . . processerant . . ad se r.: 
1,54,5 u. 2. A. a) (i) yy);) 1 copias 

onines, quas pro oppido coiilocauerat, in op- 
pidum recipit {a^f,h corr., l; Fr.; recepit a; 
rcll. cdd.): VII 71, 8. 

b) se reclperc (— reredere, pcdein rclVrre, 
redire); a) propr.; aa) uoii additiir, (|uo 
aiit iinde uut i|iio itiiiere: ut qiii sub uallo 
(c) tendereiit inorcatores recipieiuli sui iacul- 
tatem non haberent: VI 37,2; — multis inter- 
fectia, compluribus equis captis Crermani seao 
recipiuiit: VII 70,7; — si propter iii()i)iani rei 
Iruineutariae Komani sese (se (i) reciporo 
cocpissent, iinpcditos . . . adoriri cogitaliaut: 
11124,3; — idoiiois locis fiiiiditoivs iiistni.^it, 
ut praesidio nostris so rccipienlibus esseut: 
3, 46, 2 ; nostri ucro , qui satis habebant sino 
detrimento disccderc, compliiribus interfectis V 
oinniuo siiorum amisHis qiiietissiino so (so um. 0'ahl ; se quietissime N; Db.) receperunt: 3, 
46,0; — ne saucio quidem eius loci. ubi con- 
stiterat, relinquendi ac sui recipiendi facultas 
dabatur: 1114,4; — Caesar, cum suos es 
omnibus partibus uulnerari uideret, recipere se 
iussit et loco excedere: 3,45,4. 

[i(i) additnr S() quo qnis se reeipiat; n) ad: 
Galli . . . in fugam coniecti multis amissis se 
ad aginen receperunt (recip. S'3i'); VII 13, 
2 ; qui (equites expeditique antesignani) tantum 
profecerunt, ut . . . complures . . interficerent 
ipsique (que mn. h) incolumes se (sese f) ad 
agmen reciperent : 3, 75, 5 ; — equosque eodem 
remanere uestigio (Suebi) adsuefecerunt (<;), 
ad quos se celeriter, cum usus est (c), recipi- 
unt: IV 2,3; — Suebos omnes . .. cum omni- 
bus suis sociorumque copiis . . . penitus ad 
extremos fines se recepisse: VI 10, 4; — pro- 
inde abite, dum est facultas, uosque ad legio- 
nem recipite: VII 50, 6 ; — hostem insolenter 
atque acriter nostros insequentem supprimit 
rursusque terga uertere seque ad oppidum 
Ilerdam recipere et sub muro consistere cogit : 
1,45,1; — Numidae . . . impetum nostrorum 
effugiebant rursusque ad ordines suos se re- 
cipientes circumibant et ab acie excludebant: 
2,41,6; — ad eos (pedites) se equites reci- 
piebant: 148,6; — rursus se ad signa reci- 
pientes (Roraanos) insequ.intur: V34, 4; (nostri) 
submissis subsidiis terga ucrterc sequc ad signa 

legionum rceipere coguntur: 1,43,5; item 

AUobroges . . . (ex add. RSckn.) fuga se ad 
Caesarem recipiunt: 111,5; Q. (e) Titurius 
et L. Cotta legati . . . omnibus eorum agria 
uastatis . . . se ad Caesarem (ad caes. se ^) 
Hiceperunt: IV 38, 3; Clodius . . . ad conlo- 
quiiim non admittitur . . . infectaque re sese 

ad Caesarem recepit : 3, 57, 5 ; ueteranae 

lcgionis milites . . . non nullis eorum inter- 
fectis incolumes se ad nostros receperunt: 3, 
28, 6 ; — Caesar loquendi tinem fecit (c) seque 
ad Huos recepit (recipit ^l) : 146,2; (Galli) 
multis undiiiuc uulneribus acceptis nuUa muni- 
tione perruj^ta . . . ueriti, ne ab latere aperto 
. . . eruptioiie circumueniicntur, se ad suos 
receperunt : VII 82, 2 ; qui (equites) . . . ex fre- 
mitu equorum inlata suspicioue ad suos sc 
recipcro coeperunt, quique hos scquobantur 
celerciu eoriim rcceptum conspicati lestiteruut: 
3,38,.'!; (nostri . . . duas nacti turmas excepe- 
niiit. i|iianim ])('rpauci fuga sc ad siios recepe- 
riiiit <_(iuaniiii pcrp. f. so ad s. rec. add. Freudcn- 
berij; l>b.; om. ciidd.; Np.): 3,38,4;) intra (c) 
multitudiucm sngittas coiciebant et se confestim 
ad MUOH recipiebaiit: 3,50, l ; Germuni . . . com- 1631 recipio 1632 pluribus interfectis sese ad suos incolumes re- 
ceperunt: 3,52,2. 

b) iii u. in f. 97 sq. (SO loc). 

c) intra: (hos montes intrare cupiebant (Np.; 
h. m. intra se recipiebant codd. ; intrasse cupie- 
bant EHoffm.; hos intra montes se recipie- 
bant Ald.), ut equitatum effugerent Caesaris : 
1,65,4;) —- (milites) omuibus iiostium copiis 
fusis armisque exutis se in castra munitiones- 
que <se intra munitiones [i) suas recipiunt: 
III 6, 3 ; ambo incolumes comphiribus interfectis 
summa cum laude sese intra munitiones <intra 
mun. se |i) recipiunt : V 44, 13. 

b) sub: illi (hostes) sub murum se reci- 
piunt ibique musculum . . . libere incendunt: 
2,14,4. 

c) traus: Germani desperata expugnatione 
castrorum . . . cum ea praeda, quam in siluis 
deposuerant, trans Kheuum sese receperunt: 
VI 41,1. 

f) uersus : Pompeiani . . . relicto monte uni- 
uersi f iuris <iugis Wassms; edd.} eius <eis 
Clark.; I)h.) Larisam uersus se (recc; om. 
») recipere coeperunt : 3, 97, 2. 

fl) co; quo: tandem (GalH) uulneribus de- 
fessi et pedem referre et , quod mons f suberat 
circiter mille passuum, eo se recipere coepe- 
runt , 1 25, 5 ; (nostri) in castellum . . . inrupe- 
rimt, <et ofW. 0; edd.) quod eo <quo (pro quod 
eo) dctt.; Voss.) pidsa <pulso /) legio sese re- 
ceperat, *et (add. Paul) non nullos ibi repu- 
gnantes interfecerunt: 3,67,6; t quo m. 

qnis (qno) p. 1573 B. extr. (3 loc). 

\)) douium; Hadruinetum , sim.: Germani, 
qui auxilio ueniebant, percepta Treuerorum 
fuga sese domum <domo a) receperuut <con- 
tulerunt (i): VI8,7; 1 rehquae Caesaris 

liaues <cognita add. RSchn.) eius fuga se H a- 
drumetum <adrum. af: edd.) receperunt: 2, 
23,4; — (legio uernacula) signa sustulit sese- 
que Hispalim <iV; hispali 0») recepit atque 
in foro et porticibus sine nialeiicio consedit: 2, 
20, 4. 

i) in . . . ad; Dyrracliium ad; trans . . . 
iu: cum se illi (hostium equites) identidem in 
siluas ad suos reciperent ac rursus ex silua 
(e) in nostros impetum facerent: 1119,5; ne- 
que uero primum impetum nostrorum Numidae 
ferre potuerunt, sed interfectis circiter CXX 
reliqui se in castra ad oppidum receperunt: 
2,25,5; his rebus gestis Curio se in castra 
ad Bagradam recipit <recep. 0) atque . . . 
imperator appellatur : 2, 26, 1 ; t Octauius 

desperata oppugnatione (CG) oppidi Dyrra- 
chium sese ad Pompeium recepit (!'('; recipit afli): 3,9,8; t iHa P*u"s equitatus . . . post 

fugam suorum se trans Rhenum in fines 
Sugambrorum receperat seque ciun iis <e) con- 
iunxerat: IV 16, 2. 

SB) unde; o) ex: ut . . . deletis omnibus 
copiis equitatum <tantum add. p) se ex fuga 
recepisse dicerent : VI 41, 3 ; quem (exercitum 
uictorem) turpiter se ex <ex hac p; Schn.) 
fuga recipientem ne qua ciuitas suis finibus 
recipiat a me prouisum est: VII 20, 12; — 
equites ex proeUo perpauci se recipiunt: 2, 
42, 5. 

6) hinc; inde: hinc se recipere cum uellent 
(miUtes) , rursus illi ex loco superiore nostros 
premebant: 1,45,3; t (equites essedarii- 

que) perterritis <c) nostris per medios audacis- 
sime perruperunt seque inde incohimes rece- 
perunt : V 15, 4 ; si sine maximo detrimento 
legiones <legio nona Ciacc; legio Np.) Cae- 
saris sese recepissent <-set Ciace.; Np.) inde, 
quo temere essent progressae <esset progressa 
Ciace.; Np.): 3,45,6. 

6) uude et quo: (nostri . . . incolumes per- 
paucis uulneratis ex tanti belli timore . . . se 
in castra receperunt: IV 15, 3;) qui omnes 
discessu Curionis multique praeterea per simu- 
lationem uulnerum ex castris in oppidum propter 
timorem sese recipiunt : 2, 35, 6 ; Caesar . . . 
persequendmu sibi Pompeium existimauit, quas- 
cumque in partes <quacumque (quacunque a) 
in parte af) se (om.. OhV) ex fuga recepisset 
<efrugere coepisset 0) : 3, 102, 1 ; cognoscit . . . 
nuntios . . dimissos ad eos , qui se ex fuga in 
finitimas ciuitates (b; om. Ox.) recepisse dice- 
rentur, ne Antiochiam adirent: 3,102,6; t 
tantum efficiunt, uti . . . per temonem per- 
currere et in iugo insistere <c) et se inde 
<iude se ael; se om. h) in currus citissime 
recipere consuerint: IV 33, 3. 

®) quo itinere : dextrum cornu, quod erat a 
sinistro seclusum, . . . ea parte, quam proru- 
erat (Np.; sed ea parte iam Dauis.; quam pro- 
ruerat iayn Ciacc coniec; ex parte qua (quam 
Ohl) proruebat Ox.) , sese recipiebat: 3,69,3; 
t si (Pompeiani) per decliue sese reciperent 
<-re a) , uostros ex superiore insequentes loco 
uerebautur: 3,51,7. 

(£) quo itinere et quo: equitatumque per 
causam pabulandi emissum confestim decn- 
mana <decim. a) porta in castra se reci- 
pere iussit: 3,76,1 ; t equitatuque omni 

fere incolumi, quod se per <quod semper al) 
litora celeriter in oppidum recipit <recepit 
l(?); edd.), magnum peditum numerum inter- 1633 recipio 1634 ficiunt: 2,26,4; ^ iugis . . Larisam 

uersus: 3,97,2 u. 9) f). 

p) trsl.: quem (c) ubi Caesar intellexit . . . 
(nullam) spem aut condicionem pacis adferre, 
ad reliquam cogitationem belli sese rece- 
pit: 3,17,6. 

C. intr. = se recipere: reprehendit, quod 
. . . neque signo recipiendi dato (dato recip. 
fi) constitissent neque a (c) tribunis mUitum 
legatisque retineri potuissent: VII 52, 1; si quo 
erat longius prodeundum aut celerius reci- 
piendum: 148,7; quibus ad (se culd. Ciacc.) 
recipiendum crates derectae (c) longuriique 
(c) obiecti (c) et institutae fossae magno im- 
pedimento fuerunt : 3, 46, 5. 

D. = deiiuo in suam potestateiii redl^erc: 
quos Labienus equitatu consectatus magno nu- 
mero interfecto . . . paucis post diebus ciui- 
tatem recepit (recipit Q'^}: VI 8, 7; his rebus 
confectis in Haeduos proficiscitur ; ciuitatem 
recipit (recepit /;•): VII 90, 1. 

E. = denuo excipere, restituere in patriaiu: 
non nullos . . . in integrum restituit, qui se 
illi initio (c) ciuilis belli obtulerant, si sua 
opera in bello uti uellet. . . . statuerat cnim 
prius hos (0V«; hocrell.) iudicio populi debere 
restitui quam suo beneficio uideri receptos (re- 
ceptas /(/): 3,1,6. 

2. syllaba re ueque Idcm siguilicat quod 
retro neque idcin quod rursus; recipere 
A. = excipere (liospitio) , accipere in socie- 
tatem, sibi adiunsere, tucri ; a) alqin ; a) uon 
additur, quo quls recipiatur: a quibus (Sugam- 
bris) receptos ex fuga Tencteros atque Vsipetes 
supra docuimus: VI 35,5; hic uero nulla mu- 
nitio est, quae perterritos (milites) recipiat: 
VI 39,2; lii (Mandubii) . . . flentes omnibus 
precibus orabant (c), ut (Ilomani) se in serui- 
tutem receptos cibo iuuarent. at Caesar dispo- 
sitis in uallo custodiis (p; custodibus a; edd.) 
recipi prohibebat: VII 78,(4.) 5; cuuctae earum 
regionum praefecturae libentissimis animis eum 
(Caesarem) recipiunt exercitumque eius omni- 
bus rebus iuuant: 1,15,1; Domitius nauibus 
Massiliam perueuit atquc ab iis (/(,• his Ua/l) 
receptus urbi praeficitur : 1,36,1; sed pleros- 
que (milites) ii (c), qui recc'i)erant, celant: 1, 
76,4; legionesque eas transduxerat Curio, quas 
(Aldus ; quas curio *) supcrioribus temporibus 
Corfinio receperat Caesar : 2, 2H, 1 ; tanta erat 
completis litoril)us contentio, qui potiHnimuin 
ex maguo nuiuero conscendorenl, ut niultitiidinc 
atque ortere non nulli (leuunculi) deprimercn- 
tur, rcliqui hoc (c) timore (c) propius adire 
tardiireiitur. quibus rebus accidit, ut pauci 
Lezlo. UaoHr. II. milites patresque (c) familiae (tribnnique mili - 
tum Paid), qui . . . "ad naues adnare possent, 
recepti in Siciliam incolumes peruenirent: 2, 
44, 1 ; cum . . . oppidani . . etiam sua sponte 
Caesarem recipere conarentur: 3, 11, 4; qui 
modo sibi timuerant, hos tutissimus portus re- 
cipiebat (reiciebat NOx; reeip. 6'^): 3,27,1; 
conuentus ciuium Eomanorum, qui Lissum ob- 
tinebant, . . . Antonium recepit {f; recipit ahl) 
omnibusque rebus iuuit : 3, 29, 1 ; Caluisius 
primo aduentu summa omnium Aetolorum re- 
ceptus uoluntate . . . omni Aetolia potitus est: 
3,35,1. 

p) addltur, quo quLs recipiatur; aa) abl.: 
hostiiim se habiturum numero (o) confirmat, 
si aut Ambiorigem aut eius legatos finibus 
suis recepissent : VI 6, 3 ; quem (exercitiun) tur- 
piter se ex fuga (c) recipientem ne qua ciuitas 
suis finibus recipiat a me prouisum est: VII 
20, 12; — oppido (-dis) reciperew. oppidnm 
p. 041 sq. G. a) (4 loc.) ; — debere (se) neu- 
trum eorum contra alterum iuuare aut urbe 
aut (an al) portibus (portubus 0) recipere: 
1,35,5; qui cum ex fuga Pompeium sequeren- 
tur atque in insulam uenissent, oppido ac portu 
recepti non erant: 3, 102, 7; — confirmari opor- 
tere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad 
parentes, ad uxorem (c) aditum habeat, qui 
non bis (c) per agmen hostium perequitarit 
(c): VII 66, 7; — urbe: 1, 35, 5 ^i. portibus. 

ad eum (Ptolomaeum) Pompeius misit, ut 
pro hospitio atque amicitia patris Alexan- 
dria (-driam Paul) reciperetur atque Ulius 
opibus in calamitate tegeretur: 3,103,3; cum 
. . . cognouissent Litauiccum Bibracte (ji; 
bibracti a; edd.) ab Haeduis receptum: VII 
55,4. 

(i[i) acc: Alexandriam (3,103,3) et Bi- 
bracte (VII 55,4) sec. Paul u. ax) extr.; — 
domum: 2,20,5 u. yy). 

yy) ad : Boiosque , qui . . . in agrum Nori- 
cum transierant . . ., receptos ad se socios 
sibi adsciscunt (Heluetii) : I 5, 4 ; ita commeatua 
(comitatus Ciacc.) et qui frumenti (-tandi N) 
causa processeriuit tuto ad se recipit et rem 
frumentariam expedire incipit: 1,54,5; quod 
factuiu adeo eius conuentus ciues Romani com- 
probauerunt, ut domum ad se quisque hospitio 
cui)idissime reciperet : 2, 20, 5. 

dd) I" '■• ucc: tantum ab equitum suorum 
*auxilio abcrant, . . . ut eos su|)crioribus per- 
tcrritos proeliis in inedium rcciperenl agmen 
ultroque eos tuerentur: 1,79,5; — receptisque 
omnibus in una castra legiouibus suuin cum 
Scipioue honorcm partitur . . . et altcrum illi 

103 1635 recipio — reconcilio 1636 inbet praetorium tendi: 3,82,1; t quibus 

(Bois) illi agros dederunt quosque postea in 
parem {Ald.; partem X) iuris libertatisque 
condicionem (a; conditione a.h) atque ipsi 
erant receperunt (Haedui): 128,5; — (Sotiates) 
legatos ad Crassum mittunt seque in dedi- 
tionem ut recipiat petunt: 11121,3; — Cae- 
sar tiouoris . . . Haeduorum causa sese eos 
(Bellouacos) in fidem recepturum et conser- 
uaturum dixit : II 15, 1 ; quibus (obsidibus) ad- 
ductis eos (Morinos) in lidem recepit (recipit 
a'/'; quibus . . . recepit om. hH): IV 22, 3; — 
lii (Mandubii) cum ad munitiones Romanorum 
(c) accessissent, flentes omnibus precibus ora- 
bant (c), ut se in seruitutem receptos cibo 
iuuarent: VII 78, 4. 

£e) iiitra: qui (Sequani) intra fines suos 
Ariouistum recepissent (recipissent BM) : I 32,5. 

b) ahjd: consistit (c) agmen; impedimenta 
inter (intra Np.) legiones recipiuntur: VII 
67,3; t Mosa . . . parte quadam ex 

Eheno recepta, quae appellatur Vacalus, in- 
sulam[que] efficit Batauorum: IV 10, 1. 

B. = in deditioueui aiqm accipere, occu- 
pare; a): Caesar . . . cum legione ima pro- 
fectus ad recipiendas ulteriores ciuitates . . . 
erat ad Butlirotum : 3, 16, 1 ; T quod eo 

oppido recepto ciuitatem Biturigum se in po- 
testatem redacturum confidebat: VII 13, 3; % 
(non audistis) duos pulsos exercitus, duos supe- 
ratos duces, duas receptas prouiucias? 2, 
32,5. 

b): Curio summa omnium uoluntate Igu- 
uium recipit: 1,12,2; recepto Firmo (>^; Db.; 
oppido cod. Vrsini , l-; 'Piceao Kraff.; Asculo 
Ald.; Np., Dt.) expulsoque (recepto Firmo ex 
itinere pulsoque EHoffm.) Lentulo Caesar . . . 
dilectum . . institui iubet: 1,16,1; recepto Cae- 
sar Orico nulla interposita mora Apolloniam 
proficiscituT : 3, 12, 1; Calenus Delphos, Tb e- 
bas, [et] Orchomenum uoluntate ipsarum 
ciuitatium (c) recepit (recip. h^), non nullas 
urbes per uim expugnauit : 3, 55, 3. 

c): eundem (Curionem), cum Siciliam re- 
cepisset, protinus in Africam traducere exer- 
citum iubet: 1,30,2; Aetolia, A.carnania, 
Amphilochis per Cassium Longinum et (c) 
Caluisium Sabinum, ut demonstrauimus, recep- 
tis temptandam sibi Achaiam . . . existimabat 
Caesar: 3,55,1; habendam fortunae gratiam, 
quod Italiam sLne aliquo uulnere recepissent 
(/; Paul; cepissent afli: edd.): 3,73,3. 

C. = admittere, aditum dare; a): interim 
eam partem nudari necesse erat et ab latere 
aperto tela recipi (recipere p): V35, 2. 1)): Tarraco (c) aberat longius; quo spatio 
plures rem posse casus recipere intellegebant : 
1,78,4; neque proelio decertare uoluit, quae 
res tamen fortasse aliquem reciperet casum: 3, 
51,5; — quod plerumque in summo periculo 
timor misericordiam non recipit (recepit A): 
VII 26, 4. 

D. = praestare, fidem interponere ; a) : *Libo 
neque legatos Caesaris recipere (accip. Paul) 
neque periculum praestare eorum, sed totam 
rem ad Pompeium reicere: 3,17,5. 

b) : postulabat Caesar , ut legatos sibi ad 
Pompeium sine periculo mittere liceret, idque 
ipsi fore reciperent aut acceptos per se ad eima 
perducerent: 3,17,2; t cum eius neces- 

sarii fidem implorarent Pompei, praestaret 
quod proficiscenti recepisset (praec. Of) , ne 
per eius auctoritatem deceptus uideretur : 3, 
82,5. 

[Falso: tantis detrimentis acceptis {h; acce- 
pistis l; receptis Oaf; Np., Db.) Octauius . . . 
sese ad Pompeium recipit (c): 3,9,8; erat per 
decLiue receptus (receptum iVO»): 3,45,4.] 

Uospitio recipere : 2, 20, 5. 

Aduerb.: celeriter: IV2,3; (1, 16, 3 ;) 2, 26, 
4; celerius: 148,7; citissime: IV33,3; con- 
festim: 3,50,1; 76,1; cupidissime: 2,20, 
5; fortasse: 3,51,5; identidem: 1119,5; 
penitus: VI 10, 4; plerumque: VII 26, 4; 
quietissime: 3,46,6; rursus (-sum): V34, 
4; (1,45,1;) 2,41,6; 3,58,2; turpiter: VH 
20,6.12; tuto: 1,54,5. 

Liben tissimis animis: 1,15,1; summa 
cum laude: V44,13; sua sponte: 3,11,4; 
summa uoluntate: 1,12,2; 3,35,1; (55,3;) 
T[ incolumes se recipiunt u. uicolamis 
B. b) p. 152 (7 loc). 

sine alqo uulnere: 3,73,3; f in- 

fecta re: 3,57,5; ab latere aper to: V 35, 2. 

recito: ille (Cicero) perlectam (epistulam) 
in conuentu miUtmn recitat: V48, 9; 1 

I i 1 1 e r i s . . . Caesaris consulibus redditis aegre 
. . . impetratum est . . ., ut in senatu reci- 
tarentur: 1, 1, 1. 

recliiio: his (alcibus) sunt arbores pro 
cubilibus : ad eas se adplicant atque ita paulum 
modo reclinatae quietem capiunt: VI 27, 3; 
— huc cum se consuetudine reclinauerunt 
(reclinauerint aY; Aim.), infirmas arbores pon- 
dere adfliguut atque ima ipsae concidunt: VI 
27,5. 
(recoj»;iiitns ii. reconditns.) 
reconcilio. A. = restituere, sarcire: 
diuturni laboris detrimentum (-to fU) sol- 1637 reconcilio — recuso 1638 lertia et uirtute militum breui reconciliatur 
(reconcinnatur AliL) : 2, 15, 4. 

B. = in ^ratiam redncere : mea sponte facere 
constitueram , ut quam leniasimum me prae- 
berem et Pompeium darem operam ut recon- 
ciliarem: ap. Oie. ad Att. IX 7 C, 1. 
(reronrinno «<. reconcilio.) 
recondituH : Pergamique in occultis (locis 
aM. Pauiy ac reconditis (NO/il; recognitis af) 
templi (recc; templis x), quo praeter sacerdotes 
adire fas non (nulli Paul) est, quae Graeci 
aSvTa (c) appellant , tympana sonuerunt: 3, 
105,4. 

recordor. A. scqu. obi.: non denique 
communes (Ofhl; communi a; conimunis Np., 
Dt.) belli casus (Pompeiani) recordabantur 
(-abant ah), quam (quamque Ciacc.) paruulae 
saepe causae uel falsae suspicionis uel terroris 
repentini uel obiectae religionis magua detri- 
menta intulissent, quotiens uel ducis uitio uel 
culpa tribuni (uel culpa trib. uel uitio ducis 
0; uel culpa ducis uel tribuni uitio V.; Np.) 
in exercitu (-itum Nx) esset offensum : 3, 72, 4. 

B. sequ. acc. c. iiif.: recordabantur enim 
(milites) eadem (eandem Nahl) se superiore 
anno in Hispania perpessos labore et patientia 
maximum bellum confecisse; meminerant . . .: 
3, 47, 6. 

C. sequ. interroK'. obl.: 3,72,4 u. A. ; deni- 
que recordari debere (milites), qua felicitate 
(facilitate 0,h pro uariet., l) inter medias lio- 
stium classes . . . omnes incolumes essent trans- 
portati (c) : 3, 73, 3. 

recreo: Caesar neque satis militibus per- 
territis confidebat spatiumque interponendum 
ad recreandos animos putabat: 3,74,3. 

rectnM : omnes copiae . . . exeunt rectoque 
ad Hiberum itinere contenduut: 1,69,4; f 
alternis trabibus ac saxis, quae rectis lineis 
8U08 ordines seruant: VII 23,5; 1[ oritur 

(Hercynia siiua) ab Heluetiorum . . . finibus 
rectaque fiuminis Danuuii regiono perliuet ad 
fines Dacorum : VI 25, 2 ; oppidi (o) murus (c) 
a (c) planitie atque initio ascensus recta re- 
gione, si nullus amfractus intercederet, MCC 
passus aberat: VII 4G, 1. 

rccte. A. = uerc: recte auguraris (augu- 
raturi Mnl.' ; auguraris tu ed. .kns.) do me — 
bene enim tibi cognitus suni — nihil a mo 
abesse longius crudelitate: ap. Cic. ad Att. IX 
16,2. 

I). = honeNto, fi^lorlose: quod in conspcctu 
omnium res gorebatur ncquo rocto (AQI^; rocti 
BM) aut (h; Pr.; ac a«; rdl. cdd.) turpiter factum (p; om,. a) celari poterat (P; om. a): 
VII 80, 5. 

C. = tuto: si ipse ad exercitum contenderet, 
ne iis (c) quidem eo tempore , qui quieti (qui 
eo temp. pacati [i; Ald. ; qui om. AB^) uide- 
rentur, suam salutem recte committi uide- 
bat: VII 6,4; deinde *de Lmperatoris *fide 
quaerunt, rectene se illi sint commissuri: 1, 
74,2. 

recnpero. Forma: recuperanda(e) 
seriptum est in X (reciperand. in l) V 27, 6 et 
VII76,2; recuperabimus i« x^ 3,91,2; re- 
ciperaturos uidetur inmniri in XVII 15, 2; 
reliqins locis inter se discrepant eodd. ita , ut 
recuper. exstet in BMjfi, reciper. inAQl VII 
1,8; recuper. in MB-af, reciper. in AQB^h 
VII 89, 5 ; r e c u p e r. iti A^^B^M^a et (sec. Frig. 
ctHold.)h, reciper. in ol^ (et sec. Gitlbauer in 
h) 1118,2; recuper. in B*p, reciper. in a. 
VII 43, 3; practerea recuperare est in (i, re- 
cipere in a III 8, 5. 

reseruatis Haeduis atque (c) Aruemis, si 
per eos ciuitates recuperare (-ari a) posset: 
VII 89, 5; 1 imum hoc proelium superest; 

quo confecto et ille suam dignitatem et nos 
nostram libertatem recuperabimus: 3, 91,2; \ 
in acie prae.stare interfici quam non ueterem 
belli gloriam libertatemque , quam a maiori- 
bus acceperint (c), recuperare: VII 1,8; \ 

tamen tanta (u) uniucrsae Galliae consensio 
fuit libertatis uindicandae et pristinae belli 
laudis recuperandae, ut: VII 76, 2; t 

libertatem u. libertas p. ■IGO a) (3 loe.) ; 
1 quod per eos suos so obsides, quos Crasso 
dedissent, recuperaturos existimabaut : 1118,2; 
1f temptemus, hoc modo si possimus (c) om- 
nium uoluntates rccuperare et iliutiu-ua uic- 
toria uti: ap. Oic. ad Att. IX 7 t; 1. 

legationem ad P. Crassum mittunt, si uelit 
suos recipere (recupcrare fl), obsides sibi (c) 
remittat: 1118,5; haec faciunt recuperandorum 
suorum causa (causa suorum P): VII 43, 3; 
% quod (c) se (c) prope (c) explorata uictoria 
celeriter amissa recuperaturos contidebant (c): 
Vni5,2. 

recnrro: (hostes) ad easdem deditionlB 
condiciones recurrunt: 2,16,3; 1f 

accidisse igitur his quod plerumcjue hominum 
nimia pertiiincia nt(iuc arrogantin accidere soleat, 
uti eo rccurrant et id cupidissinie petaiit, quod 
paulo anto coiitcmp.forint: 1,85,4. 

reciiMiitio: omuea . . . arma proicerc ius- 
sit. quod ubi sine rccusatione feceruut: 3, 
98, 2. 

recuso. A. sciiuitur u) oliioct.; a): uon 
103* 1639 recuso — reddo 1640 minus libenter sese (se libenter [J) recusaturum 
populi Bomani amicitiam quam adpetierit: 
144,5; 1 ut niMl nisi hiberna recusent 

atque hanc inueterascere (c) consuetudinem 
nolint: V41, 5; 1 hordeum: 3,47,7 u. 

legumina ; ^ sed hunc laborem recusa- 

bat nemo: 1,68,3; *{ non, illis (illi Glark.; 
Paul) hordeum cum (quin Pazil) daretur, non 
legumina recusabant: 3,47,7; *{ neque 

adhuc hominum memoria repertus estquisquam, 
qui eo interfecto, cuius se amicitiae deuouisset, 
mori (mortem P) recusaret: 11122,3; t 

maximeque timoris causa pro se quisque id 
munus legationis recusabat: 1,33,1; t 

periculum u. pericnlam p. 1057 b) (3 loc). 
p): nihil: V41,5 u. a) hiberna; t 

acerbitatem inimicorum docet, qui (quid ahl'^) 
quod ab altero (c) postularent, in se recu- 
sarent: 1,32,5. 

b) de: si pace (c) uti (c) uelint (c), ini- 
quum esse de stipendio recusare, quod sua 
uoluntate ad id tempus pependerint (c) : I 44, 4. 

c) iniin. : mori: 11122,3 u. a) a) mortem. 

d) coninnctio ; a) ne : cum . . . reliqui in 
labore pari ac periculo ne unus omnes ante- 
cederet recusarent : 3, 82, 5. 

p) quin u. qnin p. 1561 sq. B. b) (i) (3 loc). 

y) quomiuns: sese neque obsides repetituros 
. . . neque recusaturos , quo minus perpetuo 
sub illorum dicione atque imperio essent: I 
31,7. 

B. absol.: neque recusandi aut deprecandi 
causa legatos ad Caesarem mittere audebant: 
V6,2. 

(reda u. raeda.) 

reddo. A. = drtodidovai ; a) = reddere 
alci id, qaod antea habuit, quod ab eo ab- 
latom est; restituere: captiuos: VII 90,3«. 
milia; ^ quibus (o) LUe (c) pro meritis 

ciuitatem eius immunem esse iusserat, iura 
legesque reddiderat: VII76,1; ^ cap- 

tiuorum circiter XX milia (milia .XX. h) 
Haeduis Aruernisque reddit (reddidit p) : VII 
90,3; ir deinde obsides, quos haberet ab 

Haeduls, redderet Sequanisque permitteret, ut 
quos iUl (ipsi?) haberent uoluntate eius reddere 
iUis liceret: 185,3; Haeduis se obsides reddi- 
turum non esse : 1 36, 5 ; ne aut Haeduis aut 
eorum sociis bellum inferret; obsides redderet: 
1 43, 9 ; aduentu Caesaris facta commutatione 
rerum obsidibus Haeduis redditis, ueteribus 
clientelis (o) restitutis . . . Sequani principa- 
tum dimiserant: VI 12, 6; 1 HS (c) LX, 

quod aduexerat Domitius atque in publico de- posuerat, adlatum ad se a (c) *IIIIuiris Cor- 
finiensibus, Domitio reddit: 1,23,4. 

b) = dare quod alcl debetur: neque his 
petentibus ius redditur neque honos ullus com- 
municatur: VI 13,7; 1 litteras u, lit- 
terae p. 469 sq. (3 loc) ; t tis (c) rebm 
e.v litteris (c) Caesaris cognitis Romae dierum 
uiginti supplicatio redditur (indicitur recc ; 
Akl; editur Schn.): VII 90, 8; t pro uita 
hominis nisi (c) hominis uita {AQ^; uita ho- 
minis BM; Aim.; Fr.) reddatur, non posse (c) 
deorum immortalium numen placari arbitran- 
tur: VI 16, 3. 

c) = instituere [an iudicia reddere = ius di- 
cere?): et iudicia in priuatos reddebat, qui 
(reddebat; qui Db., Dt.) uerba iitque orationem 
aduersus rem publicam habuissent; eorum (ha- 
buissent, eorum Db., Dt.) bona in publicum 
addicebat : 2, 18, 5. 

B. = fioisiv, v.ud-iaT<xvai: haec (fama) iti- 
nera infesta reddiderat: 3,79, 4; — quae res 
et latus imum castrorum ripis fluminis munie- 
bat et post eum quae essent (erant fi; Flod.) 
tuta ab hostibus reddebat: 115,5. 

redeo. A. = reuerti; a) propr.; a) de 
liomiuibus; aa) non additur, quo quis re- 
deat aut unde: redeuntes equites quos pos- 
sunt consectantur atque occidunt: V58, 6; % 
redisse primo legiones credunt, quas longius 
discessisse . . . cognouerant: VI 39,4; tt 

Diuiciacus auxilii petendi causa Romam ad 
senatum profectus infecta (P; Np.; imperfecta 
a; plur. edd.) re redierat: VI 12, 5; H 

quod ii (c), qui frumentandi causa ierant 
(erant p) trans Mosam (profecti add. P), non- 
dum redieraut (quod . . . redierant del. Paul) : 
IV 12, 1. 

Jip) additur, quo, unde quls redeat; 
91) quo; o) ad u. ad p. 108 (3 loc). 

6) in: (Scipio) noctu ne (c) conclamatis qui- 
dem uasis flumen transiit (c) atque in eandem 
partem, ex qua uenerat, rediit {Of; reditaW; 
edd.) ibique . . . castra posuit : 3, 37, 4. 

c) domum: eorum, qui domum {af; domo 
BMQk; de domo A) redierunt, censu habito 
. . . repertus est numerus milium C et decem: 
129,3. 

!8) unde: interea manerent indutiae, dum 
ab illo rediri posset: 3,16,5. 

ipse eodem, unde redierat, proficiscitur: V 
11,7. 

p) de rebus: quod is collis . . . paululum 
ex planitie editus . . . in (c) *fronte leniter 
fastigatus (c) paulatim ad planitiem redi- 
bat (rediebat a»; Hold.): 118,3; tt 1641 redeo — reditus 1642 serius a terra prouectae naues neque nsae 
nocturna aura in redeundo offenderunt : 3, 8, 
2; naues longas occupare bostes conabantur; 
quanun erant L auxilio missae ad Pompeium 
proelioque in Thessalia facto domum redie- 
rant: 3,111,3. 

b) trsl. ; a) ad alqiii : 3, 18, 2 ti. B, 

^) in: Pompeius . . . cum communibus inimi- 
cis in gratiam redierat: 1,4,4; ^ ex- 

posuit, . . . quam (o) in fortunam . . . (Hae- 
duos) t deduxisset (c) , ut non solum in pri- 
stinum statum redissent (-isse Kraff.), sed 
omnium temporum dignitatem et gratiam an- 
tecessisse uiderentur: VII 54, 4. 

IJ. = transire, peruenire ad eum, ad quem 
alqd pertinet, culus est: earumque factionum 
principes (o) sunt, qui summam auctoritatem 
eorum iudicio habere existimantur, quorum ad. 
arbitrium iudiciumque summa omnium re- 
rum consiliorumque redeat: VI 11,3; seque 
.alterum fore Sullam (Comelium Vielh.) inter 
suos gloriatur, ad quem summa imperii 
redeat (redire debeat Pai^/) : 1,4,2; (toti tamen 
ofBcio maritimo M. Bibulus praepositus cuncta 
administrabat : ad hunc summa imperii respicie- 
bat (redibat Ciaec.): 3,5,4;) eo mortuo ad ne- 
minem unum summa imperii redit (-iit Clark.), 
sed separatim suam quisque classem ad arbi- 
trium suum administrabat: 3,18,2. 

C. = descendere ad: pilisque missis (Pom- 
peiani) ad gladios redierunt: 3,93,2. 

(D. = redigi ad: Caesar . . . etsi opinione 
trium legionum deiectus ad duas reciderat 
{Pluyg.; redierat X; cdd.), tameu : V48, 1.) 

redigo. A. (propr.) = reducere, rcsti- 
tucre: crudelitas in supplicio, noua religio iiu-is 
iurandi spem praesentis deditionis sustulit . . . 
et rem ad pristinani belli rationem re- 
dcgit: 1, 7(J, 5. 

U. (trsl.) = in certuni statuin (coudieioncni) 
al<|m (alqd) deducvre ; a) alqni redi;rere ud 
ucl iu uol sub (= dcdiiccre ad iiiiqiilorem 
cundicioncin, in huiniliorcin statum); a) ad: 
hoc proelio facto et prope ad internecioncm 
gente ac nomine Neruiorum redacto maiores 
natu . . . legatos ad Ciiesarem miserunt: II 28, 
1.2; 1 in commemoraiida ciuitatis cala- 

mitate cx sescentis ad tres aenatores, 
ex hominum milibus LX uix ad quiugcn- 
tos, qui arma ferrc possent, sese redactos esse 
dixerunl : 1 1 28, 2. 

fft) in: (|uibus (Arucruis et Rutenis) populus 
IlomanuH igiiouisHet iicquo iii prouinciam 
redegisset ncque stipendium imposuisBet: 145, 
2; rcspicite finitimam Gailiani, quae in prouiu- ciam redacta iure et legibus commutatis securi- 
bus subiecta perpetua premitur seruitute : VII 
77,16; u. praeterea in p. 107 (5 loc). 

y) sab: ardere Galliam tot contumeliis ac- 
ceptis sub populi Komaru imperium redac- 
tam superiore gloria (-orem gloriam ,S) rei mili- 
taris exstincta (-tam p): V29, 4. 

b) c. dupl. acc: quae facilia ex diffi- 
cillimis animi magnitudo (-dine p) redegerat 
(-rant B^a^): 1127,5; — hos (Vbios) cum 
Suebi . . . finibus expeUere non potuissent, 
tamen uectigales sibi fecerunt ac multo h u m i- 
liores infirmioresque redegerunt: IV 3, 4. 

redimo. A. propr. : (Dumnorigem) com- 
plures (in complures CrUhcrf) annos portoria 
reliquaque omnia Haeduorum uectigalia paruo 
pretio redempta babere, propterea quod illo 
licente (c) contra liceri (c) audeat nemo: 118, 
3; ^ C. Caesar: possessiones redemi 

easque postea {mn. B) pluris (^plus MB^) uen- 
ditas: Diomed. art. gramm. 1 368 Keil; 1 

uectigalia: 118,3 u. portoria. 

B. trsl.: quorum omnium gratiam atque 
amicitiam eius morte redimere posset: 144, 
12; ^ sese ne obsidibus quidem datis 

pacem Ariouisti redimere potuisse (c): 137, 
2; Tf quo facto duas res consecutus est, 

quod pignore animos centurionum deuinxit et 
largitione militum uoluntates redemit: 1, 
39,4. 

reilintegro: cuius (e) aduentu spe inlata 
militibus ac redintegrato animo . . . paulum 
hostium impetus tardatus est: 1125,3; ^ 

ut deminutae (?) copiae redintegrarentur, im- 
perat certum numerum militum ciuitatibus: 
VII 31,4; Tf proelium u. proeliom 

p. 1232 B. (3 loc.) ; T cum . . . pugnare- 

tur semperque hostibus spes uictoriae redinte- 
graretur, eo magia, quod . . . uidebant: VII 
25, 1 ; ^ tum uero clamore ab ca parte 

audito nostri redintegratis uiribus, quod ple- 
rumque in spe uictoriae accidere consueuit, 
acrius impugnare coeperunt : III 20, 4. 

reditio : iiumentuiu omue . . . comburunt, 
ut domum reditionis spc sublata paratio- 
rcs ad omnia pcricula subeunda essent : I 5, 3. 

reditUM: spcs uictoriae augetur, adeo ut 
quicquiil intercederet temporis id morari re- 
ditum iu Ilaliam uideietur: 3,82,2; \ 

ne omniiio metum reditus sui barbiu-is tol- 
lerct: VI 29, 2; \ quod hia ^c) sui>eratis 

aut reditu interclusis ueminem jHJStoa beJli 
inferendi causa in Britanniain transiturum cou- 
fidobimt: IV 30, 2; \ quod longius (^eum 1643 reditus — reduco 1644 add. P) progressum audiebat neque ulla de 
reditu eius fama adferebatur: VI36, 1. 

Redoues. Cf. Mowai, Rob., Le notn de 
peuple Redoties. (Bidl. et Mem. de la Soc. arehcol. 
du dep. d'Ille-et-Vilaine, t. VU. p. 290 sqq. 
Rennes 1870. 8".) 

quem (P. Crassum) cum legione una miserat 
ad Venetos, Venellos (c), Osismos, Coriosolitas 
(c), Esuuios (c), Aulercos, Redones (rhedones 
X), quae sunt maritimae ciuitates Oceanumque 
attingunt: II 34; imperant . . . XXX (milia) 
uniuersis ciuitatibus, quae Oceanum attingunt 
quaeque eorum consuetudine Aremoricae (c) 
appellantur, quo sunt in numero Coriosolites 
(c), R^dones (rhedones P), Ambibarii (c), . . . 
Venelli (c) : VII 75, 4. 

rednco. A. = avdyEiv; a) — ducere alqm 
eo, nnde ueiiit; x) uon additur, quo uel unde 
alqs reducatnr: fugato onmi equitatu Vercin- 
getorix copias (suas add. [i; Sclin.) , ut pro 
castris conlocauerat, reduxit : VII 68, 1 ; nullam 
in partem ab esercitu Curionis fit significatio, 
atque ita suas uterque copias reducit : 2, 28, 4 ; 
% uastatis omnibus eorum agris, uicis aedificiis- 
que incensis Caesar (om. fj) exercitum re- 
duxit 0; perduxit a): 11129,3; ut eorum 
auxilia tardaret, reducto exercitu . . . praesi- 
diiun . . . pontis tuendi causa ponit : VI 29, 2; 
^ funditores instruxit, ut praesidio nostris se 
recipientibus essent. his rebus confectis (c) 
legionem {Faern.; legiones s) reduci iussit: 
3,46,2. 

Caesar ueritus, ne non reducti (nostri), sed 
deiecti {CC) uiderentur maiusque detrimentum 
caperetur, . . . tuba signum dari . . . iussit: 
3, 46, 4 ; \ nostri eruptione facta multis 

eorum interfectis . . . suos incolimies reduxe- 
runt : V 22, 2 ; hominum mUia sex . . . e castris 
Heluetiorum egressi ad Rhenum . . . contende- 
runt. quod ubi Caesar resciit, quorum per fines 
ierant (irent Oiace.) , iiis (c) uti conquirerent 
et reducerent, si sibi purgati esse uellent, 
imperauit; reductos (-tis A; -tus B^) in ho- 
stium numero habuit: 128,1. 

fi) additnr, aa.) quo quis redueatnr; 91) ad: 
item M. Metius repertus et ad eum (Caesa- 
rem) reductus est: 153,8; reducitur (deducitur 
Kiiulsch.) ad eum deprensus (c) ex itinere N. 
(c) Magius Cremona (c), praefectus fabrum 
Cn. Pompei:. 1,24,4; Caesar . . ., si qui ad 
eos Eburones ex fuga conuenissent , ad se ut 
reducerentur (reducerent van der Mey) impe- 
rauit : VI 32, 2 ; — obsidibus acceptis exercitum 
reducit ad mare: V23, 1. ») in M. in p. 98 (17 he.). 

6) intra: sub uesperum Caesar intra hanc 
fossam legiones reducit (deduc. O^) atque 
ibi sub armis proxima nocte conquiescit: 1, 
41,6; — Vercingetorix ab radicibus coUis suos 
intra munitiones reduxit: VII 51, 4. 

2l) Ag:edincum, sim.: neque iam ut aliquid 
adquireret . . ., sed ut incolumem exercitum 
Agedincum reduceret cogitabat : VII 59,4; — 
tab modo uastatis (e) regionibus (e) exercitum 
Caesar duarum cohortium damno Durocor- 
torum (c) Remorum reducit (deducit DE, 
recte , ut uidetur) : VI 44, 1. 

p[i) nnde; 31) ab: conspicati ex oppido cae- 
dem et fugam suorum desperata salute copias 
a munitionibus reducunt: VII 88, 5; — de- 
sperata re hostes suos ab oppugnatione (ab 
opp. suos p) reduxerunt: V26, 3. 

S) ex: Labienum . . cum iis (c) legioni- 
bus, quas ex Britannia reduxerat, in Mori- 
nos . . . misit: IV 38, 1. 

1)) = ducere alqm eo , unde ipsi uenimns : 
quo facto ad Curionem equites reuertuntur 
captiuosque ad eum reducunt (deduc. Paul) : 
2, 38, 5. 

c) = in locum tutum recipere : (Varus) ter- 
rore exercitus cognito . . . de tertia uigUia 
silentio exercitum in oppidum reducit: 2, 
35, 7 ; f diffisus municipii uoluntati (c) 

Thermus cohortes ex urbe reducit (educ. 
AM.) et profugit : 1,12,2; ^ is (Acihus 

legatus) naues nostras (nostri af) interiorem 
in portum (Ciacc.: partem x) post oppi- 
dum reduxit et ad terram deligauit: 3,39,2. 

B. =remouere, retrahere, amouere; a) 
propr. : (Galli) laqueis falces auertebant, 
quas cum destinauerant (c), tormentis intror- 
s u s reducebant : VII 22, 2 ; t celeriter 

factum est, ut alii eruptionibus resisterent, alii 
turres reducerent (educ. a>): VII 24, 5. 

b) trsl.: reliquas omnes munitiones ab ea 
fossa pedes quadringentos (pedibus CCCC fi) 
reduxit (deduxit fl): VII 72, 2. 

(C. = adduc-ere, deducere (ti'sl.) : summo 
labore militum Caesar continuato diem noctem- 
que opere in flumine auertendo huc iam de- 
duxerat (AchiU. Stat.; reduxerat x; edd.) rem, 
ut equites, etsi difficulter atque aegre fiebat 
possent tamen atque auderent tiumen transire, 
pedites uero tantum modo umeris . . . exsta- 
rent (c) : 1, 62, 1.) 

[Falso : Labienus (c) , cum ab eo impetrauis- 
set, ut sibi captiuos tradi iuberet, omnes pro- 
ductos (Stepb.; reductos x) . . . commilitones 1645 reduco — reficio 1646 appellans . . . in omniam conspectu inteifecit: 
3,71,4.] 

Aduerb.: (huc: 1,62,1; introrsus: VII 22, 
2;) rursus: VI3,3; VII 9, 6. 

refero. A. = reportare , ferre al(id eo, 
ubi uuteu fuit; a) propr.: pecunias moni- 
mentaque, quae ex fano Herculis conlata 
erant in priuatam domimi, referri in templum 
iubet: 2,21,3; ^ tanta tempestas subito 

coorta est , ut nulla earum (nauiumj cursum 
tenere posset, sed aliae eodem, unde erant 
profectae, referrentur (referentur a), aliae . . . 
deicerentur: IV 28, 2; ^^ qui uulnera 

acceperant neque acie excedere neque in 
locum tutum referri poterant : 2, 41, 7. 

b) trsl. (= recipere in locum tntnm): 
pedem referre u. pes A. a) p. 1077 (4 luc.J ; 
T Petreius atque Afranius oblata facultate in 
castra sese referunt: 1, 72,5; huc se (legionarii) 
referebant ; hinc {tramponit Paul post subst. 
uis), si qua maior oppresserat uis, propugna- 
bant : 2, 8, 2. 

B. = ferre alqd eo , quo ferondum est , ad 
eum, culus est, cui debetur, pencs quem po- 
testas ac iudicium est; a) propr. : (uolite . . 
committere, . . . ut rei militaris dedecus ad- 
mittatur, incolumemque (aquilam) ad eum 
(Caesarem) deferte (referte 6,- Paul); 3,64,4;) 
3, 99, 4 u. signa ; ^ Indutiomarus inter- 

iicitur caputque eius refertur in (ad a) castra: 
V 68, 6 ; nobis nisi Caesaris capite relato pax 
esse nuUa potest : 3, 19, 7 ; \ qiii plurimos 

ex his (uris) interfecerunt relatis in publicum 
cornibus, quae sint testimouio, magnam 
ferunt laudem: VI 28, 3; \ (cuidam ex 

equitibus Gallis magnis praemiis persuadet <c), 
uti ad Ciceronem epistulam deferat (ref 
Paul): V48, 3;) ^ frumentum omne 

ad se referri iubet: VII 71, 6; ^ Cicero 

. . . Uallum ab (e) eodem (c) Verticone (c) 
. . . rei^etit (c), qui litteras ad Caesarem de- 
ferat (referat p): V49,2; ^ relatis ad eum 
publicis cum tide rationibus quod penes eum 
est pecuniae tradit: 2,20,8; ^ milia sagil- 

tarum circiter XXX in castellum coniectii Cae- 
sari 'numerauerunt , acutoque ad eum relato 
8caeuae centurionis inuenta sunt in co foraniiua 
CXX (r): 3,53,4; \ signa militariii 

LXXIIII ad Cuesarem rcferuntur: VII 8S, 4; 
ad duo uiilia . . . ex Pompeiaiiis cecidis.se re- 
periebamus . . . signaque sunt militiu-ia sex 
rehita: 3,53,2; ex I'ompeiauo exercitu . . . iu 
deditionem ueneruut amplius milia XXIIII. 
. . . signaque militarin ex proolio ad Cac- 
sarem Buut rclata CLXXX ct aquilae VIIII: 3,99,4; t in caatris Heluetionmi tabulae 
repertae sunt litteris Graecis confectae et ad 
Caesarem relatae: 129,1. 

b) trsl.; a) ^atiam referre u. gratia A. 
a) p. 1388 (5 loc). 

'i) uoce, uerbis alqd referre; ax) = nnn- 
tiare, renuntiare; 9t) sequ. obiect. : haec 
eodem tempore Caesari mandata referebantur 
et legati ab Haeduis et a Treueris ueniebant: 
1 37, 1 ; haec ad eum mandata Clodius refert 
(defert Paul), ac primis diebus . . . libenter 
auditus reliquis ad conloquium non admittitur : 
3,57,5; % ab iis (c) , qui emerant, capi- 

tum numerus ad eum reiatns est milium 
quinquaginta trium : II 33, 7 ; \ cuius 

orationem legati domum referunt atque ex 
auctoritate haec Caesari renuntiant: 1,35,3; 
^ his responsis ad Caesarem relatis (Of; 
legatis -\; delatis Oud.) iterum ad eum Cae- 
sar legatos cum his mandatis mittit : 1 35, 1. 

legati haec se ad suos relaturos dixerunt: 
IV 9, 1 ; ^ his (ProciUo et Metio) mandauit, 
ut quae diceret Ariouistus cognoscerent et 
ad se referrent : I 47, 5:~ 

!8) sequ. or. obl.: (Vbii) paucis diebus inter- 
missis referunt: Suebos omnes . . . cum omni- 
bus suis sociorumque copiis, quas coegissent, 
penitus ad extremos fines se recepisse . . .: VI 
10,4. 

P^) de cousulum ad seuatum relatiouibus : 
ut uero ex litteris ad senatum referretur (re- 
fertur a) impetrari non potuit: 1,1,1; u. prae- 
terea de p. 81S (6 loc). 

y) referre alqd in codicem aecepti et ex- 
peusi, sed trsl.: quod si fecisset, quietem 
Italiae, pacem prouinci.irum , salutem im- 
perii (6yeja/i.; imperio Ox) uni ^illi ;<€/ Sciiiioni 
Paul) omnes acceptam relaturos: 3,57,4. 

refertns: eupas taeda ac pice refer- 
tas incendunt easque de muro iu musculum 
deuoluuut: 2,11,2. 

relieio. A. propr. = restituere, supplere, 
surcire; a): Massilieuses armorum ofliciiias iu 
urbe iustituerant , muros, portas, classem 
(clausem ali) reficiebaut: 1,34,5; \ hae 

copiae, quas uidetis, ex dilectibus (delectis 
ucl dilectis Ox) liorum annorum iu citcriore 
Gallia suut refectae: 3,87,5; ^ .spatium 

. . interpunouduui ad recreaudos auimos puta- 
bat et (uM. Jurinius) -^ relictis (refectis Paui) 
muuitiunibus maguopere rei frumeutariae 
timebat: 3,74,3; ^ muros: 1,34,5 u. 

classem; % naues u. iinniit p. 700 {II 

(IJ) loc); 1 ponleui (- tos) u. poUM 1647 reficio — regio 1648 p. 1110 B. a) (5 (6) loc); t portas: 1, 

34, 5 u. classem. 

b): Trebomua ea, quae sunt amissa, 
multo maiore militum studio administrare et 
reficere instituit : 2, 15, 1 ; ^ ubi hostes 

uiderunt ea, quae diu longoque (diu et que 
(lel. Pmd) sjiatio refici non posse sperassent, 
paucorum dierum opera et labore ita refecta, 
ut nullus (c) perfidiae neque eruptioni locus 
esset: 2,16, 1. 

B. trsl. = reereare; a): ii (e), quos' ad 
nouissimum agmen equorum reficiendorum 
causa substitisse demonstratum est: 2,42,5; 
% Caesar Auarici (c) complures dies commo- 
ratus summamque ibi copiam frumenti et reli- 
qui commeatus nactus (c) esercitum es la- 
bore atque inopia reficit (AQ^; TefedtBM; edd.) : 
VII 32, 1 ; Caesar in campis exercitum reficit 
(b ; refecit 0«), ne defessum proelio obiciat: 1, 
65,2; t Caesar t relictis (relictas a'; re- 

fectis Bekker; Db.; CC) legionibus subsequi- 
tur : 1, 80, 4. 

b): milites certiores facit, paulisper inter- 
mitterent proelium ac tantum modo tela missa 
exciperent seque ex labore reficerent (recipe- 
rent o') : 1115,3; ille ex castris prima uigilia 
egressus prope confecto sub lucem itinere post 
montem se occultauit militesque (que ovi. a) 
ex nocturno labore sese reficere (recipere a) 
iussit: VII 83, 7. 

[Falso: uti . . . perpaucae (naues) locum 
caperent, reliquae fere omnes reicerentur (p; 
reficerentur a) : V 23, 4.] 

reformido : neque se reformidare quod in 
senatu Pompeius paulo ante dixisset: 1,32,8. 

refringo. A. propr. : postridie . . . refrac- 
tis portis, cum iam defenderet nemo, atque 
intromissis (c) militibus nostris . . . uendidit : 
II 33, 6. 

B. trsl. : disposito equitatu, qui uim flumi- 
nia refringeret (-rent [i) : VII 56, 4. 

refugio. A. propr.; a) =fugere iii eundem 
locum, unde uenimns; a) absol. : cum quae- 
piam (c) cohors ex orbe excesserat atque im- 
petum fecerat, hostes uelocissime refugiebant : 
V 35, 1; — primoque impetu unam ex his *qvia- 
driremibus . . . ceperunt, reliquas turpiter 
refugere coegerunt : 3, 24, 3. 

p) refugere ad, In: quorum primum impe- 
tum equitea hostium non tulerunt, sed ad- 
missis (c) equis ad suos refugerunt: 2,34,3; 
t quae cum nauibus nostris a</propinquaaaent, 
nostri ueterani (del. Paul) in portum re- 
fugiebant: 3,24,2. 

b) = fuga saluteni petcre, profngere, se recipere; a) absol.: deiectisque (e) defen- 
soribus, qui omnes scaphis excepti refugerunt 
(dett.; Ciacc.; refugerant Ox,- edd.), eam nauem 
expugnauit: 3,40,3; 1[ milites . . . impetu 

. . facto in Cassianam classem quinqueremes 
duas , in quarum altera erat Cassius, ceperunt, 
sed Cassius exceptus scapha refugit (-fugiit 
ahl): 3,101,6; 1 qui Auarico expugnato 

refugerant (fugerant Pluyy.), armandos ue- 
stiendosque curat: VII 31, 3. 

(i) additur quo: ex Pompeiano exercitu cir- 
citer milia XV cecidisse uidebantur, sed in de- 
ditionem uenerunt amplius miha XXIIIl. . . . 
multi praeterea in finitimas ciuitates re- 
fugerunt : 3, 99, 3. 

y) additui", nnde: huius aduentum L. Cae- 
sar filius cum X longis nauibus ad Clupeam 
praestolans . . . ueritus[que] nauium multitu- 
dinem ex alto refugerat (-ret hl) adpulsa- 
que ad proximum litus trireme constrata et in 
litore relicta pedibus Hadrumetum profugerat 
(perf.;;; edd.): 2,23,3; — qui ex (add. Steph.; 
om. codd.; Db.) acie refugerant (fugerant 
f) milites, . . . missis plerique armis . . . de 
reliqua fuga . . . cogitabant : 3, 95, 3. 

d) addltur et nnde et qno: L. Domitius 
ex castris In montem refugiens, cum 
uires eum lassitudine defecissent, ab equitibus 
est interfectus : 3, 99, 4. 

B. trsl. (= deesse (offleio), uitiire) : uel pro 
hospitio regis Nicomedis uel pro horum neces- 
sitate, quorum res (de re Eertx) agitur, refu- 
gere (Eertx; refi^ugere tiel eingere codd. melior.; 
defugere Carrio) hoc munus, M. lunce (c), 
non potui : ap. Oell. V 13, 6. 

regia u. regius 2. 

Reginns «. Antistius p. 282. Cf. 
Noelas, Dr. F., Les Atnbluareti et le campe- 
rrtent de la Ih legion sous C. Antistius Regimis 
apres la prise d'Alesia. (Institut des provinces 
de France. Moulins 1866 p. 426 sqq.) 

regio. A. = traetns, nia (Riclitung:; dii-ee- 
tion); a) obiect. : ubi . . . iam . . primos supe- 
rare regionem castrorum animum aduerterunt: 
1,69,3. 

b) abl.: oritur (Hercynia silua) ab Helue- 
tiorum . . . finibua rectaque fluminis Danuuii 
regione pertinet ad fines Dacorum et Anar- 
tium; hinc se flectit ainistrorsus diuersis a 
(c) flumine regionibus multarumque gentium 
fines . . . attingit : VI 25, 2. 3 ; oppidi (o) murus 
(c) a (c) planitie atque initio ascensus recta 
regione, si nuUus amfractus intercederet, MCC 
passus aberat: VII 46,1. 

c) c. praep.; a) ab: Pompeius euim primo 1649 regio 1650 ignorans eius consilium, quod diuerso ab ea 
regione itinere profectum uidebat, angustiis 
rei frumentariae couipulsum discessisse existi- 
mabat: 3,41,4. 

ji) e re^ione u. ex p. 1191 (7 loc). 

B. = loca, fines; a) siil)i.: in Ejjirum rei 
frumentariae causa Q. Tillium et L. Canuleium 
legatum misit, quodque hae regi(me.s aberant 
longius, locis certis liorrea constituit: 3,42,4; 
% adiacere: VI33,2 u. b) depopulari; t 

neque iis ipsis quicquam praeter oram mari- 
timam atque eas regiones, quae sunt contra 
Galiias, notum est: IV 20, 3; longe sunt liuma- 
nissinii qui Cantium incolunt, quae regio est 
maritima omnis: V14, 1; Cassium Longinum 
. . . in Thessaliam, Caluisium Sabinum . . . in 
Aetoliam misit; maxime eos, quod erant pro- 
pinquae (praepingues Kraff.; fecundae RMemje) 
regiones, de re frumentaria ut prouiderent hor- 
tatus e.st: 3,34,2. 

b) obi. : quod eas quoque nationes adire et 
regiones cognoscere uoleb.at: 1117,1 ; cognitis 
per e-\plor.atorcs' regionibus {[i; legionibus a) 
duces hostium LX milia (c) ex omni numero 
deligunt: VII 83, 4; f C. Trebonium cum 

pari legionum numero ad eam regionem , quae 
ad Aduatucos (ad om. Q[i; aduatucis [i; Sclm.) 
adiacet, depopulandam mittit: VI 33, 2; 
1l Caesar exploratis regionibus albente caelo 
omnes copias castris educit: 1,G8, 1; 1 hi 

certo anni tempore (o) in finibus Carnutum, 
quae regio totius Galliae media habetur, con- 
sidunt in loco consecrato: VI 13,10; 1 

ad Khenum peruencrunt. quas regiones Menapii 
incolebant ct (hi [i) ad utramque ripam flu- 
minis agros, uedificia uicosque hubebant: IV 
4,2; t hunc (locum) CBse delectum nicdiiini 
fere regionum earum , quas Suebi obtine- 
rent: IV 19,3; f (occupare: 1,25,3 u. 

1) «);) H pacare: III 11,5 u. t) y) aa) 

conuenire; ^ Volusenus per.spectis re- 

gionibuH {om. a; rebus I'aul) onuiibus {ow. 
hcefM) . . . quinto die ad Caesurtm reuertitur: 
IV 21, 9; t ut . . . ille latebris aut (c) 

saltibus se eriperet et (c) noctu occultatus (c) 
alia» regiones partesque peteret: VI43, 0; 
longo circuitu easdem omnes iubet petere re- 
gioncs: VII45, ;i; t his rebus perfectis 

regiones secutus quam potuit HC(iui.ssinias 
]>r() loci natura Xllil niilia |)assiiiim coiiipIcxuH 
. . . munilioiics . . . jierfccit: VII 71, 1; U 

co . . . fruniciilum commeatiim()ue ab Asia 
atquo omnibuH regionibus, quan tenobat, com- 
portari imperat: 3,42,2; reliuquebutur, ut . . . 
qiiam pluriiiios colles occupuiet ut quaui lutis- 

lioxlu. Ca(3bur. 11. simas regiones praesidiis teneret: 3,44,2; cum 
paene cotidie a Pompeio ad Caesarem perfuge- 
rent, uulgo uero uniuersi in Epiro atque Aetolia 
conscripti milites earumque regionum omnium, 
quae a Caesare tenebantur (tenerentur N): 3, 
61,2; 1 tali modo uastatis (factis ji; 

Flod.) regionibus (religionibus [J; legionibus 
Flod.) exercitum Caesar . . . reducit: VI44, 1. 

c) dat. : Cassiuellaunus ad Cantium , quod 
esse ad mare supra demonstrauimus , quibus 
regionibus quattuor rege.s praeerant, Ctnge- 
torix, Caruilius, Taximagulus, Segouax, nuntios 
mittit: V 22, 1 ; %% multis praeterea uiris 
fortibus Tolosa et Narbone (c), quae sunt ciui- 
tates Galliae prouinciae finitimae his {Ciacc; 
ex his X; Hold.) regionibus, nominatim euo- 
catis: 11120,2. 

d) genet. ; a) : quod fere fit, quibus quisque 
{CC) in locis miles inueterauerit , ut multum 
earum regionum consuetudine moueatur: 1, 
44,3; t (Aquitaniam,) quae pars, ut ante 
dictum est, et regionum latitudine et mul- 
titudine hominum j ex tertia parte Galliae 
(gallia AQB) est aestimanda {u. CC): III 20, 
1 ; t huc accedebant collecti ex praedoni- 
bus latronibus que Syriae Ciliciaeque prouin- 
ciae finitimarumque regionum: 3,110,3; t 
milites earum regionum omnium: 3,61,2 u. 
I)) tenere; \ huius est ciuitatis longe am- 
pli.ssinia auctoritas omnis orae maritimae re- 
gionum earum : 1118,1; (3,15,1 u. terra;) t 
qui cum magnae partis harum regionum (re- 
gionum harum (i), tum etiam Britanuiae im- 
perium obtiuueiit: 114,7; t praedones: 
3,110,3 u. lationes; t cunctae earum re- 
gionum praeiecturae libentissimis animis 
cum recipiiiut: 1,15,1; t principes 
regionum alque pagorum inter suos ius dicunt 
controuersiasque niinuunt: VI 23, 5; cuius pro- 
uinci.ae ab ea parte, quae libera appcllabatur, 
Menedcmus , princcps carum regioiiiim , missus 
legutus omuium suorum excellens studium pro- 
fitebutur: 3,34,4; t Bibuliis . . . sicuti 
iiiari portibusque Cacsarem prohibebui, ita ipse 
omni terra (ipse ora maritimu Vaul) earum 
regiouum prohibebatur: 3,15,1. 

[i): interim Tiiiiobantes, propo firmissima 
eurum regionum ciuitas, . . . legutos ad Cae- 
suieiii mittunt: V 20, 1 ; \ mediuiu . . 

n^gioiium curuiu: IV 19,3 u. li) obtiiiciv; t 
Domitius ud l'onipeium iu Apiiliaiii jieritos 
rcgionum mugiio proposito pruciiiio ciiiii litteris 
mittit: 1, 17, 1; qui eraut pabulandi aut frumen- 
tandi cuusu ]irogie.ssi, hos leuis armuturue Lusi- 
liiui pcritiquc ouriini rogioiium ciietiuli \dcl. 

104 1651 regio — regius 1652 Patd) citerioris Hispaniae consectabantur : 1, 
48,7. 

c) abl. : Cassiuellaunus . . . iis (c> regionibus, 
quibus nos iter facturos cognouerat, pecora 
atque homines ex agris in siluas compelle- 
bat: V19, 1; — nuntiosque ad eum celeriter 
niittit, quibus regionibus exercitum exposuis- 
set: 3,29,4. 

(1,25,3 u. f) a).) 

f) c. praep. ; a) ab: Domitius per se circiter 
XX cohortes Alba (Albam Qiiler) , ex Marsis 
et Paelignis, finitimis ab regionibus coegerat: 
1,15,7; t comportare: 3,42,2 u. b) 

tenere; 1 quo facilius omne Hadriaticum 

mare ab (add. Paul: occupatis add. Pl/ii/f/.; 
om. z; edd.) extremis Italiae partibus regioni- 
busque Graeciae in potestate baberet atque 
ex utraque parte bellum administrare posset: 
1,25,3; t (haec insula . . . a superioribus 
regibus (0' ; regionibus *; edd.) in longitu- 
dinem passuum DCCCC in mare iactis molibus 
angusto itinere *ut ponte cum oppido coniun- 
gitur: 3,112,2.) 

(VII 13, 3 u. £).) 

p) eontra: auxilia ex Britannia, quae contra 
eas regiones posita est, arcessunt (auxilia 
. . . arcessunt om. fi) : III 9, 10. 

y) ex; aa) pendct cx uerbis: ipsi ex fini- 
timis regionibus copias cogere . . . coeperunt: 
VII 55,9; t frumenti uim maximam ex 

Thessalia, Asia, Aegypto, Creta, Cyrenis reli- 
quisque (que om. l) regionibus (reliquisque 
reg. atit delend. aut accuratius definiend. censet 
Kraff.) comparauerat: 3,5,1; 1 item 

ex finitimis regionibus quas potest contrahit 
cohortes ex dilectibus Pompeianis: 1, 15, 5; 
t frumentum ex finitimis regionibus atque (ex 
add. 0'; edd.; in add. afh; om. l) omnibus 
castellis in urbem conuexerant (euex. a'): 
1,34,5; t (Gallicis nauibus,) quas es Pic- 

tonibus (c) et Santonis reliquisque pacatis re- 
gionibus conuenire iusserat: 11111,5; huc 
naues undique ex finitimis rcgionibus . . . iubet 
conuenire: IV 21, 4; t qui nisi decedat 

atque exercitum deducat ex his regionibus, 
sese iUum . . . pro (c) hoste habiturum: 144, 
11; t (euocare: 11120,2 u. c);) 1 

relinquebatur, ut ex longinquioribus regionibus 
Galliae Picenique et a freto naues essent ex- 
spectandae: 1,29,2; ^ est enim (e) hoc 

Gallicae consuetudinis, uti et uiatores etiam 
inuitos consistere cogant . . . et mercatores . . . 
uulgus circumsistat quibusque ex regionibus 
ueniant quasque ibi res cognouerint pronun- 
tiare cogat (c) : IV 5, 2. PP): tantusque terror incidit eius exercitui 
(c) . . ., ut paene omnes ex {Jurin.; in x) 
Epiro finitimisque regionibus signa relinquerent, 
complures arma proicerent : 3, 13, 2. 

yy): quod . . . grauis autumnus in Apulia 
circumque Brundisium es (et a) saluberri- 
mis Galliae et Hispaniae regionibus omnem 
exercitum ualetudine temptauerat: 3,2,3. 

(J) lu c. acc. : prius ad continentem uisus 
(c) est Caesar, quam de eius aduentu fama 
omnino in eas regiones perferretur: 3,7,3; 
t illi omnia experti . . . reuerti se in suas 
sedes regionesque simulauerunt : IV 4, 4. 

e) in c. abl. : oppidum Auaricum, quod erat 
maximum munitissimumque in (a [i) finibus 
Biturigum atque agri fertilissima regione: VII 
13, 3 ; t cuiusque .auctoritas in his (is BM) 
regionibus magni habebatur: IV 21, 7; f 
nascitur ibi plumbum album in mediterraneis 
regionibus , in maritimis ferrum : V 12, 5. 

C) pcr: ubi . . . inlustrior incidit res, cla- 
more per agros regionesque significant: VII 
3,2. 

>;) praeter: IV 20, 3 u. a) esse. 

Agri rcgionesque : VII 3, 2; regiones at- 
que pagi: VI23,5; regiones partesque: 
VI 43, 6; (1,25,3;) sedes regionesque: IV 
4,4. 

Adiect.: aequissimae: VII74,1; aliae: 
VI 43, 6; diuersae: VI25,3; extremae: 1, 
25,3; fertilissima: VII 13,3; finitimae u. 
finitimas p. 1308 sq. (7 loc.) ; latissimae: 
3,44,2; longinquiores : 1,29,2; mari- 
tima(e): V14, 1; - V12,5; media: VI 13, 
10; mediterraneae: V12,5; (omnis: V14, 
l;i omnes:IV21,9; 3,42,2; 61,2; pacatae: 
11111,5; propinquae: 3,34,2; recta: VI 
25,2; VII 46,1; reliquae: 11111,5; 3,5,1; 
saluberrimae: 3,2,3; (suae: IV 4,4;) (supe- 
riores: 3,112,2.) 

regins. 1. adiect. : regem ut in sua po- 
testate haberet Caesar *effecit niagnam[que] 
regium nomen apud suos auctoritatem habere 
existiraans et ut potius priuato paucorum et 
Latronum {CC) quiim regio consilio suscep- 
tum bellum uideretur : 3, 109, 6 ; t amici 

regis . . . timore adducti, . . . soUicitato exer- 
citu regio ne (ne soll. exerc. regionem 0) Pom- 
peius Alexandriam Aegyptumque occuparet: 3, 
104,1; subito exercitus regius equitatus- 
que omnis uenire Alexandriam nuntiatur: 3, 
109, 1 ; I Alexandriae . . . concursum ad 

se fieri uidet, quod fasces auteferrentur. in hoc 
omnis multitudo maiestatem regiam minui 
praedicabat: 3,106,4; t in hoc tractu 1653 regius — rego 1654 oppidi pars erat regiae (CC) exigua . . . et 
theatrum coniunctum domui, quort {dd. EHfm. ; 
Db.y arcis tenebat locum aditusque habebat 
ad portum et ad •(• reliqua (regia Morus ; regiae 
Paul) naualia: 3,112,8; H nomen: 3, 

109, 6 u. consilium ; 1 cum .singuli magi- 

atratus antiquitus creari atque regiam pote- 
statem annum (annuam fi> obtinere cousues- 
sent: VII 32, 3; 1 Achillam (iu ackl. x), 

praefectum regium, (singium (signium a') 
add. x) singulari hominem audacia, et L. Sep- 
timium . . . ad interficiendum Pompeium mise- 
runt: .3,104,2. 

2. (subst.) vegia: in hoc tractu (Faern.; 
nec tractu *; haec tractu Np.; nec tractus 
E. Hoffm.; Db.) oppidi pars erat regiae 
(regia 0; Db.; E. Efm.) exigua, in quam 
(in qua 0) ipse habilandi causa initio erat in- 
ductus: 3,112,8; t *ilia niiiior Ptolomaei 

regis uacuam possessionem regoi speraus ad 
(c) Achillam (c) sese ex regia traiecit: 3, 
112, 9. 

regno : tertium iam hunc (Tasgetium) an- 
num regnantem inimici (c) palam (o) multis 
ex ciuitate auctoribus (c) interfecerunt («. CC): 
V25, 3; (ne qua (c) oriatur pecuniae (regnandi 
Hartx) cupiditas, qua ex re factiones dissensio- 
nesque nascuntur: VI 22, 3.) 

reu;i>uui' A. = regium imperiuni, regia 
digrnitus, doMiinatio; a) obi.: Vercingetorix, 
. . . cuius pater principatum Galliae totius ob- 
tinuerat et ob eam causam, quod rcgnum ad- 
petebat, a (c) ciuitate erat interfectus (e): 
VII 4,1; t sc suis copiis suoque exercitu 

illis regna conciliaturum confirmat: 13,7; 
K Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum 
ciuitatis deferri: V6,2; t persuadet 

Castico, Catamautaloedis tilio, Sequano, cuius 
pater regnum in Sequanis niultos annos ob- 
tinuerat et a senatu . . . auiicus appellatus 
crat, ut regnum in ciuitate sua occuparet, quod 
pater ante habucrat (quod . . . Iiabuerat del. 
Kraff.; habuerat om. Ii): 13,4; regnum illum 
(Vcrcingctorigem) Galliae malle Caesaris con- 
cessu quam ipsorum habere beneficio: VII 20, 
2; Tf obtinerc ii. oktiiieo /'. 'S'7/ A. 

a) el B. (0 -\- t loc); T occupare u. 

oeeiipo p. SSO a) (-'J loc); 1[ cuius 

(Mandiibracii) pater in ca ciuitatc regnum ob- 
tinuerat (tonuorat fi) interfectusque erat a 
Cassiuellauno: V20, 1. 

l)) geiiot.: is (Orgetorix) M. Mcs.sala et M. 
(c) Pisonc consulibus r('^:;iii cupiditatc in- 
ductus coniiiralioncm noliilitatis focil: 12,1; 
(Duninori.x) cu|ililitale rcrni udducliis niniis rebus studebat : I 9, 3 ; 1 filia minor Pto- 

lomaei regis uacuam possessionem regni 
sperans ad (c) Achillam (c) sese ex regia 
traiecit unaque bellum administrare coepit: 3, 
112,9; •i procuratio (3,104,1), (pro- 

curator (3,112,11)) u. B. c). 

c) c. praep.: imperio populi Romani non 
modo de regno , sed etiam de ea quam habeat 
gratia desperare (Dumnorigem): 118,9. 

B. = imperii fines; a) obi.: legem promul- 
gauerat, qua lege regnum lubae publicaue- 
rat: 2,25,4. 

b) dat. : qui (Aduatuci) erant eius regno 
finitimi: V38,l. 

c) ffenet.: (curatio: 3,104,1 u. procuratio;) 
1 qui (Ambiorix et Catuuolcus) cum ad fines 
regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent : V 
26,2; t amici regis, qui propter aetatem 
eius in procuratione (f/il; Db.; curatione 
a; Np., Dt.) erant regni, . . . palam liberaliter 
responderunt : 3, 104, 1 ; erat in procuratione 
regni propter aetatem pueri nutricius eius, 
eunuchus , nomine Pothinus : 3, 108, 1 ; 1 
(Pothinus (nutricius pueri et procurator 
regni, in parte (partem a; partes /t") Caesaris 
add. codd.; Np., DL; dd.FEfm.; Db.), cum ad 
Achillam nuntios mitteret . . ., a Caesare est 
interfectus: 3,112,11.) 

d) abl.: regno expellere u. expcllo A. a) 
fi) p. 1229 (3 loc). 

e) c. praep.; a) in c. acc: praemittere: 
2,44,2 u. remittere; 1 (luba) quae fieri 
uellet Vticae constituit atque imperauit diebus- 
que (c) post paucis se in regnum cum omni- 
bus copiis recepit: 2,44,3; H inueteraue- 
raut hi omues compluribus Alexandriae bellis, 
Ptolomaeum patrera in regnum reduxerant: 
3,110,6; H quarum cohortium milites . . . 
luba conspicatus suam esse praedicans praedam 
(c) magnam partem eorum interfici iussit, 
paucos electos in regnum remisit (praemisit 
llart\): 2,44,2. 

fi) iii V. abl. : audit lubiun rcuocatuui tini- 
timo bello ct controuersiis Leptitanorum re- 
stitisse in regno: 2,38,1. 

(', = doiiuiK regitt, regcs: Caesar . . . cum 
audissct Ponipeium Cypri iiisuiu , couiectans 
cum 'iw Acgyptuiu iter habcrc propler neces- 
situdines rcgni (regum 1'liiijy.) roliquasquo 
eius loci oportunitates, cum lcgione . . . Alexan- 
driam perucnit: 3,106,1. 

reii"0. A. propr. : quod taiitas lciiipestiites 
Occani tHUtosiiuc inipctus uentonim siislinc-' 
(sustiiiero a) ac lanta oiicra nuiiiuiu r 

104* 1655 rego religio 1656 uelis non aatia commode posse (om. (3) arbitra- 
bantur: 11113,6. 

B. trsl.; a): habent opinionem . . . louem 
imperium caelestium tenere, Martem bella 
regere (gerere M-li): VI 17, 2. 

b): Seipionem ea esse auctoritate, ut non 
solum libere quae probasset exponere, sed etiam 
ex magna parte compellare (c) atque erran- 
tem regere {corrig. f) posset: 3,57,3. 

regredior: (milites) in locum iniquum 
progressi rursus (regressos ac aild. B-(a?)fh) 
resistentes liostes redintegrato proelio in fugam 
coniecerunt (c>: 1123,2; f (ipse (Cae- 

sar) paulum ex eo loco cum legione progressus 
(regressus Ool.), ubi constiterat, euentum 
pugnae exspectabat: VII 49, 3;) — in illum 
(Pulionem) uniuersi (o) tela coiciunt neque 
dant regrediendi (progrediendi p) facultatem: 
V 44, 6 ; f illi autem hoc acrius instabant 

neque regredi nostros patiebantur: 3,45,5. 

rejfnla: ad extremum musculi tectum 
(tectique af) trabesque (que om. Oa) extremas 
quadratas regulas IIII patentes digitos de- 
figunt, quae lateres , qui super musculo (P. 
Man.; musculos %; del. Np.) struantur, con- 
tineant: 2,10,4. 

reicio. A. = iaeei e alqd eo, uiide ueiiit: 
Caesari nuntiatum est equites Ariouisti . . . 
lapides telaque in nostros coicere. Caesar . . . 
suis . . imperauit, ne quod omnino telum in 
hostes reicerent: 146,2; Yi ibi cognoscit 

LX naues . . . tempestate reiectas cursum 
tenere non potuisse atque eodem , imde erant 
profectae, reuertisse: V5,2; uti ... perpaucae 
(naues) locum caperent, reliquae fere omnes 
reicerentur (fj ; reficerentur a) : V 23, 4. 

B. = repellere ; a) propr.: ipsi confertissima 
acie (confert. ac. del. Patd) reiecto nostro equi- 
tatu phalange facta sub primam nostram 
aciem successerunt : 124,5; f (hostes 

(c) in fugam coniecti se ipsi multitudine im- 
pediunt atque angustioribus portis relictis (re- 
iecti Paul) coartantur (c> : VII 70, 3;) tt 

crebrae . . . eruptiones fiebant . . . ignesque 
aggeri . . . inferebantur; quae facile nostri mili- 
tes repellebant magnisque ultro inlatis detri- 
mentis eos, qui eruptionem feceraut, in oppi- 
dum reiciebant: 2,2,6; 1 (Caesar ueritus, 

ne (nostri) non reducti, sed deiecti (NOx; 
reiecti recc; edd.) uiderentur maiusquci detri- 
mentum caperetur, . . . tuba signum dari . . . 
iussit: 3,46,4;) f occisis ad hominum 

milibus quattuor reliqui in oppidum reiecti 
sunt: II 33,5. 

b) trsl. (=abigere, exlrudere, relegare): qui, si per te liceat, perendino die cum pro- 
ximis hibernis coniuncti communem cum reli- 
quis belli casum sustineaut, non reiecti et rele- 
gati longe a (c) ceteris aut ferro aut fame in- 
tereant : V 30, 3. 

C. = liost tergum iacere : hostes repente . . . 
procurrerunt, ut spatium pila (o) in hostes 
coiciendi non daretur. reiectis (relictis JS^p) 
pilis comminus gladiis pugnatum est: 152,4. 

D. = delegare, deferre, trausferre (trsl.): 
'Libo neque legatos Caesaris recipere neque 
periculum praestare eorum, sed totam rem ad 
Pompeium reicere. unum instare (reicere 
unum; instare Paul) de indutiis uehementis- 
simeque contendere : 3, 17, 5. 

[Falso: qui modo sibi timuerant, hos tutis- 
simus portus recipiebat (reiciebat NOx,): 3, 
27,1.] 

(reiculus: hunc facilem et cotidianum 
nouisse sermonem nunc pro relicto est haben- 
dum (num pro reiiculo est habendum? Madu.; 
Eberh.) : ap. Cic. Brut. 253.) 

relangaesco: (Neruios) nihil pati uini 
reliquarumque rerum ad (c) luxuriam (e) per- 
tiuentium (c) inferri, quod his (c) rebus relan- 
guescere animos (eorum add. a; Schn., Db., 
Fr.; om. (a?h?) Np. , Dt., Hold.) et (c> re- 
mitti uirtutem (o) existimarent: 1115,4. 

relego: V30, 3 u. reicio 15. b). 

relig'io. Cf. Divers, Sur la religion dea 
Oaulois. (Congres sdentifique de Franee. 5« ses- 
sion, p. 212 sqq.) Douai 1836. 8". 

A. pertiuet ad res diuiuas; a) = homiuum 
in deos oflicia: illi (druides) rebus diuinis in- 
tersunt, sacrificia pubhca ac priuata procurant, 
religiones interpretantur: VI 13, 4; — 
neque saepe accidit, ut neglecta quispiam 
reiigione (relegione A) aut capta apud (c) 
se (c) occultare aut posita tollere auderet: VI 
17,5. 

b) = superstitio : natio est omnium (omnis 
[i; Np., Fr.) Gallorum admodum dedita re- 
ligionibus (releg. A,Bpr.): VI16, 1. 

c) =: iuris iuraudi fides ; a) subi. : sic *terror 
*obIatU8 a ducibus, crudelitas in supplicio, 
noua religio iuris iurandi spem praesentis de- 
ditionis sustulit mentesque militum con- 
uertit et rem ad pristinam belli rationem 
redegit: 1, 76, 5. 

fj) obi.: reliuquitur (fingitur PaW) noua 
religio (om. a), ut eo neglecto sacramento, quo 
tenemini, respiciatis illud, quod deditione ducis 
et capitis deminutione sublatum est: 2,32,9. 

y) dat. : nocturnaque proelia esse uitanda, 
quod perterritus miles in ciuili disseusione 1657 religio — relinquo 1658 timori magis quam religioni consulere con- 
suerit (c): 1,67,3. 

J) c. pracp. : tirones . . . iure iurando ac- 
cepto nibil iis (c) nocituros ho.stes se Otacilio 
dediderunt. qui omnes ad eum perducti (c) 
contra religionem iuris iurandi in eius 
coDspectu (c) crudelissime interficiuntur : 3, 
28, 4. 

B. =; scrupulus; a) obi.: plerique nouas sibi 
ex loco religiones fingunt: VI37, 8; t 

non . . . recordabautur , quam paruulae saepe 
causae uel falsae suspicionis uel terroris repen- 
tini uel obiectae religionis magna detrimenta 
intulissent: 3, 72,4. 

b) abl.: (Dumnorix) petere contendit, ut in 
(lallia relinqueretur , partim quod insuetus 
nauigandi mare timeret, partim quod religioni- 
bus impediri sese diceret (sese dic. imped. 
fi): V6, 3; t ut (Pompeius), si peracto 

consulatu (c) Caesaris non (c) profectus (c) 
esset, nulla tamen mendacii religione obstric- 
tus uideretur: 1,11,2. 

[FaI>o: tali modo uastatis (factis (i) regioni- 
bu8 (religionibus [i) exercilum Caesar . . . re- 
ducit: VI44, 1.] 

religo: «i quando nostri facultatem nacti 
ferreis manibus iniectis nauem (nauira af) 
religauerant, undique suis laborantibus succurre- 
bant:2, 6, 2; (neque naues ad terram deligandi 
{Pluyg.; religandi x ; edd.) potestas tiebat: 3, 
15,2;) T easque (storias) ex tribus par- 

tibus . . . in (add. Paid) eminentibus (inimin. 
Id) trabibus circum turrim (c) praependentes 
religauerunt: 2,9,4; t eo super tigna 

bipedalia iniciunt eaque laminis clauisque rcli- 
gaut: 2,10,3; t supraque ea tigna derecto 
(c) transuersas trabes iniecerunt easque (c) 
axibus religauerunt: 2,9,2. 

relinqno. I. 1'iirniii: relincunt scrip- 
tum cst in (> V49, 1; relinqunt in Ba \l 
35, 10, m Al VII 42, 1, in a III 6, 1 ; - reli n- 
quid mucnitur in BM (reliquid in A) VI 38, 
4, in AQ VI 6,4, in a 3,29,3; reliquid ex- 
stat in Bpr., Qa I 49,5, in BQ V 11,7, in Bpr. 
Q I 51, 1 , in Aa V 2, 3, in AQ VI 32, 5, in Q 
115,6, m a 1,41,2 et 2,24,2 et 3,67,2, in l 
VII 34, 2. 

II. Ri(fiiilicatlo; A. = xaralehieiv (zuiiiclt- 
lasseii); a) ita, ut ipsc disecdat, (|ui alqd 
rcliii(|iiit ; a) addiliir obiccliiin; aa) appcllal.: 
(auxilia: 149,5 ii. partcni ;) 1 (Varus) 

tcrrore exercitus cogiiito l^ucinatore in castris 
el paiicis ad specicin tiilicniaciiiis (- li *) re- 
lictis . . . exercitum in oppiduiu rcducit: 2,35, 
7; 1 coliortes m. coliort« p. aoi sij. (15 (18) loc); ^ subductis nauibus . . . 

easdem copias quas 'quae [i) ante praesidio 
nauibus (fiierant arfrf. ^) relinquit (///;: reliquit 
aa), ipse . . . proficiscitur: Vll,7: insimula- 
tus, . . . quod sine imperio tantas copias reli- 
quisset: VII 20, 1; t legati milites ex 

opere deducunt (c) . . ., operibus (operis Na) 
custodias relinquunt: 2,13,1; % (equi- 

tatum: VI 6,4 u. fifi) S) Commium;) ^ 

equites u. equei^ J}. 1030 f2 (4) loc. except. 
1,41,1;) l^ quod ibi impedimenta exer- 

citus, obsides ciuitatum, litteras publicas fru- 
mentumque omne, quod eo tolerandae hiemis 
causa deuexerat, relinquebat: V47, 2; expli- 
citius (e) uidebatur Ilerdam reuerti, quod ibi 
paulum frumenti reliquerant: 1,78,3; t 

hostes H. Iiostis p. loS3 (3 loc); ^ 

impedimenta u. impedimentnni ^. 59 
b): V47,2; VII 10, 4; 62,10; 1,41,2; 3,6,1; 
(76,2;) 1 legatum «. legatns p. 428 

(sq.) (8 loc); t legiones (-em) u. legio 
p. 430 sq. (8(13)loc); % litteras: V 47, 

2 u. frumentum ; t quoniam prope iid 

finem laborum ac periculorum esset peruen- 
tum, aequo animo mancipia atque impedi- 
menta in Italia relinquerent (milites): 3,6,1; 
t milia: 1129,4 u. fl) extr.; (V8, 1 «. [i(i) «) 
Labienum;) H milites u. mlle!<i p. 585 

(5 loc); t naues: V 9, 1 u. fi) delig.atas; 

naues oncrarias XXX a M. Antonio relictas 
intra portum adgressus omnes incendit: 3,40, 
5; U hos (milites Pompeius) certo signo 

reuocare constituit, cum omnes milites uaues 
conscendissent, atque iis (c) expedito loco 
actuaria nauigia relinquit: 1,27,6; If 

ipse cum quinque legioiiibus et pari numero 
equitum, quem in continenti rcliquenit (relin- 
quebat [i), . . . soluit: V8,2; 1 obsides: 
V 47, 2 u. frumonlum ; 1 muiiitis castris 

duas ibi legiones reliquit et partem auxilio- 
rum: 149,5; alii, quod subito coiisiliuni pro- 
fcctionis ceperant magna (in adil. a') parte 
imppdimcntorum ct siu-ciuarum relicta, ad hitec 
rcpetcnda . . . uullum reliiiqucliimt: 3,76,2; 
t (Antonius) pontones, quod cst geiius nauiiim 
Gallicarum, Lissi rclinqiiit (rcliquit I), hoc con- 
silio, ut . . . aliquam Caesar ad insequendum 
facultatem haberot: 3,29,3; ^ Germani 

quani nacti erant praedam in occulto relin- 
quuiit: VI35, 10; 1 praesidium i. prae- 
Hidiuni p. IISO a) (10 (II) hc); t ox 

quibus (princi pibu s) ptr|)iiucos (paucos AQ), 
qiioriim in se lidciii pcrspcxcnil , rrliuqiierc in 
Gallia, reliquos obsidum loco scciiiu duccrc dc- 
creuerat: V5, 4; 1 hia rebiis coguitis Mar- 1659 relinquo 1660 cius (martius ^) Rufus quaestor in castris 
(castra af) relictus a Curione cohortatur suos : 
2,43,1; t (sarcinas: 3,76,2 u. pars;) 

T[ Labienus eo supplemento, quod nuper ex 
Italia ueuerat, relicto Agedinci, ut esset im- 
jiedimentis praesidio, . . . Lutetiam proficisci- 
tur: VII 57, 1; 1 tabernacula: 2,35,7 

II. bucinatorem; f tabulae testamenti 

. . . alterae eodem exemplo relictae atque ob- 
signatae Alesandriae proferebantur : 3, 108, 4. 

[J^j) nom. propr.; 3(): ibi (Curio) C. Caui- 
nium Rebilum legatum cum legionibus reli- 
quit (relinquit?): 2,24,2; 1 his confirmatis 
rebus Commium Atrebatem cum equitatu cu- 
stodis loco in Menapiis relinquit: VI 6, 4; t 
ille (Dumnorix) omnibus primo (o) precibus 
petere conteudit, ut in Gallia relinqueretur: V 
(!,3; t C. (fi; om. a.; Sc/in., Fr., Dh.) 

Fabium legatum cum legionibus duabus 
castri.s praesidio relinquit (reliquit af) : VII 40, 
3; 1[ quo iter expeditius faceret, M. (in a) 

Fauonium (fabon. v) ad flumen Aliacmonem 
. . . cum cohortibus VIII praesidio impedimen- 
tis legionum ( Olar. ; legionis a) reliquit castel- 
lumque ibi muuiri iussit: 3,36,3; t ^^^ 

rebus gestis Labieno in continenti (c) cum 
tribus legionibus et equitum milibus duobus 
relicto, ut portus tueretur et rem (c) frumen- 
tariam {c) prouideret quaeque in Gallia gere- 
rentur (c) cognosceret consiliumque pro tem- 
pore et pro re caperet. ipse . . . naues soluit: 
V 8, 1 ; t hoc confecto negotio D. Lae- 

lium ab Asiatica classe abductum reliquit 
(relinquit Paul) , qui commeatus Byllide (c) 
atque Amantia (c) importari in oppidum pro- 
hibebat (prohibeat Np.): 3,40,5; 1 Mar- 

cium: 2,43,1 u. aa) quaestor; f Rebi- 

lum: 2,24,2 u. Caninium; t Rufum: 2, 

43, 1 ic. aa) quaestor ; f in altera parte 

fluminis Q. Titurium Sabinum legatum cum 
sex cohortibus relinquit (reliquit QB-af; Flod.) : 
115,6; % ad T. Sextium legatum, quem 

minoribus castris praesidio rehquerat, misit: 
VII 49, 1; t (SuUa a Caesare (praesidio 

add. Dt.) castris praefectus {Forchh.; relictis 
«'; relictus fhl; Np., Dt.; in castris relictus 
Paul) liberatis suis hoc fuit contentus: 3,51, 
5;) t Titurium: II 5, 6 i<. Sabinum; t 
ea qui conticeret C. Trebonium legatum re- 
linquit (reliqnit A^) , ipse ut quam primum 
iter faceret (c): VII 11, 3; C. Trebonium lega- 
tum ad oppugnationem Massiliae relinquit (re- 
liquit Ub): 1,36,5; C. Trebonius legatus, qui 
ad oppugnationem Massiliae relictus erat: 2, 
1,1. (S8): D (equites) ex Gabinianis Alexandria, 
Gallos Germanosque, quos ibi A. Gabi- 
nius praesidii causa apud regem Ptolomaeum 
reliquerat, Pompeius filius . . . adduxerat: 3, 
4,4.) 

yy) iulieetiua, proiioiii., siiu.: multi domum 
discesserunt, multi sunt relicti in continenti 
(continentia o/'): 8, 87,3; t paulum fru- 

menti: 1,78,8 u. aa) frumeutum ; t " 

(c), qui in (a; om. y.li; edd.) praesidio (prae- 
sidio del. Paul) contra castra Labieni (fi; coutra 
labienum a) erant relicti , cum proelium com- 
missum audissent, subaidio suis ierunt: VII 62, 
8; t iUorum esse praedam atque illis 

reseruari (seruari |i) quaecumque Romani 
reliquissent : V 34, 1 ; t cum sua quisque 

miles circumspiceret , quid secuni portare pos- 
set (c) , quid ex instrumento hibemorum re- 
linquere cogeretur : V 31, 4 ; t postridie 

eius diei Caesar praesidium 'praesidio B^'p) 
utrisque castris quod satis esse uisum est 
reliquit : I 51, 1 ; t animaduertit . . . hostem 
. . . uias obsidere et castris satis praesidii 
relinquere : III 23, 7 ; huic rei quod satis esse 
uisum est militum reliquit (relinquit B): V 
2,3. 

[i) c. (lupliei aceus. (nom.): complures erant 
(in castris add. fi; Sehn.) ex legionibus aegri 
relicti: VI 36, 3; erat aeger in (P; Sehn., Fr.; 
cum a; rell. edd.) praesidio relictus P. (c) Sex- 
tius Baculus : VI 38, 1 ; t eo minus ueri- 

tus nauibus, quod in litore moUi atque aperto 
deligatas ad ancoras ([i; aucoram a; edd.) 
relinquebat: V9, 1; t Morini, quos Cae- 

sar in Britanniam proficiscens pacatos reli- 
querat: IV37,L 

qui . . . custodiam (custodiae i?-fi) ex 
suis ac praesidium (praesidio iJ'-fi; Schn.; 
praesidia Q) sex milia hominum una reli- 
querunt (-rant ed. pr.): 1129,4. 

sine imperio . . copias: VII 20,1 ii. a) 
aa) copias. 

1)) ita, ut ipsi eodein loco maiieamus, ubi 
alqd reliiiquinius (— retiiiere): equitatus 
partem illi (Labieno) attribuit, partem sibi 
reliquit: VII 34, 2; t eo biduo Caesar cum 
equitibus DCCCC, quos sibi (0 <0 f?; ibi 
ahl) praesidio reliquerat (retinuerat Kindsch.; 
sed cf. Xen. Anab. V 2, 21 y.axalmorTti) , in 
castra peruenit: 1,41,1; t Cassiuellaunus 

. . . dimissis amplioribus copiis milibus cir- 
citer quattuor essedariorum relictis itinera 
nostra seruabat: V 19, 1. 

c) ut non attiugat Id, quod petit, qui alqd 
rcliquisse dicitni-: (Caesar) cursum non tenuit 1661 rellnquo 1662 et longius delatus aestu (c) orta luce 8ub 
siniatra Britanniam relictam conspexit: V 
8,2. 

B. = VTTO/.ei-retv, reliqiium laoere, iibrig 
lassen; sequitur a) obiectum ; a) subst.: una 
ex parte leniter adcliuis aditus (additus p) in 
latitudinem (c) non amplius ducentorum (c) 
pedum (o) relinquebatur: II 29,3; t Cimbri 
. . . iura, leges , agros, libertatem nobis reli- 
querunt: VII 77,14; 1 quod . . . uirtute 

eorum expiato incommodo neque liostibus diu- 
tina laetitia <(i; laetatio a; edd.) neque ipsis 
longior dolor relinquatur: V52,G; H 

(milites) eruptione facta neque cognoscendi quid 
fieret neque sui colligendi Iiostibu.s facultatem 
relinquunt: 1116,1; 1 sex tabulata exstrii- 
xerunt (legionarii) fenestrasque quibus in 
locis uisum est ad tormenta mittcnda in stru- 
ondo (instruenda 0'af) reliquerunt : 2,9,8; 
t iura: VII 77, 14 u. agros; nec tribuni.s plebis 
sui periculi deprecandi neque etiam extremi 
iuris [intercessione] retinendi, quod L. Sulla re- 
liiHierat <quod L. S. rel. del. Kindsch.; Di.), 
facultcis tribuitur: 1,5, 1; t 'aetitia (lae- 

tatio a): V52, 6 u. dolor ; t leges, 

libertatem: VII 77, 14?«. agros; t locum 
u. locnM p. 491 extr. et 492 (4 loc); t 

cognoscit non decimum Iquemque (quemquam 
p) esse reliquum (relictum fi) militem siue 
uulnere: V52, 2; t quos equitatus . . . 

consectatus ex milium L numero (c), quae . . . 
conuenisse con.stabat, uix quarta parte relicta 
multa nocte se . . . recepit (c): 11121), (j; duas 
partes acies occupabant duae; tertia uacabat 
(c) ad incursum atque impctum militum re- 
licta : 1 , 82, 4 ; Caesar etsi raultis necessariisque 
rebus in Italiam (c) «cuocabatur, tanien con- 
stituerat nullam partcm belli in ITispaniis rc- 
linquere: 2,18,7; t portas ii. poi'ta 

A. p. 1119 (:> loc); t relinquitur (fingitur 

Paul) noua religio (om. a), ut eo neglecto 
sacramento, quo tenemini, respiciatia illud, 
quod dcditione ducis . . . sublatum est: 2,32, 
9; t mediocri spatio relicto Pulio pilum 

in hostes immittit (c): V 44,0; llacdui primis 
(c) nuntiis ab (c) Litauicco acccplis inilluui 
sibi ad cognosccndum spatium lelinquunt: VII 
42, 1 ; inter duas acies tantum erat relictum 
spatii, ut satis esset ad concursum utriusque 
cxeicitus: 3,92,1; t omnes eo loco aut 

ab radicibiiM siiliniiint aut accidiint arborcs 
lautum, iit Hiiiiiiiia species eanim stantium 
rclinqualur: VI 27, 4; t omiieni((uo aciciii 

suam raedis ct carris circumdcdoruut, nc (iiia 
spes iii fugft (spes fugae l'r.) relinqueretur: I 51,2; t quod magna parte diei consumpta 

munitioni castrorum tempus relinqui uolebat: 
V9, 8; ipse Cicero , cum tenuissima ualetudine 
csset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad 
quietem relinquebat: V40, 7; t quod eo 

loco plures erat legiones babiturus, relicto in- 
teriore uallo maiorem adiecerat munitionem: 
3, 66, 4 ; t relinquebatur una per Sequanos 

uia, qua Sequanis inuitis . . . ire non pote- 
rant: 19,1. 

fi) adieet., pron., sim.: nihil: 1, 63,2«. c); 
t quos (hostes) impeditos (c) . . . milite.s nostri 
consecuti magnum numerum eorum occiderunt, 
reliquos equites (e) consectati paucos, qui ex 
fuga euaserant, reliquerunt (reliquos . . . reli- 
querunt dd. Th. Bentl.): 11119,4; •; ut 

nullus (c) perfidiae neque eruptioni locus esset 
nec quicquam omnino relinqueretur , qua aut 
telis (c) militibus aut igni operibus noceri 
posset: 2,16,1; t tantum spatii: 3,92, 

1 u. a) spatium. 

b) diipl. acc: Sullam nudata omnibus rebus 
tribunicia potestate tamen intercessionem 
liberam reliquisse: 1,7,3; t inferiore 

omni spatio uacuo relicto superiorem (omiii 
. . . superior. nm. AQ) partem collis . . . densis- 
simis castris compleuerunt : VII 46, 3. 

militem sine uulnere: V52,2 u. a) a) 
militem. 

(') ut: relinquebatur, ut neque longius ab 
agniino legionum discedi Caesar pateretur et 
tantuin *|inj agris uastandis incendiisque facien- 
dis hostibus noceretur, quantum : V 19, 3 ; relin- 
quebatur, ut ex longinquioribus regionibus Gal- 
liae Picenique et a freto nauos essent exspec- 
tandae: 1, 29, 2; relinquebatur Caesari uihil, 
nisi uti oquitatu agmen adiiersariorum male 
haboret (>t carperot : 1,63,2; rolinquebatur 
(Oiid.; loi inquirebatur v; requirebatur .Y; tuui 
inquirebatur O), ut, cum eius modi locis esset 
adpropinquatuni , legionum sigua consistere 
iuberent inagiioquc impetu cquitatuin (c) re- 
pollerent, eo sumnioto repente incitati cur.su 
scse in ualles uniuorsi demitterent (diiuitt. ;) 
atque ita traiisgrossi rursus iii locis superiori- 
biis consisterent : 1,79,4; reliuquebatur, ut ex- 
trcmam rationem belli sequena quam plurimos 
colles occuparet ot quam latissimas regiones 
praesidiis teiicrct Cacsarisque copias qiiam uia- 
ximo possol distiiioret : 3,44, 2; Ciiesaris copiac 
iicquiiqiiiiiu ciiiiit tautae, ut iis, extn» oppidum 
si esset dimicaudum, couliderct. roliiiqucbiitur, 
ut se suis locis oppido teuerct consiliumque 
Achillae cognosceret : 3,109,2. 1663 relinquo 1664 C. = dTtoleiTtEiv , verlassen, deserere, 
al)irc; a) subiectiiin suiit lioniinps; sequitur 
a) obiectuni ; aa) subst. uppellat. : quod eo 
consilio florentissimis rebus domos suas Hel- 
uetii reliquissent, uti toti Galliae bellum in- 
ferrent : 1 30, 3 ; sese . . . non siue magna spe 
magnisque praemiis domum propinquosque reli- 
quisse: 144,2; t non nulli relictis equis 

fossam transire et maceriam (c) transcendere 
conantur: VII 70,5; 1 sententiae diceban- 

tur, ut impedimentis relictis eruptione facta 
. . . ad salutem contenderent : 1113,3; iusse- 
runt pronuntiari (c), ut impedimenta relin- 
quereut atque in orbem consisterent : V 33, 3 ; 
si . . . relictis impedimentis suae saluti consu- 
lant, . . . spoli.itum iri: VII 06,5; % ibi 

(c) certior . . . factus de postulatis Libonis et 
Bibuli legionem relinquit (reliq. NObl) ; ipse 
Oricum reuertitur: 3,16,2; 1 locum u. 

locn^ p. 477 b) (•? loc, excp.pt. VII 25, 4;) 
t Pompeiani, quod is mons erat sine aqua, 
diffisi ei loco relicto monte uuiuersi . . . La- 
risam uersus se recipere coeperunt: 3, 97,2; ^ 
(Curio) relictis munitionibus sese in castra 
Cornelia recepit: 2,37,3; (Caesar neque satis 
militibus perterritis confidebat spatiumque in- 
terponendum ad recreandos animos putabat et 
t relictis (retentis Ciacc; refectis Paul) muni- 
tionibus magnopere rei frumentariae timebat: 
3,74,3;) t postquam in litore relictam 

nauem oonspexit, hanc remulco (c) abstraxit: 
2,23,5; 1 Galli re cognita per explorato- 

res obsidionem relinquunt, ad Caesarem 
omnibus copiis contendunt: V49, 1; f 

boc se ignominiae laturos loco (o), si inceptam 
oppugnationem reliquissent: VII 17,6; f 
reiectis (relictis B-i^) pilis comminus gladiis 
pugnatum est: 152,4; t neque sibi nu- 

danda litora et relinquendos portus existima- 
bant: 3,15,5; 1 quae (cohortes) procul 

equitatum Caesaris conspicatae . . . relicto prae- 
tore (relictis praetoribus Basiner) sigiia ad 
Curium transferunt: 1,24,3; t propin- 

quos: ^44,2 u. domum; Tf Caesar omni- 

bus rebus {om. h''^) relictis persequendum sibi 
Pompeium existimauit: 3,102,1; f Ger- 

maui . . . armis .abiectis signisque militaribus 
relictis se ex (c) castris eieceruut: IV15, 1; 
ut paene omnes ex (c) Epiro finitimisque re- 
gionibus signa relinquerent, complures arma 
proicerent ac fugae simile iter uideretur: 3, 13, 
2; 1 L. Caesar filius . . . ex alto refuge- 

rat adpulsaque ad proximum litus trireme 
coustrata et in litore relicta pedibus Hadru- 
metiun *pri >f ugerat : 2,23,3; U alii . . . depositis in contubernio armis uallum relin- 
quebant: 3,76,2. 

[i[i) noiii, propr.; 31) hoininis : Lentulus 
Spinther . . . *a magna parte militum deseri- 
tur. relictus in itinere cum paucis incidit in 
Vibullium Rufum: 1,15,4. 

S8) oppidi: (Caluisius . . . summa omnium 
Aetolorum receptus uoluntate, praesidiis (a 
praesidiis Ap.,- Db.) aduersariorum Calydone 
et Naupacto deiectis (Ciacc; relictis z; Ap., 
Db.) omni Aetolia potitus est: 3,35,1;) t 

qua pronuntiatione facta temporis puncto sub- 
latis ancoris omnes Vticam relinquunt (Id; 
reliquerunt af) et quo imperatum est trans- 
eunt: 2,25, 7. 

yy); equites hostium . . . ad suos refugerunt; 
reUcti ab his qui una procurrerant leuis 
armaturae (0: armatura s) circumuenieban- 
tur atque iuterficiebantur ab nostris : 2, 34, 3 ; 
tU hunc facilem et cotidianum nouisse ser- 
monem nunc pro relicto est habendum 
(num pro reiculo est habendum? Madu.): ap. 
Cic. Brut. 253; \ quaecumque: V34, 

1 et quid: V31,4 u. A. a) a) yy). 

p) dupl. aec. : .alteram partem eius uici Gal- 
lis (ad hiemandum adcl. X: Hotom. transponit 
post cohortibus) concessit, alteram uacuara 
.ab his (illis i^-p) relictam cohortibus attribuit : 
1111,6; nec prius ille est a propugnatoribus 
uacuus relictus locus, quam . . . finis est pu- 
guandi factus : VII 25, 4. 

1)) subieet. Miiit res: accedebat, ut (naues) 
. . . in uadis consisterent tutius et ab aestu 
relictae (p; rei relictae a) nihil saxa et cau- 
tes (c) timerent: 11113,9; t relinquit 

(reliquid A) animus Sextium grauibus ac- 
ceptis uulneribus (defici^ns add. fl) : VI 38, 4. 

Additur, (juo loco .alqd relinquatur: ad exer- 
citum: VII 5, 3; ad flumen: 3,36,3; ad 
mare: V9, 1; ad utramque partem: IV 18, 
2; ad pontem: VI 9,5; — ::i>ud (regem) 
Ptolomaeum: 3,4,4; 103,5; — contra castra 
(c) Labieni (c) : VII 62, 8; — (una ex parte: 
1129,3;) e rcg:ione castrorum VII 61,5; — iu 
castris u. castra p. 47S (7 loc); (3,51,5 
Paul;) in continenti: V8,1.2; 3,87,3; (in 
fuga: 151, 2;i in Gallia: V5,4; 6,3; in Hi- 
spaniis: 2,18,7; in Italia: 3,6,1; (in iti- 
nere: 1,15,4;) in litore: V9,l; 2,23,3.5; 
(quibus in locis: 2,9,8;) in Meuapiis: VI 6, 
4; in muro: 2,15,4; in occulto: VI 35,10; 
in opere: 3,67,2; in oppido: 3,106,4; in 
altera parte fluminis: 115,6; in praesidio: 
VI.S3.4; 38,1 (c); VII 62,8 (c); in Treue- 
ris: VI 9, 5; — - (inter duas acies: 3,92, 1; — ; 1665 relinquo — reliquus 1666 post se: \ll 11, 1 ; 3,31,3; post tergum: IV 
22,2; — sub Biiiistra: V8,2; % expedito 
loco: 1,27, G; (quibus locis: 2,15,4;) 1 

m u. ibi p. 14 (8 loo.J; (1,41,1;); — ubi: 
VI35,G; VII 62, 10; (3,16,2 <e);) % Age- 

dinci: VII 10,4; 57,1; (Alexandriae: 3,108, 
4;) Apolloniae: 3,78,5; Ilerdae: 1,63,1; 
Lissi: 3,29,3; 78,5; Orici: 3,39,1; 78,5. 

Additur, quo consilio: ad incursuui atque 
impetum: 1,82,4; ad oppugnatioiiem: 1, 
36,5; 2,1,1; ad quietem: V40,7; ad spc- 
ciem: 2,35,7; — ad cognoscendum: VII 42, 
1; ad tormenta mittenda: 2,9,8; t erup- 

tionis causa: 2,15,4; praesidii causa: 3, 
4,4; 106,4; tueudi causa: 3, 39, 1; t 

custodis loco: VI 6,4; t hoc (eo) 

consilio, ut: 130,3; 3,29,3; - ut: 118,5; 

V 8, 1 ; VII 11, 3 ; 57, 1 ; — ne : VI 9, 5 ; — quo 
. . . faceret: 3, 36,3; — qui c. coni. .• V 9, 1 ; VII 
11,3; 3,40, 5 <c); 67,2; tcustodiae 
<[i): 1129,4; — munitioni: V9,8; praesi- 
dio u. pracMidinm p. 1177 sq. (8 (9) -\- 3 

\ VJ loc). 

Addiiur, cui alqd reliuquatur: castris: I 
51,1 <(■); 11123,7; (3,51,5;> casu(i): VI 42, 
1; detrimento: V52,l; hostibus: 1116,1; 

V 52, 6; impedimentis: VI7, 4; misericor- 
diae: 1,84,5; operibus : 2,13, 1 ; (liuie rei: 
V2,3;j uirtuti: V35,4; urbibus: 3,78,1; 
— iis: 1,27,6; ipsis: V52,6; nobis: VII 
77,14; sibi: V40,7; VII 34,2; 42,1; 1,41,1; 
cf. praeMidiiiiM p. 1177 sq. 

Adduiitur iiducrl). et siuiil.: ante: Vll,7; 
una: 1129,4; — aequo animo: 3,6,1; non 
siiie magna spe magnisque praemiis: 1 
44,2. 

reliqiiiac: quod (Milo) magnis muneribus 
datis gladiatoriac <-toribus a;jn) fainiliae 
rcliquias <reliquas A'at} habebat: 3,21,4. 

reliquuM. Foriua: relicum exstat in A 
120,6, reliqum in B IV 7, 5 et 22,5; ceteris 
iocis in X (^) uiilctur inucniri reliqiiuin. 

A. noii adduntur alia adiccliuu uel iiuiiie- 
rulia; u) rclii| uiis ui udicctiul; aa) aUriliut.; 
a) pertiiiet ad KiiiKiila siibsl. ; aa) addilur 
sultKlaiiliuuiii ; 91) iiunicro siui^ulari: (piibus 
(lunibus) abscisis <r) antcniiiac iicccBsario con- 
cidobant, ut . . . his creptis omnis usus na- 
uiuni uiio teniporc cripcictur. reliquum erat 
certamc 11 poMiluiii in uiilutc: III HjH; t 
qucni <c) ubi Oacsar iiitcllc.xit pracscnlis pcri- 
culi atque inopiae uilandac causu (mincni oia- 
tionom <(■) instituisso . . ., ad reliquam cogi- 
tationem belli seso recepit: 3,17,6; t 

cum . . . nequo de Irumento reliquoqiic com- 

IjUxIu, (JauHUr, 1 1. meatu satis esset prouisum: 1113,1; sum- 
mamque ibi copiam fruraenti et reliqui com- 
meatus nactus <o) exercitum . . . reficit <c) : 
VII 32, 1 ; ut cogerentur sicuti reliquum com- 
ineatum ita hgna atque aquam Corcyra <e) . . . 
supportarc : 3, 15, 3 ; t explicitius <c uide- 

batur Ilerdam reuerti. . . . ibi se reliquum 
consilium explicaturos confidebant: 1,78,3; 
t carinae ac prima {c) statumina ex {af; et 
Olil; om. Np., Dt.) leui materi;i fiebant; reli- 
quum corpus nauium uiminibus contextum 
coriis integebatur: 1,54,2; t initium eius 

fugae facLum a Dumnorige atque eius equi- 
tibus. . , . eorum fuga reliqunni e.^se equi- 
tatum perterritum: 118,10; statimque in Sici- 
liam misit , uti duae legiones reliquusque equi- 
tatus ad se mitteretur : 2, 37, 4 ; t satis 

esse ad duas transportandas legioue.-i existima- 
bat quod <c) praeterea nauium longarum habe- 
bat. . . . reliquum exercitum Q. <c) 
Titurio Sabino et L. <c) Aurunculeio Cottae 
legatis . . . dedit: IV 22, 5; Ambiorix copias 
suas iudicione non conduxerit . . . an . . . re- 
pentino equituni aduentu prohibitus, cum reli- 
quum exercitum subsequi crederet, dubium est: 
VI 31,1; t Germani . . . armis abiectis 

. . . se ex <e) castris eiecerunt, et cum ad con- 
Huentem Mosae [et Rheni] peruenissent , reli- 
qua fuga desperata magno numero interfecto 
icli(iui se in fliinien pr.iecipitauerunt: IV 15, 2; 
iiani qui ex acie refugerant milites . . . magis 
de leliqua fuga quam dc castrorum defensione 
cogitabant: 3,95,3; t quin . . . una cum 

reliqua Gallia Haeduis libertatem sint erep- 
turi: 117,4; cum ipse gratia plurimum domi 
atque in reliqua Gallia . . . posset: 120,2; 
t qui ccleriter arnia capere potuerunt, paulisper 
nostris restitcrunt . . .; at reliqua multi- 
tudo puerorum mulierunique . . . passim 
fugere coepit: IV 14,5; cum . . . legiones Fa- 
bianae duae flumen transissent impedimenta- 
que et omnis equitatus sequeretur, subito ui 
<c) uentoruni <c) et aquae magiiitudine pons 
est interruplus et rehqua multitudo equituiii 
iiitcrclusa: 1,40,3; t magna iam pars 

opcris Caesaris (GC) processerat. illi imixHlicn- 
dae reliquae {Forclih.; rei quae a) inuni- 
tionis <inunitiones a') causa (0; Forclili.; 
liobat causa af; causa fiebat hl; rei (quae 
muiiitionis ficbat] causa Faerii.; Np.) hora cir- 
citcr VII II. ... legioiios cducunt <c) : 1,82, 
1 ; t Caesar castris politus a niilitibus 

cimtciidit, iic iii piacda occupati rcliqui iie- 
gotii gerciidi facultateni diniittcicut: 3,97,1; 
t omiiibiis corum aedificiis oceupalis reli- 

105 1667 reliquus (A. a) aa) a) aa) 3) et 9)) 1668 quam partem hiemis se eorum copiis alue- 
runt: IV 4, 7; res disputatione ad mediam noc- 
tem perducitur; . . . pronuutiatur prima luce 
ituros. consumitur uigiliis reliqua pars noctis: 
V31,4; iubet media nocte legionem proficisci 
celeriterque ad se uenire. . . . alterum (nun- 
tium) ad C. Fabium legatum mittit, ut in Atre- 
batum (c) fines legionem adducat. . . . scribit 
Labieno, . . . cum legione ad flnes Neruiorum 
ueniat. reliquam partem esercitus , quod paulo 
aberat longius , non putat exspectandam (c) : 
V 46, 4 ; magnam difficultatem ad consilium 
capiendum adferebat, si reliquam partcm hiemis 
uno loco legiones contineret, ne . . . cuncta 
GalUa deflceret : VII 10, 1 ; paulo ante tertiam 
uigUiam est animaduersum fumare aggerem. 
. . . cum in omnibus locis consumpta iam 
reliqua parte noctis pugnaretur: VII (24, 2;) 25, 
1 ; singuli ab infimo solo pedes (e) terra ex- 
culcabantur; reliqua pars scrobis ad occultan- 
das insidias uiminibus . . . integebatur (c): 
VII 73, 7 ; parte circiter tertia exercitus eo biduo 
dimissa . . . iussit. . . . hoc eius praescripto 
ex Hispania ad Varum flumen est iter factum, 
atque ibi reliqua pars exercitus dimissa est: 1, 
87, 5 ; simulatione deditionis extracto primo 
noctis tempore gubernatorem in terrain uauem 
eicere cogunt, ipsi idoneum locum nacti reli- 
quam noctis partem ibi coniecerunt: 3,28,6; — 
repentina ruina pars eius tunis concidit, pars 
reliqua consequens procumbebat: 2,11,4; 
T[ is reliquo sermone confecto, cuius rei 
causa uenerat, habere se a Pompeio ad eum 
priuatd (c) officii mandata demoustr.it: 1,8,2; 
1 flumen Dubis (c) ut circino circumductum 
paene totum oppidum cingit; reliquum spa- 
tium , quod est non amplius pedum *M sescen- 
torum, qua flumen intermittit, mons continet: 
138,5; "i quae ciuitas queratur proponit; 

monet, ut in reliquum tempus omues suspi- 
ciones uitet: 120,6; in quos eo grauius Caesar 
uindicandum statuit, quo diligentius in reli- 
quum tempus a barbaris ius legatorum conser- 
uaretur: 11116,4; id sibi ad {Aldus; om. X) 
auxilium spemque reUqui temporis satis futu- 
rum: IV 16,6; magni interesse etiam in reli- 
quum tempus ad opinionem Galliae existimans 
tantas uideri Italiae facultates, ut: VII, 3; id 
sibi ad praesentem obtinendam Ubertatem satis 
esse; ad rehqui temporis pacem atque otium 
parum profici: VII 66,4; his rebus confectis 
Caesar , ut reliquum tempus a labore inter- 
mitteretur, milites in proxima mimicipia dedu- 
cit: 1, 32, 1 ; cuius cognito consilio Caesar frustra 
diebus aliquot consumptis, ne reliquum tempus amittat (Ap.,- mittat Na)il) , . . . proficiscitur : 
1,33,4. 

i8) nnmero plurali : aegre portas nostri tuen- 
tur; reliquos aditus locus ipse per se mu- 
nitioque defendit : VI 37, 5 ; t cum essent 

funibus, ancoris reliquisque armamentis 
amissis ad nauigandum inutiles : I V 29, 3 ; ^ 
ut . . . , si premerentur , pedem referre et loco 
excedere non turpe existimarent f cum Lusi- 
tanis reliquisque barbaris barbaro genere 
quodam pugnae adsuefacti {sic Fr. Hofm.; oum 
Lus. reliquisque barbaro quod. gen. p. ads. 
Heller; Dt.; cum Lus. reliquisque del. Qemoll; 
barbaro om. x; Np.; crebris cum Lus. proeliis 
barbaro genere quod. p. ads. Vtelh.): 1,44,2; 
ibi concitatis Dalmatis reliquisque barbaris 
(-arorum f) Issam (e) a Caesaris amicitia 
auertit: 3,9,1; ^ (Neruios) increpitare 

atque incusare reliquos Belgas, qui se po- 
pulo Komano dedidissent (c) : II 15, 5 ; huic 
mandat, Remos reliquosque Belgas adeat atque 
in officio contiueat: 11111,2; (ex quibus (legioni- 
busj unam in Morinos ducendam C. Fabio le- 
gato dedit , alteram in Neruios Q. Ciceroni, 
tertiam in Esuuios L. Roscio; quartam in Re- 
mis cum T. Labieno . . . Idemare iussit ; tres 
in j Belgis (belgio [i; Bellouacis Thomann; 
Hold.; reliquis Belgis Walther) conlocauit: V 
24,3;) — neque se cum rehquis Belgis (^; 
Belgis reliquisa; eM.) consensisse: 113,2; 
"i reseruatis Haeduis atque (c) Aruernis . . . 
ex reliquis captiuis toto exercitui capita sin- 
gula praedae nomine distribuit: VII 89,5; ^ 
satis esse magna utrimque incommoda accepta, 
quae pro discipUna et praeceptis habere possent 
(c), ut reliquos casus timerent: 3,10,4; 
T ad eam sententiam cum reliquis causis 
haec quoque ratio eos deduxit, quod: 1110,5; 
\ hoc animo decertabant, ut . . . quibus in 
pugna uitae periculum accideret (c), non ita 
mvdto se reliquorum ciuium fatum ante- 
cedere esdstimarent : 2, 6, 1 ; \ quod eo con- 

silio florentissimis rebus domos suas Heluetii 
reliquissent , uti toti Galliae bellum inferrent 
. . . reliquasque ciuitates stipendiarias ha- 
berent: 130,3; commeatus ab fiemis reliquis- 
que ciuitatibus ut sine periculo ad eum portari 
posset (c) efficiebat: 115,5; missis legatis . . . 
inter se coniurant . . . reliquasque ciuitates sol- 
Ucitant: 1118,4; Veneti reliquaeque item ciui- 
tates cognito Caesaris aduentu . . . instituunt: 
III 9, 3 ; exercitimi reduxit (e) et m Aulercis 
Lexouiisque , reliquis ( Lexouiis reliquisque 
Rilenge) item in (p; om. a; edd.) ciuitatibus, 
quae proxime (c) bellum fecerant, in hibemis 1669 reliquus lA. a) aa) 7.) xa) 9)1 1670 conlocault: 11129,3; huic superiore tempore 
cum reliquis ciuitatibus continentia bella inter- 
cesserant: Vll,9; uno die amplius XX urbes 
Biturigum incenduntur. hoc idem fit <fl; oni. 
a) in reliquis ciuitatibus (in reliquis fit ciuit. 
Fr.; Dt.): VII 15, 1 ; in speni ueniebant (Gallii 
eius adfirmatione de reliquis adiungendis ciui- 
tatibus : VII 30, 4 ; nec minus , quam est polli- 
citus, Vercingetorix animo laborabat, ut reU- 
quas ciuitates adiungeret: VII 31,1; ipse (c) 
iniperat reliquis (eeteris reliquis a; ceteris f) 
ciuitiitibus obsides : VII 64, 1 ; sagittarios Creta, 
Lacedaemone, es Ponto atque SjTJa (es syria 
/1) reliquisque ciuitatibus III milia numero 
habebat: 3,4,3; Calenus Delphos, Thebas, [et] 
Orchomenum uoluntate ipsarum ciuitatium re- 
cepit, non nullas urbes per uim espuguauit, 
reliquas ciuitates circummissis legationibus 
•amicitiae Caesaris conciliare studebat : 3, 55, 3 ; 
milites docuit, quantum usum haberet . . . 
jjotiri oppido . . . opulento, simul reliquis ciui- 
tatibus huius urbis exemplo *inferri terrorem: 
3, 80, 5 ; — iHaedui) consilia clam de bello Inire 
incipiunt ciuitatesque reliquas legationi- 
bus sollicitant : VII 43, 3 ; \ quartae co- 

hortis omnibus centurionibus occisis . . ., signo 
amisso, reliquarum cohortium omnibus 
fere centurionibus aut uulneratis aut occisis: 
II 25, 1 ; constituit cohortes duas in Nantuati- 
bus conlocare et ipse cum reliquis eius legionis 
cohortibus in uico Veragrorum , qui appellatur 
Octodurus. hiemare: 1111,4; tertio die Caesar 
uallo castra communit, reliquas cohortes, quas 
(c) in superioribus castris reliquerat , impedi- 
mentaque ad se traduci iubet: 1,42,5; hoc 
tumultu nuntiato Marcellinus ' ' * cohortes sub- 
sidio nostris laborantibus submittit ex castris; 
. . . iamque Pompeiani magna caede nostro- 
rum castris Marcellini adpropinquabant uon 
mediocri terrore inlato reliquis cohortibus: 3, 
65, 1 ; reliquit iii opere cohortes duas . . . ; ipse 
diuerso itinere quam jx)tuit occultissime reli- 
quas cohortes, numero XXXIII, . . . ad legionem 
Pompei . . . eduxit: 3,67,3; ^ quod pro 

explorato habebat Ambiorigem proelio non esse 
contenturum (c), reliqua eius consilia 
animo circumgpiciebat : VI 5, 3 ; ^ ad eam 

partcui (Heluetiorum; peruenit, quae nondum 
tlumen transierat. eos impeditos . . . adgressus 
magnam partem eorum concidit; reliqui sese 
fugae mandaruiit. . . . hoc proelio facto reli- 
quas copias Heluetiorum ut consequi posset, 
pontem in *Arari facieiuluai curat ntque ita 
exercitum traducit: I (12, 2. 3 ;) 13, 1 ; barbiu-i . . . 
praemissu equitatu ct essedariis . . . reliquis copiis subsecuti nostros nauibus egredi prohi- 
bebant : IV 24, 1 ; firmo in Treueris ad pontem 
praesidio \o) relicto, ne quis ab his subito 
motus oreretur (c) , reliquas copias equitatum- 
qne traducit : VI 9, 5 ; cum duabus legionibns 
in occulto restirit; reliquas copias cura omni- 
bus impedimentis , ut consueuerat, misit: VU 
35, 3 ; celeriter effecto opere legionibusque tra- 
ductis (c) et loco castris idoneo delecto reli- 
quas copias reuocauit : VII 35. 5 ; praesidio e 
regione castrorum reUcto et parua manu Me- 
tiosedum uersus missa . . . reUquas copias 
contra Labienum duxerunt: VII 61, 5 ; equi- 
tatus ad campestres munitiones accedere et reli- 
quae copiae pro castris sese ostendere coepe- 
runt : Vii 83, 8; Caesar . . . castra magnis operi- 
bus munire et ex finitimis municipiis frumen- 
tum comportare reliquasque copias esspectare 
instituit: 1,18,4: itaque omnium suorum con- 
sensu Curio reliquas copias [ef. 2,23, 1) exspec- 
tare et bellum ducere parabat: 2,37,6; luba 
... II milia Hispanonim et Gallorum equitum 
. . . et peditum eam partem, cui masime con- 
fidebat , Saburrae submittit (e) ; ipse cum reli- 
quis copiis elephantisque LX lentius subse- 
quitur: 2,40,2; accidit, ut pauci milites . . . 
in Siciliam incolumes peruenirent. reliquae 
copiae missis ad Varum noctu legatorum nu- 
mero centurionibus sese ei dedidenmt: 2, 44, 
1; ^ reliquis deinceps diebns {om. 

P ) Caesar siluas caedere instituit : III 29, 
1 ; eadem ratione qua pridie ab <,c) nostris (o) 
resistitur. hoc idem reliquis deinceps fit (fit 
deinceps !i) diebus : V40, 4; minus horis tribus 
miliimi pedum (c) XV (c) in circuitu (c) 
munitionem (o) perfecerunt, reliquisque (que 
om. fj) diebus turres ad altitudineir. ualli . . . 
facere coeperunt: V42. 5; eo triduo legio VIII. 
ad eum uenit cohortesque ex nouis Galliae 
dilectibus XXII equitesque ab rege Xorieo cir- 
citer CCC. quorum aduentu altera castra ad 
alteram oppidi partem ponit ; his castris Curio- 
nem *praeficit. reliquis diebus oppidiun uallo 
castellisque circummunire (c) instituit: 1,18, 
6 ; Pomjjeius noctu magnis additis munitioni- 
bus reliquis diebus turres exstruxit: 3,54,1; 
postero die Caesar similiter praemissis . . . im- 
pedimentis de quarta uigilia ipse egreditur. . . . 
hoc idem reliquis fecit diebus: 3,77,1; Pom- 
peius (c) primi diei mora inlata et reliquorum 
dierum frustra labore suscepto . . . quarto 
(c) dio Hiiem seqiiendi fecit: 3,77,3; ^ 

noii prius Viriilouiceni roliquosque duces 
ex coiicilio diuiittuut, quaui : 11118,7; iuterea 
Commius reliquique (et reliqui [i> duces, qui- 

106» 1671 reliquus (A. a) aa) y.) ota) S3)l 1672 bus summa imperii permissa erat, cum omni- 
bus copiis ad Alesiam perueniunt: VII 79, 1; 
t paucis turmis praesidio ad inipedimenta t 
dimissis reliquos equites ad latera disponit : 

VI 8, 5; a tribunis militum reliquisque [sed et] 
equitibus Romanis atque euocatis equos surait 
Germanisque distribuit: VII 65, 5; t quo- 
niam primo uenientem Caesarem non prohibuis- 
sent, *at reliquos eius exercitus impedi- 
rent: 3,25,3; t q"a de causa Heluetii 
quoque reliquos Gallos uirtute praecedunt: 
1 1,4; dat negotium Senonibus reliquisque Gal- 
lis, qui finitimi Belgis erant, uti: 112,3; cum 
ex dediticiis Belgis reliquisque Gallis complures 
Caesarem seeuti una iter facerent: II 17,2 ; qui 
(Morini Menapiique) longe alia ratione ac re- 
liqui Galli bellum gerere ( c ) coeperunt 
(c): 11128,1; quae ab reliquis Gallis ciui- 
tates dissentirent : VII29, (!; t de his 
(dis GaLli) eaudem fere quam reliquae gen- 
tes habent opiuionem : VI 17, 2; t itaque 
ut reliquorum imperatorum res aduersae 
auctoritatem minuunt, sic huius ex contrario 
dignitas incommodo accepto in dies augebatur : 

VII 30, 3 ; t illi omnia perpeti parati ma- 
xime a re frumentaria laborabant. cui (c) rei 
(c) missis (e) ad Caesarem legatis auxilium 
ab eo petebant; reliqua, ut poterant, in- 
commoda per se sustinebant: 3,9,5; t 
in reliquis uitae institutis hoc fere ab reli- 
quis differunt, quod : VI 18, 3; t L- Man- 
lius praetor Alba (e) cum cohortibus sex pro- 
fugit, Rutilius Lupus praetor Tarracina (e) 
cum tribus; quae . . . transeunt. item reli- 
quis itineribus non nuUae cohortes in agmen 
Caesaris, aliae (c) in equites incidunt: 1,24, 
4; t cognoscebaut equos eorum tolerari, 
reliqua uero iumenta interisse: 3,49,3; t 
Labienus procedit iuratque se eum non deser- 
turum. . . . hoc idem reliqui iurant legati: 
3, 13,4; t princepsque decima legio per 
tribunos militum ei gratias egit. . . . deinde 
reliquae legiones cum (c) tribunis (c) mili- 
tum . . . egerunt, uti (c) Caesari s.atis face- 
rent: 141,3; neque esse quicquam negotii, cum 
prima legio in castra uenisset reliquaeque 
legiones magnum spatium abessent , hanc 
sub sarcinis adoriri; qua pulsa impedimen- 
tisque direptis futurum, ut reliquae contra con- 
.sistere non auderent: II 17, 2. 3; cum . . . nostri 
. . quid sine imperatore et sine reUquis legioni- 
bus adulescentulo duce efficere possent perspici 
cuperent : 11121,1; centuriones, quorum non 
nulli ex inferioribus ordinibua reliquarum legio- 
uum uirtutis causa in superiores erant ordines huius legionis traducti , . . . conciderunt : VI 
40, 7 ; in Lingones contendit, ubi duae legiones 
hiemabant. . . . eo cum peruenisset, ad reli- 
quas legiones mittit priusque omnes tn unum 
locum cogit, quam: VII 9, 5; legionisque (c) 
decimae, quacum erat, continuo (c) signa con- 
stituit (c). at (c) reliquarum legionum milites 
(milites leg. Schn.) non exaudito (c) sono 
tubae . . . tamen . . . retinebantur: VII 47, 2; 
Ariminum cum ea legione proficiscitur . . .; 
reliquas legiones ex hibemis euocat et subsequi 
iubet: 1,8,1; C. Fabium legatum cum legioni- 
bus III . . . in Hispaniam praemittit . . . ; reli- 
quas legiones , quae longius hiemabant, subse- 
qui iubet : 1,37,2; singulaque latera castrorum 
singulis attribuit legionibus munienda . . . ; reli- 
quas legiones in armis expeditas {del. Paul) 
contra hostem constituit: 1,42,1; hos cum le- 
gione una praesidio castris relinquit; reliquas 
legiones expeditas educit: 1,64,6; (qua re ani- 
mum aduersa Caesar f relictis (reliquis Berxog; 
Pavl; delectis Wijlffel) legionibus subsequitur, 
praesidio impedimentis paucas cohortes relin- 
quit; (reliquas add. Wblff.) hora X. subsequi 
pabulatores (subsequi, pabid. Wblff.) equites- 
que reuocari iubet: 1, 80, 4;) castraque ad flumen 
Apsum (c) ponit (e) ... ibique reliquarum ex 
Italia legionum aduentum exspectare . . . con- 
stituit: 3,13,5; t multaque in ea (silua) 

genera ferarum nasci constat, quae reliquis in 
locis uisa non sint: VI 25, 5; t cum re- 

sisteret Seruilius consul reliquique magi- 
stratus: 3,21,1; t ad celeritatem onerandi 
. . paulo facit humiliores (naues), quam qui- 
bus in nostro mari uti consueuimus . . . ; ad 
. . . multitudinem iumentorum transportandam 
paulo latiores (e), quam quibus in reliquis 
utimur maribus (in rel. mar. uti adsueuerant 
P): VI, 2; t centurionibusque nominatim 

appellatis reliquos cohortatus milites {del. 
Eussner) signa inferre et manipulos laxare ius- 
sit: 1125,2; t neque se neque reliquos 

municipes pati posse C. Caesarem . . . oppido 
moenibusque probiberi: 1,13,1; "i w hac 

parte neglecta reliquae nationes sibi idem 
licere arbitrarentur : 11110,2; t aditusque 

habebat ad portum et ad f reliqua (regia 
Morus; regiae Paiil) naualia: 3,112,8; t 

dum reliquae naues eo conuenirent, ad 
horam nonam in ancoris exspectauit: IV 23,4; 
hac adiuncta ad reliquas naues cursum Mas- 
siliam uersus perficit: 2,3,3; L. Caesar filius 
trireme . . . in litore relicta pedibus Ha- 
drvunetum *profugerat. . . . reliquae Caesaris 
naues (cognita add. RSchn.) eius fuga se Ha- 1673 reliquus (A. ») a:\) a) y.y.) 9) et flp)) 1674 drumetum receperunt: 2,23,4; — uti ad Pom- 
peium litteras mitteret, naues reliquas, si 
uellet, subduci et refici iuberet: sua classe 
auxilia sese Caesaris prohiliiturum : 3,23,3; 
^ coniectans eum *in Aegyptum iter habere 
propter necessitudines regni reliquasque eius 
loci oportuni tates: 3, 106, 1; ^f quod 

omni ex reliquis partibus demesso fru- 
mento pars una (o) erat reliqua: IV 32, 4; cir- 
cumfunduntur ex reliquis hostes (host, ex rel. 
[i) partibus: VI 37, 4; Germani una in parte 
. . . in hostes (c) impetum fecerunt eosque 
propulcrunt. . . . item ex reliquis partibus 
nostri cedentes . . . insecuti (c) sui coUigendi 
(o) facultatem non dederunt: VII 80,8; ex 
superiore (c) pugnans loco integrosque semper 
defatigatis submittens et reliquis partibus f 
simul ex terra scalis et classe moenia opjiidi 
temptans . . . nostros uicit: 3,40,2; reliquis 
oppidi partibus sic est pugnatuni, ut:3, 112, 7; 
t iis (c) centurionibus , quos in statione ad 
praetoriam portam (ad praetorium af) posue- 
rat, clare . . . tuemini, inquit, castra. . . . ego 
reliquas portas circumeo et castrorum prae- 
sidia confirmo: 3,94,6; t prohibetur a 

(c) Gobannitione , patruo suo, reliquisque 
principilius, qui: VII 4,2; f Scipioni 

obuenit Syria, L. Domitio Gallia. . . . in 
reliquas prouincias praetores (praetorii 
Pighius) mittuiitur (in . . . mittuntur del. Np.): 1, 
6,6; t frunienti uim maximam ex Thes- 

salia, Asia, Aegypto, Creta, Cyrenis reliquis- 
que (que um. l) regionibus (reliqu. region. 
aut dclend. aut accuratius dcfiniend. eenset 
Kraff.) comparauerat: 3,5,1; t (Nerulos) 

nihil pati uiiii reliquarumque rerum ad 
luxuriam pertinentium (ad lux. pert. /^-fl; (rm. 
a; plur. edd.) inferri: 1115,4; uetcril)us clien- 
telis restilutis, nouis pcr Caesareni comparatis 
. . ., reliquis rebus eorum gratia dignitateque 
('•) amplificata Sequani i)rinci|)atum diniise- 
rant: VI 12, 6; neque ias csse cxistimant ea 
litteris numdare, cum in reliquis fere rebus 
(reb. forc [i) , publicis priuatisque rationibus, 
Graecis litteris (o) utantur: VI 14,3; aninialia 
caplu immolaiit reliquasque (que om. [i) res in 
uijuMj locimi coiiforunt: \'I17,3; hunc cuiii 
reliqiiis rcbus locum proliarat (o) , tum (c) 
quod superioris aiiiii muiiitiones integrae mane- 
bant: VI 32, 5; ut celeritato reliquas res con- 
(icoret, qua pleraque erat consocutus, arnia 
coiifcrri («), . . . obHidcs ilari iiibet: VII 12,3; 
picoiii rclii)iiiiHi|iic (quo oiii. liMli) ros, ((iiibiiH 
igiiiH cxciliirl potcHt, fiiiidchaut: VII 24,'!; pro- 
xiiiiis (licliiiH liiilictur c.\li'ii iirljciij McrjiiliiH. Pompeius eadem illa, quae per Scipionem osten- 
derat , agit; senatus uirtutem constantiamque 
conlaudat; copias suas exponit. . . . de reli- 
quis rebus ad senatum refertur: 1,6,3; de 
Fausto impedit Philippus , tribunus plebis; de 
relirjuis rebus senatus consulta perscribuntur : 
1,6,5; subicitur etiam L. Metellus tribunus 
plebis ab inimicis Caesaris, qui hanc rem distra- 
hat reliquasque res , quascumque agere insti- 
tuerit, impediat: 1,33,3; postero die duces 
aduersariorum perturbati, quod omnem rei fru- 
ment.ariae fiuminisque Hiberi spem dimiserant, 
de reliquis rebus consultabant: 1,73,1; erat 
noua et inusitata belli ratio cum tot castello- 
rum numero tantoque spatio et tantis munitio- 
nibus et toto obsidionis genere, tum etiam reli- 
quis rebus: 3,47,1; quae (fortuna) plurimuni 
potest cum in reliquis rebus tum praecipue in 
bello: 3,68,1; Cassius . . . completas onerarias 
naues taeda et pice et stuppa reliqiiisque rebiis, 
quae sunt aptae (e) ad incendia, in Pompo- 
nianam classem immisit: 3, 101,2; t cotidie 
utrimque eminus fundis, sagittis reliquisque 
telis pugnabatur: 1,26,1; magnoque numero 
pilorum , tragularum reliquorumque telorum se 
instruxerant: 1,57,2. 

[i[i) iintecedil siibsfant.: in proxima Octauii 
castra inruperunt. his expugnatis eodem ini- 
petu altera sunt adorti, [inde tertia et quarta] 
et deinceps reliqua: 3,9,7; t eo duae 

omnino ciuitates ex Britannia obsides mise- 
runt, reliquae (reliqui a) neglexerunt: IV 38, 
4; unam esse Haoduorum ciuitalem , quae cer- 
tissimam Galliac uictoriam distincat (r); eius 
auctoritate rcliquas (rcliquos [i) coutiueri: VII 
37,3; t cohortes, quae in stationibus 

erant, secum in eam partem proficisci, ex reli- 
qiiis duas (duas ex reliquis [i) in stationem 
cohortes (om.. fi) succedere, reliqiias armari et 
confestim sese (c) subsequi iussit: IV 32,2; 
imumque cohortem , (|uae temerc aiite coteras 
extra aciem procurrerat, seclusam ab reliquis 
circumueniunt: 1,55,3; t deorum nu- 

mero eos solos duciint, quos ceruunt et quo- 
riini aportc opibus iiiuaiitur, Solem ct Vulca- 
rimi (!t Lunam, rehquos ne fania qiiidom acce- 
peiuiit: VI 21, 2; t ''"^c ad ouni iiiaiidata 

Clodius refert, ac primis diebus, ut uide- 
batur, libenter auditus rcliquis ad coiiloquium 
non admittitur: 3,57,5; t '!'•"' autem 

omiiibus druidibus praeest unus. . . . hoc 
iiiortiio aul ((■) si ipii ox roliquis oxcollit digni- 
lalo Kiiccodil, iiiit: VI13,!(; t oquitos: IV 

12,'.^ II. Vi) y.) 7.V.) !B) ooioero; u(>qiio ci|uitibus 
. . . hIikIIiiiij iiil puj.^ii:iiidiiiu iiirtiiH(|iio deerat; 1675 reliquus (A. ii) aa) a) pp) — ji) aa)) 1676 sed hi erant numero CO, reliqui in itinere substi- 
terant: 2,41.3; t frumenti quod subito 

potuerunt nauibus auexerunt, reliquum flumine 
atque incendio corruperunt: VII 55, 8; 1, 48, 5 u. 
l))a)fifi) 90 exfo-.,- t Germani:IV15,2!<. 
1)) a) aa) Sl) a) perire; 1 hostes impeditos 
no.stri in flumine adgressi magnum eorum nume- 
rum occiderunt; per eorum corpora reliquos auda- 
cissinie Iransire conantes (con. transire a) mul- 
titudine telorum reppulerunt: 1110,3; factum 
est . . . hostium inscientia . . ., ut . . . statim 
terga uerterent. quos impeditos (c) integris 
uiribus milites nostri consecuti magnum nume- 
rum eorum occiderunt; reliquos equites (eorum 
add. fi) consectati paucos, qui ex fuga euase- 
rant, reliquerunt (reliquos . . . reliquerunt del. 
Th. Bciitl.): 11119,4; simul in medios hostes 
inrupit duobusque interfectis reliquos a porta 
paulum (e) .submouit: VII 50,5; (lermani . . . 
hostes loco depellunt; fugientes (c) . . . perse- 
quuntur compluresque interficiunt. qua re ani- 
maduersa reliqui ne circumuenirentur (c) ueriti 
se fugae mandant: VII 67,6; 88,7 u. b) a) aa) 
91) o) discedere; uniuersi in hostes impetum 
feceruut. ex his circiter LXXX interfectis, 
reliquis In fugam coniectis duobus amissis in 
castra se receperunt: 3,37,7; % reliquae 

(legiones): 1117,3 ?«. aa) 18) legiones; con- 
clamant legionis XIII. . . . milites — hanc enim 
initio tumultus euocauerat; reliquae nondum 
conuenerant (Ofhl; uenerant Na; iV/*. , Dt.''): 
1,7,7; Bruudisium cum legionibus VI per- 
uenit, ueteranis III et (N; ut a,f; at Ohl; ac 
Db.) reliquis, quas ex nouo dilectu confecerat: 
1,25, 1 ; 80, 4 u. a.oC) S8) legiones; duas legiones 
suas antecedere, reliqu.is subsequi iussit: 1,87, 
4; duas in castris Iegi(jnes retinuit, reliquas de 
quarta uigilia . . . eductas eodem itinere prae- 
misit: 3,75,2; \ pauci lenuuculi ad 

officium imperiumque conueniebant. sed tanta 
erat . . . contentio . . . , ut . . . non nulli de- 
primerentur, reliqui hoc (c) timore (c) propius 
adire tardarentur: 2,43,4; \ ibi L. Cotta 

pugnans iuterticitur cum maxima parte mili- 
tum; reliqui se iu castra recipiimt, unde erant 
egressi: V37,4; non nuUa pars militum domum 
discedit; reliqui ad Caesarem perueniunt: 1, 13, 
4; \ compluribus (c) nauibus fractis 

reUquae cum (c) essent . . . ad nauigandum 
inutiles: IV 29,3; quae grauissime adtiictae (o) 
erant naues, earum materia atque aere ad reli- 
quas reticiendas utebatur: IV 31, 2; XII naui- 
bus amissis reliquis ul nauigari (e) *satis com- 
niodc posset eflecit: IV 31, 3; naues soluit; 
quae omnes incolunies iid (c) coutinentem per- uenerunt; sed (c) ex iis (c) onerariae duae 
eosdem quos reliquae ([i; reliqui a; M.) por- 
tus (portus quos reliquae [i) capere non potu- 
erunt : IV 36, 4 ; cognoscit LX naues . . . cur- 
sum tenere non potuisse atque . . . reuertisse ; 
reliquas paratas ad nauigandum atque omnibus 
rebus instructas inuenit: V 5, 2; ut amissis cir- 
citer (c) XL nauibus reliquae tamen refici 
posse . . . uiderentur: Vll,2; onenirias naues 
. . . deducuut , parum clauis aut materia atque 
armamentis instructis ad reliquas armandas re- 
ficiendasque utuntur: 1,36,2; partem (c) na- 
uium deprimunt, non nullas cum homiuibus 
capiunt, reliquas in portum compellunt: 1,58, 
4; ex Massiliensium classe V sunt depressae, 
IIII captae, una cum Nasidianis profugit; quae 
omnes . . . petiuerunt. at ex reliquis una prae- 
missa Massiliam . . . cum iam adpropinquaret 
urbi , omnis sese multitudo . . . eflTudit : 2, 7, 3 ; 
nostrae naues duae . . . cum ignorarent, quem 
locum reliquae cepissent, contra Lissum . . . 
constiterunt: 3,28,1; naues longas adgressus 
. . . IIII ex his abduxit (c), reliquas inceudit: 
3,40,4; omnesque eas naues et reliquas, quae 
erant in naualibus, iucendit: 3,111,6; t 

neque uero primum impetum nostrorum Nu- 
midae ferre potuerunt, sed interfectis cir- 
citer CXX reUqui se in castra . . . recepe- 
runt: 2,25,5; t (ordines: VII 62, 4 

u. b) a) aa) 91) a) resistere;) t (Pom- 

peius, ut . . . eam partem, cui maxime con- 
tidebat, perterritam animuni aduertit, aliis quo- 
que (Nij).; aliisque af; aliisque quam maxime 
hl; reliquae Paul) diffisus acie exceasit: 3,94, 
5;) t principesque ex omnibus ciuitati- 

bus (conueueruut); ex quibus perpaucos (c) 
. . . relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco 
secum ducere decreuerat: V5, 4; (DumnorLx) 
priucipes Galliae sollicitare . . ., fidem reliquis 
interponere, ius iurandum poscere: V6, 6; t 
prouinciae priuatis decernuntur, duae con- 
sulares , reliquae praetoriae (duae . . . prae- 
toriae del. Pantagathus): 1,6,5; t Libo 

. . . quadriremes V ad eas misit. . . . An- 
tonianae scaphae . . . primo . . irapetu unam 
ex his quadriremibus (-remem ?; etld.) . . . 
ceperunt, reliquas turpiter refugere coegerunt: 
3,24,3. 

(i) pertiuet ad plura subst.; aa) eiusdein 
sreneris et uiiineri: plerasque naues in Italiain 
remittit ad reliquos milites equitesque 
transportandos : 3,29,2; — (nautae domini- 
que nauium: 3,8,3 u. b) a) aa) S) tcrrere;) 
t huc . . . Macedones, Thessalos ac reliqua- 
rum gentium et ciuitatum \equites) ad- 1677 reliquns (A. a) aa) ^) — b) a) aa) S) o)) 1678 iecerat: 3, 4, 6; mediam aciem Scipio cum 
legionibus Syriacis tenebat. Ciliciensis legio 
coniuncta cum cobortibus (cum coh. om. 
Sld) Hispanis, quas traductas ab Afranio do- 
cuimus, in dextro cornu erant conlocatae. has 
tirinissimas se habere Pompeius existimabat. 
relicjuas inter aciem (c) mediam cornuaque 
interiecerat: 3,88,3. 

[i[i) diuersi seueris, eiusdcm iiumeri: fru- 
lucnti quod inuentuni est in publicum confe- 
runt; reliquas merces commeatusque ad 
obsidionem urbis . . . reseruant: 1,3(), 3. 

yy) diuersi et sphw''* et nuincri: expositis 
niilitibus naues eadem nocte Brundisium a Cae- 
sare remittuntur , ut reliquae legiones 
equitatusque transportari possent: 3,8,1. 

I»b) pruedicat.: legione ^o) producta cogno- 
scit non decimum quemque (quemquam fi) 
esse reliquum (relictum p) militem sine 
uulnere: V52, 2; — certior factus est tres iam 
partes copiarum Heluetios id flumen traduxisse, 
quartam fere (c) partem citra flumen Ararim 
reliquam esse : 1 12, 2 ; exigua parte aestatis re- 
liqua Caesar . . . tamen in Britanniam profi- 
cisci (o) contendit: IV20, 1; quod omni ex 
reliquis partibus demesso frumento pars una 
(una pars [i) erat reliqua: IV 32, 4; Massilia 
enim fere tribus ex [oppidi] partibu.s mari ad- 
luitur; reliqua quarta est, quae aditum habeat 
ab terra: 2,1,3; — unam ut in miseris rebus 
spem reliquam salutis esse arbitratus proximos 
colles capere uniuersos . . . iubet: 2,42,1. 

sese unis Suebis concedere, quibus ne dii 
quidem immortales pares ease possint (c) ; reli- 
quum quidem in terris esse neminem, quem 
non superare possiut: IV 7, 5; \ quod 

unde agger omnino comportari posset nihil 
crat reliquum omnibus arboribus . . . conuec- 
tis, aggerem noui generis . . . facere institue- 
runt: 2,16,1; 1 nostris (hostes MiUcr; 

liostes nostris Hwj) omnibus occu])alis qui 
crant in agris (castris UMiilkr) reliqui (quae 
erant in agris relicta v. Gid.; Miller) discesse- 
nint: IV 34,3. 

I)) roliqu"^ ■>■ siilistaiitiiii; a) iioii sequi- 
liir relaliuiiin; aa) iiiasc. (pliir.); 91) subi.: 
n) iioin. ucl acc: niagnain partcin coruni con- 
cidit; rcliqui seso fugao maiularunt atque iii 
proximas siluas abdideruu t: 1 12, 3; T| 

(Baculus) capit arma a proximis atque in porta 
consistit. conHcqiiuntur (c) hunc ccnturioiics 
eius cohorlis , qiiac iii stationc orat; paulisper 
iina inocliiini Hustincnt. . . . Iioc spatio iiit(^r- 
posito rcli(|ui scsc confnniant tantuni, ut in 
niiuiitiouibus conBistcie audiiiiit spcciciiKiiic defensorum praebeant: VI38,5; ^ (capere: 
IV 36, 4 u. a) aa) a) [ip) naues;) omnes fere 
Galliae ciuitates de bello consultabant . . . et 
quid reliqui consilii capereut . . . explorabiuit 
(c): V53, 4; \ neque (Pompeiani) . . . 

impetum uostrorum tulerunt , primisque deiec- 
tis reliqui se uerterunt et loco cesserunt: 3, 
51,2; 1 nostros repellit a castris, quos 

deprendit interficit. reliqui coeuut inter se et 
repentino periculo exterriti siuistras sagis in- 
uoluunt gladiosque destriugunt atque ita se a 
caetratis equitibusque defendunt castrorum pro- 
pinquitate contisi seque in castra recipiunt et 
ab iis cohortibus . . . defeuduntur: 1,75,3; 
U conari: 1110,3 u. a) aa) a) pfi) hostes; 
t confidere: 1, 75, 3 «. coire; \ se cou- 

firmare: VI 38, 5 u. audere; ^ con- 

fugere: 3,9,7 u. SJ) cogere; \ in his 

erant legionibus hominum milia tria CC; reli- 
qui uulneribus ex proeliis et labore ac magni- 
tudine itineris confecti cousequi non potue- 
rant: 3,106,2; ^ consistere: III 6,2 u. 

S8) coicere; VI 38, 5 u. audere; t sese con- 
uertere: 1,46,1 u. SJ) cogere; ^ cum 

omnis iuuentus , omnes etiam grauioris aetatis 
. . . eo conuenerant, tum . . . coegerant; qui- 
bus amissis reliqui neque quo se reciperent 
neque quem ad modum oppida defenderent ha- 
bebant; itaque se {om. p) suaque (sua [J) 
omuia Caesari dediderunt (dederuul o) : III 
16,3.4; T[ defendere: 11116,3 u. dedeie; 

1,75,3 u. coire; Tf desistere: IV' 12,2 u. 

SB) coicere; 1 destringere: 1,75,3 u. coire; 
1 magnus ihostium) numerus capitur atque in- 
terticitur, reliqui ex fuga in ciuitates disee- 
duut: VII 88, 7; t tcmptemus hoc modo 

si possimus (c) . . . diuturna uictoria uti, 
quoniam rcliqui crudelitatc odiuni effugere 
non potuerunt neque uictoriam diutius tenere 
praeler unum L. Sullaiii: ap. Cic. ad Att. IX 
7 C, 1; 1 egredi: V37,4 ii. ii) aa) a) 

[i[i) milites; ^ (uidit) quartae cohortis 

omnibus ceuturionibus occisis signiferoque in- 
terfecto, signo aniisso, rcliquaruni cohortium 
oninibus fere centurionibus aut uulneratis aut 
occisis , in his primipilo (c) . . . uuliicribus 
confccto . . ., reliquos csse tardiores: II 25, I ; 
H facero: 3,87,6 u. !S) hoituri ; | ha- 

bere: 11116,3 u. dedcic; Tl (infcrre: II 

25,2 u. a) aa) a) aa) SB) militcs; | in- 

uoluere; 1,75,3 u. coire; 1 ^laxaro: 

1125,2 u. a) aa) a) aa) 18) mililes;) 1 

niaiuhirc: I 12,,'i ii. aliilcie; \ priniis^iuc 

opprcHsis icli(]ui )ur lionim corpora salutciii 
silii attiiic cxitiiiu ]Miric baii l; 3, (>9, 3; T) 1679 reliquus (A. 1») a) aa) 91) — S)) 1680 Germani . . . se ex (e) castris eiecerunt et . . . 
reliqua fuga desperata magno numero inter- 
fecto reliqui se in fiumen praecipitauerunt at- 
que ibi timore, lassitudiue, ui tiuminis oppressi 
perierunt: IV 15,2; ^i peruenire: 1, 

13,4 u. a) jui) a) (ip) milites; 1 etsi <c) 

pars aliqua circumuenta ceciderit, at reliquos 
seruari posse contidunt: VI 40, 2; 3, lOG, 2 ««, 
consequi; ap. Cic. ad Att. IX 7 C'l ti. eftugere; 
1 praebere: VI 38, 5 u. audere; ^ prae- 

cipitare: IV 15,2 u. perire; % se reci- 

pere: 11116,3 u. dedere; V37,4 u. a) aa) a) 
[i[i) milites; 1,75,3 u. coire; 2,25,5 u. a) aa) 
a) [i[i) Numidae; t fuit controuersia . . ., 

cum eius uecessarii fidem implorarent Pompei 
. . ., reliqui in labore pari ac periculo ne iinus 
omues aHtecederet recusarent: 3,82, 5; t 
cum primi ordines hostium transfixi pilis (c) 
concidissent , tamen acerrime reiiqui resiste- 
bant: VII 62, 4; f quae sentimus ipsi, 

reliquos sentire speramus: 2,27,2; Tj 

succumbere: VII 86,3 u. !B) adire; T[ 

tenere: ap. Cie. ad Att. 1X7 C,lu. eflu- 
gere; \ transire: 1110,3 u. a) aa) a) [i[i) 
hostes; 'j uenire: IV 12,2 il S8) coicere; con- 
cilio Galliae . . . indicto cum reliqui praeter 
Senones, Carnutes <c) Treuerosque uenissent: 
VI 3, 4; 1 se uertere: 3,51,2 u. cedere. 

b) ab e. (lass.: Carnutes . . . iure iurando 
ac tide sanciatur petunt . . . , ne facto initio 
belli ab reliquis deserantur: VII 2, 2; f 
qui . . . ab se reliquisque in senatu inter- 
rogatus omnia sibi esse ad bellum . . . pa- 
rata contirmauisset : 1, 30, 5. 

J8) obi. : Caesar Labienum cum cohortibus 
sex subsidio laborantibus mittit; . . . ipse <e) 
adit reliquos; cohortatur <cohortatus BiU), ue 
labori succumbant: VII 86, 3; t agere: 

IV 12, 2 !«. coicere ; \ ( Veneti) scientia 

atque usu rerum nauticarum ceteros {sic |i; 
nauticarum reliquos a ; nauticarum rerum reU- 
quos erfrf.) antecedunt: 1118,1; 1 di- 

spersos (nostros) . . . in metendo occupatos 
subito adorti (hostes) . . . paucis interfec- 
tis reliquos incertis ordinibus perturbauerant. 
simul equitatu atque essedis circumdede- 
rant: IV 32, 5; 1] impetum . . . in cohor- 

tes faciunt paucisque deiectis reliquos sese con- 
uertere cogunt: 1, 46, 1; magno numero lOcta- 
uianorum) interfecto reliquos atque ipsum Octa- 
uium in naues confugere coegerunt : 3, 9, 7 ; 
t (cohortari: 1125,2 u. a) aa) a) aa) SB) 
milites ; VII 86, 3 u. adke ;) t ex hominum 
niilibus ampiius triginta . . . plus tertia parte 
interfecta reliquos perterritos in fugam coi- ciunt ac ne in locis quidem superioribus con- 
sistere patiuutur : III 6, 2 ; subfossis <c) equis 
compluribusque nostris (equitibus) deiectis reU- 
quos in fugam coniecerunt atque ita perterritos 
egerunt, ut non prius fuga desisterent quam 
iu conspectum <c) agminis nostri uenisseut: 
IV 12, 2; 3,37,7 u. a) aa) a) [i[i) hostes; t 
tributis quibusdam populis {hl; publicis af ; 
edd.) priuatisque praemiis reliquos in posterum 
bona spe complet: 2,21,2; t conficere: 
3,106,2 u. 31) a) consequi; t cousectari: 
11119,4 u. a) aa) a) p^) hostes; t (con- 

tinere: VII 37, 3 u. a) aa) a) p[i) ciuitates;) 
t defendere: 1,75,3 u. 91) o) coire; t 

deterrere: 3,8,3 u. terrere; t re« huc 

deducitur, ut ii (c) , qui habeant domicilium 
. . . iu Hispania (c), statim, reliqui ad Varum 
flumen dimittantur: 1,86,3; t nostri 

. . ., ne frustra reliquos exspectarent, duas 
nacti turmas exceperunt: 3,38,4; t ^^- 

terrere: 1,75,3 u. 91) o) coire; t iurauit 

se nisi uictorem in castra non reuersurum reli- 
quosque ut idem facerent hortatus est: 3, 
87,6; t opprimere: IV 15,2 «. 91) fl) 

perire; t perterrere: 1116,2 et IV 12, 

2 u. coicere; t perturbare: IV 32,5 u. 

circumdare; t (Vorenus) imo interfecto 

reliquos paulum propellit: V44,ll; t 

occisis ad hominum milibus quattuor reliqui 
in oppidum reiecti sunt: 1133,5; t 

repeilere: 1110,3 u. a) aa) a) [i[i) hostes; 
itaque multis interfectis reliquos iufeeta re iu 
oppidum reppulerunt: 2,14,6; t seruare: 
VI 40, 2 u. m) o) posse ; t omnes (naues) 

incendit eodemque igne nautas dominosque 
nauium interfecit magnitudine poenae reliquos 
terreri <deterrere Olil: deterreri Paiil) sperans: 
3, 8, 3 ; t itaque omni senatu uecato reli- 

quos sub corona uendidit: 11116,4. 

G) dat.: quid ipsis Cortiniensibus , quid Do- 
mitio, quid Lentido, quid reliquis accideret 
<-erit Oa') : 1, 21, 6; t boc esse . . . grauiorem 
fortunam Sequanorum quam reliquorum , quod 
. . . horrereut, propterea quod reliquis tameu 
(c) fugae facultas daretur, Sequauis uero . . .: 
132,4.5; t magnitudine supplicii dubi- 

tantes cogit; nam maiore commisso deUcto . . . 
necat, leuiore de causa auribus desectis aut 
singulis eifossis oculis domum remittit, ut sint 
reliquis documento et magnitudine poenae 
perterreant alios: VII 4, 10; quod de sua salute 
impetrauerit , f o r e etiam reUquis ad suam 
spem solacio: 1,22,6; t tidem reli- 

quis interponere: V6,6 u. p. 26 76' priucipes. 

25) ^euet.: fortuna: 132,4 u. g) dare; 1681 reliquus — remaneo 1682 ^ Caesaris reliquorumque hiberna oppugnari: 
V41,3; 1 praecipit . . ., unum omnes 

petant (c) Indutiomarum, quod mora reli- 
quorum spatium uactum illum effugere nole- 
bat: V58, 4; ^ factum imprudentia Bitu- 

rigum et nimia obsequentia reliquorum, uti 
hoc incommodum acciperetur: VII 29, 4; ^ 
neu suani neu {Elberiimj -. ne usu nianu O^afh; 
ne usu manuque ccW.) reliquorum opiniouem 
fallerent: 3,8G,5. 

®) c. pruep.; a) ab: in reliquis uitae insti- 
tutis (Galli) hoc fere ab reliquis differunt, 
quod : VI18, 3 ; ^ neque tamen suscepto 

bello .suum consilium ab (a [i) reliquis sepa- 
rare audent (Haedui) : VII 63,8; TT po- 

stulat (c), ut iurent (c) omnes se exercitum 
duce.«que non deserturos neque . . . .sibi sepa- 
ratim a reliquis consilium capturos: 1,76,2. 

b) funi : hi . . ., si per te liceat, perendino die 
cum proximis hibernis coniuncti communem 
cum reliquis belli ca.sum sustiueaut: V30,3; 
'\ druide-s a bello abesse consueruut neque 
tributa una <umquam fi) cum reliquis peu- 
dunt: VI14, 1; \ (cum Lusitanis reUquis- 
que: 1, 44, 2 u. p. I6(Ji ») barbari.) 

c) ex: hoc laudans Ponrjjeius idem iurauit; 
nec uero ex reliquis fuit quisquam, qui iurare 
dubitaret: 3,87,6. 

Pfl) nentr.; S) sing. (genet.): demonstrant 
sibi praeter agri solum nihil esse reliqui: 
111,5; — qui . . . nihil ad celsritatem sibi 
reliqui fecerunt: 1126,5; ^ ut, si 

quid aduersi accidisset, ne ad conandum qui- 
dem sibiquicquam reliqui fore uiderent: 
^,.*), 5; T Afranius paene omne fruuientum 

ante Caesaris aduentum Ilerdam conuexerat, 
reliqui (-quum f; reliquis /() si quid fu- 
erat Caesar superioribu» diebus consumpse- 
rat: 1,48,5. 

8) plur. ; a) subi.: ut (nostra classis) una 
celeritate . . . i>rae,staret , reliqua pro loci na- 
tura, pro ui tempestiitum illis esseut aptiora 
et accommodatiora: III 13,7. 

D) obiecl.: parte iam obsiilum tradita cum 
reliqua admiuistrarentur (admiuistrautur 
l^), ... equitatus hostium procul uisus est: 
VII 12,4; t placuit , ut (r) Litauiccus 

dccem illis milibus . . . praeticcretur atque ea 
t ducenda curaret fratrcsque eius ad Caesarom 
praecurreront. rcliqua qua ralioue agi jilaceat 
coustituuiit: VII 37, 7; (se) postulatis Cae.taris 
cognitis missuros ad Pom{M?iuiii , atque illum 
reliqua por »c acturum: 3,16,5; H Ma.s8i- 

lieuHes tamon niliilo setiuw ad dofeiiMionem urbis 
roliqua a|i|iarare coeperuul: 2,7,4; *, ad 

liOxio. Caottur. 11, propositum reuertar: festinationi meae breui- 
tatique litterarum ignosces; reliqua ex Fumio 
cognosces (rel. ex F. c. om. M'): ap. Oic. 
ad Att. IX 6 .4; ^ e captiuis quaerit, qnis 

castris ad Bagradam praesit: respondent Sa- 
burram. roliqua studio itineris conficiendi quae- 
rere praetermittit : 2,39,3; ^ monuitque, 

ut ex sua amicitia omnia exspectarent et ex 
praeteritis suis officiis reliqua sperarent (rel. 
sper. dfl. Ciacc.): 3,60,1. 

fi) seqnitur reiatiunm; az) reliqui, qui ;/. 
qni p. 147 S ((3) 2loc.>. 

,i|i) reliqua, qnae u. qni p. 1479 p^) (4 he.). 

B. addoutur alia adiectina nel numeralia; 
a): hos {c) sequuutiu' Byllidenses (f), Amantini 
(c) et reliquae (et Amantini; reliquae i'oMi) 
flnitimae ciuitates totaque Epirbs et {del. 
Paul) legatis ad Caesarem missis quae impe- 
raret facturos polUceutur: 3,12,4; 1f reli- 

qui omues u. oniiiis i. M. p. 937 sq. 
(10 loc.) : properaret ad se cum exercitu uenire 
omniaque postliaberet {Ald.; omniaque post ea 
quae haberet s ,• omniaque reliqua posthaberet 
Paul): 3,33,1; \ quas (naues ex Pictoui- 

bus (c) et Santonis reliquisque paeatis 
regionibus conuenire iusserat: III 11,5; \ 
uicos ad quadringentos , reliqua priuata 
aedifieia iucendunt: 15,2. 

b) : partito exercitu T. Labienum cum 1 e- 
g i (j 11 i b u s tribus ad Oceanimi uersus . . . pro- 
ficisci iubet; C. Trebonium cum pari legiouum 
numero ad eam regionem . . . depopulandam 
mittit; ipse cum reliquis tribus (VIII [i) 
ad fiumeu Scaldem (CC) . . . ire constituit: 
VI 33,3; T^ duas ibi legiones reliquit et 

partem auxiliorum, quattuor reliquas(le- 
giones add. B-^) iu castra maiora reihixit: 1 
49,5; * quinque cohortes . . . castiis 

praesidio relinquit ; quinque eiusdem legionis 
reliquas de media uocte . . . proficisci ini- 
perat: VII 60,3; t duabus legionibus . . . 

in castris rclictis . . . reliquas sex legio- 
nes pro castris iu acie constituit: 118,5; duas 
legiones ad fiiies Treueroruni , duas in Liu- 
gonibus, sex reliquas iii Senonum linibus 
Agedinci iu hibernis conlocauit : VI 44, 3 ; ^ 
reliquas inter aciem (r) mediam cornuaque 
interiecer:it numeroque cohortes CX expleuerat. 
. . . reliquas cohortes VII cjistris v^r) 
. . , praesidio disposuerat: 3, ."^S, 4; 1i (cum 
reliquis VIII: VI 33, 3 u. s. tribus.) 

[^"also: qiiod inagiiis muiieribus datis gladia- 
toriae familiae reliquias ^reliquas A'a/) habc- 
bat: 3,21,4.J 

rcuiitueu. A. upp. discedore; a) abs.: 

m 1683 remaneo Remi 1684 quorum alius alia causa inlata, quam sibi ad 
proficiscendum necessariam esse diceret, pete- 
bat, ut eius uoluntate discedere liceret; non 
nulli pudore adducti , ut timoris suspicionem 
uitarent, remanebant: 139,3; an non audistis 
(c) ex iis (c), qui per causam ualetudinis (e) 
remanserunt, cohortes esse Brundisii factas? 
3, 87, 4. 

b) additur, ubi quis remaneat; a) ad; ab 
Cn. Pompeio proconsule petit, quoniam ipse 
ad urbem cum imperio rei publicae causa 
remaneret (remanebat fi), . . . iuberet: VI 1,2. 
p) apud: Caesar iis (c), quos in castris re- 
tinuerat, discedendi potestatem fecit. illi sup- 
plicia cruciatusque Gallorum ueriti . . . rema- 
nere se apud eum uelle dixerunt: IV 15, 5; 
ex numero tribunorum militum centurionum- 
que non nulli sua uoluntate apud eum remau- 
serunt: 1,77,2. 
y) in u. im p- 124 (6 loc). 
S) Brundisii, domi, ibi, sim.: repperit con- 
sules Dyrracbium profectos cum magna parte 
exercitus , Pompeium remanere Brundisii 
cum cohortibus uigiuti; neque certum inueuiri 
poterat, obtinendine Brundisii causa ibi reman- 
sisset . . . an inopia nauium ibi restitisset: 1, 
25, 2. 3 ; ^ Pompeius enim discedens ab 

urbe in senatu dixerat eodem se habiturum loco 
(|ui Romae remansissent et qui in castris Cae- 
saris ftiissent: 1, 33, 2; sententiasque de singulis 
ferrent, qui Eomae remansissent quique intra 
praesidia Pompei fuissent neque operam . . . 
praestitissent : 3,83,3; tl (Suebi) quot- 

annis singula milia armatorum bellandi causa 
ex (c) finibus educunt. reliqui, qui domi man- 
serunt (remanserunt hl; remanserint af), se 
atque illos alunt; hi rursus in uicem anno post 
in armis sunt, illi domi remanent: IV 1,5; 
tl Britanniae . . . maritima pars (incolitur) ab 
iis (c), qui . . . belli inferendi causa ex Belgio 
transierunt (c) ... et bello inlato ibi per- 
manserunt (remanserunt p) atque agros colere 
coeperunt : V 12, 2 ; 1, 25, 3 m. s. Brundisii ; H 
equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac 
pedibus proeliantur equosque eodem remanere 
uestigio adsuefecerunt (c): IV 2, 3. 

B. opp. dirui: isdem (c) sublicis, quarum 
pars Inferior integra remanebat, pontem 
relicere coepit : VII 35, 4. 

remedinm: quantum opere processerant 
et castra protulerant, tanto aberant ab aqua 
longius, et praeseuti malo aliis malis remedia 
dabantur ( remediabantur uel medebautur 
Mailu.; remedia meditabantur Pauly): 1,81,3; 
— quibus rebus nostri usu docti haec reperie- bant remedia, ut alio loco ignes facerent, 
* * *: 3,50,2. 

remex. A. subi.: (cognoscere: 1,58,3 
u. D. a);) t piscatoriasque (naues) adiece- 

rant atque contexerant, ut essent ab ictu 
telorum remiges tuti: 2,4,2. 

IJ. obi.: (adlidere: 3,27,2 !«. C.;) t 

(capere: 3,24,3 u. E.;) t conseruare 

(detrahere): 3,27,2 M. C; t °eque Bibulus 
impeditis (c) nauibus dispersisque remigi- 
bus satis mature occurrit: 3,7,3; t exer- 

cere: (1,58,3 u. D. a) ;) nauesque triremes 
duas . . . per causam exercendorum remigum 
ad fauces portus prodire iussit: 3,24,1; t 

frumentum , milites , arma , remiges (remiges, 
arma F.), tormenta, uecturae imperabantur: 
3, 32, 2 ; t naues . . . aedificari . . . , re- 

miges ex prouincia institui (instituit ji), 
nautas gubernatoresque comparari iubet: III 
9,1; t (interficere: 3,27,2 M. C.;) t 
producere (traducere?): 1,58,3 u. D. a); 
t remittere: 3,27,2 u. C. 

C. senet.: naues . . . armauerant — remigum, 
gubernatorum magna copia suppetebat — (re- 
migum . . . suppetebat delend. cois. Paid): 2, 
4, 1 ; t ut . . . ex magno remigum pro- 
pugnatorumque numero pars ad scopulos ad- 
lisa interficeretur , pars ab nostris detraheretur 
{dett. : distrah. x) ; quos omnes conseruatos 
Caesar domum remisit (dimisit f) : 3, 27, 2. 

D. abl.; 'a): nostri cum (c) minus exerci- 
tatis remigibus minusque peritis gubernatori- 
bus utebantur, qui repente ex onerariis naui- 
bus erant producti (traducti?), nequedum 
etiam uocabulis armamentorum (c) cognitis 
(nequedum . . . cognitis del. Panl), tum: 1, 
58,3. 

b) abl. abs.: dispersis remigibus: 3,7, 
3 u. B. dispergere. 

E. c. praep. : primoque impetu unam ex his 
•quadriremibus cum remigibus defeusoribus- 
que suis ceperunt : 3, 24, 3. 

Remi. (De Remorum finibus cf. Heller Pli. 
22, 160.) 

Renii, qui proximi Galliae ex Belgis sunt, 
ad eum legatos Iccium {B^ ; siccium X) et 
Andecumborium (c), primos ciuitatis (c), mise- 
runt : II 3, 1 ; cf. II 3, 2 — 4, 1 ; de numero eorum 
omnia se habere explorata Remi dicebant, prop- 
terea quod propinquitatibus adfinitatibusque 
coniuncti . . . cognoueriut (c) : 114,4; cf. § 10; 
Caesar Remos cohortatus liberaliterque oratione 
prosecutus omnem senatum ad se conuenire . . . 
iussit: 115,1; postquam omnes Belgarum co- 
pias . . . ad se ueuire uidit neque iani louge 1685 Bemi — remitto 1686 abesse ab iis (c) quos miserat exploratoribus 
et ab Kemis cognouit, flumen Axonam, quod 
est in extremis Bemorum finibus (finibus re- 
morum AQ) , exercitum traducere maturauit 
atque ibi castra posuit. quae res ... com- 
meatus ab Remis reliquisque ciuitatibus ut 
sine periculo ad eum portari posset (c) efficie- 
bat: 115,4.5; cf. §6; ab his (c) castris oppi- 
duni Remorum nomine Bibrax aberat milia 
passuum octo: II 6, 1 ; cf. qu. sqq.; eo de media 
nocte Caesar isdem ducibus usus, qui nuntii 
ab Iccio (c) uenerant, Numidas et Cretas 
sagittarios et funditores Baleares (c) subsidio 
oppidanis mittit; quorum aduentu et Eemis 
cum spe defensionis studium propugnandi ac- 
ccssit et hostibus eadem de causa spes potiundi 
oppidi discessit: II 7, 1. 2; itaque paulisper apud 
oppidum morati agrosque Remorum depopu- 
lati omnibus uicis aedificiisque . . . incensis ad 
castra Caesaris omnibus copiis contenderunt : 
117,3; hostes . . . partem suarum copiarum 
(o) traducere couati sunt eo consilio, ut, si 
possent, castellum . . . expugnarent pontem- 
que interscinderent , si minus potuissent, agros 
Ilemorum popularentur, qui magno nobis usui 
ad bellum gerendum erant: 119,5; postridie 
. . . Caesar . . . in fines Suessionum, qui pro- 
ximi Remis erant, exercitum duxit: 1112,1; 
(Suessiones) petentibus Remis ut conseruaren- 
tur impetrant: II 12,5; huic (Labieno) niandat, 
Remos reliquosque Belgas adeat atque in ofticio 
contineat: 11111,2; quae (silua Arduenna) iu- 
genti magnitudine per medios fines Treuerorum 
a flumine Rheno ad inilium Remorum (rhe- 
morum yl) pertinet : V 3, 4 ; quartam (legionem) 
in Remis cum T. Labieno in confinio Treuero- 
rum hiemare iussit: V24, 2; iuterim ad La- 
bieuum per Remos iucredibili celeritate de uic- 
toria Caesaris fama perfertur, ut . . . ante 
mediam noctem ad portas castrorum clamor 
oreretur (c) , quo clamore siguiticatio uictoriae 
gratulatiociue ab Rcmis Labieno fieret: V 53, 
1 ; ut praeler ilaeduos et Remos , quos praeci- 
puo semper honore Caesar habuit, alteros pro 
uetere ac perpetua erga populum Romanum 
Ude, alteros pro recentibus Gallici belli officiis, 
nulla fere ciuitas fucrit non suspecta nobis : V 
54,4; in concilio i)ronuntiat (Indutionuirus) ar- 
cessitum se a ISenonibuH et (Jarnutil)us aliisque 
compluribuH (ialliae ciuitatibuH; huc (c) itu- 
rum (c) per fincs Ki^nioruni eoruui(|ue agros 
populaturum: V5G, 5; codeni CanuileH legatos 
obsidesquo mittunt usi deprccatoribus Remis, 
quorum erant in (u) cliontela: VI 4, 6; Treueri 
. . . Labienum cum uiui legioue, quac iu euruui (Remorum ScttambacJi) finibus hiemabat (fi; 
hiemauerat a; cAd.), adoriri parabant: VI 7,1; 
Sequani principatum dimiserant. in eorum lo- 
cum Remi successeraut ; quos quod adaequare 
apud Caesarem gratia intellegebatur, ii (c), 
qui (c) propter ueteres inimicitias nullo modo 
cum Haeduis coniungi poterant, se RemLs in 
clientelam dicabant (c). hos illi diligenter tue- 
bantur : ita et nouam et repente collectam auc- 
toritatem tenebant: V112, 7. 8; eo tum statu 
res erat, ut longe principes haberentur (o) Hae- 
dui , secundum locum dignitatis Remi obtine- 
rent: VI12, 9; quae (Arduenna silua) est totius 
Galliae maxima atque ab (c) ripis Rheni tini- 
busque Treuerorum ad Neruios (Remos Bergk) 
pertinet: VI 29, 4 ; exercitum Caesar duaruui 
cohortium damuo Durocortorum (-terum fi) 
Remorum reducit concilioque in eum locum 
Galliae indicto de coniuratione Senonum et 
Carnutum quaestionem habere instituit: VI 44, 
1; ab hoc concilio Renii, Lingones, Treueri 
afuerunt: illi, quod amicitiam Romanorum 
sequebantur; Treueri, quod . . .: VII 63,7; C. 
Fabium legatum (c) et L. Miimcium Basilum 
(c) cum legionibus duabus in Remis conlocat, 
ne quam a (c) tinitimis Bellouacis calamitatem 
accipiant : VII 90, 5. 

reniigo: qui (milites) uectoriis grauibus- 
que nauigiis non Lntermisso remigaudi la- 
bore longarum uauium cursum adaequarunt 
(c): V8,4. 

rcmigro : interea suos remigrare in agros 
(in agr. rem. p) iusserunt: IV 27, 7; (Mena- 
pii) tantae multitudinis aditu (c) perterriti ex 
iis (c) aedificiis, quae trans tiumen habueraut, 
demigrauerunt. . . . (Vsipetes et Tencteri) iu- 
scios . . . Menapios oppresserunt, qui de Ger- 
raanorum discessu . . . certiores facti siue metu 
trans Rhenum in suos uicos remigrauerant 
(-ueruut (i; remigauerant AQ): IV 4, (3.) 6. 

rcniiiii^coi* : sin bello persequi perseue- 
raret, reminisceretur et ueteris iucom- 
modi populi Romani et pristinae uirtutis 
Heluetiorum: 1 13,4. 

rciiiixNutit "■ remitto cxtr. p. 16SS sq. 

rciiiitto. A. = an07tifi7ceiv , avaTiein- 
jtBiv; u) = niitlcrc al(iin (alqd) po, unde 
ueuil; a) uuu additui', i|iio remittalur; xx): 
sese pro CaeHaris in se beneliciis pluriniiiiu ei 
conlitcri debcre, quod eius opera stipeudio libc- 
ratiis esHet . . . quodque ei et (um. ji) f i I i u s 
et fratris tilius a (c) Caesare remissi (uiissi 
AM[i) essent, quos Aduatuci obsidum numero 
misHos . . . in . . . catenis tenuissent : V 27, 2 ; 
\ locclluiii libi signaliim rciiiisi: ml Pinoit. 1687 remitto (remissus) 1688 ap. Charis. I p. 79 K.; f Caesar milites 

aduersariorum , qui {sic 0'lil -. qui mil. adu. af; 
cdd.) in castra . . . uenerant, summa diligentia 
conquiri et remitti iubet: 1,77,1; t 

naues a consulibus Dyrrachio remissae, quae 
jjriorem partem exercitus eo deportauerant, 
Brundisium reuertuntur: 1,27,1; ^ si uelit 
suos recipere ( recuperare (3), obsides sibi 
(om. p) remittat: 1118,5; f ut . . . qui 

superessent . . . tela in nostros coicerent et 
pila intercepta remitterent: 1127,4. 

(i^): liunc (Commium) illi (Britanni) . . . 
comprehenderant atque in uincula coniecerant; 
tum proelio facto remiserunt: IV 27, 3. 

p) additur, qno remittatur; aa) ad: ut . . . 
ex iis (c) (nauibusl, quae inanes ex conti- 
nenti ad eum remitterentur [et] prioris com- 
meatus expositis militibus, . . . perpaucae locum 
caperent: V23,4; H reducitur ad eum de- 

prensus ex itinere N. <c) Magius Cremona, 
praefectus fabrum Cn. Pompei. quem Caesar 
ad eum remittit (praemittit Kindsch.) cum man- 
datis *hts: 1,24,5; magnopere admirabatur 
Magium, quem ad Pompeium cum mandatis 
miserat, ad se non remitti : 1,26,2. 

fifi) iu: Caesar . . . eos, qui uenerant, con- 
laudat atque in oppidum dimittit (remittit?), 
portas murosque adseruari iubet: 1,21,2; u.prae- 
terea in p. .96' (4 loc). 

yy) Bnindisiuu), domum: expositis militibus 
naues eadem nocte Brundisium a Caesare 
remittuntur, ut reUquae legiones equitatusque 
transportari possent: 3,8,1; t domum 

u. domns p. 956 pp) (4 loe.). 

b) — avie^iaTalleiv: scribit Labieno, si 
rei publicae commodo faeere possit (c), cum 
legione ad fines Neruiorum ueniat. . . . La- 
bienus . . . litteras Caesari remittit (^; di- 
mittit a), quanto cum periculo legionem es 
hibernis educturus esset; rem gestam in Ebu- 
ronibus perscribit : V (46, 4 ;) 47, 5 ; 1 accep- 
tis mandatis Roscius cum (e) Caesare Capuam 
peruenit . . ., postulata Caesaris renuntiat. illi 
deliberata re respondent scriptaque ad eum 
mandata per eosdem remittunt (sie Hot.: 
mandata permittunt Na; mandata per eos re- 
mittunt Ofhl; Db.): 1,10,2. 

e) = aTiodidovai, reddere, restituere : equi- 
dem me Caesaris militem dici uolui, uos me 
imperatoris nomine appellauistis. cuius si uos 
paenitet, uestrum uobis beneficium remitto, 
mihi meum nomen (o) restituite: 2,32,14; f 
imperium se a (e) Caesare per proditionem 
nullum desiderare, quod habere uictoria posset 
(e). . . . quin etiam ipsis remittere (Steph.; remitt«ret X) , si sibi magis honorem tribuere 
quam ab se salutem accipere nideantur: VII 
20,7. 

B. = xotXav, aviivai; a) = Iaxare, mi- 
nucre; a) trausit.; aa): ut superioris tem- 
poris (superiore tempore Ci-acc.) contentio- 
nem (contempt. Ohl) nostri omnem remiserant 
(remans. l) , ita proximi diei casu admoniti 
omnia ad defensionem parauerant : 2, 14, 6 ; 1[ 
ut re confecta omues curam et diligentiam 
remittunt : 2, 13, 2 ; — quod fere plerisque acci- 
dit, ut praesidio litterarum diligeutiam in 
perdiscendo ac memoriam remittant: VI14, 
4; f quod his (e) rebus relangnescere 

animos [eorum] et remitti uirtutem (uir- 
tutemque remitti Jii) existimarent : II 15, 4. 

[i[i) : ueteranae legionis milites . . . neque 
ex pristina uirtute remittendum aliquid pu- 
tauerunt et (e) : 3, 28, 5. 

,3) iutrans. : nostri . . . impetum classis 
timebant, si forte uentus remisisset: 3, 
26,4. 

f) dc : quoniam obsidione liberatum Cicero- 
nem sciebat , aequo animo remittendum de 
celeritate existimabat: V49, 6. 

b) = condouare, uiissuni facere; a) alqd: 
aa): pecunias, quas erant in publicum Var- 
roni ciues Romani polliciti, (Caesar) remittit 
(-tti af): 2,21,2; t si per popnlum Ro- 

manum stipendium remittatur et dediticii 
subtrahantur : I 44, 5. 

Jiji): quod ad indutias pertineret, sic belli 
rationem esse diuisam, ut illi classe (e) naues 
auxiliaque sua impedirent, ipse ut aqua terra- 
que eos prohiberet. si (et si kl) hoc sibi re- 
mitti uellent, remitterent ipsi de maritimis 
custodiis; si illnd tenerent, se quoque id reten- 
turum. nihilo minus tamen agi posse de com- 
positioue, ut haec non remitterentur: 3,17,4. 

(i) de: 3,17,4 u. a) (ip) hoc. 

[Falso: cui rei missis (Np.; qui remissis x; 
qua re missis Brutus) ad Caesarem legatis 
auxilium ab eo petebant : 3, 9, 5.] 

Reuiittere Dyrrachio: 1.27,1; ex conti- 
nenti: V23, 4; •; ad . . milites ... trans- 
portandos: 3,29,2; — ut: VU4,10; 3,8,1; 
t aequo nuimo: V49, 6. 

remii^sns (ui adiectiui). A. = lau^uidus : 
nostris languentibus atque animo remissis 
subito meridiano tempore . . . portis se foras 
t rumpunt: 2,14,1; t neque uero (e) 

tam remisso ac languido animo quisquam 
omnium fuit, qui ea nocte cuiiquieuerit: 1, 21, 5. 

B. = leuis , mitis : loca sunt temperatiora 
quam in Gallia, remissioribus frigoribus: 1689 remitto (remissus) — renuntio 1690 V12, 6; ^ com iam nostris (nostri x) 

remissiore uento adpropinquasset (-assent 
•-^, iileni auster increbruit (e): 3,26,2. 

[reniollesco: quod ea re (= uino) ad la- 
burem ferendum remoUescere homines atque 
etfeminari arbitrantur (u. CC): IV 2, 6.] 

reniotnH ». renioneo extr. 

remoneo. A. uon additur, unde: Diui- 
ciaeum ad se uocari iubet et cotidiani.s inter- 
pretibus remotis per C. Valerium Troucillum 
. . . cum eo conloquitur: 1 19,3; T pecora 
. . . propter belluni fiuitimae ciuitates longius 
remouerant : 1,48,6; ^^ represso iam 

Lucterio et remoto . . . in Heluios proficisci- 
tur : VII 8, 1 ; ^ tertiae cohortis centurio- 

nes ex eo quo stabant loco recesserunt suos- 
que omnes remouerunt : V 43, 6. 

B. additur, uiide; a) ab: cum (hostes) pau- 
lum ab legionibus nostros ^equites) re- 
mouissent {u. CC): V16, 2; — naues longa.s 
. . . pauium remoueri ab onerariis nauibus 
. . . iussit: IV25, 1; — icupae incensae) de- 
lapsae ab (c) lateribus longuriis furcisque ab 
opere remouentur: 2,11,2; — senatusque Cae- 
lium ab re publica remouendum censuit: 
3,21,2. 

b) ex: Caesar primum suo, deinde omnium 
ex conspectu (ex consp. rfe/. Ciacc.) remotis 
eq uis, ut aequato omnium periculo spem fugae 
lolleret, . . . proelium commisit: 125,1; ^ 
(suos ex eo . . . loco: V43,6 u. A.) 

reniotns : indietis inter se principes Gal- 
iiae conciliis (c) siluestribus ac remotis (se- 
motis?) locis queruntur de Acconis morte: 
VII 1,4; t ut • • • aiiud domicilium, alias 

sedes remotas a Germanis petant: 131,14. 

reniulcnm: postquam in litore relictam 
naueni conspexit, hanc remulco (remulgo 
Nbfld; remilgo o) abstraxit: 2,23,5; — sub- 
mersamque nauem (nauim V.; Np., Dt.) re- 
mulco (remulgo N) multisque contendens 
fuuibua abduxit {uett.edd.; adduxit J; edd.): 
3,40,1. 

remnneror: si decessisset (c) . . ., ma- 
gno se illum praemio remuneraturum et 
quaecumque bella geri uellet sine ullo eius 
labore et periculo confecturum : I 44, 13. 

remuM. A. obi.: Mas.silieuses . . . pluri- 
liu.H iiauibuH adoriri siugulas aut remos trans- 
currenle--( detergere {Olt^; detcrrere x) , si 
[iiiHseiil , contendebiint: 1,58,1. 

15. Kcuct.: et iiauium figura et (f) remorum 
motu el inusitato geiierc tormeutorum periuoti 
barbari . . . |)edeni reltulerunt: IV 25,2; K 
iit i.uuxlra claMsis) uiia celvrilate et pulsu ro- morum (incitatione add. ^) praestaret: 11113, 
7; ^ has ilintresl magno sonitu remo- 

rum incitatas in eandem partem mittit (o> : VII 
60,4; nuntiatur . . . magnum ire agmen ad- 
uerso flumine souitumque remonim in eadem 
parte exaudiri (f ) : VU 61, 3. 

C. ab!.: tum rursus aestus commutationem 
secutus remis contendit, ut eam partem in- 
sulae caperet, qua : V 8, 3 ; 1 his i falcibus) 
cum funes . . . comprehensi adductique erant, 
nauigio remis incitato praerumpebantur (c): 
III 14, 6 ; naues longas paulum remoueri . . . 
et remis incitari et ad latus apertum hostium 
constitui . . . iussit: IV25, 1. 

[Falso: milites . . . quinqueremes (quinque 
remis >.) duas, in quarum altera erat Cassius, 
cepenint: 3,101,6.] 

Bemns u. lecins. Cf. Remi. 

(Kemustes: Sedulius \c}, dux et princeps 
Lemouicum ([i; remustum a; remorum M-; 
Germanorum pr. edd.; Lemouicum Armori- 
corum coni. Schn.), occiditur: VII 88, 4.) 

reno: (Germani) pellibus aut paruis reno- 
num {Qf; rhenonum Blik; Aim.; rhenorum 
AM; renorum a) tegimentis utuntur, magna 
corporis parte nuda: VI 21, 5. 

renono: ut subito Galli belli renouandi 
legionisque opprimendae consilium caperent: 
III 2, 2; ne iPompeius, rursus copias comparare 
alias et bellum renouare posset: 3, 102, 1 ; ^ 
nostri milites . . . paruo . . intermisso tem- 
poris spatio ac rursus renouato cursu pila 
miserunt: 3,93,1; ^ hi (c) (Sotiates) 

nostros disiectos adorti proelium renouarunt: 
III -20. 4. 

(reuumero: cum laboris sui periculi^He 
testimonium adferre uellent , milia sagiltarum 
circiter XXX in castellum coniecta Caesiiri iiu- 
merauerimt ( Oiace. : renumerauerunt \O^I>fld : 
Xp.; remuner. o,- renuntiauer. reee.; Db., Dt.; 
enumer. Kocli): 3,53,4.) 

reuuntio. Scriptum est renunc. in Qli 
III 25. 2, iii B VII 33, 3, in Q 110,1 (</. IV 
32,1), in /l 1,26,5, in l 1,35,3; reliquis locis 
nulla eii4S modi discrepantia ab ediloribus in- 
dicatur. 

A. = nuiitiare (ei, penes (|uem iiiiperium 
uel potesta.s esl); a) abs.: (;>, 67, 1 u. b) 

[i) ,i;i>-) 

li) additur a) olii.; aa( subsl.: acoeptis 
iiiandalis Koscius cum yc) Caesare Capuam 
]>erueuit ibique cousules Pomjieiuinque iiiiiciiit; 
pustulata Caesari» renuntiat (nuntiat /'): 1, 
10, 1 ; T ad haec Caesar responilit .... 

re nuutiata ^renuiiliala l'aul) ad suos ^illi se 1691 renuntio — repello 1692 add. P) quae imperarentur facere tlixerunt: II 
32,3. 

[iP) pn.ii.: haec: 1,35,3 u. P) fip); f 

icleni 1, (>(3, -1 ibid. 

P) eiiuiitiatiim; aa) einiiit. leliit.: cognouit 
. . . Cousidium timore perterritum quotl uon 
uidisset pro uiso sibi renuntiauisse (- asse 
Schn., Np., Dt. errore) : I 22, 4. 

pp) acc. c. iiif. : Caesari renuntiatur (renun- 
tiantur il/[i) Heluetiis esse in animo per agrum 
. . . Haeduorum iter . . . facere: 110,1; qualis 
esset . . . in circuitu asccnsus qui cognoscerent 
<c) misit. renuntiatum est facilem esse: 121,2; 
(non nulli etiam Caesari nuntiabant {rccc; 
Np.; nuntiarant a; jdtir. edd.; renuntiabant 
i?-[i; denuntiabant Walthcr), cum castra moueri 
ac signa lerri iussisset, non fore dicto audien- 
tes milites neque . . . sigua laturos: 139,7; 
equites Treueri . . ., qui auxilii causa a (c) 
ciuitate ad Caesarem missi uenerant, . . de- 
speratis nostris rebus (c) domum contenderunt; 
Romanos pulsos superatosque , castris impedi- 
mentisque eorum hostes potitos ciuitati renun- 
tiauerunt: II 24, 5; equites circumitis hostium 
castris Crasso renuntiaueruut (-iarunt fj) non 
eadem esse diligentia ab decumana porta castra 
munita facilemque aditum habere: 11125,2- 
ii (c), qui pro portis castrorum in statione 
erant, Caesari nuntiauerunt (renuntiauerunt 
p) piduerem maiorem, quam consuetudo ferret, 
in ea parte uideri, quam in partem legio iter 
fecisset: IV32, 1; qui (equites peditesque sub- 
sidio Biturigibus missi) . . . domum reuertun- 
tur legatisque nostris renimtiant se Biturigum 
perlidiam ueritos reuertisse, quibus id consilii 
fuisse cognouerint, ut, si flumen transissent, 
una ex parte ipsi, altera Aruerni se circum- 
sistereut: VII 5, 5; Libo a conloquio Caninii 
digressus ad Pompeium proliciscitur. paulo post 
renuntiat, quod consules absint, sine illis uon 
posse agi de compositione : 1,26,5; cuius 
orationem legati domum referunt atque ex 
auctoritate (sescentorum add. Ciacc; ex sena- 
tus auct. RMenge) haec Caesari renuntiant 
(-at a) : intellegere se . . .: 1, 35,3-5; Petreius 
... ad exploranda loca proficiscitur. hoc idem 
fit ex castris Caesaris. mittitur L. Decidius 
baxa . . ., qui loci naturam perspiciat. uter- 
que idem suis renuntiat : V milia passuum pro- 
xima intercedere (e) itineris campestris , inde 
excipere loca aspera et montuosa. qui prior 
has angustias occupauerit, ab hoc hostem pro- 
hiberi (c) uihil esse negotii: 1,6G,4; (3,53,4 
u. reiininero ;) eo signa legionis inlata {sic 
Ciacc; signo . . inlato (iiel iUa.to) x; Np., Dt.; signa . . lata Paul) speculatores Caesari (-ris 
a') renuntiarunt (rem nuntiarunt Np.). hoc 
idem . . . confirmauerunt: 3,67,1. 

yy) iiilcrro^. obl. : C. Volusenum cum naui 
(c) louga (o) praemittit. huic mandat , ut (c) 
exploratis omnibus rebus ad se quam primum 
reuertatur .... Volusenus perspectis regioui- 
bus omuibus (c) . . . quinto die ad Caesarem 
reuertitur quaeque ibi perspexisset renuntiat: 
IV 21, (2.) 9. 

li. = declarare, pronuiitiare: cum . do- 

ceretur . . . paucis clam conuocatis alio loco, 
alio tempore atque oportuerit fratrem a (et 
BM; ex D; Fr.) fratre reniuitiatum, . . . Cotum 
imperium deponere coegit, Conuictolitauem, 
qui . . . more ciuitatis . . . esset creatus, pote- 
statem obtinere iussit: VII 33, 3(4). 

Renns u. Rlienns. 

reor u. ratns. 

repello. Scriplum cst reppulerunt ui B 
(X.-f) II1U,3 et 11128,4 ct V17,3 — Rolder 
his tribus locis nulla codicum discrepantia in- 
dicata seripsit reppul. — in ahl 2, 14, 6. 

A. propr.; a) addltur obieet.; a) appell.: 
relinquebatur (c) , ut . . . legionum signa con- 
sistere iuberent magnoque impetu equitatum 
(-atu hl) repellerent, eo submoto . . . sese in 
ualles uniuersi demitterent: 1,79,4; 1 illi 

(equites hostium essedariique) pluribus 
submissis (immissis [i) cohortibus repelluntur: 
V15,5; 1 hostes u. \yoHt\H p. 1533 

(4 loc). 

p) nom. propr.: cum his Adiatuuuus (c) 
eruptionem facere conatus . . . cum ad arma 
milites concurrissent uehementerque ibi pugna- 
tum esset, repuisus in oppidum tamen . . . a 
(c) Crasso impetrauit: 11122,4; t ibi 

cum antecursoribus Caesaris proelio commisso 
celeriter Domitiani a ponte repulsi se in op- 
pidum receperuut: 1,16,3; — bis magno cum 
detrimento repulsi Galli quid agant consulunt : 
VII 83, 1; — Heluetii . . . si perrumpere 
possent conati operis munitione et militum con- 
cursu et telis repulsi hoc conatu destilerunt: I 
8,4; — nostri celeriter arma ceperunt eosque 
(Morinos Menapiosque) in siluas reppule- 
runt: 11128,4; — cuius aduentu facile sunt 
repulsi Pompeiani: 3,51,1. 

y) pron. et adiect. : contenditur proelio et 
quod prius in tumulum Afraniani uenerant, 
nostri repelluntur atque . . . terga uertere 
. . . coguntur: 1,43,5; (Petreius) conloquia 
militum interrumpit, nostros repellit a castris: 
1)75,2; T[ nostri . . . niultis interfectis 1693 repello — repentinus 1694 reliquos infecta re in oppidum reppulerunt: 
2, 14, 6. 

1») iiitelleg^eiidiim est obiect.: nostri acriter 
in eoM (iiostes) impetii facto reppulerunt neque 
linem sequendi fecerunt, quoad : V17, 3. 

B. trsl.: ut esset, ubi tegimeuta praependere 
poKsent ad defendendos ictus ac repellendos: 
2,9, 3; 1 si mons erat ascendendus, facile 

ipsa ioci natura periculum repellebat: 1,79, 
2; 1 crebrae . . . eruptiones fiebant 

. . . ignesque aggeri . . . inferebantur ; quae 
<quos Kindsch.) facile nostri milites repelle- 
bant magnisque ultro inlatis detrimentis eos 
. . . in oppidum reiciebant: 2,2,6. 

ab liac spe repulsi Neruii uallo . . . et 
fossa . . . liiberna cingunt : V 42, 1 . 

repente: (adpropinquare; VII 88,3 m. 
cernere;) t meridie, cum Caesar . . . misis- 
set, repente ex omnibus partibus (e) ad pabu- 
l.alores aduolauerun t: V17,2; t re- 

pente post tergum equitatus cernitur; co- 
liortes aliae adpropinquant (fl; adpropinqua- 
banl a; Fr.): VII 88, 3; t ita ct nouam 

et repente collectam auctoritatem tenebant: 
VI 12, 8 ; t relinquebatur , ut . . . eo (equi- 
tatu) submoto ropente incitati cursu sese in 
ualles uniuersi demitterent (dimitt. (h): 1, 
79,4; t illi ante inito . . . consilio . . . om- 
nibus copiis repente (iB^p; repentino a; edd.; 
repentinam N) ex oppido eruptionem fece- 
runt: 1133,2; ^ quibus rebus Romam 

nunliatis tantus repente terror iuuasit, ut: 1, 
14,1; 1 equites . . . fiumen transeunt et 

. . . repente sese ad nouissimum agmen osten- 
duiit et . . . impedire incipiunt: 1,(53, 3; T[ 
ita nostri aeriter in iiostes signo dato impetum 
lccerunt itaque hostes repente celeritcrquc pro- 
currerunt, ut: 162,3; iamquo . . . appara- 
bant , cum matres fainiliae repente in publi- 
1'uin procurrerunt (pro(^urrerant (i) llontes^iue 
. . . peticrunt (c), nc: VII 2(5, 3; 1 minus 

•exercitatis remigibus ininustjue peritis guber- 
jiatoribus utebantur, qui repente ex onerariis 
nauibuK erant producti (traducti?): 1,58,3. 

i'e|»<'iiliiiiiH: Heluctii repenlino eius ad- 
uentu commoti . . . legatos . . . rnittitnt: I 
13,2; ut nim nulli militcs . . repentiiio cqui- 
tiim aduenlu iiiterciperentur (f'): V39, 2; Ani- 
biorix copias suas iudicione non conduxcrit, 
. . . an tempore exclusus et repcntino cquitiim 
(equitatus (i) iidiiciitii proliibitiis . . . dubiiiiii 
est: Vl.'!1,l ; iiiiiltiiiii rorliuiiini iii rcpciiliMo 
liosl.iiiiii :idiiciil.ii potiiisHC iiidicaiiil : VI42, I; 
iioii miiiiis neccHHariiiiii chhc c.\iHliniaiiit de rc- pentino aduentu Caesaris Pompeium fieri cer- 

tiorem: 3,11,1; sedato tumultu, quem repen- 

tinus aduentus Caesaris (Caes. adu. Dt. errore) 

concitauerat: 3,18,3; hic repentino aduentu 

naues onerarias quasdam nactus incendit: 3, 

23, 2 ; T turrim (e) . . . militibus coin- 

pleuit tuendamque ad omnes repentinos casus 

tradidit: 3,39,2; t quod repentinae Gal- 

lorum coniurationi resistere non potuerit: 

V 27, 4; t ut sunt Gallorum subita 

et repentina consilia: 1118,3; t de- 

fectio: V26, 1 u. tumultus; \ ut quam 

niaxime repentinas eorum eruptiones demo- 

retur; quo necessario descensuros existimabat: 

1,81,5; \ nostri repentina fortuna per- 

moti arma quae possunt arripiunt: 2, 14,3; 1[ 

quo facilius repentinos hostium (host. rep. (i) 

impetus sustincrent (c) : VII 29, 7; | 

accidit etiam repentinum incommodum biduo, 

quo haec gesta sunt: 1,48,1; \ siniul 

hoc se fore tutiores arbitrantur repentinae in- 

cursionis timore sublato: VI 23,3; T[ ut 

tuto ab repentino hostium incursu etiam 

singuli commeare possent: VII 36, 7; ne in opere 

faciundo milites rejientino hostium incursu ex- 

terrerentur ,atque opere prohiberentur: 1,41,4; 

quam (turrim) primo ad repentinos incursus 

(ad rep. inc. spuria iudicat Paul) humilem 

paruamque feceriint: 2,8,1; t cum con- 

stituisset (c) hiemare (e) in continenti propter 

repentinos Galliae motus:V22, 4; \ Cae- 

sar castris munitis scalas musculosque ad re- 

pentinam oppugnationem fieri et crates 

parari iussit: ,3,80,4; T[ cuni tantum re- 

pentini periculi praeter opinionem accidisset: 

1113,2; reliqui cdcunt inter ,se ct repentino 

periculo exterriti sinistr.as sagis inuoluunt 

gladiosque destringunt : 1,75, 3; T[ 

illi repentina re perturbati . . . non iiegle- 

genda existimabant: V28, 1 ; 1 compluri- 

bus ((■) iani lapidibus ex illa . . . turri sui)- 

ductis rcpentina ruina pars cius tiirris conci- 

dit, pars reliqua consequens procumbcbat: 2, 

11,4; t adpulsisque Messanam nauibus 

atque inde propter repcntinum terrorem prin- 

cipum ac senatus fuga facta . . . dcducit: 2, 

3,2; quam pariiulae saepe causac uel falsae 

suspicionis iicl terroris repciitiiii ucl obicctae 

roligionis niagna detrimeuta intulissent: 3, 72, 

4; t initium repentini tumnltus ac de- 

lcclionis ortum est ab Ambiorige et Catuuolco : 

V 2(5, 1 ; tum uero ox omnibus inbis iiartibus 

orto clamore qiii loiigiiis abcriiiU icpciitiiio 

liimiillii pcrlcrriti . . . scsc (c) cx oppido ciccc- 

riiiit : VII 17,1; iiuiiiiaducrtit niulla iiiidiquu 1695 repentinus — reperio 1696 portari . . . , quae repentini tumultus timore ex 
agris iu urbem couferantur : 2, 25, 2. 
(repentino: II 33,2 u. repente facere.) 
peperio. I. Forma: Friyellius uol. III. 
p. 20: „repperire, repperiunt cet., inquit, 
Uim iiulgata est scriptio, ut in PR (= BM) 
semel tantum aut bis , in ATU (=. Aah) uix 
saepius reper. inueniatur." De sinyulis formis 
haee eommemorantur ab Holdcro, Sehn., yp., Fr., 
Db., Oitlbauero, Ramorino : praesens reppe- 
rit exstat {in X V49,2;) in ABfl VII 40, 3, 
in Mahl 118,2, in AQB VI 9, 8; praeterea in 
X idem uideiur inueniri V21,4; repperiunt 
est in B (reper. in AQ) VI 35, 7 ; repperiun- 
tur in afhl, repperiantur in BM^ (reperiautur 
in A''^) VII 77, 5; repperire in B-a. reppe- 
riri in cnhl 140,8; repperiri in Aa, reperiri 
in BQ, reperire in MB-h IV 20, 4; repperire 
in B, repperiri in a VII 20,10; repperire in 
Apr., B VI 37, 4; repperiri in o 3,20,2 et 32, 
2; — imperfcctum repperiebat exsiat in 
AQBfhl 114,1, in BaH 150,4, in AQB II 15, 
3, in al 118,10, in a 3,105,1; repperieba- 
raus exstat in AQB V13, 4, in a 3,53, 1 et 57, 
5; repperiebatur in a 3,20,4 (et 2,20,1, 
qua loco errore scriptuni est repperiaturj , in l 
1,62,3; repperiebantur est in ahl \,?&,\, 
in a 3,50,1.2; repperiretur est in ABl III 
15,2; futurum repperiemus exstat in z. 3, 
85,4; perfectum reppererunt inumitur in 
X 153,2, reppertus in A V21,6; {rcliquis 
locis (129,1.3; 52,5; 53,8; 119,4; 11122,3; 
V 54,4; VI 13, 11) omnes eodd. uidentur eonsen- 
tire in formis repertus, -a, -i, -ae, -os, -is). 
Praeterea duobus loeis (1, 25, 2 et 3, 2, 2) in x 
scriptum est repperit, quibus dubium est, prae- 
sens sit an pcrfectum. Atque haec quideni certis 
iiirorum doctorum testimoniis constani, sed non 
paucis locis duplicatam litteram p in aliis etiam 
eodicibus exstare mri simile est. Quae cum ita 
sinf, non reprehendendus sit, si quis omnibus 
loeis repperire, repperiebat(ur), reppe- 
riemus, repperit, sim. scribendum censeai, 
quippe quas formas ex red- per. ortas esse pro- 
babile sii. Cf. quae Ph. Buttmann dispuiat 
in Conr. Leop. Schneideri gramrn. Latin. p. I. 
uol. II (Berol. 1S21) p. 595-601. — Ex editori- 
bus reppererunt 153,2 receperunt Fr., Dt., 
Bold.; repperit VII 40, 3 Schn. (perfecti for- 
mam esse arbitratus) et Eold.; V, 21,4 Db. et 
Hold.; 1,25,2 et 3,2,2 Db.; (V49,2; VI 9, 8 
B.old.;'^ — sed repperire, repperiebamus, 
similia unus Eolder ansus cst scribere, mira 
iamen usus inconstantia: nam recepit reppe- 
rire 140,8 et VI37,4, repperiebat 11,4,1 et 15, 3, repperieb amus V 13, 4, repperire- 
tur 11115,2, reliquis 7 loc. reper. {et semper 
repertusj. 
II. Si^nilic. ; A. propr. ; a) alqd; a) ubi. 

est siibst. : circumfunduntur ex reliquis hostes 
(o) partibus, si quem aditum reperire possiut 
(p; possent a; edd.): VI 37, 4; t ((Galli) 

apertos (repertos Paul) cuniculos praeusta 
et iraeacuta materia et pice feruefacta et ma- 
ximi ponderis saxis morabantur moeuibusque 
adpropinquare prohibebant (apertos . . . pro- 
hibebant om. BM): VII 22,5;) ^ fame et 

(c) inopia adductos (se) clam ex castris exisse, 
si quid frumenti aut pecoris in agris reperire 
(-riri a) possent (possint p): VII 20, 10; 1 
sed tantum nauium reperit, ut . . . transpor- 
tari (c) po.sseut: 3,2,2; % magnus ibi 

numerus pecoris repertus multique in fuga 
sunt comprehensi: V21, 6; 1 animo simus 

(c) ad dimicandum parati; non facile occa- 
sionem postea reperiemus: 3,85,4; t 

pecus: V21,6 u. numerus; VII 20, 10 u. fru- 
mentimi; ^ ibi perpauci aut . . . tranare 

(c) contenderuut aut lintribus inuentis sibi 
salutem reppererunt (pepereruut Eeinsius; 
Np.) : I 53, 2 ; (nostri . . . duas nacti turmas 
exceperunt, (quarum perpauci fuga salutem sibi 
reppererunt add. Kraffert , Eell. ; Dt.) : 3, 38, 4 ;) 
t iu castris Heluetiorum tabulae repertae 
sunt litteris Graecis confectae: 129,1; t 

ibi uadis repertis partem suarum copiarum 
(o) traducere (c) conati simt: 11,9,4; eodem 
fere tempore pons in Hibero prope eftectus nuu- 
tiabatur et in Sicori uadum reperiebatur: 1, 
62,3. 

fi) obieet. est lieutrum pronoiniiiis uel a<l- 
iectiui: quid: VII 20, 10 u. a) frumentum; 
^ tantum: 3,2,2 ib. naues. 

h) alqm; a): Germaui . . . phalange facta 
impetus gladiorum exceperunt. reperti sunt 
complures nostri milites (om. P), qui in 
phalanga (c) insilirent et (e) scuta mauibus 
reuellerent et desuper uulnerarent (u. CC): I 
52,5; t tantum apud homines barbaros 

ualuit esse aliquos (aliquos esse /(/) repertos 
principes inferendi (o) belU . . ., ut: V54, 4. 

p) : item M. Metius repertus et ad eum re- 
ductus est : I 53, 8. 

y) : itaque hoc qui postularet reperiebalur 
nemo: 3,20,4; t neque adhuc hominum 

memoria repertus est quisquam, qui eo inter- 
fecto, cuius se amicitiae deuouisset, mori (c) 
recusaret: 11122,3. 

reperiuutur, reperiebantur, ut rejieriri non 
po.ssent, qui u. qui p. 1502 yy) (.'i loc). 1697 reperio 1698 B. trsl. ; a) = excogrltare; a) obi. est subst. : 

expugnatis compluribus nauibus, cum ei rei 
nullum reperiretur auxilium, fuga salutem 
petere contenderunt (c): 11115,2; H di- 

sciplina (druidum) in Britanuia reperta atque 
inde in Galliam translata esse (c) existimatur: 
VI 13, 11 ; t cuius modo (c) rei nomen 

reperiri poterat, hoc satis esse ad cogendas 
pecunias uidebatur: 3,32,2; % in nouo 

genere belli nouae ab utrisque bellandi (del. 
Paul) rationes reperiebantur: 3,50,1; 1 

quibus rebus nostri usu docti haec reperiebant 
(-bantur a) remedia, ut . . . facerent: 3, 
50,2. 

fi) obi. est iieiitr. adiectiui: id (c) quem 
(c) ad modum fieri possit non nulla mihi 
(c) in mentem ueniunt et multa reperiri pos- 
sunt. de his rebus rogo uos ut cogitationem 
suscipiatis : ap. Cic. ad Att. IX 7 C, 1. 

b) = eogriioscere ; a) = deiu-eheudere, uidere, 
aniiiiadurrtere: eorum , qui domum (c) redie- 
runt, ceusu iiabito, ut Caesar imperauerat, re- 
pertus est numerus milium C et dccem: I 
29, 3 ; "[ eo proficiscitur cum legionibus ; 

locum reperit egregie natura atque opere 
munitum: V21, 4; t tanta ac tam 

secunda in Caesarem uoluntas prouinciae 
reperiebatur (-riatur a): 2,20,1. 

cum horum omnium (proeliorum) ratio hube- 
retur, ad duo milia uumtro ex Pompciaiiis 
cecidisse reperiebamus , euocatos centuriones- 
que complures: 3,53,1. 

(i) — audire; additui' aa) ohl. : cum ex cap- 
tiuis quaereret Caesar, quam ob rem Ariouistus 
proelio non decertaret, lianc reperiebat causam 
(hanc caus. rep. (i) , quod apud Germanos ea 
(c) consuetudo esset, ut iuatrcs familiae . . . 
deciararcnt, utrum proelium committi ex usu 
esset uecne ; eas ita dicere : I 50, 4. 5 ; 1 

iiOH nihil de eo percontatiouibus (percunctati 
omnino Ciacc.) reperiebamus, nisi certis ex 
aqua mensuris brcuiores esse quam in conti- 
nenti iioetes (u) uidebamus (i)>n. [i; : V 13,4. 

[i(i) aducrl). : cum ali liis quaercrct, cjuac 
ciuitates quautaeque iu armis essont et (juid in 
bello possent, sic reperiebat: plerosque Belgas 
esso ortoH a (c) Germanis Khenumquo antiqui- 
tuH tiaductos (c) . . . ibi consedisse tJallo,s(iuc 
. . , oxpulisse . . .; 114,1 3; quorum (Ner- 
uiorum) de iiaturii iiioribuHquc Cuesar (c> cum 
(juacrerct, sie rcperiebat: iiiilhim adilum (o) 
csse ad eos (c) mercatoribus . . .: 1115,3 (i; 
1 ad conloquium noii admittitur castigato Sci- 
pionc a Fauonio, ut postca coiilccto bollo re- 
periebamus : 3, 57, 5. 

liQKiU. (JlillljUI'. II. yy) aec. c. inf. (orat. obl.): eadem secreto 
ab aliis quaerit; reperit esse uera: ipsum esse 
Dumnorigem, summa audacia, magna apud 
plebem . . . gratia, cupidum rerum nouarum 
. . . : 1 18, 2—9 ; reperiebat etiam in quaerendo 
(etiam inquirendo af) Caesar, quod proelium 
equestre aduersum paucis ante diebus esset 
factum (m. CC) , initium eius fugae factum a 
Dumnorige atque eius equitibus . . .; eorum 
fuga reliquuin esse equitatum perterritum. qui- 
bus rebus coguitis . . .: 1 18, 10; I 50, 4 «. aa) ; 
114,1—3 et 15,3-6 u. [i[i); V 13,4 u. aa); 
cognita Caesar causa reperit ab Suebis auxilia 
missa esse : VI 9, 8 ; (Sugambri) quibus in locis 
sit Caesar ex captiuis quaerunt ; profectum lon- 
gius reperiunt omnemque exercitum discessisse 
cognoscunt: VI 35, 7 ; fratres Litauicci cum com- 
prehendi iussisset, paulo ante reperit ad hostes 
fugisse (profugisse (i ; Schn.) : VII 40, 3 ; (Cae- 
sar) Brundisium . . . peruenit. . . . reperit 
consules Dyrrachium profectos cum magna 
parte exercitus, Pompeium remanere Brundisii 
cum cohortibus uigiuti; neque certum inueniri 
(-re Paul) poterat, obtinendine Brundisii causa 
ibi remansisset . . . an : 1, 25, 2 (3) ; Caesar, cum 
iu Asiam uenisset, reperiebat T. Ampium (c) 
conatum esse pecunias tollere Epheso ex fano 
Dianae eiusque rei causa senatores omnes ex 
prouincia eiiocasse, ut . . . uteretur, sed inter- 
pellatum adueiitu Caesaris profugisse: 3, 105, 1. 

()()) iiiterroi;;'. obl.: uocatis (c) ad se undi- 
que mercatoribus neque quanta esset iusulae 
magnitudo neque quae aut quantae nationes 
incolerent neque quem usum belli haberent 
aut quibus iustitutis uterentur, neque qui essent 
ad maiorum iiauium (c) multitudinem (c) 
idonei portus reperire (MB%; -iri AQB^a) 
poterat: IV 20, 4. 

y) = intelle^ere : si quos aduersum proelium 
et fuga Gallorum commoueret, hos (B'^; hoc 
a; Viclli.) , si quaererent, reperire (B^a; -iri 
iy.lt I ; Vicllt.) posse diuturnitate belli defatigatis 
(c) (iallis Ariouistum . . . magis rutioiie et 
consilio quaiu uirtute uicisse: 140,8; \ 

tu (c) explorato (c) et uitae meac testimouio 
et amicitiae iudicio neque tutius neque ho- 
iiestius roperies quicquam quam ab omui 
coiitentione abesse: ap. Cic. ad Att. X 8 ii, 2. 

[Falso: V 49, 2 tc. rupcto A.] 

Itepcrire . . . eoBiioscere : VI 35, 7; cf. 118, 
10 el 19,1; roperirc . . . iuueniro: 1,25,2. 
3; TI (rcperire quaerendo: 118,2.10; 40, 

8; 50,4; 114,1; 16,3; V136,7;) perconta- 
tionibus: V13,4; ceusu (ratione) habito 
(-n): 129,3; 3,53,1; explorando: ap. Oio. 

107 1699 repeno — repugno 1700 ad Att. X 8 S, 2; 1 sibi saluteiii : I 53, 2 ; 

(3,38,4;) ei rei auxilium: 11115,2; quibus 
rebus remedia: 3,50,2; t iii Bri- 

tauiiia: VI 13, 11 ; in agris: VII 20, 10; in ca- 
stris: 129,1; in Sicori: 1,62,3; — ibi: I 
53, 2 ; II 9, 4 ; V 21, 6 ; t ("dliuc : III 22, 

3; postea: 3,57,5; 85,4; eodem tempore: 
1,(;2,3;) t ni'''l <le: V13,4; (alqm ab 

alqo: V49,2;) t (etiaui: 118,10;) 

facile: 3,85,4; facilius: ^1177,5; (item: 
153,8;) sic: 114,1; 15,3; ut: 3,57,5. 

repeto. A. = deuuo petere, iteruiu pre- 
ciiius expetere: Cicero data facultate Gallum 
ab eodem Verticone (gallum eundem uertico- 
nem p) , quem supra demonstrauimus , repetit 
(A'; repperit X; Hold.) , qui litteras ad Caesa- 
rem deferat (referat p): V49, 2. 

B. = petere quod debetur, reposcere: (Hae- 
duos) coactos esse . . . iure iurando ciuitatem 
obstringere sese neque obsides repetituros 
neque auxilium a populo Romano imploraturos : 
131,7; t tametsi (c) pro ueteribus Hel- 

uetiorum iniuriis populi Komani ab his poe- 
nas bello repetisset: 130,2. 

C = adportare quod reliquiiuus: alii, quod 
subito consilium profectionis ceperant magua 
parte impedimentorum et sarcinarum 
relicta, ad haec repetenda inuitati propinquitate 
superiorum castrorum . . . uallum relinquebant : 
3,76,2. 

D. = coiuputare, uumenim inii'e: constabat 
Elide in templo Mineruae repetitis atque *nu- 
meratis diebus, quo die proelium secundum 
Caesar fecisset, simulacrum Victoriae . . . ad 
ualuas se templi limenque conuertisse: 3, 105,2. 

repleo : frumentumque in agris et pecoris 
copiam nactus repleto his rebus exercitu 
iter . . . facere instituit: VII 56, 5. 

repono: (A. propr.: meridiano tempore, 
cum alius discessisset, .alius . . . quieti se de- 
disset, arma uero omnia seposita (ego; repo- 
sita »; edd.) contectaque essent, portis se f 
foras rumpunt: 2,14,1.) 

B. trsl.: suosque hortatur (Curio) , ut spem 
omnem in uirtute reponaut: 2,41,3. 

reporto: duobus commeatibus exerci- 
tum reportare instituit (deportare constituit fj) : 
V 23, 2 ; t magna . . . totius exercitus per- 

turbatio facta est. neque enim naues erant aliae, 
quibus reportari possent: IV 29, 4; cohortatur 
suos, ne animo deficiant. illi orant atque obse- 
crant, ut in Siciliam nauibus reportentur: 2, 
43,1. 

reposco: si grauius qiud acciderit, abs te 
rationem reposcent: V30, 2. repraesento: itaque se quod in longio- 
rem diem conlaturus fuisset (esset B-p) reprae- 
sentaturum (rem praesentaturum Q; esse add. 
B^fhl) et proxima n